Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - ПББ тест сұрaқ-жaуaп 19 нұсқа

Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - ПББ тест сұрaқ-жaуaп 19 нұсқа

07 июл 2023, 15:28
553
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

Сұрақ

Жауап

1

Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді:    

 

 1. Мәдениетке
 2. Дінге
 3. Эстетикаға
 4. Этикаға
 5. Экономикаға

 

5

2

Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша берілетін     

 

 1. ойлау қабілеті
 2.  мінез-құлқы
 3.  әр түрлі іс-әрекетке қабілеті
 4.  адамның жеке даму қабілетіне негіз болатны нышандар
 5. адамдарға қарым-қатынас    

 

4

3

Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты     

 

 1. ғылыми дәлдік
 2. бірізділік
 3. креативтілік
 4. зерттеу өзектілігі
 5. жүйелілік     

 

3

4

Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа үстай алу қабілетін танытса онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады     

 

 1. мәселені шешу
 2. есте сақтау және білім
 3. күрделілінне деген сүйіспеншілік
 4. өз білімін жетілдіру
 5. шоғырлану

 

5

5

Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша пән мазмұны келесі қағидат негізінде құрылады     

 

 1. Спиральділікқағидат
 2. Линейлік қағидат
 3. Концентрациялық қағидат
 4. Жүйелілік қағидат
 5. Сенергетикалық қағидат     

 

1

6

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым     

 

 • 1.    Зерттеу жүргізуші тоты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды
 • 2.    Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 • 3.    Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болмайды
 • 4.    Мұғалім зерттеуде жинақталған біліммен педагогикалық қауыммен бөліседі
 • 5.    Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс     

 

4

7

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі     

 

 1. Оқу үшін бағалау
 2. Аралық бағалау
 3. Оқуды бағалау
 4. Қорытынды бағалау
 5. Жылдық бағалау     

 

1

8

Практикалық ситуацияны бейнелейтін оқу іс-әрекеті:     

 

 1. Дискуссия.
 2.  Диспут.
 3.  Іскерлік ойын.
 4.  Дөңгелек стол.
 5. Сабақ.     

 

3

9

Оқытудың мотивтері:      

 

 1. Оқу жұмыстарына немқұрайды қарау.
 2. Қоршаған ортаға теріс қатынас.
 3. Оқушының белсенді оқу әрекетіне және білім алу мазмұнын нәтижелі тануға іштей оянуы
 4. Оқуды қаламау.
 5. Білім алушының оқу процесіне қатысуы.     

 

3

10

Дарынды , талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай , қажет кезінде пайдалана алу сипаттамасына сәйкес өлшем     

 

 1. өз білімін жетілдіру
 2. шоғырлану
 3. ерте символдық белсенділік
 4. Мәселені шешу
 5. Есте сақтау және білім     

 

5

11

Қандай құрайтын тұрады білім беру жүйесі.

          

 1. МЖБС және оқу бағдарламалары;
 2. білім беру ұйымдарының;
 3. білім беруді басқару органдары және тиісті инфрақұрылымдар;
 4. бірлестіктің білім беру қызметінің субъектілері.
 5. бірлестіктің білім беру қызметінің субъектілері.     

 

1

12

Түсіндірмелі-иллюстративті оқыту:     

 

 1. оқушылардың таным іс-әрекеттерін барынша дамыту, өз бетімен жаңа білімді іздеп табуға және оны еркін игеруге үйрету;
 2.  мұғалім оқушыларды белгілі білім жүйесімен қаруландырады, іскерлікке үйретеді,көрекі құралдар қолданылады;
 3. оқушылардың алдына мәселе қойып отыру, танымдық және творчестволық қабілетін дамыту;
 4.  оқытуда жаңа бағдарламаланған оқулықтар, оқыту құжаттары, үйрету машиналары қолданылады;
 5. оқушының өз жұмысының нәтижелерін басқа балалардың жұмыстарымен салыстыру.     

 

2

13

«Ұлы дидактика» еңбегінің авторы:    

 

 1. И.Г. Песталоцци.
 2. М. Н.Скаткин.
 3. Я.А. Коменский.
 4. И. Г. Песталоцци
 5. Ю. К. Бабанский.        

 

3

14

Білім беру мазмұны (В.С. Леднев бойынша) 

    

 • 1.    Іс-әрекеттің бір түрін дербес орындауға қажет білім мен іскерліктер жүйесі.
 • 2.    Оқытушы мен оқушылардың бірлескен іс әрекеті.
 • Әлеуметтік тапсырысты орындау үдерісі.
 • Оқушылардың жас дамуының жас ерекшеліктеріне сәйкес ұйымдастырылған үдеріс және жүйесі.
 • 5. фундаменталды ғылымдармен (биология, математика, жер туралы, адам туралы ғылымдар) жасап шығарылған шығармашылық ойлау тәсілдері және іргелі білім жүйесі.     

 

1

15

Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру:

     

 1. Қорытынды бақылау.
 2. Ағымдық бақылау.
 3. Аралық бақылау.
 4. Тақырыптық бақылау.
 5. Фронтальді бақылау.    

 

5

16

«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс     

 

 1. оқу үшінбағалау
 2. мүмкіндіктердің барлығын қарастыру
 3. ақпараттық деректерді жинақтау
 4. жаңашыл идеяларға ашық болу
 5. оқушыларға стратегиялар ұсыну     

 

1

17

Дарынды және талантты балаларды анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттама     

 

 • 1.    жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін,бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 • олар ақпаратты біліп ғана қоймай , оны пайдалана алады
 • олар ерте жасынан бастап сөйлей, оқи және жаза бастайды        

 

1

18

Топтық әңгімеге тән жағдайды көрсетіңіз     

 

 • 1.    Идеялар қайталанады және ұсынылады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді
 • 2.    Ой-пікірлерде үлкен айырмашылық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады
 • 3.    Әркімнің өз идеясы пайдалы деп танылады, бірақ мұқият бағалауда өткізіледі
 • 4.    Жұмыс барысында ресурстарды біріктіруге кішігірім талпыныстар жасалады
 • 5.    Қарым-қатынас көбіне «Иә, бұл солай », «Жоқ,олай емес» деген бағытта жүргізіледі     

 

1

19


 Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер:   

  

 1. Ата-ананың пікірі.
 2. Жолдастарының пікірі .
 3. Оқытушының пікірі.
 4. Өз пікірі.
 5. Ұжымының пікірі.     

 

3

20

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым     


 

 1. Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс
 2. Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 3. Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болмайды
 4. 4.    Зерттеу жүргізуші топты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі
 5. 5.    Мұғалім зерттеуде жинақталған білімімен педагогикалық қауыммен бөліседі     

 

5

21

Оқу пирамидасында сәйкес оқушылардың алған ақпараты 30% есте сақтауы үшін көмектесетін тәсіл     

 

 1. Көрстетілім
 2. Талқылау
 3. Дәріс тыңдау
 4. Қадағалау
 5. Тәжірибе жасау    

 

1

22

Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымын зерттеген:     

 

 1. Н.В.Кузьмина, А.И. Щербаков.
 2.  И.Я.Лернер, В.С.Леднев.
 3.  Ж.Локк, И.Г.Песталоцци.
 4. М.Жұмабаев, Ы.Алтынсарин.
 5. Р.Г.Лемберг, Н.Д.Хмель.       

 

1

23

Педагогикалық әрекеттестіктің мәні:    

 

 1. Баланың өзін-өзі дамытуын 
 2. белсендендірудің негізгі тәсілі ретінде мақсат пен нәтижеге жетудегі бірлескен іс-әрекеттің ынтымақтастық қарым-қатынас тұрғысынан жүзеге асуымен айқындалады.
 3. Тұлғаның өзіндік белсенділігін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекетімен сипатталады.
 4. Белгілі бір жағдайдағы педагогикалық әрекеттің тәсілімен анықталады.
 5. Нақты уақыт аралығында педагогикалық жүйенің жағдайын анықтауды көрсетеді.
 6. Оқу-тәрбие процесінің нәтижесін бақылау, тексеру және бағалаумен қорытындыланады.        

 

1

24

Оқыту теориясы     

 

 1. Дидактика
 2. Әдістеме
 3. Әдіснама
 4.  Әлеуметтік
 5.  Философия     

 

1

25

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз        

 

 1. Бағалау сипатын өзгерту
 2. Сұраныстар негізінде
 3. Бағалау кестесінің ауысыу
 4. Уақыттың тапшылығы
 5. Модерация үдерісінде     

 

1

26

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс 5 түйінді фактордың бірі  

   

 1. оқушылардың әрқайсысына жеке тапсырма даярлау
 2. оқушылардың ішкі және сыртқы тестілер тапсыруы
 3. оқушыларды өзін-өзі , өзара бағалауға араластыру
 4. оқушыға жеткен деңгейіне сәйкес шешім шығарылуы     

 

3

27

Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің маңызды белгісі:     

 

 1. Оқытудың жекелік сипаты.
 2. Оқушының өз бетімен жұмысы.
 3. Басқарудың авторитарлық стилі.
 4. Жалпы мақсатқа жету үшін ұжымның барлық мүшелерін біріктіру қажеттілігін оқушылардың саналы түсінуі.
 5. Мектептік білім берудің сапасын арттыру үшін қазіргі ақпараттық оқыту технологияларын ендіру.     

 

4

28

Оқу нәтижелерінің бес түрі анықталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі     

 

 

 1. мағынаны үғынуы
 2. әлемді танып білуі
 3. білімнің сандық ұлғаюы
 4. өзара байланысты анықтауы
 5. шынайылықты өзгеше түсіну     

 

3

29

Дарынды және талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы    

 

 • 1.    Өзін-өзі сынайды және бағалай алады
 • Проблемаларды анықтайды және шешеді
 • Зандылықтар мен байланысты анықтайды
 • Қойған сұрақтары тиянықты, нақты болады
 • Құрбы-құрдастары құрметтейді     

 

4

30

Инклюзивті оқыту – ...     

 

 • 1.    Сыныпта жүргізілетін және бірлесе жоспар-лайтын, оқытатын, зерттелетін сабақтардағы оқуларды бақылайтын және талдайтын эксперименталдық зерттеудің ерекше нысаны.
 • 2.    Білім алу барлығына да қол жетімді деген қағидатқа негізделетін оқыту.
 • 3.    Деп индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау ,бақылау, кейінгі оқу үдерісінде мұндай ойлаудың нәтижелерін саналы қолдану үдерісі ретінде сипаттауға болады.
 • Оқытудағы кедергілер деген  түсінікті біліп, сол кедергілерді  жою  қадамдарын  жасай алады.
 • Сабақ барысында оқушының топпен жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, бірін-бір толықтыратын, сабақ барысында барлық оқушылардың қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы.      

 

2

31

Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің маңызды белгісі:     

     

 1. Оқытудың жекелік сипаты.
 2. Оқушының өз бетімен жұмысы.
 3. Басқарудың авторитарлық стилі.
 4. Жалпы мақсатқа жету үшін ұжымның барлық мүшелерін біріктіру қажеттілігін оқушылардың саналы түсінуі.
 5. Мектептік білім берудің сапасын арттыру үшін қазіргі ақпараттық оқыту технологияларын ендіру.

 

4

32

Ренцулли мен Райс анықтаған дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз       

 

 1. жалпы зерттеу жаттығулар
 2. жеке оқу жаттығуларын
 3. топтық оқу жаттығуларын
 4. нақты проблемаларды жеке зерттеу
 5. нақты мәселелерді шағын топта зерттеу    

 

1

33

Қандай кезеңге есептелген Ұлттық іс-қимыл жоспары оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша Қазақстан Республикасы?     

 

1.5 жыл
 2.3 жыл
 3. 10 жылға
 4. 1 жыл
 5. 15 жыл     

 

1

34

Сыни тұрғыдан ойлау -...     

 

 1. Сана туралы ойлау
 2. Сезім туралы ойлау
 3. Сын туралы ойлау
 4. Ойлау туралы ойлау
 5. Сапа туралы ойлау    

 

1

35

Жасыл ойлау қалпағы ... білдіреді.     

 

 1. белгілі немесе қажетті ақпаратқа назар аудару
 2. «әзәзілдің қорғаушысы» немесе неліктен
 3. кейбір тетіктер дұрыс істемейтінін
 4. сезімді, болжамды және ішкі түйсікті
 5. креативтілік, мүмкіндіктер, балама және жаңа идеяларды ойлау үдерісін басқаруды     

 

 

4

36

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «ұсыну және сұхбаттасу» аспектілері арасындағы сәйкестік      

 

 1. 1.ықтимал әсерлерді имитациялау
 2. 2.өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
 3. 3.болжамдарды тексеру үшін деректерді жинау
 4. 4.әртүрлі жүмыстарды салыстыру
 5. 5.оқушылардың жұмыстармен айырбастауы      

 

5

37

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісін көрсетіңіз:     

 

 1. әңгіме.
 2. қоғамдық пікір.
 3. түсіндіру.
 4. жарыс.
 5. жазалау.        

 

2

38

ҚР Білім туралы Заңы қашан қабылданды?     

 

 1. 1995
 2. 1992
 3. 1996
 4. 1997
 5. 1999

 

5

39

Тұлғаның интуитвті-эмоциональды, субъективті діни тәжірибесі . . . дүниеге көзқарасына қатысты болады:     

 

 1. ғылыми.
 2. Үйреншіктігіне
 3. дінилігіне.
 4. дәстүрлілігіне.
 5. қалыптаспағанына       

 

3

40

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру - бұл:         

 

 1. Оқыту процесін жекелендіру.
 2. Оқушылардың жағымды адамгершілік қарым-қатынас тәжірибесін, өзаракөмегін, ынтымақтастығын қалыптастыру.
 3. Оқу-тәрбие процесін технологияландыру.
 4. Оқу белсенділерінің жұмысын құру және   басқару.
 5. Мұғалімнің оқушылардың білім, білік, дағдыны меңгерудегі белсенділігін, дербестігін арттыруға бағытталған мақсатты іс-әрекеті

5

41

Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың үш түрі аса қажет–олар:

 1. Жалпы ақпарат.
 2. Негізгі ақпарат.
 3. Вариативтік ақпарат.
 4.  Тақырыптық ақпарат.
 5.  Қоғамдық ақпарат.
 6. Мазмұндық ақпарат.

 

1

42

Расімдік, кездейсоқ және семантикалық жады компоненттерден тұрады      

 

 1. қысқа мерзімді
 2. бейнелі
 3. жұмыс
 4. логикалы
 5. ұзақ мерзімді        

 

5

43

«қара жәшік»ішіндегі жұмыс 

     

 1. жаңашыл идеяларға ашық болу
 2. оқушыларға стратегиялар ұсыну
 3. оқушымен бірге критерийлерді талдау
 4. мүмкіндіктердің барлығын қарастыру
 5. ақпараттық деректерді жинақтау     

 

3

44

Қазіргі жаңашыл педагогтардың негізгі идеясы:     

 

 1. Баланы мәжбүр етпей оқыту, өзін-өзі қадірлеу, мақсаттылық, өзін іс жүзінде көрсете білу.
 2. Оқушылармен авторитарлық қарым-қатынас жасау.
 3. Қатал тәртіп, жоғары талап.
 4. Білімді қатаң есептеу, сабаққа ерікті қатыстыру.
 5. Білімді өз бетімен меңгерту.     

 

1

45

«Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем:         

 

 1. Икемділік
 2. Ойлау қабілетінің жылдамдығы
 3. Есте сақтау және білім
 4. Мәселені шешу
 5. өз білімінжетілдіру        

 

5

46

Тұлғаның «қалыптасу сәті» (педагогикалық жағдай):     

 

 1. Іскерліктер, дағдылар қалыптастыру негізі.
 2. Педагогикалық процестің компоненттері.
 3. Оқыту процесінің элементарлық бөлігі.
 4. Педагогикалық процестің элементарлық бөлігі.
 5. Тәрбие процесінің элементарлық бөлігі.     

 

3

47

Ұжымдық-танымдық іс-әрекет - бұл:

 

 1. Әрбір оқушы субьектілік ұстанымын қалыптастыруға мүмкіндік алатын мұғалім ұйымдастырған оқушылардың бірлескен іс-әрекеті.
 2.  Мұғалімнің оқушылармен авторитарлық қарым-қатынасы қалыптасатын басқарушылық іс-әрекеті.
 3. Мұғалімнің оқушылардың оқудан тыс бос уақытындағы іс-әрекетін ұйымдастыруы.
 4.  Тұлға ұжымның пікіріне бағынады.
 5. Мұғалімнің оқушылардың адамгершілік сапаларын қалыптастыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеті.     

 

1

48

Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірін көрсетіңіз      

 

 1. Оқушылардың тапсырманы қалай орындағанын талдау
 2. Тәжірибеден теориялық білімнің маңызды екенін түсіну
 3. Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну
 4. Өз пәнін оқушылар үшін қалай қызықты етіп өткізу     

 

4

49

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы 

факторлардың бірі          

 

 1. кәсіби құндылықтарды түсіну
 2. кәсіби біліктілігі мен жетістігін білу
 3. кәсіби бірлестіктің мәнін түсіну
 4. оқу технологияларын білу
 5. 5.    нені оқу керектігін түсіну

 

5

50

Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай(М. Чиксентмихай)      

1.зерігу

2.ойлану

3.алаңдау

4.ағын

5.түсіну

 

3

51

Қандай түрлері мазмұнына байланысты және олардың бағыттары болып бөлінеді білім беретін оқу бағдарламалары?     

 

 1. жалпы білім беру, кәсіптік, қосымша.
 2. типтік, жұмыс
 3. мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім беру.
 4. жалпы білім беру, үлгілік, жалпы орта білім беру.
 5. жалпы білім беру, кәсіби, жұмыс     

 

1

52

Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды жоюдағы бағалау мақсаты     

 

 1. болжау және сұрыптау
 2. оқыту стилін бақылау
 3. бағдарлама мазмұынын бақылау
 4. оқудағы қиындықтарды анықтау
 5. стандартты бақылау және орындау     

 

4

53

Дарынды және талантты баларды анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттама      

 

 1. Жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 2. Олар ерте жасынан бастап сөйлей, оқи және жаза бастайды
 3. Қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
 4. Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
 5. Олар ақпаратты біліп қана қоймай оны пайдалана алады     

 

1

54

Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:     

 

 1. білім беру мазмұны
 2.  білім беру мақсаты
 3.  тәрбиенің міндеттері
 4. оқытудың түрлері
 5. мұғалімдерді даярлау     

 

5

55

Білім беру мазмұны қандай құжаттармен айқындалады:     

 

 1. Календарлық жоспар, сабақ жоспары.
 2. Әдістемелік нұсқаудар, оқыту құралдары.
 3. Оқыту жоспары, оқыту бағдарламасы, оқулықтар.
 4. «Білім туралы» заң.
 5. Мұғалімнің жеке оқу – тәрбие жоспары.     

 

3

56

Оқушылардың метатнымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты     

 1. Мұғалімнің қарым-қатынасы
 2. Мұғалімнің теориялық білімі
 3. Мұғалімнің тұлғалық қабілеті
 4. Мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілдері
 5. Мұғалімнің ұйымдастыру қабілеті          

 

4

57

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым     


 

 1. Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс
 2. Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 3. Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болмайды
 4. Зерттеу жүргізуші топты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі
 5. Мұғалім зерттеуде жинақталған білімімен педагогикалық қауыммен бөліседі     

 

5

58

Дүниетанымның компоненттері:     

 

 1. Қоғамдық, мемлекеттік, ұлттық компоненттер.
 2. Интеллектілік, эмоционалдық, практикалық-әрекеттік компоненттер.
 3. Бақылаушылық, бақарушылық, орындаушылық, жасампаздық.
 4. Әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық.
 5. Тәрбиелеушілік, дамытушылық, қалыптастырушылық компоненттер.     

 

2

59

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар . « Кадағалау » сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті .     

 

 1. оқушының сұраққа жауабын тындау
 2. оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну
 3. оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою
 4. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 5. оқушының жауабын уnriмен сәйкестендіру     

 

1

60

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым             

 1. Зерттеу жүргізуші тоты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды
 2. Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 3. Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болмайды
 4. Мұғалім зерттеудежинақталған біліммен педагогикалық қауыммен бөліседі
 5. Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс          

 

4

61

Сабақты зерттеу тәсілінің бастапқы кезеңі         

 • 1.    Топ мүшелерінің бірлесіп сабақты егжей-тегжейлі жоспарлауы
 • 2.    Оқу үдерсінде алынған нәтижелерді есепке алу
 • 3.    Оқушылардың оқу үдерісіндегі нәтижелерін жүйелеу, талдау
 • 4.    Топ мүшесінің белгіленген сыныпта зерттеу сабағын өткізуі
 • 5.    Топ мүшелерінің жұмысты бірлесе қайта жоспарлауы          

 

1

62

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар . « Кадағалау » сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті    

 

 • 1.    оқушының сұраққа жауабын тындау
 • 2.    оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну
 • 3.    оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою
 • 4.    оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 • 5.    оқушының жауабын уnriмен сәйкестендіру     

 

 

1

 

 

 

 

63

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі.     

 

 1. негізгі жауапкершілік сабақ беретін мұғалімге ғана жүктеледі және талап етіледі
 2. оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімнің жұмысына қатысты болады
 3. Сабақты зерттеу нәтижелерінің жүйелі түрде жариялануы мұғалімдердің тәжірибесін қолдау үшін маңызды емес
 4. мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімі мен педагог қауымен кеңінен бөлісе алады
 5. зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық емес неnемде және әртүрлі дәрежеде үдерісте тартылады     

 

4

64

Осы мақсаттарды іске асырудың таңдалған жолдары арқылы оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін студенттерге берілуі қажет адамдардың алдыңғы ұрпақтарының тәжірибесінің бір бөлігі:     

 1. оқыту мазмұны
 2. оқу мақсаттары
 3. Оқыту құралдары
 4. оқыту әдістері
 5. оқыту принциптері           

 

1

65

Мұғалімнің сабаққа даярлығы:          

 1. Сабақ тақырыбына байланысты картотека жасау.
 2. Бағдарламаны,календарлық жоспарды,оқулықты,берілген тақырып бойынша қосымша материалды зерттеу,оқушылар үшін тапсырмаларды іріктеу,әдістемелік әдебиеттерді зерттеу.
 3. Сабақтың тақырыбына байланысты әдістемелік нұсқауларды оқып үйрену.
 4.  Сабақтың тақырыбына байланысты тақырыптық жоспарды құру.
 5.  Сабақтың тақырыбына байланысты әдебиеттерді оқу және талдау.           

 

2

66

Дидактикалық тест - бұл:     

 1. білімді бақылау процесі,
 2. Оқу материалы бойынша сұрақтар жиынтығы.
 3. оқыту әдісі.
 4. білім, білік және дағды деңгейін анықтайтын жазбаша тапсырмалар;
 5. белгілі бір материал бойынша стандартталған тапсырмалар жиынтығы     

 

5

67

Қандай құрайтын тұрады білім беру жүйесі.     

 1. МЖБС және оқу бағдарламалары;
 2. білім беру ұйымдарының;
 3. білім беруді басқару органдары және тиісті инфрақұрылымдар;
 4. бірлестіктің білім беру қызметінің субъектілері.
 5. бірлестіктің білім беру қызметінің субъектілері.     

 

1

68

Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем      

 1. тәрбиелілігі
 2. тыңдалым дағдысы
 3. зерттеу дағдысы
 4. оқу үлгерімі
 5. әлеуметтік жағдайы            

 

4

69

Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы зерттелінетін оқушылар санаты      

 1. Дамыған/әлсіз дамыған коммуникативтік қасиеттер
 2. әлеуметтік тұрғыда қорғалған / корғалмаған
 3. үлгермеушіліктің жоғары , орта , төменгі деңгейі
 4. Математикалық лингвистикалық дарынды музыкалы
 5. гипербелсенді , белсенді , пассивті       

 

3

70

Бақылау түрлері:     

 1. тақырыптық, тара улар бойынша,қорытынды;
 2. жылдық, тоқсандық
 3.  қорытынды, оқтын-оқтын бақылау;
 4. кезектегі, ағымдық;
 5.  тарау бойынша, тақырыптық.     

 

1

71

Ұжымдық-танымдық іс-әрекет - бұл:    

 1. Әрбір оқушы субьектілік ұстанымын қалыптастыруға мүмкіндік алатын мұғалім ұйымдастырған оқушылардың бірлескен іс-әрекеті.
 2.  Мұғалімнің оқушылармен авторитарлық қарым-қатынасы қалыптасатын басқарушылық іс-әрекеті.
 3.  Мұғалімнің оқушылардың оқудан тыс бос уақытындағы іс-әрекетін ұйымдастыруы.
 4. Тұлға ұжымның пікіріне бағынады.
 5.  Мұғалімнің оқушылардың адамгершілік сапаларын қалыптастыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеті.     

 

1

72

Мектептің оқу ісінің меңгерушісінің (завуч) міндетіне жатпайды:     

 1. әдістемелік жұмысты ұйымдастыру
 2.  сабақ кестесін жасау
 3.  оқушылардың үлгерімі және тәртібін бақылау
 4.  оқу бағдарламасының орындалуын қадағалау
 5.  оқу процесін қаржыландыруға байланысты сұрақтарды шешу      

 

5

73

Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаңыз         

 

 1. Мұғалімдердің зерттеу сабағы туралы бірнеше оқушымен сұхбат жүргізуі
 2. Топ мүшелерінің зерттеу сабағы аяқталысымен бірден талқылау жүргізуі
 3. Жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы
 4. Қандай сынып пен «бақылаудағы үш оқушы» назарға алынатынын шешуі
 5. Топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасауы      

 

3

74

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем      

 1. Есте сақтау және білім
 2. Өз білімін жетілдіру
 3. Күрделілікке деген сүйіспеншілік
 4. Ерте символдық белсенділік
 5. Мәселені шешу      

 

3

75

Оқушылардың қабілетін есепке алатын, дидактикалық принцип:      

 1. Белсенділік принципі.
 2. Саналылық.
 3. Көрнекілік.
 4. Жеткіліктілік.
 5. Ғылымилық.      

 

3

76

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісін көрсетіңіз:     

 1. әңгіме.
 2. қоғамдық пікір.
 3. түсіндіру.
 4. жарыс.
 5. жазалау.      

 

2

77

«Адамды бұзықтыққа келтіретін табиғат не нәсілдік кемістігі емес, қолайсыз қоғамдық жағдайлар мен жаман тәрбие» - автор?     

 1. И.Т.Чернышевский.
 2. Дж. Локк.
 3. З.Фрейд.
 4. Эпикур.
 5. Аристотель.      

 

1

78

Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтандақтарды жоғары бағалау мақсаты     

 1. Болжау және сұрыптау
 2. Оқыту стилін бақылау
 3. Бағдарлама мазмұнын бақылау
 4. Стандартты бақылау және орындау
 5. Оқудағы қиындықтарды анықтау     

  

5

79

Эстетикалық тәрбиенің мәні:     

 1. эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру
 2. еңбексүйгіштікпен тәртіптілікке тәрбиелеу
 3. оқушылардың әртүрлі көркемдік-эстетикалық іс-әрекетін ұйымдастыру
 4. әлеуметтік жауапкершілікке және өз Отанына сүйіспеншілікке тәрбиелеу
 5. оқушыларды идеялық бағыттылыққа тәрбиеле     

 

3

80

Дидактиканың негізін салушы:     

 1. А.С.Макаренко;
 2. Я.А.Каменский;
 3. А.Дистерверг;
 4. К.Д.Ушинский;
 5. Ратке     

 

2

81

Сабақты зерттеудің алғашқы қадамын көрсетіңіз:     

 1. Барлық нәтижелерін жүйелейді және талдайды
 2. Нәтижені қамтамасыз ететін ережелер жүйесін құрады
 3. Бірлесіп егжей-тегжейлі жоспарлайды
 4. Жұмысты бірлесе қайта жоспарлайды
 5. Топтың бір мүшесі зерттеу сабағын өткізеді     

 

2

82

Оқуды даралаудың шешуші критерийі     

 • 1.    Қай кезде мұғалімнің көмегі қажет екенін білу
 • Оқушының қалай оқитынын қадағалау
 • Жұмысты орындауға қажетті әдіс таңдай алу
 • Оқушылардың өз идеяларын рефлекция жасауы
 • Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету     

 

5

83

Дарынды және талантты оқушылардың "жаңа идеяларға сынақ жүргізуге жане қателесүге тәүекеп етуге дайын» деген сипаттамасының санаты

 1. қоғамдық көшбасшылы
 2. жеке оқуы
 3. креативті ойлау
 4. табандыпы
 5. ынталандыру     

 

3

84

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі     

 • 1.    Зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық емес көлемде және әртүрлі дәрежеде үдеріске тартылады
 • 2.    Оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға жеке мүғалімнің жұмысына қатысты болады
 • 3.    Мұғалім зерттеу барысында жинақталған білімінен педагог қауымымен кеңінен бөлісе алады
 • 4.    Сабақты зерттеу нәтижелерінң жүйелі түрде жариялануының мұғалімдердің тәжірибесін қолдау үшін маңызды емес
 • 5.    Негізгі жауапкершілік сабақ беретін мұғалімге ғана жүктеледі және талап етіледі     

 

3

85

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі    

 1. Оқу сапасын арттыру
 2. Стандарттарды жетілдіру
 3. Ішкі мониторинг жүргізу
 4. Стандартты тапсырмаларды орындау
 5. Авторлық бағдарламаны жүзеге асыру     

 

 

86

Басқару әдістері:     

 

 1. Адамның интеллектілік күшін, шығармашылық әлеуетін дамыту.
 2. Қаражаттық, еңбектік және материалдық ресурстарды пайдалану.
 3. Іскерлік өндірістік кеңестерді ұйымдастыру және өткізу, шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдерді айқындау және мадақтау.
 4. Әр түрлі кеңестер, семинар-кеңес, конференция, білім беру қызметкерлерінің сьездері.
 5. Нормативтік, ұйымдастырушылық-әкімшілік, педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық, экономикалық.        

 

 

5

87

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз     

 

 1. Бағалау сипатын өзгерту
 2. Сұраныстар негізінде
 3. Бағалау кестесінің ауысыу
 4. Уақыттың тапшылығы
 5. Модерация үдерісінде    

 

1

88

Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:    

 

 1. Педагогикалық озық тәжірибені тарату.
 2. Жаңа педагогикалық технологияны ендіру.
 3. Әдістемелік ұйымдардың жұмысы.
 4. Мұғалімнің қосымша оқыған жұмысы (репиторлық) 
 5. Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру     

 

4

89

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы      

 

 • 1.    Жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 • Олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады.
 • Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
 • Олар ерте жастан бастап сөйлей, оқи және жаза бастайды
 • Қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады      

 

3

90

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелері жоспарлаған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді. Осыдан кейінгі кезеңі      

 

 • 1.    топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы
 • 2.    жоспарлауда қолдану үшін әдебиеттер нәтижелерін қорытуы
 • 3.    зерттеу сабағы туралы оқушылар мен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі      

 

3

91

Педагогикалық зерттеудің қортындысы негізделеді:      

 

 1. Ішкі сезім.
 2. Педагогикалық эксперимент.
 3. Ресми оппонент пікірі.
 4. Экспериментке қатысушылардың контингенті.
 5. Зертеушінің тұлғасы.      

 

2

92

Отбасындағы тәрбие әдісі:     

 

 1. Гуманизациялау, демократиза-циялау.
 2. Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдану.
 3. Мұғалімдермен кездесу.
 4. Ата – аналар комитетінің отырысын өткізу және қатысу.
 5. Білімге қызығушылығын арттыру.     

 

2

93

Саралап оқытудың басты бағытының бірі     

 

 1. Толықтыра оқыту(қосымша білім беру)
 2. Сыни ойлау
 3. Мәселелік оқыту
 4. Дәстүрлі оқыту
 5. Қашықтықтан оқыту     

 

 

1

94

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «ұсыну және сұхбаттасу» аспектілері арасындағы сәйкестік     

 1. ықтимал әсерлерді имитациялау
 2. өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
 3. болжамдарды тексеру үшін деректерді жинау
 4. әртүрлі жүмыстарды салыстыру
 5. оқушылардың жұмыстармен айырбастауы     

 

5

95

Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі болып табылады:      

 

 1. өзіндік талдау, өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу.
 2. өзіндік бұйыру,сынау, ескерту.
 3. сенім, бақылау, өзіндік жүзеге асу жағдаяттары.
 4. жарысу, үлгілер мен тәсілдерді көрсету, жетістік жағдаяттын құру.
 5. сендіру, дәлелділік.      

 

4

96

Қандай түрлері мазмұнына байланысты және олардың бағыттары болып бөлінеді білім беретін оқу бағдарламалары?    

 

 1. жалпы білім беру, кәсіптік, қосымша.
 2. типтік, жұмыс
 3. мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім беру.
 4. жалпы білім беру, үлгілік, жалпы орта білім беру.
 5. жалпы білім беру, кәсіби, жұмыс     

 

1

97

Іс – әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші кадамның мазмұны     

 1. зерттеуді дайындау
 2. тажірибені жетілдіру
 3. міндеттеме алу
 4. оқушыны анықтау
 5. .қайта бастау      

 

3

98

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» неше кезеңнен түзіледі?     

 

 1. 4
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 5    

 

4

99

Педагогикалық іс-әрекеттің гуманистік бағыттылығының мәні:     

 

 1. Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін, шығармашылық даралығын дамыту.
 2. Оқушыларды мұғалімнің қатал талаптарына бағындыру.
 3. Оқушыларға іс-әрекеттің обьектісі ретінде қарау.
 4. Оқушылармен либералдық қатынас стилі.
 5. Мұғалімнің пессимистік көзқарастары     

 

1

100

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі.  

   

 1. оқушының көшбасшылық қасиеттерін ескеру
 2. оқушының тапсырманы орындағанын бақылау
 3. оқушыға тақырып бойынша сұрақ қою
 4. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 5. оқушының жауабын тақырыпқа сәйкестендіру     

 

4

101

Оқушыларда «өзіндік мақсаты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай (М.Чиксентмихай)        

 

 1. Алаңдау
 2. Ойлану
 3. Ағын
 4. Түсіну
 5. Зерігу    

 

1

102

Оқу үшін бағалаудың мақсаты Бір дұрыс жауапты таңдаңыз    

 

 1. пәндік бағытқа бөлу
 2. Табысқа жетуге бағыт беру
 3. баға қойып , нәтижені тіркеу
 4. пәнге бейімділігін тексеру
 5. білім деңгейін анықтау     

 

2

103

Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды     

 

 1. оқушының жауабын критериге сәйкестендіру
 2. оқушының сұраққа жауабын тыңдау
 3. оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну
 4. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау     

 

4

104

Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау     

 

 1. оқытуды бағалау
 2. сараланған бағалау
 3. жылдық бағалау
 4. оқу үшін бағалау
 5. тұрақты бағалау    

 

4

105

Адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгіле     

 

 1. Зерделілігі
 2. Шығармашылығы
 3. Ұқсастық бойынша пайымдауы
 4. Саналылығы     

 

3

106

Оқытуда қолданылатын әдіс тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі     

 

 1. қорытынды бағалау
 2. оқуды бағалау
 3. оқу үшін бағалау
 4. жылдық бағалау
 5. аралық бағалау     

 

3

107

Аффект ұғымын анықтайды     

 

 1. Қысқа уақытқа созылатын эмоционалды реакция
 2. Қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін жағымды эмоционалды реакция
 3. Адамдардың тәртіпсіз, истерикалық, ұнамсыз өздері бақылай алмайтын сезімдері
 4. Қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін реакция
 5. Ұзақ уақытқа созылатын, шектен тыс реакция     

 

5

108

Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін багалау мақсаты     

 1. кері байланыс ұсыну
 2. бағдарлама мазмұнын бақылау
 3. болжау және сұрыптау
 4. оқытудағы қиындықтарды анықтау
 5. стандарттарды орындау     

 

1

109

Тұлғаның өз санасына және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білуі:     

 1. Тұлғааралық қатынастар
 2. Ұқсастық бойынша пайымдау
 3. Әлеуметтік тәртіпті қолдау
 4. Зерде теориясы     

 

4

110

Адамгершілік тәрбиесі – бұл     

 

 1. адамгершілік идеалын құру
 2. адамгершілік сапасын қалыптастыру процесі
 3.  моральдық принциптер жүйесімен таныстыру
 4.  моральдық қасиетер, адамгершілік мінез сипаттары, жүріс-тұрыс дағдалары мен әдеттерін қалыптастыру процесі
 5.  мораль туралы білімдерді беру процесі     

 

4

111

Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау:     

 

 1. Бақылау.
 2. Жүйелеу.
 3. Оқыту.
 4. Диагностика.
 5. Тәрбиелеу.     

 

4

112

А.С .Макаренко педагогикалық процессті қарастырды:    

 

 1. тәрбиемен оқытудың бірлігі ретінде
 2. оқытудың білімділік, дамытушылық және тәрбиелік функцияларынын бірлігі ретінде
 3. оқушылардың өз-ара әрекеттесу сипаты ретінде
 4. оқудан тыс уақытындағы оқу-тәрбие процесіне қатынасушылардың өзіндік әрекеттерін
 5. оның даму жағдайы ретінде    

 

4

113

Оқу пирамидасында сәйкес оқушылардың алған ақпараты 30% есте сақтауы үшін көмектесетін тәсіл     

 

 1. Көрстетілім
 2. Талқылау
 3. Дәріс тыңдау
 4. Қадағалау
 5. Тәжірибе жасау     

 

1

114

Тұлғаның интуитвті-эмоциональды, субъективті діни тәжірибесі . . . дүниеге көзқарасына қатысты болады:    

 

 1. ғылыми.
 2. Үйреншіктігіне
 3. дінилігіне.
 4. дәстүрлілігіне.
 5. қалыптаспағанына        

 

3

115

Білім беру мен мәдениеттің байланысы:    

 1.  Ұлттық мәдени орталықтарды құру.
 2. Мәдениет адамға білім берудің алғы шарты мен нәтижесі ретінде қатысады.
 3.  Білім берудің үздіксіздік сипаты.
 4. Педагогикалық процестің екі жақты сипаты.
 5. Мәдени ескерткіштерді сақтау және қалпына келтіру.     

 

2

116

Олар ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатындығымын ерекшеленеді    

 1. өз білімін жетілдіру
 2. шоғырлану
 3. есте сақтау және білім
 4. күрделілікке деген сүйіспеншілік
 5. мәселені шешу    

 

2

117

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы   

 

 1. оқушыларға қосымша тапсырмалар тарату
 2. оқушының келесі даму бағытын айқындау
 3. қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау
 4. алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 5. оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау     

 

 

4

118

Оқытудың жеке заңдылықтары.     

 1. Гносеологиялық.
 2. Педагогикалық.
 3. Философиялық.
 4. Жалпы дидактикалық.
 5.  Басқарушылық.
 6.  Бақылаушылық.
 7. Жобалаушылық.
 8. Болжамдылық.     

 

1

119

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсет     

 1. бағалау кестесінің ауысуы
 2. уақыттың тапшылығы
 3. оқу үдерісінің қарқыны
 4. модерация үдерісінде
 5. бағалау сипатын өзгерту     

 

5

120

Әдістемелік жұмыс :     

1)Педагогикалық кадрлардың идеялық, ғылыми-теориялық, кәсіби, мәдени, әдістемелік деңгейін көтеру бойынша ұжымдық, топтық, жеке- дара жүйелік жұмыстардан құрылған күрделі шығармашылық.
 2) Оқушылардың білімге іскерлік дағдысын қалыптастыру.
 3) Мектептік тәрбие жұмысын жақсарту.
 4) Ғылыми-практикалық конференциялар өткізу.
 5) Мектеп әкімшілігінің жұмысын бағалау.        

 

1

121

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем     

 

 1. есте сақтау және білім
 2. мәселені шешу
 3. ерте симболдық белсенділік
 4. күрделікке деген сүйіспеншілік
 5. өз білімін жетілдіру      

 

4

122

Педагогика пәні бұл –    

 

 • 1.    Белсенді түрде іс-әрекет жасайды.                                        
 • 2.    Тар мағынада сабақ беру.
 • 3.      Кең мағынада сабақ беру. 
 • 4.     Мақсатқа бағытталған оқу тәрбие процесі. 
 • 5.     Тәрбие әрекеті      

 

4

123

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелері жоспарлаған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді. Осыдан нейінгі кезен       

 

 1. Зерттеу сабағы туралы оқушылармен мүғалімдердің сұхбат жүргізуі
 2. Топ мүшелерінің зерттеудің түйінді идеяларынвзара келісіп аруы
 3. Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы
 4. жоспарлауда қолдану үшін әдебиеттер нәтижелерін қорытуы
 5. Топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін жасауы      

 

1

124

Білім алуда қандай бағалау аса пайдалы      

 

 1. жиынтық
 2. формативтік
 3. ресми
 4. биресми
 5. дұрыс жауап жоқ     

   

2

125

Баланың білім-дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал           

 

 1. «жанама тәжірибе»
 2. «көпіршелер»
 3. «бағамдау»
 4. «жалған ұстаным»
 5. «қара жәшік»        

 

2

126

Проблемалық оқыту мәні:       

 

 1. Оқушылардың танымдық мүмкіншіліктерін зерттеу
 2.  Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін басқару. 
 3. Оқушылар алдына проблемалар қою.
 4.  Оқушылардың өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыру. 
 5. Оқытуда қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.       

 

4

127

Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:       

 

 1. Педагогикалық озық тәжірибені тарату.
 2. Жаңа педагогикалық технологияны ендіру.
 3. Әдістемелік ұйымдардың жұмысы.
 4. Мұғалімнің қосымша оқыған жұмысы (репиторлық) .
 5. Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру проблемалары.      

 

4

128

Білім беру – бұл:     

 

 1. Кәсіби іс-әрекетке маманды теориялық даярлау.
 2.   Мектепте баланы оқыту мен тәрбиелеу процесін қамтамасыз ететін нормативті құжаттардың жүйесі.  
 3. Білім беру мекемелерінің оқу процесіне қазіргі білім беру технологияларын белсенді ендіру 
 4.  Білім беру мекемелеріндегі демократияландыру және ізгілендіру процесі. 
 5.   Қоғамның нақты әлеуметтік-экономикалық жағдайында дамуға, өзін іс жүзінде көрсетуге және өзіне-өзі көз жеткізуге қабілетті тұлғаның физикалық және рухани сапаларын қалыптастыру.       

 

5

129

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі      

 

 1. Оқу сапасын арттыру
 2. Стандарттарды жетілдіру
 3. Ішкі мониторинг жүргізу
 4. Стандартты тапсырмаларды орындау
 5. Авторлық бағдарламаны жүзеге асыру   

 

1

130

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз         

 

 1. Бағалау сипатын өзгерту
 2. Сұраныстар негізінде
 3. Бағалау кестесінің ауысыу
 4. Уақыттың тапшылығы
 5. Модерация үдерісінде   

    

1

131

Сабақты зерттеудің мойындалған ерекшелігінің бірі        

 

 1. көпқырлылы
 2. оқшаулылы
 3. көпнұсқалы
 4. демократиялы
 5. әмбебапты       

 

4

132

Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді:        

 

 1. мәдениетке     
 2. дінге 
 3. эстетикаға
 4. этикаға
 5.  экономикаға 

          

5

133

Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы тиісті қарым-қатынасты орнатуға бағытталған принцип:          

 

 1. тәрбиеленушілінің өзіндік әрекетінің және инициативасының дамуымен педагогикалық басқарудың сәйкестік принципі.
 2. балаларды ұжымда оқыту мен тәрбиелеу принципі.
 3. бала тұлғасына, оған саналы талаппен сәйкесетене сыйластығы.
 4. адамға жағымды тірек принципі.
 5. тәрбиенің гуманизациясы.

          

3

134

Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем       

 

 1. тәрбиелілігі
 2. тыңдалым дағдысы
 3. зерттеу дағдысы
 4. оқу үлгерімі
 5. әлеуметтік жағдайы    

       

4

135

Мұғалімнің сындарлы оқыту теориясына сәйкес сабақты ұйымдастыру ерекшелігі        

 

 • 1.    Оқушының жеке көзқарасын құрметтеп, қате болса да өзгеріссіз қабылдайды
 • 2.    Оқушының білімінкен гөрі, тәжірибелік дағдыларын дамытатын міндеттер қояды
 • 3.    Оқушыға пән бойынша өз бетімен орындай алатын тапсырмалар береді
 • 4.    Оқушылар тапсырманы орындауына сәйкес бағалану керек деп есептейді
 • 5.    Оқушының білімін, идеясын дамытуға ықал ететін міндеттер қояды      

 

5

136

Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды              

 

 • 1.    оқушыға тапсырма бойынша нұсқаулық беру
 • 2.    оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну
 • 3.    оқушының сұраққа жауабын тыңдау
 • 4.    оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

        

4

137

Оқытушының кәсіптік өзін-өзі тәрбиелеуі - бұл:             

 

 1. қызметті ынталандыру.
 2. дамуға қажеттілік.
 3. жеке басының кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту бойынша саналы жұмыс
 4. мұғалімнің міндеті.
 5. шығармашылық қызмет тәжірибесі.  

        

3

138

Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер        

 

 1. марапаттау және әлеуетті мүмкіндіктерін көрсету
 2. оқшаулау және жоғарғы ынтаның болуы
 3. грант және академиялық қабілеттің болуы
 4. сиақы және зияткерлік тапсырмалар беру
 5. экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру          

 

5

139

Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты        

 

 1. ғылыми дәлдік
 2. бірізділік
 3. креативтілік
 4. зерттеу өзектілігі
 5. жүйелілік       

 

3

140

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы        

 

 • 1.    қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
 • 2.    басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
 • 3.    жоспарлауға кеп жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 • олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады
 • олар ерте жасынан бастап сөйпей, оқи моне жаза бастайды

 

2

141

Оқу үшін бағалаудың мақсаты        

 

 1. Білім деңгейін анықтау
 2. Табысқа жетуге бағыт беру
 3. Пәнге бейімділігін тексеру
 4. Баға қойып нәтижесін тексеру
 5. Пәндік бағытқа бөлу 

               

 

2

142

Оқушылардың кәсіби бағдарына енгізіледі:       

 

 1. кәсіби ағарту, кәсіби кеңес беру (концультация), кәсіби диагностика, кәсіби бейімділік
 2. кәсіби кеңес беру, кәсіби диагностика, құқықтық ұйымдастырушылық жұмыс
 3. кәсіби диагностика, кәсіптік оқыту, еңбек тәрбиесі
 4. кәсіби кеңес беру, кәсіпті таңдау, ағарту, өздігінен білім алу
 5. кәсіби бағдар, кәсіби біліктілік  

 

1

143

Дарынды талантты балларды тексеру парағы бойынша мәселені шеше алатын оқушыларға тән ерекшелік       

 

 1. Ақпаратты толықтырып қайшылықтарын анықтап мәніне тез жетеді
 2. Оқыту үдерісінің қалай жүретінін жақсы біледі өздерінің оқуын реттей алады
 3. Жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін ,бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 4. Ақпаратты біліп,есте сақтап қана қоймай оны пайдалана алады
 5. Қызығушылығын арттыру үшін күрделі тапсырмаларға ұмтылады  

      

 

1

144

Мектептегі білім беру мазмұнын аныктайтын негізгі құжаттар       

 

 1. Оқулықтар, оқу жоспары, оқу бағдарламасы
 2. Газет журнал және басқа да баспасөз беттері
 3. Әдістемелік оқулықтар
 4. Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары
 5. Әдебиеттер        

   

 

1

145

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым

 

 1. Зерттеу жүргізуші тоты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды
 2. Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 3. Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болмайды
 4. Мұғалім зерттеудежинақталған біліммен педагогикалық қауыммен бөліседі
 5. Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс

 

4

146

Сабақты зерттеудің алғашқы қадамын көрсетіңіз:        

 1. Барлық нәтижелерін жүйелейді және талдайды
 2. Нәтижені қамтамасыз ететін ережелер жүйесін құрады
 3. Бірлесіп егжей-тегжейлі жоспарлайды
 4. Жұмысты бірлесе қайта жоспарлайды
 5. Топтың бір мүшесі зерттеу сабағын өткізеді

 

2

147

Дағдыға дағдыландыру мақсатында ақыл-ой немесе жазбаша әрекеттің қайталанып бірнеше рет орындалуы        

 

 1. Эксперимент
 2. Жаттығу
 3. Қайталау
 4. Иллюстрация
 5. Диктант 

        

 

2

148

Жобалық қызмет технологиясының мәні

студенттің жеке басына, авторитарлық, бұйрық педагогикасын мүлдем жоққа шығаруға бағытталған;        

 

 1. студент модульмен жұмыс істеу процесінде оқу-жаттығудың нақты мақсаттарына толығымен дербес қол жеткізеді;
 2. студенттің мақсатқа сай қызметі арқылы оқытуды
 3. оның жеке мүдделері мен мақсаттарына сай жүргізу;
 4. тұрақты параметр-оқыту нәтижесі, ал оқыту шарттары -ауыспалы;
 5. тұрақты параметр-бұл оқу жағдайы, ал оқу нәтижесі –айнымалы.  

 

3

149

Оқушылардың метатнымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты       

 

 1. Мұғалімнің қарым-қатынасы
 2. Мұғалімнің теориялық білімі
 3. Мұғалімнің тұлғалық қабілеті
 4. Мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілдері
 5. Мұғалімнің ұйымдастыру қабілеті  

 

4

150

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз          

 

 1. модерация үдерісінде
 2. сұраныстар негізінде
 3. бағалау кестесінің ауысуы
 4. бағалау сипатын өзгерту
 5. уақыттың тапшылығы      

   

 

4

151

Мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері болып табылады:     

 

 1. Оқушыларға сүйіспеншілік, педагогикалық процесті жүйелі жүргізу, педагогикалық құбылыстарға талдау жасай білу, педагогикалық ойлаудың қалыптасуы, қарым-қатынас жасай алуы, ұжымшылдық, шығармашылық.
 2. Оқушының іс-әрекетін ұйымдастыру білігі, ынтымақтастық қарым-қатынасы.
 3. Мұғалімнің зерде мәдениеті, шығармашылық іс-әрекеті.
 4. Оқушымен ынтымақтастық қарым-қатынасы, жеке жұмысы.
 5. Мұғалім еңбегінің әлеуметтік мәнінің болуы, адамгершілік сапасы.     

 

 

1

152

 Дарынды және талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы

 

 1. 1.құрбы-құрдастары құрметтейді
 2. 2.    2.заңдылықтар мен байланысты анықтайды
 3. 3.    3.қойған сұрақтары тиянақты,нақты болады
 4. 4.    4.өзін өзі сынайды жане бағалай алады
 5. 5.проблемаларды анықтайды және шешеді     

 

 

 

 

3

153

Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем     

 1. тыңдалым дағдысы
 2. әлеуметтік жағдайы
 3. зерттеу дағдысы
 4. оқу үлгерімі
 5. тәрбиелігі     

 

 

4

154

Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты     

 

 1. Гипербелсенді,белсенді,пассивті
 2. Әлеуметтік тұрғыда қорғалған/қорғалмаған
 3. Математикалық,лингвистикалық,дарынды музыкалық
 4. Үлгермеушіліктің жоғарғы,орта,төменгі деңгейі
 5. Дамыған/әлсіз дамыған коммуникативтік қасиеттер     

 

 

 

4

155

Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаңыз:     

 

 1. Топ мүшелерінің зерттеу сабағы аяқталысымен бірден талқылау жүргізілуі
 2. Топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасауы
 3. Жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы
 4. Қандай сынып пен «бақылаудағы үш оқушы» назарға алынатынын шешуі
 5. Мұғалімдердің зерттеу сабағы туралы бірнеще оқушымен сұхбат жүргізуі     

 

 

 

3

156

Дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі «өз білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін сипаттама     

 

 1. Олар өздерінің оқуларын реттей алады
 2. Топты идеяларды қабылдауға иландырады
 3. Ерте жастан сөйлей, оқи, жазады
 4. Идея ұсынып, дәлелдермен айғақтайды
 5. Мақсатты өзі үшін белгілеп, оған ұмтылады      

 

 

 

 

 

1

157

Педагогикалық қарым-қатынас көрсетеді:     

 

 1. Білім беру процесі субьектілерінің өзара әрекеттестік формасын.
 2. Ұжымның қоғамдық көзқарасының қалыптасуын
 3. Оқушылар іс-әрекетін басқаруды.
 4. Педагогикалық ұжымның іс-әрекетін әкімшілік бақылауды.
 5. Мұғалімнің ғылыми-зертеушілік мәдениетін.     

 

 

1

158

«Қара жәшік» ішіндегі жұмысты көрсетіңіз     

 

 1. 1.нақты сандық ақпараттарды алу
 2. 2.жаңа жағдайларға тез бейімделу
 3. 3.мүмкіндіктердің барлығын қарастыру
 4. 4.оқушымен бірге критерийларді талдау
 5. 5.оқыту әдістерін оқушылармен таңдау     

 

 

4

159

Оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін сурақты қарапайым етіп қою. Бір дұрыс жауатты тануданыз     

 

 • 1.    түрткі болу
 • 2.    түсінік беру
 • 3.    басқаға бағыттау
 • 4.    сынақтан өткізу
 • созге тарту     

 

 

1

160

Оқу материалын жүйелі түрде және оны өткен материалмен байланыстыра отырып меңгеруге ықпал жасайтын қағида:     

 

 1. Жүйелік
 2. Көрнекілік
 3. Нақтылы
 4. Ғылымилық
 5. Жеткілікті     

 

 

1

161

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі     

 

 1. Оқу үшін бағалау
 2. Аралық бағалау
 3. Оқуды бағалау
 4. Қорытынды бағалау
 5. Жылдық бағалау      

 

 

1

162

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталған әңгіменің түрі     

 

 1. Әңгіме-дебат
 2. Рефлексиялық әңгіме
 3. Кумулятивтік әңгіме
 4. Дамытушы әңгіме
 5. Зерттеушілік әңгіме

 

1

163

Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың «қара жәшік» метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз     

 

 1. әр түрлі жастағы оқушыларды оқыту
 2. оқушылардың табысты тәжірибелерін насихаттау
 3. сыныптағы диалогтык оқытудың мәні
 4. оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру     

 

 

4

164

Дүниеге көзқарастың жүйесі:

 

 1. Ғылым.
   2. Дін.
   3. Дүниеге көзқарас.
   4. Менталитет.
   5. Дүнитаным.
       

 

 

1

165

Сабақ бірліктері:

 

 1. логикалық, психологиялық,ұйымдастырушылық;
 2.  дидактикалық, психологиялық
 3.  ұйымдастырушылық,жинақтылық;
 4.  көрнекілік,мақсаттылық,
 5.  логикалық,дидактикалық.     

 

 

2

166

Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге жетелеу дарынды және талантты оқушылардың қай сипаттамасына тән     

 

 1. қоғамдық көшбасшылы
 2. креативті ойлау
 3. қалай оқитынына
 4. ынталандыру
 5. табандылық таныту     

 

 

5

167

Өзара әрекеттесу педагогикасы, мұнда педагогикалық процестің екі қатысушысының өзара тепе-тең, тең құқылы, өз білімдері мен мүмкіндіктерін серіктестері ретінде әрекет етеді:     

 

 1. құндылық педагогикасы
 2. Әлеуметтік педагогика.
 3. жас педагогикасы.
 4. Гуманистік педагогика.
 5. авторитарлық педагогика.     

 

 

 

4

168

Тұлғаның біліктілік дәрежесін анықтау мақсатында бағалау     

 

 1. стандартты бақылау және орындау
 2. оқу стилін бақылау
 3. оқудағы қиындықтарды анықтау
 4. уәж түріндкгі керсі байланыс
 5. болжау және сұрыптау     

 

 

 

1

169

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы ерте символдық белсенділік сенімді өлшемінің сипаттамасы     

 

 1. 1.қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
 2. 2.олар ақпаратты біліп қана қоймай , онв пайдалана алады
 3. 3.жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 4. 4.басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
 5. олар ерте жастан бастап сөйлей, оқи, жаза бастайды

 

 

5

170

Дүниетанымның формалары:     

 

 1. Қоғамдық.
 2. . Ағартушылық.
 3. . Мифологиялық.
 4. . Тарихилық.
 5. . Адам мұраты.
 6. . Әлеуметтік.
 7. . Көркемдік.        

 

 

3

171

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз     

 

 1. бағалау сипатын өзгерту
 2. оқу үдерісінің қарқыны
 3. бағалау кестесінің ауысуы
 4. модерация үдерісінде
 5. уақыттың тапшылығы      

 

 

1

172

Бәсекелестікке құрылғандықтан, топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрін көрсетіңіз     

 

 1. зерттеушілік әңгіме
 2. реттелген әңгіме
 3. әңгіме дебат
 4. кумулятивтік әңгіме
 5. дамытушы әңгіме      

 

 

3

173

Оқушылардың ой-пікірлерінде үлкен алшақтық болып,әрқайсысы өз шешімдерінде қалатын әңгіме түрі     

 

 1. Зерттеушілік
 2. Сұхбаттасу
 3. Кумулятивтік
 4. Әңгіме-дебат
 5. Рефлексиялы     

 

 

4

174 

Жоғары мектеп педагогикасының маңызды бөлімдерінің бірі:     

 

 1. оқыту әдістемесі
 2. жоғары мектеп дидактикасы
 3. жоғары мектеп психологиясы
 4. әлеуметтану
 5. философия     

 

 

 

2

175

 Дүниеге көзқарас қандай қызметті атқаратынын анықтаңыз:        

 

 1. ағарту, тәрбиелі.
 2.  дамытушы, болжамды, ұйымдасқан.
 3.  тәрбиелік, болжамды.
 4.  ағартушылық, тәрбиелік, ұйымдасқан, болжамдық, дамытушылық.
 5.  ұйымдасқан, Ұжымдық, саяси.

 

4

176

Оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісін көрсетіңіз:     

 

 1. Аудио – визуалды қабылдау
 2. Көрсетілім
 3. Тәжірибе жасау
 4. Талқылау
 5. Өзгелерді оқыту    

 

 

5

177

Ұжымдық-танымдық іс-әрекет - бұл:    

 

 1. Әрбір оқушы субьектілік ұстанымын қалыптастыруға мүмкіндік алатын мұғалім ұйымдастырған оқушылардың бірлескен іс-әрекеті.
   2) Мұғалімнің оқушылармен авторитарлық қарым-қатынасы қалыптасатын басқарушылық іс-әрекеті.
   3) Мұғалімнің оқушылардың оқудан тыс бос уақытындағы іс-әрекетін ұйымдастыруы.
   4) Тұлға ұжымның пікіріне бағынады.
   5) Мұғалімнің оқушылардың адамгершілік сапаларын қалыптастыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеті.     

 

 

 

1

178

Акселерация :     

 

 1. Тұлғаның тұтас қалыптасуы.
 2.  Әлеуметтік, этикалық проблемаларға қызығушылығының дамуы, алдына қойылған мақсатқа жетуге ұмтылуы.
 3.  Кіші жастағы оқушылар мен жеткіншектердің балалық және жеткіншек шақтағы жедел дамуы.
 4.  Тұлғаның өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі жетілдіруі.
 5.  Жоғары сынып оқушыларының ақыл-ойының жедел дамуы.        

 

 

 

3

179

Кері байланыс және құрдастарының ескертулері тұрақты нәтижелерге қол жеткізуде мұғалімнің сынына қарағанда көп әсер етуі ықтимал екендігін айтқан зерттеушілер –        

 

 1. Эннис пен Эллис
 2. Мерсе мен Флейвелл
 3. Драхмэн мен Суэтс
 4. Мунби және Блэк
 5. Истомина мен Маслоу     

 

 

3

180

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар.     

«Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мүғалім әрекеті

 1. 1.оқушының тапсырманы орындауын қарау
 2. 2.жазбаша тест жүмыстарының жинағын құрастыру
 3. 3.оқушынң жауабына сәйкес шешім қабылдау
 4. 4.оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
 5. 5.қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау     

 

 

4

181

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым:     

 

 • 1.    Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге қатысты болады
 • 2.    Зерттеу барысында жинақталған білімді топ мүшелері ғана пайдаланады
 • 3.    Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс
 • 4.    Сабақты зерттеуді іс- әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болады
 • 5.    Зерттеу жүргізуші топты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды     

 

 

4

182

Басқару әдістері:     

 

 1. Адамның интеллектілік күшін, шығармашылық әлеуетін дамыту.
 2. Қаражаттық, еңбектік және материалдық ресурстарды пайдалану.
 3. Іскерлік өндірістік кеңестерді ұйымдастыру және өткізу, шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдерді айқындау және мадақтау.
 4. Әр түрлі кеңестер, семинар-кеңес, конференция, білім беру қызметкерлерінің сьездері.
 5. Нормативтік, ұйымдастырушылық-әкімшілік, педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық, экономикалық.        

 

 

5

183.

Педагог – бұл:     

 

 1. Білім беру мекемелерінде тәрбиелеу мен оқыту саласында тәжірибелік жұмысты жүргізетін адам.
 2. «Адам – техника» жүйесінде қызмет ететін адам.
 3. Бақылаушылық, тексерушілік қызметтер атқаратын адам.
 4. Ақпараттар беруші адам.
 5. Қоғамдық қайраткер     

 

 

1

184.

Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің маңызды белгісі:     

 

 1. Оқытудың жекелік сипаты.
 2. Оқушының өз бетімен жұмысы.
 3. Басқарудың авторитарлық стилі.
 4. Жалпы мақсатқа жету үшін ұжымның барлық мүшелерін біріктіру қажеттілігін оқушылардың саналы түсінуі.
 5. Мектептік білім берудің сапасын арттыру үшін қазіргі ақпараттық оқыту технологияларын ендіру.     

 

 

4

185.

Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін багалау мақсаты     

 

 1. кері байланыс ұсыну
 2. бағдарлама мазмұнын бақылау
 3. болжау және сұрыптау
 4. оқытудағы қиындықтарды анықтау
 5. стандарттарды орындау     

 

 

1

186

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінң интерпретациясы     

 

 1. Қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау
 2. Оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау
 3. Оқушыларға қосымша тапсырмалар тарату
 4. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 5. Оқушының келесі бағытын анықтау     

 

 

4

187

Сабақты ұйымдастыруға жатпайтын формалар:     

 

 1. сынып сағаты
 2. үй тапсырмасын орындау
 3. лабораториялық жұмыстар
 4. оқу экскурсиясы
 5. оқу шеберханасындағы жұмыс        

 

 

1

188.

Тәрбие үдерісінің заңдылықтары.     

 

 1. Тәрбиенің мақсаттылығы
 2. Тәрбиенің ұжымдық бағыттылығы
 3. Тұлғаны қалыптастыру
 4. Даму және тәрбие
 5. Дұрыс жауабы жоқ     

 

 

1

189.

Ренцулли мен Райс анықтаған дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз     

 

 1. жалпы зерттеу жаттығулар
 2. жеке оқу жаттығуларын
 3. топтық оқу жаттығуларын
 4. нақты проблемаларды жеке зерттеу
 5. нақты мәселелерді шағын топта зерттеу     

 

 

1

190.

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталған әңгіменің түрі      

 

 1. Әңгіме-дебат
 2. Рефлексиялық әңгіме
 3. Кумулятивтік әңгіме
 4. Дамытушы әңгіме
 5. Зерттеушілік әңгіме     

 

 

1

191.

«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс        

 

 1. жаңашыл идеяларға ашық болу
 2. оқушыларға стратегиялар ұсыну
 3. оқушымен бірге критерийлерді талдау
 4. мүмкіндіктердің барлығын қарастыру
 5. ақпараттық деректерді жинақтау     

 

 

3

192.

Бақылау формалары:     

 

 1. Ауызша бақылау, жазбаша бақылау.
 2. Практикалық жұмыстар, машиналы бақылау.
 3. Жеке, топтап және фронтальды.
 4. Ағымдық, аралық және қорытынды.
 5. Тест.     

 

 

3

193.

Көбінесе сабақтың қай жетілуі пайдаланылады:     

 

 1. Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің сипаты бойынша.
 2. Негізгі дидактикалық міндеттерге байланысты.
 3. Оқыту әдістеріне байланысты.
 4. Пайдаланылатын уақытына байланысты.
 5. Қайталау сабағы.     

 

 

2

194.

Сабақты зерттеу үдерісінде топ мүшелері жоспарлаған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді.Осыдан кейінгі кезеңі     

 

 1. Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтау
 2. Топтық жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жазуы
 3. Зерттеу сабағы туралы оқушылармен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі
 4. Топ мүшелерінң зерттеудің түйінді идеяларын өзара келісіп алуы
 5. Жоспарлауда қолдану үшін әдебиеттер нәтижелерін қорыту     

 

 

3

195.

Топтық талқылауда таспаға жазып алу іс-әрекеттегі зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады     

 

 1. Қадағалау
 2. Жоспарлау
 3. Рефлексия
 4. Бағалау
 5. Талдау        

 

 

1

196.

Қазіргі жаңашыл педагогтардың негізгі идеясы:     

 

 1. Баланы мәжбүр етпей оқыту, өзін-өзі қадірлеу, мақсаттылық, өзін іс жүзінде көрсете білу.
 2. Оқушылармен авторитарлық қарым-қатынас жасау.
 3. Қатал тәртіп, жоғары талап.
 4. Білімді қатаң есептеу, сабаққа ерікті қатыстыру.
 5. Білімді өз бетімен меңгерту.        

 

 

1

197.

Адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгіле     

 

 1. Зерделілігі
 2. Шығармашылығы
 3. Ұқсастық бойынша пайымдауы
 4. Саналылығы     

 

 

3

198.

Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша беріледі:     

 

 1. Ойлау қабілеті
 2. Мінез-құлқы.
 3. Әр түрлі іс-әрекетке қабілеті.
 4. Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар.
 5. Адамдарға қарым-қатынасы.        

 

 

4

199.

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсет     

 

 1. бағалау кестесінің ауысуы
 2. уақыттың тапшылығы
 3. оқу үдерісінің қарқыны
 4. модерация үдерісінде
 5. бағалау сипатын өзгерту     

 

 

5

200.

Педагогика ғылымдары жүйесі:     

 

 1. Дидактика, психология, тарих, мектептану, тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы, салыстырмалы педагогика.
 2. Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика, жеке пәндерді оқыту әдістемесі, арнайы пдагогика, педагогика тарихы.
 3. Жалпы пдагогика, этика, эстетика, мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы.
 4. Жалпы педагогика, этика, эстетика.
 5. Мектепке дейінгі педагогика, волеология, әлеуметтік педагогика, дидактика, тәрбие теориясы.      

 

 

2

201.

Университеттегі оқу процесінің функцияларына жатқызылмайды:     

 

 1. білім беру
 2. тәрбие
 3. дамытушы
 4. кәсіби
 5. ақпараттық     

 

 

5

202.

Тұлғаның интуитвті-эмоциональды, субъективті діни тәжірибесі . . . дүниеге көзқарасына қатысты болады:     

 

 1. ғылыми.
 2. Үйреншіктігіне
 3. дінилігіне.
 4. дәстүрлілігіне.
 5. Қалыптаспағанына     

 

 

3

203.

Білім мазмұнын анықтаңыз - бұл келесі мәселені шешуді білдіреді:     

 

 1. нені үйрету керек.
 2. Қанша үйрету керек.
 3. қалай оқыту керек.
 4. неге үйрету керек.
 5. ненің көмегі арқылы үйрету керек.     

 

 

1

204.

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретциясы     

 

 1. Қажеттікке сәйкес қосымша ресурс даярлау
 2. Оқушының келесі даму бағытын айқындау
 3. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 4. Оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау
 5. Оқушыларға қосымша тапсырмалар тарату     

 

 

3

205.

Аффект ұғымын анықтайды     

 

 1. Қысқа уақытқа созылатын эмоционалды реакция
 2. Қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін жағымды эмоционалды реакция
 3. Адамдардың тәртіпсіз, истерикалық, ұнамсыз өздері бақылай алмайтын сезімдері
 4. Қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін реакция
 5. Ұзақ уақытқа созылатын, шектен тыс реакция     

 

 

5

206.

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі     

 

 1. авторлық бағдарламаны жүзеге асыру
 2. стандарттарды жетілдіру
 3. стандартты тапсырмаларды орындау
 4. ішкі мониторинг жүргізу
 5. оқу сапасын арттыру     

 

 

5

207.

Ынталандыруды өзгертуге бағытталған реакциялардың өзгерістері сипатталатын теориялар:     

 

 1. Когнитивтік.
 2. Бихевиористтік.
 3. Ассоциативті.
 4. Прагматизмі.
 5. Іс-әректтік.     

 

 

2

208.

Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаңыз      

 

 1. Мұғалімдердің зерттеу сабағы туралы бірнеше оқушымен сұхбат жүргізуі
 2. Топ мүшелерінің зерттеу сабағы аяқталысымен бірден талқылау жүргізуі
 3. Жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы
 4. Қандай сынып пен «бақылаудағы үш оқушы» назарға алынатынын шешуі
 5. Топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасауы     

 

 

3

209.

Дүниетанымның компоненттері:     

 

 1. Қоғамдық, мемлекеттік, ұлттық компоненттер.
 2. Интеллектілік, эмоционалдық, практикалық-әрекеттік компоненттер.
 3. Бақылаушылық, бақарушылық, орындаушылық, жасампаздық.
 4. Әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық.
 5. Тәрбиелеушілік, дамытушылық, қалыптастырушылық компоненттер.     

 

 

2

210.

Оқу үшін бағалаудың мақсаты        

 

 1. Білім деңгейін анықтау
 2. Табысқа жетуге бағыт беру
 3. Пәнге бейімділігін тексеру
 4. Баға қойып нәтижесін тексеру
 5. Пәндік бағытқа бөлу     

 

 

2

211

Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі фактор      

 

 1. Оқушыларға қойылатын талаптарды мұғалімнің білуі
 2. Сыныпта не болу керек екенін мұғалімнің түсінуі
 3. Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі
 4. Оқушының өз қалағанын айтатын мұғалімнің білуі      

 

 

3

212

Жоғары оқу орнының білім беру ортасы келесі мәселені шешеді …     

 

 1. маманның тұлғалық-кәсіби дамуы
 2. студенттердің мәдени дамуы
 3. кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастыру
 4. студенттің әлеуметтік дамуы
 5. бейімделу функциясы.     

 

 

1

213

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі     

 

 1. оқушының жауабын тақырыпқа сәйкестендіру
 2. оқушының көсбасшылық қасиеттерін ескеру
 3. оқушының тапсырманы орындағанын бақылау
 4. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 5. оқушыға тақырып бойынша сұрақ қою        

 

 

4

214

Мұғалімге оқытудың видео,веб материалдарға қолжетімділігі мен БАҚ пайдалануды қамтамасыз ететін білім        

 

 1. әдістемелік білім
 2. пәндік білім
 3. педагогикалық білім
 4. технологиялық білім
 5. академиялық білім     

 

 

4

215

Интербелсенді әдіс     

 

 1. Жаңа тәсіл
 2. Дәстүрлі әдіс
 3. Өзара әрекеттесуін және қатынасқа жағдай жасайтын әдіс
 4. Бәрі жауаптар дұрыс
 5. Дұрыс жауап жоқ     

 

 

3

216

Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер     

 

 1. сыйақы және зияткерлік тапсыралар берілген
 2. оқшаулау және жоғарғы ынтаның болуы
 3. экстернат және зияткерлік тапсрмалар беру
 4. грант және академиялық қабілеттің болуы     

 

 

3

217

Дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі «өз білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін сипаттама     

 

 1. Олар өздерінің оқуларын реттей алады
 2. Топты идеяларды қабылдауға иландырады
 3. Ерте жастан сөйлей, оқи, жазады
 4. Идея ұсынып, дәлелдермен айғақтайды
 5. Мақсатты өзі үшін белгілеп, оған ұмтылады      

 

 

1

218

Оқу үшін бағалаудың мақсаты     

 

 1. Білім деңгейін анықтау
 2. Пәндік бағытқа бөлу
 3. Баға қойып, нәтижені тіркеу
 4. Табысқа жетуге бағыт беру
 5. Пәнге бейімділігн тексеру     

 

 

4

219

Сабақтың дидактикалық міндетіне кірмейді:     

 

1)білімге ендіру
 2) жаңа материалды меңгеру
 3) бекіту
 4) адамгершілік сапасын даму
 5) білімді тексеру және бақылау     

 

 

4

220

идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі     

 1. кумулятивтік
 2. реттелген әңгіме
 3. әңгіме –дебат     

 

 

1

221

Сабақты зерттеу (Lesson Stady) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем     

 

1.тәрбиелілігі

2.тыңдалым дағдысы

3.оқу үлгерімі

4.зерттеу дағдысы

5.әлеуметтәк жағдайы     

 

 

3

222

Сабақты зерттеу (Lesson Stady) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаңыз     

 

1.Мұғалімдердің зерттеу сабағы туралы бірнеше оқушымен сұхбат жүргізуі

2.Топ мүшелерінің зерттеу сабағы аяқталысымен бірден талқылау жүргізуі

3.Қандай сыныппен «бақылаудағы үш оқушы» назарға алынатынын шешуі

4.Жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы

5.Топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасауы     

 

 

4

223

Оқу үшін бағалаудың мақсаты     

 

 1. Білім деңгейін анықтау
 2. Пәндік бағытқа бөлу
 3. Баға қойып, нәтижені тіркеу
 4. Табысқа жетуге бағыт беру
 5. Пәнге бейімділігн тексеру     

 

 

4

224

Оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін сұрақты қарапайым етіп қою     

 

 1. сынақтан өткізу
 2. түрткі болу
 3. басқаға бағыттау
 4. сөзге тарту
 5. түсінік беру    

 

 

2

225

Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер     

 

 1. оқшаулау және жоғарғы ынтаның болуы
 2. 2.экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру
 3. грант жане академиялық қабілеттің болуы
 4. марапаттау және әлеуетті мүмкіндіктерін көрсету
 5. сиақы және зияткерлік тапсырмалар беру     

 

 

2

226

Топтық жұмыс жүргізудің қанша түрлері бар:     

 

 1. 2
 2. 5
 3. 3
 4. 1
 5. 4     

 

 

1

227

Оқыту-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:     

 

1.нақтылы тәрбие міндеттерін шешу мен жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына бағытталған, ұйымдастырылған процесс;
 2. мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;
 3. оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу әрекеттерін қалыптастыруды ұйымдастыру;
 4. сабақ өтетін жер мен уақытын, оқушы құрамын анықтайтын ұйымдастырылған процесс;
 5. табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуін айтады.
     

 

 

2

228

Сабақты жоспарлау:     

 

 1. Ұжымдық шығармашылық істі өткізуді жоспарлау.
   2) Мектепішілік іс-шараларды жоспарлау.
   3) Мұғалімнің сабаққа тікелей дайындығы, тақырыптық жоспарды нақтылауы.
   4) Оқушылардың көркем өнерін ынталандыру.
   5) Жалпы мектептік іс-шараларды ұйымдастыру.     

 

 

3

229

Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы:     

 

 1. Валеология.
 2. Салыстырмалы педагогика.
 3. Олигофренопедагогика.
 4. Әлеуметтік педагогика.
 5. Этнопедагогика.        

 

 

1

230

Оқыту принципі дегеніміз:    

 

 1. оқытудың мазмұнын ашатын ережелер мен қағидалар жиынтығы;
 2. білім беру жүйесі;
 3. оқытудың заңдылықтары;
 4. оқыту әдістерінің жүйесі;
 5. тәрбие процес інде басшылыққа алынатын ережелер мен қағидалар жиынтығы.     

 

 

1

231

Құқықтық тәрбиенің мәні:     

 

 1. Қоғамға пайдалы қатынастардың дамуына жағдай туғызу.
 2. Қоғамға зиян қатынастарды шектеп, тыйым салу.
 3. Мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың құрамын,олардың қызмет істеу принциптері мен өкілеттілігін анықтау.
 4. Азаматтардың бостандықтарын, құқықтарын, қоғам алдындағы жауапкершіліктерін заң жүзінде кепілдікті қамтамасыз ететіндігін үйрету.
 5. Жеке тұлғаның мінез – құлық нормаларын қалыптастыру.     

 

 

4

232

Қандай құрайтын тұрады білім беру жүйесі.     

 

 1. МЖБС және оқу бағдарламалары;
 2. білім беру ұйымдарының;
 3. білім беруді басқару органдары және тиісті инфрақұрылымдар;
 4. бірлестіктің білім беру қызметінің субъектілері.
 5. бірлестіктің білім беру қызметінің субъектілері.     

 

 

1

233

Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып жане әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер     

 

1.марапаттау және әлеуетті мүмкіндіктерін көрсету

2.грант және академиялық қабілеттің болуы

3.сиақы және зияткерлік тапсырмалар беру

4.оқшаулау және жоғарғы ынтаның болуш

5.экстернат жане зиятнерлік тапсырмалар беру     

 

 

5

234

Адамның жоғарғы деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға ойластыру арқылы оқу қабілетін белгілеңіз     

 

 1. Моральдік пайымдауы
 2. Ұқсастық бойынша пайымдауы
 3. Зерделілігі
 4. Саналылығы
 5. Шығармашылығы     

 

 

2

235

Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:     

 

 1. Тұратын жеріндегі достары .
 2.  Замандастары.
 3.  Жолдастары.
 4.  Әріптестері.
 5.  Сынып ұжымы.     

 

 

5

236

Меңгеру процесінің негізгі этаптары:     

 

 1. Проблеманы қоя білу,болжамды ұсыну және оны дәлелдеу.
 2. Есте қалдыру,түсіну,ойлау,қортындылау.
 3. Сезіну, қабылдау, мойындау.
 4. Білімді жүзеге асыру, есте сақтау тәжірибеде қлодану.
 5. Есте қалдыру,қорытындылау,бекіту,қолдану .     

 

 

5

237

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар.     

 

 1. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мүғалім әрекеті
 2. оқушының тапсырманы орындауын қарау
 3. жазбаша тест жүмыстарының жинағын құрастыру
 4. оқушынң жауабына сәйкес шешім қабылдау
 5. оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
 6. қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау     

 

 

4

238

Сабақты зерттеудің алғашқы қадамын көрсетіңіз:     

 1. Барлық нәтижелерін жүйелейді және талдайды
 2. Нәтижені қамтамасыз ететін ережелер жүйесін құрады
 3. Бірлесіп егжей-тегжейлі жоспарлайды
 4. Жұмысты бірлесе қайта жоспарлайды
 5. Топтың бір мүшесі зерттеу сабағын өткізеді     

 

 

2

239

Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:     

 

1)Салыстыру.
 2) Абстрактілеу.
 3) Индукция.
 4) Деукукция.
 5) Байқау.
     

 

 

5

240

Метатану терминінің мағынасы –     

 

 1. Өзара іс - әрекет арқылы оқыту
 2. Жинақтау, жалпылау, тексеру үшін қолданылатын статикалық әдіс
 3. Іс - әрекет, есте сақтау, қабылдау
 4. Талдау, іс - әрекет, қабылдау
 5. Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну және реттеу        

 

5

241

Сабақтты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем      

 

 1. Оқу үлгерімі
 2. Тыңдалым дағдысы
 3. Зерттеу дағдысы
 4. Әлеуметтік жағдайы
 5. Тәрбиелігі     

 

1

242

Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады     

 

 1. бүкіл зерттеу тобы
 2. мектептің педагогикалық ұжымы
 3. сабақ өткізген мұғалім
 4. топ жетекшісі
 5. мектеп әкімшілігі     

 

1

243

«Тәрбие» түсінігінің тар мағынасын ашыңыз:     

 

 1. 1.кіші ұрпақты өмірге және еңбекке даярлау, өткен ұрпақтан кіші ұрпаққа адаммен жинақталған мәдениетті, білімді, тәжірибені, дағдыны беруді қамтамасыз етудегі тұлғаның дамуы үшін мақсатты бағытталған жағдайын құру немесе тұлғаның дамуына және құрылуына мақсатты әсер ету.
 2. дамудың барлық факторларының әсерінен
 3. тұлғаның қалыптастыру, нәтижесінде адам мәдениетті және қоғам мүшесі болады.
 4. ұрпақтан ұрпаққа әлеуметтік-мәдени тәжірибелерінің, адамгершілік нормалар мен құндылықтарының жинақталғанынан алмасуды қамтамасыз ететін, барлық қоғамдық интитуттардың қалыптасқан әсер етудің бірлестігі.
 5. тұлғаның сапасын дамытуға және қалыптастыруға мақсатты бағытты әсер етуі.
 6. тұлғаның сапаларын қалыптасрыу.          

 

4

244

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем     

 

 1. Есте сақтау және білім
 2. Өз білімін жетілдіру
 3. Күрделілікке деген сүйіспеншілік
 4. Ерте символдық белсенділік
 5. Мәселені шешу

 

3

245

Оқу материалын жүйелі түрде және оны өткен материалмен байланыстыра отырып меңгеруге ықпал жасайтын қағида:     

 

 1. Жүйелік
 2. Көрнекілік
 3. Нақтылы
 4. Ғылымилық
 5. Жеткілікті     

 

1

246

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс 5 түйінді фактордың бірі     

 

 1. оқушылардың әрқайсысына жеке тапсырма даярлау
 2. оқушылардың ішкі және сыртқы тестілер тапсыруы
 3. оқушыларды өзін-өзі , өзара бағалауға араластыру
 4. оқушыға жеткен деңгейіне сәйкес шешім шығарылуы     

 

3

247

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге ұлес қосқандар:     

 

 1. Р.Г.Волков
 2.  В.И. Баженов.
 3.  М.И. Васильев.
 4.  К.Л.Гундарев.
 5.  А.В.Дунаевский.
 6.  С.Д.Железнова     

 

1

248


 Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірін көрсетіңіз     

 

 1. Оқушылардың тапсырманы қалай орындағанын талдау
 2. Тәжірибеден теориялық білімнің маңызды екенін түсіну
 3. Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну
 4. Өз пәнін оқушылар үшін қалай қызықты етіп өткізу     

4

249


 Оқытудың қандай принципі оқушылардың даму ерекшеліктерін, оқу мүмкіндіктерін ескеруді талап етеді:     

 

 1. Ғылымилық.
 2. Көрнекілік.
 3. Шамаға лайықтық.
 4. Беріктік.
 5. Саналылық және белсенділік.     

3

250

Дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі «өз білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін сипаттама     

 1. Олар өздерінің оқуларын реттей алады
 2. Топты идеяларды қабылдауға иландырады
 3. Ерте жастан сөйлей, оқи, жазады
 4. Идея ұсынып, дәлелдермен айғақтайды
 5. Мақсатты өзі үшін белгілеп, оған ұмтылады      

 

1

251

Оқушыларды тәрбиелу әдістеріне жатады:     

 

 1. Сабақ барысында мұғалімнің оқушыларды бақылауы.
 2. Адамгершілік тақырыбына шағын шығарма жазу.
 3. Оқушылармен әңгімелесу.
 4. Кинотеатрға бару.
 5. Тәрбие теориясы     

 

3

252


 Бағалау мақсатында жүргізілетін қадағалау нәтижелерінің интерпретиациясы     

 

 • 1.    балл және баға қою бойынша қорытындылау
 • оқушының келесі даму бағытын айқындау
 • алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 • енгізілген өзгерістердің тиімділігін бағалау
 • оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау     

3

253


 Өзара әрекеттесу педагогикасы, мұнда педагогикалық процестің екі қатысушысының өзара тепе-тең, тең құқылы, өз білімдері мен мүмкіндіктерін серіктестері ретінде әрекет етеді:     

 

 1. құндылық педагогикасы
 2. Әлеуметтік педагогика.
 3. жас педагогикасы.
 4. Гуманистік педагогика.
 5. авторитарлық педагогика.     

4

254


 Тәрбие мақсатын нақтылауға әсер ететін негізгі фактор:     

 

 1. өнеркәсіп қажеттігі.
 2.  қоғам қажеттігі.
 3.  оқу-тәрбие мекемесінің мүмкіндігі.
 4.  қоғамның өркендеу деңгейі.
 5.  тұлғаның қабеліті.     

2

255


 Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым     


 

 • 1.    Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс
 • 2.    Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 • 3.    Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болмайды
 • 4.    Зерттеу жүргізуші топты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі
 • Құрайды
 • Мұғалім зерттеуде жинақталған білімімен педагогикалық қауыммен бөліседі

5

256

Мектептегі білім беру мазмұнын аныктайтын негізгі құжаттар     

 

 1. Оқулықтар, оқу жоспары, оқу бағдарламасы
 2. Газет журнал және басқа да баспасөз беттері
 3. Әдістемелік оқулықтар
 4. Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары
 5. Әдебиеттер      

 

1

257


 Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне не жатпайды:     

 

 1. Мектептегі сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау
 2. Сынып жетекшілерге тәрбие іс шараларын өткізуді ұйымдастыруға әдістемелік көмек.
 3. Сабақ кестесін жасау.
 4. Тәрбие жұмысының жоспарының орындалуын бақылау.
 5. Белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын өткізулеріне әдістемелік көмек.         

3

258


 Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау     

 

 1. Оқу үшін бағалау
 2. Сараланған бағалау
 3. Жылдық бағалау
 4. Тұрақты бағалау
 5. Оқытудағы бағалау     

1

259


 Аффект ұғымын анықтайды     

 

 1. Қысқа уақытқа созылатын эмоционалды реакция
 2. Қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін жағымды эмоционалды реакция
 3. Адамдардың тәртіпсіз, истерикалық, ұнамсыз өздері бақылай алмайтын сезімдері
 4. Қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін реакция
 5. Ұзақ уақытқа созылатын, шектен тыс реакция     

 

5

260

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз     

 

 1. Бағалау сипатын өзгерту
 2. Сұраныстар негізінде
 3. Бағалау кестесінің ауысыу
 4. Уақыттың тапшылығы
 5. Модерация үдерісінде     

 

1

261

Сендіру әдістерінің қатарын көрсет:     

 

 1. мадақтау, жазалау,жарыс;
 2. әңгіме, үлгі өнеге, қоғамдық пікір;
 3. жаттығу, үйрету;
 4. тәрбиелеуші ситуация, мақтау;
 5. өзін-өзі бақылау, аутотренинг.     

 

2

262


 Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды жоюдағы бағалау мақсаты        

 

 1. бағдарлама мазмұнын бақылау
 2. стандартты бақылау және орындау
 3. оқыту стилін бақылау
 4. оқудағы қиындықтарды анықтау
 5. болжау және сұрыптау     

 

4

263

Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар көмегімен «көрсету» аспектілері арасындағы сәйкестік     

 

 1. оқушылардың жұмыстармен айырбастауы
 2. өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
 3. әртүрлі жұмыстарды салыстыру
 4. болжамдарды тексеру үшін деректерді жинау
 5. ықтимал әсерлерді имитациялау     

 

2

264


 Оқудағы бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылуы шартты     

 

 1. Бағалау сипатын өзгерту
 2. Оқу үдеріснің қарқыны
 3. Бағалау кестесінің ауысуы
 4. Уақыттың тапшылығы
 5. Модерация үдерісінде      

1

265

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты     

 

 1. бағалау кестесінің ауысуы
 2. уақыттың тапшылығы
 3. оқу үдерісінің қарқыны
 4. модерация үдерісінде
 5. бағалау сипатын өзгерту     

 

5

266

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» неше кезеңнен түзіледі?     

 

 1. 4
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 5     

 

4

267

Lesson study кезеңдерінің бірі - "Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеп, талдауы". Осыдан кейінгі кезең      

 

 1. Сабақты зерттеуге қатысушылардың барлығының сабақтың табысты және жетілдіруге тиіс тұстары
 2. Сабақты зерттеу өткізу және Lesson study –ге қатысушылардың оны бақылауы
 3. Әріптестердің немесе тәжірибелі мұғалімдердің кеңесіне сүйеніп, сабақтың мақсатын қою
 4. Сабақты зерттеуді жақсарту жөніндегі дамыту жолдарын анықтау үшін бейресми кездесу өткізу
 5. Зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson Study-діжоспарлау     

 

5

268

Оқушының бейімдін анықтау үшін білік, дағдыларын тексеру жүргізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз     

 

 1. Кері байланыс
 2. Оқыту стилін бақылау
 3. Болжау және сұрыптау
 4. Стандартты орындау
 5. Оқудағы қиындықтарды анықтау     

 

3

269


 Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі.     

 

 • 1.    негізгі жауапкершілік сабақ беретін мұғалімге ғана жүктеледі және талап етіледі
 • 2.    оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімнің жұмысына қатысты болады
 • 3.    Сабақты зерттеу нәтижелерінің жүйелі түрде жариялануы мұғалімдердің тәжірибесін қолдау үшін маңызды емес
 • 4.    мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімі мен педагог қауымен кеңінен бөлісе алады
 • 5.    5. зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық емес неnемде және әртүрлі дәрежеде үдерісте тартылады     

4

270

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі     

 

 1. оқу үшін бағалау
 2. аралық бағалау
 3. оқуды бағалау
 4. қорытынды бағалау
 5. жылдық бағалау     

 

1

271

Өзінің жетістіктерінің басқалардың нәтижесімен салыстыру жолымен тұлғалық қажетті сапаларды қалыптастыру және бекіту әдісі – бұл:     

   

1.стимульдеу.
 2. бағалау.
 3. мадақтау.
 4. жарыс.
 5. Бақылау     

  

 

4

272

Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру:     

     

 1. Қорытынды бақылау.
 2. Ағымдық бақылау.
 3. Аралық бақылау.
 4. Тақырыптық бақылау.
 5. Фронтальді бақылау     

 

 

5

273

Қандай кезеңге есептелген Ұлттық іс-қимыл жоспары оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша Қазақстан Республикасы?        

 

1.5 жыл
 2.3 жыл
 3. 10 жылға
 4. 1 жыл
 5. 15 жыл     

 

 

1

274

Білім алуда қандай бағалау аса пайдалы         

 

 • 1.    жиынтық
 • 2.    2.формативтік
 • 3.    ресми
 • 4.    биресми
 • 5.    дұрыс жауап жоқ     

 

 

2

275

Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатынын байқалады     

 

 1. Мәселені шешу
 2. Шоғырлану
 3. Ойлау қабілетінің жылдамдығы 
 4. Есте сақтау және білім
 5. Өз білімін жетілдір     

 

 

2

276

Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты        

 

 1. Гипербелсенді,белсенді,пассивті
 2. Әлеуметтік тұрғыда қорғалған/қорғалмаған
 3. Математикалық,лингвистикалық,дарынды музыкалық
 4. Үлгермеушіліктің жоғарғы,орта,төменгі деңгейі
 5. Дамыған/әлсіз дамыған коммуникативтік қасиеттер     

 

 

4

277

«Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем:     

 

 1. Икемділік
 2. Ойлау қабілетінің жылдамдығы
 3. Есте сақтау және білім
 4. Мәселені шешу
 5. өз білімінжетілдіру     

 

 

5

278

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды     

 

 1. Екі.
 2. Үш.
 3. Төрт.
 4. Бес.
 5. Бестен жоғары.     

 

 

2

279

«Адамды бұзықтыққа келтіретін табиғат не нәсілдік кемістігі емес, қолайсыз қоғамдық жағдайлар мен жаман тәрбие» - автор?      

 

 1. И.Т.Чернышевский.
 2. Дж. Локк.
 3. З.Фрейд.
 4. Эпикур.
 5. Аристотель.     

 

 

1

280

Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты     

 

 1. гипербелсенді,белсенді,пассивті
 2. дамыған,әлсіз дамыған коммуникативтік қасиеттер
 3. әлеуметтік тұрғыда қорғалған,қорғалмаған
 4. үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгейі     

 

 

4

281

Олар арқылы өңделетін және жаңғыртылатын мазмұн беріліп өңделетін және қабылданатын оқытушы мен студенттің өзара байланысты іс-қимылдарының логикалық тізбегі:      

 

 1. оқыту принциптері
 2. Оқыту құралдары
 3. оқыту әдістері 
 4. оқыту нысандары
 5. тәрбие құралдары.         

 

 

3

282

Білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызмет –       

 

 1. Сұрыптау
 2. Қорытындылау
 3. Жинақтау
 4. Бағалау
 5. Талдау     

 

 

4

283

«Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем:     

 

 1. Мәселені шешу 
 2. Есте сақтау және білім
 3. икемділік
 4. ойлау қабілетінің жылдамдығы
 5. өз білімін жетілдіру     

 

 

4

284

Құқықтық тәрбиенің мәні:     

 

 1. Қоғамға пайдалы қатынастардың дамуына жағдай туғызу.
 2. Қоғамға зиян қатынастарды шектеп, тыйым салу.
 3. Мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың құрамын,олардың қызмет істеу принциптері мен өкілеттілігін анықтау.
 4. Азаматтардың бостандықтарын, құқықтарын, қоғам алдындағы жауапкершіліктерін заң жүзінде кепілдікті қамтамасыз ететіндігін үйрету.
 5. Жеке тұлғаның мінез – құлық нормаларын қалыптастыру.     

 

 

4

285

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі     

 

 1. жылдық бағалау
 2. қорытынды бағалау
 3. оқу үшін бағалау
 4. аралық бағалау
 5. оқуды бағалау     

 

 

3

286

Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді:     

 

 1. мәдениетке
   2) дінге
   3) эстетикаға
   4) этикаға
   5) экономикаға     

 

 

5

287

Баланың білім-дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал        

 

 1. «жанама тәжірибе»
 2. «көпіршелер»
 3. «бағамдау»
 4. «жалған ұстаным»
 5. «қара жәшік»     

 

 

2

288

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс мұжырым     

 

 • 1.    Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болады
 • 2.    Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 • 3.    Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс
 • 4.    Зерттеу барысынд жинақталған білімді топ мүшелері ғана пайдаланады
 • 5.    Зерттеу жүргізуші топты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды     

 

 

1

289

Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды жоюдағы бағалау мақсаты        

 

 1. оқудағы қиындықтарды анықтау
 2. оқыту стилін бақылау
 3. бағдарлама мазмұнын бақылау
 4. болжау және сұрыптау
 5. стандартты бақылау және орындау     

 

 

1

290

Жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі неде:    

 

 • 1.    білім беру жүйесін ұлттық стандартқа сәйкес келтіру
 • білім беру жүйесі толық өзгерту
 • білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру
 • Ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру
 1. Бәрі жауаптар дұрыс     

 

 

4

291

Сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер тобы қандай жолмен жүйеленген:     

 

 1. оқушылардың таным белсенділігін арттыруға қарай;
 2. білім алудың көзіне қарай;
 3. оқытудың мақсат-міндеттеріне қарай;
 4. дидактиканың мақсат-міндеттеріне қарай;
 5. сабақ кезеңдеріне қарай.     

 

 

2

292

Оқытудың жаңа тәсідерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйіні        

 

 • 1.    Зерттеу өзектілігі
 • 2.    Бірізділік 
 • 3.    Креативтілік
 • 4.    Жүйелілік
 • 5.    Ғылыми дәлдік     

 

 

3

293

Жеке тұлғаны зерттеу үшін мұғалімдер үнемі қолданатын әдіс:     

 

 1. бақылау.
 2. дедукция.
 3. Индукция.
 4. абстракция.
 5. салыстыру.     

 

 

1

294

Орта бірлесуден гөрі,бәсекеге бағытталған әңгіменің түрі     

 

 1. Реттелген әңгіме
 2. Рефлекциялық әңгіме
 3. Зерттеушілік әңгіме
 4. Әңгіме-дебат
 5. Комулятивтік әңгіме     

 

 

4

295

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі     

 

 1. оқушының жауабын тақырыпқа сәйкестендіру
 2. оқушының көсбасшылық қасиеттерін ескеру
 3. оқушының тапсырманы орындағанын бақылау
 4. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 5. оқушыға тақырып бойынша сұрақ қою     

 

 

4

296

Қалыптастырушы (формативті) бағалау –     

 

 1. оқушылардың әрбір критерий бойынша жетістіктерінің толық түсіндірмесі және оларға сәйкес ұпайлар саны.
 2. тарау немесе модуль бойынша бақылау жұмысына қойылған бағалар.
 3. оқушы өзінің жетістіктері немесе біліміндегі олқылықтар туралы ақпарат алатын кері байланыстың функциясын атқаратын, ағымдағы бағалар.
 4. Негізгі бағалар негізінде қойылған бағалар.     

 

 

1

297

Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдістері:        

 

 1. анализ, синтез, дедукция, индукция
 2. талдап қорыту, модельдеу, салыстыру, анализ
 3. бақылау, әңгіме, сауалнама, эксперимент
 4. абстрактілеу, синтез, талдап қорыту, айқындау
 5. индукция, дедукция, талдап қорыту, салыстыру     

 

 

3

298

Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды     

 

 • 1.    1.оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 • 2.    2.оқушыға тапсырма бойынша нұсқаулық беру
 • 3.    3.оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
 • 4.    4.оқушының сұраққа жауабын тыңдау
 • 5.    5.оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну     

 

 

1

299

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем:     

 

 1. мәселені шешу
 2. өз білімін жетілдіру
 3. ерте символдық белсенділік
 4. есте сақтау және білім
 5. күрделілікке деген сүйіспеншілік     

 

 

5

300

Топтық талқылауды таспап жазып алу іс – әрекеттері зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады      

 

 1. талдау 
 2. жоспарлау
 3. бағалау
 4. рефлексия 
 5. қадағалау     

 

 

5

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

 • Только актуальные online тесты
 • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
 • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.