Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - ПББ тест сұрaқ-жaуaп 20 нұсқа

Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - ПББ тест сұрaқ-жaуaп 20 нұсқа

07 июл 2023, 15:34
2 515
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

Ой жүгіртудің үш түрі

A) Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы

B) Теориялық ойлау, практикалық ойлау

C) Моральдік пайымдау, индукция, дедукция

D) Зерде теориясы, практикалық ойлау, теориялық ойлау

E) Ой жүгірту, пайымдау, зерде теориясы 

ANSWER: A

Ойды қайта тұжырымдау

A) Оқушының айтқандарын талдап түсіндіріп беру

B) Оқушының айтқандарын толықтыру

C) Оқушының айтқандарын қорытындылау

D) Оқушының айтқандарын талдау

E) айтқандарын түсіндіру

ANSWER: A

Ойлау дағдыларының деңгейлері 

A) Білім, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау

B) Оқу, білім беру, түсіну

C) Талдау, абстракция, жинақтау

D) Қолдану, оқу, түсіну, бағалау, талдау

E) Абстракция, бағалау, жинақтау, талдау, білім беру

ANSWER: A

Ойлауды дамыту жөніндегі бағдарлама

A) Г.Хофстед, Мəдениеттер жəне ұйымдар, 1991ж.

B) “Сын тұрғысынан ойлау”

C) Венн диаграммасы

D) RWCT бағдарламасы

E)  мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы

ANSWER:A

Ойлаудың, білікті дамыту жəне міндеттерді шешудің аса жоғары деңгейін ұсына отырып, дарынды балаларға арналған оқу жоспарына өзгеріс енгізу жөнінінде ұсыныс жасаған

A) Эйр

B) Дистерверг

C) В. Келер

D) И. П. Павлов

E) М. В. Занков

ANSWER: A

Ойын элементтері арқылы оқушыны оқытудың ерекшеліктеріне сəйкес келмейтін нұсқаны көрсетіңіз

A) Оқушыларды өз бетінше жұмыс істей білуге дағдыландырмайды

B) Оқушылардың қызығушылығын тудырады

C) Оқушылардың белсенділігін арттырады

D) Оқушылардың ойлауын дамытады

E) Оқушылардың жұмыс істей білуін қалыптастырады

ANSWER: A

Оқу бағдарламасы, оқулық, оқу құралдары негізінде жасалатын жоспар

A) Күнтізбелік                                        

B) Жылдық

C) Апталық

D) Айлық

E) Сабақ жоспары

ANSWER: A

Оқу жоспарын жасау маңыздылығы — ______________ қабілеті артады

A) «Өзіндік жаратылыс əлемін» зерттеу

B) «Өзіндік ішкі әлемін» зерттеу

C) «Өзіндік сезіну әлемін» зерттеу

D) «Өзіндік ойлау қабілетін» зерттеу

E) «Өзіндік ішкі ойлау қабілетін» зерттеу

ANSWER: A

Оқу жоспарының түрлерін ата

A) Мектептік-жұмыстық, мемлекеттік, аймақтық

B) Жылдық, айлық, күнтізбелік

C) Жұмыстық, жылдық, күнтізбелік 

D) Күнтізбелік, мемлекеттік, аймақтық

E) Аймақтық, күнтізбелік, мемлекеттік

ANSWER: A

Оқу жылының алдында нақты мақсатты айқындай алмайды

A) Оқу бағдарламасын əзірлеу/дамыту жөнінде біліммен қамтамасыз ету

B) Оқу бағдарламасын дайындау

C) Бағдарламамен жұмыс

D) Оқушылармен дайындық

E) Оқу бағдардамасын әзірлеу

ANSWER: A

Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығын ашқан ағылшын ғалымы

A) Шульман, 1986 ж.

B) Джордж Элиот

C) С. У. Хокинг 

D) А. Шаэфлер

E) Уильям Гарвей

ANSWER: A

Оқу материалының ерекшелігімен оқу жоспарын жасау маңыздылығында нəтижені бағалау неше тұжырымдамадан тұрады?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 2

E) 6

ANSWER: A

Оқу материалының сəйкес деңгейін іріктеуді талап етуші

A) Ғылыми принцип

B) Саналылық принцип

C) Бірізділік принцип

D) Белсенділік принцип

E) Түсініктілік принцип

ANSWER: A

Оқу мен оқытудың неше қағидаты бар?

A) 9

B) 8

C) 6

D) 5

E) 4

ANSWER: A

Оқу мен оқытудың түйінді қағидатына жатпайтынын көрсетіңіз

A) Оқытылатын пəннің өзектілігі

B) Оқытылатын пәннің мақсаты

C) Оқытылатын пәннің міндеті

D) Оқытылатын пәннің ұшқырлығы

E) Оқытылатын пәннің қорытындысы

ANSWER: A

Оқу нəтижесін жақсартатын көшбасшылық функциялар

A) Мəдениеттілік

B) Мәдениетсіздік

C) Әдепсіздік

D) Сыпайлық

E) Құрметсіздік

ANSWER: A

Оқу пирамидасы бойынша оқушылардың алған ақпаратының 90% құрайтын іс-əрекет 

A) Білім беру

B) Оқу

C) Талқылау

D) Практика

E) Көрсетілім

ANSWER: A

Оқу пирамидасын ұсынған

A) Бефель, Мэн штаты, АҚШ

B) АҚШ, Ресей, Бефель

C) Мэн штаты, АҚШ, Ресей

D) Ресей, Жапония, АҚШ

E) Ресей, АҚШ, Мэн штаты

ANSWER: A

Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты30% есте сақтауы үшін көмектесетін тəсіл:

A) Көрсетілім

B) Ойлау

C) Есте сақтау

D) Жаттығу

E) Қабілет

ANSWER: A

Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тəсіл

A) Тəжірибе жасау

B) Бақылау

C) Көрсетілім

D) Жаттығу

E) Есте сақтау

ANSWER: A

Оқу пирамидасында, яғни оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызында «талқылау» неше пайызды құрайды?

A) 50%

B) 60%

C) 40%

D) 55%

E) 45%

ANSWER: A

Оқу реформаторы Джон Дьюи мен технологиялық зерттеуші Дональд Шонның бірлескен жұмыстарынан туындаған ұғым

A) «Рефлективтік практик»

B) «Рефлексия»

C) «Практика»

D) «Тәжірибе жасау»

E) «Рефлексия және практика»

ANSWER: A

Оқу үдерісі мен оқу пəнін бөлуге болмайтындығын атап өткен ғалым

A) Джером Брунер

B) Джордж Элиот

C) С. У. Хокинг 

D) А. Шаэфлер

E) Уильям Гарвей

ANSWER: A

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі

A) Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

B) Оқушыларға сұрақтар қою

C) Оқушылардың айтқанына қорытынды жасау

D) Өзара түсінісу

E) Қорытынды

ANSWER: A

Оқу үлгілері

— физикалық;

— аналогтар;

— нысандарды, үдірістерді жəне веб-жүйелер;

— жылдамдық, арақашықтық, уақыт сияқты.

Оқуға қабілетілік факторлары

A) Сыртқы жəне ішкі факторлар

B) Ырықты және ырықсыз

C) Пассив және актив

D) Мақсатты және мақсатсыз

E) Арнайы және арнайы емес

ANSWER: A

Оқуда қолданылатын əңгімелеу түрлері

A) Əңгіме-дебат, топтық əңгіме, зерттеушілік əңгіме

B) Сұрақ – жауап, топтық әңгіме

C) Дебат, сауалнама

D) Сауалнама, мазмұндау

E) Өз ойын әңгімелеу, зерттеушілік әңгіме

ANSWER: A

Оқуды дербестендіру жəне даралау қажеттілігін қалай шешуге болады?

A) Педагогикаға өзгеріс енгізіп, жаңаша оқыту тəжірибесін игеру

B) Жаңаша бағдарлама құру

C) Оқыту тәжірибесін игеру

D) Педагогикаға өзгеріс енгізу

E) Педагогиканы басқа саламен байланыстыру

ANSWER: A

Оқуды ынталандыру жəне оффекттік теориялары ынтаның дамуына əсері сіз үшін маңызды ма?

A) Маслоудың қажеттіліктер иерархиясымен келісемін

B) Маңызды 

C) Маслоудың қажеттіліктер иерархиясымен келіспеймін

D) Маңызды емес

E) Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы маңызды

ANSWER: A

Оқудың дамуы барысында жетекшінің қолдау көрсетуінің түрі мен деңгейі өзгеріп отырады жəне түрткі болу, бағыттаушылық, дамудың тұжырымдамалық негіздерінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында түрленеді. Бұл үрдісті Джером Брунер қалай атаған? 

A) Орман өсіру

B) Орманды қорғау

C) Жетекшілік қолдау

D) Оқу тиімділігін қамтамасыз ету

E) Жетекшінің қолдауы

ANSWER: A

Оқушы қалай ойлайтынын оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нəтижелерін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі

A) Метатану

B) Ботаника

C) Журнал

D) Электронды журнал

E) Бағалау

ANSWER: A

Оқушы нақты кезеңге ол арқылы мұғалім, ата-ана, əкімшілікті даму жағдайы туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз етеді

A) Портфолио

B) Анкета

C) Журнал

D) Мәліметтер жинағы

E) Ақпарат

ANSWER: A

Оқушы өз қажеттіліктерін анықтай алатын жəне үдеріс бағаланатын үздіксіз бағалау

A) Қалыптастырушы бағалау

B) Критериалды бағалау

C) Жиынтық бағалау

D) Электронды бағалау

E) Перцевтивтік бағалау

ANSWER: A

Оқушыда оқу жетістіктерінің деңгейлеріне сəйкес 81% көрсеткішін көріп, сіз болжай аласыз

A) Болашақ тоқсандық баға индикаторы«бес»

B) Болашақ тоқсандық баға индикаторы «төрт»

C) Болашақ тоқсандық баға индикаторы «үш» 

D) Болашақ тоқсандық баға индикаторы «екі»

E) Болашақ тоқсандық баға индикаторы қорытынды

ANSWER: A

Оқушылар əртүрлі коммуникацияларға қатысады

A) Ситуацияларда тілдік этикетті қолдану

B) Этикетке үйрету

C) Жақсы қарым – қатынасқа тәрбиелеу

D) Сөздік этикетті дамыту

E) Тілдік этикетті дамыту

ANSWER: A

Оқушылар ғылыми идеяларды түсіну үшін мұғалім модельдер мен аналогтарды пайдалануды ұсынбады

A) Реферат дайындау арқылы ғылыми мəтін құрастыруда

B) Реферат дайындау арқылы ойлауын дамыту

C) Реферат дайындау арқылы сөздік қорын дамыту

D) Реферат дайындау арқылы ойлау

E) Реферат дайындау арқылы мәтінмен танысу

ANSWER: A

Оқушылар мəтінді бөліктер бойынша жеке оқиды. Топта негізгі оқиғаларды бір-біріне айтады

A) Мəтінді оқу, мазмұнымен танысу

B) Мәтінмен танысу

C) Ойды қорытындылау

D) Мәтінді оқу

E) Мазмұндауды үйрену

ANSWER: A

Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну жəне дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты

A) Кері байланыc

B) Қарым - қатынас

C) Ақпарат алмасу

D) Ақпарат бөлісу

E) Сұрақтар қою

ANSWER: A

Оқушылар тапсырмалар бойынша балдарды қою туралы ақпаратты көре алады

A) Жиынтық бағалау спецификациясынан

B) Критериалды бағалау спецификациясынан

C) Қалыптастырушы бағалау спецификациясынан

D) Электронды бағалау спецификациясынан

E) Журналдық бағалау

ANSWER: A

Оқушылар топта құрастырылған«жуан» жəне«жіңішке» сұрақтарға жауап береді

A) Тақырып бойынша білімдері мен мəтіннің идеясын түсінгендігіне көз жеткізу

B) Тақырып бойынша қорытынды жасау

C) Тақырып бойынша білімдерін дамыту

D) Тақырып бойынша қортынды

E) Тақырыпты түсінгенге көз жеткізу

ANSWER: A

Оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын кейін мұғалімдермен бірге өзін өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс

A) Оқыту үшін бағалау

B) Оқыту үшін критериалды бағалау

C) Оқыту үшін жиынтық бағалау

D) Оқыту үшін қалыптастырушы бағалау

E) Оқыту үдерісі

ANSWER: A

Оқушылар үшін оқу үдерісін айтарлықтай қиындататын əлеуметтік жəне физикалық фактор

A) Шаршағандық

B) Шашыраңқылық

C) Алаң болушылық

D) Белсенділік

E) Қацшылықтар

ANSWER: A

Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға арналған сұрақтар

A) Сынақтан өткізу

B) Тест

C) Сауалнама

D) Анкета

E) Сынақ

ANSWER: A

Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тəсілі

A) Түрткі болу

B) Мотив

C) Себеп

D) Көмек

E) Мотивация

ANSWER: A

Оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсінуді жəне олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін модуль

A) АКТ деп аталады

B) Модуль

C) Мүмкіндік 

D) Ғылыми

E) Жеңілдік

ANSWER: A

Оқушыларға мына заттардың тізімін ұсыныңыз — картиналар, тақырыптар, карталар жəне қала туралы буклеттер, осының ішіндегілерден не таба отырып, жаза алатындарын сұраңыз

A) Жазба мəтіннің жоспарын білу

B) Жоспарды құру

C) Мәтінмен танысу

D) Мазмұндау

E) Қорытынды жасай алу

ANSWER: A

Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру жəне талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы

A) Қорытындылау

B) Сұрақтар қою

C) Ауызша айту

D) Мәтінді түсіну 

E) Пікірталас

ANSWER: A

Оқушылардың барлық қорытындыларын бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білетін сыни ойлау ерекшелігі

A) Сыңар жақтылықтың болмауы

B) Сыни ойлау

C) Сыни ойлау мүмкіндігі

D) Сыңар жақтылықтың болуы

E) Сыни ойлау мүмкіндігінің болмауы

ANSWER: A

Оқушылардың білім алудағы табысты туа біткен қасиет деп ойлауы оларды________ итермелейді.

A) Жеңіле салуға

B) Белсенділікке

C) Табандылыққа

D) Жеңуге

E) Беріктілікке

ANSWER: A

Оқушылардың бірін-бірі бағалауында табысқа жету үшін сіздің əрекетіңіз

A) Қарым-қатынастарын реттеу

B) Белсенділікке итермелеу

C) Сабақты қызықты өткізу

D) Жеке жұмыс жасау

E) Топпен жұмыс жасау

ANSWER: A

Оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сəйкес келетін оқу жоспары мен оқыту əдістемесін жасау

A) Жеке оқыту

B) Топпен жұмыс

C) Ұжымда жұмыс

D) Әңгімелесу

E) Қарым – қатынасты реттеу

ANSWER: A

Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі

A) Акселерация

B) Ауытқу

C) Жедел даму

D) Реминесцензия

E) Амнезия

ANSWER: A

Оқушылардың оқуына əсер ететін 2 факторлар бар олар

A) Оң жəне теріс фактор

B) Сыртқы және ішкі фактор

C) Актив және пассив

D) Мақсатты және мақсатсыз фактор

E) Ырықты және ырықсыз фактор

ANSWER: A

Оқушылардың оқуына оң əсер ететін əлеуметтік жəне физикалық

фактор

A) Ұйқы

B) Тамақ

C) Серуен

D) Ойын

E) Сабақ

ANSWER: A

Оқушылардың оқуына оң əсер ететін оқушының жеке фактор

A) Сенімділік

B) Ұйқысыздық

C) Сенімсіздік

D) Белсенділік

E) Серуен

ANSWER: A

Оқушылардың өз бетімен білім алуын қолдауды оқып-білу үшін

нұсқаулық

A) Дискуривті талдауды қолдану

B) Перцевтивті талдауды қолдану

C) Интерактивті талдау

D) Нұсқаулық

E) Коммуникативті талдау

ANSWER: A

Оқушылардың сабақтағы белсенділігін ынталандыру керек. Алайда…

A) Мадақтау жалпылама түрде емес, мақтауға тұратын оқушыны нақты сипаттауы тиіс

B) Мадақтау жалпылама түрде

C) Топты мадақтау

D) Жеке мадақтау

E) Смайлик беру

ANSWER: A

Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер

қолданатын сұрақтардың екі түрі бар

A) Төмен жəне жоғары дəрежелі

B) 1 және 2 дәрежелі

C) Анкета, сауалнама

D) Төмен және оң дәрежелі

E) Оң және теріс 

ANSWER: A

Оқушылардың таным белсенділігін арттыруға негізделген оқыту

əдістерінің қатары

A) Зерттеу, проблемалық баяндау, ішінара іздену əдістер

B) Зерттеу, бақылау, эксперимент

C)  Эксперимент, бақылау, ішінара іздену

D) Проблемалық баяндау, зерттеу

E) Тест, анкета, сауалнама

ANSWER: A

Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің стилі

A) Демократиялық

B) Либералды

C) Ынталандыру

D) Авторитарлы

E) Коммуникативті

ANSWER: A

Оқушының айтқанынан«мағына шығарып алу»

A) Қысқаша түйіндеу

B) Рефлексия

C) Қорытынды

D) Түйін

E) Сұрақ – жауап 

ANSWER: A

Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларын пайдалануға болады?

A) Түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау

B) Мотив

C) Қайта бағыттау, мотив, сынақтан өткізу

D) Себеп

E) Тест, себеп, мотив

ANSWER: A

ANSWER: A

Оқушының пəнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту түрі 

A) Сындарлы оқыту

B) Оқыту

C) Қосымша сабақ

D) Сабақтан тыс сабақ

E) Практика

ANSWER: A

Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы«дəлелдерді талап етіп, кез келген дəлелді есепке алып отыруын» көрсетітін ерекшелігі 

A) Ұтымдылық

B) Сенімділік

C) Ақылдылық

D) Ерекшелік

E) Мотивациялық

ANSWER: A

Оқушының тақырыптың мəнін өз бетінше меңгеруін түсінуі жəне бағалай алуы мұғалімнің қандай маңызды факторы болып табылады?

A) Құзырлы оқыту

B) Мұғалім еңбегі

C) Оқушы қабылдауы

D) Бағалау

E) Құзыреттілік

ANSWER: A

Оқыту əдісі қандай сұраққа жауап береді?

A) Қалай оқыту керек

B) Нені оқыту керек

C) Оқуға не керек

D) Нені білу керек

E) Кімді оқыту керек

ANSWER: A

Оқыту əдістемесінің əдістемелік негіздері

A) Таным теориясы

B) Шығармашылық теория

C) Әдістемелік негіз

D) Әдістемелік кешен

E) Таным

ANSWER: A

Оқыту əдістері анықталмайды

A) Оқушылардың қызығушылығымен

B) Оқкшылардың қарым – қатынасымен 

C) Оқушылардың белсенділігімен

D) Жеке ерекшеліктерімен

E) Оқушылардың ұқыптылығымен

ANSWER: A

Оқыту білімді сандық көбейту ретінде

A) Факт көлемі

B) Маңыздылығы

C) Саны

D) Сапасы

E) Барлығы

ANSWER: A

Оқыту есте сақтау ретінде

A) Көп білу (фактілер жəне ақпараттар көлемі)

B) Жеткілікті білу

C) Естеу сақтау 

D) Толық есте сақтау

E) Орташа деңгейде білу

ANSWER: A

Оқыту мəнді түсіну ретінде

A) Алынған ақпаратты түсіндіре білу

B) Алынған ақпараттың көп болуы

C) Алынған ақпаратты түсіне білу

D) Алынған ақпараттың аз болуы

E) Алынған ақпараттың маңыздылығы

ANSWER: A

Оқыту мен оқу тəжірибесін жетілдіру мақсатында бірізді, тізбектелген, жоспарланған іс-əрекеттерді орындауды, сондай-ақ зерттеу барысында алынған нəтижелерге жүйелі түрде мониторинг жүргізуді көздейтін үдеріс

A) Іс-əрекеттегі зерттеу

B) Іс- әрекет 

C)Іс – әрекетті реттеу 

D) Зерттеу жұмысы

E) Ізденіс

ANSWER: A

Оқыту мен оқу үшін жадыны зерттеудің маңыздылығы сіз үшін ең тиімді əдіс 

A) Мнимоника əдісі

B) Салыстыру әдісі

C) Есте сақтау

D) Зерттеушілік

E) Эксперимент

ANSWER: A

Оқыту мен тəрбиені оқушылардың дайындық дəрежесіне сай

ұйымдастыру

A) Түсініктілік принципі

B) Саналылық принципі

C) Бірізділік принципі

D) Дамытушылық принципі

E) Белсенділік принципі

ANSWER: A

Оқыту принципінің мəні

A) Дидактикалық процесті ұйымдастырудағы жəне өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар

B) Сабақ өткізуге арналған көмекші құрал

C) Нормативті талаптар сақталған, жетекші идеялар

D) Жетекші идеялар, құрал

E) Дидактикалық процессті ұйымдастыруға арналған жетекші идеялар

ANSWER: A

Оқыту үдерісі кезінде дарынды, талантты балаларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасы

A) Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

B) Басқа балалармен жақсы қарым – қатынас орнатады

C) Тапсырманы орындауда белсенділік көрсетеді

D) Тапсырманы орындауда көп қателеседі

E) Тапсырманы орындауда мұғалімді жақсы тыңдайды

ANSWER: A

Оқыту үдерісінде оқушыға сыныптастарымен немесе басқа адамдармен байланыс құрып үйрену үшін қарым-қатынас жүргізуге жағдай жасалуы A) Оқытудағы əлеуметтендіру

B) Педагогиканы əлеуметтендіру

C) Әлеуметтендіндіру

D) Коммуникативті қарым – қатынас 

E) Оқыту

ANSWER: A

Оқыту үдерісіне қатысушылардың өздерінің зерделеп жатқандарының «бұзу» мүмкіндіктерін қарастырады 

A) Адамгершілік тəсіл

B) Ақыл – ой тәрбиесі

C) «Бұзу» 

D) Коррекциялық жұмыс

E) Қатемен жұмыс

ANSWER: A

Оқыту үдерісіне қатысушылардың стильдері мен мүмкіндіктерін болжайтын əртүрлілікті принципі, оқығанның қолжетімділік принципі

A) Жеке көзқарас

B) Топтық 

C) Ата – ана 

D) Мұғалімнің көзқарасы

E) Балалардың топтық 

ANSWER: A

Оқыту үрдісінде бағалауға жатпайды

A) Бірлесе жұмысқа мүмкіндік беру

B) Оқушылармен жұмыс

C) Оқушылармен қарым – қатынас 

D) Оқушыларға көмектесу

E) Оқыту 

ANSWER: A

Оқыту үшін бағалау дегеніміз не?

A) Бағалау оқыту мен білім берудің ажырамас бөлігі

B) Бағалау оқыту мен білім беруден екі бөлек қатынаста

C) Оқыту мен білім берудегі бағалау

D) Ілгерілеу қадамдарын айқындау мен оған қолдау көрсету

E) Оқушыларды бағалау 

ANSWER: A

Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау дегеніміз не?

A) Ілгерілеу қадамдарын айқындау мен оған қолдау көрсету

B) Оқушыларды алға тарту

C) Білімдерін бағалау 

D) Бағалау оқыту мен білім берудің ажырамас бөлігі

E) Оқыту мен білім берудегі бағалау

ANSWER: A

Оқыту, білім беру жəне тəрбиелеу процесінің заңдылығын зерттейтін ғылым

A) Педагогика ғылымы

B) Психология ғылымы

C) Медицина ғылым саласы

D) Философия ғылымы 

E) Әлеуметтану ғылымы

ANSWER: A

Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады

A) Оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен, оқу

B) материалын меңгеруімен

B) Оқыту процесінде оқушылардың білімін дамыту

C) Оқыту процесінде оқушылардың сабаққа дұрыс қатысуы

D) Оқыту процесінде материалды меңгеру 

E) Оқыту процесінде жеңілден – қиынға қарай бағыттарын қолдану 

ANSWER: A

Оқытудағы уəжді өшіретін факторлар

A) Оқушылар мұғалімнің көмегін күтеді

B) Оқушылардың мұғалімнің көмегін күтпейді

C) Оқытудағы бағалау

D) Оқушылардың бір – біріне көмегі

E) Барлығы дұрыс 

ANSWER: A

Оқытуды бағалау – бұл процесс

A) Осы кезде оқушының не үйренгенін жинақтау

B) Оқушылардың білімі

C) Оқушылардың қарым – қатынасы 

D) Оқушылардың белсенділігі

E) Оқушыларды бағалау

ANSWER: A

Оқытуды бағалаудың мақсаты

A) Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады

B) Оқушылардың   белсенділігін қалыптастыру 

C) Оқушының білімін тексеру

D) Оқушылардың білігін жинақтау

E) Барлық жауап дұрыс

ANSWER: A

Интернетті қолдануда мұғалімнің ең маңызды міндеті (жеке деректерді құпияда сақтауға үйрету)

Қалай жүгіру, шанышқыны қалай ұстау, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі

A) рəсімдік

B) өсу

C) жетілу

D) үйрену

E) қалыптасу

ANSWER: A

Қалай оқу керектігін үйрету

A) Оқушылардың білім алу жауапкершілігін түсінуі

B) Жеке тұлғаның даму процесі.

C) Мемлекеттің білім беру жүйесі.

D) Оқушылар ұжымы.

E) Қоршаған педагогикалық шындық

ANSWERA

Қалай оқу керектігін үйрету, оқушының оқу дағдыларын қалыптастыратын ұғым

A) Метасана

B) Этнопедагогика.

C) Педагогика тарихы

D) Логопедия.

E) Мектеп педагогикасы

ANSWERA

Қалай оқыту керектігін үйрету

A) Флейвелл, 1976 ж., Выготский, 1978 ж.

B) И. Г. Пестолоцци

C) Дж. Локк

D) Н. К. Крупская

E) А. П. Пинкевич

ANSWERA

Қалаулы нəтижеге қол жеткізу үшін құрылған

A) Орта мерзімді жоспарлау

B) білім беру стандарты

C) білім беру бағдарламалары

D) білім беру құралдары

E) білім беру әдістері

ANSWER: A

Қандай параметрлерді көбінесе өлшем деп атайды? 

A) Интерпретация

B) Әлеуметтену.

C) Индивидуализация.

D) Өзін-өзі тәрбиелеу.

E) Акселерация

ANSWER:A

Қара жəшік ішіндегі жұмыс ол… 

A) Оқыту үшін бағалауды қолдану

B) Бақылау.

C) Эксперимент.

D) Сауал-сұрақ әдісі.   

E) Мектеп құжаттарын тексеру.

ANSWERA

Қоғамдық түрдегі тəрбие принципінің талаптары

A) Азаматты тəрбиелеу

B) Азамат тәрбиелеу.

C) Отбасын тәрбиелеу.

D) Еңбекші адамды тәрбиелеу.

E) Белсенді тұлға тәрбиелеу.

ANSWERA

Қолайлы оқу үшін адамдарға байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан баға ізгі болуы керек. Нешінші тезис? 

A) 8

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

ANSWERA

Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері

A) Технологиялық, əдістемелік, ұйымдастырушылық

B) жаттықтыру

C) үйрету

D) машықтандыру

E) көрсету

ANSWERA

Құзырлы мұғалім оқушыларға, ортаға жəне ресурстарға лайықтап нені реттеп отырады. 

A) Оқыту элементтерін

B) оқыту әдістері

C) сендіру әдістері

D) белсенді әдістер

E) ынталандыру әдістері

ANSWERA

Құзырлы оқытудың маңызды факторы

A) Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі

жəне бағалай алуы

B) Педагог, тәрбиеленуші, мектеп.

C) Дамыту, қалыптастыру.      

D) Оқыту процесі, тәрбиелеу процесі.

E) Оқу, сабақ беру.

ANSWER: A

Құқықтық тəрбие нəтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады

A) Құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

B) Адам организіміндегі сандық өзгерістер.

C) Білімдер, іскерліктер және творчестволық іс-әрекеттер әдістерін игеру

D) Тәрбие ықпалымен жеке адамның әлеуметтік қасиеттерге ие болуы.

E) Ескінің жоғалуы, жаңаның пайда болуы

ANSWER: A

Құрылымдық сабақ арқылы оқыту шеберлікті жетілдіру

A) Фишер, Н.Фрей, 2008, Алексанрия, Вирдиния: ASCD

B) Я. А. Коменский, 1971

C) И. Г. Пестолоцци, 1845

D) Дж. Локк, 1759

E) НККрупская, 1896

ANSWER: A

Қысқа мерзімді жадының екінші атауы

A) жұмыс жадысы

B) жұмыс мөлшер

C) жұмыс көлемі

D) жұмыс айырмашылығы

E) жұмыс сәйкестігі

ANSWER: A

Қысқамерзімді жоспарды құрастырғандаең алдымен мұғалім________ жасау керек

A) Өзінің қарауына байланысты оқытудың мақсатын қоюды

B) Жеке тұлғаның даму процесі.

C) Білім беру жүйесі.

D) Оқушылар ұжымын қалыптастыруға бағытталған педагог іс-әрекеті.

E) Педагог тұлғасы

ANSWERA

Л.Выготскийдің əлеуметтік-мəдени теориясы

A) Жақын арадағы даму аймағы

B) араб-жедел даму     

C) герк-қалыптасуы

D) үнді-ғылым, ілім

E) француз-маңызды

ANSWERA

Л.С.Выготский «Жақына арада даму аймағы» ұғымын анықтаған жыл

A) 1978 ж.

B) 1800 жылдан бастап

C) 1991ж.

D) 2001 ж.

E) 1879 ж.

ANSWER: A

Л.С.Выготский жас баланы оқушы ретінде сипаттайды, оның когнитивтік дамуы əлеуметтік өзара іс-əрекет барысында жүреді. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы Л.С.Выготскийдің айтқанын барынша нақты түсіндіреді? 

A) Оқушылар жаңаны меңгеріп жатқанда ересектер мен құрдастары оларға қолдау көрсетеді

B) тұрақты бейімделуге

C) жүйелі оқытудың басталуына

D) сезгіштікке

E) жатсыну

ANSWER: A

Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы

A) Мəдени тарихи даму теориясы

B) Тарихилық принципі, детерминизм принципі

C) Тарихилық принципі, сана әрекет бірлігі принципі

D) Обьективтілік және ғылымилық принципі

E) Кешенділік, жүйе мен жүйелілік принципі

ANSWERA

Л.С.Выготский когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің_________ жұмыс істесе, жақсаратындығын атап көрсетеді

A) «Жақын арадағы даму аймағында»

B) тәрбие жүйесінде

C) ғылым жүйесінде

D) қосымша қызмет

E) ақпараттар

ANSWERA

Л.С.Выготскийдің білім беру моделі

A) Оқушының диалог құру нəтижесінде білім алады деп жорамалдайды

B) психологиялық мәдениет

C) оқушылардың жеке бас дамуындағы баланың сәтсіздігін алдын-алу 

D) мадақтау

E) жазалау

ANSWER: A

Л.С.Выготскийдің іліміне сəйкес, төменде келтірілген тұжырымдардың дұрысы

A) Білім адамдар арасындағы өзара іс-қимыл барысында қалыптасады

B) білім беруді реформалауды ізгілендіру негізі ретінде, оқу-тәрбие процесін психологияландыру

C) бала  жанының терең түкпіріне үңіле  білу

D) бала құқығына   қол сұқпай  оқу-тәрбие ісіне  басшылық жасау

E) бүгінгі  шешуі қиын  деген  мәселенің   ертең түкке тұрғысыз  жеңіл болып қалатынына  сендіре білу

ANSWER: A

Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынасын білдіретін термин

A) Бағалау

B) адамптация 

C) релаксация

D) анализдеу

E) сенсибилизация

ANSWERA

Литосфералық катаклизм ұғымдарына қатысты мəтіндерді оқиды. Оқушылар ұғымдардың, терминдердің анықтамасын еске түсіріп, дəптерге жазады. 

A) Ұғымдар мен терминдерді дұрыс түсінгендіктеріне көз жеткізу

B) кеңістік, экстерорецептік

C) сезімталдық, шыңы

D) психологиялық конфликт

E) жүйелі генетикалық, деңгейі

ANSWERA

Литосфералық катаклизмдер (жер сілкінісі, жанартау т.б.) 

A) фотосуреттері көрсетіледі. Оқушылар катаклизм түрлерін ауызша атайды. Катаклизмдерді еске түсіруге мүмкіндік беру

B) еңбектің обьективті сипаттамалары

C) мамандықты құрайтын модульдер

D) көру түйсінуі

E) кәсіби білім, іскерлік, дағдыны сипаттау

ANSWERA

Логикалық қорытындының басқаша атауы

A) Интерпретация

B) экстериорезация

C) тысқы көрініс

D) проприорезация

E) идеалды операциялар

ANSWERA

Мақсатқа бағытталған іс-əрекет басталған жəне қолдау тапқан үдеріс

Aуəж

B) сұхбат

C) анкета

D) әңгіме

E) пікірталас

ANSWER: A

Мақсатқа қол жеткізу үшін сыныптағы барлық оқушылар тартылатын тиісті мақсаттарды əзірлей алады

A) кəсіби дағдылар

B) басқа пәндерден өзіндік өзгешелігі

C) әлеуметтік және экономикалық ортада адамның қоғамда алатын орны

D) адамның мінез- құлқы

E) кәсібилік

ANSWER: A

Маслоу пирамидасы

A) 1. Биологиялық жəне физиологиялық қажеттілік;

2. Қауіпсіздікке деген қажеттілік;

3. Сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік;

4. Өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік;

5. Өзін-өзі таныта білу.

B) 1. Биологиялық жəне физиологиялық қажеттілік;

2. Қауіпсіздікке деген қажеттілік;

3. Сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік;

4. Өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік;

C) 1. Биологиялық жəне физиологиялық қажеттілік;

2. Қауіпсіздікке деген қажеттілік;

3. Сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік;

D) 1. Биологиялық жəне физиологиялық қажеттілік;

2. Қауіпсіздікке деген қажеттілік;

E) 1. Биологиялық жəне физиологиялық қажеттілік;

ANSWERA

Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы неше сатыдан тұрады? 

A) 5

B) 3      

C) 4

D) 2

E) 6

ANSWER: A

Маслоудың қажеттіліктер иерархиясында төменгі деңгей

A) Психологиялық қажеттіліктер

B) сфераны қолдану айрықша психологиялық әсер ету, соның негізінде актуалды қажетсіну қауіпті

C) біреудің барлығына қарсы тұру

D) адамдар бұдан былайға меңгергендерінің бәрі бала кезіндегі меңгергендеріндей

E) қиындыққа қажеттілік барлық адамдарда көріне бермейді, тек процестің мотивацияны қажет ететін адамдар қатарында ғана кездеседі

ANSWER: A

Маслоудың қажеттіліктер иерархиясындағы ең жоғары деңгей

A) Өзін-өзін таныта білу

B) ену 

C) тұрақты кері байланыс

D) еркін кеңістік 

E) даму

ANSWER: A

Мəліметтер дегеніміз

A) Оқушылар тобынан жүйелі түрде жиналатын балдар мен деңгейлер

B) Іс -әрекетін жоспарлайтын документациялар

C) Психодиагностикалық зерттеулер қорытындысын көрсететін   документациялар

D) Әртүрлі тренингтерді жүргізуге арналған жоспарлар мен инструменттер

E) Клиенттер мен олардың проблемалары жайындағы мәліметтер

ANSWERA

Мəтіндегі ең маңызды ақпаратты бөлу жəне оны анық жеткізу мүмкіндігі

A) Шығарма жазу

B) көшіру

C) бейімділік

D) рецепция

E) интерференция

ANSWERA

Мəтінді түзету

A) Оқушы өзін мұғалім рөліне теңестіреді жəне өзінің шығармасын редакциялайды

B) ұйымдастырушылық 

C) принциптік

D) бірізділік

E) бірлестік қоғамдық

ANSWERA

Мəтінмен танысуда оқушыны сауатты оқуға жетеледі. Ол үшін сабақ жоспарын құрастыруда ескермеді

A) Оқушылардың үзінділерді жатқа оқуын

B) Табиғи нышандардан тәуелді.

C) Игерген білімдер, іскерліктер көлемінен тәуелді.

D) Оқыған кітаптар санынан тәуелді.

E) Құрдастарымен, үлкендермен қарым-қатынасқа түсуінен тәуелді.

ANSWERA

Мектеп бүкіл оқушылар үшін қандай тəсіл қолданса, жоғарғы нəтижелерге жете алады

A) Кеңейтілген мектеп тəсілі

B) Оқыту әдісі.

C) Оқыту тәсілі.

D) Оқыту түрі.

E) Оқытуды ұйымдастыру формасы

ANSWERA

Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеу əдісі

Aлабораториялық жұмыс

B) жаттығулар

C) графикалық жұмыстар

D) көрнекілік жұмыстар

E) практикалық жұмыстар

ANSWERA

Мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі реттеуге қабілетті екендігін айтқан ғалым

A) Бронсон

B) Е.А. Климов

C) Выготский

D) Ж.Пиаже

E) К.Д.Ушинский 

ANSWERA

Мектеп кітапханасын пайдалану

A) «Педагогическая проза», Шаталов В.Ф.

B) «Трамп жоспары»

C) «Белль-Ланкастер жоспары»

D) жылдық жоспар

E) сабақ жоспары

ANSWERA

Мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика,

еңбектік түзету педагогикасы

A) Педагогика ғылымының салалары

B) Оқыту, тәрбиелеу заңдылықтарын ашу.

C) Зерттеу нәтижелерін практикаәа енгізу.

D) Педагогикалық озық тәжірибені қорыту, игеру және тарату.

E) Оқыту, тәрбиелеу принциптерін құру.

ANSWERA

Мектепте жастарға кеңес беру

A) Джин Раддак жəне Джулия Флаттер, Хомертон колледжі, Кембридж

B) Л.С.Выготский мен С.А.Рубинштейн

C) М.И.Лысина мен Д.Б.Эльконин

D) А.Н.Леонтьев пен Б.Г.Ананьев

E) Н.Н.Ладыгина мен А.А.Люблинская

ANSWERA

Мектепте оқушы үніне көңіл бөлуді зерттеген зерттеуші

A) Джин Раддок

B) К.Роджерс

C) Фромм

D) Кеттел

E) К.Юнг

ANSWERA

Мектепте сервер жоқ

AMoodle сияқты ауани оқыту ортасын пайдалану

B) Ғылымилық.

C) Көрнекілік.

D) Теориямен практиканың байланысы.

E) Жүйелілік және бірізділік.

ANSWERA

Мектептің оқу жоспарымен оның мақсатымен таныс болмау

A) Мектеп деңгейінде шешім қабылдауға қатысу

B) Отбасы мен мектептің ынтымақтастыәы. 

C) Оқушы мен сыныптың біріге қимылдауы. 

D) Өзіндік білім алу мен оқытудың бірлігі. 

E) Білім беру мен тәрбиенің бірлігі.

ANSWERA

Мемлекет саясатының өзекті мəселелерінің бірі

Aхалыққа білім беру ісін жетілдіру

B) тәрбие 

C) білім

D) оқу

E) жазу

ANSWERA

Мен тұжырымдамасының компоненттері

Aаффективті, əлеуметтік, когнитивті

B) әлеуметтік, интелектуалдық, интерактивтік

C) жеке бастық, отбасылық,  интелектуалдық

D) өмірілік, мәдениеттілік, отбасылық

E) интелектуалдық, жауапкершілік, тәртіптілік

ANSWERA

Меңгерген білім мен өмірлік тəжірибе негізінде тез нақты саналы орындалатын практикалық теориялық іс əрекетке даярлық

A) Білік

B) Білім

C) Дағды

D) Іскерлік

E) Құзыреттілік

ANSWER: A

Мерселдің зерттеуіне сəйкес, əңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып табылады жəне əңгімелесудің түрі бар деген.

Əңгімелесудің неше түрі бар

A) 3

B) 4

C) 6

D) 3

E) 2

ANSWER: A

Мерсер анықтаған əңгімелесу түрінің қайсысында оқушылар проблемамен бөліседі, сондай-ақ идеялар жəне пікірлермен алмасу, барлық идеяларды ойластырып, бағалау, ортақ білім мен түсінік құру арқылы бірлесіп ұғым қалыптастырады

A) Зерттеушілік

B) Ұйымдастырушылық, дидактикалық.

C) Перцептивтік, суггестивтік.

D) Коммуникативтік, конструктивтік.

E) Ғылыми-танымдық.

ANSWERA

Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дəйектеудің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік əңгіме сипаттамасын көрсетіңіз. 

A) Ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

B) Адамгершілік санасын қаалыптастыру процесі.

C) Мораль туралы білімдерді беру процесі

D) Моральдік принциптер жүйесімен таныстыру.

E) Адамгершілік идеалын құру.

ANSWERA

Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің 3 түрін анықтаған, олар

A) 1) Пікірталастық əңгіме, оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа

адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды;

2) Кумулятивтік əңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды

жəне сындарлылыққа негізделеді;

3) Зерттеушілік əңгіме, ұсыныстар жайында күмəн туып, қарсы дау

айтылып, негізделген дəлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады.

B) 1) Пікірталастық əңгіме, оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа

адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды;

2) Кумулятивтік əңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды

жəне сындарлылыққа негізделеді;

C) 1) Пікірталастық əңгіме, оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа

адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды;

D) 2) Кумулятивтік əңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды

жəне сындарлылыққа негізделеді;

E) 1) Пікірталастық əңгіме, оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа

адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды;

3) Зерттеушілік əңгіме, ұсыныстар жайында күмəн туып, қарсы дау

айтылып, негізделген дəлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады.

ANSWERA

Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің неше түрін анықтады? 

A) 3

B) 4

C) 6

D) 3

E) 2

ANSWER: A

Мерсердің айтуынша«Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясында табысты талқылауда басымдыққа ие — ___________________».

A) зерттеушілік əңгіме

B) анкета

C) тест

D) әңгіме

E) пікірталас

ANSWER: A

Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесу оқушылардың ажырамас бөлшегі болып табылады. Əңгімелесудің үш түрі бар. Олар: 

A) Əңгіме дебат, зерттеушілік əңгіме, топтық əңгіме

B) Салыстыру, лангитюдтік комплексті

C) Байқау, эксперимент, әңгіме

D) Сандық және сапалық талдау

E) Қалыптастырушы эксперимент, тестілеу, анкета

ANSWERA

Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесу түрлері

Aәңгіме-дебат, топтық жəне зерттеушілік əңгіме

B) саяси ағартудың негізгі формалары

C) әлеуметтік ағартудың негізгі формалары

D) педагогикалық ағартудың негізгі формалары

E) экономикалық ағартудың негізгі формалары

ANSWERA

Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесудің неше түрі бар? 

A) 3

B) 4

C) 6

D) 3

E) 2

ANSWER: A

Метаанализдің неше түрі бар, қашан басталды? 

A) 114 түрі, 1977 ж.

B) 112 түрі, 1986 ж

C) 100 түрі, 1789 ж

D) 89 түрі, 1896 ж

E) 115 түрі, 1985 ж

ANSWER: A

Метану терминін алғашқы кім қолданды

A) Джон Флейвелл

B) Фрейд және Адлер

C) Юнг пен З.Фрейд

D) Юнг пен Скиннер

E) Уотсон мен Фрейд

ANSWER: A

Метасана дегеніміз — ___________

A) Тұлғаның өзін-өзі тануы жəне өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыруы

B) жүргізушіден нақты диагностика, бөлек қатысушылар мен бөлек топтың белгілі бір күйінің классификацияланған констатациясы

C) қатысушының өзі туралы информацияны барлық іс-әрекет нәтижелерін талдап отырған басқа топ мүшелерінен ұдайы алып отыруы

D) қарым-қатынастағы тұлғааралық теңдік қатысушылардың өзара сыйласуы

E) қатысушылардың өзін-өзі ашылуына, өздерінің жеке маңызды проблемаларын анықтап, түсіне алуға көмектесу 

ANSWER: A

Метасана терминін енгізген

A) Джон Флейвелл

B) Фрейд және Адлер

C) Юнг пен З.Фрейд

D) Юнг пен Скиннер

E) Уотсон мен Фрейд

ANSWERA

Метатану əдістерін игерген оқушылар

A) Мұғалімдермен тең əрекеттеседі

B) Оқыту материалын таңдау негізінде жататын қағидилар.

C) Оқытудың ғылымилығын қамтамасыз етеін қағидалар.

D) Оқыту процесінің компоненттері арасындағы байланыстар.

E) Орындауды қажет ететін ережелер.

ANSWERA

Метатану бұл… 

A) Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу жəне ойлауды реттеу

B) Оқытуды ұйымдастырудың жаппай формасы.

C) Оқытуды ұйымдастырудың жекеленген формасы

D) Оқытуды ұйымдастырудың жеке-топтық формасы.

E) Оқытуды ұйымдастырудың жеке формасы.

ANSWERA

Метатану дегеніміз

A) Индивид қалай ойлайтынын, оқитынын, қадағалау, бағалау, өзгерту қабілеті

B) Қоғамдық пікір қалыптастыру.

C) Тәрбие шараларын өткізу.

D) Тәрбие әдістерін таңдау.

E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

ANSWERA

Метатану дегеніміз

A) Саналы білім алу

B) Қоғамдық пікір қалыптастыру.

C) Тәрбие шараларын өткізу.

D) Тәрбие әдістерін таңдау.

E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

ANSWERA

Метатануды өлшеудің үш құрылымын сипаттаған

A) Джон Флейвелл

B) Фрейд және Адлер

C) Юнг пен З.Фрейд

D) Юнг пен Скиннер

E) Уотсон мен Фрейд

ANSWER: A

Метатанудың негізгі аспектісі

A) Өз бетінше жұмыс істеуі жəне дамуы ниеті

B) Тәрбиеленушінің не нәрсеге ұмтылатыны.

C) Тәрбие барысында алынатын нәтиже.

D) Тәрбие іс-шарасының нәтижесі.

E) Оқушының даму деңгейі.

ANSWER: A

Методикалық кеңесте сізге сабақта оқушылардың белсенді іс-əрекетін көрсету ұсынылды

A) оқушыларды ойландыратындай тапсырманы түрлердіруге критерийлер ұсынасыз

B) қоғамның білім саласындағы қызметін реттеп отыратын идеялардың, нормалардың, ережелердің, дәстүрлердің, жиынтығы.

C) әлеуметтік және кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзінің лайықты орнын бектуге байланысты құндылықтар

D) қарым – қатынаста және қоршаған ортада қажеттілікті қанағаттандыратын құндылықтар

E) белгілі білім беру институттарының шеберінде педангогикалық қызметі реттеп және бағыттап отыратын идеялардың, тұжырымдамалардың, нормалардың түрінде қарастырылады.

ANSWER: A

МЖМББС сəйкес төменде ұсынылған құндылықтардың қайсысы ұжымда жұмыс жасау машықтарын қалыптастыруға жатады

A) Əріптестік

B) түзетушілік

C) ұйымдастырушылық

D) дамытушылық

E) бірізділік 

ANSWER: A

Ми белсенді жұмыс жасаған сайын

A) Адамның оқуға бейімділігі артады

B) Дидактикалық мақсатына байланысты.

C) Мұғалім іс-әрекетінің сипаты.

D) Оқушы іс-әрекетінің сипаты.

E) Оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру сипатына байланысты.

ANSWERA

Модерацияда сіз комиссия мүшесі ретінде

A) Балдарды қою схемасын бірегей түсінуді қамтамасыз ету үшін бағалауды алдын ала талқылайсыз

B) Тек жаңа білімдер қалыптастырылады.

C) Тек жаңа дағдылар қалыптастырылады.

D) Оқу материалдары бекітіледі.

E) Бірнеше дидактикалық міндеттер шешіледі.

ANSWERA

Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар

A) Педагогтық əдеп жəне ұстаздық шеберлік

B) интерференция

C) сублимация

D) рольдік жанжал

E) алдын ала сендіру 

ANSWER: A

Мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасыындағы байланыс

A) Сапалы білім беру

B) оқу

C) оқыту

D) тәрбиелеу

E) сабақ беру

ANSWER: A

Мұғалім ертегі кейіпкерлерінің мінезін сипаттау бойынша ойын айтып беруге ұсыныс жасайды

A) Кейіпкерлердің мінезін бағалауға жəне оқығанына өз бағасын беруге мүмкіндік беру

B) Зерттеу гипотезасын арнайы лабораториялық жағдайда тексеру.

C) Гипотезасы жалпы тексеру.

D) Педагогикалық процестің жүру жағдайына өзгеріс енгізу арқылы зерттеу   гипотезасын тексеру.

E) Қалыптасқан педагогикалық процесті тексеру.

ANSWERA

Мұғалім жұмысының тиімділігін, оқушылармен өзара байланысының сипаты мен жиілігін анықтау, оқытудың нешінші тəсілі? 

A) Бірінші

B) Екінші

C) Үшінші

D) Төртінші

E) Бесінші

ANSWER: A

Мұғалім жұпта қатені түзеуге мүмкіндік береді. Оқушылар жаңа ойды жариялайды. 

A) Оқушы-оқушы

B) Оқушы-мұғалім

C) Оқушы-ата-ана

D) Мұғалім-ата-ана

E) Ата-ана-ата-ана

ANSWERA

Мұғалім зияткерлігі оның оқыту үдерісінде қалай көрініс табады? 

A) Адами зият — бұл «жеке тұлғаның өміріне қатысты шынайы ортаны бейімдеуге, іріктеуге жəне құруға бағытталған ой əрекеті

B) Зерттеу міндеттерін шешу жолдарын көрсетеді.

C) Зерттеушінің зерттелетін құбылысқа деген көзқарасы.

D) Зерттерлетін педагогикалық құбылыстың объективті қасиеттерін көрсететін   заңдылықтар.

E) Іс-әрекеттке қойылатын талап, негізгі ереже

ANSWERA

Мұғалім иллюстрация бойынша сұрақ құрастыруға, ол сұрақтарды жұпта бір-біріне қоюға ұсыныс жасайды. 

A) Иллюстрацияға сұрақтар құрастыру, оқығанының мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру

B) Іскерліктер, дағдылар қалыптастыру негізі.

C) Педагогикалық процестің компоненттері.

D) Оқыту процесінің элементарлық бөлігі.

E) Тәрбие процесінің элементарлық бөлігі.

ANSWERA

Мұғалім интонациясы өзгеріп отырады. Оқушылардың жұмыс істеу жылдамдығы артады. 

A) Физикалық

B) Биологиялық

C) Анатомиялық

D) Математикалық 

E) Физиологиялық

ANSWERA

Мұғалім ішкі уəжді төмендететін қандай сыртқы уəждерді қолдану кезінде абай болуы тиіс артығын алып таста. Мұғалімнің тарта білуі келесі қай жағдайда қажет

A) Табысқа немесе сəтсіздікке жетуге кеткен күшті түсіну үшін оқушылардың даралығын ынталандыру

B) Оқушыларды және оқушылар ұжымын зерттеу.

C) Пән мұғалімдерінің жұмысын реттеу.

D) Ата-аналармен жұмыс.

E) Оқушыларды тәрбиелеу.

ANSWERA

Мұғалім көшбасшылығын дамытуға əсер етудің түрі. 

A) Кəсіби білімді құруға жəне таратуға ат салысу

B) материалды іріктеп алу

C) тұлғаның кері кету процесі

D) бұрын бекітілген жаңдандыру

E) тұрақты мағлұматтарды қалыптастыру

ANSWERA

Мұғалім көшбасшылығын дамытудың қанша кезеңі бар? 

A) 7

B) 6

C) 3

D) 4

E) 5

ANSWER: A

Мұғалім көшбасшылығының дамыту жұмыстарының төртінші кезеңі

A) Атқарылатын жұмыстардың жоспарын құру

B) материалды іріктеп алу

C) тұлғаның кері кету процесі

D) бұрын бекітілген жаңдандыру

E) тұрақты мағлұматтарды қалыптастыру

ANSWER: A

Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры

A) Оптимистік көзқарас

B) материалды іріктеп алу

C) тұлғаның кері кету процесі

D) бұрын бекітілген жаңдандыру

E) тұрақты мағлұматтарды қалыптастыру

ANSWERA

Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры болып… табылады. 

A) Оптимистік көзқарас, оптимизимге ынталандыру

B) материалды іріктеп алу

C) тұлғаның кері кету процесі

D) бұрын бекітілген жаңдандыру

E) тұрақты мағлұматтарды қалыптастыру

ANSWERA

Мұғалім күнделігін жүргізу артықшылығы үнемі рефлексиялау тəсілі ретінде

A) Инновациямен айналысатын əкімшіліктің басты талабы болып табылады

B) практикалық мәселелері бойынша ғылыми зерттеуді жүргізуді көздейді

C) психологиялық білімді қолдануын көздейді

D) талап ететін мінденттерді шешу

E)мұны балабақша, мектеп , білім беру мекемелерінің психологтары қамтамасыз етеді

ANSWERA

Мұғалім қызметінің аса маңызды қыры – оқушылардың уəжділігін анықтауға көмектесетін фактор

A) Əр оқушыға жеке қолдау көрсету

B) әлеуметтік ағарту

C) педагогикалық ағарту

D) шығармашылық

E) кеңес беру

ANSWERA

Мұғалім мəтінді оқып жəне оны бөліктерге бөлуді өтінеді. Мəтін құрылымын анықтау. Мұғалім мəтінмен жұмыс түрлерін түрлі стратегиялар арқылы ұйымдастырады

A) Оқушының қызығушылығын арттыру арқылы оқыту

B) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру.

C) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.

D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.

E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.

ANSWERA

Мұғалім мəтіннің мазмұнын сюжетті суреттер арқылы айтып беруін

өтінеді

A) Иллюстрация бойынша əңгіменің мазмұнын болжау

B) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыыру.

C) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.

D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.

E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.

ANSWERA

Мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа жету жолы

A) Оқыту əдісі

B) бағалау әдісі

C) сендіру әдісі

D) белсенді әдісі

E) ынталандыру әдісі

ANSWERA

Мұғалім оқу мақсаты мен күту нəтижелерін айқындады. Қысқа мерзімді жоспар жасауда басты назар аудармады

A) Оқушылардың келбетіне

B) Оқудағы ынтымақтастық.

C) Танымдық іс-әрекет түрі.

D) Білім түпнұсқасы.

E) Бинарлық жіктеу.

ANSWERA

Мұғалім оқушыларға жазба жұмысын жиі жаздырады, себебі. Дұрыс емес жауапты таңда

A) Оқушылар сабақта бос отырмайды

B) Ғылыми фактілерді баяндау. 

C) Оқыту материалын мұғалімнің мәнерлі, әсерлі баяндауы. 

D) Оқушыларды жаңа білімді игеруге ынталандыру. 

E) Оқу материалын индуктивті баяндау әдісі.

ANSWERA

Мұғалім оқушыларға жеке, жұпта, топта, ұжымдағы іс-əрекет бойынша тапсырма береді

A) Ойлаудың реттілігін ескеру арқылы үйрету

B) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру.

C) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.

D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.

E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.

ANSWERA

Мұғалім оқушыларға мəтінді топта талқылауды ұсынды. Оқушылар топта дұрыс жұмыс жасау үшін ескермеді

A) Топ оқушыларының санын көбейтуді

B) Жақсы жұмыс істегендерді мадақтау мақсатымен сенбілік кезінде сынып   оқушыларын бақылау.

C) Бақылау жұмысын орындау барысында мұғалімнің оқушылар тәртібін  бақылауы.

D) Оқушылар мен педагогтің тәжірибе алаңында өсімдіктің өсуін бақылаулары.

E) Алдын-ала анықталған мақсатпен белгілі бір схема бойынша оқушылардың іс-әрекетін бақылау, деректерді тіркеу және өңдеу

ANSWERA

Мұғалім оқушыларға мəтінмен жұмыс барысында жауабы мəтінде

жоқ сұрақтар құрастыруды тапсырды. Тапсырманы орындау барысында оқушылар ескермеуі керек

A) Мəтінді көшіруді

B) Жақсы жұмыс істегендерді мадақтау мақсатымен сенбілік кезінде сынып   оқушыларын бақылау.

C) Бақылау жұмысын орындау барысында мұғалімнің оқушылар тәртібін  бақылауы.

D) Оқушылар мен педагогтің тәжірибе алаңында өсімдіктің өсуін бақылаулары.

E) Алдын-ала анықталған мақсатпен белгілі бір схема бойынша оқушылардың іс-әрекетін бақылау, деректерді тіркеу және өңдеу

ANSWERA

Мұғалім оқушыларға ойларын жазбаша түрде эссе формасында беруді сұрады. Мұғалім бұл жағдайда ескермейді

A) Жазу үлгісінің əдемі түсуі

B) анатомо-физиологиялық ерекшеліктері

C) моральдық-этикалық нормалары

D) өзін-өзі бағалау

E) қарым-қатынас

ANSWERA

Мұғалім оқушыларға сабақ барысында фотосуреттермен жұмыс жасауды тапсырды. Фотосуреттермен жұмыс жасауға арналған жаднама жасауда ескермеді

A) Ескі фотодағы бейнелерді аудырмай салуды

B) анатомо-физиологиялық ерекшеліктері

C) моральдық-этикалық нормалары

D) өзін-өзі бағалау

E) қарым-қатынас

Мұғалім оқушыларға талдау жəне мəселелерді шешу жолдарын қарастыру мүмкіндігін береді. Ол үшін сабақ басында ұйымдастырмайды

A) Жеке ойын хат түрінде беруді

B) анатомо-физиологиялық ерекшеліктері

C) моральдық-этикалық нормалары

D) өзін-өзі бағалау

E) қарым-қатынас

ANSWERA

Мұғалім оқушыларға топтық тапсырма берді

A) Уақытты көбірек бөлу

B) ой тәсілі

C) таным процесі

D) психикалық күй

E) қимыл әрекет; 

ANSWERA

Мұғалім оқушыларда….. деп айтатын қасиеттердің болуына жағдай

жасауға тырсуға тиіс

A) Ішкі уəж жəне өзіндік мақсат

B) ой тәсілі

C) таным процесі

D) психикалық күй

E) қимыл әрекет; 

ANSWERA

Мұғалім оқушыларды табысты оқыту үшін əдіс-тəсілді түрлендіре білуі жеткілікті ме? 

A) Мұғалімнің оқушының тақырып мəнін өз бетінше меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы табысты оқыту

B) белгілі білім беру институттарының шеберінде педангогикалық қызметі реттеп және бағыттап отыратын идеялардың, тұжырымдамалардың, нормалардың түрінде қарастырылады.

C) әлеуметтік – психологиялық тұрғыдан қатысады, онда мұғалімнің жеке тұлғасының мақсаттары, мотивтері, идеялары, ұстанымдары және басқа да дүниетанымдық сипаттамалары  бейнеленеді, оның құндылық бағдарының жинақталған жүйесін құрайды.

D) әлеуметтік және кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзінің лайықты орнын бектуге байланысты құндылықтар

E) қарым – қатынаста және қоршаған ортада қажеттілікті қанағаттандыратын құндылықтар

ANSWERA

Мұғалім оқушылардың жазба жұмыстарын тапсырар алдында үнемі түзетулер енгізу үшін əр апта сайын тексеріп отырады

A) Үзіліссіз бағалау

B) кәсіби анықтау

C) ақпарат алмасу

D) жүйке жүйесінің динамикасы 

E) диагностикалық жұмыс

ANSWERA

Мұғалім оқушылардың Өзіндік мақсат

A) Михай Чиксентмихайи

B) Л.Термен 

C) Э.Торндайк

D) Кл.Бирс

E) Парсонс

ANSWERA

Мұғалім оқушының жетістігін анықтайды. Ол үшін сабақ барысында келесі əрекеттерді жасамайды

A) Эссе жазу бойынша оқыту

B) Тәрбие шараларын өткізу.

C) Ұжым белсенділерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу. 

D) Ұжымның жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.

E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

ANSWERA

Мұғалім оқыған мəтін бойынша«хат» жазуды ұсынады

A) Мəтіндегі мəселені анықтап, тəжірибеде қолдануға мүмкіндік жасау

B) Тәрбие шараларын өткізу.

C) Ұжым белсенділерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу. 

D) Ұжымның жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.

E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

ANSWERA

Мұғалім өз ойларын жазбаша түрде мазмұндауды тапсырды. Тапсырманы талапқа сай жасау үшін ескермеді. 

A) Мəтінді дауыстап оқуды талап етуді

B) Тәрбие шараларын өткізу.

C) Ұжым белсенділерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу. 

D) Ұжымның жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.

E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

ANSWERA

Мұғалім өз пəнін оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін-өзі тəрбиелеу, өзін-өзі дамыту жəне өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей

A) Іс-əрекет пен мінез-құлықты жүйелік-модельдеуші деңгей

B) Оқығанның қысқаша мазмұнын жазу.

C) Оқыған әдебиеттегі негізгі ойларды  жазу.

D) Оқығаннан дәлме-дәл үзінді.

E) Конспектілеу.

ANSWERA

Мұғалім педагогикалық іс əрекет құралдары мен тəсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стиль

A) Пайымдаушы-əдісқойлық стиль

B) Оқығанның қысқаша мазмұнын жазу.

C) Оқыған әдебиеттегі негізгі ойларды  жазу.

D) Оқығаннан дәлме-дәл үзінді.

E) Конспектілеу.

ANSWERA 

Мұғалім презентация қорғағаннан кейін сұрақтар қоюды ұсынды.

Оқушылар мүмкіндік алу үшін(дұрыс емес жауапты таңдаңыз) 

A) Мəселе бойынша мəліметтерді жинастыру

B) Педагогикалық жүйе.

C) Оқыту әдістері.

D) Оқыту құралдары.

E) Дидактиаклық жүйе

ANSWERA 

Мұғалім проблеманы рольдік ойындар арқылы шешуді ұсынады.

Оқушылар рольге ену арқылы проблеманың шешу жолын ұсынады. 

A) Интеллектуалды

B) практикалық

C) ұйымдастырушылық

D) әдістемелік

E) қолданбалы 

ANSWER: A 

Мұғалім сабағын мəселе туындату арқылы бастайды

A) Білімді өмірмен байланыстыру арқылы беру

B) әлеуметтік – психологиялық тұрғыдан қатысады, онда мұғалімнің жеке тұлғасының мақсаттары, мотивтері, идеялары, ұстанымдары және басқа да дүниетанымдық сипаттамалары   бейнеленеді, оның құндылық бағдарының жинақталған жүйесін құрайды.

C) қоғамның білім саласындағы қызметін реттеп отыратын идеялардың, нормалардың, ережелердің, дәстүрлердің, жиынтығы.

D) әлеуметтік және кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзінің лайықты орнын бектуге байланысты құндылықтар

E) қарым – қатынаста және қоршаған ортада қажеттілікті қанағаттандыратын құндылықтар

ANSWER: A

Мұғалім сабақ басында сергіту сəтін өткізеді. Оқушылар жайлы жұмыс ортасын сезінеді

A) Психологиялық

B) перспективті 

C) әдістемелік 

D) әдіснамалық 

E) өзекті 

ANSWER: A

Мұғалім сабаққа дейін өзіне қандай сұрақ қоя алады? 

A) Ұсынылған пəнді ары қарай оқу жəне түсіну үшін бұл сабақ не береді?

B) әлеуметтік – психологиялық тұрғыдан қатысады, онда мұғалімнің жеке тұлғасының мақсаттары, мотивтері, идеялары, ұстанымдары және басқа да дүниетанымдық сипаттамалары   бейнеленеді, оның құндылық бағдарының жинақталған жүйесін құрайды.

C) қоғамның білім саласындағы қызметін реттеп отыратын идеялардың, нормалардың, ережелердің, дәстүрлердің, жиынтығы.

D) әлеуметтік және кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзінің лайықты орнын бектуге байланысты құндылықтар

E) қарым – қатынаста және қоршаған ортада қажеттілікті қанағаттандыратын құндылықтар

ANSWER: A

Мұғалім сенімі

A) Көзқарас, шешім қабылдауы, іс-əрекетін нығайтуы

B) Біркелкі

C) Дағдарыспен

D) Үзілістермен

E) Динамикалы

ANSWER: A

Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай кідіретіндігін  анықтаған

A) Харгривс жəне Гэлтон, 2002 ж.

B) Л.С.Выготский мен С.А.Рубинштейн

C) М.И.Лысина мен Д.Б.Эльконин

D) А.Н.Леонтьев пен Б.Г.Ананьев

E) Н.Н.Ладыгина мен А.А.Люблинская

ANSWERA

Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай уақыт кідіріс жасау керектігін айтқан ғалымдар

A) Харгривс пен Гэлтон

B) Л.С.Выготский мен С.А.Рубинштейн

C) М.И.Лысина мен Д.Б.Эльконин

D) А.Н.Леонтьев пен Б.Г.Ананьев

E) Н.Н.Ладыгина мен А.А.Люблинская

ANSWERA

Мұғалім сыныптан топтарында оқу барысында қандай проблема кездескені туралы талқылауларын сұрайтын тест

A) Диагностикалық тест

B) анкета

C) диалог

D) әңгіме

E) пікірталас

ANSWER: A

Мұғалім тақтаға «тірек сөздер» жазады. Оқушылар мəтіннің не туралы екенін болжайды

A) Бұғанға дейінге білімдерін еске түсіру, жаңа тақырыпқа «көпіршелер» тұрғызу

B) білімділік, дарындылық, қабілеттілік.

C) даралық, сапалық, тұлғалық., 

D) әлеуметтік топтық, тұлғалық.

E) өзіндік, қатынас,қабілеттілік, білімділік.

ANSWERA

Мұғалім тақырыпты ашатын тірек сөздерді көрсетуді өтінді

A) Мəтінді ойшылдықпен оқуға жетелеу

B) білімділік, дарындылық, қабілеттілік.

C) даралық, сапалық, тұлғалық., 

D) әлеуметтік топтық, тұлғалық.

E) өзіндік, қатынас,қабілеттілік, білімділік.

ANSWERA 

Мұғалім тапсырманы топта талқылап, топтан ортақ жауапты айтуды тапсырды

A) Əлеуметтік көзқарасқа бейімдеу

B) білімділік, дарындылық, қабілеттілік.

C) даралық, сапалық, тұлғалық., 

D) әлеуметтік топтық, тұлғалық.

E) өзіндік, қатынас,қабілеттілік, білімділік.

ANSWERA 

Мұғалім тарапынан жоғары бағалау топтағы əр оқушының көңілін көтерді

A) Мадақтама

B) бланкілі, заттық, аппараттық

C) жеке, топтық , ауызша

D) заттық, компьютерлік, ақпараттық

E) бланкілі, заттық, аауызша

ANSWERA

Мұғалім тəжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тəсіл

A) Сабақты зерттеу

B) Биресми лидері болуы.

C) Ұжым ішінде жеке топтар болуы.

D) Басқа ұжымдармен қарым-қатынасқа түсуі.

E) Ұжым мүшелерінің мақсаттарының әртүрлі болуы.

ANSWERA 

Мұғалім топта жұмыс жасауды ұйымдастырды. Табыс критерииі болып табылды

A) Бірлесе үйренулері

B) Биресми лидері болуы.

C) Ұжым ішінде жеке топтар болуы.

D) Басқа ұжымдармен қарым-қатынасқа түсуі.

E) Ұжым мүшелерінің мақсаттарының әртүрлі болуы.

ANSWERA 

Мұғалім тұлғасының жəне кəсіби əрекетінің шыңына жету заңдылықтары мен жағдайларын зерттейді: 

A) Педагогикалық акмеология

B) педагогикалық әрекет

C) педагогикалық орта

D) педагогикалық қарым-қатынас

E) педагогикалық қолдау

ANSWERA 

Мұғалім үй тапсырмасын тексергенде дұрыс жауаптарға көбірек көңіл бөледі

A) Ынталандыру арқылы оқыту

B) Биресми лидері болуы.

C) Ұжым ішінде жеке топтар болуы.

D) Басқа ұжымдармен қарым-қатынасқа түсуі.

E) Ұжым мүшелерінің мақсаттарының әртүрлі болуы.

ANSWERA 

Мұғалім ұғымдардың, терминдердің дұрыс жауабын көрсетеді

A) Сенімділігін арттыруға мүмкіндік жасау

B) Еңбек сүйгіштікті тәрбиелеу.

C) Еңбекке деген оң көзқарасты тәрбиелеу.

D) Еңбек мәдениетін қалыптастыру.

E) Еңбек іскерлігі мен даәдыларын қалыптастыру.

ANSWERA 

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік

A) Оқушының жеке тұлғалық жəне мінез құлық ерекшеліктерін Байқау

B) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыыру.

C) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.

D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.

E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.

ANSWERA 

Мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауында нені дамыту керек? 

A) Теориялық базаны, технологияларды

B) психологиялық барьер

C) диффузды топ

D) когнитивті диссонанс

E) лидерлер

ANSWERA 

Мұғалімнің айтқандары көбінесе, сөзбе-сөз жеткізілуі

A) Қайталау

B) Оқыту

C) Тәрбиелеу

D) Жаттықтыру

E) Бағалау

ANSWER: A 

Мұғалімнің инновациялық іс əрекеті

A) Озық педагогикалық тəжірибелерді оқу тəрбие үдерісіне енгізу

B) Мұғалімнің жігері.

C) Білімдердііскерліктердідағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі.

D) Дидактикалық зерттеулер.

E) Ғылым мен практиканың байланысы

ANSWERA 

Мұғалімнің кəсіби өздік жетілдіру кезеңдеріне қайсысы жатпайды

A) Жүйелі-дидактикалық

B) Мұғалімнің жігері.

C) Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі.

D) Дидактикалық зерттеулер.

E) Ғылым мен практиканың байланысы

ANSWERA 

Мұғалімнің кəсіби өсуіне жəне жетілуіне жəрдемдеседі

A) Оқушыларды қатаң стандарт бойынша оқыту

B) Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру.

C) Оқыту процесінде оқушыларды білімді практикада қолдануәа ынталандыру.

D) Көрнекіліктерді қолдануды талап ету.

E) Оқушының мүмкіндіктерін ескеру.

ANSWERA 

Мұғалімнің коучинге қатысуы мынаған мүмкіндік бермейді

A) Əріптестеріңізге өзіңіздің кəсіби түйінді мəселені шешуді ұсыну

B) Көрнекілік.

C) Шамаға лайықтық

D) Беріктік .

E) Ғылымилық. 

ANSWERA 

Мұғалімнің көшбасшылығын дамытуға əсер етудің ерекше түрі

A) Іс-тəжірибені жетілдіру

B) Көрнекілік.

C) Шамаға лайықтық

D) Беріктік .

E) Ғылымилық. 

ANSWERA 

Мұғалімнің күлімсіреп қабылдауы келесі тапсырманы орындауға ынталандырды

A) Ымшараны қолдану

B) Жүйелілік және бірізділік.

C) Ғылымилық.

D) Саналылық және белсенділік.

E) Оқыту мен практиканың байланысы.

ANSWERA 

Мұғалімнің қол жеткізген жетістіктерін куəландырады

A) Басылымдар мен жаңашыл əдістердің қолдану қолжазбалары, портфолио

B) Тұлғаны дамыту.

C) Оқушыларға әртүрлі ғылымдардан неғұрлым көп білім беру

D) әрекет әдістерін қалыптастыру.

E) Оқушылардың қиялын дамыту.

ANSWERA

Мұғалімнің қызметіндегі кəсіби құзырлықтың жоғары көрсеткіші

A) Шығармашыл қалып

B) мазмұнды-процесуалды

C) жүйелілік

D) бірізділік-процесуалды

E) тұлғалық

ANSWERA

Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кəсіби даму үдерісінің нəтижесі қай кезде сезілуі керек

A) Жоба барысында

A) Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары.

B) Тәрбие мақсаты мен міндеттері.

C) Педагогтің талап қоюы.

D) Педагогтің тәрбие міндеттеріне сәйкес тәрбие құралдарын таңдау білуі.

E) Педагогикалық зерттеулер

ANSWERA 

Мұғалімнің процесс журналы (зерттеу күнделігі) болып табылмайды

A) Мектеп талабын орындау

B) Мектептің және отбасының ынтымақтастығы.

C) Мектептің, отбасының және жұртшылықтың ынтымақтастығы.

D) Тәрбиеленушінің санасына, жігеріне және жүріс-тұрысына ықпал  етуі.

E) Тәрбиешімен тәрбиеленушінің өзара қарым-қатынасы.

ANSWERA 

Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі

A) Сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

B) Педоцентрлік концепция.

C) Түсіндірмелі-сипаттай оқыту.

D) Дамыта оқыту.

E) Психологиялық оқыту теориялары.

ANSWERA 

Мұғалімнің сенімі оның____________, шешім қабылдауын жəне іс-əрекетін нығайтады. 

A) Көзқарасын

B) Іс-әрекетін

C) Қарым-қатынасын

D) Ойлауын

E) Сенімін

ANSWER: A 

Мұғалімнің сұрақтар қоюы қателерімізді түзеуге əкеліп, топтағы жұмысты жандандырды

A) Шақыру

B) оқу

C) ойын

D) қарым-қатынас

E) жұмыс

ANSWER: A 

Мұғалімнің шұғыл жəне инстиктілік реакциясы жауапты бағалауға,

қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деген ғалымдар

A) Харгривс жəне Гэлтон

B) Л.С.Выготский мен С.А.Рубинштейн

C) М.И.Лысина мен Д.Б.Эльконин

D) А.Н.Леонтьев пен Б.Г.Ананьев

E) Н.Н.Ладыгина мен А.А.Люблинская

ANSWERA

Мына мəтінді оқыңыз: Балабақшада бес жастағы жиырма бала мұғалімнің қатысуымен дене шынықтыру сабағына дайындалып жатыр. Əнуар атты бала аяқ киімінің бауын байлау алмай жатады. Ол бəтеңкенің бауын қалай байлау керек екенін анық біледі жəне де бірнеше рет оны жасағандай да болды. Мұғалім оның жанында тұр, тек мезгіл-мезгіл назарын басқа оқушыға аударып отырады. Арасында Əнуарға қарап, «Міне, шамалы қалды, жақындап қалдың», «Дұрыс!» деп, қолпаштап қояды. Əнуармен сөйлесіп тұрып ол басқа балалармен

де сөйлеседі, бірақ Əнуар аяқ киімінің бауын байлап болғанша оның жанынан кетпейді. Соңында мұғалім бұны өз бетімен орындағаны үшін Əнуарды мақтайды. Жоғарыда айтылған оқиғада мұғалім қандай екі тəсілді қолданды? 

A) Эмоциялық жəне ынталандырушылық

B) Түсіндіру.

C) Әнгіме-кеңес.

D) Талап қою.

E) Жаттығу.

ANSWERA

Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын жəне əрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі: 

A) Рəсімдік

B) диагностикалық

C) түзетушілік

D) бірізділік

E) дамытушылық 

ANSWER: A

Нəтижелер мен мұғалімнің кері байланысы оқуға уəждеп, өз нəтижелері туралы ойлануға мүмкіндік беріп, оқушылар үшін түсінікті болу кажет. Бұл орынды болады. 

A) Тоқсан бойынша жиынтық бағалау нəтижелерін сараптау кезінде

A) ертеңгілік, пәндік кеш, конференция, олимпиада т.б.

B) оқулықпен жұмыс, әртүрлі әңгіме-сұхбаттар, жаттығулар

C) үйірмелер, факультативтер, оқушылардың ғылыми қоғамдастықтары

D) сабақ, семинар, факультатив, экскурсия т.б.

E) жеке даралық, шағын топтық, топтық, ұжымдық жаппай

ANSWERA

Неге қазіргі мұғалімге өзгеру жəне үнемі жетілуге ұмтылу қажет

A) Жеке мəртебесін көтереді жəне материалдық қанағат əкеледі

B) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі

C) Ғылыми-техникалық прогресс.

D) Тәрбие маңызының артуы.

E) Тәрбие мақсатының өзгеруі.

ANSWERA

О’ Малли1985 жылы атап көрсеткен оқудың 3 стратегиясы

A) — метакогнитивтік

— когнитивтік

— əлеуметтік

B)  — метакогнитивтік

— когнитивтік

C) — метакогнитивтік

D) — когнитивтік

E) — метакогнитивтік

— əлеуметтік

ANSWERA

Озық тəжірибенің ең жоғарғы деңгейі

A) Жаңашылдық

B) Тарихи материализм.

C) Неотомизм.

D) Бихевиоризм.

E) Экзистенциализм.

ANSWERA

Ойларда, сезімдерде жəне ішкі қобалжуларда не болатыны туралы ойлау қабілеті

A) Өзін-өзі рефлексиялау

B) Өзін-өзі бағалау

C) Қорытынды

D) Өзіне есеп беру

E) Өзін-өзі дұрыстау

ANSWER: A

Ойлау дағдыларының деңгейлері

A) Ойлау үшбұрышы(Блум, 1956 ж).

B) Маслоу пирамидасы

C) Ойлау деңгейі

D) Ойлау бұрыштары

E) Ойлау дағдысы

Оқу бағдарламасы неше бөліктен тұрады?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 2

E) 6

ANSWER: A

Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты30% есте

сақтауы үшін көмектесетін тəсіл:

A) Көрсетілім

B) Ойлау

C) Есте сақтау

D) Жаттығу

E) Қабілет

ANSWERA

Оқу процесінің тиімділігі мұғалімге… жасауға болмайды

A) Оқушыларға жұмыс барысында сұрақ қоя отырып, егжей-тегжейіне дейін айтуды

B) Оқушыларға сұрақ қою

C) Оқушыларды тыңдау

D) Қорытындылау

E) Оқушыларға жұмыс барысында көмек көрсету

ANSWER: A

Оқу үлгілері

— физикалық;

— аналогтар;

— нысандардыүдірістерді жəне веб-жүйелер;

— жылдамдықарақашықтықуақыт сияқты.

Оқуға қабілетілік факторлары

A) Сыртқы жəне ішкі факторлар

B) Ырықты және ырықсыз

C) Пассив және актив

D) Мақсатты және мақсатсыз

E) Арнайы және арнайы емес

ANSWERA

Оқуда қолданылатын əңгімелеу түрлері

A) Əңгіме-дебат, топтық əңгіме, зерттеушілік əңгіме

B) Сұрақ – жауап, топтық әңгіме

C) Дебат, сауалнама

D) Сауалнама, мазмұндау

E) Өз ойын әңгімелеу, зерттеушілік әңгіме

ANSWERA

Оқуды дербестендіру жəне даралау қажеттілігін қалай шешуге болады?

A) Педагогикаға өзгеріс енгізіп, жаңаша оқыту тəжірибесін игеру

B) Жаңаша бағдарлама құру

C) Оқыту тәжірибесін игеру

D) Педагогикаға өзгеріс енгізу

E) Педагогиканы басқа саламен байланыстыру

ANSWERA

Оқуды ынталандыру жəне оффекттік теориялары ынтаның дамуына əсері сіз үшін маңызды ма?

A) Маслоудың қажеттіліктер иерархиясымен келісемін

B) Маңызды 

C) Маслоудың қажеттіліктер иерархиясымен келіспеймін

D) Маңызды емес

E) Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы маңызды

ANSWERA

Оқудың дамуы барысында жетекшінің қолдау көрсетуінің түрі мен деңгейі өзгеріп отырады жəне түрткі болу, бағыттаушылық, дамудың тұжырымдамалық негіздерінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында түрленеді. Бұл үрдісті Джером Брунер қалай атаған? 

A) Орман өсіру

B) Орманды қорғау

C) Жетекшілік қолдау

D) Оқу тиімділігін қамтамасыз ету

E) Жетекшінің қолдауы

ANSWERA

Оқушы қалай ойлайтынын оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нəтижелерін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі

A) Метатану

B) Ботаника

C) Журнал

D) Электронды журнал

E) Бағалау

ANSWERA

Оқушы нақты кезеңге ол арқылы мұғалім, ата-ана, əкімшілікті даму жағдайы туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз етеді

A) Портфолио

B) Анкета

C) Журнал

D) Мәліметтер жинағы

E) Ақпарат

ANSWERA

Оқушы өз қажеттіліктерін анықтай алатын жəне үдеріс бағаланатын үздіксіз бағалау

A) Қалыптастырушы бағалау

B) Критериалды бағалау

C) Жиынтық бағалау

D) Электронды бағалау

E) Перцевтивтік бағалау

ANSWERA

Оқушыда оқу жетістіктерінің деңгейлеріне сəйкес 81% көрсеткішін көріп, сіз болжай аласыз

A) Болашақ тоқсандық баға индикаторы«бес»

B) Болашақ тоқсандық баға индикаторы «төрт»

C) Болашақ тоқсандық баға индикаторы «үш» 

D) Болашақ тоқсандық баға индикаторы «екі»

E) Болашақ тоқсандық баға индикаторы қорытынды

ANSWERA

Оқушылар əртүрлі коммуникацияларға қатысады

A) Ситуацияларда тілдік этикетті қолдану

B) Этикетке үйрету

C) Жақсы қарым – қатынасқа тәрбиелеу

D) Сөздік этикетті дамыту

E) Тілдік этикетті дамыту

ANSWER: A

Оқушылар ғылыми идеяларды түсіну үшін мұғалім модельдер мен аналогтарды пайдалануды ұсынбады

A) Реферат дайындау арқылы ғылыми мəтін құрастыруда

B) Реферат дайындау арқылы ойлауын дамыту

C) Реферат дайындау арқылы сөздік қорын дамыту

D) Реферат дайындау арқылы ойлау

E) Реферат дайындау арқылы мәтінмен танысу

ANSWER: A

Оқушылар мəтінді бөліктер бойынша жеке оқиды. Топта негізгі оқиғаларды бір-біріне айтады

A) Мəтінді оқу, мазмұнымен танысу

B) Мәтінмен танысу

C) Ойды қорытындылау

D) Мәтінді оқу

E) Мазмұндауды үйрену

ANSWER: A

Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну жəне дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты

A) Кері байланыc

B) Қарым - қатынас

C) Ақпарат алмасу

D) Ақпарат бөлісу

E) Сұрақтар қою

ANSWER: A

Оқушылар тапсырмалар бойынша балдарды қою туралы ақпаратты көре алады

A) Жиынтық бағалау спецификациясынан

B) Критериалды бағалау спецификациясынан

C) Қалыптастырушы бағалау спецификациясынан

D) Электронды бағалау спецификациясынан

E) Журналдық бағалау

ANSWERA

Оқушылар топта құрастырылған«жуан» жəне«жіңішке» сұрақтарға жауап береді

A) Тақырып бойынша білімдері мен мəтіннің идеясын түсінгендігіне көз жеткізу

B) Тақырып бойынша қорытынды жасау

C) Тақырып бойынша білімдерін дамыту

D) Тақырып бойынша қортынды

E) Тақырыпты түсінгенге көз жеткізу

ANSWERA

Оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын кейін мұғалімдермен бірге өзін өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс

A) Оқыту үшін бағалау

B) Оқыту үшін критериалды бағалау

C) Оқыту үшін жиынтық бағалау

D) Оқыту үшін қалыптастырушы бағалау

E) Оқыту үдерісі

ANSWERA

Оқушылар үшін оқу үдерісін айтарлықтай қиындататын əлеуметтік жəне физикалық фактор

A) Шаршағандық

B) Шашыраңқылық

C) Алаң болушылық

D) Белсенділік

E) Қацшылықтар

ANSWERA

Оқушыларға мəтін беріңіз жəне олардан оның ішіндегі қателерді түзетуін сұраңыз

A) Түзетулер жасау білігін пайдалану

B) Түзету үлгісін көрсету

C) Түзету жұмыстары

D) Түзетуден кейін қорытынды шығару

E) Түзетуге көмектесу

ANSWERA

Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының 50% _________байқалады

A) Талқылауда

B) Білім беру

C) Оқу

D) Практика

E) Дәріс

ANSWER: A

Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының көрсетілім бойынша

орташа пайызы

A) 30%

B) 45%

C) 72%

D) 53%

E) 31%

ANSWERA

Оқушылардың əрбір критерий бойынша жетістектердің толық түсіндірмесі жəне оларға сəйкес ұпайлар саны дегеніміз

A) Рубрикатор

B) Шкала

C) Диаграмма

D) Көшірме

E) Сандық ұпай

ANDWERA

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес білім беру жəне оқыту модулі тығыз байланысты модуль

A) Білім беру мен оқытудағы жаңа тəсілдер

B) Байланыстылық модулі

C) Жаңа тәсілдер қолдану

D) Оқыту

E) Білім беру

ANSWER: A

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқушының алғышарты

A) Мұғалімнің қолданған əдіс-тəсілі

B) Сұрақ – жауап 

C) Оқу

D) Әдістер

E) Тәсілдер

ANSWER: A

Оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің ішіне жатпайды

A) Жеке ойлау үдерістерін жəне олардың жұмыс қағидаттарын ескермеу

B) Жас ерекшеліктеріне мән бермеу

C) Жеке ерекшеліктерін ескермеу

D) Жұмыс қағидаттарын ескермеу

E) Жеке ойлау үдерістерін ескермеу

ANSWER: A

Оқушылардың оқуына оң əсер ететін əлеуметтік жəне физикалық фактор

A) Ұйқы

B) Тамақ

C) Серуен

D) Ойын

E) Сабақ

ANSWER: A

Оқушылардың өз бетімен білім алуын қолдауды оқып-білу үшін нұсқаулық

A) Дискуривті талдауды қолдану

B) Перцевтивті талдауды қолдану

C) Интерактивті талдау

D) Нұсқаулық

E) Коммуникативті талдау

ANSWERA

Оқушылардың рефлексиясынан мұғалім не көреді материалға қорытынды жасайды, ненің маңызды болғанын, нені ескеру керек екенін оқушылардың сабақтағы белсенділігін ынталандыру керек. Алайда…

A) Мадақтау жалпылама түрде емес, мақтауға тұратын оқушыны

нақты сипаттауы тиіс

B) Мадақтау жалпылама түрде

C) Топты мадақтау

D) Жеке мадақтау

E) Смайлик беру

ANSWERA

Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі бар

A) Төмен жəне жоғары дəрежелі

B) 1 және 2 дәрежелі

C) Анкета, сауалнама

D) Төмен және оң дәрежелі

E) Оң және теріс 

ANSWER: A

Оқушылардың таным белсенділігін арттыруға негізделген оқыту əдістерінің қатары

A) Зерттеупроблемалық баяндауішінара іздену əдістер

B) Зерттеу, бақылау, эксперимент

C) Эксперимент, бақылау, ішінара іздену

D) Проблемалық баяндау, зерттеу

E) Тест, анкета, сауалнама

ANSWERA

Оқушының өзара сұхбаттасуы жəне оқушы мен мұғалім арасындағы диалогтің шəкірттердің өзіндік ой пікірін жүйелеуі мен дамытуына көмектесетін амал арқылы оқытуды атаңыз

A) Диалог

B) Монолог

C) Ауызша сөйлеу

D) Жазбаша сөйлеу

E) Әңгіме 

ANSWER: A

Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «дəлелдерді талап етіпкез келген дəлелді есепке алып отыруын» көрсетітін ерекшелігі

A) Ұтымдылық

B) Сенімділік

C) Ақылдылық

D) Ерекшелік

E) Мотивациялық

ANSWER: A

Оқыту барысында оқушылардың меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы

A) Ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

B) Ғылыми білімдер, идеялар, адамгершілік, қабілет

C) Дағды, қабілет, қабылдау

D) Ғылыми білімдер, идеялар, адамгершілік, қабылдау, дүниетанымдық

E) Ғылыми білімдер, идеялар, адамгершілік, дағды, қабілет

ANSWER: A

Оқыту мен тəрбиені оқушылардың дайындық дəрежесіне сай ұйымдастыру

A) Түсініктілік принципі

B) Саналылық принципі

C) Бірізділік принципі

D) Дамытушылық принципі

E) Белсенділік принципі

ANSWERA

Оқыту үрдісінде бағалауға жатпайды

A) Бірлесе жұмысқа мүмкіндік беру

B) Оқушылармен жұмыс

C) Оқушылармен қарым – қатынас 

D) Оқушыларға көмектесу

E) Оқыту 

ANSWERA

Оқыту-педагогиканың негізгі категориясы ретінде

A) Мұғалім мен оқушының біріккен іс-əрекеті

B) Оқушылардың бір бірімен біріккен іс – әрекеті 

C) Мұғалім іс – әрекеті 

D) Мұғалімнің оқушымен қарым – қатынасы 

E) Топтық әрекет

ANSWERA

Оқытуда əлеуметтік желілерді пайдалану арқылы… қарым-қатынасы

іске асады

A) Оқушы – мұғалім – ата – ана 

B) Оқушы – мұғалім – оқушы 

C) Мұғалім- оқушы – мұғалім 

D) Оқушы – ата – ана – бала 

E) Оқушы – мұғалім 

ANSWERA

Александрдің зерттеуіне сəйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау:

A)Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

B) Оқушыға не істеу керектігін түсіндіру немесе ақпаратты жеткізу

C) Сауалнамалар жиынтығы арқылы өзара түсіністікке қол жеткізу

D) Жауапты ойлауға жол сілтеу арқылы жинақталған білімді толықтыру

E) Ақпараттарды тарату немесе мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу

ANSWER:A

Американдық психолог Карл Роджерс 1960 жылы жарияланған өз эерттеулерін___________________ қолданды:

A) «Жеке тұлғаға бағдарланған» терапияда

B) «Жаңалық ашу жолымен оқыту»

C) «Рефлектик практик жолымен оқыту»

D) «Сындарлы теориялық оқыту»

E) «Диалогтік оқыту»

ANSWER:A

Аталған мүмкіндіктердің қайсысы оқыту үшін бағалауды қолдануда мұғалімге Блум таксономиясы ұсынатын мүмкіндіктерді сипаттайды:

A) Мұғалімнің төмен дəрежелі ойлаудан жоғары дəрежелі ойлауға

дейін дамуға көмектесетін сұрақтарды қою мүмкіндігі

B) тұлғаның өзін-өзі тануы және өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыруы

C) Технологиялық білімдер мен пәндік білімдердің өзара әрекеттесуінің тәсілін білу

D) ақпараттарды тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу

E) Әр мұғалімнің бағалауды қандай мақсатта және кім үшін, қалай өткізу керек екендігі туралы түсіну.

ANSWER:A

Аткинсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында негізгі орын_____ сөз пайдаланылады:

A) 6 мың

B) 7мың

C) 4мың

D) 9мың

E) 10мың

ANSWER:A

Ауызша жəне тұжырымдамалық білімдің сақталуына жауап беретін

мидың бөлігі:

A) Самай бөліктері

B) Артқы бөлігі

C) Маңдай бөлігі

D) Төбе бөлігі

E) Барлық жауап дұрыс

ANSWER:A

Ауызша, жазбаша сөйлеу түрлері арқылы сауаттылық:

A) Модельдеу принципі

B) Оқыту принципі

C) Дидактикалық принципі

D) Ғылымилық принципі

E) Көрнекілік принципі

ANSWER:A

Əлемдік тəжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға негізделген тəсіл дегеніміз не:

A) Пəнді терең түсіну қабілетін дамыту жəне алған білімдерін

пайдалана алуын қамтамасыз ету

B) Дəстүрлі оқытудың жетілдірілген түрі

C) Көрсеткішке негізделген оқыту

D) Жаттау қабілетін дамыту

E) Оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған мəліметтерді

ANSWER:A

Əлеуметтік – мəдени теориясындағы маңызды ұғым:

A) Жақын арадағы даму аумағы

B) Өзін- өзі реттеу 

C) Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету

D) Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

E) Оқыту үшін бағалау,оқытуды бағалау

ANSWERA

Əлеуметтік сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну жайында айтқан ғалымдар:

A) Выготский, 1978 ж., Вуд1998 ж.

B) Пиаже,1960ж

C) Авраам Маслоу,1966

D) Говард Гарднер,1970

E) Карл Роджерс, 1983

ANSWER:A

Əлсіз дағдылар:

A) Мазасыздық, селқостық

B) Əңгімелеуге идея дайындау

C) Өзін-өзі реттеу

D) Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету

E)   Жетектеуші

ANSWER:A

Əңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай əңгімелесу түріне жатады:

A) Топтық –əңгіме

B) Жеке- әңгіме

C) Бірігу-әңгіме

D) Балалармен-әңгіме

E) Жеке-дара-әңгіме

ANSWER:A

Əңгіме дебат барысында:

A) Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады

B) Әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады

C) Бір-біріне сұрақ қояды

D) Көптеген талқылаулар болады

E) Барлық жауап дұрыс

ANSWER:A

Əңгімеге сыныпта бастама жасайтын жəне де оны бақылап отыратын адам мұғалім болатын жағдайларды көрсететін модель:

A) «Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ)

B) «Əлеуметтік теоретиктер, мотивациялық, аффективті теоретиктер»

C) « Əлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып білу» 

D) «Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивті» 

E) «Əріптестердің кəсіби дағдылары мен олардың өзіне деген сенімін дамыту»

ANSWER:A

Əңгімелесу негізінде кеңес берудің кең тараған үш түрі:

A) Əңгіме құру, талқылау, əңгімелесу

B) Өздік тәрбие

C) Сандық сауаттылық

D) Мазасыздық,селқостық

E) Бақылау,талдау

ANSWER:A

Əңгімелесудің үш түрі:

A) Əңгіме-дебат, зерттеушілік əңгіме, топтық əңгіме

B) Бақылау,интерпретация,қорытынды

C) Болжау және сұрыптау

D) Формативтік және жиынтық

E) Сыни тұрғыдан ойлау

ANSWER:A

Əрекеттегі мағынаны қайта қарастырудың ретроспективті үдерісі:

A) Рефлексия

B) Диалогтік оқыту

C) Сындарлы оқыту

D) Оқытуды бағалау

E) Өзін-өзі бағалау

ANSWER:A

Əсердің өлшемі:

A) Бұл сұраққа жауап беру тəсілі

B) Әңгімелеуге идея дайындау

C) Үш жоба

D) Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

E) Кешенді үдеріс

ANSWERA

Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану:

A) Оперантты шарттылы

B) Көп білу 

C) Педагогикалық білім

D) Когнитивті тәсіл

E) Белсенділік

ANSWERA

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс түйінді бес фактордың бірі

A) Оқушының өзін-өзі бағалауға қатыстырылуы

B) Білімді үйрету 

C) Әңгімелеуге идея дайындау 

D) Бес жастағы балаларға метакогнитивтік стратегияларды үйретуге болады

E) Оқушы үні

ANSWERA

Бағалау арқылы оқытуды жақсартуға байланысты болатын факторлардың қайсысы түйіндеу қатарына жатпайды

A) Тек мұғаліммен жүргізілетін бағалау

B) Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен  дамуы

C) Мұғалімдер мен оқушылардың жетістікке жетуі

D) Оқушының білімі мен дағдыларын бағалау 

E) Мұғалімнің көшбасшылығы

ANSWERA

Бағалау барысында мұғалім жобалаушы ретінде болатын сұрақты таңдаңыз

A) Тақырып, бөлімді өткен уақытта не қызықты əрі пайдалы болады?

B) Қайталама-түзету

C) Оқытудағы гуманистік бағыт

D) Өздік тарбие

E) Адамның өсуі

ANSWERA

Бағалау кезінде қолдануға болмайтын ақпарат

A) Бұл мен көргім келгендей, ең жақсы жұмыс емес

B) Бұл мен көргім кемеген, ең жаман жұмыс

C) Бұл мен көрген, ең керемет жұмыс

D) Бұл мен көріп кеткен,ең жақсы жұмыс

E) Барлық жауап дұрыс

ANSWER: A

Топтық жұмысты әркімнің пайдалы деп санағанымен, мұқият бағалау жүргізілетін әңгіме түрі

A) кумулятивті әңгіме

B) рефлексивтік әңгіме

C) реттелген әңгіме

D) зерттеушілік әңгіме

E) Әңгіме-дебат

ANSWER: A

Пән мен шынайы өмір арасындағы байланыстарға ықпал ететін оқу 

A) мағынаны ұғыну және оның мәнін анықтау

B) мәлімет пен әдістерді жинақтау

C) есте сақтау және ақпаратты өндеу

D) қажет болғанда дерек пен дағдыны қолдану

E) дағдыны қолдану

ANSWER: A

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлануындағы «өз көзқарасының болжамдарының субъективті екенін түсіну» ерекшелігі

A) өзіндік сана сезім

B) жүйелілік

C) өзіндік пайым

D) өзіндік тәртіп

E) ұтымдылығы

ANSWER: A

Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау

A)        Оқу үшін бағалау

B)         Тұрақты бағалау

C)         Сараланған бағалау

D)        Табысты бағалау

E)          Топтық бағалау

ANSWER: A

Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың "қара жәшік" метафорасы қолданылған. Осы метафорының негізгі идеясын көрсетініз

A)        Оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру

B)         Сыныптағы диалогтық оқытудың мәні

C)         Әр түрлі жастағы оқушыларды оқыту

D)        Оқушылардың табысты тәжірибелерін насихаттау

E)         Ақпараттық технологияны қолдану

ANSWER: A

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі

A)        Оқушылардың өзін-өзі, өзара бағалауға араластыру

B)        Оқушылардың оқуын бағалауда өлшемдердің зерделенуі

C)        Оқушылардың сыртқы және ішкі тестілерді тапсыруы

D)        Оқушылардың әрқайсысына жеке тапсырма даярлау

E)         Оқушыларға топтық тапсырма әзірлеу

ANSWER: A

Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін, сондай ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлерін анықтауға бағытталған бағалаау түрі

A)        Оқу үшін бағалау

B)        Сараланған бағалау

C)        Оқуды бағалау

D)        Жылдық бағалау

E)         Тоқсандық бағалау

ANSWER: A

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижесінің нтерпретациясы

A)        Алынған мәліметтердің мәнін анықтау

B)        Оқудың келесі кезеңдерін жоспарлау

C)        Оқушының келесі даму бағытын анықтау

D)        Балл және баға қою бойынша қорытындылау

E)         Енгізілген өзгерістердің тиімділігін бағалау

ANSWER: A

Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатыны байқалады

A)        Шоғырлану

B)        Өз білімін жетілдіру

C)        Күрделікке деген сүйіспеншілік

D)        Есте сақтау

E)         Логикалылығы

ANSWER: A

Дарынды және талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшенетін оқушының өлшемі

A)        Ойлау қабілетінің жылдамдығы

B)        Өз білімін жетілдіру

C)        Икемділік

D)        Дербестік

E)         Күрделікке деген сүйіспеншілік

ANSWER: A

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік өнімді өлшемнің сипаттамасы: A) басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы уйымдастырылған

B)        Ерте жастан бастап оқи, жаза алады

C)        Олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады

D)        Жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін

E)         Қызығушылығын дамыту үшін ойын мен тапсырмаларға ұмтылады

ANSWER: A

Дарынды және талантты оқушылардың «жаңа идеяларға сынақ жүргізуге және қателесуге тәуекел етуге дайын» деген спаттамасының санаты

A)        Креативті ойлау

B)        Ынталандыру 

C)        Табандылық

D)        Дербестік 

E)         Шығармашыл 

ANSWER: A

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы күрделілікке деген сүйіспеншілік сенімді өлшемінің сипаттамасы (Фриман)

A)        Қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады

B)        Ерте жастан бастап оқи, жаза алады

C)        Жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін

D)        Олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады

E)         Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

ANSWER: A

Ренцулли мен Райстың дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдірудің қызметінің 1кезеңі. 

A)        жалпы зерттеу жаттығулар

B)        топтық оқу жаттығулары

C)        нақты проблемаларды жеке зерттеу

D)        жеке оқу жаттығулары

E)         нақты мәселелерді шағын топта зерттеу

ANSWER: A

Сабақты зерртеу тәсілінің бастапқы кезеңі

A)        Топ мүшелерінің бірлесіп сабақты егжей-тегжейлі жоспарлауы

B)        Топ мүшесінің белгіленген сыныпта зерттеу сабағын жүргізуі

C)        Топ мүшелерінің жұмысты бірлесе қайта жоспарлауы

D)        Оқушылардың оқу үрдісіндегі нәтижелерін жүйелеу

E)         Оқушылардың оқу үрдісіндегі нәтижелерін талдау

ANSWER: A

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктеінің бірі

A)        мұғалім зерттеу барысында жнақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады

B)        оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға мұғалімнің жұмысына қатысты болады

C)        негізгі жауапкершілік сабақ беретін мұғалімге ғана жүктеледі

D)        зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық емес көлемде үдеріске тартылады

E)          негізгі жауапкершілік оқушыға ғана жүктеледі

ANSWER: A

Сабақты зерттеудің мойындалған ерекшелігінің бірі

A)        Демократиялы

B)        Оқшаулы 

C)        Әмбебапты

D)        Көпқырлылы

E)         Кіріктірілген

ANSWER: A

Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады

A)        Бүкіл зерттеу тобы

B)        Сабақ өткізген мұғалім

C)        Мектептің педагогикалық ұжымы

D)        Топ жетекшісі

E)         Топ оқушылары

ANSWER: A

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаңыз

A)        Жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорығуы

B)        Топтың жұмыс нәтижелілігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасауы

C)        Топ мүшелерінің зерттеу сабағы аяқтала салысымен бірден талқылау жүргізу

D)        Мұғалімдердің зерттеу сабағы туралы бірнеше оқушымен сұхбат жүргізуі

E)         Қай сынып назарға алынатынын шешуі

ANSWER: A

Сабақты зерттеудің спаттамалық ерекшеліктерінің бірі

A)        Рефлексиялы

B)        Жүйелілік

C)        Бәсекелестік

D)        Ғылымилық

E)         Жоспарлық 

ANSWER: A

Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбенгенін анықтау үшін бақылау алып ақтандақтарды жоюдағы бағалау мақсаты

A)        Оқудағы қиындықтарды анықтау

B)        Стандартты бақылау және жүйелеу

C)        Оқыту стилін бақылау

D)        Болжау және сұрыптау

E)         Бағдарлама мазмұнын анықтау

ANSWER: A 

Дж. Флейбелл бойынша, оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы 

A)        Өнімділік тапшылығы

B)        Шектеулі уәжділік

C)        Оқу салғырттығы

D)        Оқу сауаттылығы

E)         Оқу даралығы

ANSWER: A

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі

A) Дәріс

B) Семинар 

C) Лаборатория 

D) Факультатив

E) Экскурсия 

ANSWER: A

Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау осы ойлау нәтижелерін кейін оқу үдерісіне саналы пайдалану үдерісі 

A)        метатану

B)        таным

C)        метағылым

D)        метаоқу

E)         ғылым

ANSWER: A

Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге асыратын оқушыға сәйкес өлшем 

A)        ойлау қабілетінің жылдамдығы

B)        Өз білімін жетілдіру

C)        Икемділік

D)        Дербестік

E)         Күрделікке деген сүйіспеншілік

ANSWER: A

Жарыс әдісі

A) Өз нәтижесін баскалармен салыстыра отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту

B)        тиімді әдісті аныктау жолы

C)        нәтижені бекіту әдісі

D)        жеңімпаз анықгайтын ойьін

E)         тәрбиеленушінің басқа тәрбиеленушілермен артықшылығын анықгау

ANSWER: A

Тәрбие принциптеріне

A) саналы түрде жеке тұлғаның қадірленуі

B)        ойын іс-әрекетіне қатысу

C)        жеке тұлғаның қалыптасу процесі

D)        ортаның әсері

E)         тұқымқуалауінылық әсері

ANSWER: A

Тұлғаның ақыл-ойын қалыптастыру әдістері

  1. этика тақырыбындағы әңгіме, түсіндіру, этикалық сұқбат, пікірталастар, үлгі-Өнеге

B)        сұрактардын кӨмегімен материалдарды жинау эдісі

C)        тәрбие әдісінің белігі

D)        мұғалім колданатыц окыту тәсілі

E)         субьективтік-прагматикалық

ANSWER: A

Білім мазмұнын таңдау принцип?

A) пәнаралық және пәнішілік

B)        саналылық  және кӨрнекілік

C)        белсенділік және пәнаралық

D)        кӨрнекілік және бірі әділік

E)         жүйелілік және ғылымилық

ANSWER: A

Білім беру мазмұны:

A) ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылар жүйесі

B)        танымдық, беясенділік кызығушылықтар

C)        ақыл-ой, адамгерпгілік, еңбек тәрбиесі

E)         құзыреттіліктер, бағалау жүйесі

ANSWER: A

Оқушы алдына мұғалімнің мэселені қойып, оныи карама-кайшылығын туғызып тұрған сұракты табуға

ұсынатын және шешілу жольш кӨрсететін оқыту әдісі:

A) мәселелік мазмұндау

B)        жеке-ізденушілік әдіс

C)        эвристикалық әдіс

D)        зерттеу әдісі

E)         ізденушілік әдіс

ANSWER: A

Окыту мазмұны окушыларды обьективті ғылыми дәйектермен, теориялармен және заңдармен

таныстырса және ғылымның қазіргі жағдайын кӨрсете алса, ол қай принципке жатады

A) ғылымилык

B)        жүйелілік пен бірізділік

C)        оқытудың түсініктіліті

D)        саналылық

E)         кӨрнекілік

ANSWER: A

Ата - анасынан ұрпактарына қандай да бір белгілер мен ерекшеліктердің

Берілуі

A) тұқым қуалаушылық

B)        табиғи орта

C)        жеке тұлғаның дамуы

D)        тәрбие

E)         әлеуметтік орта

ANSWER: A

Белгілі бір жаңа енгізілімнің

тиімділігіне баға беретіндей нақгы критерий ол

A) жаңашылдық

B)        мақсаттылық

C)        белсенділік

D)        бірізділік

E)         ғылымилық

ANSWER: A

Сабақты психологиялық талдау

A) мұғалімнің пәндік-тұлғалык рефлексиясы

B)        мектепішіпік мониторинг

C)        мұғалімнің инновациялъгқ іс- әрекеті

D)        танымдық ізденіс

E)         педагогикалық шеберлік

ANSWER: A

Мұғалімге ағымдағы сабакты талдауға және кадағалауға негіз болатын

педагогикалық іскерлік

A) оқушыныц білімді өз бетінше тәжірибеде қолдану ептілігін байқау

B)        оқушынын жылдам есте сақтауын байқау

C)        оқушының зейінін шоғырландыру

D)        оқушынын логикалық ойлауын ұйымдастыру

E)         оқушының зейінін тұрақтандыру

ANSWER: A

Сабакты жоспарлау және оны Өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бӨлігі:

A) сабақ максатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру

B)        жоспарланған сабаққа материал жинақтау

C)        арнайы дәптерге сабақ жоспарын белгілі бір түрде жазып алу

D)        балалардьщ мүмкіншіліктерін анықтау

E)         сабаққа қажетті құралдарды анықтау

ANSWER: A

Сабақ жоспарының соңғы кезені

A) сабақты қорытындылау

B)        оқушыларға нұсқаулар айту

C)        үй тапсырмасын беру

D)        оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау

E)         сабақты талдау

ANSWER: A

Елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру, мақұлдау кезендерін қамтитын тәсіл

A) далелдеу

B)        жоспалау

C)        даярлау

D)        пайымдау

E)         талдау

ANSWER: A

Л.Выготский бойынша оқушылар Өздерінің «Жақын арадағы даму аймағында» жұмыс істегенде

жақсаратын үдеріс

A) танымдық даму

B)        психологиялық даму

C)        эмоционалдық даму

D)        физикалык даму

E)         шығармашылық даму

ANSWERA

Ж. Брунердің «Көпіршелер тұрғызу» метафорасы бойынша оқупіының

дамуындағы ересек адамның рӨлі

A) оқудын дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы

B)        оқушының оқуының дамуын бағалауы

C)        кез келген әрекетіне жауап беруі, бағалауы

D)        баланың оқу әрекеттерін бақылауы

E)         оқу эрекеттерін бақылауы, жауап беруі

ANSWER: A

Н. Мерсер зерттеулеріне сәйкес, әнгіме-дебат барысында байқалатын әрекет

A) Ресурстарды біріктіруге

бағытталған аздаған талпыныс жасалады

B)        Ұсынылған идеялар қайталаяады және үнемі мүкият багаланады

C)        Қатысушылар ұсынылған

идеяларды тӨзімділікпен тыңцайды

D)        Топтағы қатысушылардың келісімге ұмтылуы маңызды деп саналады

E)         Қатысушылар бір-біріне сұрак қояды және айтхандарын дәлелдейді

ANSWER: A

Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқияг бағалаудан ететін әңгіменін турі

A) зерттеушілік әңгіме

B)        реттелмеген әңгіме

C)        дамытушы әңгіме

D)        әңгіме-дебат

E)         кумулятивтік әңгіме

ANSWER: A

Орта бірлесуден гӨрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі

A) әңгіме-дебат

B)        рефлексиялық әңгіме

C)        реттелген әнгіме

D)        кумулятивтік әңгіме

E)         зерттеушілік әңгіме

ANSWER: A

Оқу үдерісінін тиімділігін

айқындайтын негізгі факторлардың бірі

A) балалардың калай оқитынын мұғалімнің түсінуі

B)        баланын кұрбысына қарап окитынын мұғалімнің білуі

C)        окушылардың барлығына бірдей тапсырма беруді білуі

D)        балаларға қоятын талаптарды мұғалімнің білуі

E)         сыныпта не болып жатқанын мұғалімнің тұсінуі

ANSWER: A

Брунер бойынша оқушылар тапсырманы сәтті аяқтау үшін жетекшінің біртіндеп «итермелеуі» түрінде көрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы

A) «кӨпіршелер тұрғызу»

B)        «шыңға Өрмелеу»

C)        «табысқа жетелеу»

D)        «үштік модель»

E)         «жағдаяттық таным»

ANSWERA

Оқушылардын білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы

A) оқыту ортасын күру

B)        әлеуметтік эрекеттестік

C)        Өздігінен реттелетін оқу

D)        кӨпіршелер тұрғызу

E)         табысқа итермелеу

ANSWER: A

Оқу үшін бағалаудың мақсаты

A) Табысқа жетуге бағыт беру

B)        Пәнге бейімділігін тексеру

C)        Білім денгейін анықтау

D)        Оқу нәтижесін тіркеу

E)         Оқу жетістігін белгілеу

ANSWER: A

Бағалаудын барлык түрлеріне тән ұш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

A) оқушынын жауабьпт критерийге сәйкестендіру

B)        оқуптынын жауабьгаа сәйкес шешім қабылдау

C)        қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау

D)        жазбаша тест жұмыстарынын жинағын құрастыру

E)         оқушының тапсырманы орындауын қарау

ANSWER: A

27.       Оқушыны бағалау үшін корытынды жасау үдерісі

A) оқушынын жауабына сәйкес шешім кабылдау

B)        оқушынын тапсырманы калай орындағанын түсіну

C)        оқушынын сұраққа жауабын тыңдау

D)        оқушынын жауабын критерийге сәйкестендіру

E)         окушыларға проблемалық тапсырмалар үлестіру

ANSWER: A

«Өзгелерден   Караганда  өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін Өлшем

A) Өз білімін жетілдіру

B)        есте сақтау және білім

C)        икемділік

D)        мәселені шешу

E)         ойлау қабілетінін жылдамдығы

ANSWER: A

Сабақты зерртеу (Lesson study)

тәсілінде зерттеу сабағы аякталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудын

белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердін бірі

A) келесі сабакты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау

B)        зерттеуге қажетті здебиетгерді зерделеу

C)        зерттеу сабағының күтілетін нәтижесін болжамдау

D)        түйінді идеяларды талқылау

E)         топпен бірлесе сабақтың максатын аныкгау және дайындау

ANSWER: A

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс түжырым

A) Топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мүғалім арнайы шакырылады

B)        Зерттеу жүргізуші топты бір

әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі қүрайды

C)        Сабақты зертгеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болмайды

D)        Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады

E)         Зерттеу барысында жинақталған білімді топ мүіпелері ғана пайдаланады

ANSWER: A

Тәрбие принциптеріне жатпайтын түсінік

A) оқытудың проблемалылығы

B)        ұжымда тәрбиелеу

C)        жағымды іске сүйену

D)        тәрбиеленушілердің саналылығы

E)         тұлғалық тұрғыдан қарау

ANSWER: A

Тәрбиелік сапалардың берілген мақсаттарды Өндеу мақсатымен тәрбиеленушінін тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына әсер ету тәсілі

A) тәрбие әдісі

B)        дамудағы жетекшілік әдіс

C)        дамудағы басшылыққа алынатын әдіс

D)        тәрбие формасы

E)         тәрбие құралы

ANSWER: A

Тәрбие әдістерініц логикалык қатарынан кайсысына шектеу қоюға болады

A) көрнекілік

B)        жеке үлгі

C)        сендіру

D)        жаттығу

E)         мадақтау

ANSWER: A

Тәрбие әдістерін таңдап алу шарттары тэуелді

A) педагогикалық жағдаятқа

B)        әлеуметтік ортаға

C)        дамыту ортасына

D)        оқу процесіне

E)         тұқым қуалаушылыққа

ANSWERA

КӨрнекілік әдістер

A) иллюстрация, демонстрация

B)        кітаппен жұмыс, мадақгау

C)        жаттығу, практикалық жұмыс

D)        дәріс, баяндау

E)         әнгімепікір алмасу

ANSWER: A

Оқытуды ұйымдастырудың қосымша түрлері:

A) кеңес беру

B)        конференция

C)        үй жұмысы

D)        сабақ

E)         дәріс

ANSWERA

Окыту құралы деп нені айтады

A) оқу кітаптары, кӨрнекі жәнс техникалық құралдар

B)        білім, іскерлік, дағдыны меңгерудің жолы

C)        оқу тәсілінің белігі

D)        оқытудың құрамды бӨлігі

E)         техникалық құрал-жабдыктар

ANSWERA

Ғылымдағы білімнің мазмұны анықталады

A) адам, техника, қоғам, табиғат туралы білімдер негізі ретінде

B)        адамзаттың жинақтаған тәжірибесі рсгінде

C)        ғылыми-педагогикалық қызметті ұйымдастыру формасы ретінде

D)        тәрбие жұмысының әдісі ретінде

E)         әлеуметтік тапсырыстың моделі ретінде

ANSWERA

Мұғалімнің окытушылық әрекеті және оның басқаруымен оқушыньң

танымдық іс-әрекеті

A) оқыту

B)        Өздігінен білім алу

C)        білім

D)        ілім

E)         тәрбие

ANSWER: A

Мұғалім қызметіндегі он нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін

педагогикалық инновацияның критерий!

A) нәтижелілік

B)        бұқаралық тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі

C)        оптималдық

D)        шығармашылық

E)         жаңашылдық

ANSWER: A

Проблеманы қою

A) не берілгенін, ненің анық екендігін және нені шешу керектігін анықтау

B)        проблеманы нақтылау

C)        қиыншылық себебін анықтау

D)        гипотезалар ұсыну

E)         проблеманын шешу жолдарын корсету

ANSWERA

Мұғалім іс-әрекетінің нәтижелілігі

A) тиімділігімен анықталады

B)        жаңалығымен аныкталады

C)        мақсаттылығымен анықталады

D)        саналылығымен аныкгалады

E)         бағыттылығымен анықталады

ANSWERA

Сабақтың жоспарын кұрастырудың негізі:

A) тақырыптық жоспар

B)        перспективтік жоспар

C)        күнделікті жоспар

D)        сабақ жоспары

E)         тәрбие жоспары

ANSWERA

Әдістемелік, тәрбиешілік, зерттеушілік, кәсіптік-адамгершілік, басқара білу мәдениеті

A) мұғалімнің жалпы мэдени дайындығы

B)        ғылыми-әдістемелік дайындығы

C)        педагогикалық дайындығы

D)        әдістемелік дайындығы

E)         психолгиялық дайындығы

ANSWERA

Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқият бағалаудан Өтетін әңгіменін түрі

A) зерттеушілік әңгіме

B)        әңгіме-дебат

C)        реттелмеген әнгіме

D)        кумулятивтік әңгіме

E)         дамытушы әңгіме

ANSWERA

Дарынды және талантты балаларды анықтауда «Өз білімін жетілдіру»

Өлшеміне сәйкес келетін балаларда кӨрініс табатын ерекшелік

A) олар Өздерінің оқуларын реттей алады

B)        олар ерте жастан сӨйлей, оқи, жаза алады

C)        құрылған жоспарларды тез жүзеге асырады

D)        топты идеяларды қабылдауға иландырады

E)         максатты Өзі үшін белгілеп, оған ұмтылады

ANSWERA

Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастыктарға

қатысуды зерттеген ғылыми бағыт

A) әлеуметтік-жағдаятты

B)        психоаналитикалы

C)        гештальттік

D)        бихевиористикалы

E)         гуманистік

ANSWERA

Оқушының білім алуын қолдау үшін койылатын сынақтан өткен сұрағы

A) Осы айтқандарынызға мысал келтіре аласыз ба?

B)        Бұл мзселе жӨнінде тагы кім Өз ойын айтқысы келеді

C)        Кешегі сабақта қандай манызды мэселелерге тоқталды

D)        Берілген мысал айтылу мақсатына қарай қандай сӨйлем

E)         Бүгінгі сабақ сіздердің кӨңілдеріңізден шықты ма?

ANSWERA

М.Чиксентмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы төмен оқушыға жоғары міндет коюдың нэтижесі

A) алаңдау

B)        зерігу

C)        түсіну

D)        ағын

E)         игеру

ANSWER: A

Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді

A) Өз жауабын түзетугенақтылауға

B)        Өзге дереккӨздер бойынша ізденуге

C)        баска сұрақтарға қосымша жауап беруге

D)        Өзгелердің жауаптарымен еалыстыруға

E)         сыныптас құрбыларынан кӨмек сұрауға

ANSWER: A

Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ

A) төмен дәрежелі

B)        жетелеуші

C)        жоғары дэрежелі

D)        түрткі болу

E)         сынақтан отказу

ANSWERA

Білімнің педагогикалық аспектісі

A) оқушыларға ғылымды онтайлы түсіндіру тәсілі

B)        оқу удерісі, оқыту әдістері туралы терец білім

C)        оқу үшіи бағалау және оқуды бағалау әдісі

D)        бақылау жұмыстарының талдау нәтижесін ұсыну

E)         оқудағы кӨшбасшылык механизмін жұзеге асыру

ANSWERA

Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап

беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ

A) түрткі болу

B)        талдау жасау

C)        баскаға бағыттау

D)        зерттеуге бағылау

E)         сынақтан Өткізу

ANSWER: A

Интернет қолдануда мұғалімнің ең маңызды міндеті

A) жеке деректерді құпияда сақтауға үйрету

B)        сыныптастармен ақпараттарды бӨлісуге үйрету

C)        подкастілерді қолдануға үйрету

D)        ресми сайттарды қолдану

E)         wiki-бетгерін редакциялауға уйрету

ANSWER: A

Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз

A) табысқа жетуге бағыт беру

B)        пәнге бейімділігін тексеру

C)        білім деңгейін анықтау

D)        оқу жетістігін белгілеу

E)         пәндік батытқа белу

ANSWER: A

Қара жәшік» ішіндегі жұмыс

A) оқушымен бірге критерийлерді талдау

B)        мүмкіндіктердің барлығын карастыру

C)        жаңашыл идеяларға ашык болу

D)        ақпараттық деректерді жинақтау

E)         оқушыларға стратегиялар ұсыңу

ANSWER: A

Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер

A) экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру

B)        сыйақы және зияткерлік тапсырмалар беру

C)        марапатгау және әлеуеггі мүмкіндіктерін кӨрсету

D)        оқшаулау және жоғарғы ынтаның болуы

E)         грант және академиялық қабілеттің болуы

ANSWERA

Сабақтьт зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты

A) үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгейі

B)        әлеуметтік тұрғыда қорғалған/қорғапмаған

C)        математикалық, лингвистикалық, дарынды музыкалы

D)        гипербелсенді, белсенді, пассивті

E)         дамыған/әлсіз дамыған коммуникативтік қасиеггер

ANSWERA

Ton мушелерінін сабақты зерттеу барысында оқушылардың оқу үдерісін зерделеу мақсаты

A) оқу сапасын арттыру

B)        тәжірибе жинақтау

C)        әріптестерін бағалау

D)        тәлімгерлік жүргізу

E)         тәжірибемен алмасу

ANSWERA

Адамгершілік тәрбиесі

A) жалпыадамзаттық қундылықтарды игеру

B)        эстетикалық циклды қалыптастыру

C)        оқушылар тәртібінің тәжірибесі

D)        гуманитарлық пәидерді білу

E)         тұлғаның ғылыми дүниетанымы

ANSWERA

Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарынұйымдастырушының  міндетіне жатпайды

A) сабақ кестесін жасау

B)        тәрбие жұмысының жоспарының орындалуын бақылау

C)        белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын Өткізулеріне эдістемелік кӨмек

D)        мектептегі сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау

E)         еыньга жетекшілеріне тәрбиелік іс- шараларды Өткізуді ұйымдастыруға

әдістемелік кӨмек

ANSWERA

Тұлғаның ақыл-ойын қдлыптастыру эдістері

A) этика такырыбындағы әңгіме, түсіндіру, этикалық сұқбат,пікірталастар, үлгі-өнеге

B)        тәрбие әдісінің белігі

C)        сұрактардың кӨмегімен материалдарды жинау эдісі

D)        мұғалім колданатын окыту тәсілі

E)         субьективтік-прагматикалық

ANSWERA

Тәрбие процесінің қиыңдығы

A) өзгерісті, динамикалык, қозғалмалы

B)        біржақгы, Өзгеріссіз

C)        бір деңгейлі, кӨп сагылы

D)        нақгы мақсаттардың болмауы

E)         обьективті тұрактылы

ANSWERA

Қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану:

A) дағды

B)        іскерлік

C)        мазмүн

D)        құзыреттілік

E)         білім

ANSWER: A

Тұлғаның өмір жолында өзін-өзі дамытуынамүмкіншіліктеріне жете білуіне бағытталған тұтас процесс:

A) білім беру

B)        жетілдіру

C)        қалыптасу

D)        дамыту

E)         үйрену

ANSWER: A

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әдістерді анықтауды талап ететін оқытудың принципі:

A) сәйкестік

B)        мақсаттылык

C)        белсенділік

D)        кӨрнекілік

E)         жүйелілік

ANSWER: A

Нақты жағдайдағы алынған мақсаггы шешу жолында белгілі басқа әдістердің ешкайсысы тез және тиімді шешу мүмкіндігін бере алмаған кезде қолданылатын аралас эдісгердің жиынтығы:

A) ситуациялық әдіс

B)        дидактикалық ойын

C)        практикалық әдіс

D)        іскерлік ойын

E)         лабораториялық жұмыс

ANSWERA

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті

A) оқушыларды Өз бетінше жауап іздеуге, ізденуге үйрету

B)        оқушылардың жагымды мінез- құлкын қапыптастыру

C)        сабақты психологиялық талдау

D)        окушылардьщ дүниетанымын калыптастыру

E)         оқу-тәрбие үрдісінде оқушыларды әлеуметтендіру

ANSWERA

Педагогикалық            шығармашылыктын маңызды элементі

A) Өз сабағын талдау және бағалау

B)        сабақгың талдау, бағалау эріптестер тарапынан ғана болуы

C)        Өз сабағын талдау, бағалаудың болмауы

D)        сабақты бағалау, талдаудын мектеп әкімшілігі тарапынан болуы

E)         сабақта жіберілген қателіктерді мойындау

ANSWERA

Оқытудың максаты, оқушылардын білімдеріне, білікгері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардыц білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда кӨрсетіледі

A) оқу бағдарламасының кұрамында

B)        стандарт құрамында

C)        оқулық құрамында

D)        оқу-әдістсмелік құралдарда

E)         күнтізбелік-тақырыптық жоспарда

E)         оқу жоспарында

ANSWERA

Әрбір жарғы жыл бойынша жасалатын жоспар:

A) күнтізбелік

B)        мерзімдік жоспар

C)        сабақ жоспары

D)        перспективтік жоспар

E)         күнделікті жоспар

ANSWERA

 

Өткен  сабақты            талдаудың        негізгі мәселесі

A) сабақтың дидактикалық және тәрбиелік міндетгері қалай шешілді

B)        сабақ уакытында аяқталуы

C)        балалардың мүмкіншіліктерін анықталуы

D)        сабаққа қажетті құралдардын анықталуы

E)         сабакта қолданылған тапсырмалардың құрастырьшуы

ANSWERA

Ата - анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілер мен ерекшеліктердің берілуі

A) тұқым қуалаушылық

B)        табиғи орта

C)        жеке тұлғаның дамуы

D)        әлеуметтік орта

E)         тәрбие

ANSWERA

Оқу үшін бағалаудың мақсаты

A) Табысқа жетуге бағыт беру

B)        Оку нәтижесін тіркеу

C)        Пәнге бейімділігін тексеру

D)        Білім деңгейін аныктау

E)         Оқу жетістігін белгілеу

ANSWERA

Дарынды және таланты балаларды анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттама

A) жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады

B)        олар ерте жасынан бастап сөйлей, оқи және жаза бастайды

C)        қызығушылытын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады

D)        басқаларға қарағанда ойлау

қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

E)         олар ақпаратты біліп кана қоймай, оны пайдалана алады

ANSWERA

Білімнің педагогикалық аспектісі

A) оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

B)        оқу үшін бағалау және оқуды бағалау әдісі

C)        оқудағы кӨнібасшылық механизмін жүзеге асыру

D)        бақылау жұмыстарының талдау нәтижесін ұсыну

E)         оқу үдерісі, оқыту әдістері туралы терен білім

ANSWERA

Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы

A) технологиялық білім

B)        пәндік білім

C)        әдістемелік білім

D)        педагогикалық білім

E)         пеихологиялық білім

ANSWERA

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сактауы үшін ең тиімдісі

A) өзгелерді оқыту

B)        тәжірибе жасау

C)        талқылау

D)        аудио-визуалды қабылдау

E)         көрсетілім

ANSWERA

Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын калыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың Бірі

A) оқушылар нені білуге тиіс

B)        сабақтың басты сәттері анықталды ма

C)        қандай Өзгеріс іске асырылады

D)        кӨрнекілік пайымдауға себепші болды ма

E)         косымша дереккӨздер ескерілді ме

ANSWERA

Дж.Флейвелп бойынша, окушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, окушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы

A) өнімділік тапшылығы

B)        шектеулі уәжділік

C)        оқуға салғыртты

D)        тәжірибенің аздығы

E)         қолдауға мұқтажды

ANSWERA

Жеке тұлғаның өз өміріндегі коршаған орта өзгерістерін калай жене алатынын көрсететін қабілеті (Стернберг)

A) зият

B)        табандылы

C)        икемділік

D)        жады

E)         зейін

ANSWER: A

Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың екінші деңгейі

A) дәстүрлі моральдік пайымдау

B)        нормативтікке дейінгі моральдік пайымдау

C)        ұқсастық бойынша пайымдау

D)        қоғамдық кӨзкарасқа сәйкес пайымдау

E)         нормативтіктен кейінгі моральдік пайымдау

ANSWER: A

Бағалаудын барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қадағалау» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

A) оқушынын сұраққа жауабын тыңдау

B)        оқуілының жауабын үлгімен сәйкестендіру

C)        оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою

D)        оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

E)         оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну

ANSWER: A

Бағалау мақсатында жүргізілген кадағалау нәтижелерінің интерпретациясы

A) алынған      мәліметтердін  мәнін анықтау

B)        оқушының жауабына сәйкес шешім шығару

C)        оқытудың        келесі   кезендерін жоспарлау

D)        енгізілген Өзгерістердің тиімділігін бағалау

E)         оқушыныц келесі даму бағытын айқындау

ANSWER: A

Бағалаудын барлык түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

A) оқушының  жауабын          критерийге сәйкестендіру

B)        оқушынын тапсырманы орындауын бақылау

C)        оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

D)        жазбаша           тест      жұмыстарынын жинағын құрастыру

E)         тапсырманы орындау қадамдарын талқылау

ANSWER: A

Ең үздік оқушыларды аныктаудағы икемділік сенімді Өлшемінің сипаттамасы

A) басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

B)        қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады

C)        олар ақпаратты біліп кана қоймай, оны пайдалана алады

D)        олар ерте жасынан бастап сӨйлей,оқи және жаза бастайды

E)         жоспарлауға кӨп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады

ANSWERA

Оқытудың жаңа тәсілдерін эзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасьтн жинақгауды кӨздейтін сабакты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты

A) креативтілік

B)        жүйелілік

C)        ғыльтми дәлдік

D)        зерттеу Өзектілігі

E)         бірізділік

ANSWERA

Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді

A) оқушылардың оқу үдерісі

B)        ұжымның жетістігі