Регистрация
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - НКТ тест 7 вaриaнт сұрaқ- жaуaп

Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - НКТ тест 7 вaриaнт сұрaқ- жaуaп

07 июл 2023, 10:23
1 014
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

Коллективтің құдіретті күші» кітабының авторы:В.А.Сухомлинский;

«Тәрбиенің негізгі мақсаты баланы жан-жақты дамыту» - деген ұсынысты қолдаған ғалым?А.С.Макаренко;

ААА

А.С. Макаренко ұсынған ұжымның даму принципі:жариялылық, жауапкершілік, перспектива, әрекет бірлігі. Адам қоғамдық бейне ретінде :жеке тұлға.

Адам ағзасының табиғи морфологиялық және функционалдық қасиеттерінің құрылуы және өзгеріс процесі.дене дамуы.

Адам әрекетінің өзіндік түрі:мақсатқа жетуге талпыныс.

Адам қабілетінің қалыптасуына әсер етуші негізгі фактор :тәрбие.

Адамгершілік тәрбиесі – бұл:тұлғаның адамзат және нақты қоғамдық моральдық құндылықтарды меңгеру процесі.

Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз не? Олардың міндеттері қандай?адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді, сезімдер мен сенімдерді қалыптастыру;

Адамгершілік тәрбиесі төмендегідей жолдармен іске асады:ұжымдық тәлім-тәрбие қалыптастыру, әдет, дағды және адамгершілік сезімді қалыптастыру.

Адамгершілік тәрбиесінің мазмұнын құрайтын моральдық сапалар:адамдарға, еңбекке, Отанға деген сүйіспеншілік.

Адамгершілік тәрбиесінің негізі?адамдарды жалпы адамзаттық мораль рухында тәрбиелеу;

Адамға тәрбие беру әдістері" атты еңбектің авторы:К.Д.Ушинский;

Адамның қажеттілігін қамтамасыз ету процесі :қызмет.

Адамның қоғаммен өзара әрекеті:қарым-қатынас.

Адамның ұзақ уақытқа жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз еткен адамдар ден саулығының тарихи жағдайы:дене білімі.

Адамның қандай сапалары әлеуметтік есеюді сипаттайды:Жауапкершілік, шыдамдылық, өзін-өзі дамыту.

Адамның қоғаммен өзара әрекеттестігі дегеніміз:әлеуметтену

Азаматтық саяси тәрбие дегеніміз:

Ақпараттық құзіреттілік аспектілері?мақсат қою және жоспарлау;

Ақыл – ой тәрбиесі дегеніміз:ақыл-ой мәдениеті, жалпы ғылыми іскерліктер мен дағдылардың қалыптасуы;

Ақыл – ой тәрбиесінің ең басты құралы..оқыту

Ақыл – ой тәрбиесінің міндеті?дүниетанымды қалыптастыру;

Ақыл-ой және дене еңбегінің арасындағы бөлінушіліктің пайда болуы неге байланысты?қоғамның таптық сипатына.

Ақыл-ой мен адамгершілік тәрбиесін қарастырған 17 ғасыр француз философ ағартушыларГельвецио және Дидро

Алынған білімді тәжірибеде қолданудың тәсілдерін шебер меңгеру:іскерлік.

Андагогикалық парадигманың қолданылатын орныжоғарғы оқу орны

Анкета жүргізу – ол:сұрақ беру арқылы көптеген материалдар жинақтау әдісі.

Ата - анадан балаларға қандай сапалар беріледі ? ойлау тәсілдері, іс-әрекеттің зиялылық ерекшеліктері

Ата-аналарды педагогикалық минимуммен қаруландырудың қажет екенін" бірінші рет айтқан кім?Крупская

Ата-аналармен ұйымдастырылатын педагогикалық жұмыс формалары:ата – аналар жиналысы.

ауқымды мәселелерге, әлеуметтік топтарға, жеке тұлғалар әрекетіне, қоғамдық өмір құбылыстары мен санаға жалпы адамзаттық құндылықтық қатынастар жүйесін білдіреді.

ӘӘӘ


 Әл – Фараби:тәрбиелеу – халықтар бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту;

Әлемнің екінші ұстазы :Аль-Фараби.

Әлеуметтік орта – бұл:Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдық,материалдық, рухани орта, оның өмір сүруінің шарты.

Әрекетке талпыну :қажеттілік .

БББ

Бала әрекетінің бастау негізі?еліктеу; Балалар құқығын қорғайтын Халықарлық құжат:БҰҰ «Балалар құқығы туралы Конвенция».

Балалар ұжымының түрлері: мектепке дейінгі балалар тобы, оқушылар.

Баланың мүмкіншіліктеріне сеніп оның бақыты, қуанышы және еңбегі мен шығармашылығы үшін қолайлы жағдай жасау - кімнің жүйесі бойынша?Риверс-Шульсман

Баланың мінез-құлқын тәрбиелеуді қай жастан бастау керек ?1 жастан

Басшылықтың оқу мен тәрбие жұмысын басқару ерекшеліктеріоқушылардың оқу танымдық қасиетін, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын жетілдіру

Білім берудегу ҚР мемелекеттік саясатының принциптеріне жатпайтындарерлер мен әйелдердің бөлек оқытылуы.

Білім берудегі негізгі әлеуметтік функция қарым-қатынас арқылы практикалық дағдылар мен іскерліктерді беру

Білімдерді бақылау формасына кірмейді:пікірталаста шығып сөйлеу.

Білімдерді игеруге төмендегідей талаптар қойылады:тәрбиелік

Бірлескен іс-әрекет, ортақ құндылық бағыты бар қоғамдық мақсаттар негізінде ұйымдасқан әлеуметтік топ:ұжым

ВВВ

В.С. Кукушин бойынша мектептің гуманистік тәрбиелік жүйенің негізгі белгілеріне жатады:тәрбие тұжырымдамасы, жалпыадамзаттық құндылық бағдары, ортаны мектепке, мектепті ортаға енгізу, «еркін даму аймағының» болуы ГГГГ

Гумандық қатынас негізі:тәрбиеленушілерге еркін әрекет ету бостандығын беру

Гумандық педагогикаға қай тұрғыдан қарау тән ?аксиологиялық

ҒҒҒ


 Ғылыми зерттеу пәні:нақты педагогикалық мәселе

Ғылыми-танымдық іс-әрекет амалдары, құрылу қағидалары, формалары мен тәсілдері туралы ілім – бұл:әдіснама

ДДД

Дамыта оқыту концепциясының авторы :Л.В. Занков. Дене тәрбиесі – ол:міндетті мектеп тәртібі.

Дене тәрбиесінің ғылыми-әдістемелік негізінің жиынтығы:дене тәрбиесінің жүйесі.

Дене тәрбиесі – бұл:қоғам талабына сай денсаулықты сақтауға, нығайтуға, қимыл қозғалысты дамытуға бағытталып ұйымдастырылған педагогикалық процесс.

Дене тәрбиесінің міндеттері:денені дұрыс дамытуға ықпал жасау және денсаулықты шынықтыру, қозғалыс сапасын дамыту.

Дене тәрбиесінің міндеттері:тұлға денесінің дұрыс жетілуіне және қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дамуына ықпал жасау.

Диагностика дегеніміз-оқушының даму процесі мен нәтижесін талдау.

диагностикалық. мақсаткерлік. жобалаушылық. құрастырушы. ұйымдастырушы-әрекеттік. бақылау-басқарушы.

Дүниетанымның негізгі құрамды бөліктері:ғылым-білім жүйесі, көзқарасы, сенімі, адам мұраты.

ЕЕЕ

Еңбек тәрбиесі - бұл:қоғамдық мәні бар мақсатты, саналы, ерікті іс-әрекетке баулу процесі. Еңбек тәрбиесінің қажетті элементтерінің бірі?өзіне-өзі қызмет ету;

Ерте заманда педагогтар әрекетінде тәрбиенің мақсат-міндеттерін белгілеуде ортақ пікір болмағандықтан қандай екі бағыт өрбіген?прогресивтік идея, реакциялық идея

еңбек тәрбиесімен;

ЖЖЖ


 Ж.Ж.Руссо баланың өмірін қанша кезеңге бөледі?6

Ж.Ж.Руссоның «Эмиль немесе тәрбие туралы» романы қай жылы басылып шықты?1762

Жазалау –бұл:жағымсыз әрекеттерді жоюға бағытталған балаға ықпал ету әдісі;

Жазалау дегеніміз :талап түрінде көрінетін тәрбиелеу тәсілі

Жаңашыл педагогтар идеясы: мәжбүр етпей оқыту, өзін-өзі қадірлеу идеясы

Жарыс әрекетіне жататыны :ағзаның жағдайын тексеру.

Жас ұрпақтың өмірі мен тәрбиесі үшін ең алғашқы мекемелер пайда болдыалғашқы қауымдық қоғамда

Жаттығу әрекетіне жататыны :техникалық іскерлік пен дағдының сәйкестігін тексеру.

Жеке тұлға - ол :Әлеуметтік қатынастардың субьектісі ретіндегі адам.

Жеке тұлғаның ақыл-ой ,еріктік ,моральдық ,әлеуметтік және басқа белгілерінің жиынтығы:тұтастық.

Жеке тұлғаның рухани және дене күші құрылымының бірлік процесі және оның әлеуметтенуі.қалыптасу.

Жеке тұлғаның қалыптасуына әсер етуші факторлар :Тұқымқуалаушылық ,орта, тәрбие.

Жеке тұлғаның қоғамдық ортаға бейімделуі:әлеуметтендіру.

Жеке тұлғаның оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес?тұқымқуалаушылыққа.

Жеке адамның қалыптасуына әсер ететін факторлар:орта, тұқым қуалау, тәрбие

Жеке әдістемелік тәрбие технологиялары:И.П. Ивановтың ұжымдық шығармашылық істер технологиясы. С.Д. Поляковтың тұлғаға-бағдарланған ұжымдық шығармашылық әрекет технологиясы.

Жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттері:жеке тұлғаның жауапкершілігі

Жеке тұлғаның дамуына себепкер шарттар жүйесі мыналардан тұрады:тұқымқуушылық, қоршағанорта, тәрбие, өзіс-қимылдары

Жеке тұлғаның моральдық санасын, ізгіліктік сезімдерінің, мінез-құлық дағдыларының және әдеттерінің қалыптасуын көздейтін тәрбие бағыты:ізгіліктік тәрбиесі;

Жоғары сынып оқушыларының негізгі іс-әрекеттерінің түрі:оқу-танымдық.

Жоғары сынып оқушысына бір нәрсеге өзінің қатысын анықтауға едәуір ықпал ететін:өзінің пікірі.

Жоғары сынып оқушыларының көзқарасына әсер етеді:достары;

ИИИ

И.Ф.Гербарт бойынша мектептің негізгі міндеті :оқушылардың ақыл-ойының дамуына көмектесу. ККК

Кәсіби бағдарлылық қызмет мыналардан тұрады:кәсіби ағарту, кәсіби кеңес беру.

Кәсіптік диагностика, кәсіптік бағдар беру мақсатына байланысты кімдерді зерттейді?әр оқушыны

Кәсіптік емес педагогикалық іс-әрекетпен айналысады: отбасы, ата-ана, туысқандар;

Класс-сабақ жүйесінің негізін салған Я.А. Коменский.

Көзі саңыраудан қорықпа, ... көңілі саңыраудан қорық

Кіші мектеп жасындағы балаларда ( 7-11 жас Д. Б. Ельконин бойынша) жаңа пайда болатын құрылымдарға.... жатады:ересектікке ұмтылу

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың танымдық іс-әрекетінің объектісіқатынастар

ҚҚҚҚ

Қабылдау мен ойлау арасындағы өзара қарым-қатынас және өзара байланысты,бір жағынан есте сақтау, екінші жағынан мына принцип реттейді :көрнекілік. Қабылдау мен ұғыну арасындағы өзара қарым-қатынаспен байланысты, есте сақтауды мына принцип реттейді :Білімді берік игеру.

Қазақ даласында әйелдерге алғаш білім беруді қолдаған :Ы. Алтынсарин.

Қазақ философиясы , этнопсихология , этнос ілімі , этностың мәдени ілімі тоғысындағы қалыптасқан ғылым. этнопедагогика.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қашан бекітілді? 2010 жылғы желтоқсанның 7-сі. №1118.

Қазақстанда «қиын « балаларды тәрбиелеу мәселесімен айналысқан ғалым:Л.Керимов

Қазақша «Педагогика» оқулығының авторыМ.Жұмабаев

Қазіргі кезде жалпы білім беретін мектептердің алдыға қойған тәрбие мақсаты:тұлғаның адамгершілік, ақыл-ой, дене,шығармашылық қабілетінің ашылуына мүмкіндік беру, оның өркендеуіне жағдай жасау.

Қазіргі мектептегі тәрбиенің мақсаты не?Өзіне-өзі баға бере алатын, өзіндік ой-пікірі қаоыптасқан, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру ;

Қазіргі мектептің негізгі мақсаты: жан-жақты тұлға қалыптастыру;

Қазіргі тәрбие жүйесі тәрбиенің қандай принциптерді басшылыққа алады? Жеке тұғаға бағытталған көзқарас, тәрбиенің өмірмен байланысы, тәрбиенің мақсаттылығы,

Қазіргі тәрбие жүйесі тәрбиенің қандай принциптерді басшылыққа алады?Жеке тұғаға бағытталған көзқарас, тәрбиенің өмірмен байланысы, тәрбиенің мақсаттылығы,

Қай автордың ғылыми еңбегінде оқыту әдістеріне нақты сипаттама берілген:Я.А. Коменский « Ұлы дидактика»

Қай атақты педагог жалпы адамдық тәрбие идеясын ұсынды?К.Д.Ушинский

Қайта тәрбиелеу деп :тұлғаның санасы мен жүріс-тұрысының түбегейлі өзгерісі

Қайта өрлеу дәуіріннен бастау алған идеяжан-жақты дамтыу

Қандай белгілеріне қарай тәрбие әдістері сендіру, жаттығу, мадақтау және жазалау болып бөлінеді ?ықпал ету нәтижесіне

Қоғамдық – саяси тәжірибені мақсатқа бағыттай отырып беру процесі :оқыту.

Қоғамдық – саяси тәжірибені мақсатқа бағыттай отырып жас ұрпаққа беру процесі тәрбие.

Қойылған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған , тәрбиеші мен тәрбиеленушілардің өзара әсерлесуі ретінде анықталатын ұғым:оқыту үрдісі

қосқан кім?Л.Занков

ҚР «Білім туралы» заңы соңғы рет қашан қабылданды?2007 ж.

ҚР «Білім туралы» заңында көрсетілген принциптердің бірі:оқушылардың салауатты өмір салтын тәрбиелеу

Құбылыстар мен процестер арасындағы дамуды сипаттайтын құбылыс:Заңдылық.

МММ


 М.А. Данилов педагогикалық процестің қозғаушы күшін немен байланыстырадыжеке тұлғаны дамытудың қарама-қайшылығымен.

Мадақтау-бұл:

Мақсатқа жетуге бағытталған адам белсенділігі :іс-әрекет

мақсатқа сай ұйымдастырылған, жоспарлы жүзеге асырылатын дене шынықтыру және спорттық әрекеттер жүйесі.

Манера - дене қимылын бірқалыпта ұстауға мейірімді дауыспен сөйлеуге, өзіңді ұстай білуге, жеңіл жүруге жету" деп айтқан кім?Ж.Ж Руссо

Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма:әдебиеттерді бірлесе оқу.

Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар :оқулықтар,оқу жоспары,оқу бағдарламалары.

Мектептегі тәрбиелік жүйелердің қалыптасуын жан-жақты зерттеген ғалымА.С.Макаренко

Мектептегі тәрбиенің міндеті...оқушының ішкі қуатын, әлі ашылмаған бұла күшін оятып, оны өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі басқаруға бағдарлау болуға тиіс.

Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды:сабақ кестесін жасау.

Мектепті басқаратын жоғарғы орган :педагогикалық кеңес

Мектептің бірінші міндеті:Жастарға ғылым негіздерін беру

Мектептің тәрбие жүйесінің негізгі қызметтерітәрбиелік. білім берушілік.

Мектептің тәрбиелік жүйесін қалыптастыру кезеңдері:қалыптасу. тәрбиелік жүйенің қалыптасуы, құрылым мен әрекет мазмұны. қорытынды. жүйені жаңарту мен қайта құру кезеңі.

Модельдеу, шкалалау, рангілеу, тіркеу дегеніміз :сандық әдістер

Модульдік тәрбиелік технологияларды зерттеген ғалымдар:Н.Е.Щуркова, Ш.А.Амонашвили, С.Д. Поляков.

Мұғалім өз қызметін жоспарлауды неден бастайды? календарлы-тематикалық және күнделікті сабақ жоспарын құрудан.

Мұғалім шеберлігі: тәрбиелеу мен оқыту өнерін жоғары және әрдайым жетілдіру.

Мұғалім өз қызметін жоспарлауды неден бастайды?нақты орындаушылар мен уақытын көрсете отырып, педагогикалық іс-әрекеттің негізгі түрлерін анықтаудан

Мұғалімнің жалпы педагогикалық ұйымдастыру іскерліктері:ұйымдастырушы, ақпаратты-дидактикалық, дамытушы, бағыт беруші;

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің объектісі:тұтас педагогикалық процесс

Мұғалімнің тұлғалық көзқарасты жүзеге асыру барысында басшылыққа алатын талабын анықтаңыз:тәрбие процесін тұлғаның дара қасиеттерін есепке алу негізінде ұйымдастыру қажет

Мұғалімінің оқушы жайлы мәлімет жинақтауы.әңгімелесу әдісі.

ңбек тәрбиесінің қажетті элементтерінің бір-өзіне - өзі қызмет ету

ООО

Объективті шындықты танудың жолдары, тәсілдері қалай аталадыпедагогикалық процестер Оқу әрекетінің субьектісі :оқушы.

Оқу пәндерінің құрамын, тәртібін және бірізділігін көрсететін құжат: оқу жоспары.

Оқуды ұйымдастыру формаларына кірмейтіндер :экскурсия.

Оқушылар ұжымы -әлеуметтік маңызы ортақ сайланбалы ұйымы бар, мүшелерінің құқықтары мен міндеттері бірдей оқушылар тобы

оқушыларды ынталандыру әдістерініңбірі;

Оқушылардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін мотивациялауды ынталандыру әдісіне жататындар :жазалау.

Оқушылардың еңбек тәрбиесінің құрамына түрлі оқудан тыс қоғамдық пайдалы әрекеттер кіреді:өнеркәсіптік, тұрмыстық, өзіне - өзі қызмет көрсету.

Оқушылардың қабілеттерін, қызығушылықтарын, дарындарын дамыту неге тәуелді ?оқу-тәрбие процесін мақсатты ұйымдастыру мен жүзеге асыруға

Оқушылардың қабілеттерінің дамуы неге байланысты?оқу-тәрбие процесін мақсатты түрде ұйымдастыру мен жүзеге асыруы

Оқушылардың мектептегі еңбек саласындағы іс-әрекетінің түріөндірістік еңбек.

Оқушылардың негізгі іс-әрекеті:оқу.

Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту үшін қандай міндеттерді мектеп іске асыру қажетжоғарыдағылардың бәрі

оқушының экологиялық санасын қалыптастыруға, экологиялық тәрбиелілігін дамытуға мақсатты бағытталған жүйелі педагогикалық әрекеттер жиынтығы.

оқушының экономикалық санасын қалыптастыруға бағытталған арнайы ұйымдастырылған жұмыстар жүйесі.

Оқыту теориясы ғылым ретінде мынадай сұрақтармен айналысады :білім дегеніміз не ?

Оқытудың дамытушылық әсерін күшейтуге үлес

Осы пән бойынша ілімдік білімді игергенінін көрсететін адамның рухани қорының жиынтығы.білім.

Отбасы тәрбиесі қандай жүйеге кіреді?әлеуметтік педагогика

Отбасы тәрбиесінің мазмұнына не құрайды?дене,адамгершілік,интеллектуалдық,эстетикалық,еңбектік

Отбасы тәрбиесінің мазмұнынан екіреді? дене, адамгершілік, интеллектуалдық, эстетикалық, еңбектік;

Отбасы тәрбиесінің міндеттері:баланың денсаулығын сақтау, әлеуметтенуге көмектесу, эмоциональды- әлеуметтік қатынастарды қалыптастыру, еңбекке баулу.

Отбасының қызметіне жатпайды :кәсіпке оқытушылық..

ӨӨӨ

Өзін-өзі тәрбиелеу – бұл: адамның алдыға қойған мақсатына, идеалына, сеніміне сәйкес тұлғалық өзгерістерге бағытталған саналы әрекеті. Өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз не?жеке адамның қоғамдық мінез-құлқын қалыптастыра отырып, жағымсыз қасиеттерді жоюға әзірлену

Өскелең ұрпаққа білім мен тәртіп формасын беру:тәрбиенің мақсаты.

ПП

Парадигма түрлеріпедагогикалық, андагогикалық, акмеологиялық, коммуникативтік Педагогика мен психологияның жаңа жетістіктерінің негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыру мына қағиданы ұсынады:ғылымилылық.

Педагогика ғылымына «педагогикалық процесс» терминін ендіргенП.Ф.Каптерев

Педагогикада тәрбие принциптері деп есептеледі :тәрбие ережелерінің жиынтығы

Педагогикалық басшылықтағы демократиялық тәсіл:оқушылар тапсырмалар мен жұмыс барысын талқылауға белсенді қатысады.

Педагогикалық басшылықтағы либералдық тәсіл:ұжымдағы ретсіздік, әркім өз білгенін істейді.

Педагогикалық инновацияның қандай бағыттары бар?педагогикалық жүйе;

Педагогикалық қарым-қатынас дегеніміз: педагог пен тәрбиеленушінің өзара әрекеттестік негізінде тұлғаны тану және тәрбиелеу;

Педагогикалық процесс мына жүйеге қатысты:адам-адам

Педагогикалық шеберлік компоненті:педагогикалық техника

Педагогикалық іс-әрекет обьектісі:педагогикалық процесс.

Педагогикалық эмпатия дегеніміз: адамның эмоциалдық жағдайына түсіністікпен қарау;

Педагогиканың негізгі түсініктеріне жатады :тәрбиелеу, оқыту, білім беру, дамыту

Педагогиканың функцияларын белгілеңіздер :аналитикалық (талдау)

Процестерде еңбекке дейінгі, еңбектің, еңбектен кейінгі кезеңдерге бөлінедітәрбиелеу

СССС

Сабақ жоспарын , мұғалім қандай жоспардың негізінде құрады?календарлық. Сабақтың типі мен құрылымын қай белгі бойынша анықтауға болады?дидактикалық мақсатқа.

Сухомлинскийдің еңбегі"Мұғалімге деген 100 кеңес"

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының жеке формасына жататын шара:жеке әңгіме.

Сынып жетекшісі құрастырады :тәрбие жұмысының жоспарын.

Сынып жетекшісін тағайындайды: директор.

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсатымектеп оқушыларын қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге жан-жақты ықпал жасау.

Сынып жетекшісі оқушыларымен сынып сағатын өткізуді жоспарлайды, ең алдымен нені анықтау керек ?міндеттерді

Сынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмыстағы мақсаты:тұлғалық дамуына, жан-жақты қалыптасуына, күш-жігерінің артуына педагогикалық тұрғыдан жағдай жасау, қамтамасыз ету.

Сынып жетекшісінің мақсат қоюшылық қызметі қанша кезеңнен тұрады?4

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістері:күнделікті бақылау, жеке және топтық әңгіме жүргізу.

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдісі: бақылау, жеке және топпен әңгімелесу;

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдісіне жататындар:бақылау, жеке дара және топтық әңгімелесу т.б..

Сынып жетекшісінің тәрбие жоспары-міндетті педагогикалық құжат.

Сынып сағатына анықтама берген ғалымдар:В.П. Созонов, Н.Е.Щуркова, Н.С.Финданцевич, Л.И.Маленкова.

ТТТ

Тәбиеде жеке тұлғаға жол табудың принципін жүзеге асыру ережелері қандай?тұлғаның жеке дара қасиеттеріне сүйену; Тәрбие - ол:жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының мақсатқа бағытталған процесі

Тәрбие мақсаты:тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту.

Тәрбие процесінің қозғаушы күші:тұлға дамуында пайда болатын қарама-қайшылықтар.

Тәрбие функциясы ...... қалыптастырады:дүниеге көзқарасты.

Тәрбие әдістері дегеніміз :тұлғаның сапалық қасиеттерін қалыптастыру мақсатында әсер етудің тәсілдері

Тәрбие әдістері:Педагог пен оқушылардың тәрбие міндеттерін шешу мақсатындағы өзара байланысты әрекет амалдары.

Тәрбие әдістерін таңдап алу шарттары:тәрбиенің мақсаты мен міндеті, мазмұнына қарай.

Тәрбие әдістерінің жүйесі:тұлғаның санасын қалыптастыру, іс-әрекетін ұйымдастыру, тұлғаның қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру, бақылау, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау әдістері.

Тәрбие жұмысының түрлерін көрсетіңіз :сынып сағаты

Тәрбие жұмысының формасына жатадытәрбие сағаты.

Тәрбие құралы, бұл-тәрбие амалдарының жиынтығы.

тәрбие мазмұны, формасы мен әдістері теориялық негізделетін және іске асырылатын бастапқы негізгі, жетекші қағидалар.

Тәрбие мақсаты дегеніміз – бұл:жеке адамды жан-жақты дамыту;

Тәрбие мақсатын анықтаудың бастапқы идеясы-жеке тұлғаның жан-жақты дамуы.

Тәрбие процесі қайдан көрінеді?Тәрбиеленуші мен тәрбиешінің рухани өмірлерінің бірлігінде

Тәрбие процесінің бағыттары:экологиялық, құқықтық, экономикалық.

Тәрбие процесінің мақсаты:адамның мәдени құндылықтарын тәрбиелеу.

Тәрбие процесінің принциптері:тәрбие процесін ұйымдастыру мазмұнына, әдіс-тәсілдеріне қойылатын негізгі талаптар.

Тәрбие процесінің заңдылығын көрсетіңіз:әрекеттерді ұйымдастыру мен оған қойылған мақсаттардың бір-біріне үйлесуі.

Тәрбие процесінің қозғаушы күштері:жаңа пайда болған қажеттіліктер мен оны қанағаттандыру мүмкіндіктерінің арасындағы қарама-қайшылық.

Тәрбие процесінің мазмұнына төмендегі кіреді:адамгершілік, экологиялық, эстетикалық т.б. тәрбиелер.

Тәрбие процсінің жетістігін кім анықтайды?оқушы мен оқытушы сенімділігімен

Тәрбие тәсілі:тәрбие әдістерінің бір бөлігі;

Тәрбие технологиясының компоненттері:

Тәрбие ұстанымдары дегеніміз-

Тәрбие үдерісінің қозғаушы күші:адамның тұлғалық қалыптасуы мен дамуының мәнін зерттеп, соның негізінде арнайы ұйымдастырылған қайшылықтар тоғысы

Тәрбиеәдістеріқалайжіктеледі?белгілі қасиеті бойынша құрастылылған әдістер жүйесі;

Тәрбиеге жүйелі тәліс негізінде қандай ұғым жатыр?әдіс

Тәрбиеге ықпал ететін негізгі әдістер:сендіру, жаттықтыру, машықтандыру әдістері, бағалау, бағдар беру әдістері.

Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері: тәрбиелік іс-әрекеттің жүйесіздігі, балалармен қарым-қатынас жасауға уақыт таппау.

Тәрбиеде жеке тұлғаға жол табудың принципін жүзеге асыру ережелері қандай?тұлғаның жеке дара қасиеттеріне сүйену;

Тәрбиедегі гумандық-тұлғалық технология авторы:Ш.А.Амонашвили

Тәрбиелей отырып оқыту терминін енгізген кім ?И.Ф.Гербарт.

Тәрбиелеу жұмысы қызметінің бірінші тобы құралады:Тәрбиелеу әрекеттерінің бағдарламалануы

Тәрбиелеу теориясы мен әдістемесінің дамуында қай идея маңызды рөл атқарды?тәрбиелеу идеясы

Тәрбиелеу технологиясы дегеніміз не? ғылыми жетістіктерді енгізі жолы және нәтижесі;

Тәрбиелеуде өзара байланысты екі процесс бар:Оқу мен тәрбилеу

Тәрбиелік функция қалыптастырады:өмірге көзқарасты.

Тәрбиенысандарықандай? жеке ,шағынтоптық ,топтық (ұжымдық) ,көпшіліктік;

Тәрбиені гуманизациялаудың басты шарты-өзін-өзі жетілдіре алатын тұлға қалыптастыру

Тәрбиені өмір мен және еңбекпен байланыстыру принципін жүзеге асырудың ережелері қандай?сыныптан тыс тәрбие жұмысы сабақтарында принцип талаптарын жүзеге асыру бағдарламасы болуы қажет

Тәрбиені өмірмен және еңбекпен байланыстыру принципін жүзеге асырудың ережелері қандай?сыныптан тыс тәрбие жұмысы сабақтарында принцип талаптарын жүзеге асыру бағдарламасы болуы қажет

Тәрбиенің мақсатын анықтауға ықпал жасайтын жалпы факторлар :ата-аналар талабы

Тәрбиенің балаға педагогикалық қолдау көрсету технологиясының авторы:О.Г.Газман

Тәрбиенің жүйелілігі, комплекстілігі, бірізділігі, үздіксіздігі қандай түсінікті береді?тәрбие ісі;

Тәрбиенің қоғамдық бағыттылық принципін жүзеге асырудың ережелері қандай?тәрбиеленушілермен нақты ынталандырылған өзара әрекетке қол жеткізу;

Тәрбиенің құрамдас бөлімдеріЕңбек, дене, эстетикалық, адамгершілік тәрбиесі.

Тәрбиенің құрамды бөліктеріақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық тәрбиесі

Тәрбиенің мақсаты дегеніміз не?тәрбиенің мақсаты барлық күш-жігер бағытталатын келешек;

Тәрбиенің педагогикалық әрекетте қарастырылатын қырлары: мәдениқұбылыс, педагогикалық ықпал ету, балалардың әрекетін ұйымдастыру, қарым-қатынас құралы

Тәрбиенің принциптері деген не?тәрбие процесінің мазмұнына, ұйымдастыру әдістеріне қойылатын негізгі талаптар;

Тәрбиенің салаларына жатпайтын тәрбие түрін тап-тіл тәрбиесі

Тәрбиенің шығуы жайлы қай тұрғыдан қарау дұрыс, белгілеңіздер ?биологиялық

Тәрбиешінің принциптеріне қойылатын талаптар қандай?Міндеттілік, кешенділік, жүйелілік

''Теория'' ұғымы грек тілінде ..... деген түсінікті білдіреді?зерттеймін;

Төмендегілердің қайсысы тәрбие әдісіне жатады:тәрбиелік жағдайлар тудыру.

Тұлға дамуы дегенімізтұлғаның қасиеттері мен сапаларының сан және сапалық жағынан өзгеріске ұшырау процесі.

Тұлға түсінігінің мәні:адамның қоғамдағы мәні.

Тұлғаны дамытудағы ұжымның рөлі туралы қай көзқарас дұрыс деп ойлайсыз?ұжым тұлғаның қалыптасуына ерекше ықпал етеді, ұжымда достық, жолдастық, өзара көмек сияқты қоғамдық құндылықтар дамиды.

Тұлғаның адамгершілік сапалары:Патриотизм, гуманизм, ұжымшылдық, интерноциализм.

Тұлғаның жан-жақты үйлесімді дамуы :тәрбие мақсаты

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістерін көрсетіңіз :әңгіме

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісі:лекция, әңгіме, пікірталас.

ҰҰҰ


 Ұжым өмірін, оның псхологиялық климатын интегративті сипатта игеруші тұтас әлеуметтік организм:тәрбиеленуші жүйе.

Ұжым теориясын қарастырған ғалым:А.С. Макаренко.

Ұжымдық құбылыстарды зертеу әдістері :әңгіме, анкета жүргізу, тестілеу

Ұжымдық тәрбие туралы зерттеген ғалымдар:А.Макаренко

Ұжымдық шығармашылық істер технологиясының авторы:И.П.ИвановҰжымның негізгі белгілері:ұжым мүшелерінің ортақ мақсаты мен әлеуметтік мәнді әрекетінің болуы.

Ұжымның тәрбиелік функциясыұйымдастыру, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, түрткі болу.

ХХХ

Халық өмірімен білім беру мазмұнын байланыстырып, баланың психологиясын терең түсіну негізінде бастапқы оқыту теориясын құрған педагог :Я.А.Коменский ІІІІ

Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері:жарыс, мадақтау.

ЭЭЭ

Экологиялық тәрбие- Экологиялық тәрбие немен байланысты?

Экологиялық тәрбиенің негізгі мәселелеріне жататындар:қоршаған ортаны қорғау.

Экологиялық тәрбиенің негізгі міндеттері:қоршаған ортаны қорғау.

Экономикалық тәрбие, бұл-

Экономикалық тәрбиедегі негізгі бағыттардың бірін атаңыз?ақша;

Эстетикалық тәрбиенің мәні-эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру.

эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру.

Эстетикалық тәрбие – бұл:тұлғаның табиғат, қоғам, тұрмыстағы әсемдікті, көркем шығармадағықұндылықтарды қабылдау, бағалау мүмкіндігі, құндылықтарды жасау әрекеті.

Эстетикалық тәрбие дегеніміз не? Ол алдына қандай міндеттерді қояды?эстетикалық идеаларды дамыту және эстетикалық құндылықтарға бейімдеу;

Эстетикалық тәрбие жүйесін ұйымдастырудың негізінде жататын принциптер :эстетикалық тәрбие мен көркемдік тәрбие берудің жалпы бірлігі

Эстетикалық тәрбиенің құралдары:табиғат, әдебиет, өнер.

Этикалық әңгіме дегеніміз не?балалардың санасын қалыптастыру әдісі

Этикалық әңгімелерге қойылатын талаптар: проблемасы, тақырыбы, жоспары болуы керек.

ЮЮЮ


 Ю.К.Бабанский ұсынған оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдістері:сөздік әдістер, көрнекілік әдістер, практикалық әдістер.

жүктеу/скачать 25.68 Kb.


Достарыңызбен бөлісу:

Коллективтің құдіретті күші» кітабының авторы:В.А.Сухомлинский;

«Тәрбиенің негізгі мақсаты баланы жан-жақты дамыту» - деген ұсынысты қолдаған ғалым?А.С.Макаренко;

 

ААА

 

А.С. Макаренко ұсынған ұжымның даму принципі:жариялылық, жауапкершілік, перспектива, әрекет бірлігі.

 

 

 

Адам қоғамдық бейне ретінде :жеке тұлға.

Адам ағзасының табиғи морфологиялық және функционалдық қасиеттерінің құрылуы және өзгеріс процесі.дене дамуы.

 

Адам әрекетінің өзіндік түрі:мақсатқа жетуге талпыныс.

 

Адам қабілетінің қалыптасуына әсер етуші негізгі фактор :тәрбие.

 

Адамгершілік тәрбиесі – бұл:тұлғаның адамзат және нақты қоғамдық моральдық құндылықтарды меңгеру процесі.

 

Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз не? Олардың міндеттері қандай?адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді, сезімдер мен сенімдерді қалыптастыру;

 

Адамгершілік тәрбиесі төмендегідей жолдармен іске асады:ұжымдық тәлім-тәрбие қалыптастыру, әдет, дағды және адамгершілік сезімді қалыптастыру.

 

Адамгершілік тәрбиесінің мазмұнын құрайтын моральдық сапалар:адамдарға, еңбекке, Отанға деген сүйіспеншілік.

 

Адамгершілік тәрбиесінің негізі?адамдарды жалпы адамзаттық мораль рухында тәрбиелеу;

 

Адамға тәрбие беру әдістері» атты еңбектің авторы:К.Д.Ушинский;

 

Адамның қажеттілігін қамтамасыз ету процесі :қызмет.

 

Адамның қоғаммен өзара әрекеті:қарым-қатынас.

 

Адамның ұзақ уақытқа жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз еткен адамдар ден саулығының тарихи жағдайы:дене білімі.

 

Адамның қандай сапалары әлеуметтік есеюді сипаттайды:Жауапкершілік, шыдамдылық, өзін-өзі дамыту.

 

Адамның қоғаммен өзара әрекеттестігі дегеніміз:әлеуметтену

 

Азаматтық саяси тәрбие дегеніміз:

 

Ақпараттық құзіреттілік аспектілері?мақсат қою және жоспарлау;

 

Ақыл – ой тәрбиесі дегеніміз:ақыл-ой мәдениеті, жалпы ғылыми іскерліктер мен дағдылардың қалыптасуы;

 

Ақыл – ой тәрбиесінің ең басты құралы..оқыту

 

Ақыл – ой тәрбиесінің міндеті?дүниетанымды қалыптастыру;

 

Ақыл-ой және дене еңбегінің арасындағы бөлінушіліктің пайда болуы неге байланысты?қоғамның таптық сипатына.

 

Ақыл-ой мен адамгершілік тәрбиесін қарастырған 17 ғасыр француз философ ағартушыларГельвецио және Дидро

 

Алынған білімді тәжірибеде қолданудың тәсілдерін шебер меңгеру:іскерлік.

 

Андагогикалық парадигманың қолданылатын орныжоғарғы оқу орны

 

Анкета жүргізу – ол:сұрақ беру арқылы көптеген материалдар жинақтау әдісі.

 

Ата – анадан балаларға қандай сапалар беріледі ? ойлау тәсілдері, іс-әрекеттің зиялылық ерекшеліктері

 

Ата-аналарды педагогикалық минимуммен қаруландырудың қажет екенін» бірінші рет айтқан кім?Крупская

 

Ата-аналармен ұйымдастырылатын педагогикалық жұмыс формалары:ата – аналар жиналысы.

 

Ауқымды мәселелерге, әлеуметтік топтарға, жеке тұлғалар әрекетіне, қоғамдық өмір құбылыстары мен санаға жалпы адамзаттық құндылықтық қатынастар жүйесін білдіреді.

 

ӘӘӘ

 

 

Әл – Фараби:тәрбиелеу – халықтар бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту;

Әлемнің екінші ұстазы :Аль-Фараби.

 

Әлеуметтік орта – бұл:Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдық,материалдық, рухани орта, оның өмір сүруінің шарты.

 

Әрекетке талпыну :қажеттілік .

 

БББ

 

Бала әрекетінің бастау негізі?еліктеу;

 

 

 

Балалар құқығын қорғайтын Халықарлық құжат:БҰҰ «Балалар құқығы туралы Конвенция».

Балалар ұжымының түрлері: мектепке дейінгі балалар тобы, оқушылар.

 

Баланың мүмкіншіліктеріне сеніп оның бақыты, қуанышы және еңбегі мен шығармашылығы үшін қолайлы жағдай жасау – кімнің жүйесі бойынша?Риверс-Шульсман

 

Баланың мінез-құлқын тәрбиелеуді қай жастан бастау керек ?1 жастан

 

Басшылықтың оқу мен тәрбие жұмысын басқару ерекшеліктеріоқушылардың оқу танымдық қасиетін, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын жетілдіру

 

Білім берудегу ҚР мемелекеттік саясатының принциптеріне жатпайтындарерлер мен әйелдердің бөлек оқытылуы.

 

Білім берудегі негізгі әлеуметтік функция қарым-қатынас арқылы практикалық дағдылар мен іскерліктерді беру

 

Білімдерді бақылау формасына кірмейді:пікірталаста шығып сөйлеу.

 

Білімдерді игеруге төмендегідей талаптар қойылады:тәрбиелік

 

Бірлескен іс-әрекет, ортақ құндылық бағыты бар қоғамдық мақсаттар негізінде ұйымдасқан әлеуметтік топ:ұжым

 

ВВВ

 

В.С. Кукушин бойынша мектептің гуманистік тәрбиелік жүйенің негізгі белгілеріне жатады:тәрбие тұжырымдамасы, жалпыадамзаттық құндылық бағдары, ортаны мектепке, мектепті ортаға енгізу, «еркін даму аймағының» болуы

 

 

 

ГГГГ

Гумандық қатынас негізі:тәрбиеленушілерге еркін әрекет ету бостандығын беру

 

Гумандық педагогикаға қай тұрғыдан қарау тән ?аксиологиялық

 

ҒҒҒ

 

 

Ғылыми зерттеу пәні:нақты педагогикалық мәселе

Ғылыми-танымдық іс-әрекет амалдары, құрылу қағидалары, формалары мен тәсілдері туралы ілім – бұл:әдіснама

 

ДДД

 

Дамыта оқыту концепциясының авторы :Л.В. Занков.

 

 

 

Дене тәрбиесі – ол:міндетті мектеп тәртібі.

Дене тәрбиесінің ғылыми-әдістемелік негізінің жиынтығы:дене тәрбиесінің жүйесі.

 

Дене тәрбиесі – бұл:қоғам талабына сай денсаулықты сақтауға, нығайтуға, қимыл қозғалысты дамытуға бағытталып ұйымдастырылған педагогикалық процесс.

 

Дене тәрбиесінің міндеттері:денені дұрыс дамытуға ықпал жасау және денсаулықты шынықтыру, қозғалыс сапасын дамыту.

 

Дене тәрбиесінің міндеттері:тұлға денесінің дұрыс жетілуіне және қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дамуына ықпал жасау.

 

Диагностика дегеніміз-оқушының даму процесі мен нәтижесін талдау.

 

Диагностикалық. Мақсаткерлік. Жобалаушылық. Құрастырушы. Ұйымдастырушы-әрекеттік. Бақылау-басқарушы.

 

Дүниетанымның негізгі құрамды бөліктері:ғылым-білім жүйесі, көзқарасы, сенімі, адам мұраты.

 

ЕЕЕ

 

Еңбек тәрбиесі – бұл:қоғамдық мәні бар мақсатты, саналы, ерікті іс-әрекетке баулу процесі.

 

 

 

Еңбек тәрбиесінің қажетті элементтерінің бірі?өзіне-өзі қызмет ету;

Ерте заманда педагогтар әрекетінде тәрбиенің мақсат-міндеттерін белгілеуде ортақ пікір болмағандықтан қандай екі бағыт өрбіген?прогресивтік идея, реакциялық идея

 

Еңбек тәрбиесімен;

 

ЖЖЖ

 

 

Ж.Ж.Руссо баланың өмірін қанша кезеңге бөледі?6

Ж.Ж.Руссоның «Эмиль немесе тәрбие туралы» романы қай жылы басылып шықты?1762

 

Жазалау –бұл:жағымсыз әрекеттерді жоюға бағытталған балаға ықпал ету әдісі;

 

Жазалау дегеніміз :талап түрінде көрінетін тәрбиелеу тәсілі

 

Жаңашыл педагогтар идеясы: мәжбүр етпей оқыту, өзін-өзі қадірлеу идеясы

 

Жарыс әрекетіне жататыны :ағзаның жағдайын тексеру.

 

Жас ұрпақтың өмірі мен тәрбиесі үшін ең алғашқы мекемелер пайда болдыалғашқы қауымдық қоғамда

 

Жаттығу әрекетіне жататыны :техникалық іскерлік пен дағдының сәйкестігін тексеру.

 

Жеке тұлға – ол :Әлеуметтік қатынастардың субьектісі ретіндегі адам.

 

Жеке тұлғаның ақыл-ой ,еріктік ,моральдық ,әлеуметтік және басқа белгілерінің жиынтығы:тұтастық.

 

Жеке тұлғаның рухани және дене күші құрылымының бірлік процесі және оның әлеуметтенуі.қалыптасу.

 

Жеке тұлғаның қалыптасуына әсер етуші факторлар :Тұқымқуалаушылық ,орта, тәрбие.

 

Жеке тұлғаның қоғамдық ортаға бейімделуі:әлеуметтендіру.

 

Жеке тұлғаның оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес?тұқымқуалаушылыққа.

 

Жеке адамның қалыптасуына әсер ететін факторлар:орта, тұқым қуалау, тәрбие

 

Жеке әдістемелік тәрбие технологиялары:И.П. Ивановтың ұжымдық шығармашылық істер технологиясы. С.Д. Поляковтың тұлғаға-бағдарланған ұжымдық шығармашылық әрекет технологиясы.

 

Жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттері:жеке тұлғаның жауапкершілігі

 

Жеке тұлғаның дамуына себепкер шарттар жүйесі мыналардан тұрады:тұқымқуушылық, қоршағанорта, тәрбие, өзіс-қимылдары

 

Жеке тұлғаның моральдық санасын, ізгіліктік сезімдерінің, мінез-құлық дағдыларының және әдеттерінің қалыптасуын көздейтін тәрбие бағыты:ізгіліктік тәрбиесі;

 

Жоғары сынып оқушыларының негізгі іс-әрекеттерінің түрі:оқу-танымдық.

 

Жоғары сынып оқушысына бір нәрсеге өзінің қатысын анықтауға едәуір ықпал ететін:өзінің пікірі.

 

Жоғары сынып оқушыларының көзқарасына әсер етеді:достары;

 

ИИИ

 

И.Ф.Гербарт бойынша мектептің негізгі міндеті :оқушылардың ақыл-ойының дамуына көмектесу.

 

 

 

ККК

Кәсіби бағдарлылық қызмет мыналардан тұрады:кәсіби ағарту, кәсіби кеңес беру.

 

Кәсіптік диагностика, кәсіптік бағдар беру мақсатына байланысты кімдерді зерттейді?әр оқушыны

 

Кәсіптік емес педагогикалық іс-әрекетпен айналысады: отбасы, ата-ана, туысқандар;

 

Класс-сабақ жүйесінің негізін салған Я.А. Коменский.

 

Көзі саңыраудан қорықпа, … көңілі саңыраудан қорық

 

Кіші мектеп жасындағы балаларда ( 7-11 жас Д. Б. Ельконин бойынша) жаңа пайда болатын құрылымдарға…. Жатады:ересектікке ұмтылу

 

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың танымдық іс-әрекетінің объектісіқатынастар

 

ҚҚҚҚ

 

Қабылдау мен ойлау арасындағы өзара қарым-қатынас және өзара байланысты,бір жағынан есте сақтау, екінші жағынан мына принцип реттейді :көрнекілік.

 

 

 

Қабылдау мен ұғыну арасындағы өзара қарым-қатынаспен байланысты, есте сақтауды мына принцип реттейді :Білімді берік игеру.

Қазақ даласында әйелдерге алғаш білім беруді қолдаған :Ы. Алтынсарин.

 

Қазақ философиясы , этнопсихология , этнос ілімі , этностың мәдени ілімі тоғысындағы қалыптасқан ғылым. Этнопедагогика.

 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қашан бекітілді? 2010 жылғы желтоқсанның 7-сі. №1118.

 

Қазақстанда «қиын « балаларды тәрбиелеу мәселесімен айналысқан ғалым:Л.Керимов

 

Қазақша «Педагогика» оқулығының авторыМ.Жұмабаев

 

Қазіргі кезде жалпы білім беретін мектептердің алдыға қойған тәрбие мақсаты:тұлғаның адамгершілік, ақыл-ой, дене,шығармашылық қабілетінің ашылуына мүмкіндік беру, оның өркендеуіне жағдай жасау.

 

Қазіргі мектептегі тәрбиенің мақсаты не?Өзіне-өзі баға бере алатын, өзіндік ой-пікірі қаоыптасқан, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру ;

 

Қазіргі мектептің негізгі мақсаты: жан-жақты тұлға қалыптастыру;

 

Қазіргі тәрбие жүйесі тәрбиенің қандай принциптерді басшылыққа алады? Жеке тұғаға бағытталған көзқарас, тәрбиенің өмірмен байланысы, тәрбиенің мақсаттылығы,

 

Қазіргі тәрбие жүйесі тәрбиенің қандай принциптерді басшылыққа алады?Жеке тұғаға бағытталған көзқарас, тәрбиенің өмірмен байланысы, тәрбиенің мақсаттылығы,

 

Қай автордың ғылыми еңбегінде оқыту әдістеріне нақты сипаттама берілген:Я.А. Коменский « Ұлы дидактика»

 

Қай атақты педагог жалпы адамдық тәрбие идеясын ұсынды?К.Д.Ушинский

 

Қайта тәрбиелеу деп :тұлғаның санасы мен жүріс-тұрысының түбегейлі өзгерісі

 

Қайта өрлеу дәуіріннен бастау алған идеяжан-жақты дамтыу

 

Қандай белгілеріне қарай тәрбие әдістері сендіру, жаттығу, мадақтау және жазалау болып бөлінеді ?ықпал ету нәтижесіне

 

Қоғамдық – саяси тәжірибені мақсатқа бағыттай отырып беру процесі :оқыту.

 

Қоғамдық – саяси тәжірибені мақсатқа бағыттай отырып жас ұрпаққа беру процесі тәрбие.

 

Қойылған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған , тәрбиеші мен тәрбиеленушілардің өзара әсерлесуі ретінде анықталатын ұғым:оқыту үрдісі

 

Қосқан кім?Л.Занков

 

ҚР «Білім туралы» заңы соңғы рет қашан қабылданды?2007 ж.

 

ҚР «Білім туралы» заңында көрсетілген принциптердің бірі:оқушылардың салауатты өмір салтын тәрбиелеу

 

Құбылыстар мен процестер арасындағы дамуды сипаттайтын құбылыс:Заңдылық.

 

МММ

 

 

М.А. Данилов педагогикалық процестің қозғаушы күшін немен байланыстырадыжеке тұлғаны дамытудың қарама-қайшылығымен.

Мадақтау-бұл:

 

Мақсатқа жетуге бағытталған адам белсенділігі :іс-әрекет

 

Мақсатқа сай ұйымдастырылған, жоспарлы жүзеге асырылатын дене шынықтыру және спорттық әрекеттер жүйесі.

 

Манера – дене қимылын бірқалыпта ұстауға мейірімді дауыспен сөйлеуге, өзіңді ұстай білуге, жеңіл жүруге жету» деп айтқан кім?Ж.Ж Руссо

 

Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма:әдебиеттерді бірлесе оқу.

 

Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар :оқулықтар,оқу жоспары,оқу бағдарламалары.

 

Мектептегі тәрбиелік жүйелердің қалыптасуын жан-жақты зерттеген ғалымА.С.Макаренко

 

Мектептегі тәрбиенің міндеті…оқушының ішкі қуатын, әлі ашылмаған бұла күшін оятып, оны өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі басқаруға бағдарлау болуға тиіс.

 

Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды:сабақ кестесін жасау.

 

Мектепті басқаратын жоғарғы орган :педагогикалық кеңес

 

Мектептің бірінші міндеті:Жастарға ғылым негіздерін беру

 

Мектептің тәрбие жүйесінің негізгі қызметтерітәрбиелік. Білім берушілік.

 

Мектептің тәрбиелік жүйесін қалыптастыру кезеңдері:қалыптасу. Тәрбиелік жүйенің қалыптасуы, құрылым мен әрекет мазмұны. Қорытынды. Жүйені жаңарту мен қайта құру кезеңі.

 

Модельдеу, шкалалау, рангілеу, тіркеу дегеніміз :сандық әдістер

 

Модульдік тәрбиелік технологияларды зерттеген ғалымдар:Н.Е.Щуркова, Ш.А.Амонашвили, С.Д. Поляков.

 

Мұғалім өз қызметін жоспарлауды неден бастайды? Календарлы-тематикалық және күнделікті сабақ жоспарын құрудан.

 

Мұғалім шеберлігі: тәрбиелеу мен оқыту өнерін жоғары және әрдайым жетілдіру.

 

Мұғалім өз қызметін жоспарлауды неден бастайды?нақты орындаушылар мен уақытын көрсете отырып, педагогикалық іс-әрекеттің негізгі түрлерін анықтаудан

 

Мұғалімнің жалпы педагогикалық ұйымдастыру іскерліктері:ұйымдастырушы, ақпаратты-дидактикалық, дамытушы, бағыт беруші;

 

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің объектісі:тұтас педагогикалық процесс

 

Мұғалімнің тұлғалық көзқарасты жүзеге асыру барысында басшылыққа алатын талабын анықтаңыз:тәрбие процесін тұлғаның дара қасиеттерін есепке алу негізінде ұйымдастыру қажет

 

Мұғалімінің оқушы жайлы мәлімет жинақтауы.әңгімелесу әдісі.

 

Ңбек тәрбиесінің қажетті элементтерінің бір-өзіне – өзі қызмет ету

 

ООО

 

Объективті шындықты танудың жолдары, тәсілдері қалай аталадыпедагогикалық процестер

 

 

 

Оқу әрекетінің субьектісі :оқушы.

Оқу пәндерінің құрамын, тәртібін және бірізділігін көрсететін құжат: оқу жоспары.

 

Оқуды ұйымдастыру формаларына кірмейтіндер :экскурсия.

 

Оқушылар ұжымы -әлеуметтік маңызы ортақ сайланбалы ұйымы бар, мүшелерінің құқықтары мен міндеттері бірдей оқушылар тобы

 

Оқушыларды ынталандыру әдістерініңбірі;

 

Оқушылардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін мотивациялауды ынталандыру әдісіне жататындар :жазалау.

 

Оқушылардың еңбек тәрбиесінің құрамына түрлі оқудан тыс қоғамдық пайдалы әрекеттер кіреді:өнеркәсіптік, тұрмыстық, өзіне – өзі қызмет көрсету.

 

Оқушылардың қабілеттерін, қызығушылықтарын, дарындарын дамыту неге тәуелді ?оқу-тәрбие процесін мақсатты ұйымдастыру мен жүзеге асыруға

 

Оқушылардың қабілеттерінің дамуы неге байланысты?оқу-тәрбие процесін мақсатты түрде ұйымдастыру мен жүзеге асыруы

 

Оқушылардың мектептегі еңбек саласындағы іс-әрекетінің түріөндірістік еңбек.

 

Оқушылардың негізгі іс-әрекеті:оқу.

 

Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту үшін қандай міндеттерді мектеп іске асыру қажетжоғарыдағылардың бәрі

 

Оқушының экологиялық санасын қалыптастыруға, экологиялық тәрбиелілігін дамытуға мақсатты бағытталған жүйелі педагогикалық әрекеттер жиынтығы.

 

Оқушының экономикалық санасын қалыптастыруға бағытталған арнайы ұйымдастырылған жұмыстар жүйесі.

 

Оқыту теориясы ғылым ретінде мынадай сұрақтармен айналысады :білім дегеніміз не ?

 

Оқытудың дамытушылық әсерін күшейтуге үлес

 

Осы пән бойынша ілімдік білімді игергенінін көрсететін адамның рухани қорының жиынтығы.білім.

 

Отбасы тәрбиесі қандай жүйеге кіреді?әлеуметтік педагогика

 

Отбасы тәрбиесінің мазмұнына не құрайды?дене,адамгершілік,интеллектуалдық,эстетикалық,еңбектік

 

Отбасы тәрбиесінің мазмұнынан екіреді? Дене, адамгершілік, интеллектуалдық, эстетикалық, еңбектік;

 

Отбасы тәрбиесінің міндеттері:баланың денсаулығын сақтау, әлеуметтенуге көмектесу, эмоциональды- әлеуметтік қатынастарды қалыптастыру, еңбекке баулу.

 

Отбасының қызметіне жатпайды :кәсіпке оқытушылық..

 

ӨӨӨ

 

Өзін-өзі тәрбиелеу – бұл: адамның алдыға қойған мақсатына, идеалына, сеніміне сәйкес тұлғалық өзгерістерге бағытталған саналы әрекеті.

 

 

 

Өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз не?жеке адамның қоғамдық мінез-құлқын қалыптастыра отырып, жағымсыз қасиеттерді жоюға әзірлену

Өскелең ұрпаққа білім мен тәртіп формасын беру:тәрбиенің мақсаты.

 

ПП

 

Парадигма түрлеріпедагогикалық, андагогикалық, акмеологиялық, коммуникативтік

 

 

 

Педагогика мен психологияның жаңа жетістіктерінің негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыру мына қағиданы ұсынады:ғылымилылық.

Педагогика ғылымына «педагогикалық процесс» терминін ендіргенП.Ф.Каптерев

 

Педагогикада тәрбие принциптері деп есептеледі :тәрбие ережелерінің жиынтығы

 

Педагогикалық басшылықтағы демократиялық тәсіл:оқушылар тапсырмалар мен жұмыс барысын талқылауға белсенді қатысады.

 

Педагогикалық басшылықтағы либералдық тәсіл:ұжымдағы ретсіздік, әркім өз білгенін істейді.

 

Педагогикалық инновацияның қандай бағыттары бар?педагогикалық жүйе;

 

Педагогикалық қарым-қатынас дегеніміз: педагог пен тәрбиеленушінің өзара әрекеттестік негізінде тұлғаны тану және тәрбиелеу;

 

Педагогикалық процесс мына жүйеге қатысты:адам-адам

 

Педагогикалық шеберлік компоненті:педагогикалық техника

 

Педагогикалық іс-әрекет обьектісі:педагогикалық процесс.

 

Педагогикалық эмпатия дегеніміз: адамның эмоциалдық жағдайына түсіністікпен қарау;

 

Педагогиканың негізгі түсініктеріне жатады :тәрбиелеу, оқыту, білім беру, дамыту

 

Педагогиканың функцияларын белгілеңіздер :аналитикалық (талдау)

 

Процестерде еңбекке дейінгі, еңбектің, еңбектен кейінгі кезеңдерге бөлінедітәрбиелеу

 

СССС

 

Сабақ жоспарын , мұғалім қандай жоспардың негізінде құрады?календарлық.

 

 

 

Сабақтың типі мен құрылымын қай белгі бойынша анықтауға болады?дидактикалық мақсатқа.

Сухомлинскийдің еңбегі»Мұғалімге деген 100 кеңес»

 

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының жеке формасына жататын шара:жеке әңгіме.

 

Сынып жетекшісі құрастырады :тәрбие жұмысының жоспарын.

 

Сынып жетекшісін тағайындайды: директор.

 

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсатымектеп оқушыларын қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге жан-жақты ықпал жасау.

 

Сынып жетекшісі оқушыларымен сынып сағатын өткізуді жоспарлайды, ең алдымен нені анықтау керек ?міндеттерді

 

Сынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмыстағы мақсаты:тұлғалық дамуына, жан-жақты қалыптасуына, күш-жігерінің артуына педагогикалық тұрғыдан жағдай жасау, қамтамасыз ету.

 

Сынып жетекшісінің мақсат қоюшылық қызметі қанша кезеңнен тұрады?4

 

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістері:күнделікті бақылау, жеке және топтық әңгіме жүргізу.

 

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдісі: бақылау, жеке және топпен әңгімелесу;

 

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдісіне жататындар:бақылау, жеке дара және топтық әңгімелесу т.б..

 

Сынып жетекшісінің тәрбие жоспары-міндетті педагогикалық құжат.

 

Сынып сағатына анықтама берген ғалымдар:В.П. Созонов, Н.Е.Щуркова, Н.С.Финданцевич, Л.И.Маленкова.

 

ТТТ

 

Тәбиеде жеке тұлғаға жол табудың принципін жүзеге асыру ережелері қандай?тұлғаның жеке дара қасиеттеріне сүйену;

 

 

 

Тәрбие – ол:жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының мақсатқа бағытталған процесі

Тәрбие мақсаты:тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту.

 

Тәрбие процесінің қозғаушы күші:тұлға дамуында пайда болатын қарама-қайшылықтар.

 

Тәрбие функциясы …… қалыптастырады:дүниеге көзқарасты.

 

Тәрбие әдістері дегеніміз :тұлғаның сапалық қасиеттерін қалыптастыру мақсатында әсер етудің тәсілдері

 

Тәрбие әдістері:Педагог пен оқушылардың тәрбие міндеттерін шешу мақсатындағы өзара байланысты әрекет амалдары.

 

Тәрбие әдістерін таңдап алу шарттары:тәрбиенің мақсаты мен міндеті, мазмұнына қарай.

 

Тәрбие әдістерінің жүйесі:тұлғаның санасын қалыптастыру, іс-әрекетін ұйымдастыру, тұлғаның қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру, бақылау, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау әдістері.

 

Тәрбие жұмысының түрлерін көрсетіңіз :сынып сағаты

 

Тәрбие жұмысының формасына жатадытәрбие сағаты.

 

Тәрбие құралы, бұл-тәрбие амалдарының жиынтығы.

 

Тәрбие мазмұны, формасы мен әдістері теориялық негізделетін және іске асырылатын бастапқы негізгі, жетекші қағидалар.

 

Тәрбие мақсаты дегеніміз – бұл:жеке адамды жан-жақты дамыту;

 

Тәрбие мақсатын анықтаудың бастапқы идеясы-жеке тұлғаның жан-жақты дамуы.

 

Тәрбие процесі қайдан көрінеді?Тәрбиеленуші мен тәрбиешінің рухани өмірлерінің бірлігінде

 

Тәрбие процесінің бағыттары:экологиялық, құқықтық, экономикалық.

 

Тәрбие процесінің мақсаты:адамның мәдени құндылықтарын тәрбиелеу.

 

Тәрбие процесінің принциптері:тәрбие процесін ұйымдастыру мазмұнына, әдіс-тәсілдеріне қойылатын негізгі талаптар.

 

Тәрбие процесінің заңдылығын көрсетіңіз:әрекеттерді ұйымдастыру мен оған қойылған мақсаттардың бір-біріне үйлесуі.

 

Тәрбие процесінің қозғаушы күштері:жаңа пайда болған қажеттіліктер мен оны қанағаттандыру мүмкіндіктерінің арасындағы қарама-қайшылық.

 

Тәрбие процесінің мазмұнына төмендегі кіреді:адамгершілік, экологиялық, эстетикалық т.б. тәрбиелер.

 

Тәрбие процсінің жетістігін кім анықтайды?оқушы мен оқытушы сенімділігімен

 

Тәрбие тәсілі:тәрбие әдістерінің бір бөлігі;

 

Тәрбие технологиясының компоненттері:

 

Тәрбие ұстанымдары дегеніміз-

 

Тәрбие үдерісінің қозғаушы күші:адамның тұлғалық қалыптасуы мен дамуының мәнін зерттеп, соның негізінде арнайы ұйымдастырылған қайшылықтар тоғысы

 

Тәрбиеәдістеріқалайжіктеледі?белгілі қасиеті бойынша құрастылылған әдістер жүйесі;

 

Тәрбиеге жүйелі тәліс негізінде қандай ұғым жатыр?әдіс

 

Тәрбиеге ықпал ететін негізгі әдістер:сендіру, жаттықтыру, машықтандыру әдістері, бағалау, бағдар беру әдістері.

 

Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері: тәрбиелік іс-әрекеттің жүйесіздігі, балалармен қарым-қатынас жасауға уақыт таппау.

 

Тәрбиеде жеке тұлғаға жол табудың принципін жүзеге асыру ережелері қандай?тұлғаның жеке дара қасиеттеріне сүйену;

 

Тәрбиедегі гумандық-тұлғалық технология авторы:Ш.А.Амонашвили

 

Тәрбиелей отырып оқыту терминін енгізген кім ?И.Ф.Гербарт.

 

Тәрбиелеу жұмысы қызметінің бірінші тобы құралады:Тәрбиелеу әрекеттерінің бағдарламалануы

 

Тәрбиелеу теориясы мен әдістемесінің дамуында қай идея маңызды рөл атқарды?тәрбиелеу идеясы

 

Тәрбиелеу технологиясы дегеніміз не? Ғылыми жетістіктерді енгізі жолы және нәтижесі;

 

Тәрбиелеуде өзара байланысты екі процесс бар:Оқу мен тәрбилеу

 

Тәрбиелік функция қалыптастырады:өмірге көзқарасты.

 

Тәрбиенысандарықандай? Жеке ,шағынтоптық ,топтық (ұжымдық) ,көпшіліктік;

 

Тәрбиені гуманизациялаудың басты шарты-өзін-өзі жетілдіре алатын тұлға қалыптастыру

 

Тәрбиені өмір мен және еңбекпен байланыстыру принципін жүзеге асырудың ережелері қандай?сыныптан тыс тәрбие жұмысы сабақтарында принцип талаптарын жүзеге асыру бағдарламасы болуы қажет

 

Тәрбиені өмірмен және еңбекпен байланыстыру принципін жүзеге асырудың ережелері қандай?сыныптан тыс тәрбие жұмысы сабақтарында принцип талаптарын жүзеге асыру бағдарламасы болуы қажет

 

Тәрбиенің мақсатын анықтауға ықпал жасайтын жалпы факторлар :ата-аналар талабы

 

Тәрбиенің балаға педагогикалық қолдау көрсету технологиясының авторы:О.Г.Газман

 

Тәрбиенің жүйелілігі, комплекстілігі, бірізділігі, үздіксіздігі қандай түсінікті береді?тәрбие ісі;

 

Тәрбиенің қоғамдық бағыттылық принципін жүзеге асырудың ережелері қандай?тәрбиеленушілермен нақты ынталандырылған өзара әрекетке қол жеткізу;

 

Тәрбиенің құрамдас бөлімдеріЕңбек, дене, эстетикалық, адамгершілік тәрбиесі.

 

Тәрбиенің құрамды бөліктеріақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық тәрбиесі

 

Тәрбиенің мақсаты дегеніміз не?тәрбиенің мақсаты барлық күш-жігер бағытталатын келешек;

 

Тәрбиенің педагогикалық әрекетте қарастырылатын қырлары: мәдениқұбылыс, педагогикалық ықпал ету, балалардың әрекетін ұйымдастыру, қарым-қатынас құралы

 

Тәрбиенің принциптері деген не?тәрбие процесінің мазмұнына, ұйымдастыру әдістеріне қойылатын негізгі талаптар;

 

Тәрбиенің салаларына жатпайтын тәрбие түрін тап-тіл тәрбиесі

 

Тәрбиенің шығуы жайлы қай тұрғыдан қарау дұрыс, белгілеңіздер ?биологиялық

 

Тәрбиешінің принциптеріне қойылатын талаптар қандай?Міндеттілік, кешенділік, жүйелілік

 

''Теория'' ұғымы грек тілінде ….. деген түсінікті білдіреді?зерттеймін;

 

Төмендегілердің қайсысы тәрбие әдісіне жатады:тәрбиелік жағдайлар тудыру.

 

Тұлға дамуы дегенімізтұлғаның қасиеттері мен сапаларының сан және сапалық жағынан өзгеріске ұшырау процесі.

 

Тұлға түсінігінің мәні:адамның қоғамдағы мәні.

 

Тұлғаны дамытудағы ұжымның рөлі туралы қай көзқарас дұрыс деп ойлайсыз?ұжым тұлғаның қалыптасуына ерекше ықпал етеді, ұжымда достық, жолдастық, өзара көмек сияқты қоғамдық құндылықтар дамиды.

 

Тұлғаның адамгершілік сапалары:Патриотизм, гуманизм, ұжымшылдық, интерноциализм.

 

Тұлғаның жан-жақты үйлесімді дамуы :тәрбие мақсаты

 

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістерін көрсетіңіз :әңгіме

 

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісі:лекция, әңгіме, пікірталас.

 

ҰҰҰ

 

 

Ұжым өмірін, оның псхологиялық климатын интегративті сипатта игеруші тұтас әлеуметтік организм:тәрбиеленуші жүйе.

Ұжым теориясын қарастырған ғалым:А.С. Макаренко.

 

Ұжымдық құбылыстарды зертеу әдістері :әңгіме, анкета жүргізу, тестілеу

 

Ұжымдық тәрбие туралы зерттеген ғалымдар:А.Макаренко

 

Ұжымдық шығармашылық істер технологиясының авторы:И.П.ИвановҰжымның негізгі белгілері:ұжым мүшелерінің ортақ мақсаты мен әлеуметтік мәнді әрекетінің болуы.

 

Ұжымның тәрбиелік функциясыұйымдастыру, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, түрткі болу.

 

ХХХ

 

Халық өмірімен білім беру мазмұнын байланыстырып, баланың психологиясын терең түсіну негізінде бастапқы оқыту теориясын құрған педагог :Я.А.Коменский

 

 

 

ІІІІ

Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері:жарыс, мадақтау.

 

ЭЭЭ

 

Экологиялық тәрбие-

 

 

 

Экологиялық тәрбие немен байланысты?

Экологиялық тәрбиенің негізгі мәселелеріне жататындар:қоршаған ортаны қорғау.

 

Экологиялық тәрбиенің негізгі міндеттері:қоршаған ортаны қорғау.

 

Экономикалық тәрбие, бұл-

 

Экономикалық тәрбиедегі негізгі бағыттардың бірін атаңыз?ақша;

 

Эстетикалық тәрбиенің мәні-эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру.

 

Эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру.

 

Эстетикалық тәрбие – бұл:тұлғаның табиғат, қоғам, тұрмыстағы әсемдікті, көркем шығармадағықұндылықтарды қабылдау, бағалау мүмкіндігі, құндылықтарды жасау әрекеті.

 

Эстетикалық тәрбие дегеніміз не? Ол алдына қандай міндеттерді қояды?эстетикалық идеаларды дамыту және эстетикалық құндылықтарға бейімдеу;

 

Эстетикалық тәрбие жүйесін ұйымдастырудың негізінде жататын принциптер :эстетикалық тәрбие мен көркемдік тәрбие берудің жалпы бірлігі

 

Эстетикалық тәрбиенің құралдары:табиғат, әдебиет, өнер.

 

Этикалық әңгіме дегеніміз не?балалардың санасын қалыптастыру әдісі

 

Этикалық әңгімелерге қойылатын талаптар: проблемасы, тақырыбы, жоспары болуы керек.

 

ЮЮЮ

 

 

Ю.К.Бабанский ұсынған оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдістері:сөздік әдістер, көрнекілік әдістер, практикалық әдістер.

№ 1Педагогика:

Педагогика:

A) тұлғаның дамуы, қалыптасуы туралы ғылым

B) білім беру және оқыту теориясы туралы ғылым

C) баланың дамуының заңдылықтарын зерттейтін және оны тәрбиелеудің жолдарын анықтайтын ғылым

D) адам тәрбиесі туралы ғылым

E) жас ұрпақты оқыту туралы ғылым

 

№ 2

Педагогика ғылымының зерттеу пәні:

A) Жеке тұлғаның даму процесі.

B) Білім беру жүйесі.

C) Оқушылар ұжымын қалыптастыруға бағытталған педагог іс-әрекеті.

D) Педагог тұлғасы.

E) Педагогикалық процесс.

 

№ 3

Педагогика ғылымының  негізгі категориялары:

A) Педагог, тәрбиеленуші, мектеп.

B) Тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс.

C) Дамыту, қалыптастыру.

D) Оқыту процесі, тәрбиелеу процесі.

E) Оқу, сабақ беру.

 

№ 4

Педагогика ғылымының функциялары:

A) Ғылыми-теориялық, технологиялық.

B) Оқыту, тәрбиелеу заңдылықтарын ашу.

C) Зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу.

D) Педагогикалық озық тәжірибені қорыту, игеру және тарату.

E) Оқыту, тәрбиелеу принциптерін құру.

 

№ 5

Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен       практикасын зерттейтін педагогика ғылымымының саласы:

A) Салыстырмалы педагогика.

B) Әлеуметтік педагогика.

C) Педагогика тарихы.

D) Коррекциялық педагогика.

E) Жалпы педагогика.

 

№ 6

Жалпы педагогика бөлімдері:

A) Педагогикалық психология, таным теориясы.

B) Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану.

C) Әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы, әскери педагогика.

D) Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, үлкендер педагогикасы.

E) Логопедия, сурдопедагогика,  тифлопедагогика,  олигофренопедагогика.

 

№ 7

ҚР-да көптілдік білім беруді дамыту Тұжырымдамасы жасалды:

A) Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ғалымдар ұжымымен

B) Абай атындағы ҚазҰПУ ғалымдар ұжымымен

C) Қ.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ ғалымдар ұжымымен

D) Л.Гумилев атындағы ЕҰҰ ғалымдар ұжымымен

E) аль-Фараби атындағы ҚазҰҰ ғалымдар ұжымымен

 

№ 8

ҚР білім беру жүйесінің европалық білім кеңістігіне ену жағдайында модернизациялау идеясы:

A) Қазахстан Республикасында білім беруді 2015 жылға дейінгі дамытудың тұжырымдамасында айқындалған

B) «Тілдердің үштұғырлығы» жобасында айқындалған

C) ҚР «Тілдер туралы» Заңында айқындалған

D) ҚР көптілдік білім беруді дамыту тұжырымдамасында айқындалған

E) «Білім беру» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған

 

№ 9

«Тілдер туралы ҚР-ның» Заңы қабылданды:

A) 1991 жылы

B) 2005жылы

C) 1994 жылы

D) 1998 жылы

E) 1997 жылы

 

№ 10

Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған:

A) Сократ.

B) А.С.Макаренко.

C) Ж.Ж.Руссо.

D) Я.А.Коменский.

E) Д.Локк.

 

№ 11

Тұлға дамуы:

A) Адамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және   сапалық өзгерістері.

B) Адам организміндегі сандық өзгерістер.

C) Білімдер, іскерліктер және творчестволық іс-әрекеттер әдістерін игеру.

D) Тәрбие ықпалымен жеке адамның әлеуметтік қасиеттерге ие болуы.

E) Ескінің жоғалуы, жаңаның пайда болуы.

 

№ 12

Оқушы қабілеттерін дамыту:

A) Табиғи нышандардан тәуелді.

B) Игерген білімдер, іскерліктер көлемінен тәуелді.

C) Оқыған кітаптар санынан тәуелді.

D) Құрдастарымен, үлкендермен қарым-қатынасқа түсуінен тәуелді.

E) Оқу-тәрбие процесін мақсатты ұйымдастырудан және іске асырудан тәуелді.

 

№ 13

Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші фактор деп қарастыратындар:

A) Бихевиористер.

B) Прагматиктер.

C) Әлеуметтік бағыт өкідері.

D) Биологиялық бағыт өкідері.

E) Экзистенциалистер.

 

№ 14

Тұлға:

A) Жеке адам.

B) Саналы және ойлай білетін адам.

C) Бір адамды екінші адамнан айыратын ерекшелік.

D) Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы.

E) Тірі организміңдамуының ең жоғары деңгейі.

 

№ 15

Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі:

A) Қабілеттер дамуының негізі – нышандар.

B) Әлеуметтік тәжірибе.

C) Адамгершілік қасиеттер.

D) Арнайы қабілеттер.

E) Жалпы қабілеттер.

 

№ 16

Тұлға дамуының негізгі факторлары:

A) Ойын, оқу, еңбек.

B) Тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық, іс-әрекет.

C) Отбасы, мектеп, әлеуметтік орта.

D) Білім, іскерлік, дағды.

E) Білім, орта, мектеп.

 

№ 17

Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани өсуі:

A) Тәрбие.

B) Қалыптасу.

C) Даму.

D) Білім беру.

E) Оқыту.

 

№ 18

Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және ол қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді:

A) Тұқымқуалаушылық.

B) Географиялық орта.

C) Отбасы.

D) Тәрбие.

E) Мектептегі орта.

 

№ 19

Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді:

A) Әлеуметтік орта.

B) Географиялық орта.

C) Тәрбие.

D) Тұқымқуалаушылық.

E) Тұлға іс-әрекеті.

 

№ 20

Жасөспірімнің дене, ішінара психикалық жедел дамуы:

A) Әлеуметтену.

B) Акселерация.

C) Индивидуализация.

D) Өзін-өзі тәрбиелеу.

E) Интеграция

 

№ 21

Бала организмінің күрт өсуі және дамуы,  жыныстық жетілуі қандай кезеңде жүреді:

A) Сәбилік.

B) Жеткіншек.

C) Мектеп жасына дейінгі.

D) Мектеп жасынан кейінгі.

E) Бастауыш сынып жасында.

 

№ 22

Педагогика әдіснамасы:

A) Педагогикалық теорияның құрылымы және негіздері, ғылыми-танымдық іс-әрекеттерді құрудың принциптері, формалары және әдістері туралы оқу.

B) Зерттеу міндеттерін шешу жолдарын көрсетеді.

C) Зерттеушінің зерттелетін құбылысқа деген көзқарасы.

D) Зерттерлетін педагогикалық құбылыстың объективті қасиеттерін көрсететін  заңдылықтар.

E) Іс-әрекеттке қойылатын талап, негізгі ереже.

 

№ 23

Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау:

A) Сауал-сұрақ әдісі.

B) Эксперимент.

C) Әңгімелесу әдісі.

D) Интервью алу.

E) Бақылау әдісі.

 

№ 24

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісі ретіндегі бақылау:

A) Жақсы жұмыс істегендерді мадақтау мақсатымен сенбілік кезінде сынып  оқушыларын бақылау.

B) Бақылау жұмысын орындау барысында мұғалімнің оқушылар тәртібін  бақылауы.

C) Алдын-ала анықталған мақсатпен белгілі бір схема бойынша оқушылардың іс-әрекетін бақылау, деректерді тіркеу және өңдеу.

D) Оқушылар мен педагогтің тәжірибе алаңында өсімдіктің өсуін бақылаулары.

E) Сыныптың үлгерімін  тест арқылы бақылау.

 

№ 25

Басқа жағдайда жүретін тәжірибемен немесе бақылаушы объектімен  салыстырылатын,

      педагогикалық процесті өңдеп, ғылыми қойылған   тәжірибе:

A) Бақылау.

B) Эксперимент.

C) Тәжірибені зерттеу.

D) Педагогикалық процесс.

E) Экспертиза.

Узнать больше

Вернуться к просмотру

 

№ 26

Педагогикадағы табиғи эксперимент:

A) Оқу-тәрбие процесін бұзбай зерттеу гипотезасын тексеру.

B) Зерттеу гипотезасын арнайы лабораториялық жағдайда тексеру.

C) Гипотезасы жалпы тексеру.

D) Педагогикалық процестің жүру жағдайына өзгеріс енгізу арқылы зерттеу  гипотезасын тексеру.

E) Қалыптасқан педагогикалық процесті тексеру.

 

№ 27

Педагогикалық процестегі қалыптасқан  жағдайды анықтайтын эксперимент  түрі:

A) Табиғи эксперимент.

B) Қалыптастыру эксперименті.

C) Констатациялық эксперимент.

D) Лабораториялық эксперимент.

E) Ойша эксперимент.

 

№ 28

Сауал-сұрақ әдісі:

A) Анкета жүргізу.

B) Мектеп құжаттарын тексеру.

C) Бақылау.

D) Теориялық талдау.

E) Эксперттік бағалар беру.

 

№ 29

Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдістері:

A) анализ, синтез, дедукция, индукция

B) талдап қорыту, модельдеу, салыстыру, анализ

C) бақылау, әңгіме, сауалнама, эксперимент

D) абстрактілеу, синтез, талдап қорыту, айқындау

E) индукция, дедукция, талдап қорыту, салыстыру

 

№ 30

Зерттелетін құбылыстар арасындағы сандақ тәуелділіктерді анықтау,  эксперимент және сауал сұрақ барысында алынған нәтижелерді өңдеу үшін  қолданылатын әдіс:

A) Теориялық анализ.

B) Индуктивтік әдіс.

C) Дедуктивтік әдіс.

D) Статистикалық әдіс.

E) Тест.

 

№ 31

Арнайы ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленушілердің мақсатты   өзара қимылдары:

A) Оқыту процесі.

B) Тәрбие процесі.

C) Педагогикалық процесс.

D) Оқу-тәрбие процесі.

E) Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыттары.

 

№ 32

Тұлғаның «қалыптасу сәті» (педагогикалық жағдай):

A) Іскерліктер, дағдылар қалыптастыру негізі.

B) Педагогикалық процестің компоненттері.

C) Оқыту процесінің элементарлық бөлігі.

D) Педагогикалық процестің элементарлық бөлігі.

E) Тәрбие процесінің элементарлық бөлігі.

 

№ 33

Педагогикалық процестің функциялары:

A) Білім беру, тәрбиелеу,дамыту.

B) Педагогикалық құбылыстардың заңдылықтарын ашу, теория құру, технология жасау.

C) Білім беру орындарының жұмысын реттеу.

D) Озық педагогикалық тәжірибені қорыту, тарату.

E) Әлеуметтендіру, жаттықтыру, тәрбиелеу.

 

№ 34

Педагогикалық процестің тұтастығы:

A) Педагогикалық процестің функцияларының бірлікте іске асырылуы.

B) Отбасы мектеп және басқа да әлеуметтік институттардың ынтымақтастығы.

C) Оқыту және тәрбие процестерінің өзара байланысы.

D) Педагог пен оқушылардың өзара бірлескен әрекеттері.

E) Орта мен оқушының өзара іс-әрекеті

 

№ 35

Педагогикалық процестің компоненттері:

A) Педагогтер, оқушылар.

B) Бала-бақша, мектеп, жоғары оқу орындары.

C) Мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма, нәтиже.

D) Оқыту, тәрбиелеу, дамыту.

E) Оқыту бағдарламалары, оқулықтар, оқу жоспары.

 

№ 36

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:

A) Педагогикалық процесте туындайтын  қарама-қайшылықтар.

B) Жаңашыл-педагогтар.

C) Жаңа педагогикалық технологиялаарды қолдану.

D) Педагогикалық зерттеулер.

E) Озық педагогикалық тәжірибені практикаға енгізу.

 

№ 37

Педагогикалық процестің заңдылықтары:

A) Педагогикалық процесті ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

B) Педагогикалық құбылыстар арасындағы тұрақты, қайталанатын, объективті  байланыстар .

C) Педагогикалық процестің ережелері.

D) Педагогикалық процестің принциптерінен туындайды.

E) Педагогикалық процестің әдіснамасы.

 

№ 38

Индивид дегеніміз:

A) ойлау қабілеті бар тіршілік иесі

B) біреуді тәрбиелеген және тәрбиелейтін адам

C) сөйлеу қабілеті бар тіршілік иесі

D) тірі организм

E) адамзат тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілі

 

№ 39

Тәрбие мақсаты – :

A) Тәрбиенің не нәрсеге ұмтылатыны.

B) Тәрбиеленушінің не нәрсеге ұмтылатыны.

C) Тәрбие барысында алынатын нәтиже.

D) Тәрбие іс-шарасының нәтижесі.

E) Оқушының даму деңгейі.

 

№ 40

Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:

A) Мемлекет идеологиясы, саясаты.

B) Ата-аналар.

C) Педагогтер.

D) Педагогикалық процестің мүмкіндіктері.

E) Оқушылардың қажеттіліктері.

 

№ 41

Тәрбиенің жалпы мақсаты:

A) Азамат тәрбиелеу.

B) Отбасын тәрбиелеу.

C) Еңбекші адамды тәрбиелеу.

D) Жан-жақты, гармониялы дамыған тұлғаны қалыптастыру.

E) Белсенді тұлға тәрбиелеу.

 

№ 42

Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі:

A) Білім беру мазмұны.

B) Ғылыми дүниетаным.

C) Ғылымдар жүйесі.

D) Әлеуметтік тәжірибе.

E) Оқыту нәтижесі.

 

№ 43

Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам идеалы – :

A) Дүниетаным компоненттері.

B) Дүниетаным қалыптастыру құралдары.

C) Тәрбие мазмұны.

D) Дүниетаным формалары.

E) Оқыту мазмұны.

 

№ 44

Сабақтастық негізінде құрылған ҚР-ның үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінің буындары мен сатыларының бірлігімен көрсетілген:

A) екі сатылық

B) алты сатылық

C) үш сатылық

D) төрт сатылық

E) бес сатылық

 

№ 45

ҚР-да 12 жылдық білім беруді еңгізуді есепке алатын, мұғалім мамандығына жоғары білім алды кәсіби бағдар барысында бейінді сыныптар арасында педагогикалық сыныптардың болуы – бұл:

A) үздіксіз педагогикалық білім берудің бірінші сатысында

B) үздіксіз педагогикалық білім берудің екінші сатысында

C) үздіксіз педагогикалық білім берудің үшінші сатысында

D) үздіксіз педагогикалық білім берудің төртінші сатысында

E) үздіксіз педагогикалық білім берудің бесінші сатысында

 

№ 46

Педагогтың құзыреттілігі құзыреттіліктің қалыптасқан деңгейіне тәуелді:

A) Психологиялық, педагогикалық, дүниетанымдылық құзыреттіліктер

B) Бағыттылық, педагогикалық және дүниетанымдылық құзыреттіліктер

C) Дүниетанымдылық, психологиялық, педагогикалық құзыреттіліктер

D) Әдіснамалық, жалпы мәдениеттілік, пәндік-бағыттылық  құзыреттіліктер

E) Жалпымәдениеттілік, психологиялық, бағыттылық құзыреттіліктер

№ 47

Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны қалыптастыру процесі:

A) Сабақ беру.

B) Оқыту.

C) Тәрбиелеу.

D) Оқу.

E) Даму.

 

№ 48

Авторитарлы, демократиялы, либералды және еркін тәрбие:

A) Тәрбие мазмұны

B) Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыты

C) Институционалдық белгі бойынша жіктеу

D) Негізге алынған философиялық концепция бойынша жіктеу

E) Қарым-қатынас стилі белгі бойынша жіктеу

 

№ 49

Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиелері

A) Тәрбие мақсаты.

B) Тәрбие моделі.

C) Тәрбие бағыттары.

D) Тәрбие құралдары.

E) Тәрбие жүйесі.

 

№ 50

Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі:

A) Тәрбиелену мүмкіндігі.

B) Тәрбиелілігі.

C) Тәрбиелеу критериі.

D) Тәрбие диагностикасы.

E) Тәрбиелік көрсеткіштері.

сұрақтары жауабымен (І бөлім)

№ 51

Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:

A) Еңбек тәрбиесі міндеті.

B) Адамгершілік тәрбиесі міндеті.

C) Экологиялық тәрбиесі міндеті.

D) Экономикалық тәрбиесі міндеті.

E) Азаматтық тәрбиесі міндеті.

 

№ 52

Тәрбие процесінің қозғаушы күші:

A) Тәрбие мақсаты мен міндеттері.

B) Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары.

C) Педагогтің талап қоюы.

D) Педагогтің тәрбие міндеттеріне сәйкес тәрбие құралдарын таңдау білуі.

E) Педагогикалық зерттеулер.

 

№ 53

Баланың денсаулығын шыңдау және оның денесінің дұрыс дамуын   қамтамасыз ету мақсатымен жүретін тәрбие:

A) Валеология.

B) Дене тәрбиесі.

C) Спортшы дайындау.

D) Кәсіби спорт.

E) Дене шынықтыру.

 

№ 54

Еңбек тәрбиесінің міндеті:

A) Еңбек сүйгіштікті тәрбиелеу.

B) Еңбекке деген оң көзқарасты тәрбиелеу.

C) Еңбек мәдениетін қалыптастыру.

D) Еңбек іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру.

E)Оқыту барысында еңбектің теориясымен таныстыру.

 

№ 55

Тәрбие процесіне арнайы қосылған заттар, жағдайлар:

A) Орта әсері.

B) Тәрбие құралдары.

C) Тұлға дамуының әлеуметтік жағдайы.

D) Тәрбие әдістері.

E) Тәрбие тәсілдері.

 

№ 56

Отбасы тәрбиесі, діни (конфессионалдық)тәрбие,  мектеп тәрбиесі,  мектептен  тыс тәрбие. Тәрбие түрлері қандай белгіге байланысты топтастырылған:

A) Мазмұны бойынша.

B) Интитуционалдық белгі бойынша.

C) Қарым-қатынас стилі  бойынша.

D) Оқыту-тәрбие жұмыстарының бағыттары бойынша.

E) Тәрбие бағыттары бойынша.

 

№ 57

Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ықпал ету амалдары:

A) Тәрбие әдісі.

B) Тәрбие формасы.

C) Тәрбие құралы.

D) Тәрбие тәсілі.

E) Дамуға басшылық жасау.

 

№ 58

Негізгі білім беруде олқылықтардың орнын толтыру бұл —

A) бейімделушлік

B) орын толтырушылық

C) интегративтілік

D) әмбебаптылық

E) түпнегізділік

 

№ 59

Сананы қалыптастыру әдісі:

A) Жарыс.

B) Мадақтау.

C) Жаттығу.

D) Педагогикалық талап.

E) Үлгі-өнеге.

 

№ 60

Мінез-құлықты және іс-әрекетті ынталандыру әдісі:

A) Жазалау.

B) Түсіндіру.

C) Лекция.

D) Тапсырма.

E) Бақылау.

 

№ 61

Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндау:

A) Этикалық әңгіме.

B) Түсіндіру.

C) Әнгіме-кеңес.

D) Талап қою.

E)  Жаттығу.

 

№ 62

Тиянақты ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы тәрбиеленушілерде әртүрлі   проблемалар бойынша дұрыс бағалар, көзқарастар қалыптастыру:

A) Түсіндіру.

B) Мадақтау.

C) Әңгіме-кеңес.

D) Үлгі-өнеге.

E) Дискуссия.

 

№ 63

Жазалау:

A) Сананы қалыптастыру әдісі.

B) Бақылау әдісі.

C) Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі.

D) Ынталандыру әдісі.

E) Тәрбие ережесі.

 

№ 64

Оқушылардың тәртібін, мінез-құлқын бағалау және көтермелеу:

A) Талап қою.

B) Мадақтау.

C) Жазалау.

D) Жарыс.

E) Түсіндіру.

 

№ 65

Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, ал енді бір түрін тежеуге арналған тәрбие әдісі

A) Талап қою.

B) Жазалау.

C) Мадақтау.

D) Үлгі-өнеге.

E) Бақылау.

 

№ 66

Мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сәйкес тәрбиеленушінің әртүрлі  іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу әдісі:

A) Тәрбиелік жағдайлар туғызу.

B) Жаттығу.

C) Талап қою.

D) Әңгіме.

E) Үлгі-өнеге.

 

№ 67

Жарыс әдісі:

A) Жеңімпаз анықталатын ойын.

B) Нәтижені бекіту әдісі.

C) Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту.

D) Тәрбиеленушінің басқа тәрбиеленушілерден артықшылығын анықтау.

E) Тиімді әдісті анықтау жолы.

 

№ 68

Баланың жағымсыз мінез-құлқы мен теріс қылықтарын тежеу әдісі:

A) Талап қою.

B) Мадақтау.

C) Жазалау.

D) Үлгі-өнеге.

E) Бақылау.

 

№ 69

Өзінде тұлғалық оң касиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс- әрекеті

A) Тәрбие.

B) Қайта тәрбиелеу.

C) Өзін-өзі тежеу.

D) Өзін-өзі тәрбиелеу.

E) Өздігінен білім алу.

 

№ 70

Нақты тәрбие процесін ұйымдастыру варианты:

A) Тәрбие тәсілі.

B) Тәрбие құралы.

C) Тәрбие формасы.

D) Тәрбие әдісі.

E) Тәрбие мазмұны.

 

№ 71

Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді  қалыптастыруға  бағытталған тәрбие әдісі:

A) Пікір-талас.

B) Әнгіме.

C) Талап қою.

D) Жаттығу.

E) Жазалау.

 

№ 72

Оқушылар ұжымының перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру:

A) Тәрбие шараларын өткізу.

B) Ұжым белсенділерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.

C) Ұжымның жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.

D) Ұжымның алдына практикалық мақсат қою.

E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

 

№ 73

Параллелді ықпал ету принципінің мәні:

A) Мектептің және отбасының ынтымақтастығы.

B) Мектептің, отбасының және жұртшыықтың ынтымақтастығы.

C) Тәрбиеленушінің санасына, жігеріне және жүріс-тұрысына ықпал  етуі.

D) Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі.

E) Тәрбиешімен тәрбиеленушінің өз-ара қарым-қатынасы.

 

№ 74

Жоғары ұйымдасқан топ ретіндегі ұжымның белгілері:

A) Биресми лидері болуы.

B) Ұжым ішінде жеке топтар болуы.

C) Ортақ мақсат болуы, біріге іс-әрекет істеуі.

D) Басқа ұжымдармен қарым-қатынасқа түсуі.

E) Ұжым мүшелерінің мақсаттарының әртүрлі болуы.

 

№ 75

А.С.Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері:

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

E) 6.

№ 76

жымды қалыптастырудың басталуы:

A) Қоғамдық пікір қалыптастыру.

B) Педагогикалық талап қою.

C) Тәрбие шараларын өткізу.

D) Тәрбие әдістерін таңдау.

E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

 

№ 77

Ұжымдық творчестволық істер әдістемесінің авторы:

A) Ю.К.Бабанский.

B) И.П.Иванов.

C) А.С.Макаренко.

D) К.Д.Ушинский.

E) Т.И.Шамова.

 

№ 78

Н.Е.Щуркова ұсынған тәрбие жұмыстарының бағыттары:

A) Тәрбиелеуші іс-әрекет ұйымдастыру, ұжымда тәрбиелеу.

B) Тәрбие мазмұндарымен сәйкес келеді.

C) Мектеп тәрбиесі, отбасы тәрбиесі.

D) Діни тәрбие.

E) Әскери тәрбие.

 

№ 79

Сынып жетекшісінің негізгі қызметі:

A) Оқушыларды және оқушылар ұжымын зерттеу.

B) Пән мұғалімдерінің жұмысын реттеу.

C) Ата-аналармен жұмыс.

D) Оқушыларды тәрбиелеу.

E) Оқыту процесін бақылау.

 

№ 80

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды

A) Түсіндіру.

B) Лекция.

C) Әңгімелесу.

D) Педагогикалық талап қою.

E) Пікірталас.

 

№ 81

Мемлекеттің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынығы:

A) Мектептен тыс мекемелер.

B) Әлеуметтік жүйе.

C) Білім беру жүйесі.

D) Дидактикалық жүйе.

E) Педагогикалық жүйе.

 

№ 82

Оқытудың мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын ғылыми нақтылайтын педагогикалық теория:

A) Оқыту технологиясы.

B) Педагогикалық технология.

C) Дидактика.

D) Педагогикалық менеджмент.

E) Тәрбие теориясы.

 

№ 83

Дидактиканың зерттеу пәні:

A) Оқыту процесі.

B) Білім беру мазмұны.

C) Сабақ беру (мұғалім іс-әрекеті) және оқудың (оқушы ісәрекеті) байланысы, олардың өзара қимылы.

D) Оқыту әдістері.

E) Тәрбие.

 

№ 84

Дидактика категориясы:

A) Тәрбие мақсаты.

B) Тұлғаны қалыптастыру.

C) Тұлғаны дамыту.

D) Білім беру мазмұны.

E) Тәрбие әдістері.

 

№ 85

Оқыту мақсаты — оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді, түсініктерді, көріністерді, білімдерді дайын түрде қалыптастыру:

A) Дамыта оқыту.

B) Дәстүрлі дидактикалық концепция.

C) Педоцентрлік концепция.

D) Проблемалық оқыту.

E) Бағдарламалап оқыту.

 

№ 86

Сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе:

A) Педоцентрлік концепция.

B) Дәстүрлі дидактикалық концепция.

C) Түсіндірмелі-сипаттай оқыту.

D) Дамыта оқыту.

E) Психологиялық оқыту теориялары.

 

№ 87

Оқыту мақсатын іске асыруды, оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және практикада қолдануын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті:

A) Оқу.

B) Сабақ беру.

C) Білім беру.

D) Тәрбиелеу.

E) Оқыту.

 

№ 88

Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы – :

A) Оқыту.

B) Оқу.

C) Білім беру.

D) Тану.

E) Тәрбие.

 

№ 89

Оқыту процесінің әдіснамалық негіздері:

A) Таным теориясы.

B) Тарихи материализм.

C) Неотомизм.

D) Бихевиоризм.

E) Экзистенциализм.

 

№ 90

Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар:

A) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыыру.

B) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.

C) Оқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу, дамыту.

D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.

E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.

 

№ 91

Оқыту процесінің қозғаушы күштері:

A) Мұғалімнің жігері.

B) Оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар.

C) Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі.

D) Дидактикалық зерттеулер.

E) Ғылым мен практиканың байланысы.

 

№ 92

Қауымның қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін ұлтаралық тіл ретінде, шет тілін жаһандану экономикасына интеграциялау ретінде қолдануы айқындалған:

A) ҚР «Тілдердің үштұғырлық» жобасының мазмұнында

B) «Білім беру» мемлекеттік бағдарламасының мазмұнында

C) ҚР «Білім беру» туралы Заңның мазмұнында

D) ҚР білім беруді ақпараттандыру мемлекеттік бағдарламасының мазмұнында

E) «Қзахстан Республикасындағы балалар құқығы» туралы Заңның мазмұнында

 

№ 93

Бәсекеге қабілетті болашақ мамандарды даярлау мақсатында Халықаралық «Болашақ» стипендиясы ҚР-сы Президенті тарапынан бекітілді:

A) 1993ж

B) 1998ж

C) 2000ж

D) 1997ж

E) 1991ж

 

№ 94

Қандай оқыту принципі оқыту мазмұны оқушыларды ғылымның даму деңгейіне сәйкес объективті ғылыми фактілертеориялар және заңдармен таныстыруды талап етеді:

A) Ғылымилық.

B) Көрнекілік.

C) Саналылық және белсенділік.

D) Жүйелілік және бірізділік.

E) Шамаға лайықтық.

 

№ 95

Қандай оқыту принципі сезім органдарын оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қатыстыруды талап етеді:

A) Саналылық және белсенділік.

B) Ғылымилық.

C) Көрнекілік.

D) Шамаға лайықтық.

E) Жүйелілік және бірізділік.

 

№ 96

Жүйелілік және бірізділік принципі:

A) Оқытупроцесінжәне оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді.

B) Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру.

C) Оқыту процесінде оқушыларды білімді практикада қолдануға ынталандыру.

D) Көрнекіліктерді қолдануды талап ету.

E) Оқушының мүмкіндіктерін ескеру.

 

№ 97

Оқушылардың қызығушылықтары мен бейімділіктерін қанағаттандыруға бағытталған және жоғары сынып оқушыларының білім алуларын дифференциациялау мен жекелендіруге арналған оқыту жүйесі – бұл:

A) Бейіндікоқыту

B) Кәсіби оқыту

C) Бағдарламалық оқыту

D) Көптілдік білім беру

E) Проблемалық оқыту

 

№ 98

Білімнің есте жақсы сақталуынолардың оқушы санасының бір бөлігіжүріс-тұрысының негізі болуын талап ететін принцип:

A) Беріктік.

B) Жүйелілік және бірізділік.

C) Ғылымилық.

D) Саналылық және белсенділік.

E) Оқыту мен практиканың байланысы.

 

№ 99

Оқытудың қандай принципі оқушылардың даму ерекшеліктерін, оқу мүмкіндіктерін ескеруді талап етеді:

A) Ғылымилық.

B) Көрнекілік.

C) Шамаға лайықтық.

D) Беріктік.

E) Саналылық және белсенділік.

 

№ 100

Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану:

A) Педагогикалық процесс кезеңдері.

B) Оқыту процесінің компоненттері.

C) Іс-әрекет компоненттері.

D) Білімді игеру процесінің кезеңдері.

E) Сабақ элементтері.

№ 101

Әлеуметтік-маңызды тәжірибе арқылы оқыту,тәрбиелеу және дамыту процестерін мақсаттылық, ұйымдастырушылық процестері ретінде қарастыра отырып, бірнеше тілдерді меңгеру —  бұл:

A) Көптілдік білім беру;

B) Бейімдік оқыту;

C) Проблемалық оқыту;

D) Бағдарламалы оқыту;

E) Көпмәдениетті білім беру.

 

№ 102

Білім беру мазмұнын анықтау қандай сұраққа жауап береді?

A) Қалай оқыту.

B) Кімді оқыту.

C) Нені оқыту.

D) Неге оқыту.

E) Қашан оқыту.

 

№ 103

Оқыту процесі барысында оқушылар игеретін ғылыми білімдер, прак-тикалық іскерліктер мен дағдылар, іс-әрекет және ойлау әдістері жүйесі:

A) Тәрбие.

B) Білім беру мазмұны.

C) Оқыту.

D) Оқыту тәсілдері.

E) Білімі.

 

№ 104

Білім беру мазмұнын анықтауға әсер ететін фактор:

A) Ата-ана қажеттіліктері.

B) Оқу құралдарымен жабдықтауы.

C) Мектептін мүмкіндіктері.

D) Қоғамның экономикалық дамуы.

E) Қоғам қажеттіліктері., ғылымның даму деңгейі.

 

№ 105

Білім беру мазмұнын анықтаудың дидактикалық материализм теориясы бойынша білім беру мақсаты:

A) Тұлғаны дамыту.

B) Оқушылардың ойлауын дамыту.

C) Оқушыларға әртүрлі ғылымдардан неғұрлым көп білім беру.

D) Іс-әрекет әдістерін қалыптастыру.

E) Оқушылардың қиялын дамыту.

 

№ 106

Оқыту пәндерінің тізімін, сағат санын көрсетіп оқу жылдарына бөлетін, аптасына  әрбір пәнге тиісті сағат санын анықтайтын құжат – ол:

A) Оқыту бағдарламасы.

B) Оқыту жоспары.

C) Сабақ жоспары.

D) Календарлық жоспар.

E) Тақырыптық жоспар.

 

№ 107

Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен міндеттерін анықтайтын құжат:

A) Мемлекеттік стандарт.

B) Оқыту бағдарламасы.

C) Оқыту жоспары.

D) Оқулық.

E) Оқу құралы.

 

№ 108

Белгілі бір тәртіппен және режиммен жүретін мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттерінің сырт көрінісі:

A) Оқыту мазмұны.

B) Оқытуды ұйымдастыру формасы.

C) Оқыту процесі.

D) Тәрбие процесі.

E) Оқыту принципі.

 

№ 109

Сыныптық-сабақтық жүйенің теориялық негізін жасаған:

A) Я.А.Коменский.

B) К.Д.Ушинский.

C) Дж. Локк.

D) И.Ф.Гербарт.

E) А.Дистервег.

 

№ 110

Қабілеттеріне, дайындық дәрежесіне және интеллектуалдық даму деңгейіне байланысты оқушыларды сыныптарға бөлу – ол:

A) Маннгейм жүйесі.

B) Белл-Ланкастер жүйесі.

C) Дальтон-план.

D) Трамп жоспары.

E) сыныптық-сабақтық жүйесі.

 

№ 111

Қәзіргі заманғы мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:

A) Экскурсия.

B) Үйірмелер.

C) Сабақ.

D) Консультация.

E) Үйдегі оқу жұмысы.

 

№ 112

Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды:

A) Сабақ.

B) Экскурсия.

C) Семинар.

D) Факультатив сабақ.

E) Бақылау.

 

№ 113

Сабақта оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары:

A) Дербес, топтық және жаппай оқыту.

B) Проблемалық оқыту, бағдарламалық оқыту, түсіндірмелі-иллюстративтік оқыту.

C) Дербес, топтық және фронтальді.

D) Дидактикалық ойындар, конференция-сабақ.

E) Жаттығу.

 

№ 114

Сабақтың негізгі белгілері:

A) Оқушылардың тұрақты құрамы, бір пәнге арналуы, арнайы кесте бойынша жүруі.

B) Арнайы бөлмеде өтуі, оқу құралдары болуы.

C) Сабақтың 45 минут жүруі.

D) Мұғалімнің басшылығы, оқудың практикамен байланысы.

E) Білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерінің шешілуі.

 

№ 115

Бір-бірімен байланысты, бір-бірімен шартталған сабақ элементтерінің жиынтығы:

A) Оқыту әдістері.

B) Оқыту тәсілдері.

C) Сабақ құрылымы.

D) Сабақта қолданылатын оқыту құралдары.

E) Дидактикалық міндеттер.

 

№ 116

Сабақ түрін анықтаудың кең тараған жолы:

A) Дидактикалық мақсатына байланысты.

B) Оқыту мақсатына жетуге кеткен уақытқа байланысты.

C) Мұғалім іс-әрекетінің сипаты.

D) Оқушы іс-әрекетінің сипаты.

E) Оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру сипатына байланысты.

 

№ 117

Дальтон-план:

A) Оқытуды ұйымдастырудың жаппай формасы.

B) Оқытуды ұйымдастырудың жекеленген формасы.

C) Оқытуды ұйымдастырудың жеке-топтық формасы.

D) Оқытуды ұйымдастырудың жеке формасы.

E) Оқу әдісі.

 

№ 118

Нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде жоғары сынып оқушыларының білім сапаларын жоғарылатуын басқару жүйесінің анықталуы айқындалған:

A) ҚР-да бейіндік оқытуды дамытудың тұжырымдамасының мазмұнында

B) «Білім берудің» мемлекеттік бағдарламасы мазмұнында

C) ҚР-ы көптілді білім беру тұжырымдамасы мазмұнында

D) Тілдер туралы ҚР Заңының мазмұнында

E) «Балалар құқығы туралы» ҚР-ның Заңының мазмұнында

 

№ 119

Сабақта оқушылардың бірдей тапсырмаларды жеке-жеке орындаулары — оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастырудың:

A) Фронтальді формасы.

B) Жеке формасы.

C) Топтық формасы.

D) Бригадалық формасы.

E) Ұжымдық формасы.

 

№ 120

Білім беру мазмұны қандай құжаттармен айқындалады:

A) Календарлық жоспар, сабақ жоспары.

B) Әдістемелік нұсқаудар, оқыту құралдары.

C) Оқыту жоспары, оқыту бағдарламасы, оқулықтар.

D) «Білім  туралы» заң.

E) Мұғалімнің жеке оқу – тәрбие жоспары.

 

№ 121

Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс- әрекеттері:

A) Оқыту әдісі.

B) Оқыту құралы.

C) Оқыту тәсілі.

D) Оқыту түрі.

E) Оқытуды ұйымдастыру формасы.

 

№ 122

Оқыту әдісі дидактикада қандай сұраққа жауап береді:

A) Нені оқыту.

B) Қалай оқыту.

C) Қашан оқыту.

D) Не үшін оқыту.

E) Қайда оқыту.

 

№ 123

Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс:

A) Көрнекілік әдістер.

B) Ауызша әдістер.

C) Практикалық әдістер.

D) Зерттеу әдістері.

E) Кітаппен жұмыс.

 

№ 124

Ауызша, көрнекілік және практикалық әдістері қандай белгіге байланысты жіктелген:

A) Білім түпнұсқасы.

B) Танымдық іс-әрекет.

C) Ынтымақтастық формасы.

D) Дидактикалық мақсатқа байланысты.

E) Оқушы іс-әрекетіне байланысты.

 

№ 125

Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, ізденіс түрлері, зерттеушілік әдістер деп жіктеудің негізгі белгісі:

A) Дидактикалық міндет.

B) Оқудағы ынтымақтастық.

C) Танымдық іс-әрекет түрі.

D) Білім түпнұсқасы.

E) Бинарлық жіктеу.

 

№ 126

Перейти на сайт

Вернуться к просмотру

16+

Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:

A) Проблемалық мазмұндау.

B) Репродуктивтік.

C) Зерттеушілік әдістері.

D) Түсіндірмелі-иллюстративтік.

E) Ізденіс түрлері.

 

№ 127

Игеру мақсатымен ақыл-ой немесе практикалық қимылдарды бірнеше рет қайталау:

A) Түсіндіру.

B) Кітаппен жұмыс.

C) Жаттығу.

D) Бақылау.

E) Лекция.

 

№ 128

Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды:

A) Әңгіме.

B) Түсіндіру.

C) Дискуссия.

D) Иллюстрация.

E) Демонстрация.

 

№ 129

Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдісі:

A) Демонстрация.

B) Зерттеу әдісі.

C) Танымдық ойындар.

D) Түсіндіру.

E) Иллюстрация.

 

№ 130

Бақылау әдісі:

A) Түсіндіру.

B) Жазбаша бақылау.

C) Жаттығу.

D) Дидактикалық ойын.

E) Анкета алу.

 

№ 131

Жоғары сыныптарда қолданылатын күрделі, көлемді оқу материалын монологтік  баяндау:

A)Дәріс.

B) Түсіндіру.

C) Әңгіме.

D) Әңгіме-кеңес.

E) Оқу дискуссиясы.

 

№ 132

Рецензия жазу:

A) Оқығанның қысқаша мазмұнын жазу.

B) Оқыған әдебиеттегі негізгі ойларды  жазу.

C) Оқығаннан дәлме-дәл үзінді.

D) Оқығанға өз ойын білдіріп қысқа пікір жазу.

E) Конспектілеу.

 

№ 133

Оқу материалын ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы игертуге бағытталған оқытудың диалогтік әдісі:

A) Жаттығу.

B) Практикалық жұмыс.

C) Дидактикалық ойын.

D) Әнгіме-кеңес.

E) Түсіндіру.

 

№ 134

Дидактика:

A) Тұлға дамуының заңдылықтарын зерттейтін  ғылым.

B) Тұлға қалыптасуының заңдылықтары туралы ғылым.

C) Өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу және білім беру туралы педагогиканың  бөлімі.

D) Білім беру теориясын жасайтын жалпы педагогика бөлімі.

E) Тәрбиелей оқытуды зерттейтін ғылым.

 

№ 135

 Сабақ, семинар:

A) Ұйымдастыру формалары.

B) Педагогикалық жүйе.

C) Оқыту әдістері.

D) Оқыту құралдары.

E) Дидактиаклық жүйе.

 

№ 136

Ұйымдастыру кезеңі, өткен бөлімдер бойынша тапсырмалар жүйесін орындау, қортынды жасау:

A) Аралас сабақ.

B) Білімді және іскерлікті бекіту сабағы.

C) Жаңа білім қалыптастыру сабағы.

D) Жүйелеу және қорыту.

E) Жаңа іскерлікті қалыптастыру сабағы.

 

№ 137

Оқыту әдісі:

A) Оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық жасау амалдары.

B) Оқушыларда іскерлік және дағды қалыптастыру үшін мұғалім қолданатын тәсілдер жиынтығы.

C) Білім және дағды қалыптастыру мақсатымен нақты қимылдарды көп рет қайталау.

D) Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыны игеру, олардың дүниетанымын  қалыптастыру және қабылеттерін дамыту жолдары.

E) Оқушыларға білім, іскерлік, дағдыны игерту, олардың танымдық   қабілеттерін және тұлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған педагог және  оқушылардың өзара байланысқан іс-әрекеттері.

 

№ 138

Түсіндіру:

A) Оқыту материалын мұғалімнің мәнерлі, әсерлі баяндауы.

B) Оқушыларды жаңа білімді игеруге ынталандыру.

C) Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндау.

D) Ғылыми фактілерді баяндау.

E) Оқу материалын индуктивті баяндау әдісі.

 

№ 139

Мұғалімнің іс-әрекеті — сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық  жүйе:

A) Дәстүрлі.

B) Педоцентрлік.

C) Қазіргі заманғы.

D) Авторитарлық.

E) Демократиялық.

 

№ 140

Нәтижесінде білім, іскерлік, дағды, іс-әрекет және жүріс-тұрыс (мінез-құлық) тәжірибесі, тұлға қасиеттері қалыптасатын педагог пен оқушылар-дың белсенді, мақсатты бағытталған өзара қимылдау процесі:

A) Оқыту.

B) Тәрбие.

C) Білім беру.

D) Тану.

E) Сабақ беру.

 

№ 141

Тану, тәжірибе және жаттығулар негізінде мінез-құлықтың және іс-әрекеттің жаңа формалары пайда болу немесе ескілердің өзгеру процесі:

A) Сабақ беру.

B) Оқу.

C) Оқыту.

D) Білім беру.

E) Өзіндік білім алу.

 

№ 142

Ғылыми фактілерді, түсініктерді, заңдарды, заңдылықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айту:

A) Іскерлік.

B) Білім.

C) Дағды.

D) Тәжірбие.

E) Білім беру.

 

№ 143

Игерілген білімдер негізінде практикалық және теориялық іс-әрекетті орындауға дайындығы:

A) Білім.

B) Іскерлік.

C) Дағды.

D) Тәжірбие.

E) Білім беру.

 

№ 144

Материалдық және идеалдық деп жіктелетіндер:

A) Оқыту принциптері.

B) Оқыту әдістері.

C) Оқытуды үйымдастыру формалары.

D) Оқыту құралдары.

E) Тәрбие әдістері.

 

№ 145

Бағдарламалап оқыту мақсаты:

A) Тәрбие мақсаттарын шешу.

B) Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау.

C) Оқыту процесін басқаруды жетілдіру.

D) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.

E) Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.

 

№ 146

Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары:

A) Педагогтің көмегінсіз орындалатын оқушы іс-әрекеті.

B) Оқыту процесіндегі педагогтің тапсырмасымен және оның басшылығы-мен орындалатын оқушы іс-әрекеті.

C) Педагог басшылығымен, бірақ тікелей қатысуынсыз орындалатын оқушы іс-әрекеті.

D) Бақылау жұмысымен сәйкес.

E) Сабақтан тыс танымдық іс-әрекет.      

 

№ 147

Oқытудың екі жақтылық сипаты:

A) Отбасы мен мектептің ынтымақтастығы.

B) Оқушы мен сыныптың біріге қимылдауы.

C) Сабақ беру мен оқытудың бірлігі.

D) Өзіндік білім алу мен оқытудың бірлігі.

E) Білім беру мен тәрбиенің бірлігі.

 

№ 148

 «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы:

A) Л.Н.Толстой.

B) К.Д.Ушинский.

C) А.С.Макаренко.

D) Я.А.Коменский.

E) К.Гельвеции.

 

№ 149

Дидактикалық принципке жатпайды:

A) Ғылымилық.

B) Теорияның өмірмен, практикамен байланысы.

C) Жүйелілік және бірізділік.

D) Үздіксіздік.

E) Белсенділік және сапалылық.

 

№ 150

 Білім көзі ауызша немесе баспа сөзі  болатын оқыту әдістері:

A) Ауызша әдістер.

B) Көрнекілік әдістер.

C) Иллюстрация.

D) Практикалық әдістер.

E) Демонстрация.

№ 151

Cабақ құрылымы тәуелді:

A) Сабақ түрінен.           

B) Оқыту әдістерінен.

C) Оқыту құралдарынан.

D) Дидактикалық принциптерден.

E) Білім беру мазмұнынан.

 

№ 152

Оқушылар біліміндегі олқылықтарды анықтау, оқыту процесіне түзету  енгізу, әрі қарай оқытуды жоспарлау, үлгермеушілікті жоюға бағытталған  ұсыныстар:

A) Оқытудағы диагностика.

B) Білімді бекіту жетілдіру міндеттері.

C) Іскерлік және дағдыларды қалыптастыру міндеттері.

D) Білімді қорыту міндеттері.

E)  Білімді жүйелеу.

 

№ 153

Бағдарламалап оқыту мақсаты:

A) Тәрбиелік міндеттерді шешу.

B) Қатаң бақылау.

C) Оқытуды басқару, оқушылардың өзіндік жұмыс істеу деңгейін арттыру, оқытуды жекелендіру.

D) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстары бар жаттығулар.

E) Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.

 

№ 154

Проблемалық оқыту мәні:

A) Оқушылардың танымдық мүмкіншіліктерін зерттеу.

B) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін басқару.

C) Оқушылар алдына проблемалар қою.

D) Оқушылардың өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыру.

E) Оқытуда қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.

 

№ 155

Ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау:

A) Бақылау түрлері.

B) Бақылау формалары.

C) Бақылау міндеттері.

D) Бақылау әдістері.

E) Бақылау құралдары.

 

№ 156

Бақылау формалары:

A) Ауызша бақылау, жазбаша бақылау.

B) Практикалық жұмыстар, машиналы бақылау.

C) Жеке, топтап және фронтальды.

D) Ағымдық, аралық және қорытынды.

E) Тест.

 

№ 157

Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау:

A) Бақылау.

B) Жүйелеу.

C) Оқыту.

D) Диагностика.

E) Тәрбиелеу.

 

№ 158

Бағалау – :

A) Тексеру процесі.

B) Тексеру нәтижесі.

C) Бақылау әдісі.

D) Бақылау құрылымы.

E)  Қарама-қарсы байланыс.

 

№ 159

Бақылаудың дидактикалық процестің барлық кезеңінде жүруін талап ететін  принцип:

A) Объективтілік.

B) Жүйелілік.

C) Көрнекілік.

D) Ғылымилық.

E)  Саналылық.

 

№ 160

Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстар:

A) Бақылау  түрлері.

B) Бақылау әдістері.

C) Тексеру құралдары.

D) Диагностика.

E) Оқыту кезеңдері.

 

№ 161

Диктант:

A) Бақылау әдісі.

B) Тексеру процесі.

C) Диагностика.

D) Сабақ элементі.

E) Оқу әдісі.

 

№ 162

Бір мезгілде бір оқушының ауызша жауап беруі, 2-3 оқушының тақтада жұмыс істеп сұрауға дайындалулары, қалғандарының өз орындарында жеке  тапсырмаларды орындауы:

A) Комбинацияланған (нығыздалған).

B) Дараланған.

C) Топтық.

D) Жекеленген.

E)  Фронтальді.

 

№ 163

Проблемалық жағдай:

A) Оқушылардың білім деңгейінің төмендігі.

B) Оқыту процесінде туған қиындық.

C) Қойылған оқу-танымдық міндетті өзіндік шешуге оқушылардың игерген білімдерінің жеткіліксіздігі.

D) Мұғалім іс-әрекеті мен оқушылар іс-әрекеттері арасындағы сәйкессіздік.

E) Мұғалім білімінің төмендігі.

 

№ 164

Проблеманы қою:

A) Сұрақты анықтау.

B) Не белгілі, не белгісіз және нені шешу керектігін анықтау.

C) Қиындық себебін анықтау.

D) Проблеманы шешу жолдарын көрсету.

E) Болжам жасау.

 

№ 165

Дидактикалық тест:

A) Оқу материалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған  тапсырмалар жиынтығы.

B) Оқыту материалы бойынша сұрақтар жиынтығы.

C) Іскерліктер мен дағдылардың қалыптасу деңгейін анықтайтын жазбаша жұмыстар.

D) Білімді бақылау процесі.

E) Бақылау формасы.

 

№ 166

Валидтілік, мықтылық, объективтілік.

A) Тест түрлері.

B) Тестіге қойылатын талаптар.

C) Тест құрылымы.

D) Тест формалары.

E)  Тест нәтижелерін өңдеуге қойылатын талаптар.

 

№ 167

Тестінің валидтілігі:

A) Бағдарламаға сәйкестігі.

B) Оқушылардың дайындық деңгейіне сәйкестігі.

C) Сұрақтардың оқушыларға түсініктілі, анықтығы.

D) Жобаланған біліміділік деңгейін анықтауға сәйкестігі.

E)  Білім беру мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі.

 

№ 168

Тестінің мықтылығы тәуелді:

A) Тапсырмалар қиындылығынан.

B) Тапсырмалардың әртүрлілігінен.

C) Тапсырмалар санынан.

D) Сұрақтың ұзындығынан.

E) Жауаптардың ұзындығынан.

 

№ 169

Түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеру:

A) Білім қалыптасуының көрсеткіштері.

B) Іскерлік қалыптасуының көрсеткіштері.

C) Дағды қалыптасуының көрсеткіштері.

D) Тұлғалық қасиеттер қалыптасуының көрсеткіштері.

E)  Тәрбиелілік көрсеткіші.

 

№ 170

Стрестік жағдайлар туғызу, кездейсоқтық элементі болуы:

A) Ауызша емтиханға тән.         

B) Тест түріндегі емтиханға тән.

C) Диктант.

D) Жазбаша бақылау жұмысы.

E) Шығарма жазуға тән.

 

№ 171

Үй тапсырмасының қажеттілігі себебі:

A) Игерілген білімді, іскерлікті, дағдыларды сабақта толық бекіту мүмкін  еместігі.

B) Оқушылардың өзіндік жұмыстары үшін бағалар жинау мүмкіндігі.

C) Оқушылардың сабақтан бос уақыттарының болуы.

D) Оқушылардың дайындық деңгейлерінің әртүрлілігі.

E) Теория мен практиканы біріктіру талабы.

 

№ 172

Оқыту процесінің компоненті:

A) Оқыту бағдарламасы.

B) Оқыту мазмұны.

C) Сабақ.

D) Оқыту жоспары.

E) Мұғалім іс-әрекеті.

 

№ 173

Оқыту процесіндегі  бақылау функциясы:

A) Реттеушілік.

B) Жүйеқұраушы.

C) Қалыптастырушы.

D) Жетекшілік.

E) Ынталандыру.

 

№ 174

Қандай бақылау принципі оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан  тәуелсіз болуын талап етеді?

A) Объективтілік.

B) Жүйелілік.

C) Көрнекілік.

D) Саналалық.

E) Беріктік.

 

№ 175

Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау:

A) Ағымдық бақылау.

B) Тақырыптық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Қорытынды бақылау.

E) Оқыту әдісі.

 

№ 176

Әр түрлі деңгейдегі басқару субъектілерінің оның барлық звен-оларымен (министрліктен оқыту-тәрбие мекемелеріне дейін) жүйелі, жоспарлы және мақсатты бағытталған өз-ара іс-әрекеттері:

A) Білім беруді жобалау.

B) Білім беруді дианостикалау.

C) Білім беруді басқару.

D) Білім беруді жоспарлау.

E) Басқару деғгейлері.

 

№ 177

Анықталған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін, басқарғанда сақталатын  негізгі ережелер, оған қойылатын талаптар:

A) Басқару заңдылықтары.

B) Басқару принциптері.

C) Басқару жағдайы.

D) Басқару кезеңдері.

E) Басқару әдістері.

 

№ 178

Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер    жиынтығы:

A) Устав.            

B) Білім беру туралы заң.

C) Конституция.

D) Білім беру туралы концепциялар.

E) Оқыту жоспары.

 

№ 179

Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілігіr және тұтастық, коллегиялық басқарудағы жекелік:

A) Басқару заңдылықтары.

B) Басқару әдістері.

C) Басқару құралдары.

D) Басқару принциптері.

E) Басқару тәсілдері.

 

№ 180

Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:

A) Оқыту жоспары, оқыту бағдарламалары, сбақ жоспары.

B) Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мұғалімдер,  оқушылар.

C) Бастауыш сыныптар, орта сыныптар, жоғары сыныптар.

D) Ата-налар, мектеп ұжымы, оқушылар ұжымы.

E) Мұғалімдер, көмекші персоналдар.

 

№ 181

Мектеп кеңесі:

A) Коллегиалдық басқару органы.

B) Жоғарғы басқару субъектісі тағайындайтын орган.

C) Мүшелерін директор тағайындайтын жеке басқару органы.

D) Ата-аналарды қоғамдық органы.

E) Оқушылардың қоғамдық органы.

 

№ 182

Басқарудағы авторитаризмді, субъективтілікті жоюға бағытталған басқару принципі:

A) Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың үйлесімдігі.

B) Коллегиалдық және жеке басқару бірлігі.

C) Басқарудағы ақпараттың объективтілігі мен толықтығы.

D) Басқаруды демократияляандыру.

E) Жүйелілік және тұтастық.

 

№ 183

Басшылардың, мұғалімдердің, оқушылардың және ата-аналардың  инициативасын және µзіндік іс-әрекеттерін дамытуға бағытталған басқару  принципі:

A) Басқарудағы ақпараттың объективтілігі мен толықтығы.

B) Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың үйлесімдігі.

C) Жүйелілік және тұтастық.

D) Басқаруды демократияляандыру.

E) Коллегиалдық және жеке басқару бірлігі.

 

№ 184

Мұғалімдерді жұмысқа алу, оларды жұмыстан босату:

A) Білім беру жергілікті басқармасының міндеті.

B) Мектеп диреторының оқу ісі жөніндегі орынбасарының міндеті.

C) Мектеп диреторының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының міндеті.

D) Мектеп кеңесінің.

E) Мектеп директорының.

 

№ 185

Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастыру формасы:

A) Ата-аналар комитеті.

B) Педагогикалық кенес.

C) Мектеп кенесі.

D) Оқушылар комитеті.

E) Әдістемелік күн.

 

№ 186

Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру:

A) Педагогикалық кеңестің функциясы.

B) Мектеп кеңесінің функциясы.

C) Әдістемелік кеңестің функциясы.

D) Ата-аналар комитетінің функциясы.

E) Оқушылар комитетінің функциясы.

 

№ 187

Мектеп директорының орынбасарын тағайындайтын:

A) Мектеп кеңесі.

B) Ата-аналар комитеті.

C) Мектеп директоры.

D) Оқушылар ұжымы.

E) Педагогикалық кеңес.

 

№ 188

Мектеп жоспары түрлері:

A) Оқыту жоспары, тәрбие жоспары.

B) Сабақ жоспары, тәрбие іс-шаралары жоспары.

C) Ағымдық, аралық, қорытынды.

D) Перспективті, жылдық, ағымдық.

E) Ата-аналармен жұмыс жоспары.

 

№ 189

Оқу-тәрбие процесін жетілдіру мәселелерімен  айналысатын  тұрақты жұмыс істейтін орган:

A) Мектеп кеңесі.

B) Педагогикалық кеңес.

C) Ата-аналар комитеті.

D) Әдістемелік кеңес.

E) Жас мұғалім мектебі.

 

№ 190

Мектептің жылдық жоспарын бекітеді, мектеп жұмысының қорытындысын  шығарады:

A) Педагогикалық кеңес.

B) Әдістемелік кеңес.

C) Ата-аналар комитеті.

D) Мектеп кеңесі.

E) Оқушылар ұжымы.

 

 

№ 191

Педагогикалық кеңестің төрағасы:

A) Мектеп диреторының оқу ісі жөніндегі орынбасары.

B) Мектеп диреторының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

C) Мектеп директоры.

D) Ата-аналар көмитетінің төрағасы.

E) Ең беделді педагог.

 

№ 192

Пәндік әдістемелік бірлестік:

A) Бір мектептегі кез келген пән мұғалімдерінен құралады.

B) Бір немесе бірнеше мектептің бір пән мұғалімдерінен құралады.

C) Мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен тұрады.

D) Ата-аналармен мектеп ұжымы өкілдерінен құралады.

E) Мектеп басшыларынан құралады.

 

№ 193

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:

A) Әдістемелік кеңес.

B) Пәндік-әдістемелік бірлестік.

C) Проблемалық семинар.

D) Әдістемелік күн.

E) Мектеп кеңесі.

 

№ 194

Педагогикалық талдау мәні:

A) Мектеп басшылығы мен мұғалімдер арасындағы қарама-қарсы.

B) Педагог жұмысындағы кемшіліктерді табу.

C) Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны басқару туралы ұсыныстар жасау.

D) Оқушылардың үлгерімін көтеру.

E) Оқушылар іс-әрекеттерін басқаруды жетілдіру.

 

№ 195

Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады:

A) Мектептің жұмысының жылдық жоспарында.

B) Календарлық жоспарда.

C) Мектеп директорының жеке жоспарында.

D) Мектептің тәрбие жоспарында.

E) Мектеп директоры орныбасарының жеке жоспарында.

 

№ 196

Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін  қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы:

A) Әдістемелік кеңес.

B) Әдістемелік күн.

C) Пәндік-әдістемелік бірлестік.

D) Проблемалық семинар және практикум.

E) Жас мұғалім мектебі.

 

№ 197

Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі нақты бір  бағытты тексеру:

A) Фронтальді бақылау.

B) Ағымдық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Тақырыптық бақылау.

E) Қорытынды бақылау.

 

№ 198

Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық  бағыттарын тексеру:

A) Қорытынды бақылау.

B) Ағымдық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Тақырыптық бақылау.

E) Фронтальді бақылау.

 

№ 199

Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу:

A) Мектепішілік бақылау құралдары.

B) Мектепішілік бақылау формалары.

C) Мектепішілік бақылау түрлері.

D) Мектепішілік бақылау әдістері.

E) Басқару әдістері.

 

№ 200

Педагогикалық талдау объектісі:

A) Мұғалім, оқушы тұлғалары.

B) Мектептің ата-аналармен жұмысы.

C) Мектеп құжаттары.

D) Сабақ, тәрбие шаралары.

№ 201

Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және   тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы:

A) Валеология.

B) Салыстырмалы педагогика.

C) Олигофренопедагогика.

D) Әлеуметтік педагогика.

E) Этнопедагогика.

              

№ 202

Педагогика ғылымының зерттеу объектісі:

A) Қоршаған педагогикалық шындық.

B) Мемлекеттің білім беру жүйесі.

C) Оқушылар ұжымы.

D) Жеке тұлғаның даму процесі.

E) Арнайы ұйымдастырылған педагогикалық процесс.

 

№ 203

Педагогика ғылымының пайда болу себебі:

A) Ғылыми-техникалық прогресс.

B) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі.

C) Тәрбие маңызының артуы.

D) Тәрбие мақсатының өзгеруі.

E) Мектептің қажеттілігі

 

№ 204

Педагогика ғылымында тәрбиенің әртүрлі анықтамаларының болуы:

A) Педагогика ғылымындағы тәрбие проблемасының шешілгендігінің айғағы.

B) Әртүрлі анықтамаларының болуы педагогиканың дамыған ғылым екенін көрсетеді.

C) Ғылыми түсінікті күнделікті өмірлік түсініктен айыру үшін.

D) Тәрбиенің көп аспектілігінен туындайды.

E) Тәрбиенің заңдылықтарынан туындайды.

 

№ 205

Адамгершілік тәрбиесі:

A) Адамгершілік санасын қаалыптастыру процесі.

B) Мораль туралы білімдерді беру процесі.

C) Моральдік принциптер жүйесімен таныстыру.

D) Моральдік қасиеттер, адамгершілік мінез сипаттары, жұріс-тұрыс дағдылары  мен әдеттерін қалыптастыру процесі.

E) Адамгершілік идеалын құру.

 

№ 206

Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау  қабілетін қалыптастыру:

A) Адамгершілік тәрбиесі.

B) Дене тәрбиесі.

C) Эстетикалық тәрбиесі.

D) Экологиялық тәрбиесі.

E) Еңбек тәрбиесі.

 

№ 207

Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ықпал ету амалдары:

A) Тәрбие әдісі.

B) Тәрбие формасы.

C) Тәрбие құралы.

D) Тәрбие тәсілі.

E) Дамуға басшылық жасау.

 

№ 208

Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі:

A) Әңгіме.

B) Диспут.

C) Үлгі-өнеге.

D) Жаттығу.

E) Жарыс.

 

№ 209

Сананы қалыптастыру әдісі:

A) Жарыс.

B) Мадақтау.

C) Жаттығу.

D) Педагогикалық талап.

E) Үлгі-өнеге.

 

№ 210

Мінез-құлықты және іс-әрекетті ынталандыру әдісі:

A) Жазалау.

B) Түсіндіру.

C) Лекция.

D) Тапсырма.

E) Бақылау.

 

№ 211

 «Белгіліден белгісізге, жайдан күрделіге» ережелері қандай принципке жатады?

A) Ғылымилық.

B) Көрнекілік.

C) Шамаға лайықтық.

D) Теориямен практиканың байланысы.

E) Жүйелілік және бірізділік.

 

№ 212

Оқыту принципі:

A) Оқыту материалын таңдау негізінде жататын қағидилар.

B) Оқытудың ғылымилығын қамтамасыз етеін қағидалар.

C) Оқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

D) Оқыту процесінің компоненттері арасындағы байланыстар.

E) Орындауды қажет ететін ережелер.

 

№ 213

 Оқыту процесінің құрылымдық компонентіне жатпайды:

A) Оқыту мақсаты.

B) Оқыту нәтижесі.

C) Оқыту әдістері.

D) Оқыту құралдары.

E) Оқыту заңдылықтары.

 

№ 214

Аралас сабақта:

A) Тек жаңа білімдер қалыптастырылады.

B) Тек жаңа іскерліктер қалыптастырылады.

C) Тек жаңа дағдылар қалыптастырылады.

D) Оқу материалдары бекітіледі.

E) Бірнеше дидактикалық міндеттер шешіледі.

 

№ 215

Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, ізденіс түрлері, зерттеушілік әдістер деп жіктеудің негізгі белгісі:

A) Дидактикалық міндет.

B) Оқудағы ынтымақтастық.

C) Танымдық іс-әрекет түрі.

D) Білім түпнұсқасы.

E) Бинарлық жіктеу.

 

№ 216

Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:

A) Проблемалық мазмұндау.

B) Репродуктивтік.

C) Зерттеушілік әдістері.

D) Түсіндірмелі-иллюстративтік.

E) Ізденіс түрлері.

 

№ 217

Игеру мақсатымен ақыл-ой немесе практикалық қимылдарды бірнеше рет қайталау:

A) Түсіндіру.

B) Кітаппен жұмыс.

C) Жаттығу.

D) Бақылау.

E) Лекция.

 

№ 218

Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды:

A) Әңгіме.

B) Түсіндіру.

C) Дискуссия.

D) Иллюстрация.

E) Демонстрация.

 

№ 219

Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдісі:

A) Демонстрация.

B) Зерттеу әдісі.

C) Танымдық ойындар.

D) Түсіндіру.

E) Иллюстрация.

№ 220

Бақылау әдісі:

A) Түсіндіру.

B) Жазбаша бақылау.

C) Жаттығу.

D) Дидактикалық ойын.

E) Анкета алу.

 

№ 221

Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, ал енді бір түрін тежеуге арналған тәрбие әдісі

A) Талап қою.

B) Жазалау.

C) Мадақтау.

D) Үлгі-өнеге.

E) Бақылау.

 

№ 222

Мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сәйкес тәрбиеленушінің әртүрлі  іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу әдісі:

A) Тәрбиелік жағдайлар туғызу.

B) Жаттығу.

C) Талап қою.

D) Әңгіме.

E) Үлгі-өнеге.

 

№ 223

Жарыс әдісі:

A) Жеңімпаз анықталатын ойын.

B) Нәтижені бекіту әдісі.

C) Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту.

D) Тәрбиеленушінің басқа тәрбиеленушілерден артықшылығын анықтау.

E) Тиімді әдісті анықтау жолы.

 

№ 224

Баланың жағымсыз мінез-құлқы мен теріс қылықтарын тежеу әдісі:

A) Талап қою.

B) Мадақтау.

C) Жазалау.

D) Үлгі-өнеге.

E) Бақылау.

 

№ 225

Өзінде тұлғалық оң касиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс- әрекеті

A) Тәрбие.

B) Қайта тәрбиелеу.

C) Өзін-өзі тежеу.

D) Өзін-өзі тәрбиелеу.

E) Өздігінен білім алу.

 

№ 226

  1.  

Жи­лой район NURLY DALA

Алматы

Перейти

Содействие в подборе финансовых услуг/организаций

Яндекс.Директ

Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, ізденіс түрлері, зерттеушілік әдістер деп жіктеудің негізгі белгісі:

A) Дидактикалық міндет.

B) Оқудағы ынтымақтастық.

C) Танымдық іс-әрекет түрі.

D) Білім түпнұсқасы.

E) Бинарлық жіктеу.

 

№ 227

Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:

A) Проблемалық мазмұндау.

B) Репродуктивтік.

C) Зерттеушілік әдістері.

D) Түсіндірмелі-иллюстративтік.

E) Ізденіс түрлері.

 

№ 228

Игеру мақсатымен ақыл-ой немесе практикалық қимылдарды бірнеше рет қайталау:

A) Түсіндіру.

B) Кітаппен жұмыс.

C) Жаттығу.

D) Бақылау.

E) Лекция.

 

№ 229

Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды:

A) Әңгіме.

B) Түсіндіру.

C) Дискуссия.

D) Иллюстрация.

E) Демонстрация.

 

№ 230

Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдісі:

A) Демонстрация.

B) Зерттеу әдісі.

C) Танымдық ойындар.

D) Түсіндіру.

E) Иллюстрация.

 

№ 231

Ұйымдастыру кезеңі, өткен бөлімдер бойынша тапсырмалар жүйесін орындау, қортынды жасау:

A) Аралас сабақ.

B) Білімді және іскерлікті бекіту сабағы.

C) Жаңа білім қалыптастыру сабағы.

D) Жүйелеу және қорыту.

E) Жаңа іскерлікті қалыптастыру сабағы.

 

№ 232

Оқыту әдісі:

A) Оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық жасау амалдары.

B) Оқушыларда іскерлік және дағды қалыптастыру үшін мұғалім қолданатын тәсілдер жиынтығы.

C) Білім және дағды қалыптастыру мақсатымен нақты қимылдарды көп рет қайталау.

D) Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыны игеру, олардың дүниетанымын  қалыптастыру және қабылеттерін дамыту жолдары.

E) Оқушыларға білім, іскерлік, дағдыны игерту, олардың танымдық   қабілеттерін және тұлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған педагог және  оқушылардың өзара байланысқан іс-әрекеттері.

 

№ 233

Түсіндіру:

A) Оқыту материалын мұғалімнің мәнерлі, әсерлі баяндауы.

B) Оқушыларды жаңа білімді игеруге ынталандыру.

C) Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндау.

D) Ғылыми фактілерді баяндау.

E) Оқу материалын индуктивті баяндау әдісі.

 

№ 234

Мұғалімнің іс-әрекеті — сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық  жүйе:

A) Дәстүрлі.

B) Педоцентрлік.

C) Қазіргі заманғы.

D) Авторитарлық.

E) Демократиялық.

 

№ 235

Нәтижесінде білім, іскерлік, дағды, іс-әрекет және жүріс-тұрыс (мінез-құлық) тәжірибесі, тұлға қасиеттері қалыптасатын педагог пен оқушылар-дың белсенді, мақсатты бағытталған өзара қимылдау процесі:

A) Оқыту.

B) Тәрбие.

C) Білім беру.

D) Тану.

E) Сабақ беру.

 

№ 236

Бағдарламалап оқыту мақсаты:

A) Тәрбие мақсаттарын шешу.

B) Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау.

C) Оқыту процесін басқаруды жетілдіру.

D) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.

E) Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.

 

№ 237

Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары:

A) Педагогтің көмегінсіз орындалатын оқушы іс-әрекеті.

B) Оқыту процесіндегі педагогтің тапсырмасымен және оның басшылығы-мен орындалатын оқушы іс-әрекеті.

C) Педагог басшылығымен, бірақ тікелей қатысуынсыз орындалатын оқушы іс-әрекеті.

D) Бақылау жұмысымен сәйкес.

E) Сабақтан тыс танымдық іс-әрекет.      

 

№ 238

Oқытудың екі жақтылық сипаты:

A) Отбасы мен мектептің ынтымақтастығы.

B) Оқушы мен сыныптың біріге қимылдауы.

C) Сабақ беру мен оқытудың бірлігі.

D) Өзіндік білім алу мен оқытудың бірлігі.

E) Білім беру мен тәрбиенің бірлігі.

 

№ 239

 «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы:

A) Л.Н.Толстой.

B) К.Д.Ушинский.

C) А.С.Макаренко.

D) Я.А.Коменский.

E) К.Гельвеции.

 

№ 240

 Дидактикалық принципке жатпайды:

A) Ғылымилық.

B) Теорияның өмірмен, практикамен байланысы.

C) Жүйелілік және бірізділік.

D) Үздіксіздік.

E) Белсенділік және сапалылық.

 

№ 241

Бақылау формалары:

A) Ауызша бақылау, жазбаша бақылау.

B) Практикалық жұмыстар, машиналы бақылау.

C) Жеке, топтап және фронтальды.

D) Ағымдық, аралық және қорытынды.

E) Тест.

 

№ 242

Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау:

A) Бақылау.

B) Жүйелеу.

C) Оқыту.

D) Диагностика.

E) Тәрбиелеу.

 

№ 243

Бағалау – :         

A) Тексеру процесі.

B) Тексеру нәтижесі.

C) Бақылау әдісі.

D) Бақылау құрылымы.

E)  Қарама-қарсы байланыс.

 

№ 244

 Бақылаудың дидактикалық процестің барлық кезеңінде жүруін талап ететін  принцип:

A) Объективтілік.

B) Жүйелілік.

C) Көрнекілік.

D) Ғылымилық.

E)  Саналылық.

 

№ 245

Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстар:

A) Бақылау  түрлері.

B) Бақылау әдістері.

C) Тексеру құралдары.

D) Диагностика.

E) Оқыту кезеңдері.

 

№ 246

Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау:

A) Ағымдық бақылау.

B) Тақырыптық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Қорытынды бақылау.

E) Оқыту әдісі.

 

№ 247

Әр түрлі деңгейдегі басқару субъектілерінің оның барлық звен-оларымен (министрліктен оқыту-тәрбие мекемелеріне дейін) жүйелі, жоспарлы және мақсатты бағытталған өз-ара іс-әрекеттері:

A) Білім беруді жобалау.

B) Білім беруді дианостикалау.

C) Білім беруді басқару.

D) Білім беруді жоспарлау.

E) Басқару деғгейлері.

 

№ 248

Анықталған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін, басқарғанда сақталатын  негізгі ережелер, оған қойылатын талаптар:

A) Басқару заңдылықтары.

B) Басқару принциптері.

C) Басқару жағдайы.

D) Басқару кезеңдері.

E) Басқару әдістері.

 

№ 249

Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер    жиынтығы:

A) Устав.            

B) Білім беру туралы заң.

C) Конституция.

D) Білім беру туралы концепциялар.

E) Оқыту жоспары.

 

№ 250

Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілігіr және тұтастық, коллегиялық басқарудағы жекелік:

A) Басқару заңдылықтары.

B) Басқару әдістері.

C) Басқару құралдары.

D) Басқару принциптері.

E) Басқару тәсілдері.

 

 Б.Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес келетін мұғалім әрекеті: оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

Бітіруші түлектерге ұлттық бірыңғай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты: стандартты бақылау және орындау

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің итерпретациясы: с) алынған мәліметтердің мәнін анықтайды

 Бітіруші түлектерге ұлттық бірыңғай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты: d) стандартты бақылау және орындау

Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы: е) оқушыға бағдарланған

Баланы өз ықтиярымен оқыту – бұл: d) педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

Білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен және практикамен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі: белсенділік

Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы:  с) озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату  

Л. С. Выготский зерттеулерінің теориялық атауы: с)тарихи-мәдени теория

В.В.Давыдов бойынша оқу іс-әрекетінің басты нәтижесі: теориялық сана мен ойлау

Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Ж. Жетекші іс-әрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі: мектепке дейінгі жас

Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес:   d) қолдану

Жағымсыз істердің алдын алатын өзінің және басқалардың алдында кінәлы сезінуге шақыратын әдіс: жазалау

Жеке тұлғаны дамыту, базалық мәдениетін қалыптастыруда негізгі құрал болып табылады: а) білім беру

Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезінде оқушылардың әрекеті: е) айтқандарын дәлелдейді 

Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі: кумулятивтік әңгіме

К. Көру (визуальды), есту (аудиальды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне әсер ететін оқыту принципі: с) көрнекілік

Компьютерлік   бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы: с) технологиялық білім

Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері: технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық

Қоғамдық түрдегі тәрбие принципінің талаптары: в) азаматты тәрбиелеу

Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мәселелерін көтерген кім: е) Ы. Алтынсарин

М. Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың әртүрлі сыныптан тыс іс-әрекеттері және басқа іс шаралар көрсетіледі: сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында

Мұғалім тәжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тәсіл:    а) сабақты зерттеу

Мұғалім өз пәнін оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей: іс-әрекет пен мінез-құлықты жүйелік-модельдеуші деңгей

Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін қамтитын оқыту әдісі: 

d) лабораториялық жұмыс

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: с) оқушының жеке тұлғалық және мінез-құлық ерекшеліктерін байқау

Мұғалім педагогикалық іс-әрекет құралдары мен тәсілдерін пайдалануда  ескішілдік танытатын стиль:

е) пайымдаушы – әдісқойлық стиль

Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын және әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі: рәсімдік

О. Оқыту принципінің мәні: дидактикалық процесті ұйымдастырудағы және өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар

Оқыту әдістері анықталмайды: оқушылардың қызығушылығымен

Оқыту барысында оқушылардың меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы : ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауы үшін көмектесетін тәсіл: көрсетілім

Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің стилі: 

d) демократиялық

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі: е) балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда көрсетіледі: с) оқу бағдарламасының құрамында

Оқушылардың кәсіби бағдарлығын анықтайтын әдістеме: с) «Менің қалауым» дифференциалды – диагностикалық сауалнамасы.

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «пайымға» тән сипаттама:

а) дәлелдердің деңгейін, маңызын мойындау

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқушының алғышарты: мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі      

Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру және талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы: қорытындылау

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сәйкестік: ықтимал әсерлерді имитациялау

Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы: осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

П. Проблемалық ситуация: бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Пән бойынша білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес: в) қолдану

  Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым: А.Б.Орлов

Ренцулли мен Райстың дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру моделінің үш кезеңі: 

в) жетілдіру, үдеріс, нәтиже

С

Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану: оперантты шарттылы

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі: оқу сапасын арттыру

Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты: ғылыми дәлдік

Т. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ: сынақтан өткізу

Тәрбие процесі нәтижелілігінің маңызды сипаты:  тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес білімі

Тәрбиенің құрамды бөлігі: дене тәрбиесі

Тәрбие әдістеріне жатады: а) әңгімелесу

Тәрбие процесінің ерекшеліктері: 

а) тәрбиелік іс – әрекеттер нәтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлылығы, үздіксіздігі

Тәрбиенің негізгі мақсаты: жеке адамды қалыптастыру және оның жан- жақты толыққанды дамуын қамтамасыз ету

Цифрлық технологияларды қолданып, ақпаратты жүйелеу, орналасқан жерін анықтау қабілеті: 

d) цифрлық сауаттылық

Іс – әрекеттегі зерттеу үдерісін оқу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі:  d) оқушының оқу тәжірибесін жақсартады

Эстетикалық ұғым, пайымдау тәрбиенің қай саласы: d) эстетикалық 

Ғылыми педагогикалық тәжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық: инновацияның негізгі критерийлері

 

3 нұсқа

 Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері

Ақыл ой, дене, адамгершілік, экономикалық еңбек

Құқықтық тәрбие нәтижелігінің басты көрсеткіші болып табылады 

Құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі 

Жарыс әдісі

 өз нәтижелерін басқалармен салыстыра отырып, тұлға қасиеттерінқалыптастыру және бекіту

Тәрбие әдістеріне жатады Әңгімелесу

Дидактиканың нақты түсініктері сабақ беру, оқыту, білім бері, оқу

Оқытудың ғылымилық принципі

 оқушылардың дүниетанымдарын қалыптастыратынғылыми білімдерін жүйесімен қаруландыру

Оқыту әдістемесінің әдістемелік негіздері таным теориясы

Факультатив оқытудың қосымша формасы

Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі  халыққ білім беру ісін жетілдіру

Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік

Озық тәжірибенің ең жоғарғы деңгейі жаңашылдық

Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады

Жаңашылдық

Сабақ беруде пайдаланатын тәсілдерін,жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлексиялық іс-әрекеті

Сабақты психологиялық талдау

Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол  педагогикалық психологиялық ғылымдардың жетістіктерін практикаға енгізу

Н.Мерсер балалрдың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік әңгіме сипаттамасын көрсетіңіз 

Ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

Оқу үдерісі кезінде  дарынды,талантты баларды анықтайтын өлшемдерініңішінен икемділік сипаттамасын көрсетіңіз

Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп қабылдай алады

Жеке тәжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі 

Семантикалық

Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралыбілілмімізді сақтауға жауап беретін жады түрі рәсімдік

Блумм таксономиясына сәйкес жаңа үлгідегі әртүрлі тәсілдермен элемнттердіқиыстыруарқылы ақпаратты жүелеу деңгейі  жинақтау

Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тәжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады   метатану

Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтің бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

Оқушыларға анағұрлым болық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуғакөмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратынсұрақ қою тәсілі түрткі болу

Пән бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тәсілі

 Сандық технологияларды пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну ,бағалау қабілеті ақпаратты сауаттылық 

Оқушылардың барлық қорытындыларды бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау  ерекшелігі сыңаржақтылықтың болмауы

Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты кері байланыс

Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз табысқа жетуге бағыт беру

Дарынды   және талантты оқушыларды ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз өзін өзі сынайды , бағалай алады

Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар оқытудың жаңа тәсілін модельдейді

Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады бүкіл зерттеу тобы

4 нұсқа

Тәрбиенің мақсаты  в)жеке тұлғаныжан жақты дамыту

Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады е)оқу пәндері

Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәлі сезінуге шақыратын әдіс с)жазалау

Жазалау әдісі  с)келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал

Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады оқыту процесіне оқушылардың белсенді қатысуымен оқу материалын меңгерумен

Оқытудың ғылыми принципі оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдерін жүйесімен қарулану

Мектеп жағдайында пайдаланып,арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін қамтитын оқу лабораториялық жұмыс

Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмыстың кешендісі практикумдар

Сабақты психологиялық талдау- бұл мұғалімнің прективті рефлексивті іс әрекеті

Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

Мұғалімнің инновациялық іс әрекеті озық педагогикалық тәжірибелерді оқу тәрбие үрдісіне енгізу

Баларды сүйетінжүрекМеңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізіндетез, нақты, саналы орындалатын пратикалық және теориялық  іс- әрекетке даярлық-------------------------

Балаларды сүйетін жүрек қалауымен әрбір педагогтың қол жетерлік тәрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер педагогикалық шеберлік

Мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалықинновацияның критерийі жаңашылдық

Проблемаларды шешуде дәстүрлі тәсілді қолдануды меңзейтін және нәтижесінде сол тәріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі конвергентті

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз тәжірибе жасау

Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипатын көрсетіңіз жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын орындалу ұзақтығын, нәтижесін белгілейді

Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нәтижелерін кейін оқу үдерісіне саналы пайдалану үдерісі метатану

ДЖ. Флейвелл бойынша оқушыға білмеген тапсырманыорындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да , тапсырманы орындай алмауы өнімділік тапшылығы

Сұрақ қойылғаннан кейінгікідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді өз жауабын түзетіге, нақтылауға

Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі сынақтан өткізу

Білімнің педагогикалық аспектісі оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «» дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын» көрсететін ерекшелігі ұтымдылық

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттамасы бар, «Қорытынды » сипаттамасына тән мұғалім әрекетін көрсетіңіз оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді факторлардың бірі оқушылардың өзін өзі бағалауға қатыстыру

Дарынды талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз (Ренцулли мен Райс) жалпы зерттеу жаттығулары

Сабақты зерттеу( лессон стади) тәсілінде ең басты үрдіс Сабақты зерттеу

Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді оқушылардың оқу үдерісі

 

Тәрбие процесі нәтижелілігінің маңызды сипаты:   тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес білімі

Тәрбиенің құрамды бөлігі: дене тәрбиесі

Жағымсыз істердің алдын алатын өзінің және басқалардың алдында кінәлы сезінуге шақыратын әдіс: жазалау

Тәрбиенің негізгі мақсаты: жеке адамды қалыптастыру және оның жан- жақты толыққанды дамуын қамтамасыз ету

Білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен және практикамен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі: белсенділік

Оқыту принципінің мәні: дидактикалық процесті ұйымдастырудағы және өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар

Оқыту әдістері анықталмайды: оқушылардың қызығушылығымен

Оқыту барысында оқушылардың меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы : ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

Проблемалық ситуация: бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың әртүрлі сыныптан тыс іс-әрекеттері және басқа іс шаралар көрсетіледі: сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында

Ғылыми педагогикалық тәжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық: инновацияның негізгі критерийлері

Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері: технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық

Жетекші іс-әрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі: мектепке дейінгі жас

Мұғалім өз пәнін оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей: іс-әрекет пен мінез-құлықты жүйелік-модельдеуші деңгей

  Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым: А.Б.Орлов

В.В.Давыдов бойынша оқу іс-әрекетінің басты нәтижесі: теориялық сана мен ойлау

 Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауы үшін көмектесетін тәсіл: көрсетілім

Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану: оперантты шарттылы

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқушының алғышарты: мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі     

Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын және әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі: рәсімдік

Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі: кумулятивтік әңгіме

Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ: сынақтан өткізу

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сәйкестік: ықтимал әсерлерді имитациялау

Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы: осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру және талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы: қорытындылау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес келетін мұғалім әрекеті: оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

Бітіруші түлектерге ұлттық бірыңғай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты: стандартты бақылау және орындау

Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі: оқу сапасын арттыру

Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты: ғылыми дәлдік

 

1. Ұлттық энциклопедияда «ғаламдасу» ұғымына қандай анықтама берілген?

Жаһандану - әлемдік ауқымдану – жаңа жалпы әлемдік саяси, экономикалық,

мәдени және ақпараттық тұтастық құрылуының үрдісі және әлемдік өркениеттің

аса маңызды өлшемдерінің жалпы адамзаттық өлшемге ие болуы

2. Дамыта оқыту технологиясының Л. В. Занков жүйесіндегі сабақтардың нәтижелілігінің басты көрсеткіштері:

Ойлай, пайымдай, нақтылай, жүйелей, дәлелдей білу

3. Педагогика ғылымының салалары:

Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, педагогика тарихы,

дефектология, әскери педагогика.

4. «Акселерация» деген қай елдің сөзі, қандай мағына береді?

Латынның «жеделдеу, тездеу» деген сөзі;

5. Еңбек тәрбиесінің міндеті:

Барлық жауаптар дұрыс.

6. Белгілі ғалым М. Чошанов «Құзырлылық» деген ұғымға қандай түсінік беріп, формула ұсынды?

Білімді қолданудың жылдамдығы+әдістерінің оралылымдығы+ойлаудың сынаулығы.

7. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2010ж. дейінгі мемлекеттік бағдарламасында 12 жылдық мектепке өтудің негізгі мақсаттары мен басты басымдылықтарын көрсетіңіз?

Барлық жауаптар сәйкес келеді.

8. Қ. Р.- ның «Білім туралы» Заңының 12 бабында білім деңгейлері қалай белгіленген?

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім беру, негізгі орта білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру, жоғары білім беру, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру.

9. Дене тәрбиесінің негізгі құралдары:

Дене жаттығулары, гимнастика, ойын, туризм, табиғи факторлар;

10. Ж. Б. Қоянбаев оқулығында «білім бағалау» ұғымына қандай сипаттама берілген?

Оқушы жұмысындағы дербестікті, тапсырманы дұрыс орындау, нәтижесі білімнің сапасын анықтау;

11. Білім алудың көзіне қарай оқыту әдістері қалай жіктеледі?

Сөздік, көрнекілік, практикалық;

12. Ақыл - ой тәрбиесіне қандай ұғым кіреді?

Зер салып ойлау, ақыл - ой күштері;

13. Оқытудың жаңа технологияның меңгеру мәдениетінде мұғалімнің қызметіндегі сүйенетін негізгі принциптері:

Дамыта оқыту идеясына негізделген технологияларды тиімді пайдалану, оқушының жеке басын дамыту үшін іздену, бағыт беру;

14. Ж. Б. Қоянбаев оқулығы бойынша ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің ішінен «эксперимент» сөзінің анықтамасына қайсысы сәйкес келетінін табыңыз?

Эксперимент дегеніміз нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық үрдісті зерттейтін ғылыми тәжірибе.

15. Мектепте оқушыларға кәсіптік бағдар беру мақсатында кәсіптік диагностиканың зерттейтін объектісін көрсет:

Әрбір оқушыны зерттеу;

16. Сөздік әдістер тобына қайсысы сәйкес келеді?

Түсіндіру, баяндау, әңгімелесу, лекция, кітаппен жұмыс;

17. Ю. К. Бабанский оқыту әдістерін тұтас педагогикалық әрекеттің тәсіліне қарай қалай жіктейді?

Оқу – танымдық әрекеттерді ұйымдастыру, оқуға ынталандыру, оқытудағы бақылау және өзін - өзі бақылау;

18. Тәрбиенің шығу, дамуын зерттейтін сала:

Педагогика тарихы;

19. Сабаққа қойылатын талаптардың бірі – оқу материалының көлемінің анық болуы. Оны қалай түсінесің?

Оқушының білім деңгейін жас ерекшелігін есепке алып, сабақтың әрбір құрылым бөлігіне оқу материалын таңдау

 

20. Жарыс әдісі:

Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту

 

1. Оқытуды ұйымдастырудың сабақтан басқа формаларына не жатады?

Факультатив, семинар, саяхат, үй оқу жұмыстары.

2. Қай жауап оқыту принциптерінің анықтамасы бола алады?

Оқыту үрдісінің тиімділігін арттыруға қажетті ең негізгі

дидактикалық талаптар жүйесі;

3. Ынтымақтастық педагогикасының пайда болуына себеп болған:

Оқушылардың жалпы дамуының төмендігі;

4. Нұсқау, көрсету, машықтандыру, тапсырма қай әдістер тобына жатады?

Тәрбиеленушінің мінез - құлқындағы жағымды тәжірибені

қалыптастыру әдісіне

5. Педагогикалық ықпал жасау құралдарына нелер жатады?

Мұғалім, ата - ана, ересек адамдардың сөзі, өнегесі;

6. Тәрбие әдістері бойынша педагогикалық бақылау түрлерін көрсет?

Тікелей, ашық, жасырын, қысқа, ұзақ, мерзімді

7. Қиыншылық кездессе, бастаған ісін аяғына дейін орындамайтын бала (қандай) темпераменттің қай типіне жатады?

Сангвиник

8. Қ. Р.- ның 2002ж. «Баланың құқықтары» туралы Заңының І - Т І - бабында «Патронат» деген ұғымға қандай сипттама берілген?

Ата - ананың қамқорлығынсыз қалған баланы уәкілетті мемлекеттік

органмен баланы тәрбиелеуге алуға тілек білдірген адам жасасатын

шарт бойынша азаматтардың отбасына тәрбиелеуге берген кездегі

тәрбиешінің нысаны

9. Бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ баласын оқуға тартуға, оқу құралдарын жазуға, дүние ғылымдарын үйретуге арнаған:

Ыбырай

10. Негізгі педагогикалық ұғымдарды атаңыз:

Тәрбие, білім беру, оқыту

11. Қ. Р. «Білім туралы» Заңының І - бабында «Білім беру қызметі» ұғымына қандай анықтама берілген?

Білім беру субъектілерінің мақсатты, педагогтік негізделген, дәйекті

өзара іс - қимылы барысында жеке адамды оқыту, дамыту және

тәрбиелеу міндеттері шешілетін процесс

12. Көрнекіліктердің түрлері:

Табиғи, заттық бейнелік, символикалық, кестелік, экранды -

динамикалық

13. Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:

Проблемалық мазмұндау

14. Дидактикалық тест:

Оқу материалын игеру деңгейін анықтайтын стандартталған тапсырмалар жинағы

15. Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, тәжірибеде қолдану –

Білімді игеру процесінің кезеңдері

16. Профессор Ж. А. Қараевтың педагогикалық технологияға берген анықтамасын табыңыз:

Педагогикалық технология дегеніміз - әдістемелік жүйе мен сәйкес

дидактикалық үрдістер кешенінің тәжірибеде жүзеге асырылатын

жобасы.

17. Қ. Р - дағы «Баланың құқықтары туралы» Заңның 7 тарауында 2002ж. қандай мәселелер айтылған?

Бәрі де сәйкес келеді.

18. Құқықтық тәрбиенің формалары:

Құқықтық лекториялар, кинолекториялар, заңтану мектебі, білім беру клубтары

19. Білім беру мазмұнын анықтауға әсер ететін фактор:

Барлық жауаптар дұрыс.

20. Оқу - тәрбие жұмысын жүргізудің ерекше өнері:

Педагогикалық шеберлік

 

1. Мектеп пен мұғалім жұмысын бағалау тетігі?

білім стандарты

2. Оқу - тәрбие процесінің белсенді субъектілері?

оқушылар мен мұғалімдер

3. Қай топ оқушының негізгі іс - әрекеттерін құрайды?

ойын, оқу, еңбек

4. Педагогикалық процестiң құрауыштары?

мақсат, мiндет, мазмұн, әдiс, форма, нәтиже

5. Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыды?

философия

6. Педагогикалық зерттеулер нәтижесінде нелер тағайындалады?

заңдылықтар

7. Педагогиканың негізгі категориялары?

тәрбие, білім беру, оқыту

8. Білім беру мен оқыту теориясын зерттейтін педагогика саласы?

дидактика

9. Педагогикалық үрдістердің негізгі ерекшеліктері?

қайталанбайтыны, әркелкілігі

10.“Дамыта оқыту” теориясының негізін салған орыс ғалымдар?

В. Занков, В. Давыдов

11. Тұтастықты қалыптастырып, әр түрлі білімдерді біріктіру?

интеграция

12. Педагогикалық проблемаларды шешу барысында алынатын жетекші теория?

парадигма

13. Жалпы ережелерден жеке қорытынды жасау әдісі?

дедукция

14. Басқару кезінде іс - әрекет барысын үздіксіз қадағалау?

мониторинг

15. Мониторинг әдісінің негізгі белгілері?

кері байланыс пен бағалау

16. Негізге алынып, іс - әрекетке бағалау жүргізілетін белгі?

Критерий

17. Мектептің техникалық паспортының сақталу мерзімі қандай болады?

Тұрақты

18. Сивков кестесі бойынша шет тілі пәнінің қиындық деңгейі?

10 упай

19. Мектептегі ен жоғары басқару органы?

Педагогикалық кеңес

20. Кез келген кызметтің жүйе құраушы компоненті не?

мақсат

 

1. 12 жылдық орта жалпы білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша бастауыш білім берудің негізгі мәні неде?

Білім алушының даралығын ашу, және оқу әрекетін игерту

2. 12 жылдық орта жалпы білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша коммуникативтік құзіреттіліктің негізгі аспектілері қай қатарда дұрыс көрсетілген?

Жазбаша қатынас, көпшілік алдында сөз сөйлеу, диалог, өнімді топтық қатынас

3."Психика"ұғымы қай елдің сөзі және қандай мағынаны білдіреді?

гректің "псюхе"- жан деген ұғымды білдіреді

4. Психология ғылымында кең тараған, адамның жан дүниесі туралы айтылған "Өзіңді - өзің танып біл" пікірін айтқан кім?

Сократ (грек ойшылы)

5. Психиканың құрамдас негізгі бөліктеріне не жатады?

Психикалық процестер, психикалық кейіп, психикалық қасиеттер

6. Зейін көлемін қандай аспаппен зерттейді?

тахистоскоп аспабы

7. Жануарлар психикасының түрлері қай қатарда дұрыс көрсетілген?

инстинкт, дағды, интеллект

8. Жүйке жүйесінің ауруға шалдығуына байланысты жалған, теріс, бұрмаланған бейнелерді қабылдау түрін көрсетіңіз?

Галлюцинация.

9. Апперцепция дегеніміз не?

Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысы мен өткен тәжірибесінің мазмұнына байланыстылығы

10. Ресей психологы Р. С. Немовтың көрсетуі бойынша ойлау процесінің формалары қай қатарда дұрыс берілген?

Ұғым, пікір, ой қорытындысы

11. Аккомодация дегеніміз не?

Көздің түрліше қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеті

12. Объективтік шындықты бейнелеп, оның әсемдігі мен сұлулығын, жарасымдылығы мен сенімділігін қабылдап, оған әсерленудегі көңіл - күйді не деп атайды?

Эстетикалық сезім

13."Темперамент адамның дене конституциясымен тығыз байланыста болады және пикник, атлетик, астеник болып үшке бөлінеді" деп атап көрсеткен ғалымды белгілеңіз?

Неміс психологы Э. Кречмер

14. Темпераменттің типтері қай қатарда көрсетілген?

холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик

15. Бастауыш мектеп шағы бала өмірінің қандай жас аралығын қамтиды?

6 - 10 жас аралығы

16. Бастауыш мектеп шағындағы психологиялық жаңа құрылымдарға қайсысы жатады?

Еркіндік, іс - әрекетті іштей жоспарлау, рефлексия.

17. Психологияда қандай жас кезеңін "Сыналатын кезең" деп атайды?

Жеткіншектік жас

18. Жас ерекшелік психологиясы қашан дүниеге келді?

ХІХ ғасырдың аяғында

19. Отандық психолог Қ. Жарықбаев бойынша қабылдау дегеніміз не?

Қабылдау дегеніміз сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында тұтастай бейнеленуі

20. Сөйлеу процесінің физиологиялық негізін дәйектеп түсіндірген кім?

Орыс ғалымы И. П. Павлов

 

1. Орта сынып жасындағы бала зейінінің ауыспалылығы көбіне неге байланысты болады?

Күшті әсер еткен заттарға

2. Педагогикалық қабілеттілікте мұғалімнің қандай қасиеттері жетекші роль атқарады?

Коммуникативтік, перцептивтік

3. Педагогикалық психологиядан ең бірінші рет оқулық жазған кім?

П. Ф. Каптеров

4. Оқыту дегеніміз не?

адамға белгілі бір іскерліктер мен дағдыларды беру

5. Сәбилік шақта жетекші іс - әрекет не болып табылады?

заттық іс - әрекет

6. Балалар ұжымының ересектер ұжымынан айырмашылығы неде?

балалар ұжымы нақты өндірістік қарым - қатынасқа тікелей шыға алмайды

7. Кіші топтардағы психологиялық, әлеуметтік жағдайларды зерттейтін психологияның қай саласы?

әлеуметтік психология

8. Ағылшын психологы Дж. Кеттелл ойлап тапқан психодиагностиканың негізгі әдісі қай қатарда көрсетілген?

Интеллектуалдық тест,

9. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы бойынша мектепке дейінгі тәрбие және оқытудың негізгі мақсаты қай қатарда көрсетілген?

Мектепке дейінгі білім беру, сауықтыру және түзеу бағдарламаларымен қамтуды дәйекті түрде ұлғайту жолымен балалардың білім алуына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;

10. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында жалпыға бастауыш білім беру бағдарламасы неге бағытталған?

Баланың жеке тұлғасын қалыптастыруға, оның жеке қабілетін ашуға және оны дамытуға бағытталады;

11. Психологияның саласы қай қатарда дұрыс көрсетілген?

Жас ерекшелік психологиясы

12. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңында көрсетілген білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принципі қай қатарда дұрыс көрсетілген?

Әрбір азаматтың интеллектуалдық дамуы, психикалық - физиологиялық және жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге қол жеткізуі

13. 12 жылдық орта жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша негізгі орта мектепті бітіруші оқушыларды әлеуметтендіру нәтижесі қай қатарда көрсетілген?

Негізгі орта мектепті бітірушінің құрбыларымен қарым - қатынас мәдениетін білуі, жаңа әлеуметтік рөлдерді игере білуі, әлемдік көзқарастағы проблемаларға, құрбылар ұжымындағы өзіндік әлеуметтік мәртебесіне саналы қызығушылығын таныта білуі

14. Психология ғылымының 3 түрлі ерекшелігі бар. Олар қай қатарда көрсетілген?

Адамтану жайындағы ғылымдар арасында жетекші орынға ие, 2. Эксперименттік ғылым, 3. Пәннің дербестігі

15. Ақыл - ой әрекетінің кезеңмен қалыптасу теориясының авторы кім?

П. Я. Гальперин.

16. В. Вундт қай жылы тұңғыш психологиялық лаборатория ұйымдастырды?

1879 ж

17. Адамның сезім күйлерін қандай аспаппен зерттейді?

пнеймограф аспабы

18. Рефлекс дегеніміз не?

сырттан немесе іштен келген тітіркендіргіштерге организмнің қайтаратын жауап реакциясы

19. Бинокулярлық көру дегеніміз не?

Кеңістіктегі заттардың көлемін екі көзбен көру

20. Түйсіктердің қосарланып жүруін психологияда не деп атаймыз? синестезия

 

1. Іс - әрекеттің жан қабілеттерімен байланысын зерттеуші ғылым?

психология

2. Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына:

екі жүз жылға жуық

3. Психология ғылымының міндеті –

психологиялық құбылыстардың объектив заңдарын ашу

4. Психика рефлекстігі мен іс - әрекетінің психикалық басқарылуы жөніндегі идеяның авторы:

М. И. Сеченов

5. Екі сигналдық жүйе теориясының авторы:

И. П. Павлов

6. Тітіркену – бұл:

барша мәнді биологиялық әсерлерге жауап беру

7. Сезімдік психика кезеңіне тән процесс:

түйсіну

8. Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт?

когнитивтік

9. Барша психикалық болмыс нақты даму процесінде пайда болады, жасайды және өзгереді деп тұжырымдаған ғалым?

Ломов

10. Тіршілік көрінісін сырттай танытушы категория?

әрекет

11. Барша тіршілік иелерінің қоршаған дүниемен өмірлік байланыстар жасап әрі оларды оз қажетіне орай өзгерте алу қабілеті?

белсенділік

12. Білімдер мен дағдылардың қалаған нақты әрекетте көрінуі?

ептілік

13. Адамдар арасындағы іс - әрекет қажеттігінен туындаған тіл байланыстарының бастау көзі?

сөйлесу

14. Адамдардың өзара ықпал жасау қатынасын қамтамасыз етуші тіл қызметінің түрі?

ақпараттық

15. Созбаяндағы іркіліс, ырғақ, тыныс белгілерімен көрінетін адам психикасының түрі?

көңіл күй

16. Сананың белгілі мезетте қажет объектке бағытталуы?

зейін қою

17. Іс - әрекетті бақылау және реттеу кызметін атқарушы психикалық процесс?

зейін

18. Адам санасындағы ойлар мен бейнелерге бағытталатын зейін түрі?

интеллектуалды

19. Ырықсыз зейіннің туындау негізі?

адам мақсатына тәуелсіз

20. Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыды?

 

 

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.