Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Информатика ПББ тест сұрaқ- жaуaп 5-нұсқа

Информатика ПББ тест сұрaқ- жaуaп 5-нұсқа

21 авг 2023, 18:44
2 375
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

1.       А1:А12   ұяшықтарындағы сандардың   арифметикалық  ортасын  табуға   қолданылатынфункцияны көрсетіңіз:СРЕДЗНАЧ(al:al 2)

2.       А1:А12 блогіндағы сандардың қосындысын табу үшін қолданылатын функциясы:=CУММ(а1:а12)

3.       А1 ұяшығында=D1-$D2 формуласы  жазылған. А1ұяшығына В1 ұяшығына көшіргендегі формула: =E1-$D2

4.       А2, В2 ұяшықтарындағы сандардың  қосындысы және қосындыға С2 ұяшыңындағы санды көбейту фолрмасының   жазылуы:=(A2+B2)*C2

5.       A,B,C,D пікірлері мәндерінің ақиқаттығын тексеру, егер A=1, B=0, C=1, D=0: 2,1,4

6.       Alien.avi файлы: бейнефильм

7.       ALT+F4: Программа терезесін жабу 

8.       «ASCII» кодындағы кех келген символдың  бір разряды: 8бит, 1байт

9.       ARJ архиваторымен жұмыс жасау кезінде А командасы нені  білдіреді: архивке файлды қосу

10.    ARRAY операторы қандай типке жатады: массив

11.    В3 ұяшығында=C$2+$D3+2 формуласы жазылған. В3 ұяшығын В2 ұяшығына көшіргенде онда формула түрі қалай өзгереді: =С$2+$D2+2

12.    B$2  ұяшығындағы $ символы д/з: ұяшық аты өзгеріссіз қалады

13.    B$2В8-ге дейінгі  ұяшық диапазонынын қосу формасының жазылуын көрсетіңіз: =CУММ(b2:b8)

14.    Backspace пернесінің қызметі: курсордың сол жағындағы  символды өшіру

15.    Binary digit  сөзін қысқартып ....... деп атайды: бит

16.    BIOS бағдарламасы орналасқан: тұрақты жадта

17.    С1 ұяшығына = СРЗНАЧ(А1:А7) формуласын енгізгенде шығатын нәтиже: 40

18.    CD жазу құрылғысының ерекшелігі: біреселі жазу мүмкіндігі бар компакт-дискіге файлдарды жазу үшін қолданылатын құрылғы

19.    CD16 мәнін  санау жүйелеріне аударғандағы мәндері: 3158 , 110011012,20510

20.    Concat (Ss2sn)  функциясы: S1,S2…Sn мәндерін реті бойынша біріктіру

21.    CTRL+S:сақтау

22.    CTRL+С: көшіру

23.    CTRL+U: мәтіннің асты сызылған

24.    CTRL+V: қою

25.    CTRL+N:жаңа құжат құру

26.    CTRL+F: іздеп және ауыстыру

27.    CTRL+O:ашу

28.    CTRL+Х: қиып алу

29.    CTRL+Р:баспаға шығару

30.    D5 пен D7 ұяшықтарындағы сандардың  айырмасы: =D5-D7

31.    D7 ұяшығына  жалпы жалақы сомасын есептеп жазу формасы: =CУММ(D3:D6) 

32.    DS пен Q7 ұяшықтарындағы  сандардың айырмасы: =D5-D7

33.    Dо операторының алгоритмдік тілдегі сәйкес командасы: орында

34.    E2a+blnxcos x –мына өрнектерге қандай  функциялар қолданылады: SQRTEXPLNABSCOS

35.    ENIAC-тың конструкторлары: Дж.Эккерт, Дж.Моучли

36.    Excel адрестің дұрыс жазылуын көрсет: А19

37.    Excel кестелік процессорында  диаграмма тұрғызу барысында бос диаграмма шығу ол:мәліметтер тұрған ұяшық блогі белгілен бесе

38.    Excel кестелік процессорындағы СРЗНАЧ жетесінің міндетін көрсетіңіз: берілген ұяшықтар ауқымының орташа арифметикалық мәнін 

39.    Excel редакторында №2 терезе элементі : бағандардың аты

40.    Excel редакторындағы №1 терезе: жұмыс ұяшығының аты

41.    Excel үнсіз  келісім бойынша санды ..... туралалайды:оң жақ шеті бойынша

42.    Excel-де деректер қорын жазу нені білдіреді? деректер қорындағы кесте жолдары

43.    Excel-де парақты толық ерекшелеу амалы: жол мпен бағандардың қиылысуындағы бос ұяшықта шерту

44.    Excel-де санды уақыт қатынасында беру: формат-ұяшықтар-сан-уақыт

45.    Excel-де сандық пайыздық қатынаста беру үшін қандай бұйрықтар орындалады: басты-формат-формат ұяшықтар-сан-пайыздық

46.    Excel-де –СТЕПЕНЬ (А5;7) функциясының мағынасын көрсет: А7 ұяшығындағы санның 5 дәрежесін табу

47.    Excel-де формулалар жолы ......көрсетеді: ағымдағы ұяшықта жазылатын мәлімет н/е ұяшықтағы бар мәлімет

48.    Excel-дегі =Информатика! В4 формуласының мағынасы: информатика парағындағы В4 ұяшығының мәнін көшіру

49.    FIllEllipse (x,y:integer;XR,YR:word) әрекетінің қызметі: шеңбердің іші  боялған доғасын сызу

50.    HOME пернесін басу арқылы...болады:сілтеменің жолдың басына ауыстыру

51.    http://www.khabar.kz/kaz/index.html адресіндегі index.html ........білдіреді:web парақ файлының атын

52.    IF ….THEN операторының қарапайым түрде жазылуы: IFөрнек THEN операторы

53.    Insertbackspasedelete пернесі: редакциялау/ курсормен басқару

54.    Integer операторы қандай типке жатады: бүтін

55.    Integer типінің екі санын бөлу нәтижесінде алынатын тип: Real

56.    Internet желісінің көмегімен қашықтан оқытуды пайдаланады: Internet желісіне қатынас құра алатын кез келген адам

57.    IP адресі:нақты бір компьютердің, құрылғының атауы, 32 биттік сан

58.    IP адресіндегі ондық цифрлар тобының саны:4

59.    .Jpg кеңейтілімді файлда сақталатын мәлімет: кескін (сурет)

60.    LENGTH(S) жолдық: Sжолдық   айнымалылысы таңбасының санын есептеу

61.    MS ACCESS деректер қорын басқару жүйесінің   объектілері: кесте, сұраныстар, формалар, есептер беру, макростар, модульдер

62.    MS-DOSOЖ жазған компания: Microsoft

63.    MS Excel кестелік процессорда  баған мен жолдар саны:1048576 және 16384

64.    MS Excel кестелік процессорда  барлық формулаларды бірден көрсету үшін орындалатын команда:сервис-параметры-вид-формулы-Ок

65.    MS Excel кестелік процессорда  СРЗНАЧ функциясында қолданылатын ең көп аргумент саны: 30

66.    MS Excel кестелік процессорда  сузудің түрі: автосүзгі ж/е кеңейтілген сүзгі

67.    MS Excel кестелік процессорда  ұяшықтар ауқымы белгіленген. Активті ұяшықтың адресі өрісінде не көрінеді:бірінші белгіленген

68.    MS Excel кестелік процессорда  ұяшықтар ауқымы белгіленген. Қай ұяшық өзге түспен  ерекшеленіп тұрады:бірінші белгіленген

69.    MS Excel кестелік процессорының жұмыс кітабындағы жолдардың адресі көрсетіледі: 1-1048576 сандармен

70.    MS Excel кестелік процессорында  ұяшықтардың ішіндегі деректерді редакциялау пернесі: F2

71.    MS Excel кестелік процессорында  меңзерді келесі параққа ауыстыру: Ctrl+PageDown

72.    MS Excel кестелік процессорында  формуланы қайта есептеуді жүзеге асыру пернесі: F9

73.    MS Excel кестелік процессорында  ‘0’, ‘A’, ‘+’ символдары өсу реті бойынша қалай сұрыпталады: ‘+’, ‘0’, ‘A’

74.    MS Excel кестелік процессорының А1:Z7 ұяшықтың  аумағында қанша ұяшық бар:182  

75.    MS Excel құжатының кеңейтілімі: .xlsх

76.    MS Excel программасының  кеңейтілуі: .xls

77.    MS Excel редакторының қызметі: кестелік

78.    MS Excel редакторының белгіленген 5-ұяшығындағы терезе элементі: жол аты

79.    MS Excel редакторының белгіленген 6-ұяшығындағы терезе элементі: парақ хаттамасы

80.    MS Excel электрондық кесте ұяшығының мазмұнын жою үшін: ұяшықты бөліктеп Delet батырмасын шерту

81.    MS Excel электрондық кестенде А1 жәнеС3 аралығындағы мәндердің қосындысын есептеуге арналған функция: =CУММ(А1:С3)

82.    MS Excel электрондық кестенің функция аргументтері бір-бірімен қалай бөлектену керек: нүктелі үтірмен

83.    MS Excel электрондық кестесіндегі формуланың жазылуы: «=» белгісінен кейін

84.    MS Excel формула мына белгімен жазылады: «=» тең

85.    MS Excel формуласы $ белгісінің мағынасы:көшіру кезінде адресті өзгертпеу

86.    MS Excel-де 20000 саны экспоненциалды түрде жазылуы: 2,00Е+04

87.    MS Excel-де диаграмма шеберінде бірінші қадамында ұсынылатын мүмкіндік: диаграмманың түрін, типін таңдау

88.    MS Excel-де ЕГЕР сөзі келесі категорияға жатады: логикалық

89.    MS Excel-де енгізіп қойған деректерді өзгерту үшін .......болады: формула қатарына бір шерту н/е ұяшыққа екі шерту

90.    MS Excel-дегі формулалар құралатын команда: функция шебері

91.    MS Office-тің мәтіндік құжаттарында таралатын вирус: макровирус

92.    Microsoft Excel кестелік редактордағы жол мен бағанның   қиылысуын...деп атайды: ұяшық 

93.    Microsoft Office-тің құрамына кіретін Microsoft Excel бағдарламасының түсінігі.....жұмыс істеуге арналған: сандық кестелермен

94.    MS Word бағдарламасында құжатты қараудың режимдеріне жатпайды:параметры страницы режимі

95.    MS Word мәтіндік процессорында бір мезгілде ашуға болатын терезе: қалауың бойынша

96.    MS Word мәтіндік процессорында мәтін тергенде жаңа абзац өтетін перне: Enter

97.    MS Word мәтіндік процессорында жанама мәзірді шақыру үшін: Shift+F10 

98.    MS Word мәтіндік процессорында экранға координаталық сызғышты шығару үшін қолданылатын мәзір: түр

99.    MS Word мәтіндік редактордың құжат кеңейтімі: .doc

100.  MS Word мәтіндік редакторда CTRL+INS клавиштарының комбинациясын басқанда белгіленген блоктағы өзгеріс: мәліметтерді алмастыру буферіне блокты көшіреді

101.  MS Word процессорында  төменгі және жоғарғы индекстерді қоюға мүмкіндік беретін командалар тізбегін көрсет: басты-шрифт

102.  MS Word процессорында қаріп көлемімен аралықтарды өлшеу мен қолданылатын өлшем бірліктері: сантиметр, пункт, дюйм, пика, миллиметр

103.  MS Word редакторында қандай өлшем бірліктері қолданылады: сантиметр, пункт, дюйм, пика, миллиметр

104.  MS Word редакторында қаріп көлемі мен аралықты өлшеу: сантиметр, пункт, дюйм, пика, миллиметр

105.  MS Word редакторында құжатты бағандарға (колонка) бөлу командасы қай жолаққа (лента) орналасқан: беттер параметрі

106.  MS Word-та әртүрлі құжатты бағандарға (колонка) бөлу командасын қай жолақта (лента) орналасқан: бет параметрі

107.  MS Word-та әртүрлі құрылымдағы кестелер тұрғызуға мүмкіндік береді: жолдар мен бағандар санын

108.  MS Word-та белгіленген мәтін бөлігін   жоғарғы индекс етіп пішімдейтін пернелер комбинациясы: Ctrl+Shift

109.  MS Word-та белгіленген мәтін бөлігін  кіші бас әріптермен пішімдейтін пернелер: Ctrl+Shift+K

110.  MS Word-та белгіленген мәтін астын сызатын пернелер комбинациясы: Ctrl+Shift+W

111.  MS Word-та  бірнеше құжатты сақтау үшін «Сохранить все» командасын қай пернені басып файл менюін ашады: Shift

112.  MS Word-та қанша табуляция маркері бар: 5/4

113.  MS Word-та қалып-күй қатарында болмайтын ақпарат:құжаттағы символдардың жалпы саны

114.  MS Word-та қаріпін өзгерту жолы былай болады: басты-шрифт

115.  MS Word-та құжатқа 2007 нұсқасын Колонтитул қою жинағы: кірістіру

116.  MS Word-та құжатқа 2007 нұсқасында құжатты бағандарға бөлу командасы: беттер параметрі

117.  MS Word-та құжатты  түрлі объектілерді енгізу үшін келесі технология қолданылады:OLE

118.  MS Word-та құжаттарды баспаға шығаруға сәйкестендіріп бейнелейтін режим: разметка страницы

119.  MS Word-та құжаттарды пішімдеуге арналған дайындамалардың түрлері: тақырыптар, шаблондар, стильдер 

120.  MS Word-та орфографияны тексеру жолы: сервис-орфография

121.  MS Word-та пішімдеу атрибуттарының жиынтығын ұсынады: стиль

122.  MS Word-та табуляция маркері емес: по горизонтально

123.  MS Word CTRL пернесін басып тұрып тышқанды бір рет шерткенде тышқан нұсқағышы тұрған ___белгіленеді: сөйлем

124.  Microsoft Windows ортасында активті терезеде  бірнеше терезелер ашылғандағы терезенің күйі: терезенің тақырып қатары басқа терезелерден түстер бойынша ерекшеленеді

125.  MS Power Point программасында слайдтар демонстрациясы кезінде бірінші слайдқа ауысу үшін: тінтуірдің екі батырмасын басып, 2 секунд ұстап тұрады 

126.  MS Power Point программасында слайдтар демонстрациясы кезінде қара экранды жасау/болдырмау пернесі: В

127.  ОLE технологиясы: объектілерді байланыстыру ж/е енгізу технологиясы

128.  Online режимінде тікелей сұхбаттасу формасы: чат

129.  PageDown пернесінің атқаратын қызметі:курсорды мәтін бойынша бір бет алға жылжытады

130.  PageUp  командасы нені білдіреді: құжаттың басына тез тұру

131.  Paint графикалық редакторында бір уақытта екі түспен сурет салуға болатын түс: негізгі ж/е фондық

132.  Paint графикалық редакторында түстер палитрасын мынадай іс-әрекет көмегімен көрсетуге болады: кірістіру-түстер палитрасы

133.  Paint графикалық редакторында үзіндіні мынадай бағыттарға бұруға болады:вертикаль, горизанталь, 900,1800

134.  Paint редакторындағы бүріккіш құралы қолданылған аймағындағы бейнені бояйды: фон түсімен

135.  Paint редакторында құрал-саймандар тақтасын көрсету/жасыру үшін қолданады:  Ctrl+F1

136.  Paint редакторында пернені жібермей ұстап отыратын дұрыс фигура салуға болмайды:Shift

137.  PaintScreen пернесінің қызметі: экранда бейнеленген ақпаратты алмасу буферіне көшіреді

138.  Power Point-та Әдеттерігі режимның «слайд режимі» мүмкіндіктері: слайдттың әртүрі элеметтерін теруге, түзетуге, қосуға анимациясын баптауға болады

139.  Power Point бағдарламасының көрмесін қамтитын файлдың кеңейтімі: .ppt

140.  Power Point бағдарламасының көрмесінің слайдтар көрсетілімін үзетін пернені көрсет: Esc

141.  Power Point бағдарламасының көрмесінің Слайдтарды көрсетуді бастау әмірін қай батырма орындайтынын көрсетіңіз: F5

142.  Power Point бағдарламасында құрылған файл: презентация

143.  Power Point бағдарламасында презентацияларды құрудың тәсілдері(қате жауабын көрсет): бағдарламалық тілде жазу арқылы

144.  Power Point көрмесіне  автоматты түрде  слайд қосу үшін: «создание слайда» диалогтық терезе

145.  Power Point презентациясына басқа презентация   слайдтарын қою командасы: басты-слайд құру

146.  Power Point-те бірнеше слайдтар ерекшелеу үшін (мысалы,10-ның3-ін): {Shift}пернесін басып тұрып, қажет слайдтарды ерекшелеп, шерту қажет

147.  Power Point-те слайдқа арналған ескертпелерді басу үшін....қолдануға болады: әдеттегі режимді н/е «Құрылым режімі»

148.  Power Point-тің стандартты тақтасын «Құру» батырмасы: жаңа презентацияны құруды ж/е «Жаңа слайд» диалогі терезесін шақырады

149.  Power Point-тің қосымшалар терезесіндегі «Қалып» менюы мынадай командаларды құрайды: мәтіннің кез келген мінездемелерін н/е басқа объектілерін, үлгілерді таңдау, түсті схемаларды ж/е слайдтарды өзгерту

150.  RGB түс моделі  үшін негізгі тер: қызыл,жасыл,көгілдір

151.  RGB жүйесі ... ақпаратты кодтау үшін қолданылады: Графикалық

152.  RUN командасы орындалғаннан кейінгі процесс: программаның орындалуы

153.  S1s2….Nжолдарын реті бойынша біріктіру үшін...Функциясын қолданамыз: concat

154.  S1жолы жолының бір бөлігін болытындығын анықтау үшін ....Функциясын қолданамыз: pos

155.  SetTextStyle (Font word Direction word CharSiseword) әрекетінің қызметі:шығарылған мәтіннің стилін орнату

156.  Shift+Ins клавишасын басқанда:алмасу буферіндегі ақпарат белгіленген блок орнына қояды

157.  Sin(x)функциясының мәнін табу үшін келесі формула қолданылады: =S1N(радианы(2*4))

158.  SHIFT +INS клавиштарының басқанда MS Word-та белгіленген блокта қандай өзгеріс болады: алмастыру буферіндегі ақпаратты белгіленген блог тұрған орынға қояды

159.  Web-беттерді көруге арналған бағдарлама:браузер

160.  Web-беттерінің кеңейтілуі (форматы):*.Htm

161.  Web-парақтарын қарау үшін интернетте мына программалар пайдаланылады: internetExplorer н/е NetScape Navigator

162.  Web-сайттың дұрыс жазылмаған адресі:http://wwwpark.rugallery. 

163.  Web файлдарының кеңейтілімін көрсетіңіз:  htm н/е html

164.  While операторының алгоритмдік тілдегі сәйкес командасы қандай?әзір

165.  Windows амалдық жүйесінің ең маңызды ерекшілігі: тұйық жұмыс ортасы, графикалық көптерезелі интерфейсті жүйе

166.  Windows жүйесіндегі жұмыс істеу терезелері: қапшық, қолтанбалар, диалогтық, нықтама терезелері

167.  Windows жүйесіндегі комьютерлік альфавиттік символдар саны: 1-ден 250-ге дейін 

168.  Windows жүйесінде Себеттегі файлдар қанша уақыт сақталады: пайдаланушы өзі жойғанға дейін

169.  Windows объектісіне жатпайды: іске қосу батырмасы

170.  Windows операциялық жүйесінің объектілері:файл, бума, жарлық, есептер тақтасы, белгішелер, себет

171.  Windows программасының жұмысын қалай аяқтау керек: файл мәзірінен шығу командасын таңдау арқылы

172.  Windows-та болмайтын тере түрлерін көрсетіңіз:тізім терезесі

173.  Windows-тің бір терезесінен екіншісіне өту: ALT+TAB

174.  Windows-тің стандартты  тобына жатпайтын бағдарлама:PowerPaint

175.  Windows XPқұрамындағы мультимедиа файлдармен жұмыс жасайтын және фильм ретінде сақтауға мүмкіндік беретін бағдарлама: movіemaker

176.  Word 2003 нұсқасында процессорда қалып-күй қатарын бейнелеу жолы:сервис-параметрлер, түр(вид) ішкі бетіндегі қалап қатары (строка состояния)

177.  Word 2007 нұсқасының процессорында сақталған файлдың кеңейтілімі: *.doc

178.  Word бағдарламасында  тақырыптардың  сызбалық мәтінін әзірлеу  құралдарын іске қосу әмірі:Кірістіру-сурет-WordArt нысаны

179.  Word құжаттары және Excel электрондық  кестесі құжаттарына  вирус жұқтырады: макровирустар

180.  Word мәтіндік  процессорында кесте неден тұрады:мәтіндері мен суреттері бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан 

181.  Word процессорында 2007 нұсқасында құжатты баспаға беру (дұрыс емес нұсқасын көрсет): вставка

182.  Word процессорында абзацты ерекшелеу үшін сол абзац ..... тінтуірді: үш рет шерту

183.  Word процессорында беттерді нөмірлеу: кірістіру-бет параметрлері(бет нөмірлері)-қажетті параметрлерді орнату

184.  Word процессорында беттің параметрін  орнатуға арналған  командалар мен әрекеттер:бет параметрлері-қажет параметрлерді орнату –OK

185.  Word процессорында екі жолды біріктіру: курсорды екінші жолдың басына апарып “Backspace” пернесін басу керек

186.  Word процессорында жоларалық интервалды орнату: формат-абзац командасын таңдап, жоларалық интервал мәнін қою

187.  Word процессорында кестедегі =Average (A1:D1) формуласының мағынасы: WORD процессорында формуламен жұмыс істеу  мүмкіндігі жоқ

188.  Word процессорында қалып-күй қатарындағы «6/32» белгісінің мағынасын:ағымдағы бет нөмері-6/ құжаттағы беттердің жалпы саны-32

189.  Word процессорында қалып-күй қатарындағы «Стр 15» белгісінің мағынасын:ағымдағы беттің нөмері 15 екенін

190.  Word процессорында сөзді ерекшелеу: тышқанды сөздің оң жағынан 2 рет шерту

191.  Word процессорында сөзді ерекшелеу үшін, сол сөзге: тышқанды 1 рет шерту керек

192.  Word  редакторды іске қосу (қате жолды көрсет): экрандағы бос орында жанама менюді шақырып, оның ішінен Word бағдарламасын қатарын таңдау арқылы

193.  Word редакторында  берілген мәтінді не форматты іздеу және ауыстыру командасы:Ctrl+F

194.  Word редакторында құжатты бағандарға (колонка) бөлу командасы қай жолаққа (лента) орналасқан: беттер параметрі

195.  Word редакторымен жұмысты аяқтап және редакторды жабу үшін төмендегі әрекеттер орындалады: Файл→Шығу (Выход) меню командасын таңдау арқылы

196.  Word редакторымен жұмысты аяқтап және редакторды жабу үшін төмендегі әрекеттер орындалады (қате жолды көрсет): файл-ашу(открыт) меню командаларын таңдау арқылы

197.  Word-та анықтманы қай пернені басу арқылы шығаруға болады: F1

198.  Word-та барлық құжаттар менюдің қай пунктіне жіберіледі:окно

199.  Word-та беттің параметрін  орнатуға арналған  командалар мен әрекеттер:бет параметрлері-қажет параметрлерді орнату –OK

200.  Word-та беттерді  бір-бірімен  еркінен тыс айыру амалын орындау: кірістіру-бетті бөлу

201.  Word-та енгізу  курсорын бір бет төмен жылжытатын перне:PageDown

202.  Word-та жоларалық интервалды орнату: формат-абзац командасын таңдап, жоларалық интервал мәнін қою

203.  Word-та кесте неден тұрады:мәтіндері мен суреттері бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан 

204.  Word-та құжатты көру  режимін өзгерту: түр

205.  WordPad мәтіндік редакторда жоқ элемент: тік сызғыш/ маркер батырмасы

206.  WorldWideWeb түсінігі: дүниежүзілік өрмек 

207.  ........ жүйе көп қолданушы жүйеге жатады: UNIX

208.   түймешенің қызметі: белгіленген символдарды бір түспен бояу

209.  @ белгісі: домен атымен басталып,қолданушының атымен аяқталатын адрестегі көрсетілетін айырғыш

210.  *,bmp  кеңейтілімі бар құжат, қай программаның көмегімен құрылған:Paint

211.  $D$5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады: абсолюттік

212.  $D13 адресімен берілген ұяшық қандай жол және бағанда орналасқан: $D жолы, 13 баған

213.  1байтта: 8 бит

214.  1гигабайт: 1024 мегабайт

215.  1Гбайт: 3*220байт; 3*220байт; 3*210Мбайт 

216.  2Гбайт: 2*230байт; 2*210Кбайт; 2*220Мбайт

217.  1петабайт:210Тбайт

218.  1Эбайты:1024Пбайт

219.  3,5 дискетаның  сыйымдылығы ....Мбайт: 1,44

220.  28 ондық  саны он алтылық  санау жүйесінде  жазылу түрі: 1С16

221.  256 түсті графикалық ақпаратты кодтау үшін ....қажет: 8 бит

222.  100 mod10 өрнегінің типі: integer

223.  5 mod 3+6 div 4=?: 3

224.   (128+1416+278)*78 / (2216-148) =? Теңдеуінің екілік жүйедегі шешімі: 10000

225.  (2+3) mod 2 нәтижесі: 1

226.  5х / 25(х+1)  х-тің мәні А1 ұяшығында сақталған болса, электронды кестедегі формуланың жазылуы: =(5*А1)/(25*(А1+1))

227.  10 элеметтен тұратын А{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} жиыны енгізілген. Writeln (‘a[5]=’,a[5]) операторы орындалғаннан кейін экранда шығатын мән: a[5]=5

228.  1-ден  15-ке дейінгі тақ сандардың  квадраттарының қосындысын  есептеу программасы: integer6 S=0, X:=X+2

229.  127 санынан 2цифрын бөліп (жекелеп) алу амалы: (127DIV10) MOD 10

230.  9-сынып оқушыларының үздіксіз компьютерде отыру мерзімі: 25 мин

231.  Абоненттің байланыс жәшiгiндeгi электрондық байланыс – бұл: сервердегi iшкi жадының бөлiгi.

232.  Автотолтыру әрекеті қалай орындалады:ұяшықтың оң жақ төменгі бұрышына меңзері келтіріп тұрып + белгішесін жылжыту арқылы.

233.  Автотолтыру жүзеге  асырылады: басты мәзірі арқылы

234.  Автоформаттау кезіндегі өзгерістер неге байланысты: автоформат командасының қандай мәтін элементіне орындалғанына байланысты

235.  Ағымды уақытты есеп тақтасында көрсету үшін келесі команданы орындаймыз: бас мәзір-баптау-есеп тақтасы-сағатты көрсету

236.  Ағымдағы презентация түстер шешімін өзгертуге болатын командалары: дизайн-түстер-тақырыптың жаңа түсін құру

237.  Адам ақпаратты елестетуіне қарай: мәтіндік, сандық, графикалық, нышандық, графикалық, кестелік

238.  Адам туралы жалған ақпаратты әлеуметтік желіде орналастырудағы жауапкершілікті кім мойнына алады? Оны орналастырған адам

239.  Адам тілі келесі ақпаратқа жатады: дыбыстық.

240.  Адамның ең көп көлемдегі ақпаратты алу мүшесі: көру

241.  Ақ-қара кескіндегі әрбір нүктенің көлемі: 1 бит

242.  Ақпаратты енгізу үшін қандай құрылғы қолданылмайды? плоттер

243.  Ақпаратты қағазға шығаруға арналған құрылғы: принтер.

244.  Ақпаратты өңдеудегі негізгі операцияларды орындайтын ЭЕМ-нің құрылғылары: процессор

245.  Ақпаратты ұзақ сақтауға арналған құрылғы: винчестер, қатты диск

246.  Ақпараттық кеңістікте жарнама үшін қолданылатын құрал: веб-сайт

247.  Ақпараттық көлемін өлшеуге қолданылмайтын бірлік: кг,мегагерц

248.  Ақпараттық модельдің жіктелуі: вербальдік, таңбалық.

249.  Ақпараттық модель түрлері: оқулықтың ішіндегі сызбалар, суретші салған картина, Менделеев элемент/ң периодтық жүйесі, авиарейс кестесі

250.  Ақпараттық парақшада 57бет бар, әр бет42 жолдан, әр жол 127 символдан тұрады. Егер әр символдың 8биттік кодталуында жазылған болса, онда парақшаның ақпараттық көлемін килобайтпен есептеу:297

251.  Ақпараттық процесстерді көрсетіңіз: бақылау жұмысын орындау, сөзжұмбақ шешу, телебағдарлама қарау, телефон арқылы сөйлеу

252.  Ақпараттық үрдіске .... жатады: Ай-Жер серігі, Астана-Қазақстанның астанасы, Домбыра-қазақтың ұлттық аспабы, Жолбарыс-жыртқыш аң

253.  Ақпараттық үрдіске .... жатады:жеткізу, сақтау, өңдеу

254.  Алгоритм дегеніміз: орындаушының мақсатқа жетуге көзделген дәл де нақты бұйрықтарының тізімі

255.  Алгоритм жазу жолдары:табиғи тіл, алгоритм тілі, графикалық тілі, бағдарламалау тілі

256.  Алгоритм түрлері: сызықтық, тармақталу, циклдік

257.  Алгоритмді орындағаннан кейін Ү-тің мәні Х: =12; Ү=4; 3

258.  Алгоритмнің жазылуы: түйінді сөздер, блок сызба, қарапайым тіл, программалау тілі арқылы

259.  Алгоритмнің  нақты бір мәселені ғана емес, бүкіл біртипті мәселелерді шешу мүмкіндіктері қасиетті:жалпылығы

260.  Алгоритмнің орындалу нәтижесі неге тең: 0

261.  Алғашқы есептеу автоматының құрастырушысы: Чарлз Бэббидж 

262.  Алғашқы желінің атауы: ARPANET

263.  Алғашқы электронды  кесте программасы:VisiCalc

264.  Алфавиттік символдар түрінде ұсынуы: кодтау

265.  Алфавиттік-сандық пернетақта:әріптер мен сандық пернелер

266.  Анимациялық эффектілерді қосу әрекеті орындалады:слайдты көрсету- анимация қосу командасын орындау арқылы

267.  Аралас объект: қатар орналасқан объектілер тобы

268.  Аралас н/е қорытынды  мәліметтерді экранға дискіге енгізу-шығару порттарына жазу: нәтиже алу (шығару)

269.  Арнайы модельдерге жатады: ноталар, химиялық формулалар

270.  Асты сызылған қарайтылған қаріпті қарайтылған қаріпке ауыстыру тізбегі: қажет мәтін үзіндісін бөліп алу және      батырмасын басы 

271.  Асты сызылған қаріпке ауыстыру тізбегі:         батырмасын басы 

272.  «Аты-жөні» бағанын алфавит бойынша жазу үшін келесі әрекет орындалады: Қажетті баған белгіленіп,  белгішесі басылады.

273.  Ауқымды желіде бір желіден қабылданған деректер форматын басқа желідегі деректер форматына түрлендіретін бағдарлама немесе компьютер: Шлюз

274.  Ауқымды желідегі әр сервердің атауы: домен

275.  Ашылған қапшыққа сәйкес батырма болады: есептер тақтасында

276.  Әлемдегі ең алғашқы программист: Ада Лавлейс

277.  Әр мемлекетке орналасқан абоненттерді байланыстыратын желі: глобалдық

278.  Әр мемлекеттің орта мәнін есептеу үшін келесі формула қолданылады: =СРЗНАЧ(B3:D3)және автотолтыру командасы 

279.  Бағдарламада end; және end. сөздерінің арасындағы айырмашылықты көрсет: Бұл end;ішкі begin жабу,end. – программаның соңын көрсетеді

280.  Байланыс дегеніміз не: ақпаратты жіберуді қаматамасыз ету

281.  Барлық бума объектілерін белгілеу үшін....түзету-барлығын ерекшелеу

282.  Барлық компьютер тізбекті түрде бір кабельге жалғанған топология: шина

283.  «Басы»  сөзі жазылған эллипс нені белгілеуде қолданылады: программаның басы

284.  Басқа бағдарламалардың ішінде тығылып тұратын вирус: трояндық бағдарлама

285.  Басқа мәтінмен, графикалық, бейнелік, дыбыстық ақпаратпен мағыналық байланысын қамтитын мәтін түрі: гипермәтін

286.  Басқа Web-құжаттың  адресі  байланысқан   мәтіннің  үзіндісі  немесе   құрамдас  объектісі:гиперсілтеме

287.  Басқару пернелері: Enter,Shift, Alt, Ctrl, CapsLock, Tab, Esc, Insert, BackSpace, Delete, PrintScreen, ScrollLock, Pause

288.  Бейнеадаптер: мониторда көретін ақпарат бейнесін басқару қызметін атқарады

289.  Бейнеклип файлдарының кеңейтілімі:  .avi, .wmf, .vob

290.  Белгілі  бір   нысанның,  құбылыстың,  үдерістің   ерекшеліктерін  сипаттайтын  көрсетілім:Модель

291.  Берілген алгоритмде цикл қанша рет қайталанады: 9

292.  Берілген есептің шешілу жолын анықтайтын алгоритмнің арнайы машиналық тілде жазылуы: егер

293.  Берілген және есептелген мәндерді меншіктеу, соларды өңдеу салыстыру операцияларын орындайды: деректерді енгізу

294.  Берілген жиын элементтерінін типі қандай? VAR B:array[1…7] of char; символдық

295.  Берілген өрнектердің дұрысы: 12510=1758   11010=1568    7510=1138   8310=1238.

296.  Берілген өрнектің дұрысын анықтаңыз: 12510  = 11111012   1010  =10102  1610   =100002  410=1002.

297.  Берiлген типтердiң iшiндeгi 1 байт көлем алатыны: shortint, byte

298.  Берілген http://www.mail.ru/ftp.html идентификатордың тасымалдау протоколы:http 

299.  Бет нөмірлерінің форматы қалай өзгертіледі:кірістіру-бет нөмірлері  (вставка-номера страниц) командасы орындағанда шыққан сұхбат терезеде формат батырмасын шерту арқылы

300.  Бет нөмірлерінің форматы қалай өзгереді: Колонтитулдар саймандар тақтасындағы Бет нөмірлерінің форматы (Формат номера, страниц) батырмасын шерту

301.  Бинарлы ақ-қара  бір пикселді бейнелеу үшін бит саны:1бит

302.  берілген блок сызба қай алгоритм түріне жатады: тармақталу

303.  мына блок сызба қызметі: шарт

304.  Блок-сызбада тіктөртбұрыш нені білдіреді: мәліметтерді өңдейді

305.  Блок-сызбалар-..сызықтармен байланысқан команда жазылған блоктар түріндегі аранайы құралдар

306.  Блокты/ұяшықтар тобын/белгілеу үшін мынадай әрекеттерді орындау керек (қате жауабын көрсет): блогте тұрып тышқанның сол жақ батырмасын екі ретшерту

307.  Браузер  түсінігінің дұрыс анықтамасы: internet тор көздеріне   шолу жасау бағдарламасы

308.  Бума атауының файл атауынан ерекшілігі: буманың кеңейтілімі жоқ

309.  Бумалар бұтағындағы “ - ” белгісі көрсетеді: Бумалардың жабық екендігін

310.  Бумалар орналасу реті иерархиясының ең басында тұратын қапшық: менің компьютерім

311.  Буферден деректерді ағымдағы құжатқа  кіріктіру пернелерінің комбинациясы:Shift+Ins

312.  Бүтін х санының квадраты: sqr(x)

313.  Бір атаумен белгіленген, бір өлшеммен өлшенетін шаралардың реттелген тізбегі: жиын

314.  Бір ғимарат ішіндегі н/е қатар орналасқан ғимараттардағы дербес компьютер мен принтерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі: жергілікті желі (LAN)

315.  Бір құрылымды жазбалар жиынтығы – бұл: Жол (кесте)

316.  Бір рангты желі-бұл: ерекшеленген сервері жоқ, барлық ЭЕМ-дердің қатынас құқықтары  бірдей  желілер

317.  Бір уақыт ішінде нысанның өзгерту үдерісін сипаттайтын модель түрі: динамикалық модель

318.  Бірдей хаттамаларды пайдаланатын желілерді байланыстыратын компьютер: желі торабы

319.  Бірінші буындағы ЭЕМ: электронды лампалар

320.  Бірінші электронды есептеуіш машина шыққан жылы, атауы: 1946 жылы, ENIAC

321.  Векторлық бейне: графикалық ақпаратты геометриялық объектiлер жинағын кескiндеу

322.  Векторлық графиканың базалық элементі: сызық

323.  Векторлық графиканың негізгі объектілері: геометриялық фигуралар

324.  Векторлық графикалық редактор: Adobe lllustrator

325.  Векторлық кескiн: нүкте, сызық, шеңбер, тіктөртбұрыш, т.б, компьютерлік графикада кескінді өрнектеу

326.  Векторлық кескін неден тұрады: геометриялық объектілерден

327.  Векторлық графиканың базалық элементі: Сызық

328.  Вербальдік ақпараттық модель: ойша немесе әңгіме түрінде жасалған модель түрі

329.  Вирусқа қарсы пограммалап түрлері: доктор-программалары, детекторлар, ревизорлар

330.  Гипермәтін: графикалық, дыбыстық, бейнелік ақпараттан тұрады

331.  Графиктік редакторда палитра д/з: түстер жинағы

332.  Графикалық ақпаратты сақтауға қолданылмайды: қағаз

333.  Графикалық ақпаратың пиксельдер түрiнде ұсынылуының атауы: растрлық

334.  Графикалық  ақпараттық модельге жатқызуға болатын модель түрі: тас бетіндегі жазбалар

335.  Графикалық режімге ауысу әрекеті: init graph

336.  Графикалық режімнен шығу  үшін қолданылатын процедура: CloseGraph

337.  Графикалық режімнен шығу:CLOSEGRAPH  PALETTE

338.  Графикалық редактор қызметтерінің біреуін ата: бейнелерді құру

339.  Графикалық редактор қызметі тиімді болып табылады: графикалық редактордың арнайы құрылғылары көмегімен салынатын қарапайым фигуралар

340.  Графикалық  файлдардың сығудың әлістері:сапасын жоғалтып және жоғалтпай сығу

341.  ДББЖ (деректер базаларын басқару жүйесi) – бұл : ДБ-да деректердi сақтау, қосу, жою және редакциялау үшiн қолданылатын проrраммалық жүйе

342.  Деректер  базасын құрудың шебер жеримі:кесте құрылымын құруды тездететін бағдарлама

343.  Дербес компьютер қызметі: Ақпаратты өңдеу

344.  Дербес компьютерде ақпаратты енгізу құрылғысы: Пернетақта

345.  Дербес компьютерде ақпаратты іздеу және сақтау құрылғысы: жүйелік блок

346.  Дербес компьютердің негізгі құрылғысы: монитор

347.  Дербес компьютердің файлдық жүйесі мына модель түріне жатады: Иерархиялық

348.  Деректер қоры дегеніміз: Арнайы ұйымдастырылған жазулар мен файлдар тізбегі

349.  Деректер қорымен жұмыс жасауға негізделген программалық қамсыздандыру: деректер қорын басқару жүйесі

350.  Деректер қорындағы мәтiндiк типтерi символдар саны: 255

351.  Деректер қорының негізгі объектілері:кестелер,сұраулар,формалар,отчеттар,макростар,модульдер

352.  Деректер қорының негізгі элементі болып табылады: алаң

353.  Деректер қорындағы «кілт» мағынасы: мәні басқа жазбалардан қайталанбайтын өріс

354.  Деректер өрісінің аты-бұл...құрылатын  кестенің баған аттарының  тақырыбы

355.  Деректер схемасының міндеті: кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу

356.  Деректер схемасының міндеті: Кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу

357.  Деректерді сүзіп алу (фильтрлеу):берілген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау

358.  Деректер типінің  ішіндегі бүтін типтері: Longint, Shortint, integer, Byte

359.  Диаграмма типін өзгерту үшін: Берілген аралықты белгілеп белгілеп , тышқанның оң жақ батырмасында Изменить тип диаграммы командасын таңдау

360.  Диаграмма құру үшін: Аралықты белгілеп, Түр-Диаграмма батырмасын шерту қажет

361.  Диск жетек деп - сырттан түскен мәлiметтердi оқуға арналған құрылғы

362.  ДК-нің микропроцессорында қосымша қойылады: математикалық сопроцессор

363.  ДҚБЖ ...операциясын қолдамайды: пароль тағайындалған жазбалар

364.  Драйверлер компьютердің қандай бағд. жабдық жатады: жүйелік

365.  Дұрыс емес тұжырымды көрсет: Слайдты жою үшін ...: Слайдта тұрып Delete} пернесін шерту

366.  Дұрыс жауапты көрсетіңіз «Мен программалау тілдерін қолданып, программаны қалай құру керек екенін білемін.» сөйлемдегі білім қай түрге жататының көрсетіңіз: процедуралы, хабарлама

367.  Дұрыс құрылмаған сөйлемді көрсет: бастапқы пікір ақиқат болғанда, терістеу-ақиқат 

368.  Дыбыстарды шығару тiзіміне кiредi: мультимедиа файлдарының тiзiмi.

369.  Дыбыстық ақпаратты шығару құрылғысы: бейнекамера

370.  Дыбыстық карта арналған: дыбыс, сөз, музыканы өңдеуге байланысты есептеу амалдарын орындауға

371.  Егер L-бүтін, S =2 - тұрақты, P-нақты тип болса, онда VAR арқылы ол қалай сипатталады? const s=2; /var L: integer; P: real;

372.  Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (X,Y); операторының нәтижесі неге тең?7 15

373.  Егер бірігіп пайдалану үшін желіде арнайы компьютер болса, онда ол: Сервер

374.  Егер желілер қайсыбір ұйымға немесе ұйымдар тобына енсе, онда ол: корпоративтік

375.  Егер жергілікті желіде ерекшеленген компьютер-сервер болса, онда ол желі: иерархиялық

376.  Егер жұмыс үстелінде белсенді терезе жоқ болса, онда компьютерді дұрыс өшіру: Аlt + F4

377.  Екi азат жолды бipeyгe бiрiктiру үшiн орындалатын арекеттер тiзбегiн керсетiңiз: бiрiншi азат жолдың соңына меңзердi орналастырып, Delete пернесiн басу

378.  Екі желінің мәлімет алмасуының ережелерін, ақпарат форматтарын, принципін анықтау заңдылыңы: протокол(хаттама)

379.  Екілік санау жүйесінде  келесі теңдік жазылған 1110?111?11?1?=100: /,+,-

380.  Екілік санау жүйесіндегі 111 саны сегіздік санау жүйесінде ... тең: 7

381.  Екінші буындағы ЭВМ: жартылай өткізгіштер-транзисторлар

382.  Енгізу құрылғысы: микрофон

383.  Ерекшеленген файлды жою үшін мына перне басылады: Delete

384.  Есеп шығару кезінде =Н8+Н14 формуласы не орындайтынын көрсетіңіз: Н8 ж/е Н14 ұяшықтарының мәндерін қосады

385.  Есептеу барысында  белгілі бір әрекет бірнеше рет қайталанып отыратын алгоритм түрі: циклдық

386.  Есептеу барысында  мәндері өзгермейтін шамалар: тұрақтылар

387.  «Жалпы  құны»   бағанындағы  жалпы  сөйлесу   уақытының  сомасын  есептеу   формуласы: =C2*D2; =C3*D3; =C4*D4*; =C5*D5; =C6*D6.

388.  Жанама (контекстік) мәзір:кез келген объектіні н/е белгішені  ерекшелеп, тышқанның оң жақ батырмасын шерту

389.  Жаңа жолды қосу үшін Кесте меюіндегі командаларды орындау арқылы ж/е .... арқылы жеңіл орындауға болады: оң жақ  бұрыштағы  төмен ұяшыққа орналастырып, Tab пернесін басу

390.  Жаңа құрылған Е бағанына жалақының 10%-ын құрайтын сыйақы мөлшерлемесін есептейтін формула: =D3*10/100

391.  Жарлық дегеніміз: программа мен файлға сілтеме 

392.  Жекелеген нысанды вирустың бар-жоғына тексеру: тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, жанама мәзірден Вирусқа тексеру

393.  Желі торабынан болатын ж/е дербес компьютерге қызмет атқаратын бағдарламалар? сервер-бағдарламалары

394.  Желіге қосылған компьютерлерде қандай адрес тұрақты болады: IP адресі

395.  Желідегі пакеттердің адрестелуін іске асыратын хаттама: IP

396.  Желiлiк адаптерлер: ArcNet, Ethernet

397.  Желілік операциялық жүйелер: windows NT Server, Novell Netware

398.  Желiлiк топология - желi баптауларын, бірінен соң бірі беріледі: сақина

399.  Желiлiк топология - желi баптауларын, желiлiк құрылғылардьң қосылуы мен орналасу сызбасын көрсету тасiлi. Мәлiметтер бiр компьютерден екiншiсiне қабылдаушы компьютерге жеткенге дейін бірінен соң беріледі. Бұл... : сақина

400.  Желінің ақпараттық компоненттері: компьютер түрлерінен, олардың құрылғыларынан, байланыс арналарынан,  байланыс тетіктерінен тұрады

401.  Желінің ең қарапайым топологиясы: шина

402.  Жергілікті желіге қосылған компьютерге қатынау үшін ... білу кереккомпьютердің атын

403.  Жергілікті желіге қосылған компьютерге қатынау үшін ... білу керек: компьютердің атын

404.  Жергілікті желіде компьютерге жұмыс істеуге жағдай жасайтын құрылғы: желілік адаптер

405.  Жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық байланысуытопология

406.  Жергілікті желінің неше түрі бар: бір рангілі

407.  Жергілікті желінің желінің сипаттамасы: өзара жақын орналасқан мекемелердің түрлі мекемелерінде орналасқан компьютерлерде табу

408.  Жергілікті Web-парақты қарап, өзгертулер енгізу үшін қолданылатын команда:түр-HTML кодын қарау

409.  Жергілікті желілердің қызметі: желідегі компьютерлердің бірлесіп жұмыс істеуін қамту

410.  Жетектегіш бағдар/ның сол жақ үстіндегі қалтаның жанындағы «+» таңбасы: қалтадағы қазіргі сәтте бейне бетте бейнеленген ішкі каталогтар бар

411.  Жиым сипатталуының дұрыс жазылуы: Var x: array [1…3,1…4] of integer

412.  Жол мен бағанның қиылысуы: 

413.  Жолда жүру ережесi, ақынның ойындағы өлeң жолдарын, сазгердің әуенi қандай модельге жатады: ақпараттық

414.  Жолсерік  программасын   іске  қосу  командасы:Пуск-Все   программы-Стандартные-Проводник

415.  Жолсерік программасындағы қапшық алдындағы «+»/«1» таңбасы нені көрсетеді: ішінде бағыныңқы қапшық бар

416.  Жоларалық интервал түрлерін көрсет: бірлік, екілік, біржарымдық, минимум, көбейткіш, дәл

417.  Жүйе жұмысы істен шыққан жағдайда келесі программаларды жіберу: ScanDisk

418.  Жұмыс кітабы: жұмыс кеңістігі

419.  Жұмыс столын алмастыру буферіне көшіру: PrintScreen

420.  Жұмыс үстелінде стандартты түрде орналасатын белгішелер:Менің  компьютерім, себет, тапсырмалар үстелі, желілік орта, Internet Explorer, бастау батырмасы

421.  Жұмыс үстелінде бір мезгілде қанша терезе ашуға болады?қалауыңыз бойынша

422.  Заманауи принтерлер басып шығару тәсіліне қара йнешеге бөлінеді: 2

423.  Интернет  желісінде нақты уақыт режиміндегі  қатынас жасау қызмет бағдарламасы: Chat

424.  Интернетке қосылған компьютерде болу к/к: IP адрес

425.  Интернетке қосылудың қандай әдістер ақпараттық ресурстарды пайдалаундың ең үлкен мүмкіндіктерін береді? коммутирленген телефон каналы бойынша терминальді байланыс

426.  Интернетте қолданылатын хаттама: TCP/IP

427.  Интернеттің пайда болуына үлкен септігін тигізді: ARPAnet

428.  Информатика ғылымы:  компьютер көмегімен ақпаратты қабылдау, беру, өңдеу және оларды сақтау.

429.  Информатика кабинетіндегі істеуге рұқсат етіледі: екі оқушының бір жерде жұмыс істеуіне.

430.  Информация алмасуда қандай құралдың жылдамдығы үлкен болады: қатқыл диск

431.  Информациялық қоғамның орны: ғылымның кейбір салаларында информациялық технологияларды терең енгізу

432.  Иілгіш магнитті диск:флоппи-диск, дискета

433.  Кабель арқылы өзара жалғанған бірнеше компьютерлер тобы: жергілікті

434.  Калькуляторда 2+5*2 орындағандағы  индикация өрісіндегі мән:14

435.  Калькуляторда МС батырмасыныың қызметі: жадыдағы санды индикаторға көшіреді.

436.  Кез   келген    стандартты   программаларды   іске    қосу: Іске   қосу,   Все   программы,Стандартные

437.  Кездейсоқ сандардың генераторын инициалдайды: randomize

438.  Келесі  мәліметтер   бар  болсын:  B1=12,  C1=-13  Өрнектің  дұрыс   жауабын  көрсетіңіз=КОРЕНЬ(ABS (B1-C1)): 5

439.  Келесі мәліметтер бар болсын: B1=25, C1=64 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз =МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1)):8

440.  Келесі мәліметтер бар болсын: B1=5, C1=20 D1 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егероған=КОРЕНЬ(B1+С1) енгізілсе: 5

441.  Келесі мәліметтер бар болсын: B1=9, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз =МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1)): 3

442.  Келесі мәліметтер бар болсын: B2=5, C2=59 D2 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егероған=КОРЕНЬ(B1+С1) енгізілсе: 8

443.  Келесі мәліметтер бар болсын: B4=4, C4=3 D4 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) енгізілсе: 30

444.  Келесі мәліметтер бар болсын: B5=2, C5=4 D5 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егероған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) енгізілсе: 26

445.  Келесі   өрнек    берілген   5х/25(х+1)   х-тің    мәні   А1   ұяшығында    сақталған   болса:=(5*A1)/(25*(A1+1))

446.  Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А2=4; А1=2; В2=5. С2 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе: 9

447.  Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А3=10; В1=5; В3=3. С3 ұяшығының мазмұнынеге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе: 13

448.  Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А6=4; В1=5; В6=13. С6 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе: 15

449.  Кескiндi және мәтiндiк ақпаратты қағаздан компьютерге енгiзу құрылғысы: сканер

450.  Кесте 1 ж/е 2-кестені қолданып «Шашқа арналған көбік» өрісі үшін «Тұтынушыға арналғанбағасын»есептеу үшін төмендегі фор/ы қол/з: =СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;$13;D$3:D$12)*$J

451.  Кестеге формула енгізу үшін мына әрекет орындалады: кірістіру-формула

452.  Кестедегі ұяшықтар мына тәсілдермен біріктіледі: 

453.  Кестедегі мәндер ішінен бір мемлекетті алып тастау үшін: Қажетті жолды белгілеп, Өшіру батырмасын орындау жеткілікті

454.  Кестелер, Сұраныстар, Есептер беру макетін өзгерту режимі: Конструктор режимі

455.  Кестелік мәтін: символ,жол,баған,ұяшықтардан тұрады

456.  Кестелік мәтін: символ, жол, баған, ұяшықтар

457.  Кестелік процессорларға жататын бағдарламаларды көрсетіңіз: Excel

458.  Клипартты қою үшін қандай команданы қолданамыз: Вставка —> Рисунок —>Клипарт

459.  Командалар мен басқарыла отырып, WEB-құжатында, браузер экранда бейнеленетін құжат:тегтер

460.  Компьюетр жадында әрқашан сақталатын вирус: резидентті

461.  Компьютер ....жұмыс істеу үшін әмбебеп құрылғың қате пікірін көрсет: адамдармен

462.  Компьютер жылдамдығының (тактілік жиілігінің) анықталуы: процессордың  бір секундта орындайтын амалдар санымен

463.  Коспьютер құрамына кіретіні әр түрлі құрылғыларды басқаруға арналған арнайы программа:драйвер

464.  Компьютер мен адам арасындағы тиімді ара қашықтық: 60-70см 

465.  КОМПЬЮТЕР сөзінде неше бит: 72

466.  Компьютер программасы жұмыс істеген кезде шығаратын ақпараттарды бейнелеуге арналған негізгі құрал: монитор

467.  Компьютер экранындағы ең кіші элементі: пиксел

468.  Компьютерде терілген мақала 30 беттен тұрады, бір бетте 40 жол, ал бір жолда 50 символ бар делік. Берілген мақаланың ақпараттық көлемі: 60000 байт.

469.  Компьютерде сақталатын іздеу: іздеу

470.  Компьютерді жергілікті желіге қосып, орталықтан басқаратын компьютер: сервер

471.  Компьютерді қорғау үшін қандай тіркеу жазбасымен жұмыс істеу қажет? қарапайым қолжетімділік.

472.  Компьютерден дыбыстық ақпаратты шығару процесін көрсетіңіз:екілік кодтар жиыны электр импульстеріне айналдырылып, динамик арқылы өткізіледі.

473.  Компьютерден дыбыстық ақпаратты шығару процесі: екілік кодтаржиыны электримпульстеріне айналдырып, динамик арқылы өткізіледі

474.  Компьютердегі жергілікті желіге қосуға арналған интерфейстік блок: желілік адаптер

475.  Компьютердiң барлық құрылғыларының жұмысын автоматты басқаратын бағдарламалар :Операциалық жүйе.

476.  Компьютердiң   жылдамдығының   (тактiлiк    жиiлiгiнiң)   анықалуы:   процессордың  бiрсекундта орындайтын амалдар санымен.

477.  Компьютердің жады: сыртқы, ішкі.

478.  Компьютерлерді біріктірудегі ең қарапайым топология: шиналық.

479.  Компьютерлік желі-ресурстарды   (дискі,файл,принтер, коммуникациялық құрылғылар) тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі.

480.  Компьютерлік модель: бағдарламалық орта көмегімен жүзеге асатын.

481.  Компьютермен жұмыс істеуге қажетті негізгі құрылғылар:  Пернетақта, жүйелік қорап, монитор.

482.  Компьютермен жұмыс істеген уақытта көзге арналған жаттығуды қанша минут: 10-15

483.  Компьютерлік барлық құрылғыларының жұмысын автоматты басқаратын бағдарламалар: операциялық жүйе

484.  Көрсетілу әдісіне қарай модельдердің жіктеледі: ақпараттық, материалдық, ақпараттық

485.  Көрсету түріне қарай ақпараттық модельдер жіктеледі: арнайы,  математикалық,  ауызша, құрылымдық, логикалық, геометриялық.

486.  Көшу операторы:goto

487.  Курсорды басқару пернелері: Сілтемелер, Home,End,Page UpPage Down. 

488.  Курсорды беттегі мәтіннің басына дейін қандай тәсілмен шығаруға болады? hіft + Ctrl +Home 

489.  Кішігірім дыбыстық файлдарды программалар мен құжаттарды қолдануға, дискіге жазуға мүмкіндік береді: фонограф программасы

490.  Кiтапша 210 беттен тұрады. Бiр бетте 38 жол, бiр жолда 62 символ бар деп алсақ   көлемi :483 кб

491.  Қай файл ішкі құрылғы драйверлерін жүктейді және операциялық жүйенің параметрлерін орнатады? CONFG.SYS

492.  Қайсысы ақпарат тасығыш емес? Процессор

493.  Қандай да бір программаны құрастыру, тестілеу және талдау кезінде    қолданылатын програма: аспаптық программалық құрал

494.  Қандай жағдайда таңдау алгоритмі қолданылады? есепте 3 тен көп шарт берілсе.

495.  Қалай сақтау командасының қызметі: бастапқы файлдың көшірмесін сақтайды немесе типін өзгереді

496.  Қандайда уақыт аралығында мәтінің шекті санын қабылдайтын сигнал: Дискретті.

497.  Қарапайым жағдайда тiкбұрышты кесте түрiнде, құралған бөлiктерiнiң өзара қатынасына сай құрылған мәлiметтер қорының аталуын: реляциялық

498.  Қаріп параметрлерін тағайындау үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет (Дұрыс емес жауабы): Формат-Автоформат командасын орындағанда ашылған сұқбат терезеде тиісті параметрлерді тағайындау қажет

499.  Қапшықтан оқыту деген: белгiлi бiр қапшықта оқытуға арналған оқыту формаларының бірі.

500.  Қаріп ауыстыру командасы: Басты-Қаріп /Пішім-қаріп

501.  Қаріп параметрлерін тағайындау үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет (Дұрыс емес жауабы): Формат-Автоформат командасын орындағанда ашылған сұқбат терезеде тиісті параметрлерді тағайындау қажет.

502.  Қатты темір тауар? Hardware.

503.  Қоғамның ақпараттық мәдениеті мынадай түсінік береді: информациямен белгілі бір мақсатта жұмыс істей білу және оны алу, өңдеу, тасымалдау жолында компьютерлік ақпараттық технология ортасында пайдалану

504.  Қолдану аймағына қарай модель не үшін және қандай мақсатқа қолданылады деген сұраққа жауап беру мақсатында төмендегідей топтарға жіктеледі: оқу, тәжірибелік,ғылыми-техникалық, ойын, имитациялық

505.  Қолданушы деңгейінде деректер қорының түрі: кесте, очет, форма

506.  Қосымша сандық пернетақта: NumLock.

507.  Құжатқа мәтіндi енгiзу кезiнде <Enter> пернесi қашан басу керек: әрбiр абзацтың соңында.

508.  Құпия сөздің ұзындығы: 8 символдан кем болмауы керек

509.  Логикалық амалдар: көбейту, қосу, теріске шығару.

510.  Логикалық күрделі қатынастар өрнегінде AND деген не? Және.

511.  Логикалық қосу: дизъюнкция.

512.  Логикалық формуланың ақиқаттық кестесінде 512 жағдай қарастырылса, қанша айнымалы бар болғаны: 9.

513.  Магниттік дискідегі жинақтағыштар қызметі ... Информацияны сақтайды.

514.  МББЖ-нің көптеген түрлері бар: ParaDox, FoxPro, Access, Clipper.

515.  Макрос дегеніміз: жұмыс парағының бір н/е бірнеше формулаларына қоятын мәндер тізбегінің нәтижелерінен тұратын деректер блогы

516.  Маустың  функцияларын орындайтын ж/е портативті компьютерлерде қолданылатын құрылғы: требол

517.  Мәлімет типтері:integer

518.  Мәтін теру кезінде пернетақтамен  енгізілген  символ қандай бағытпен анықталады:курсор орнымен

519.  Мәтін түрлері: кәдімгі, кестелік, программалық, гипермәтін 

520.  Мәтінге дайын суретті қою үшін: қою-сурет.

521.  Мәтінде қолданылатын тізім түрі: нөмірленген тізім

522.  Мәтінді редакциялау деп: берілген мәтінге өзгерістер енгізу процесі 

523.  Мәтiндi теру кезiнде пернетақтамен енгiзiлген символ қандай бағытпен анықталатынын көрсетiңiз: курсор орнымен.

524.  Мәтіндік құжат құрамында  қандай мәтін түрі болмайды:күрделі

525.  Мәтіндік жаңа құжатты құру батырмасы: CTRL+N.

526.  Мәтіндік құжат форматы: .rtf

527.  Мәтіндік құжатқа серет қосу үшін: кірістіру-сурет

528.  Мәтіндік құжаттағы сөздер санын білуге болады: қалып-күй қатарынан.

529.  Мәтіндік редактор: мәтіндік құжат құруға ж/е өңдеуге арналған программа

530.  Mәтiндiк редактор дегенiмiз: құжаттар құру кезiндегi дербсес компьютердiң ресурстарын басқаруға арналған программа.

531.  Мәтіндік редактор дегеніміз: іс-қағаздар өндірісі,редакциялы баспалық қызметте мәтіндік ақпараттармен жұмыс істеуге арналған программа.

532.  Mәтiндiк редактор менюi дегенiмiз: мәтiнде әртүрлi операциялардың орындалуын қамтамасыз етушi интерфейсiнiң бөлiгi

533.  Мәтіндік редакторда қолданылатын ең кіші объект:символ

534.  Мәтіндік редактордағы меңзер жағдайын анықтауда көрсетіледі: жол мен қатар нөмері 

535.  Мәтiндiк  редактордың   қалып-күй  жолын  курсордың   қалпын  анықтауда  көрсетіледі:мәтiндегi беттiң нөмерi

536.  Мәтіннің бөлігін бір орыннан қалай басқа орынға көшіруге боладыА) және В) нұсқаулары дұрыс;

537.  Мекеме  ішінде желімен жұмыс істеу хаттамасы: ТСР/ІР

538.  Менің компьютерім (сілтеуіш) терезесінде файлдың н/е буманың атын өзгерту үшін: берілген файл  не бума атында жанама менюді шақырып, одан атын өзгерту (переименовать) командасын таңдау керек

539.  Меңзерді  бір парақ төмен қою үшін қай пернесін басу: PageDown

540.  Микропроцессордың негізгі сипаттамалары: разрядтылығы, тактілік жиілігі

541.  Модель қасиеттеріне қарай жіктелу саны: 4

542.  Моделдің негізгі қасиеттері:құндылық, дәлдік, бейімділік

543.  Модельдер  тізбегінен   тұратын  топты  көрсетіңдер:   Сызба,   глобус,  теледидар  сызбасы,ойыншық теміржолы

544.  Модельдердің уақыт факторы бойынша жіктелеу: статистикалық, динамикалық

545.  Модем-бұл: ..технмкалық құрылғы

546.  Мултьтимедиа дегеніміз: дыбыс, бейне фрагменттерімен жұмыс жасау технологиясы

547.  Мултьтимедиа құралдарының  ақпараттық дәстүрлі тасуыштардан негізгі айырмашылығы: интерактивтілік, еркін түсінілуі, қатынасқа бейімділік (коммуникабельділігі)

548.  Мультимедиа технологиясындағы үздіксіз әрекеттілік: Интерактивтілік.

549.  Мультимедиа-динамикалық құралымы: Дыбысты және графиканы түрлендіру.

550.  Мультимедиялық бағдарлама әдетте қажет етеді: Pentium I – IV типті компьютердің бар болуын.

551.  Мультимедиялық электрондық оқулықтың электрондық оқулықтан айырмашылығы:мазмұнның анимация, дыбыстың түрінде бейнеленуі.

552.  Нақты бір уақыт аралығында болып жатқан өзгерістерді елеп ескермейтін нысанды сипаттайтын модель түрі: Статикалық 

553.  Нақты бір файлдарды көрсететін арнайы белгішелер: таңбашалар

554.  Нақты объект немесе процесс параметрлерiнiң бiр мәнiн caқтayғa негiзделген деректер қорының жай объектiсi: форма 

555.  Нақты объектіні, процесті н/е құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету: модель

556.  Нүкте салу операторы: Putixel

557.  Нүктелер жиынымен көрсетілетін графика: растрлық

558.  Объектіні бір дискінің көлемінде  сол жақ батырмамен жылжытқанда:объекті адресін өзгертеді, жылжиды

559.  Объектінің құрылымы өзгеретін немесе құрылатын, Microsoft Access объектісінің терезесінің жұмыс режимі: Конструктор.

560.  Объектілерді, процесті н/е құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету: модельдеу

561.  Операциялық  жүйені жүктеу үшін: операциялық жүйенің  жүктегіш-бағдарламасы,  Io.sys ж/е Msdos.sys файлдары,config.sys, command.com, autoexec.bat файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі

562.  Операциялық жүйенің ядросы: командалық интерпретатор, программалау тілінен машина тіліне аударатын аудармашы.

563.  Операциялық жүйеге жататындар: MS DOS 6.2, Windows 9x, UNIX.

564.  Операциялық жүйенi жүктеу үшiн: Операциялық жүйенің жүктегіш-бағдарламасы, Io.sysжәне   Msdos.sys файлдары, config.sys, command.com, autoexec.bat файлдары, Windows  операциялық жүйесінің логотипі.

565.  Операторлар қандай топтарға бөлінеді? қарапайым және күрделі.

566.  Орта құнын шыққан мән және бір айда 30 күн деп есептеп алып, 1 айдағы кеткен қаржы сомасын F2:F6 ұяшықтарына есептеу және барлық абоненттің орта сомасын шығару: =E2*30 формуласын ұяшыққа жазыпесептерал орта сомасын есептеу үшін кез келген бос ұяшыққа Вставка-функция-СРЗНАЧ(F2:F6) аралығын көрсету арқылы

567.  Орындаушы белгіленген мақсатқа жету үшін бағытталған іс-әрекеттердің тізбектеліп орындалуы: алгоритм

568.  Өлшемін өзгертуге сезімтал графикалық кескін түрі: растрлық

569.  Параметрлі қайталау операторы:for

570.  Параметрлерді орнату – ОК 

571.  Паскаль программалау тілінің авторы: Никлаус Вирт

572.  Паскаль тілінде дисплейімен перне тақтаны босқылатын кітапханалық модуль: CRT

573.  Паскаль тілінде жазылған программа орындағаннан кейінгі n=5 болғандықтан s-тің мәні: 14

574.  Паскаль тілінде мына мысалдың мағынасын жазыңыз. B= A+10 - B:=A+10.

575.  Паскаль тіліндегі программа фрагменті берілген. Қателердің саны: 5.

576.  Паскаль тіліндегі реттелген типтегі шамаларға қолданылатын функциялар: ord(x), pred(x),succ(x).

577.  .

578.  Презентацияны көрсетуді  тоқтататын перне:Esc

579.  Провайдер: өз клиенттерінің Интернет жүйесіне енуіне мүмкіндік беретін коммерциялық қызмет

580.  Программа үзінділерін орындау нәтижесін анықтаңыз: 27 28 29 30/17 18 19 20

581.  Принтер түрлері: сия бүріккіш, матрицалық, лазерлік

582.  Программа терезесін жабу командасы: ALT+F4

583.  Программа үзіндісін орындағаннан кейін  А және В сандары теңдігін көрсет A:=2; b:=4: A=4;b=4.

584.  Программа үзіндісінің орындалу нәтижесін анықтау: 9.

585.  Программа үзіндісінің орындау нәтижесін анықтау. (begin/ s:=0; x:=2;/ for i:=1 to 3 do/ s=s+sqr(i*x);/ writeln(‘s=’,s);/ end.) :56,20, 36, 4,16

586.  Программаны программалау тілінен екілік кодқа ауыстыру үдерісі: Компиляция.

587.  Программаның басында өңделуге берілген мәліметтер: алғашқы берілгендер.

588.  Программаның орындалатын бөлімін не деп атаймыз? операторлар бөлімі.

589.  Программаның   орындалу    барысында   әртүрлі   мәндерді    қабылдай   алатын   шамалар:идентификаторлар.

590.  Растрлық бейне дегеніміз: графикалық ақпаратты   нүктелер н/е пиксельдер жинағы түрінде кескіндеу

591.  Растрлық бейнені векторлық бейнеге аудару дегеніміз: векторлау.

592.  Растрлық бeйнeнiң нeгiзгi сипаты дегенiмiз: түс бөлгiш моделi.

593.  Растрлық графика ең маңыздысы: объектінің түсі

594.  Растрлық графика редакторына жатады: Adobe PhotoShop

595.  Растрлық графикалық редактордың  түсін өзгертуге болатын минимал объект: пиксель нүктесі

596.  Редакциялау дегеніміз: өңдеу, енгізу, өшіру,  орын ауыстыру н/е құжаттың мазмұнын түзету

597.  Реляциялық деректер базасында пайдаланылатын өрістердің негізгі типтері: сандық, символдық, даталық, логикалық

598.  Реляциялық мәліметтер қорында кестенің қатарлар атауы: жазбалар

599.  Реляциялық МҚ-ның негізгі нысандарына жатпайды: жазбалар

600.  Сақтау әмірін Word бағдарламасы мәзірінің қай қосымшасынан табуға болады: файл

601.  Сегіздік санау жүйесіндегі 213 санын ондық жүйеге ауыстыру формасы : 2*82+1*81+3*80

602.  Сервер – бұл... : желіні басқаратын және барлық жүйенің ұзақ уақытқа тоқтаусыз жұмыс істеу шартын қамтамасыз ететін желідегі нақты бір компьютер.

603.  Символдық тип: char.

604.  Слайдқа анимациялық эффектілерді қосу командалары:показ слайдов-эффекты анимации

605.  Слайдқа басқару батырмаларын қосуға мүмкіндік беретін командалар тізбегі:слайдтарды көрсету-басқару батырмалары

606.  Слайдтарды көру үшін:«слайд көрсету» мәзірінен «көрсету»

607.  Слайдтарды сұрыптау режимі қандай мүмкіндік береді: презентацияның барлық слайдтары тізбектеліп орналасады, орындарын ауыстыруға қолайлы.

608.  Слайдтардың бірінен-біріне  өту кезінде ауысудың түрлері: жай, орта, тез/ тышқан батырмасын басу.

609.  Сөйлеген сөзбен берiлrен ой-тұжырымды талдайтын логика: формальды.

610.  Сөйлемдi толықтырыңыз WORD процессорында абзацты ерекшелеу үшiн, сол абзацта ...тiнтуiрдi: үш рет шерту.

611.  Сөйлемдi толықтырьңыз: Электрондық кесте баrандары ... белгiленедi:А-дан Z-ке дейiнгi әрiптермен және АА-дан IV-гe дейiнгi екi әрiп комбинацияларымен.

612.  Сөйлемді толықтыр. Векторлық кескін.... тұрады: геометриялық объектілерден.

613.  Сөйлемді толықтыр:Қатар орналаспаған файлдарды ерекшелеу үшін... пернесін басулы күйде ұстау керек:Ctrl

614.  Сөйлемді толықтыр:http://www.khabar.kz/kaz/index.html адресіндегі index.html ........білдіреді:web парақ файлының атын

615.  «Сөйлесу уақыты» бағанындағы уақыт мәндерін бүтін санға келтіру әдісі:ұяшықтарды белгілеп, тышқанның оң жағын шерту арқылы «Ұяшықтар форматы» өрісін таңдап, тізімнен «Сандық» форматын таңдау.

616.  Стандартты программалар : Word Pad, Блокнот, Калькулятор, Paint.

617.  СУММ(С7:С10) формуласындағы қатені табыңыз: формула " = " белгісінен басталуы тиіс.

618.  Суреттегі диаграмма түрі: сызықтық.

619.  Суреттің өлшемін өзгерту жағдайында бейнелердің бұзылуы негізгі кемшіліктің бірі саналатын графика түрін ата: Растрлық графика.

620.  Сусабын тауарының ұяшық адресі: В3.

621.  Сызбалардан,графиктерден,кестелерден тұратын модельдер: құрылымдық модельдер.

622.  Сыртқы жадқа жататындар: DVD-дискілері, қатты диск, CD-дискілері, Blue-Ray дискілері, Флеш-жады.

623.  Сыртқы құрылғыны басқаратын: контроллер

624.  Табыс өрісіндегі мәнді алу үшін: =L10-K10.

625.  Тақырыпшасы барұяшықтарды көк түспен белгілеу үшін:

626.  Таңбалық модель мысалы: әдеби шығармалар.

627.  Таратушыға арналған баға мен тұтынушыға арналған бағаның жалпы сомасын шығару үшін қолданылатын әрекеттер: =СУММ(C3:C12) және =СУММ(D3:D12).

628.  Таратушыға және тұтынушыға арналған баға ұяшықтарының форматы: ақша.

629.  Тармақталу алгоритмі берілген: Жоғарыдағы «Соңы егер» командасын қосу – Әйтпесе: Басу «Х<>0»

630.  Тармақталу толық деп аталады, егер: Ақиқат және қажет шарттар командалары бар болса.

631.  Тег - бұл: Элементтің бастапқы және аяққы маркері.

632.  Тезаурус: Белгіленген сөз үшін синоним табу

633.  Терезе мәзірінің қызметі: бірнеше құжаттармен жұмыс істеу

634.  ТЕХТ операторы қандай типке жатады? мәтіндік тәрізді тип.

635.  Типі мен сыйымдылық қасиеті анықталған объект:қатқыл диск

636.  Топологияның негізгі түрі:жұлдызша, сақина, шина

637.  Торы 10х10 нүктелі өлшемі бар сурет 256 палитралы түспен боялған. Осы суретті сақтауға қажетті жадтың көлемі: 800 бит.

638.  Төменгi деңгейлi проrраммалау тiлiне жатпайтын программалау тiлi: Pascal.

639.  Төмендегі оператордың қате жазыылғаны: х:=3,74*A

640.  Төмендегi адрестеудiң қайсысы абсолюттi: $D$ 16, $Р$45.

641.  Төмендегі ақиқаттық кестеде X,Y,Z үш аргіменттен құралған логикалық өрнегінің Ғ символымен көрсетілген : XvYvZ.

642.  Төмендегі    массив    элементтерінің    сипаттамасының    қайсысы     дұрыс?   VAR   a:ARRAY[INTEGER] OF CHAR

643.  Төрт түсті графикалық ақпаратты кодтау үшін ... қажет: 2 бит.

644.  Төртінші буындағы ЭЕМ: Дербес компьютер.

645.  Транспорттық деңгейдегі протокол: ТСР

646.  Турбо Паскаль бағдарламасында бағдарлама тақырыбының соңынан ... бөлігі орналасады:Сипаттау

647.  Турбо  Паскаль  бағдарламасында  бөліктегі   операторлар  бір-бірінен  ...  ажыратылады:нүктелі үтірмен

648.  Тұйық обылыстың ішін бояу: FLOODFILL

649.  Тұрақтыларды сипаттаудьң дұрыс мысалы: const x=5.

650.  Ұлттық және географиялық домендер сайттың белгілі бір мемлекетке немесе географиялық аумағына жататынын анықтайды. .aq домені мына географиялық аумаққа жатады:Антарктида.

651.  Ұяшыққа =B3*C3 енгізілген ақпарат: формула

652.  Ұяшық диапазондары деп: жоғарғы сол жақ және төменгі оң жақ ұяшықтар адресі

653.  Ұяшыкқа  сілтеме   жасау үшін  адрестердің  __түрлері   қолданылады: абсолютті,салыстырмалы, аралас.

654.  Ұяшықтар диапазонының дұрыс жазылуын кepceтiңіз:A1 :C7

655.  Ұяшықтың абсолютті адресі бұл:формуланы көшіргенде н/е жылжытқанда ұяшық адресіне сілтеме сақталатын ұяшық адресі

656.  Ұшақтың жылдамдығын есептеу формуласы:=B7/C7

657.  Үздіксіз процесс барысында жоғары дәрежеде жазылған программаның мәтінін аудару үшін қолданылатын программа: компилятор 

658.  Үшінші  буындағы ЭЕМ: интегралды схема.

659.  Файл атауындағы символ саны:1-255

660.  Файл атауында қолданылатын символ:*

661.  Файл дегеніміз (қате жазылған жолды көрсет): компьютер жедел жадында тізбектеле қатар орналасқан ұяшықтар тобы

662.  Файлдың қай типтері  операциялық жүйеден тікелей іске қосылады:.com, .exe, .bat

663.  Файлдарды жергілікті желі арқылы беру н/е жазу үшін қатынас құру құқықтары:ашық қатынас(толық), тек оқу(парольмен), тек оқу (парольсіз), парольмен анықталу

664.  Файлдарды сығу процесi: архивтеу, архив.

665.  Функция графигiн құpy үшiн : 0,5 *( SIN(РАДИАНЫ(В4))+СОS(РАДИАНЬl(В4))).

666.  Функцияналдық пернелер: Ғ1-Ғ12.

667.  Хабар жеткізуде пайдаланылатын құралдары: ақпарат жеткізу арнасы

668.  Циклдік алrоритм дегенiмiз: белгiлi бiр әрекетеер тiзбегi қайталанып отыратын алгоритм 

669.  Цифрлық аудиоформаттардың барлық түрлерінің дыбысын шығару мен оның жазу сапасын арттыру негізделген форматты: HDCD форматы

670.  Цифрлық формат: екілік форматта мәліметтерді түрлендіру

671.  Шартты оператордың дұрыс вариантын көрсет: if шарт then/оператор/else begin/операторы/end;

672.  Шығару операторының дұрыс жазылғаны: write(x : 5 :2); writeln( 'x+y=', х+у); write(x,' - coңы).

673.  Шығару операторының дұрыс нұсқасы: writeln('a=',а:6:2).

674.  Шынтақтың бүгілу бұрышы: 900С.

675.  Іздеу процесінде «*»символын аумастыру .....дейінгі  символдардың кез келген саны: 0-ден 256-ға

676.  Іске қосу батырмасы орналасқан жол ... деп аталады: Тапсырмалар тақтасы.

677.  ЭЕМ да ақпараттарды, программаны және мәліметті ұзақ уақыт сақтауға арналған: қатқыл дискі

678.  Экранды басқару блогі: бейнеадаптер

679.  Экранда жақтаулармен шектелген төртбұрышты аймақ: терезе

680.  Экранда жоқ саймандар тақтасын орнатуды көрсет: түр-аспаптар панелі-белгі қоямыз

681.  Электронды кесте программасын алғаш ойлап тапқан:Д.Бриклин, Б.Франкстон

682.  Электронды кесте берілген. А3 ұяшығында қандай мән болады: 3.

683.  Электронды кестеге дұрыс жазылған формула: =A2*A3-A4.

684.  Электронды кестеде (СРЗНАЧ) функциясы: Орта мәнді табу үшін.

685.  Электронды кестеде (СУММА) функциясы: қосындыны табу үшін

686.  Электронды кестеде $ белгісі: абсолютті сілтемелерді көрсету үшін пайдаланады

687.  Электронды кестеге А1:А3 болгына сәйкесінше кезекпен 2,3,4 сандары, ал В1:В3 болгына сәйкесінше 10,12,14 сандары жазылған. С1ұяшығын мән =А1+В1-А2 формуласын бойынша есептеледі. С1ұяшығын белгілеп + автотолтыру маркерін пайдаланып, төмен қарай тартсақ С3 ұяшығына қандай пайда болады: 18

688.  Электронды кестедегі өріс:баған 

689.  Электронды кестедегі жазба: жол

690.  Электронды кестедегі $  белгісі: абсолют сілтемелерді көрсету үшін пайдаланылады 

691.  Электронды почтаны қолдану кезінде одан зиян шегуге бола ма? Иа

692.  Электрондық кесте ұяшығына  енгізілген мәлімет: сан, мәтін, формула

693.  Электрондық кестенің ұяшығы анықталады: баған мен жолдың қиылысу ауданымен

694.  Электрондық кестесіндегі деректер базасының алаңы: кесте бағандары 

695.  Электрондық пошта адресiinfo@nursat.kz.

 

ПГК информатика

 

$В$8 ұяшық адресінің түрі қандай? Абсолютті

$В$8 ұяшық адресінің түрі қандай? Абсолютті адрес

(EN/RU)пернетақта индикаторы қайда орналасқан:Есептер тақтасында.

.Arj ж/е.Zip кеңейтілуі нені көрсетеді: Архивті файлды.

“Деректор”атты антивирустық бағдарламалардың қызметі: Компьютерлік вирустарды іздеп табу.

Пішімдеу” саймандар тақтасын экранға қалай шығаруға болады: Вид + Панели инструментов + Форматирование 

<<Іске қосу>> пернесінің қолданылуы: Басты мәзірді шақыру.

=Сумм(А1:Е1) формуласы берілген.Ол бойынша не анықталады? А1 және Е1 диапазонында орналасқан сандардың мәндердің командасы

«relation» аудармасы қандай ұғымды білдіреді қатынас

 «Байт» сөзін жадыда орналастыру үшін қанша бит қажет?32

 «Білім – теңіз, мектеп – кеме» мақал-мәтелді жадыда орналастыру үшін қанша байт қажет?24

«Винчестер» бұл: Ақпаратты сақтау құрылғысы.

«Винчестер» сыйымдылығы қандай болуы мүмкін: 20-80Гб.

 «ГИГАБАЙТ» сөзінде қанша байт бар?8

«И» әрпінен басталатын барлық фамилияларды шығару үшін қандай шартты жазу керек: И*.

«И» логикалық элементі орындайды: Логикалық көбейтуді.

 «Информатика» құрамы қандай бөліктерден тұрады?А – С

«Информатика» термині: Француздың информация және автоматика сөздерінен шыққан.

«Құжат» терминінің анықтамасын беріңіз: ақпараттық мәні бар мәтін немесе бейне

«Мәліметтер қорының шебері» арқылы мәліметтер қорын құрғанда неше қадам жасалады – 6 қадам

«Немесе» операциясының шешімі «Ақиқат», егер: Жоқ дегенде біреуі ақиқат болса.

 «ТЕСТ» сөзі неше биттен тұрады: 16

0,5 ондық саны сегіздік санау жүйесінде қалай жазылады: 0,4.

0,5 сегіздік саны ондық санау жүйесінде қалай жазылады: 5/8.

01,02,2000 түрінде берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген?Күн және уақыт

1 килобайт нешеге тең?1024 байт

11101,10101  саны қай жүйенің саны болуы мүмкін?Барлығы дұрыс

123,00р түрінде берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген?ақшалық форматта

16 - лық санау жүйесінде FЕFЕ – АААА айырмасының мәні нешеге тең?5454

16-лық жүйеде 1А3В ÷ 2С4 есептеңіз:1CFF

26 санын 16 санау жүйесіне аудар:

3,5 дюймдік дискетада сақталады ақпараттың стандарттық көлемі: 1,44 Мб.

3,5 дюймдік иілгіш дискінің сыйымдылығы қандай: 1,44 Мб.

5 Террабайт тең: 5120 Гбайт.

5/3 түрінде берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген? Бөлшекті форматта

56Е он алтылық саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады: 010101101110.

99% проценттік берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген?Проценттік форматта

A*1*.txt маскасы қай файлға сәйкес келеді:an1cedin.txt.

Access   Жүйесі неше   обьектіден тұрады  4.

Access   программасы қай операциялық жүйеде жұмыс істейді – Windows.

Access   -те түйінді өріс бұл- Кестедегі жазбаны бірмәнді анықтауға арналған өріс

Access – бағдарламасында кесте құрудың қай түріне түсініктеме жазылады: Кестені біріктіру.

Access  -те санағыш   -бұл Кестедегі жазбалар нөмерінен тұратын өріс

Access бағдарламасы – бұл МҚБЖ

Access кестесі мыналардан тұрады - Өрістер мен жазбалардан

Access мәліметтер корында құрылған файылдың кеңейтілуі қандай – Фрукты.mdb

Access мәліметтер корындағы кестенің әрбір бағаны - өріс

Access мәліметтер корындағы кестенің әрбір жолы – Жазба

Access мәліметтер корының әрбір өрісінің атауы бар,ол қалай аталады - Аты

Access мәліметтер қорын басқару жүйесі келесі объектілермен жұмыс істемейді: Презентация.

Access МҚБЖ-да жазбалардың өріс типтері қандай бола алады – Логикалық, күн, сандық, ақшалық, оле

ACCESS режимдері бас менюдің қай пункті арқылы ауысады: Вид.

Access –те «свойство поля» терезесінің «общие» жапсырмасының «Маска ввода» қасиеті- Өріске енгізілетін деректердің формасын анықтайды.

Access –те «свойство поля» терезесінің «общие» жапсырмасының «Размер поля» қасиеті – Осы өрісте орналасқан деректердің максималды ұзындығын анықтайды.

Access –те «свойство поля» терезесінің «общие» жапсырмасының «Условие на значения» қасиеті-еректерді дұрыс енгізуді тексеру үшін қолданылатын шектеуді анықтайды.

Access –те «свойство поля» терезесінің «общие» жапсырмасының «Формат поля» қасиеті- Өріске тиісті ұяшықтағы деректерді форматтау әдісін анықтайды.

Access –те A1:F1 аймағы  Өрістер атауы болып табылады

Access –те индекстеу не үшін керек – Жазбаларды жылдам іздеу үшін 

Access –те кесте бағанасының енін өзгерту үшін – Тышқанның көрсеткішін оң жақ шекара орнатып, әдісімен шекараның орның ауыстыру керек.

Access –те кесте жазбаларын белгілеу аймағы дегеніміз – жолдың барлығын белгілеуге мүмкіндік беретін, жолдың сол жағындағы тіктөртбұрышты аймақ

Access –те кесте жолының енің өзгерту үшін – тышқанның көрсеткішін жол тақырыбының төменгі шекарасына орнатып,шекараны жоғары және төмен жылжыту керек.

Access –те кесте өрістерін белгілеу аймағы – Кестедегі бағана тақырыбының аймағы. Осы жерде тышқанды шырт еткізгенде бағана толығымен белгіленеді. 

Access –те кестелерді байланыстыру – Барлық байланысқан кестелерден біріккен виртуалды кестені алу үшін арналған. Ол виртуалды кестеден қажетті ақпаратты алу үшін өрістердің кез-келген үйлесімін таңдауға болады.

Access –те конструктор дегеніміз – Деректер қоры обьектісінің қасиеттерін анықтау режимі. 

Access –те конструктор мүмкіндік береді – Кесте анықтауының құрылған және ДК-да бар компоненттерді ең тиімді басқаруға.

Access –те конструктор режимінде не жасауға болмайды – жазбаны өзгерту.

Access –те көлемі 256 символдан артатын мәтін және сандар қамтитын өрістің типін көрсетіңіз – Мәтіндік

Access –те қолдануға болатын өрістер саны – 256

Access –те құрылған есепті ашу үшін – Оның атынан тышқанды екі рет шерту немесе атын белгілеп «просмотр» пернесін басу керек.

Access –те модуль дегеніміз – Ішкі программа.

Access –те обьект болып есептелмейді – Жазу(запись)

Access –те өрнектерді құрастырушы келесі жағдайда шақырылуы мүмкін  Қолданушыға өрнекті өріске енгізу қажет болғанда, мысалы қасиеттер терезесінде. 

Access –те өрістер кестесінде «Гиперссылка» деректер типі келесі деректерді сақтау үшін қолданылады-Интернеттің Web-обьектілерінің  URL мекендерін.

Access –те өрістер кестесінде «тип данных» атты бағаны – Осы өрісте қандай ақпаратты сақтауға болатының анықтайды.

Access –те өрістер кестесіндегі «Логический» деректер типі келесі деректерді сақтау үшін қолданылады – Логикалық деректерді(иә,жоқ)

Access –те өрістер кестесіндегі «Мерзім мен уақыт» деректер типі келесі деректерді сақтау үшін қолданылады – Күнтізбелік мерзімдер мен ағымды уақыт.

Access –те өрістер кестесіндегі «Поле обьекта ОЛЕ» деректер типі келесі деректерді сақтау үшін қолданылады –Мультимедиялық

Access –те өрістер кестесіндегі «Числовой» деректер типі келесі деректерді сақтау үшін қолданылады –Нақты сандарды

Access –те сервис –схема данных командасы не орындайды – Кесте не сұраныс арасында байланыс орнатады

Access –те сұраныс не үшін керек – Мәліметтерді таңдап алу және оны өндеу

Access –те сұрату конструкторының режимі Сұратудың құрылымын графикалық өзгертуге арналған.

Access –те сұратулар көмегімен Бірнеше кестелерден деректерді қарап шығуға, талдауға және өзгертуге. 

Access –те таңдауға арналған сұратуды орындау кезінде – Таңдау шарттарына қанағаттандыратын деректер бір немесе бірнеше кестелерден таңдалынып нақты  бір ретпен шығарылады.

Access –те формадағы ауыстырғыш дегеніміз – Параметрлерді орнатудың бір немесе бірнеше варианттарын тандауға мүмкіндік беретін басқару элементі.

Access –те формадағы жалауша дегеніміз Орнатылған немесе алынып тасталынған екі жағдайда жұмыс істейтін басқару элементі.

Access. Диалогты терезелер ішкі беті (вкладка) дегеніміз: Параметрлерді енгізуге арналған диалогты терезенің информациялық ссыйымдылығын үлкейтуге арналған объект.

Access. Отчеттарды құру режимінің ең қарапайымы қайсы: Автоотчет.

Access-гі кілт дегеніміз – Кестедегі жазбаларды бір мағынада анықтайтын бір немесе бірнеше өрістер

Access-те  белгіленген элементтерді жою үшін –Делете

Access-те «Запрос на выборку»-Сұратуда көрсетілген критерийларға негізделініп кестеден деректерді шығарады

Access-те «Запрос на изменение»-кесте өрісін толтыруды автоматтандыруға  мүмкіндік берелді.

Access-те «Итоговый запрос» -Берілген өріс бойынша математикалық есептеулер жүогізіп,нәтижелер шығарады.

Access-те «Новая форма» диологты терезесінде «мастер форм» опциясы –Сұрақтар қойып, алдын-ала анықталған формалардың шаблондарын қолданып форма құруға көмектеседі.

Access-те «Новый отчет» диологтық терезесіндегі «Конструктор» опциясы – Жаңадан бастап есеп құруға мүмкіндік береді

Access-те «поле» жолы- Құрылып жатқан сұратудың бағаналарының атын көрсетеді.

Access-те «Создать запрос» диологты терезенің «Конструктор» пункты- Тандалған кестеге сұратудың таза парағын шақырады.

Access-те «Создать запрос» диологты терезенің «Перекрестный запрос» пункты-Кестелік түрдегі деректерді қосындылайды.

Access-те «Создать запрос» диологты терезенің «Простой запрос» пункты-Қолданушы тандаған өрістерге сұрату құрады.

Access-те ақпаратты сақтай алатын негізгі обьект –бұл Кесте

Access-те басқару элементтерінің үстінен екі рет шерткенде-Оны белгілейді.

Access-те белгілі шартты қанағаттандыратын мәліметтерді іздейтін және тандайтын обьектіні көрсетіңіз – Сұраныс

Access-те бірнеше басқару элементтерін белгілеу үшін-Shift

Access-те деректерді енгізу режимінде- кестедегі барлық детальдар жасырылып,жаңа ақпаратты қабылдауға дайын бос кесте шақырылады.

Access-те есеп дегеніміз-Қолданушы анықтаған форматта,кестеден немесе сұратудан форманы экранға және баспаға шығаруға арналған.

Access-те есеп не үшін керек – Баспаға шығару үшін құжатты құру

Access-те есеп ішінде басқа есеп –Бағынышты.

Access-те жазбаны белгіленгеннен кейін Ctrl+C пернелері Алмасу буферіне жазбаны көшіреді.

Access-те индекс дегеніміз не: Индекстелетін өрістің мәні бойынша кестеде жазбаларды автоматты сұрыптау құралы.

Access-те кесте жазбаларын белгілеу аймағы дегеніміз: Жолдың барлығын белгілеуге мүмкіндік беретін, жолдың сол жағындағы тік төртбұрышты аймақ.

Access-те кесте ұяшықтарының сырт көрінісін өзгерту үшін –(Формат –Ячейки) командасын орындау керек.

Access-те кесте-бұл Деректерді сақтау.

Access-те мәліметтер базасы (МБ) – дегеніміз: СУБД (МББЖ) мәліметтерін, объектілерін және олардың параметрлері мәндерін сақтауға арналған файл.

Access-те формада немесе есепте орналасатын обьектілер- Басқару элементтері деп аталады.

Access-тегі  мәліметтердің бір жазба мазмұнын көрнекті түрде көрсетуге мүмкіндік беретін обьектіні көрсетіңіз – Форма

Access-тегі  санаушы – бұл өріс мазмұны Кестедегі жазулардың номері

Access-тегі кейбір әрекеттерді (форманы ашу, есепті баспаға беру) орындайтын, бір немесе бірнеше макрокоманда жиыны болып табылатын обьектіні көрсетіңіз – Макрос

Access-тің «Новая форма» диологты терезесінде»Автоформа ленточная» опциясы-Бір уақытта бірнеше жазбаларды жолдар мен бағаналар форматында шығарады.

Access-тің «Новый отчет» терезенің «Мастер отчетов» опциясы- Есепті басынан бастап құруға мүмкіндік береді.

Access-тің QBE парағының «Условие отбора»жолы- Нақты бір шарттарды қанағаттандыратын жазбаларды ғана сұрату нәтижесіне қосуға мүмкіндік береді.

Access-тің есепті алдын-ала қарап шығу терезесінде тышқанның сол жақ батырмасы-Бейнені кішірейтеді немесе үлкейтеді.

AN?A.EXE маскасы қай файлға сәйкес келеді:ANKA.EXE.

BIOS бұл: еңгізу-шығару базалық жүйесі.

CD-R иілгіш дискінің сыйымдылығы қандай: 700Мб.

CMOS бұл: жүйелік сағат көрсеткіші сақталатын жады.

Ctrl пернесінің қызметі: «Басқару» пернесі, басқа пернелердің комбинациясында пайдаланылады

Ctrl+Alt+Del пернелер комбинациясын басқан кезде Windows ортасында: <<Программа жұмысын аяқтау>>  терезесі п.б.

Ctrl+C командасы не істейді: Мәтінді буферге көшіреді.

Ctrl+C командасы не істейді? Мәтінді буферге көшіреді

Ctrl+Insert командасы не істейді: мәтінді буферге көшіреді

Ctrl+V командасы не істейді: мәтінді буферден алады

Delete және Backspace (BS) пернелерініңайырмашылығы: Del – курсордан кейінгі символды өшіру, ал BS – курсордың алдындағы символды өшіру.

Delete және Backspaсe пернелерінің айырмашылығы: Del - меңзерден кейінгі символды өшіру, ал BS- меңзердің алдындағы символды өшіру

DOS операциялық жүйесінде dir командасын не үшін қолданады: каталог мазмұнын көру үшін.

DOS операциялық жүйесінде KATAL деген атпен сақталынған буманы ашу командасы:  dir\ KATAL.

DOS операциялық жүйесінде ағымдағы каталогты атау ж/е кеңейтілуі бойынша сұрыптау қай командамен орындалады: ds ne*c.

DOS операциялық жүйесінде атауы Т әріпінен басталатын, кеңейтілуі doc болатын барлық файлдарды табу қай командасымен орындалады: ff T*.doc.

DOS операциялық жүйесінде дискетаны форматтау қай командамен орындалады: format a:.

DOS операциялық жүйесінде каталогты экранға шығаратын программа қайсысы: dir.

DOS операциялық жүйесінде мәтіндік файл қалай аталады: copy con.

DOS операциялық жүйесінде сол жақ панельге басқа дисктің мазмұнын шығару: Alt+F1

DOS операциялық жүйесінде файл атауын өзгерту қай командамен орындалады: ren.

DOS операциялық жүйесінде файлды өшіру қай командамен орындалады: del.

DOS файлдың аты қанша символдан тұрады:8.

DOS-тың әр командасынан кейін ENTER.басу керек.

End пернесінің атқаратын қызметі: Курсорды жолдың соңына жылжытады.

End тетігі курсорды қайда апарады: жолдың аяғына

Enter пернесінің қызметі: Құптау (подтверждение) 

Esc пернесінің атқаратын қызметі: Соңғы орындалған команданы қайтарады.

Esc пернесінің қызметі: бағдарламадан шығу

Ethernet желісі мәліметтерді желі бойынша жіберу үшін қандай әдісті қолданады: Конкуренттік әдіс.

Excel бағдарламасында диаграмма тұрғызу үшін қай менюді қолданамыз? Қою (вставка)

Excel бағдарламасында қосындыны есептейтін функцияны көрсет:  СУММ(тізім)

 Excel келесі функцияларды орындайды: Статистикалық, математикалық,финанстық, күн-уақыт түрлендірулер

Excel кестесінде ұяшық диапазонын қалай белгілейді?Е13:Р19

Excel кестесіндегі 1.23Е-2 түрінде берілген ұяшықтың ақпаратықай түрде көрсетілген? Экспоненциалды форматта

Excel немесе Access кетесіндегі, қызметкерлердің фамилиясы «Н» әріптен басталатын барлық мәліметтерді сұрыптап экранға шығару үшін қандай шаблон енгізу керек – Н*

Excel программасында «мастер диаграмм» көмегімен диаграмма құрғанда неше қадам орындау керек? 4 қадам

Excel ұяшығында ең ұзын жазуымен  бағанның енін қалай қоюға болады? Формат+Ячкйки+автоподбор ширины

Excel. Кестенің мазмұнын өзгертулерден қалай қорғануға болады: СЕРВИС/ЗАЩИТА немесе «Құжаттарды сақтау» терезесінде ПАРАМЕТР батырмасы арқылы.

Excel. Книга1 кітабының Лист1 парағында А1 ұяшығында 9 саны, ал Лист2 парағында 2 саны жазылсын.Егер Лист3 парағының С1 ұяшығында =[Книга1]Лист1!$А$1/[Книга1]Лист2!$А$1 формуласы жазылған болса , онда оның мәні нешеге тең? 4,5

Excelбағдарламасын іске қосу үшін қандай әрекет орындау керек?-Пуск-Программы-Excel

Excel-де     шартты фрматтау үшін (условное форматирование) қандай команда  арқылы қолданылады? Формат+Условное форматирование

Excel-де    сандарды пайыздық жүйеде көрсету үшін келесі команданы орындау керек : Формат+Ячейки+Число+Процентный

 Excel-де    диаграммалар шеберінің  төртінші қадамында қай параметрлер өзгертіледі? Диаграммаларды көру орны

Excel-де   орташа мәнді табатын формуланы көрсет: =СРЗНАЧ(В3:В8)

 Excel-де Y= 1+X/ √1+sin²X өрнегінің дұрыс жазылуын көрсет: (1+х)/корень (1+ sin (х)^2)

Excel-де А2 ұяшық атын Х деп өзгерту үшін қандай команданы орындау керек?   ВСТАВКА-ИМЯ-ПРИСВОИТЬ

Excel-де А2 ұяшық атын Х деп өзгертуге бола ма? Болады

Excel-де бетті қандай командалардың көмегімен жояды? Правка+Удалить лист

Excel-де беттің атын өзгерту үшін : Беттің жарлығына екі рет шертіп жаңа атын енгізу

Excel-де бүкіл парақты ерекшелеу үшін : Сол жақ жоғарғы бұрыштағы ұяшықты бір рет шерту.

Excel-де Ескерту қай командамен қойылады? ВСТАВКА-ПРИМЕЧАНИЕ

Excel-де есептеулерді не арқылы жүргізуге болады?Формула және функциялар арқылы жүргізіледі.

Excel-де құжат қалай аталады?жұмыс кітабы

Excel-де Лист2 беті көрсетілмеген. Оны қайта шығару үшін ... командасын орындау керек. Правка -Лист –Отобразить

Excel-де Лист2 бетін көрсетпеу үшін қандай комнданы орындау керек? Формат+Лист+Скрыть

Excel-де мәліметтер қорын қалай сүзуге болады? Шарт бойынша,критерий бойынша,алғашқы 10 элемент шығару,бір ғана әлімет бойынша

Excel-де тағы жолдарды қосу үшін ... командасын орындау керек. ВСТАВКА-СТРОКИ

Excel-де ұяшықтарға мәліметтерді енгізуді аяқтаудың дұрыс әрекетін көрсет: ENTER пернесін басу

Excel-де ұяшықтардың мазмұнын қалай тазартуға болады? Ұяшықты белгілеп Del пернесін басу керек

Excel-де формула жолы нені білдіреді? Сол мезетте ағымдағы ұяшыққа не жазылып жатқанын немесе ондағы бұрыннан бар мәліметті

Excel-де формула жолын қалай көрсетуге болады? Вид + Строка формул

Excel-дегі «Данные+Итоги»командасы нені орындайды? Берілгендердің астында нәтижелерді шығару

 Excel-дегі диаграмма деген не?Кестелік мәліметтер арасындағы байланысты көрсететін графиктік бейнелеу.

Excel-дегі сілтеме – бұл: Есептеу ретіндегі ұяшықтардың адресі

Excel-демәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған барлық саймандар мәзірдің қай пунктінде жинақталған? Данные мәзірінде

F10 пернесін басқанда не болады: NC-тан шығады.

Find командасы не үшін қолданылады: Файлды іздеу.

Home пернесі қандай қызмет атқарады: Курсорды ағымдағы жолдың басына апарады.

HTML болып табылады: Web-беттерді құру құралы

HTML болып табылады: Программалау тілінің трансляторы.

HTML-бұл: WEB-беттерді жасау құралдары.

HTML-бұл:Гипертекстердің белгішілер тілі.

HТТР дегеніміз не: Гипермәтінді беру хаттамасы.

INSERT пернесі бұл: Енгізу – алмастыру режиміне өту.

Intel 386, Pentium III ұғымдары қай құрылғыларға жатады: Микропроцессор.

Internet Explorer –бұл: Интернетке кіретін көрсеткіш.

Internet Explorer жұмыс терезесіндегі мәзірде қай команда жоқ: переход және печать.

IP дегеніміз: Желілік деңгейінің хаттамсы, информацияның қайда берілгенін анықтайды.

MEMO өрісі қандай өріс: 65535 символға дейінгі үлкен көлемді мәтінді сақтауға арналған өріс.

Microsoft Excel дегеніміз: Кестелік процессор.

Microsoft Excel электрондық кестесін іске қосу үшін орындалатын әрекеттер тізбегі: Іске қосу (Пуск) – Программалар – Microsoft Excel.

Microsoft Excel электрондық кестесіндегі бағаналардың саны қанша: 256.

Microsoft Excel электрондық кестесіндегі жолдардың саны қанша: 65536.

Microsoft Windows-тың ПРАВКА-ВЫРЕЗАТЬ командасы не орындайды:Белгіленген фрагментті буферге көшіреді де бұл фрагментті жояды.

Microsoft Word- та қаріпті форматтаудың бірнеше параметрлерін бірден орнату үшін қай команданы орындау керек: Формат/Шрифт

MS Access бағдарламасында қиып алу, көшірмесін алу және орналастыру командалары қай мәзірде орналасқан: Түзету (Правка).

MS Access дегеніміз: Мәліметтер қорын құру және өндеуге арналған программа.

MS Access мәліметтер базасында қай құралдың көмегімен мәліметтерді қарап шығуға, талдауға, бірнеше кестелердің мәліметтерін өзгертуге, сұрыптауға, қорытындыларды есептеуге болады: Қалыптар(Форма) көмегімен.

MS Access мәліметтер базасында мәтіндік тип қанша символ жазуға мүмкіндік береді: 255.

MS Access программасы мәліметтер базасының қандай түрлерін қарастырады: Қатынасты (Реляциялық).

MS Access. Кестеде бір өрістен екінші өріске көшу үшін қандай перне қолданылады: Tab.

MS Access. Конструктор режимі қандай қызмет атқарады: Өрістің түрін таңдайды.

MS Access. Қай режимде өрісті бейнелеп, типін таңдаймыз: Конструктор режимінде.

MS Access. Қай режимде теру, түзету, фильтрация жасау, сорттау және деректерді табу мүмкіндіктері бар: Форма.

MS Access. Қайсысы мәліметтер қоры бола алмайды: Анатомия атласы.

MS Access. МЕМО типтес өрісіндегі мәліметтердің мазмұны не болып табылады: Ұзын мәтін немесе мәтін мен сандар комбинациясы.

MS Access. Стильмен әшекейленген кестеге ұқсату үшін автоформаның қандай түрін жасау керек: Кестелік автоформа.

MS Access. Сұраныс (запрос) : Қойылған шартқа сәйкес таңдалынған мәліметтер.

MS Access. Сүзгі (фильтр): Белгілі бір шарт бойынша жазбаларды іріктеу тәсілі.

MS Access. Сүзгіні құру үшін қандай команда қолданылады: Записи (жазба) – Фильтр (сүзгі).

MS Access. Форма режимі. Оң жақ бағыттауыш жұлдызша мен батырмасын шерткенде қандай қызмет атқарады: Жаңа жазба құру.

MS Access-те құрылған файлдың кеңеюі: .mdb.

MS Access-тің қай объектісі басқа кестелерден алынған өрістерден виртуалды кестелерді құруға мүмкіндік береді: Сұраныс (Запрос).

MS Excel  электрондық кестесіндегі функция аргументі бір бірінен не арқылы бөлініп тұруы керек? Нүктелі үтірмен

MS Excel бағдарламасы Х= -0,2 тең болғанда , =ЕСЛИ(Х< -2;В1+2;ЕСЛИ(Х<=0;В1+10;ЕСЛИ(Х<=0;В1+20;ЕСЛИ(Х<0,5;В1*5;В1*2)))) формула бойынша қандай әрекет орындалады? В1+20

MS Excel бағдарламасы Х= 1 тең болғанда , =ЕСЛИ(Х< -2;В1+2;ЕСЛИ(Х<-1;В1+10;ЕСЛИ(Х<=0;В1+20;ЕСЛИ(Х<0,5;В1*5;В1*2)))) формула бойынша қандай әрекет орындалады? В1+20

MS Excel бағдарламасында құрылған файлдың кеңейтілуі? .xls

MS Excel жұмыс кітабына бетті қалай қосуға болады? Вставка+Лист

MS Excel интерфейсінің MS Word интерфейсінен айырмашылығы неде? Формула қатарының бар болуымен 

MS Excel редакторында абсолютті адресі-бұл: Формуланың бір ұяшықтан екінші ұяшыққа көшкенде өзгермейтін адресі

MS Excel функциялары не үшін қолданылады? Жұмыс кітабында стандартты есептеулерді орындау үшін

MS Excel электрондық кесте тұрады: 65536 жолдан және 256 бағанадан

MS Excel электрондық кестеде адрестеудің түрлері: Абсолютті, салыстырмалы және аралас. 

MS Excel. 8-13 жолдары көрсетілмеген. Оларды қайта шығару үшін алдымен ... командасын орындау керек. 7 және 14 жолдарды белгілеп, Формат+Строка+Отобразить

MS Excel. В,С  бағандары көрсетілмеген . . Оларды қайта шығару үшін алдымен ... командасын орындау керек. А және Д бағандарды белгілеп, Формат+Столбец +Отобразить

MS Excel. Жолды көрсетпеу үшін қандай команданы орындау керек? Формат+Строка+Скрыть

MS Excel.Бағанды көрсетпеу үшін қандай команданы орындау керек? Формат+Стобец+Скрыть

MS Excel.Қорытынды жасардың алдында мәліметтерді ... керек. Сұрыптау

MS Excel-де  келесі жазу ###### нені білдіреді? Ұяшыққа санның ұзындығы кірмейді

MS Excel-де ағымды кітаптағы 4-ші бетпен жұмыс істегенде , 2-ші беттегі В18 ұяшығына сілтеменің дұрыс жазылуын көрсет: Лист2!В18

MS Excel-де ағымды кітаптағы 4-ші бетпен жұмыс істегенде ,2-ші беттегі В18 ұяшығына ссылкасының дұрыс жазылуын көрсет: Лист2!В18.

 MS Excel-де берілген функциялар қай категорияға кіреді СРЗНАЧ, МИН,МАКС,СЧЕТ? Статистикалық

MS Excel-де көрсетілген диапазонның  элементтер санын табатын формула: =СЧЕТ(А1:С3)

MS Excel-де көрсетілген диапазонның максимал элнментін табатын формуланы тап: =МАКС(А1:С3)

MS Excel-де логикалық функйия болмайды: ЖОҚ

MS Excel-де мәтінді 90 градусқа жылжыту үшін қандай командаларды орындау керек? Формат+Ячейки +Выравнивание

MS Excel-де ұяшықта диоганаль бойынша сызықтысызу үшін қандай командаларды орындау керек? Формат+Ячейки+Границы

MS Excel-де формулаларды көшіргенде , В2 және В$2 ұяшықтарына ссылкаларының қандай айырмашылығы бар? Жол нөмірінің $ белгісі, тек қана бағаналарды өзгертеді

MS Excel-де формуласы бар ұяшыққа абсолютті адресті көрсету үшін қандай пернені басу керек? F4

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы екі матрицаның көбейтіндісін  анықтайды? МУМНОЖ

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы кері матрицаны анықтайды? МОБР

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы матрицаны тасмалдау (транспонирование) әрекетін орындайды? ТРАНСП

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы матрицаның көрсеткішін (определитель) анықтайды? МОПРЕД

MS Word- ғы байланысқан құжат—бұл: басқа құжатпен байланысқан

MS Word жиі қолданатын командалар… шығарылады: стандартты саймандар тақтасында

MS Word қандай перне немесе символ азат жолдың соңын бекітеді: Enter

MS Word құжаттың ориентациясы қандай мәзірде таңдалады: файл

MS Word мәзірінің Вид пунктінің негізгі командалары: обычный, электронный документ, разметка страницы

MS Word мәтіндік редакторында таза парақ белгішесі нені білдіреді: жаңа құжат құру

MS Word программасы қосылғанда дискідегі файлды қалай ашамыз: файл-открыть

MS Word редакторында құжатты алдын ала қарау үшін: Файл-«Предварительный просмотр» командасын орындау керек

MS Word- та баспаға жіберу командасын мына пернелердің көмегімен орындауға болады: Ctrl+ P

MS Word- та белгіленген фрагментті баспаға шығару үшін мына командаларды орындаймыз: Файл+ Печать+ Выделенный фрагмент  

MS Word- та белгіленген фрагментті өшіру үшін мына пернелер қолданылады: Delete

MS Word- та берілген сөзді іздеу үшін қандай команданы орындау керек: мәзірде Правка- Найти

MS Word- та беттің параметрлерін беру үшін нені қою керек: өріс, ориентация

MS Word- та бүкіл құжатқа жақтау қосу үшін мына командаларды орындау керек: Формат/ Границы и заливка/Страница- Рамка 

MS Word- та жоғары және төменгі символдарды жазатын режим бар ма, көрсетіңіз: иә

MS Word- та жоғары және төменгі символдарды жазатын режимі бар ма: иә

MS Wordта жол аралық интервалды қандай команда арқылы орнатады: Формат/ Абзац/ Отступы и интервалы астарлы беті

MS Word- та кіші әріптерді бас әріпке ауыстыру үшін қандай команданы орындау керек: Формат-Регистр-Все прописные

MS Word- та қандай перне немесе символ азат жол соңын бекітеді: Enter

MS Word- та қаріп размері немен өлшенеді: пунктпен

MS Word- та құжатты оқуға пароль қою үшін, қандай командалар тізбегін орындау керек: Файл/Сохранить как/Параметры(сервис)/Рекомендовать только для чтения

MS Word- та мәтіндік құжаттардың кеңейтулерін атаңыздар: DOC,RTF

MS Word- та мәтіннің жаңа жолына көшу қай пернелер арқылы іске асады: Enter 

MS Word- та меңзерді(курсор) жолдың басына апару пернесі: Home

MS Word- та саймандар тақтасында жоғары және төменгі символдарды жазатын батырмалар болмаса, мәзір арқылы оны қалай жазуға болады: барлығы дұрыс 

MS Word- та Создать командасы не үшін арналған: жаңа құжат құру үшін

MS Word- та формуланы өндегенде, редактор формулада қандай әрекетті жасау мүмкін емес: есептеуді шығару

MS Word- тағы туралаудың қате типін көрсетіңіз: абзац бойынша туралау

MS Word. Орфографиялық қателерді тексеру үшін курсорды асты сызылған сөзге қойып,контексті менюді шақырамыз: тышқанның оң жақ тетігімен

MS Word.Кестеге бағананы қалай қосуға болады: Таблица-Добавить ячейки-Добавить столбец  

MS Word-та кестенің бәрін белгілеу үшін онда апарып тышқан көрсеткішін қояды және келесі командаларды орындайды: Таблицаà Выделить таблицу

NC таңдаған файлды құру үшін келесі пернені басу керек: F37

NC-та көрсетілген файлды іздеу: Alt+F7.

NC-та файлдарды өшіру пернесі: F8

NortonCommander арнайы бағдарлама қабықша

NortonCommander-де Alt+F10 батырмаларын басқанда қандай әрекет орындалады: ”Каталогтар ағашы”терезесі ашылады.

not (А) or В and  not (С) формуласына операторлардың дұрыс орындалу тізбегін көрсет:not, and,  or

NumLock клавишасы: меңзермен басқару режимін және цифрлерді еңгізу режиміне ауыстырады және керісінше 

OLE технологияны қолданғанда байланысқан объектілердің өзгеру салдары қандай болады: объектімен байланысты барлық құжаттар өзгереді

OLE технологиясы—бұл: объектілерді байланыстыру және ендіру технлогиясы 

Page Down пернесінің атқаратын қызметі: Курсорды мәтін бойынша бір бет төмен жылжытады.

PrintScreen батырмасы не үшін қолданады:Экрандағы жұмыс үстелінің суретін буферге көшіреді.

RAM жедел жады қандай функцияларды орындайды: Ақпаратты уақытша сақтау функциясы, компьютерді сөндіргенде ол тазаланады.

RAM немесе ПЗУ дегеніміз не: Тұрақты жады.

RESET пернесі не үшін қажет: Операциялық жүйені қайтадан іске қосу.

RGB жүйесі қандай информацияны кодтауға арналған: графикалық информацияны

ROM немесе тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ) дегеніміз: Информацияны тұрақты сақтау үшін арналған арнайы жады.

Shift пернесі қандай қызмет атқарады: Бас әріппен жазу ж/е арнайы символдарды енгізу үшін.

Shift+Insert командасы не істейді: мәтінді буферден алады

Sleep түймешесі не үшін қажет: Компьютердің ұйқы режиміне көшу үшін.

Token Ring желісі қандай схеманы қолданады: Таңбалық қатынаумен.

Token Ring желісі мәліметтерді желі бойынша жіберу үшін қандай әдісті қолданады: Маркерді қолдануымен.

URL деген не: Қордың әмбебеп көрсеткіші.

WEB – бет деген не: Желідегі барлық ақпаратты сақтайтын құжат.

WEB – бетті көру программасы: Браузер.

Web беттеріне сілтейтін иекстік немесе графиктік объект-бұл: Белгі.

WEB гипертекстік тіл қайсысы: HTML.

Web сайтты құруға прграммалау тіліне ұқсайтын гипертекстік тіл қолданылады:HTML.

WEB-құжаттың ерекшілігі неде: Онда гипермәтіндік сілтемелер бар.

Windows деген не: операциялық жүйе.

WINDOWS жүйесінің негізгі функцияларына жатпайды: Вирус зақымдаған программалар автоматты түрде жою.

Windows қай фирмамен құрастырылған:Microsoft.

Windows қосымшасының терезелерінің өлшемі:өзгеретін өлшем.

WINDOWS негізгі мәзірінің элементтерін атаңыз: Бағдарламалар, таңдаулылар, құжаттар, баптау, табу, анықтама, орындау.

Windows операциялық жүйенің MS DOS операциялық жүйесінен айырмашылығы: Көпестілігі,жұмыс істеп отырған бағдарламалардың арасында мәліметтерді алмастыру мүмкіндігі,графиктік интерфейс,айырмашылықтары жоқ.

Windows ортасында жұмыс істеген кезде әр жерде орналасқан 1неше файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек:Ctrl.

Windows –тің желілік архитектурасын қандай блоктар құрады: Адаптер,контроллер, клиент, протокол.

Windows файлдың аты қанша символдан тұрады:256.

Windows. Қоржынды тазалау үшін ...керек: Тышқанның оң жақ батырмасы арқылы <<Қоржынды тазалау>>пунктін таңдап алу.

Windows.<<Жолсерік>>программасының қызметі:Файлдық жүйеге ж/е файлдық құрылым навигациясына қызмет етуге.

Windows.hplфайлын тез табу үшін қай масканы қолдану керек:W*.hpl.

Windows.Алмастыру буфері дегеніміз...буфер:Қосымшалар арасындағы деректерді алмастыру қамтамасыз ететін.

Windows.Бас мәзірді қалай шақырады: <<Іске қосу>> батырмасын басқанда.

Windows.Басты мәзірде қолданушының жұмыс істеген соңғы 15шақты құжаттарды іске қосатын пунк қандай:Құжатттар.

Windows.Бірнеше ашылған терезелердің ішінде қайсысы ағымды:Тақырып жолының түсі басқа терезелерден ерекше.

WINDOWS.Егер терезеде объекті толық көрінбесе, терезе бойында...көмегімен қозғалуға болады: Жылжыту сызығының.

Windows-та қай құралдар негізгі мультимедиалық жабдықтарына жатпайды: Фонограф.

Windows-та қолданбалы программалардың терезелерін қалай жабуға болады: Барлығы дұрыс.

Windows-та объектілерді көшіру қалай орындалады: Ctrl пернесі басып отврып тышқанның оң жақ батырмасымен объектіні тасымалдау.

Windows-та объектілерді орынын ауыстыру қалай орындалады: Тышқанның сол жақ батырмасымен объектіні тасымалдау.

Windows-та соңғы әрекеттерді болдырмау үшін қай пернелер ді басу керек:Ctrl+Z.

Windows-та файлды көшіру,өшіру,орын ауыстыру ж/е атын өзгерту қандай бағдарлама көмегімен іске асады:Сілтеуіш.

Windows-тың басты мәзірін шақыру: есептер тақтасындағы Пуск батырмасына тышқанның сол жақ батырмасын шерту.

Windows-тың жұмыс үстелі:экранның бүкіл жері.

Windows-тың кез келген терезесінде тақырып жолында қандай батырмалар орналасқан:1жүйелік мәзір,2үлкейту/қалпына келтіру,3жабу,5жиыру.

WinRar программасына өзі шешілетін архивті қалай жасайды: Общие қосымшасында,Создать SFX архив таңдау.

WinRar программасында архивке парольды қалай қояды: Дополнительно қосымшасында,установить пароль батырмасын басу.

WinZip архиваторы орнатылмаған компьютерде ашуға болатын архив қалай аталады: Өздігінен ашылатын.

Word Pad дегеніміз: Мәтіндік редактор.

Word Wide Web (WWW немесе WEB) –бұл: Бүкіл әлемдік компьютерлер желі.

Word анықтамасын қай перненің немесе пернелер комбинациясының көмегі арқылы шақырамыз: F1

WORD деген не: Мәтіндік процессор. 

Word кестесінде мәтінді 90 градусқа бұру үшін қандай командаларды орындау керек: Формат- Направление текста

Word құжатында кестені жою үшін не істеу керек: Кестені белгілеп, Таблица мәзірінен Удалить Строки командасын таңдау

Word мәтіндегі фрагмент дегеніміз не: тек қана сөйлем

Word мәтіндік редакторындағы объект не үшін қажет: математикалық формуланы жазуға

Word менюінің қай пунктінде құжатты альбом не кітап режимінде қоюға болады: файл

Word редакторында Drag and Drop әдісімен мәтінді көшіру үшін басылатын перне: Ctrl 

Word редакторында горизонталь бағыттағы сызғыштың көмегімен визуальды түрде өзгертуге болмайтын әрекеттер: колонтитулдың жағдайын өзгерту 

Word редакторында кестенің бір ұяшығын бірнеше жолға бөлу үшін мынадай әрекеттер мен командалар орындау керек(дұрыс емес жауапты көрсет): меңзерді бөлетін ұяшыққа орналастырып,<Кірістіру-Ұяшықтарды бөлу> командасын таңдап, сұхбат терезесінде жолдардың бөлік санын кірістіру арқылы

Word редакторында құрылған кестеңіз 4 бағанадан тұратын болса, олардың қайсысы бойынша іріктеуді жүргізуге болады: кез-келген бағана бойынша

Word редакторында мәтінге жиек қою үшін таңдалынатын командалар: пішім-шекаралар және бояу-бет

Word редакторында мәтінді бағандарға бөлу үшін мынадай командалар мен әрекеттерді орындау керек: пішім-бағандар-бағандар түрін таңдау-ОК 

Word редакторында меню қатарының ішкі командасының солғын болу себебі: дәл осы мезетте бұл команданың орындалуы мүмкін емес

Word редакторында суреттің пропорциясын сақтай отырып, оның өлшемін тышқанның көмегімен қалай өзгертуге болады: белгіленген суреттің бұрыштық нүктелерін пайдалану арқылы

Word редакторында терілген құжатты баспаға шығару нұсқасы: (дұрыс емес нұсқаны көрсет): баспаға шығарылатын құжат белгішесін<Менің компьютерім > немесе <Сілтеуіш> терезесінде <Принтерлер> бумасындағы тиісті принтер белгісіне тышқан көмегімен жеткізу арқылы

Word редактроында қаріп өлшемі мен жоларалық(абзацтық) интервалдарды белгілеу үшін қолданылатын өлшем бірліктер: сантиметр,пункт,дюйм,миллиметр,пика 

Word- та бір сөзді басқа сөзбен ауыстыру үшін қолданылады: правка-заменить

Word- та кесте ұяшықтарын біріктіру үшін: Іргелес ұяшықтарды ерекшелеп Меню Таблица→Объединить ячейки

Word- тағы кесте ұяшығының ішінде келесі жолға түсу үшін: Enter батырмасын басу керек 

Word- тағы Копировать командасын қандай әрекетті орындауға қолданылады: белгіленген фрагментті мәлімет алмасу буферіне көшіруге

Word- текстік редакторында файлды дискетке жазатын команданы көрсет: қалай сақтау

Word- тың қандай мәзірі арқылы мәтінді бағандарға бөлуге болады: формат

Word Файл меню пунктінің ішкі командалары арқылы мынадай әрекет орындалмайды: көшіру(копировать),қиып алу(вырезать),қою(вставить)

World Wide Web: Дүниежүзілік өрмек.

 WWW      браузері бола алмайтын пограммалар: Microsoft Outlook Express.

WWW-бұл: гипертекст негізінде жасалған мультимедианың ақпаратық жүйесі.

ZIP. EXE прграммасы: Архиватор.

ZIP.EXE бағдарламасы аталады: Архивтік.

А ақиқат және В ақиқат шартында ақиқат тұжырымы қалай аталады: Конъюкция.

А1 ұяшығында жазылған сөзді қалай А1-ден Г1 ұяшықтарының ортасына енгізуге болады? А1:Г1 диапозонын белгілеп «Объеденить и поместить в центре» құралын таңдау керек

А1:А10 ұяшықтарының ең кіші санын тап: = МИН (А1:А10).

Автосүзгі қолдану:Мәліметтер(ДАННЫЕ)-Сүзгі(ФИЛЬТР)-Автосүзгі-сүзгілеу шартын беру

Автосүзгіні қолдану: Мәліметтер – Сүзгі – Автосүзгі – сүзгілеу шартын беру.

агрегациялық

Ағымдағы ұяшық дегеніміз не? Курсор орналасқан ұяшық

Ағымдағы ұяшық дегеніміз: Курсор орналасқан ұяшық.

Адамның ақпаратты қабылдау тәсілдері бойынша қалай біледі?Визуалды, дыбыстық, дене арқылы сезіну, иісті сезу, демді сезу

Адамның ақпараттық және бағдарламалық жабдықтармен өзара қарым қатынастың құралдары және әдістері:Қолданушы интерфейсі

Адамның техникамен нәтижелі және қауіпсіз жұмысын оқытатын ғылым:Оргономика

Адрес-бұл: Байт номері.

Ақпарат дегеніміз: Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар.

Ақпарат өңдеу стадиясы бойынша белгіленеді: Кіретін, шығатын, ішкі және сыртқы

Ақпаратты бейнелеу тәсілдері бойынша мына түрлерге бөлуге болады:Мәтіндік, сандық, символдық, графикалық, кестелік

Ақпаратты берілу формасы бойынша келесі түрде білуге болады:Мәтіндік, сандық, графикалық, кестелік

Ақпаратты енгізу құрылғылары: Клавиатура.

Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән...: Информатика.

Ақпаратты зерттеу, оның қасиеттерін білу және өлшеу жөніндегі ғылым саласы қалай аталады?Информатика

Ақпаратты өндеудегі негізгі операцияларды орындаушы ЭЕМ құрылғысы: Процессор.

Ақпаратты шығару құрылғыларына жатпайтын құрал: Сканер.

Ақпараттық – есептеу желісінің жұлдыз тәріздес топологиясының сипаттамасы: Ортанғымен байланысқан, өп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етеуі.

Ақпараттық – есептеу желісінің тұықталған сақина топологиямынвң сипаттамасы: оның барлық узелдерінде таратылған, узелдер жиынтығы, басқарумен тұыққталған жүйеде байланысқан.

Ақпараттық жүйе дегеніміз:Мәліметтерді өңдеуге қатысатын құралдар, әдістердің өзара байланыс жиынтығы

Ақпараттық интерфейс-бұл: Логикалық құрылғылардың көмегімен есептеу жүйесінің блоктарын (құрылғыларын) қосады.

Ақпараттық обьект дегеніміз – Қандай да бір нақты обьектіні, құбылысты, үрдісі, оқиғаны логикалық байланысқан реквезиттердің жиыны түрінде сипаттау.

Ақпараттық обьектілер үшін байланыстардың келесі типтері анықталған – (1:2);(1:м);(М:М)

Ақпараттық процесс деген неақпаратты беру, сақтау, және өңдеу процестері

Ақпараттық техника құрамы:ЭЕМ, телеграф, магниттік жазу, теледидар, телефон, радио

Ақпараттық технологиялар деген: Ақпаратты өндеу және жеткізу құралдарының жиынтығы.

Ақпараттың бір гигабайты – бұл:1024 мегабайт

Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі:Бит

Ақпараттың кодтық жүйесімен универсалдық 16-ты разрядтық ақпаратты кодты қандай жүйесі болады? UNICODE

Ақпараттың қай қасиеті оның қоршаған ортаның объективті айқынға сәйкестігін көрсетеді? Ақиқаттылығы

Ақпараттың өлшем бірліктері:Бит, байт

Ақпараттың түрлену жолдарын зерттейтін ғылымды - ... дейміз.Информатика 

Ақпаратық техника дегеніміз не?Ақпаратты өңдеуге керекті техникалық аспаптар жиыны

Ақпраттық –есептеу жклісінің бұтақ тәріздес топологиясының сипаттамасы: Иерархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес. желі узелдерін байланыстыру, дамыту.

АҚШ-та шыққан алғашқы ЭЕМ қалай аталады:ENIAC.

Алгоритм – бұл: Қолданушыға түсінікті тілде жазылған, қойылған мақсатқа жетуге бағытталған әрекеттер тізбегі

Алгоритм дегеніміз: Түпкі берілгендер негізінде ізделінді нәтижеге әкелетін орындаушыға берілетін командалардың нақты тізбегі.

Алгоритм келесі қасиетке ие болуы керек: Анықтылық, нәтижелілік, жалпылық.

Алгоритм түсінікті, егер ол: Орындаушыға түсінікті тілде жазылса

Алгоритм циклдік болып аталады: Кейбір шартқа байланысты кейбір командалар реті қайталанады.

Алгоритмдерді дайындау мәселелерімен  байланысты информатика тарауы: Алгоритмдер теориясы

Алгоритмдерді ұсыну тәсілдеріне жатады: Алгоритмнің графикалық суреттелуі

Алгоритмдердің базалық құрылымдары: Сызықтық, тармақталған, циклдік

Алгоритмдік тіл дегеніміз не: алгоритмдер мен олардың дәл жазбаларына арналған белгілер мен ережелер

Алгоритмдік тілде айнымалы шама атына өрнек мәнінің тіркелуі: Мәннің меншіктелуі.

Алгоритмнің қасиеттері: дискреттілігі, түсініктілігі, көпшілікке бірдейлігі, нәтижелілігі

Алгоритмнің нәтижелігі нені білдіретіндігін көрсетіңіз: Нәтиже қадамдардың нақты саны үшін алынуы керек немесе шешімнің болмауына нұсқау берілуі керек.

Алгритм деген не: белгілі бір мақсатқа жету үшін рет-ретімен орындалатын нү\ұсқалар жиыны

Алғашқы компьютер қай жылы шықты: 1946 ж.

Алғашқы ЭЕМ-ның негізгі кемшіліктері: Бағдарламаны сақтай алмаушылығы.

алдын ала қарап шығу командасын іске қосу үшін қандай мәзірді   қолданамыз? «Файл»

Алдын ала қарап шығу командасын іске қосу үшін қандай мәзірді қолданамыз: «Файл»

Алмастыру буферінің атқаратын қызметі: объектілерді көшіру және тасымалдау

Алмасу буферін қолданып файлды қалай көшіруге болады: Правка-Копировать.

Алфавитті ауыстыру үшін қандай перне комбинациясын басу қажет: Shift+Ctrl не Shift+Alt(сол жақ)

Анимация дегеніміз: Барлық объектілерді қимыл-қозғалысқа келтіру немесе слайдтағы объектілердің шығу реті.

Антивирустық  құралдар клесі жүйелерге жатады: Қызмет көрсету жүелеріне.

Аппараттық қамсыздандыру – бұл: есептеу жүйесін құрайтын құрылғылар жиыны

Аргумент мәні «жалған» болса

Аргуметтерге сәйкес логикплық өрнек келесі мәндерді қабылдайды- «Ақиқат»немесе 1, «жалған»немесе 0.

Архиватор бағдарламасының орындалатын файл аты: WINRAR.exe.

Архивтеу дегеніміз: Дискіде файлдың алатын орнын азайту үшін ондағы мәліметтерді архивтеуші программалардың көмегімен сығу процесі.

Аты бар файлды сақтау үшін қандай команда қолданылады: файл/сохранить

Ауқымды компьютерлік желі:Байланыс каналдары көмегімен бір жүйеге қосылған және үлкен ара қашықтарда орналасқан компьютерлер мен жергілікті желілер жиыны.

Әлемдік компьютерлік желі интнернет қай жылы құрылды: 1969 ж.

Әр мемелекетте орналасқан абоненттерді байланыстыратын желі қалай аталады: региональдық.

Әр мемлекетте орналасқан абоненттерді байланыстыратын желі қалай аталады: Глобалдік.

Бағана мәні тұрақты, қатар мәні өзгеретін аралас ссылканы көрсет: $А1

Байт – бұл ... Ақпараттың өлшем бірлігі

Байт – бұл:сегіз биттен тұратын тізбек

Бақылаушы және шапшаң жад арасына деректерді тасымалдау магистралы: Шина.

Барлық жұмыс станциялары тізбекпен бірінен соң бірі байланысқан   жергілікті желінің конфигурациясы қалай аталады: Сақиналық.

Барлық өрістер бір бірінің астында жату үшін Access қандай автоформа түрін құру керек – Ленточная

Бас әріптер режимін қосатын батырма: Caps Lock

Басқару жолы бұл: Ағымдағы құжаттың көлденең жылжымалы жолағы ж/е басқа құжаттарды қосатын батырмасы бар жол.

Басқару сатылары бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді?Болжамдық, жоспарлық, есептік ақпарат

Бастапқы кілт анықтамасы: Бұл мәні қайталана алмайтын өріс. 

Батырмасы қандай функция атқарады: мәтінді орталандыру

Батырмасы қандай функцияны атқарады: мәтінді сол жақ шеті бойынша туралау

Батырмасы қаріптің жазылуын өзгертеді: асты сызылған

Батырмасы қаріптің жазылуын өзгертеді: жартылай қалың

Батырмасы қаріптің жазылуын өзгертеді: көлбеу

Батырмасы не үшін қажет: ағымдағы файлды сақтау      

Бейне файлдады табу үшін қай масканы қолданады: *.avi.

Бейненің регенирациялау (жаңару) жиілігі нені көрсетеді: 1 секунд ішінде неше рет бейнені толық өзгерте алатынын.

Бейнетақта не үшін керек: Жүйелік блок пен монитордың арасында байланыс құруды және бірге жұмыс істеуді жүзеге асырады.

Белгіленген объктіні қиып алу батырмасы: Ctrl+X.

Белгіленген ұяшықтардың блогын тазарту үшін қандай мәзірді қолданады? «Правка»

Берілген бағдарламалардың қайсысы жалпы қолданбалы бағдарламаға жатады?-Кестелік процессор

Берілген қасиеттердің қайсысы файл атрибутына жатпайды: Тек жазу ғана(только запись).

Берілген мәтінді іздеу үшін қандай пернелер комбинациясын орындау керек: Ctrl+F

Берілген функциялардың ішінен логикалық категориясына жататын функцияны көрсет: ЕСЛИ

Берілген функциялардың ішінен математикалық категориясына жататын функцияны көрсет: COS

Берілген функциялардың ішінен финанстық категориясына жататын функцияны көрсет: ПЛПРОЦ

Беттегі барлық ұяшықтарды белгілеу үшін: Барлық жолдар  мен бағандардың атаулары қиылыстырған сол жақ жоғарғы бұрыштағы пернені басу керек

Беттің нөмірін көрсететін, үстіңгі және астыңғы өрістерде орналасқан объектілер қалай аталады: колонтитул

Беттің өрістерін және парақ форматын беру үшін қандай команда қолданылады: Файл/Параметры страницы

Блок схема : Алгоритмді графикалық түрде бейнелеу

Блок схемадағы белгісі нені білдіреді: енгізу-шығару операциясы

Блокнот бағдарламасында мәтінге ағымдық күн мен уақытты қою үшін:Правка/Дата и время бұйрықтарын орындау керек.

Блок-схемадағы белгісі нені білдіреді: алгоритм басы мен соңы

Блок-схемадағы белгісі нені білдіреді: қарапайым операциялар.

Блок-схемадағы белгісі нені білдіреді: тармақталған алгоритм операциясы

Блок-схемадағы белгісі нені білдіреді: цикл операциясы

Бояйтын лентасы бар картридж қай принтерлерде қолданылады: Матрицалық принтерде.

Бума бұл:каталог.

Бүкіл файлды белгілеу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады: «Правка»

Біз жұмыс істеп жүрген компьютерлер ЭЕМ қай ұрпақтар қатарына жатады: IV ұрпақ.

Бір әріпті кодтау үшін информацияның қанша биті қажет: 8

Бір байт көмегімен кодталады ...1 символ

Бір байтта қанша бит болады?8

Бір бит көмегімен өлшеуге болады?дұрыс жауабы жоқ

Бір ғимарат ішіндегі немесе қатар орналасқан ғимараттардағы дербес компьютерлер мен принтерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі қалай аталады: Жергілікті желі (LAN).

Бір мәліметтер қорына келесі жазбалар болсын дейік1)Борамбаев, 1956,2400.2)Аюбаев,1957,5300.3)Қасқырбаев,1956,3600.4)Түлкібеков,1952,1200.Осы МҚ-ның 1-ші өрісін өсу бойынша сұрыптаған соң қай жазбалар орындарымен ауысады – 1 және2

Бір Мегабайт-қа сәйкес:1024 Кб

Бір растр жадыда қанша орын алады: 4 байт

Бір типті мәліметтерді басқа типті мәліметтермен көрсету ... деп аталады:Ақпараттың кодталуы

Бір типті мәліметтерді басқа типті мәліметтермен көрсету қалай аталады?Ақпараттың кодталуы

Біррангі желі  - бұл: Ерекшеленген сервері жоқ, барлық ЭЕМдердің қатынас құқықтары бірдей желілер.

Біріктірілмеген ұяшықтарды белгілеу үшін тышқанмен бірге не қолданылады? Ctrl пернесі

Вирустардың негізгі екі тобы: Резиденттік, резиденттік емес.

Гипермәтіндік технолгия қолданылады: сілтемелермен басқа нормативтік актыларға қолма қол көшуге

Гиперсілтеме операциясы мәзірдің қай пунктінде орналасқан: қою

Гипертекстік технология не үшін қолданылады: сілтемелермен басқа тақырыптарға қолмақол көшуге

Гистограмма –бұл қандай диаграмма ? Ондағы мәндер биіктігі әр түрлі болатын баған түрінде көрсетілген.

Глобалды желілерде ақпаратты екі режимі бар-олар:Диалогтық және пакеттік.

Глобалды жүйенің траспортық негізі-бұл:Телефондық линиялар және спутниктік каналдар.

Графиктік режимдегі экранның мүмкіндік қабілеті немен анықталады: Экран жолындағы және бағандағы пиксельдер санымен.

 Графиктік режиміді қолдану үшін не керек: Бейнеадаптер, бейне жады.

Грек әріптерін қою үшін: Вставка- Символ- Символы командасын орындау керек 

Ғылымның, техника мен өмірдің әртүрлі облыстарында есептерді шешу үшін қолданылатын программалар қалай аталады: Қолданбалы программалар.

ДБ. Сөйлемді жалғастырыңыз: реляциялық база – бұл ақпарат мына түрде сақталатын деректер базасы: Кестелер.

ДББЖ (деректер базасын басқару жүйесі) – бұл: ДБ-да деректерді сақтау, қосу, жою және редакциялау үшін қолданылатын программалық жүйе. 

Декарт координаттар жүйесінде мәндері нүкте түрінде көрсетілген диаграмма қалай аталады? Нүктелік

Дерекқор дегеніміз – Ақпаратты сақтауға ұйымдастырылған құрылым.

Дерекқор дегеніміз  Сақтау мен жан-жақты қолдануға арналған деректердің интегралданған жиыны. 

Дерекқор интерфейсінің типтік құрылымына кіреді – Басқару тақтасы, Жұмыс өрісі.

Дерекқорда іс-әрекет обьектісі болады  Жазба, өріс.

Дерекқордың жазбалармен келесі операциялар орындалады – Түзету, индекстеу, Сұрыптау

Деректер базалары. Access-те есеп беру не үшін арналған: Деректерді қағазға шығару үшін. 

Деректер базасы: Ақпарат сақтауға арналған ұйымдастырылған құрылым. 

Деректер базасында жазба дегеніміз: Жолдағы деректер жиынтығы.

Деректерді еңгізуге арналған негізгі құрылғылар қайсысы: Маус, пернетақта, сканер.

Деректерді қауіпсіздендіру қамтамасыз ету құралдары арналған – Барлығы

Деректерді сүзгіден өткізу міндеті: Талдаудың жалпы шарттарын қанағаттандыратын  жазу топтарын табуды іске асырады.

Деректердің көрсетудің келесі деңгейлері ажыратылады Концептуалды, ішкі, сыртқы.

Диаграмма дегеніміз: Жұмыс кітабының бір парағына енгізілген графиктік объект. 

Диаграммаларды орналастыратын команда: Вставка-Объект-Диаграмма Microsoft Graph

Диапозон- бұл: кестеде тікбұрышты облыс құрастыратын торлардың жиыны

Дизьюнкцияға қайсысы сәйкес келеді?or

Дизьюнкцияға қайсысы сәйкес келеді?логикалық қосу

Диологты терезелерінің жапсырмасы дегеніміз – Параметрлерді енгізуге арналған диологты терезенің ақпараттық сыйымдылығын үлкейтуге арналған обьект.

Дискетаны қатеге тексеру үшін қандай команданы орындау керек:А:/ дискісіне маус оң батырмасын шертіп жанама мәзірден: Свойства таңдау.

Дискті форматтау: Дискті секторларға бөлу ж/е жолдарды нөмірлеу.

Дискіні форматтау дегеніміз: Дискі жолдарын нөмірлеу және оны секторларға бөлу. 

ДК негізгі құрылғыларының тізімін көрсет: Орталық процессор, жедел жады, енгізу-шығару құрылғысы.

ДҚБЖ-мен жұмыс істегенде командалардың барлық типін қолданады,тек  - Дерекқормен электронды кесте секілді  жұмыс істеуге арналған командадан басқа.

ДҚБЖ-ның келесідей кластары бар – Жалпы тағайындаулы жүктелер, арнайы жүйелер.

ДҚБЖ-ның өнімділігі келесі факторлармен бағаланады – Барлығы дұрыс

Домен дегеніміз: @ таңбасының оң жағында орналасқан және абоненттің орналасқан тұрағын анықтайтын сөз.

Дұрыс емес тұжырымды көрсетіңіз  кестені қарап шығу режимінің терезесінің құрамын баспаға шығаруға болады.Егер(Сервис-Печать таблицы) командасын орындаса

Дұрыс емес тұжырымды көрсетіңіз –Жойылған жазбаларды қалпына келтіру үшін (Правка-Отменить удаление)орындау керек.

Дұрыс емес тұжырымды көрсетіңіз. Access –те белгіленген элементтердің өлшемдерін түзету және өзгерту үшін келесі командаларды орындау керек-(Формат-Границы и заливки)

Дұрыс емес тұжырымды көрсетіңіз. Access –те кесте ішінде орын ауыстыру үшін –Shift+Enter пернелерін қолдану керек.

Дұрыс емес тұжырымды көрсетіңіз. Access –те кестенің бір жолын түгелімен жою үшін оны белгілеп содан кейін –Вырезать

Дұрыс емес тұжырымды көрсетіңіз. Access –те формалар режимінде бір жазбадан екіншісіне көшу үшін- Shif+ Enter

Дұрыс емес тұжырымды көрсетіңіз: Windows98 ОЖ-Қолданбалы бағдарлама.

Дыбыс файлдарын жасауға арналған программа: Дыбыс жазу.

Дыбыстық карта не үшін арналған: Дыбысты, сөзді, өлеңді өңдеуге бағытталған есептерді орындау.

Дыбыстық файлды архивтеуүшін нені қолданады: Компадациялау әдісін.

ДЭЕМ-ның базалық құрылғыларына кіреді: 1енгізу құрылғысы, 2 шығару,3 жүйелік блок.

Егер А = 1    В = 0 мәндері берілсе, онда А and B неге тең болады?0

Егер А = 1    В = 0 мәндері берілсе, онда А or B неге тең болады?1

Егер А = 1,    В = 0, С =  1 мәндері берілсе, онда (А or B and С) мәні неге тең болады?1

Егер А = 1,  В = 1, С =  0 мәндері берілсе, онда  А or B and not (С) мәні неге тең болады?1

Егер В = 1  және А and B нәтижесі жалған болса, А-ның мәні неге тең болады?0

Екпінді терезені аудандарға бөлу үшін немесе осы аудандарды біріктіру үшін қай мәзірдің құралдарын қолданамыз: «Вставка»

Екі санды қосу алгоритмі: Сызықтық

Екі ұяшықтың көбейтіндісін табу үшін формула қандай болу керек?- =А1*В1

Екілік жүйе мына цифрларды қолданады: 1 және 0. 

Екілік жүйеде 11011×101 есептеңіз:10000111

Екілік санау жүйесінің негізі не болып саналады?0 мен 1

Екілік санның бір разрядында информацияның қандай мөлшері бар: 1 бит

Екілік таңбаның бір таңбасы қалай аталады?Бит

Екінші буын ЭЕМ: Элементтік базасы ретінде жартылай өткізгіш элементтер болды, алгоритмдік тілді қолданып бағдарламаланды.

Енгізу - шығару  операциялары блок схемада қалай көрсетіледі: Параллелограммен

Енгізу операциясы кезінде компьютерге енгізілетін фактілер жиынтығы (сандар немесе сөздер) – бұл:Мәліметтер

Ең бірінші ENIAC электрондық есептеуіш машинасы кімнің басқарылуымен құрылды: Маучли және Эккерта.

Ең үлкен информациялық көлем ... бар файлда болады: ұзындығы 1 мин видеоклипф

Есептегіш техниканың дамуы қанша буыннан тұрады: 5.

Есептеу желіснің алуан түрлі компьютерлерінде сақталатын ббірнеше бөліктерден, тіпті бірін-бірі қайталайтын бөліктерден тұратын мәліметтер базасы қалай аталады: Үлестірілген мәліметтер базасы.

Есептеу жүйесі – бұл: бір жұмыс аймағын қызмет етуге арналған құрылғылар мен програм-малар жиыны

Есептеу жүйесінде аппараттық интерфейстің стандартын қалай атайды: Протокол.

Есептеу жүйесінің құрамы – бұл: конфигурация

Есептеу құрылғыларындағы екілік санау жүйесін қолдануды кім ұсынды?Г. Лейбниц

Есептеу техникасы – бұл: мәліметтерді автоматты түрде өңдеуге арналған құрылғылар жиыны

Есте сақтау құрылғысымен байланысқан құрылғы қайсысы: Процессор.

Жады – бұл: Ақпаратты сақтауға арналған  ДК құрылғысы. Жадының негізгі мінездемесі көлемі және тез әрекеттілігі.

Жадының ұяшығында сақталатын екілік жүйенің саны қалай аталады: Бит.

Жазбаның дұрыс анықтамасын көрсет: Логикалық байланысқан өрістердің жиынтығы. 

Жалпы қызмет жасайтын байланыс құралдарын қолданбайтын түйіндері бір-бірінен аз қашықтықта орналасатын есептеу желілері: Жергілікті желілер.

Жанама мәзір қай кезде шығады: тышқанның оң жақ батырмасын басқанда.

Жанама мәзір тағы қалай аталады:Контексті,динамикалық..

Жаңа  құжатты немесе кітапты құру үшін қандай пернелерді басу қажет? Ctrl+N

Жаңа жазбалар енгізгенде немесе өзгертілгенде, Access автоматты түрде келесі режимге ауысады –Түзету.

Жарлық белгішесі файл белгішесінен қалай аырылады: Сол жақ төменгі бұрышына тіл сызығы бар.

Жарлық бұл:бағдарламаға, құжатқа н/е кейбір объектіге тікелей қатынас жасауға арналған сілтеме.

Жарлықты құруға болады: бағдарламаларға,құжаттарға,қапшықтарға.

Жедел жады не үшін керек: Уақыттың ағымдағы мезгілінде ақпаратты қысқа мерзімге сақтау үшін.

Жедел жады неге арналған: Ақпаратты қысқа мерзімде сақтау және өңдеу үшін.

Жедел жадының адрестенуі бұл: жедел жадының әр бір ұяшығының нөмірінің бар болуы. 

Жедел жадының сыйымдылығы қандай болуы мүмкін: 128-512Мб.

Желіге қосылған басқа компьютерлер пайдалана алатын файлдарды сақтауға арналған жоғарғы көлемді қатты дискісі бар дербес компьютер қалай аталады: Сервер.

Желіде мәліметтерді жіберу жылдамдығының өлшем бірлігін көрсетіңіз: бод.

Желілік деңгейдегі протоколдар нені қамтамасыз етеді: Мәліметтермен ауысатын жүйелік режимін қамтамасыз ету.

Желілік операциялық жүйелер: Windows NT Server, Novell Netware.

Желіні ұйымдастырғанда ең негізгі не болып табылады: Протоколдар жүйесі.

Желінің ең қарапайым топологиясы: Шина. 

Жергілікті желі – ол: Бір мекемедегі компьютер тобы.

Жергілікті желі құрамына не кірмейді: Факстар.                                                                               

Жергілікті желімен мәліметтерді жіберу қай компонент арқылы асырылады: компьютер, кабелді желі, компьютер-адресат.

Жергілікті желінің ерекшіліктері: Жіберудің жоғарғы жылд-ғы, жоғары сенімділік.

Жиі кездесетін операцияларды орындауға арналған батырмалары бар терезе элементі: саймандар тақтасы.

Жоларалық интервал қай командалар арқылы қойылады: Формат—Абзац

Жұмыс кітабы дегеніміз: MS Excel электрондық кестенің құжаты.

Жұмыс столында бума жасау үшін:Тышқанның оң батырмасы-Бума жасау.

Жұмыс терезесі бұл:Қарауға,құруға ж/е редактірлеуге болатын ағымдағы құжаттың терезесі.

Жұмыс үстеліндегі есептер тақтасында не орналасқан: сол уақытта жүктелген қосымшалардың терезелерінің батырмалары.

Жүйе бұл: Өзара байланысты элементтердің жиынтығы.

Жүйелік блок құрамына кірмейтін құрылғы: Пернетақта.

Жүйелік дискета не үшін керек: Операциялық жүйені жүктеу.

Жүйелік мәзір қай жерде орналасқан: Тақырып қатарында.

Жүйелік программалар: Компьютердің барлық компоненттерінің жұмысын басқарады.

Жүйелік сағат көрсеткіші сақталатын жады қайсы: CMOS.

Жүктелген вирустар немен сипатталады: Дискілердің жүктелу секторларын зақымдайды.

Жүктеудің ж/е кірудің жылдамдығын арттыру үшін файлдың бөліктерін дисктің көрші секторларына қайта жазу үрдісі дегеніміз: Дефрагментацмялау.

Иерархиялық мәліметтер қорының мысалы қайсысы бола алады -  Дискіде сақталатын файылдар каталогы

Индекстердің екі түрі бар - Өріс мәнінің қайталуына рұқсат ететін және етпейтін

Индекстердің екі түрі бар: Өріс мәнінің қайталануына рұқсат беретін және рұқсат бермейтін.

 Интернет адрестержүйесінде ҚР көрсететін доменнің аты:  к

Интернет желісіне қосылған компьютердің: ІР-адресі бар.

Интернет жүйесіндегі және онымен қатар қолданылатын Кому және Куда тараулары қай таңбамен бөлінген: @.

Интернетке қосылған компьютерлермен нақты уақыт режимінде тура байланыспен қатынас программа: Сһат.

Интернетке қосылу үшін және электронды почтамен жұмыс істеуге қандай құрылғы керек: Модем.

Интернетке қосылу үшін және электронды поштаның қызметін пайдалану үшін қандай құрылғы қажет: Модем.

Интернетте барлық компьютерлерге қандай протокол ортақ болады: ТСР/ІР.

Интернетте қолданылатын домендердің аттарын көрсет:Edu. com.kz.us.

Интернеттегі ҒТР қызметі қандай: Кез келген форматтағы файлдарды қабылдау және жіберу.

Интернеттегі ҒТР қызметі не үшін арналған: Кезкелген форматтағы файлдарды қабылдау және жіберу.

Интернеттің аудармасы : халықаралық желі.
 Web-беттерді қарау үшін қандай программа керек: браузер.

Интернеттің протоколдық негізі: ІР адрестер жүйесі.

Интерфейстің қандай түрлері болады: Графикалық ж/е графикалық емес.

Информатика ғылымы:ЭЕМ-ның көмегімен ақпаратты жинақтау, сақтау, өңдеу, түрлендіру-лермен байланысты сұрақтарды және де ақпараттың жалпы қасиетін және құрылымын зерттейді

Информатика ғылымында мәліметтер – бұл:Тіркелінген сигналдар

Информатиканың негізгі аппараты болып қандай құрал саналады?ЭЕМ

Информация өңдеу сатысы бойынша бөлінеді:Кіретін, шығатын, ішкі және сыртқы

Иілгіш дисктерден ақпаратты оқу құрылғысы: Дискқозғағыш.

Каталог бұл: нақты белгі бойынша жүйеленген файлдық топтардың аты.

Каталог құрамына не болу мүмкін: файлдар,бағынышты каталогтар.

Кез келген мәліметтер базасының негізгі объектісі: Кесте (таблица).

Келесі бағдарламалардың қайсысы антивирустық бағдарламаға жатпайды: Vsearch.

Келесі Интернет желісіне қосылу тәсілдерінің қайсысы ақпараттыққорларға қатынасу мүмкіндігін береді: Оптоволокноның канал арқылы жүретін тұрақты байланыс.

Келесі өрнектердің қайсысы 1 байт ақпаратты көрсетеді?00110101 

Келесі сипаттардың қайсысы вирус-программасының міндетті емес сипаттарына жатады: Ақпараттвқ жоғалтуына әкеледі.

Келесі тізімдегі қай операция басқаларына қарағанда дұрыс емес:  мәтінді сақтау

Келесі тізімнен MS Access мәліметтер типіне жатпайтын мәліметтер типін көрсет: Нақты.

Келесінің қайсысы компьютердің негізгі элементі болып табылады: Микропроцессор.

Кеңейтілуі .doc болатын файл,қандай бағдарламада жасалған: MS Word

Кеңейтілуі Rtf болатын файлында……сақталған: форматталған мәтін

Кеңейтілуі TXT болатын файлдың құрамы қандай:Мәтіндер.

Кесте жолының мазмұнын өшіру: жолды белгілеу+ Delete басу

Кесте құру үшін қандай команда қолданылады: таблица/добавить таблицу

Кестеге бағана қосу үшін, MS Word- та қандай командалар тізбегін орындау керек: Таблица/Добавить столбец

Кестеге жол қосу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады: «Таблица»

Кестеде жазуды бірдей анықтау үшін не қолданады – Кілттік өріс

Кестедегі  жазбалар номерін қамтитін өріс – Санаушы

Кестелер арасындағы байланыстарды құру үшін келесіні қолданады: Байланыс схемасын.

Кестелік процессордың ақпаратты сақтайтын қарапайым бірлігі қалай аталады?-Ұяшық

Кестенің атқаратын қызметі: Кез келген деректер базасының негізгі объектісі. Мұнда базадағы барлық деректер сақталады. 

Кестенің бір ұяшығынан екіншісіне көшетін дұрыс емес тәсілін таңда: Enter пернесінің көмегімен

Кеш-жады қай құрылғы құрамында орналасқан: Процессор.                                        

Кибернетикада қандай заңдар зерттеледі: Күрделі басқарушы жүйелерде ақпарат алу, сақтау және беру.

Кибернетикалық жүйеге кіреді: Басқаратын және басқарылатын бөліктер.

Клипарттарды қою үшін қай команданы қолданады: ВставкаàРисунокàКартинки

Код – бұл: Бір әліппенің белгілер терімін басқа әліппенің белгілер теріміне ауыстыратын ереже

Кодтауда қолданылатын цифрлардың толық жиыны қалай аталады: Алфавит

Колонтитул деген не: құжаттардың әрбір бетінде жоғарғы не төменгі жағында орналасқан стандарттық мәтін  

Компьютер арқылы өнделетін ақпарат қалай кодталады: Нөл және бірмен.

Компьютер дегеніміз: Информацияны сақтау және өндеудегі әмбебеп құрылғысы.

Компьютер жұмыс істеп тұранда ағымдағы ақпаратты сақтайтын құрылғы: Компьютердің жедел (оперативтік) жады.

Компьютер жұмысының жылдамдығы неге байланысты: Тактілік жиілігіне.

Компьютер өшірілген соң ішкі жады мен сыртқы жадыда ақпарат сақталады ма: Сыртқы жадыдағы ақпарат сақталады, ал ішкі жадыда сақталмайды. 

Компьютер іске қосылып тұрғанда мәліметтерді уақытша сақтайтын микросхеме жиынтығы: Жедел жады.

Компьютерге ақпаратты еңгізу құрылғысы – бұл: Пернетақта.

Компьютерге мәтіндік және графикалық ақпаратты енгізетін құрылғы: Сканер.

Компьютерде рұқсат етілмеген әрекетті орындауға арналған ж/е басқа бағдарламаға ендірілген бағдарламалық код: Компьютерлік вирус.

Компьютердегі ең үлкен электронды тақша: Аналық (жүйелік) тақша.

Компьютерден информацияны шығаруға қатысты құрылғыны таңдаңыз: Монитор, принтер. 

Компьютерді қосқанда ЩЖ қай жадыға жүктеледі: Жедел.

Компьютерді өшірер алдында адам ақпартты қайда сақтайды: Сыртқы жадыда.

Компьютерді іске қосқанда кейін операциялық жүйе жүктелуінің алғашқы кезенінде не істейді: компьютерді тестілейді.

Компьютердің ең негізгі құрылғылары: Жүйелік блок, монитор, пернетақта.

Компьютердің жұмыс өнімділігі неге байланысты: Процессор жиілігіне.

Компьютердің қоректенуі өшірілгенде қайда тұрған информация жоғалады: (ОЗУ) жедел есте сақтау құрылғысынан.

Компьютердің негізгі параметрлері: 1 жедел жадының көлемі, 3 процессордың жылдамдығы, 4 дисктегі жадының көлемі, 5 экранның шешу қабілеті.

Компьютерлерге мәліметтермен ауысуға мүмкіндік беретін аппаратық және программалық комплекс-бұл: Компьютерлік желі.

Компьютерлерді модем арқылы байланыстыруүшін...қолданылады: Телефондық линиялар, оптоволокно, спутниктік канаоддар, радиотолқындар.

Компьютерлердің байланыс түрлерінің қайсысының мәліметтердегі алмастыру жылдамдығы ең үлкен: Оптповолокнолық кабель арқылы байланыс.

Компьютерлік вирус: Рұқсат етілмегенәрекетті орындайтын ж/е өзінбасқа бағдарламаға   көшіретін көлемі жағынан үлкен емес бағдарлама.

Компьютерлік вируспен зақымдану мына процесс кезінде болады: Файлдарды жүктегенде.

Компьютерлік вирустарды іздеп,емдейтін бағдарламалар: FVP,DrWep.

Компьютерлік вирустың ерекшеліктері: Кішкентай көлемі,компьютер жұмысына бөгет жасайтын кодты көп рет көбейту ж/е өздігінен іске қосылу қабілеттілігі.

Компьютерлік желі дегеніміз: Байланыс арналар арқылы біріктірілген, әр жерде орналасқан ЭЕМ жүйе.

Компьютерлік желі ол: Бір орталыққа орналастырылған компьютерлер тобы.

Компьютерлік желі ол: Бірігіп есеп шығару үшін бірнеше ЭЕМ-ді біріктіру.

Компьютерлік желіге қай кабельді қолданған жақсы: Оптоволокно.

Компьютермен өңделетін ақпарат немен кодталады?тек қана нөлдер мен бірлердің көмегімен

Контексті меню –бұл Обьектпен байланысқан меню. Ол тышқанның оң жақ пернесін обьект үстінен басқан кезде ашылады да, тек қана осы обьектке байланысты командалар болады.

Конфигурацияның файлна қосымша жол қосу арқылы өзін іске қосатын вирустар қалай аталады: Драйверлік вирустар.

Коньюнкцияға қайсысы сәйкес келеді?and 

Коньюнкцияға қайсысы сәйкес келеді?логикалық көбейту

Көптеген варианттардың ішінен ең ыңғайлы жауапты табу арқылы шешілетін есептер:оптимизациялық есептер

Көптеген математикалық және логикалық операцияларды есептеуді орындайтын негізгі микросхема...: Процессор.

Көптомды архив: Бірнеше томға бөлінгенархив.

Көрінетін құбылыстың сәйкестік критериясы бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді?анық және анықсыз

Курсорды бір парақ төмен қою үшін: Page Down пернесін басу.

Курсорды жолдың басына жылжытатын перне: Home. 

Курсордың оң жағындағы таңбаны өшіру үшін қандай клавишаны басу керек: Delete

Курсордың сол жағындағы таңбаны өшіру үшін қандай клавишаны басу керек: Backspaсe

Кітап бетінің көшірмесін жасау үшін келесі әрекеттерді орындау керек: ПРАВКА-ПЕРЕМЕСТИТЬ/СКОПИРОВАТЬ ЛИСТ-СОЗДАВАТЬ КОПИЮ-ОК

Кіші әріптерді бас әріптерге ауыстыру үшін қандай командаларды орындау керек: барлығы дұрыс (А-С)

Кэш жады дегеніміз не: Жедел жадының жиі пайдаланатын аумағы сақталаиын жоғарғы жедел жады.

Қажетті дәлдігі бұзылмайтын алғашқы берілгендерді өзгертсе де, ақпарат-тың қандай қасиеті оның қабілеттілігін қайтарады?Орнықтылығы

Қазіргі заман процессорының тактілік жұмыс жиілігі немен өлшенеді: Мегагерцпен.

Қазіргі заманғы ДК архитектурасының магистралды-модульды қағидасында компьютердің аппараттық компоненттерінің логикалық ұйымдастырылуы қалай жүргізіледі:Олардың барлығы бір бірімен магистраль арқылы байланысқан. Магистральға мәліметтер шинасы, адрес және басқару қосылған.   

Қай алгоритмдер бір әрекетті бірнеше рет орындайды: Циклдік

Қай бағдарлама антивирустық емес: Вакцина бағдарламасы.

Қай батырмалар комбинациясы арқылы барлық мәтінді белгілеуге болады: Ctrl+A

Қай батырмалар комбинациясы арқылы мәтін астын сызуға болады: Ctrl+U

Қай батырмалар комбинациясы арқылы мәтінді көлбеу қылуға болады: Ctrl+I

Қай батырмалар комбинациясы арқылы мәтінді қарайтуға болады: Ctrl+В

Қай белгі сан нөлге бөлінбейді дегенді білдіреді? #ДЕЛ/0!

Қай белгі ұяшыққа жасалған сілтеме дұрыс емес екенін көрсетеді? #ССЫЛКА!

Қай белгі функцияда аргументке қабылданбайтын ат берілгенін көрсетеді? #ЧИСЛО! 

Қай жағдайда логикалық функция «ЕМЕС» ақиқат мәнін қайтарады?

Қай жағдайда логикалық функция «ЖӘНЕ» ақиқат мәнін қайтарады?Барлық аргументтер мәні «ақиқат» болса

Қай жағдайда логикалық функция «НЕМЕСЕ» ақиқат мәнін қайтарады?Кем дегенде бір аргумент мәні «ақиқат» болса

Қай жазу Excel-де дұрыс формула болып саналады? =СРЗНАЧ(А1:А2)

Қай құрылғы дербес компьютердің перифериялық (шалғай) құрылғысына жатады: Сканер.

Қай құрылғы дискретті сигналды үздіксіз сигналға және керісінше түрлендіреді:Модем.

Қай құрылғы негізгіге жатпайды: Ксерокс.

Қай обьекті мәліметтерді жазба және өріс түрінде сақтауға арналған – Кесте.

Қай перне не пернелер комбинациясы арқылы бір жол төмен түсуге болады:

Қай перне не пернелер комбинациясы арқылы жол басына баруға болады: Home

Қай прграмма қатты дисктің жұмыс тиімділігін жоғарлатуға мүмкіндік береді: Дефрагментация.

Қай программа қатты дисктің жұмыстиімділігін жоғарлатуға мүмкіндік береді: DEFRAG.

Қай режимде өрістің типі өзгертіледі: Конструктор.

Қай символ файл атын маршруттан айырады: \.

Қай символ файлдың атына кез келген символдар санын белгілейді: *.

Қай тұжырым дұрыс емес: Windows операциялық жүйе-бұл қолданбалы бағдарлама.

Қай тізбекте ақпаратты өлшеу бірліктері өсу ретімен көрсетілген?байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

Қайсы  Access   жүйесінің обьектісі – Форма.

Қайсы блогтар Windows-тың желілік архитектурасын құрайды: Адаптер,хаттама,клиент,сервер.

Қайсысы дұрыс емес. «Бит – бұл:Екілік санның бөлек алынған разряды

Қайсысы келтірілген мәліметтердің бір типіне жатады: 0,01 және 20.

Қайсысы программалау тілі болмайды: Visual studio

Қайсысы программалау тілі болмайды: Visual studio.

Қайсысы процессор құрылғысына жатады: Athlon, Celeron, Pentium IV.

Қайсысы сақтау құрылғыларына жатады: Барлығы дұрыс.

Қалқыма нүктелі санның бейнеленуі: Мантисса және реті.

Қалыптың құрылымы мынандай бөліктерден тұрады: Қалыптың тақырыбы, Жоғарғы колонтитул, Төменгі колнтитул, Мәліметтер аймағы, Ескертулер.

Қамсыздандыру қалай бөлінеді: аппарттық, программалық

Қандай бағдарлама әр түрлі мәліметтер қорын құруға,оларды редактірлеуге, шарт бойынша керек мәліметтерді таңдауға арналған – Access

Қандай команда буферге мәтіннің бөлінген үзіндісін өшірусіз орналастырады: көшіру

Қандай құрылғылар ақпаратты сақтау құрылғыларына жатады: Қатты магнитті диск.

Қандай мәліметтер MS Excel-де функция аргументі  бола алмайды? Диаграммалар

Қандай меню көмегімен қатар мен бағаналарды жасыруға болады? ФОРМАТ

Қандай операциялық жүйелер болмайды: Көлемді және супер-ОЖ.

Қандай принтерлер бейнені арнайы сия тамшыларын бүрку арқылы шығарады: Сия бүрккіш принтерлер.

Қандай программа деректер базасымен жұмыс істеуге арналған: MS Access.

Қандай ұяшықтардың адресін көшірген кезде не бағананың нөмірі , не жолдың нөмірі өзгермейді? Абсолютті

Қарапайым екі өлшемді кесте қандай мәліметтер қоры болып табылады – Реляциялық.

Қарапайым мәтіндік құжат-бұл: өнделген мәтін  

Қаріпті (шрифт) өзгерту үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады: «Формат»

Қаріптің түсін өзгерту үшін қай команданы қолданамыз: формат/шрифт

Қатар мәні тұрақты , бағана мәні өзгеретін аралас ссылканы көрсет: А$1

Қатар орналасқан сегіз бит қалай аталады?Байт

Қате жойылған парақты қалай қайта құруға болады?  Қате жойылған парақты қайта құруға болмайды.

Қатты диск дегеніміз: Мәліметтер мен программаларды ұзақ уақыт сақтайтын құрылғы.

Қатты магниттік дисктердің бір бірінен айырмашылықтары: Барлық жауап дұрыс.

Қатты магниттік дискі (винчестер) не үшін қажет: Информацияны компьютерге сақтау.

Қоғамды ақпараттандыру (информатизациялау):  адамдардың мемлекеттік басқару, мекемелердің жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және қоғамдық бірлестіктердің информациялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін,информациялық ресурстарды пайдаоану және құрастырылған әлеуметтік-экономикалық және ғылыми техникалық процесс.

Қоғамды ақпараттандыру дегеніміз:Есептеуіш техниканың құралдарының көмегімен ақпараттық қорды қолдану және құру негізінде ақпараттық қажеттілікті қанағаттандыру және азаматтардың, ұйымдардың құқықтарын іске асыру үшін тиімді шарттарды құрудың ұйымдастырылған әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық үрдісі

Қоғамды компьютерлендіру дегеніміз: Ақпаратты өндіру нәтижесін жедел алуды қамтамасыздантыратын компьютердің техникалық базасын ендіру және дамыту үрдісі

Қолданбалы программалар және перифериялық құрылымдар жұмыстарын басқаратын жүйелік программалар қалай аталады: Драйвер.

Қолданбалы хаттама дегеніміз: Интернеттің әр қызметтерінің  хаттамалары.

Қолданушы дискіден мәтіндік файлды оқу үшін нені білу керек:Файл типін.

Қолданышуға мәліметтерді көрнекті және ыңғайлы түрде көрсетіп принтерге шығару әдісі – бұл Есеп

Қолжазба нені қамтамасыз етеді: Құжаттың идентификациясын.

Құжатты баспаға шығару үшін қандай команда қолданылады: файл/печать 

Құжатты жабу үшін қандай команда қолданылады: файл/закрыть

Құжатты немесе жұмыс кітабын ашу үшін мына клавиштер комбинациясын басу керек: Ctrl+ O

Құжаттың аутенфикациясын қамсыздандыру-бұл оның: Оның бүтіндігін және өзгермейтіндігін көрсеиеді.

Құжатындағы формула дегеніміз не: объект 

Легенда –бұл: Диаграммада бейнеленген мәлімет қатарларын көрсететін диаграмманың элементі

Лицензиялық программалық қамтамасыз ету қорғалған: Авторлық құқықпен.

Логикалық көбейтуге қайсысы сәйкес келеді?and 

Логикалық қосуға қайсысы сәйкес келеді:  or

Магниттік жинақтауышта жазылған, аты және кеңейтілуі бар ақпарат қалай аталады: Файл.

Макрос дегеніміз – Қолданушы көрсеткен командалар мен оқиғалар негізінде дерекқормен жиі қолданылатын іс-әрекеттерді автоматтандыруға арналған обьект.

Массив – бұл: Саны шектелген бір типті мәліметтердің аталған жиыны

Машиналық сөздің міндетті компонентасы дегеніміз: Операнда.

Мәзір жолы бұл: Қосымшаның құралдарына мүмкіндікті қамтамасыз ететін жол.

Мәзір жолындағы «Окно» пунктінің қызметі қандай: бірнеше құжаттармен жұмыс

Мәліметтер – бұл:көздер (источник) арқылы берілетіннің барлығы

Мәліметтер  қоры кестесінің әрбір қатары – бұл Жазба

Мәліметтер  қоры кестесінің бірегей қатары – бұл Кілт

Мәліметтер  қорында өрісті сипаттауға не енбейді  Кілт

Мәліметтер базасы дегеніміз: Мәліметтердің реттелген; өзара байланысты жиынтығы.

Мәліметтер базасы кестесінде жазбаларды идентификациялау мәні үшін пайдаланатын өріс-Кілттік.

Мәліметтер базасы төмендегідей мәліметтермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді(қатесін тап)-Графиктік.

Мәліметтер базасын басқару жүйесі: Жаңа мәліметтер базасын құруға, оны мәліметтермен толтыруға, оның мазмұнын редакциялауға, оларды реттеуге арналған программалық құралдар кешені.

Мәліметтер базасын басқару жүйесін көрсет: Clipper, Paradox, FoxPro, FoxBASE, MS Access.

Мәліметтер базасын басқару жүйесіне не жатады: MS Access.

Мәліметтер қоры – бұл Ақпаратты сақтауға арналған реттелген құрылым

Мәліметтер қорымен басқару жүйесі қайсысының құрамына кіреді – Қолданбалы программалық қамсыздандыру

Мәліметтер қорын басқару жүйесі қамтамасыздандырады – Кроме Мәтіндерді құру мен өндеумен

Мәліметтер қорында жазбалармен орындалатын операция – Сұрыптау

Мәліметтер қорыны жаңа жазба енгізгенде, бір өрістен екінші өріске орын ауыстыру үшін қандай перне қолданады – Tab

Мәліметтер қорының моделі болады  Иерархиялық, тарамдық, реляционды.

Мәліметтер мен тәсілдердің әрекеттесу нәтижесі – бұл:Ақпарат

Мәліметтерді желі арқылы жіберу үшін Ethernet желісі қандай схеманы қолданады: Бәсекелік схеманы.

Мәліметтерді жіберуде модемның функциялары: Аналогты сигналды цифрлік сигналға түрлендіру.

 Мәліметтерді кемуі бойынша сұрыптау үшін келесі әрекетті орындау керек: Данные+Сортировка+сұрыпталатын бағанды көрсету+по убыванию

Мәліметтердің кестелік құрылым типінің моделі қандай: Матрица

Мәліметтердің қай құрылым типі жоқ?Мәтіндік

Мәліметтердің сызықтық құрылым типінің моделі қандай: Тізім 

Мәліметті резервте сақтау үшін қолданылатын магниттік таспадағы жинақтауыш құрылғы: Стример.

Мәліметті резервте сақтау үшін қолданылатын магниттік таспадағы жинақтауыш құрылғы: Стример

Мәтін тергенде жаңа абзацқа өтетін перне: Enter

Мәтіндегі сөздерді белгілеу үшін не істеу қажет: сөзді тышқанның сол жақ батырмасымен 2 рет шерту 

Мәтіндерді өндеуге арналған бағдарлама: MS Word

Мәтінді ұяшықта жоғары орналастыру үшін Формат-Ячейки командасын орындап, шыққан терезеде ... қосымшасын таңдау керек. Выравнивание

Мәтінді іздеп басқаға ауыстыру үшін қандай пернелер комбинациясын орындау керек: Ctrl+H 

Мәтіндік ақпаратты кодтағанда (ASCII кодында) әр символ ДК*ның жадысында ......... алады: 1 байт

Мәтіндік редактор—бұл: іс қағаз жүргізу, редакциялық-баспалық қызмет және т.б процесстер барысында мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеуге арналған программа

Мәтіннің белгіленген фрагментін қалай көшіруге болады: Ctrl батырмасын басып тұрып, тышқанның сол батырмасымен жылжыту керек.

Мемелекет немесе мемлекет торабының аймағында орналасқан желі қалай аталады: Аймақтық.

Меңзер(курсор) ұғымына қайсысы жатады: енгізу нүктесі

 Меңзерді бір парақ жоғары қою үшін: Page Up пернесін басу

Меңзерді бір парақ төмен қою үшін: Page Down пернесін басу

Микропроцессор бұл: Ақпаратта арифметикалық және логикалық операцияларды орындау үшін және машинаның барлық блоктарының жұмыс істеуін басқару үшін арналған ДК-нің Орталық блогы.

Микропроцессор-бұл: Компьютердің негізгі түйіні.

Микропроцессордың жұмыс жылдамдығының көрсеткіші: Тактілі жиілік.

Микропрцессорлардың бір бірінен өзгешелігі қандай: Тактілік жиілігі және разрядтілігімен.

МҚБЖ –бұл МҚ құруға, жүргізуге, қолданушыға пайдалануға арналған программалық құралдардың комплексі

МҚБЖ Мәліметтер қорының басқару жүйесінде файылдағы деректер Кез келген типте түрінде сақталады

Модем дегеніміз: Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында информациямен алмасу құрылғысы. 

Модемның өндіру сипаттамасы дегеніміз: 1 секундта берілетін ақпараттың көлемі.

 Модемнің ең маңызды параметрі...: Деректерді жеткізу жылдамдығы.

Мой компьютер белгішесі не үшін керек: компьютер дискілерінің барлық мазмұнын көрсететін ‘ағашты’ сақтау үшін.

Монитор экранының өлшеу бірлігі: Дюйм.

Монитордың шешуші қабілеттілігі және түстілігі байланысты: Бейне жадының көлеміне.

Музыкалық аудио-дискілерді ойнатуға арналған бағдарлама: Лазерлік ойнатқыш.

Мультимедиялық құрылғыларға жататындар: Дыбыстық карта; видеокарта, динамиктер.

Мына функциялардың ішінен уақыт пен мезгіл категориясына жататын функцияны көрсет: DATA

Мысалда көрсетілген  ұяшық форматын қалай жасауға болады

Мысалы, бір мәліметтер қорында ФАМИЛИЯ, ТУҒАН КҮНІ, ТАБЫС өрістері болсын дейік.Егер ТУҒАН КҮНІ >1958 анд ТАБЫС<3500 шарт бойынша іздеу жасайтын болсақ , қай фамилиялар табылады – Табысы 3500-ден кіші болатын, 1958 жылы және кейін туған   адамдар

Мысалы, бір мәліметтер қорында ФАМИЛИЯ, ТУҒАН КҮНІ, ТАБЫС өрістері болсын дейік.Егер ТУҒАН КҮНІ <1958 ор ТАБЫС<3500 шарт бойынша іздеу жасайтын болсақ , қай фамилиялар табылады –Ахметов, 1956,2400

Н әрпіне басталатын ж/е Exel программасында жасалған файлдарды табу үшін Іздеу терезесіне қалай жазу керек: H*.xls.

Нәтижені табу үшін арифметикалық операцияларды іске асыратын экономикалық есептер:тура шот есептері

Нүктені матрицалық принтердің жұмыс істеу негізі: Қағазға таңба салатын инелер.

окалдық желі қандай компьютерлерді байланыстырады: Бірнеше килоиетрден аспайтын жерде орналасқан.

Ондық 2 саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады: 10

Оператор * нені білдіреді: көбейту

Операциондық жүйенің өзімен жұмыс жасағанда қай атрибуттың файлдары негізгі функциялады игереді: Жүйелік.

Операциялық жүйе қандай қызмет атқарады: Компьютердің барлық ресурстарын басқарады.

Операциялық жүйеге жатады:MS-DOS,WINDOWS-95,Unux.

Операциялық жүйелер қандай болады: Біресепті және көпесепті.

Операциялық жүйелер ненің құрамына кіреді: Жүйелік бағдарламалық қамсыздандырылуына.

Операциялық жүйені қайта жүктеуге арналған батырма: ENTER.

Операциялық жүйені қайта іске қосу үшін арналған пернелер комбинациясы: CTRL+ALT+DEL.

Операциялық жүйенің атқаратын қызметі: Компьютердегі мәліметтерді көшіреді, өшіреді, олардың орнын ауыстырады, қағазға шығарады және оларды жаңадан құрайды.

Орындалу барысында программа қайда сақталады: Оперативті жадыда. 

Отчеттың, запростың, кестенің макетін өзгертуге қай режим мүмкіндік береді – Конструктор.

Өздігінен ашылатын архивтік файлдың кеңейтілуі қандай: EXE.

Өңдеу сатысында информация ... бөлінеді: Ішкі, сыртқы, кіріс, шығыс. 

Өріс дегеніміз: Файл жазбасының дербес мағынасы бар қызметтік бөлігі, яғни кесте түріндегі мәліметтер базасының бір мағынасы.

Өрістерді индекстеу не үшін қажет – Жазуларды тез іздеу үшін

Өрісті индекстеу қызметі: Деректерді іздеу және сұрыптауды тездетеді.

Пайда болу сатылары бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді?алғашқа, екіншілік  ақпарат

Пернені басу ж/е ұстау арқылы төменгі ж/е жоғарғы регистірге ауыстыруға арналған перне: SHIFT .

Перненің қандай комбинациясы компьютерді қайта жүктейді: Ctrl+Alt+Delete.

Пернетақта дегеніміз: Компьютерге мәліметтер мен командаларды енгізуге арналған құрылғы.

Пернетақта қандай қызмет аткарады: Дербес компьютерге информация енгізу үшін.

Плоттер дегеніміз: Сызбаларды, графиктерді қағазға шығару құрылғысы.

Плоттер-бұл: Сызуларды қағазға шығару.

Правка мәзіріндегі Вставить командасына қашан қатынауға болмайды: ауыстыру буфері бос болғанда

Презентация дегеніміз: Слайд деп аталатын жеке кадрлардың жиынтығынан тұратын айрықша текті электрондық құжат.

Провайдер дегеніміз: Интернетке тікелей қосуды, олардың серверлермен қатынас құруын жүзеге асыратын заңды тұлға.

Провайдер дегеіміз...: Интернетке тікелей қосуды, оладың серверлермен қатынас құруын жүзеге асыратын заңды тұлға.

Проводник терезесінде ақпаратты қалай көрсетуге болады: Кішкентай белгішелермен,үлкен белгішелермен, кестемен.

Программа дегеніміз: Алгоритмдерді программалау тілінде жазу.

Программа дегеніміз: ЭЕМ үшін қолданылатын амалдардың реттелген тізбегі, қандай да бір есепті шешудің алгоритмі – машиналық тілде жазылған.

Программа деп нені түсінесін: Компьютерде есеп шығару үшін керек тізбектелген командалар тізбегі.

Программа компиляциясы дегеніміз: Программа мәтінін аудару (трансляциялау).

Программалау тіліне жататындар: Basic, Pascal, C++

Программалық қамсыздандыру – бұл: есептеу жүйесін құрайтын программалар жиыны

Протокол – ол: Желіде мәліметтерді өткізуді ұйымдастыру ережесі.

Протокол дегеніміз бұл: Желімен қарым –қатынас жасауүшін компьютермен қолданатын ережелер жиыны.

Протокол ол: желіде мәләметтерді жеткізі ұымдастыру ережесі.

 Протокол-ол: Желіде мәліметтерді структуралау.

Процессор ақпаратты өндейді: Екілік кодта.

Процессор құрамына кіретін құрылғылардың тізімін көрсет: Арифметикалық логикалық құрылғы, басқару. 

Процессор разрядтылығы – бұл: Бір тактіде өз регистрлерінде қанша деректер битін қабылдап және өндейтіндігін көрсетеді.

Процессордың негізгі мінездемесі: 1 секундта орындалатын қарапайым әрекеттердің  (команда) саны.

Процессордың разрядтілігі нені анықтайды: Өнделген элементтердің өлшемін.

Процессордың функциялары неден тұрады: ЭЕМ-ге енгізілетін мәліметтерді өндеу.

Пуск программы стандартные – калькулятор маршрутының құрылым моделі қандай: Иерархиялық

Пікірлердің қайсысы ақпараттық қоғам туралы нақты түсінікті көрсетеді?Қоғамда  жұмыс істейтіндердің көбі ақпаратты шығарумен, сақтау-мен, өңдеумен және ақпаратты іске асырумен қызмет етеді, әсіресе оның жоғарғы формасымен - біліммен 

регионалды желі байланысты қамтиды: Қала, район, область бойынша.

Реляционды мәліметтер қорында өрістердің келесі типін қолдануы мүмкін – Аналогты тип.

Реляционды мәліметтер қорының қатынасы (кестесі)келесі қасиеттерге ие-кроме Кестеде екі немесе одан да көп жолда бірдей болуы мүмкін.

Реляциялық мәліметтер қорына қайсысы ұқсас – Екі өлшемді кесте

Реляциялық мәліметтер қорының файлының жазбаларында қайсылары болуы мүмкін – Біргелкі емес ақпарат(әр-түрлі типтегі мәліметтер)

Ресурстардың көзі болып саналатын компьютер қалай аталады: Сервер.

С:дискінің DOC каталогында С1.txt файлдың толық аты қалай: C:\DOC\c1.txt.

С1 ұяшығында - =$А$1+В1 формуласы.Егер С1-дегі формула С2-ге көшірілетін болса, С2 ұяшығындағымән нешеге тең болады? 5

Саймандар тақтасын қосу және алып тастау мәзір қатарының қандай пункті арқылы әске асады: «Вид»

Салыстырмалы ұяшық адресін көрсет? D27

Санау жүйесі бұл ...Санды цифрлық және әріптік белгілермен көрсету тәсілі

Санау жүйесі дегеніміз: Сандардың атау және жазу ережелері мен әдістерінің жиыны.

Санау жүйесі қандай екі топқа бөлінеді?Позициялық және позициялық емес

Сандағы цифрдің позициясы қалай аталады? Разряд

Сандарды бейнелеу тәсіліне байланысты сандар жүйесі қандай түрлерге бөлінеді: Позиционды және позиционды емес.

Сандарды он алтылық сандар жүйесінде беру үшін   қандай цифрлар және әріптер қолданылады: 0-9 дейінгі цифрлар және А-F дейінгі әріптер 

Санды жазу үшін қолданылатын символдар саны қалай аталады?Санау жүйесінің негізі

Сандық мәндерді интерпретациялауды және қабылдаудыжеңілдетуге мүмкіндік беретін сандық мәндердің графикалық формасы қалай аталды? Диаграмма

Сандық пернелер тобына қандай перне жатады: Num Lock.

Серікутестер арасында ашық кілттердің ауысуы... мүмкіндік береді: Өз араларында байланыс каналын кіру.

Сигнал бұл: Уақыт аралығында кейбір физикалық өлшем мәндерінің өзгеруі.

Символдарды қоятын режимнен оларды ауыстыратын режимге қай батырмамен ауысады: Insert 

Сканер-бұл: Компьютерге, мәтіндік және графикалық ақпаратты енгізетін құрылғы.

Сурет файлдарын табу үшін қай масканы қолданады: *.jpg.

Суретте бейнеленген блок-схеманың конструкциясы қалай аталады: Алгоритмнің басы-аяғы.

Суретте мәліметтердің қай моделі көрсетілген?Иерархиялық

Сұраныс – ол Бір немесе Бірнеше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін обьект

Сұраныс дегеніміз не: Мәліметтер базасынан немесе ақпараттық іздестіру жүйесінен керекті ақпарат беруді талап ету.

Сұраныстың ерекшелегі неде: Негізгі кестелердегі мәліметтердің негізінде уақытша қорытынды кесте құрады.

Сұхбат терезесінің басқару элементтеріне не жатады: Батырмалар,жалаушалар,ашылатын тізімдер,айнымалы жолақтар.

Сүзгі деген –бұл;іздеу облысын кішірейту

Сызықтық алгоритм: Орындаушы командаларын бірінен соң бірін орындайды

Сызықтық программаның мінездемелік белгісі: Операторлар бірінен соң бірі орындалады

Сыртқы жады қалай бөлінеді: Иілгіш және қатты диск.

Сыртқы жады тағы қалай аталады: Винчестер, қатты диск. 

Сыртқы сақтау құрылғыларында ақпаратты сақтау процесінің, жедел жадыда ақпаратты сақтау процесінен айырмашылығы: Сыртқы сақтау құрылғыларында ақпарат компьютерді тоқ көзінен алып тастағанда да сақталады.

Такт жиілігі – бұл: Процессор жұмысының жылдамдығын анықтайтын, мегагерцпен өлшенетін оның бір мінездемесі.

Тақырып қатары-бұл: Пакеттің аты,ағ

Тармақталған алгоритм – бұл: Бір не бірнеше логикалық шарттарды тексеретін алгоритм

Тармақталған алгоритм: орындаушының кейбір әрекеттері шарттарды тексеріп орындайды

Телеконференция-бұл:Компьютерлік желінің абоненттері арасында ақпаратпен алмасу жүйесі.

Телеконференциялардың әлемдік жүйесі:USENET.

Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін қандай құрылғы қолданылады: Процессор.

Терезе дегеніміз: Әртүрлі программалар орындайтын экранның төртбұрышты қоршаулы аумағы.

Терезені басқару батырмалардыңішінде сызу( _ ) белгісі бар батырма нені білдіреді: Терезені белгіге дейін жинап, оны есептер тақтасына орналастыру.

Терезені максималды үлкейту үшін: Барлығы дұрыс.

Техникада информация ұғымы нені білдіреді: Сигналдар мен таңбалар түрінде тасымалданатын мәліметтер. 

Тлобальды желі байланысты қамтиды: Барлық әлемдегі, бірнеше континентегі.

Ток көзі өшіп тұрғанда ақпарат жадының қай түрінде сақталады: ROM.

Толықтығы бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді?жеткілікті, жеткіліксіз, артық

Тонер – бұл: Сияны сақтайтын сыйымдылық.

Топология жағынан , ақпаратық есептеу желілердің қандай құрылымы бола алмайды: кестелік.

Төменде берілген мәліметтердің құрылымдық типтің қайсысы жоқ?Мәтіндік 

Төменде келтірілген адрестердің қайсысы абсолютті? $В$16, $Р$45

Төмендегі берілген программалық өнімдердің қайсысы операциялық қабық болып табылады: Norton Commander.

Төмендегі тізімнен монитор параметрлеріне жататынын таңда: Типі, размері, бейненің регенирациялау жиілігі, қорғаныс классы.

Төмендегілердің қайсысы файлдарды тығыздауға арналған: Архиватор.

Төмендегінің қайсысы антивирустық программа: AIDSTEST.

Төмендегінің қайсысы ДББЖ-ға жатады: ACCESS.

Транспотты протокол (ТСР) нені қамтамасыз етеді: Жіберу процессі барысында файлдарды ІР-пакеттерге бөлу және қабылдау процессі барысында файлдарды жинау.

ТСР деген не:ол ақпаратты тапсыруымен басқаратын транспорттық деңгейдегі протокол.

ТСР дегеніміз: Транспорттық деңгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады.

Тышқан параметрлерін баптау үшін қай команданы орындау керек:Пуск-Настройка-Панель Управления-Мышь.

Тышқанда неше батырма болуы мүмкін: 2немесе 3.

Утилиттер бұл: Қосымша программалар.

Ұяшыққа формуланы енгізіп ENTER-ді басқан соң  не болады? Формулалар арқылы есептелген нәтиже

Ұяшықтағы #ИМЯ? Символы нені анықтайды? Формулада қолданған есімді бағдарлама  түсінбейді

Ұяшықты(вертикальді түрде) қалай екіге бөлуге болады: ұяшықты ерекшелеп,Таблица/Разбить ячейки командасын орындау

Үяшықтың аралас адресі-бұл : Ұяшық адресі,адрестің бір параметрі өзгереді,екіншісі өзгермейді.

Файл аты көрсетіледі:Атпен ж/е кеңейтілумен.

Файл аты неше бөліктен тұрады:2.

Файл атын өзгерту үшін мынадай әрекеттер тізбегін орындау қажет: Қажетті файлды белгілеу – Файл – Атын өзгерту – пернетақтадан файлдың жаңа атын еңгізу – Enter.

Файл атында .exe кеңейтілуі нені білдіреді: орындаушы файлды.

Файл атында қай символдар болмау қажет:>,<,/,?,*.

Файл деген не: мәліметтерді сақтайтын аты бар дискідегі орын.

Файл типін анықтайтын парамерт:Кеңейтілуі.

Файлдар сақталады: Папкада.

Файлдардың қай типтері операциялық жүйеден тікелей іске қосылады: .com, .exe, .bat.

Файлдармен жұмыс істеуді шектейтін атрибут: Тек қана оқуға.

Файлды архивтеу командасы: Add to Zip.

Файлды баспаға жіберу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады: «Файл»

Файлдық жүйе қандай құрылымнан тұрады: Иерархиялық.

Файлдық операциялар жүргізгенде берілген файлды экранда көрсетпеу деген сигналды беретін атрибут: Жасырын.

Файлдың аттарында қай таңба кез келген символдар санын білдіреді: *.

Файлдың аты кеңейтілуіненқай таңба арқылы бөлінеді: .(нүкте).

Файлдың кеңейтілуінде қанша символ болады:3.

Файлдың типін анықтау үшін нені білу керек: файлдың кеңейтілуін.

Флоппи дисктің стандартты логикалық аты: А:\.

     Формат—Ячейки командасын таңдап,Число қосымшасында тізімнен Все форматы категориясын таңдау , формат ###0,00 тыс.тенге

Формула редакторында қай батырма жұмыс істемейді: бос орын(пробел)

Формулалар редакторын шығаратын команда: Вставка- Объект- Microsoft Equation 3.0

Фрагментті көшіру үшін қандай команда қолданылады: правка/копировать

Функциялардың қандай категориясы жоқ?  Интернетке шығатын

Халық шаруашылығының өзгеруінің және дамуының бағыттарын анықтайтын мәліметтер жиынтығы – бұл Экономикалық ақпарат

Хаттамалар дегеніміз: Деректерді толық және қатесіз беруге келіскен және бекітілген ережелер.

Циклдік алгоритм: командары топтарын көп рет қайталап орындайды;  

Цифрдің мағыналы мәні оның позициясынан тәуелді болатын санақ жүйесі қалай аталады: Позициялық.

Шеткі құрылғының интерфейсі құрамына кіретін программа қалай аталады: Драйвер.

Іс-әрекеттерді бірінен кейін бірін орындау қандай алгоритм: Сызықтық.

Іске қосу мәзірін ағымды ететін пернелер комбинациясы:Ctrl+Esc7

Ішкі жады қалай бөлінеді: ЖЕСҚ және ТЕСҚ.

Ішкі жады тағы қалай аталады: Жедел, оперативті.

Ішкі модем қайда орналасқан: Аналық тақшада. 

ЭЕМ бесінші буыны жобасының авторлары қандай мәселені шешкісі келді және шішіп жатыр: Адам интеллектісін модельдеу.

ЭЕМ жабдығы неше бөліктен тұрады: 2

ЭЕМ қай буыны үлкен интегралдық схемамен жұмыс істейді: IV.

ЭЕМ құрылғылары немен байланысқан: Шинамен.

ЭЕМ-да физикалық информация қалай жазылады және беріледі: электр сигнал түрінде

ЭЕМ-де есепті шешудің дұрыс тізбегін көрсет: Мәселе қою, математикада қалыптастыру, алгоритмизация, программалау, өңдеу, нәтижені табу және талдау

ЭЕМ-нің көмегімен ақпаратты жинау, енгізу, тасымалдау, сұрыптау, іздеу, реттеу, өзгерту және өңдеу жұмыстарының тізбегі қалай аталады?Ақпараттық технология

ЭЕМ-нің үшінші буынындағы физикалық негізі болып табылады: Интегралдық схемалар.

Экономикалық ақпарат дегеніміз Халық шаруашылығының өзгеруінің және дамуының бағыттарын анықтайтын мәліметтер жиынтығы

Экономикалық ақпараттың бөлшектенуіне әкелетін есептер:дезагрегациялық

Экономикалық ақпараттың ірілендірілуіне жеткізетін есептер:

Экономикалық есеп дегеніміз: ұйымдық - экономикалық басқару есептері

Экранға сурет салу панелін шығару үшін мына командаларды орындау керек: Вид- Панели инструментов-Рисование

Экранда ақпаратты басқа масштабта көрсету үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады: «Вид»

Экранда берілгендердің бейне, дыбыс, мәтін, музыка, анимация түрінде кескіндегі құрылғысы: Мультимедия.

Экранда каталогтарды белгілеу үшін қолданылатын графикалық бейне қалай аталады: Белгіше.

Электронды кестеде қатар тұрмаған ұяшықтарды перне көмегімен ерекшелеу үшін қандай пернелерді қолданады? Ctrl

Электронды кестеде формулаға кірмейді? Мәтін

Электронды пошта нені тасымалдауға мүмкідік береді: мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды.

Электронды пошта нені тасымалдауға мүмкіндік береді: Мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды.

Электронды поштаның абоненттік станциясы тұрады: Хост-машинадан.

Электрондық кесте –бағдарламасы не үшін арналған?-Бір ұяшықтың басқа ұяшықтардан тәуелдігінің мазмұнын жазу үшін қолданылады

Электрондық кесте неден тұрады?-Ұяшықтардан

Электрондық кестеде «=»белгісінен бастап нені енгіземіз? Формуланы

Электрондық кестеде А1:В3 ұяшықтар тобы ерекшекленген,бұл топта неше ұяшық бар?-6

Электрондық кестеде беттің атын қалай өзгертуге болады? Формат мәзірінің көмегімен+лист+переименовать

Электрондық кестеде жолдарды немен белгілейді?-Сандармен

Электрондық кестеде ұяшық адресі қалай жазылады?-А5

Электрондық кестеде ұяшықтар блогы қалай белгіленеді: Бірінші және соңғы ұяшықтың адресі арқылы.

Электрондық кестеде ұяшықтарқалай көрсетіледі?Жол мен бағана нөмірімен

Электрондық кестеде формула қандай белгіден басталады?- =

Электрондық кестедегі А1 ұяшығында 5 саны жазылған, В1 ұяшығында - =А1*2 формуласы , С1 ұяшығында - =А1+В1 формуласы.С1 ұяшығындағы мән нешеге тең?15

Электрондық кестедегі А1 ұяшығында 5 саны жазылған, В1 ұяшығында - =А1*2 формуласы,

Электрондық кестедегі диапазон – бұл: Кестедк тіктөртбұрышты форма облысын құратын ұяшықтар жиыны

Электрондық кестенің ең қарапайым объектісі не? Ұяшық 

Электрондық кестенің Н5 ұяшығында =$В$5*V5 формуласы жазылған.Егер осы формуланы Н7 ұяшығына көшірсек , формула қалай өзгереді? =$В$5*V7

Электрондық кестенің негізгі элементі не: Ұяшық.

Электрондық пошта дегеніміз: Компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелту, оқу мен сақтауға арналған қызметтік программалар жүйесі. 

Электрондық пошта нені тасымалдауға мүмкіндік береді: Мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды:Желілік қоршау бумасы неге аралған: Желілік ресурстарды қарау үшін.

Электрондық поштаның абоненттік станциясы тұрады: компьютерден, арнайы бағдарламадан және модемнен.

Эмпириялық мәліметтер, ғылыми білімдер, гипотезалар, теориялар, заңдар құрастырады:Ақпараттың мазмұнды құрылымын

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АҚПАРАТ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕР

1. Қолданушыға түсінікті тілде берілген ақпарат не деп аталады:

A.    түсінікті *

2. Жеке пікірлер мен талдауларға тәуелсіз ақпарат не деп аталады:

A.    объективті*

3.Заттар жағдайының ақиқаттығын білдіретін ақпарат қандай ақпарат деп аталады:

A.    ақиқат

4. Ең маңызды ақпарат қалай аталады?:

A.    маңызды

5. Адам ең көп көлемдегі ақпаратты ненің көмегімен алады:

A.    көру мүшесі*

6. Адам тактильді ақпаратты ненің көмегімен алады:

A.    сезу мүшесі*  

7. Сигнал аналогты деп аталады, егер

A.    уақытқа сәйкес амплитуда бойынша үзіліссіз өзгеріп отырса *

8. Сигнал үзілісті деп аталады, егер

A.    сандар нақты мәндерді қабылдаса*

9. Үзілісті  мәндер жиынындағы үзіліссіз бейнелер мен дыбыстарды кодтар түрінде түрлендіру қалай аталады? -

A.    үзілісті*

10. Компьютердің сыртқы жадында ақпараттарды түрлендіру

A.    үзілісті*

11. Сигнал аналогты деп аталады:

A.    электрокардиограмма* 

12. Үзілісті сигнал қалай қалыптасады:

A.    бағдаршам *

13. Температураны өлшеу қалай түрлендіріледі:

A.    ақпараттарды алу үрдісі

14. Ағылшын тілінен орыс тіліне мәтіндерді аудару қалай аталады:

A.    ақпараттарды өңдеу үрдісі*

15. Ақпараттарды алмастыру - бұл:

A.    телефонмен сөйлесу*

16. Формальды тілге жатқызуға болады:

A.    программалау тілін*

17. Табиғи тілден формальды тілдің негізгі ерекшеліктері:

A.    әрбір сөздің бір мағына білдіруі немесе грамматика мен синтаксистің қатаң ережелерінің бар болуы *

18. 100012 екілік санының ондық санға сәйкестігі

A.      1710 *

B.     19. 248 саны келесі санға сәйкестігі

A.    1416 *

20. Қандай сан артық?:

A.    22610 *

21. Ең үлкен санды көрсет

A.    14416 *

22. Ақпарат санының бірлігі үшін қабылданадыбайт *

23. Өлшем бірліктерінің тізбегі қандай өсу ретімен көрсетілген? 

A.    байт, килобайт, мегабайт, гигабайт *

24.Кітаптарда, магниттік тасымалдаушыларда және грампластинкада сақталған ақпараттар қалай аталады?жедел*

25. Сыртқы тасымалдаушыларда бейнелік ақпараттарды қалай атауға боладыиіс сезетін бейнелер*

26. Оқушы мазмұндама жаздыОқушы қандай ақпараттық процестерді орындады?

A.    Қабылдау және өңдеу*

27.     Сара 1-сыныпта оқиды. Ол көбейту кестесін жақсы біледі, бірақ ағылшын тілін жақсы білмейді. Бұл хабарлардың қайсысы Имаш үшін маңызды ақпарат  болып табылады

A.    6 MULTIPLAY 8 EQUAL 48*

28. саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады?B.110*

29.     Ұсынылған хабарламалардың ішінен декларативтік ақпаратты таңда:

A.    Жай бөлшектердің бөлімі мен алымы көбейген жағдайда оларда көбейеді. *

30. Сіз бағдаршамның сары түсі жанған кезде оның жанына келдіңіз. Содан кейін оның жасыл түсі жанды. Бұл жағдайда Сіз қанша ақпарат санын алдыңыз?

A.    1 бит *

31.Ақпараттарды беру жылдамдығының өлшем бірлігі секундына бит санымен анықталады

D. бод*

32. Қанша ақпарат саны екілік санының бір разрядына жатады?

А. 1 байт*

33.1,5 М байт неге тең?

A.    1536 Кбайт *

34.     Мысалдардың қайсысы ақпараттарды жіберу процесі болып табылмайды?

AКітаптарды сатып алу*

35.1,5 Кбайттық көлемдегі ақпараттық хабарлама 3072 символдан тұрады. Мұндай хабарламамен жазылған ақпарат көмегімен алфавитке неше символ енгізіледі?

A.    16*

36. Рим цифрларымен жазылған екі санның қосындысының нәтижесін есепте: МСМ+ LXIV

A.    1964*

37. 856 ондық санын сегіздік санау жүйесіне ауыстыр:

A.    1530*

38. 345 ондық санын он алтылық санау жүйесіне ауыстыр:

A.    159*

39. 1011101,01 екілік санын ондық санау жүйесіне ауыстыр:

A.    93,25*

40Он алтылық санау жүйесінде берілген  ЗА4 санын ондық санау жүйесіне ауыстыр:

A.    932*

41.Қандай санау жүйесінде берілген теңдік дұрыс: 342 + 54 = 440

A.    16-лық*

42. 101112 + 638 + С216 қосындысының нәтижесін есепте және дұрыс емес жауапты таңда:

A.    16*

43. 30111011  саны қандай санау жүйесінде берілген:

A.    және  8*

44. А, В, С нүктелері дөңгелектің, үшбұрыштың немесе тіктөртбұрыштың бойында жатады деген сөйлем ақиқатСуретте көрсетілген аумақта бөлініп алынған барлық нүктелер үшінсөйлем ақиқат

 

 

A.    (В немесе С) және С емес*

 

45. 2   3          7          25       121  тізбектердің келесі мүшесі мына санға тең

A.    721*

46. РР+QQ=QQLмысалындағы түрлі цифрлар түрлі әріптермен ауыстырылған. 5Р+4Q+L қосындысы мына мәнге тең: 

A.    49*

47. Адам тілі келесі ақпаратқа жатады?

D. дыбыстық*

48. 282 санын жазу үшін қажет байт саны:

A.    11*

49. Бэббидж машинасының, компьютердің және адам миының ортақ қасиеттері мына ақпараттарды өңдеуге қабілетті …
 
A. Сандық *

50. 1 бит – бұл ақпарат саныанықталмаған деп аталады, егер
 
A. 2 ретке кемиді* .

51. Компьютерде ақпараттарды өңдеудің негізгі кезеңдері қандай?
 
A. B. Ақпараттарды енгізу, шығару, сақтау және түрлендіру*
 
52. Иілгіш дискілер үшін дискі құрылғысындағы ақпараттарды жазу мен оны оқу ненің көмегімен жүзеге асырылады?

A. магниттік басы *

53. Primer.txt 15Kb 25.01.01 10.30 жолы қандай ақпарат болып табылады?
 B. 15Kb өлшемді файл.*
54.  Қандай ақпарат саны он алтылық санның 1 разрядына тең?
 
A. 1 бит*

55. Компьютердің жұмысын тоқтатқан кезде барлы ақпарат жойылады
 
DЖедел жадта

56. Берілген қасиеттердің қайсысы ақпарат қасиетіне жатпайды?:

A      заңдылық*

57. Кітаптарақпараттың магниттік тасымалдаушылары,грампластинкалар ақпарат тасымалдаушылары болып табылады?

A.    сыртқы*

58. 1 Мбайт неге тең?

A.    1024 байт*

59. Информатикада ақпарат саны қалай анықталады?
 
ACАнықталмағандықты азайту өлшемі*
60. 
Информатикада ақпарат санын анықтай білу керекМұндай жағдайда "ақпарат" ұғымын анықтау тәсілі не үшін қажет?
 
ADықтималдылықақпарат анықталмағандықты кеміту өлшемі * 

61. Ақпаратты тасымалдаушы болып табылады:

A.    дискета*

62. Ақпарат көзі болып табылады:

A.    сым*

63. Дұрыс және толық жауапты таңдаАқпарат – бұл

A.    процестер қасиеттері туралы қабылдайтын кез келген мәліметтер*

64. Адамнық сезім мүшелері арқылы алынатын ақпарат түрлеріне мыналар жатады:

A.    есту, көру, дәм сезу, дыбыстық, сипап сезу сияқты ақпараттар*

65. ИНФОРМАТИКА сөзінде қанша бит бар? 

A.    88*

66. Әрекеттің ақиқаттығын білдіретін ақпарат қалай аталады:

A.    жеткілікті*

67. Ақпараттық процестің мысалы ретінде алуға болады

A.    ақпаратты алу, іздеу, сақтау, жіберу, өңдеу және оны қолдану процестері*

68. Ақпаратты сақтау процесі   - бұл:

A.     (қағазда, магниттік дискіде және т.б.)*

69. Адам бейнелік ақпаратты қандай құрал көмегімен алады:

A.    Көру мүшесі*

70. Ақпаратты түрлендіру тәсілі бойынша «артық» объектіні көрсет:

A.    телефонмен сөйлесу*

71. Информатика оқулығы бойынша бір уақытта ақпарат сақталады:

A.    мәтіндік, графиктіксандық*

72. Берілген сөйлемдердің қайсысы ЖАЛҒАН:

A.    аудиокассета графиктік ақпарат болып табылады*

73. Берілген тұжырымдардың қайсысы АҚИҚАТ :

A.    Қағаз, тас, магниттік дискілер және т.б. материалдық заттар болуы мүмкін*

74. Каталогтарды, архивтерді, анықтамалық жүйелерді, компьютерлік желілерді, деректер қорын және т.б. қолдану процесі қандай ақпараттық процеске жатады:

A.    Ақпаратты іздеу*

75. Сіз досыңызға жаңа компьютерлік ойын туралы ақпаратты телефонмен айтып бердіңіз. Кесте жолдарындағы берліген ақпараттардың ішінен ақиқат ақпаратты белгіле:

C.

Сіз

Досы

Байланысты қамтамасыз ететін техникалық құралдар жиынтығы (сым, станция, телефон және т.б.)*

76. «Информатика» ғылымы нені үйретеді?

A.    Компьютер көмегімен ақпараттарды қабылдау, беру, өңдеу және оларды сақтау*

77. Тілдер анықтамаларының ішінде қайсысы информатикада қабылданған:

A      Тіл – бұл ақпараттарды түрлендіру мен ауыстыруға негізделген символдық жүйе*

78. Санау жүйесі — бұл:

A     Алфавиттердің символдары (цифрлары) арқылы белгілі бір ереже бойынша сандарды жазудың таңбалық жүйесі *

79. Позициялық емес санау жүйелері болып мына жүйелер аталады:

A      Цифр (шама) мәндері сандардың орналасуына тәуелді емес*

80. ЭЕМ-да екілік санау жүйесі қолданылады, себебі: 

A      ЭЕМ элементтері екі жағдайда болуы мүмкін (1 және 0)*

81. Санау жүйесіндегі сандарды жазу  ‑ бұл  

A      цифрлар жүйесінде қолданылатын рет саны*

82.           10екілік санау жүйесіндегі санның таңбалар тізбегі ондық санау жүйесіндегі мына санға сәйкес келеді:

B  210; *

83.Ондық санау жүйесіндегі  11 саны екілік санау жүйесінде мына түрге келтіріледі:

A     1011*

84.8 битта ең үлкен ондық санды түрлендіруге болады?

A    255*

85. 1011+1010 екілік санының қосындысы мына санға тең:

A    10101*

86. 50 ондық саны санау жүйесіндегі 32 ретінде бейнеленеді:

A      он алтылық*

87. Екілік санау жүйесінде берілген 101012 санды ондық санау жүйесіне аудару өрнегін көрсет:

A      1*25+0*24+1*23+0*22+1*21 *

88.8 битта қанша ондық санды бейнелеуге болады?

A      256*

89.Санау жүйелерінің тізбегі берілгенекілікондықсегіздікон алтылық. 400 символдар жиынтығымен сандарды жазу:

A      Екілік санау жүйесінде болмайды*

90. Байт – бұл С. 8 битке тең ақпараттың өлшем бірлігі *

91. Құжатта 1024 әріп, 50 тыныс белгісі және 200 пробел бар. Осы құжаттағы ақпарат көлемі қандай?А. 1 Кбайт 250 байт*

92.Формальды тілдің құрамына енеді::

A     Программалау тілі*

93.Кодирование – бұл ... процесс

A      Байланыс арналары бойынша жіберуге қажетті ақпараттарды формаға түрлендіру *

94.Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі: 

A      1 бит*

95. 2,5 Кбайт неге тең?

A     1024 бит;*

96.Үй тапсырмасын орындау туралы мұғалім сұрағына оқушы «Ия» деп жауап берді. Оқушы жауабына қанша ақпарат қажет?

A      1 бит*

97. 1 килобайтта қанша байт?1024 байта *

98. МЕГАБАЙТ сөзінде қанша бит?64*

99. 4 Мбайтта қанша бит?4*220*

100.Ақпарат санының ең кіші өлшем бірлігі үшін не қабылданған?

A.    1 бит*

КОМПЬЮТЕР ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

 

101. Пернетақта ,жарық қаламы, графикалық планшет-бұл:

          С. Ақпаратты енгізу құрылғысы*

102. Компьютердің мультимедиа құрамына қандай құрылғы енеді:

                    В. CD-ROM, дыбыстық тақтайша, колонкалар*    

103.  Жүйелік блок құрамына не енеді?

          А. Трекбол* 

104. Сканер – бұл:. Ақпараттарды енгізуге негізделген құрылғы*

          105. Компьютердің қандай құрылғысы ақпараттарды алмастырудың ең кіші жылдамдығын қанағаттандырады?

                    В. Flopy дискі құрылғысы*      

106. Компьютердің жергілікті желі бойынша ақпараттарды жіберу құрылғысының қызметін қандай құрылғы атқарады?                 В. Маршрутизатор*

107. Винчестер қызметін ата...

          D. операциялық жүйені, программаны және ақпараттарды сақтау *

108. Ақпараттарды алмастырудың ең үлкен жылдамдығын компьютердің қандай құрылғысы қанағаттандырады?

          А. Жадты есте сақтау құрылғысының микросхемалары*

          109. Адам денсаулығына зиянды компьютер құрылғысын ата                    D. Монитор* 

110. Процессор сипаттамасы болып табылады

          А. Тактілік жиілік, разрядтылығы*

          111. Компьютер терминінің мағынасын білдіретін, тегін қолданып, сақтауға негізделген программаны ата...

                    C. freeware*

          112. Жадта талдаудан кейін деректер қорында жазылатын қандай тізбектер екендігін ата?

A.   4,1,2,3*

113. Формальдау нәтижесінде алынатын компьютердің қандай моделі болып табылады?

                    С. компьютердің логикалық кескіні*

          114. Арнаулы компьютердің стандарттыпернетақтасының қанша пернелері бар?

                        В. 101/102*

115. Дұрыс тұжырымды таңда?

D. монитор –  шығару   құрылғысы*

116. Компьютердің ең қажетті құрылғылар жиынтығын ата

В. жүйелік блок, монитор және пернетақта* 

117. Дәл жауапты таңда. Компьютер- бұл қандай құрылғы:

DАқпараттарды жинау, жіберу мен өңдеуге негізделген *

118. Дұрыс емес тұжырымды таңда. Компьютер зияндығын ата:

В. Тек көзге*

119. Ақпараттарды шығаруға негізделген  құрылғыны көрсет:

А. монитор*

В. трекбол 

С. плоттер 

D. сканер 

120. Ақпараттарды енгізуге негізделген құрылғыны көрсет

А. монитор

В. джойстик 

С. клавиатура*

D. сканер 

121. Компьютер мына құрылғылардан тұрады:

A     принтерден*

122. “Тышқан”   манипуляторы — бұл қандай құрылғы:

A     ақпараттарды енгізуге негізделген*

123. Үлкен әріптерді енгізуге негізделген пернені ата:

A      CapsLock*

124. Меңзердің сол жағында орналасқан символды өшіруге негізделген пернені ата:

A      Backspace*

125. Компьютердің сыртқы жадысына қандай құралдар енеді:

A      CD-ROM диск, флоппи-диск, винчестер*

126. ЭЕМ-нің элементтік базасының екінші буынына:

A      транзисторлар*

127. Сандық пернетақтаны іске қосу үшін қандай перне қолданылады:

A.  NumLock*

128. «қою-ауыстыру» режимдерін іске қосу пернесін ата:

A.  Insert*

129. Жүйелік блоктың құрамына енбейтін компьютердің негізгі бөліктерінің бірін ата:

A.    Тышқан*

130. Компьютерді іске қосу пернелерін ата:

A.    Ctrl+ Alt + Delete*

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ

 

131. Операциялық жүйе құрамына енеді:

A.   MS DOS 6.2, Windows 95, UNIX*

132. Операциялық жүйенің атқаратын қызметіне енбейді:

A.    Есептеулерді орындау*

133. Операциялық жүйе құрамына не енбейді:

A.    базалық*

B.    қолданбалы

C.    жүйелік

134. Microsoft Windows ортасында жұмыс жасауда ПРАВКА менюіндегі  ВЫРЕЗАТЬ командасының қызметін ата: 

A.    буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді және оны экраннан өшіреді*

B.    экранға буфердегі ақпаратты көшіреді

C.    жаңа файлға бөлініп алынған үзіндіні жазады

135. Microsoft Windows ортасында жұмыс жасауда ПРАВКА менюіндегі  ВСТАВИТЬ командасының қызметін ата: 

A.    буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді

B.    буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді және оны экраннан өшіреді

C.    экранға буфердегі ақпаратты көшіреді *

D.    жаңа файлға бөлініп алынған үзіндіні жазады

136. Қандай тұжырым дұрыс емес:

A.    вирус ЭЕМ-да түрлендірілген ақпараттардың форматын өзгертуі мүмкін 

B.    вирус компьютер жұмысын баяулатады

C.    вирус экранға қажет емес ақпараттарды шығарады

D.    вирустан қорғай алмайды*

137.  Microsoft Windows ортасында жұмыс жасауда ПРАВКА менюіндегі  КОПИРОВАТЬ командасының қызметін ата: 

A.    буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді*

B.    буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді және оны экраннан өшіреді

C.    экранға буфердегі ақпаратты көшіреді 

D.    жаңа файлға бөлініп алынған үзіндіні жазады

138. Операциялық жүйе дегеніміз не?

A.    Арнаулы компьютер бөліктерінің жиынтығы

B.    Жаңа программаларды құруға мүмкіндік беретін программалр жиынтығы

C.    Компьютердің программалар жұмысын басқаруға негізделген программалар жиынтығы

D.    Вирустан қорғауға мүмкіндік беретін программа

139.  Windows ХР қалай іске қосуға болады?

A.    Іске қосу, Все программы, Windows  ХР

B.    Мониторды іске қосу

C.    Файл, Открыть

D.    Компьютерді іске қосу*

140.   Аралас объект — бұл ...

A.    Қатар орналасқан объектілер тобы*

B.    өзара бір-біріне байланыссыз біртекті объектілер тобы

C.    бір-біріне байланыссыз қатар орналасқан және біртекті объектілер тобы

D.    барлық объектілер

141.   Аралас емес объектілерді бөліп алу үшін клесі пернелерді қолдану тиімді ...

A.    Ctrl+Shift;

B.    Shift

C.    Shift + Ctrl

D.    Ctrl*

142.  Shift пернесін басқан кезде аралас объектілерді қалай болса солай бөліп алу процесі жүргізіледі ...

A.    Қоржындағы бөлініп алынған объектілерді жою

B.    Барлық бөлініп алынған объектілерді көшіру*

C.    Ешқандай өзгеріс болмайды

D.    Қатты дискіден бөлініп алынған объектілерді жою


 

143.  Қалай болса солай бөлініп алынған объектілердің тұтастығын өзгерту үшін  мына әрекетті орындау жеткілікті ...

A.    Көшірмеден алынған объектіні бөліп алып, оны өшіру*

B.    Қоржындағы өшірілген объектілерді қалпына келтіру

C.    Компьютерді қайтадан жүктеу

D.    Компьютерлі өшіру

144.  Объектіге тышқанның сол жақ батырмасын екі рет басқан кезде қандай процесс жүргізіледі ...

A.    Буманың немесе программаның терезесін ашу*

B.    Объектінің қысқаша қасиеттері сипатталған анықтаманың пайда болуы

C.    Объектіні бөліп алу

D.    Жанама менюді шақыру

145.   Объектіге оң жақ батырманы басқан кезде қандай процесс жүргізіледі...

A.    Объектіні бөліп алу

B.    Буманың немесе программаның терезсін ашу

C.    Объектінің қысқаша қасиеттері сипатталған анықтаманың пайда болуы

D.    Жанама менюді шақыру*

146. Нәтижесінде терезе өлшемдерін өзгерту процесі жүргізілетін тышқан әрекеті не деп аталады...

A.    ауыстыру

B.    Тұрып қалу

C.    арнайы ауыстыру

D.    жылжыту*

147.   Нәтижесінде объектілердің қысқаша қасиеті сипаттайтын  анықтаманың пайда болуындағы тышқан әрекеті не деп аталады ...

A.    ауыстыру

B.    тұрып қалу*

C.    арнайы ауыстыру

D.    жанама менюді шақыру

148. Белсенді терезе деп аталады, егер ...

A.     батырмасына басу, Аlt+Ctrl пернелерін қатар басуды таңдауФайл менюіндегі Выход командасын орындаутерезенің жүйелік менюіндегі Закрыть командасын таңдау

B.     батырмасына басу, Аlt + F4 пернелерін басуды таңдау Файл менюіндегі Закрыть командасынтерезенің жүйелік менюіндегі Закрыть командасын таңдау *

C.     батырмасына басуCtrl+Shift пернелерін басуды таңдау, Файл менюіндегі Сохранить как... командасын орындау

D.    Барлық әрекеттер

149. Терезенің өлшемін өзгерту үшін мына әрекеттерді орындау жеткілікті ...

A.    Терезенің бұрышына немесе кез келген қабырғасына   тышқан батырмасын екіқабырғалы қара көрсеткішке айналғанша басып тұрутышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы терезе жақтауларын жылжыту жүзеге асады*

B.    Тышқан батырмасын тақырып қатарына әкеліп, ақ көрсеткішке айналғанша басу

C.    Сол жақ батырманы басу арқылы тақырып қатарын жылжытуға болады

D.    Тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы тақырып қатарын алмастыруға болады.

150.   Объектіге меңзерді және нені басу арқылы жанама менюді шақыруға болады ...

A.    Сол жақ батырманы басу

B.    Оң жақ батырманы басу*

C.    Епter пернесіне басу

D.    Аlt + Еnter пернелерін басуды таңдау

151.   Тез жіберу тақтасы қайда бейнеленген?

A.    Жұмыс үстелінде

B.    Мой компьютер терезесінде

C.    Тапсырмалар тақтасында*

D.    Тақырып қатарында

152.   Компьютерді өшіруді қалай түзетуге болады?

A.    Жүйелік блоктағы Роwer батырмасына басу;

B.    Жүйелік блоктағы  Reset батырмасына басу;

C.    Іске қосу менюіндегі Завершение работы командасын таңдау *

D.    Файл менюіндегі Выход командасын таңдау 

153.  Буманы мәтіндік құжат арқылы қалай құруға болады ...

A.    Жұмыс үстеліндегі жанама меню*

B.    Тапсырмалар тақтасындағы жанама меню

C.    Правка менюіндегі  Создать командасы 

D.    Тышқанның сол жақ батырмасын басу

154.  Файлдар мен бумаларды көшіру мен оларды жылжыту жағдайында көз ұғымы қолданыладыКөз — бұл ...

A.    Көшіру мен жылжыту әрекеттерін орындайтын бума

B.    Көшіруді немесе жылжытуды орындайтын бума*

C.    Көшіруді орындайтын бума 

D.    Жылжытуды орындайтын бума

155.   Файлды және буманы ненің көмегімен көшіруге болады ...

A.    Файл менюіндегі Копировать командасының 

B.    Правка менюіндегі Копировать командасының *

C.    Вставка менюіндегі Копировать командасының

D.    Формат менюіндегі Копировать командасының

156.  Файлды және буманы бірнеше тәсілмен көшіруге болады;

A.    Объектінің жанама менюі көмегімен; Файл менюіарнайы жылжыту

B.    Объектінің жанама менюі көмегімен; Правка менюіарнайы жылжыту*

C.    Жұмыс үстеліндегі жанама меню арқылықұралдар тақтасындағы Обычные кнопки батырмасы арқылыпернетақта

D.    Тышқанның сол жақ батырмасы арқылы

157.   Объектінің атын өзгертуге болады, егер ...

A.    Объектінің атына тышқанның сол жақ батырмасын басып, Переименовать командасын басу арқылы

B.    Правка менюіндегі Переименовать командасына басу

C.    Объектінің жанама менюіндегі Переименовать командасына басу *

D.    Вставка менюіндегі Переименовать командасына басу


 

158.   Объектіні келесі түрге түрлендіруге болады:

A.    Беттер эскиздері, ПлиткаТаңбаларТізімКестелер*

B.    Беттер эскиздеріҰсақ таңбаларІрі таңбаларТізімкестелер

C.    Слайдтар, ПлиткаларТаңбаларТізімКестелер

D.    Тізім және Кесте

159.   Ашық терезелердегі таңбаларды реттеуге болады:

A.    Вид менюінің көмегіменжанама менюқұралдар тақтасындағы  Обычные кнопки батырмасы арқылы

B.    Вид менюінің көмегіменбумалар тақтасындағы жанама меню; Таблицы режиміндегі қосымша батырмалар арқылы

C.    Вид менюінің көмегіментерезе тақтасындағы жанама меню арқылы; Таблицы режиміндегі қосымша батырмалар арқылы *

D.    Тышқанның сол жақ батырмасы арқылы

160.   Ақпарат түрлері:

A.    әріптер мен сандар

B.    қазақ әріптері

C.    арнайы символдар

D.    сандық, дыбыстық, графиктік және мәтіндік*

161.   Іздеуді орындау жағдайында келесі символдарды қолдануға болады :

A.    жұлдызшалеп белгісі

B.    жұлдызшақисық таяқша

C.    жұлдызшасұрақ белгісі*

D.    үтір, нүкте

162.   Компьютерде іздеуге болады:

A.    файлдар мен бумалардықұжаттарды (мәтіндік файлдарэлектрондық құжаттар...}; сканер

B.    файлдар мен бумалардыбейненімузыка мен видеоны; компьютерді және адамды*

C.    файлдар мен бумаларды; модемді

D.    файлдар мен бумаларды; компакт-дискіні

163.   Іздеу жағдайында  «?» символы қандай символмен ауыстырылады?

A.    Бір кез келген символмен

B.    Үш кез келген символға немесе олардың болмауы

C.    Бір кез келген символ немесе олардың болмауы*

D.    Символдардың болмауы

164.   g*. *f  арқылы қандай құжаттар табыладыҚұжаттар ...

A.    Атауы екі символдан тұратынмұндағы бірінші әрпі «g»,ал кеңейтілуі  «f»әрпімен аяқталатын

B.    Кеңейтілуі екі символдан тұратынмұндағы бірінші әрпі «g», ал аты  «f» әрпімен аяқталатын

C.    атауы «g» әрпімен басталатын, ал кеңейтілуі «f» әрпімен аяқталатын*

D.    кеңейтілуі «g» әрпімен басталатынал атауы «f» әрпімен аяқталатын

165.   Бумалар бұтағындағы  «+» символы нені білдіреді?

A.    Бумадағы файлдар мен құжаттардың бар болуы

B.    Ондағы тармақтардың ашылып, нәтижесінде  <?—» таңбасының пайда болуы

C.    Қапталған бумалардың бар болуы*

D.    Бумадағы құжаттардың бар болуы

166.  Жарлық таңбасын ненің көмегімен өзгертуге болады:

A.    Жарлықтың жанама менюіндегі Қасиет командасыЖарлық бетшесі*

B.    Жұмыс үстеліндегі жанама менюдің  Қасиет командасы,  Жарлық бетшесі

C.    Вид менюіндегі Қасиет командасы, Ярлык бетшесі

D.    Жұмыс үстелінің командалары

167.   Диск жұмысының қызметін басқаруға негізделген программа құрамына мына программалар жатады ...

A.    Блокнот, Калькулятор, Раint графикалық редакторыWordPad мәтіндік редакторы

B.    форматтау, дефрагментация, дискіні вирусқа тексеру программасыSсаnDisk*

C.    Word, Ехсе1, The Ваt!, Раsсаl

D.    Стандарттық және офистік программалар

168.   Жүйе жұмысы істен шыққан жағдайда келесі программаларды жіберу жеткілікті ...

A.    форматтау

B.    дефрагментациялау

C.    SсаnDisk*

D.    Вирустан қорғау

169.   Дискіні дефрагментациялау  — бұл  ...

A.    Файлдың өзінің көшірмесін құруға және оны осы файлға енгізуге болатын программакомпьютердің жүйелік аумақтарымұндағы аумақта операциялық жүйенің файлдары орналасады, компьютерлік желілер және т.б.

B.    Иілгіш немесе қатты дискілердің жұмысының тиімділігін арттыруға негізделген қызметтік қосымша *

C.    Дискідегі логикалық және физикалық қателерді тексеруге негізделген программа

D.    вирустан қорғау программалары

170.   Кез келген стандартты программаларды мына командалардың көмегімен іске қосуға болады ...

A.    Іске қосу менюі, Стандартные

B.    Іске қосу менюі, Документы, Стандартные

C.    Іске қосу менюі, Все программы, Стандартные*

D.    Іске қосу менюі – барлық программалар

171.   Блокнот — бұл...

A.    Мәтінді теруге мүмкіндік беретін редактор *

B.    Мәтінді теруге және қарапайым форматтау элементтерін  жүзеге асыруға мүмкіндік беретін программа

C.    Бейнелерді құру мен редакторлеуге мүмкіндік беретін редактор

D.    Жадыдағы есептеулер мен амалдарды орындауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрал

172.   Ақпараттарды сығуға мүмкіндік беретін программа — бұл ...

A.    архивтендіру

B.    архиватор*

C.    архив

D.    архивтендірудің барлық программалары


 

173.   Архивтендірілген файлды құру  — бұл ...

A.    архивтендіру

B.    архиватор

C.    архив*

D.    архивтендіру программалары

174.   Файлды архивтен шығару келесі командалардың көмегімен орындалады ...

A.    Іске қосу менюі, Все программы, WinRar*

B.    Іске қосу менюі, Документы, WinRar

C.    Іске қосу менюі, Басқару тақтасы, WinRar

D.    Барлық әрекеттер

175.   Архивтегі бар файлдарға қосымша файлдар мына командалар арқылы орындалады ...

A.    WinRar программасындағы құралдар тақтасында Добавить батырмасына басу*

B.    WinRar программасындағы құралдар тақтасында Вставить батырмасына басу

C.     WinRar программасындағы құралдар тақтасында Копировать батырмасына басу 

D.    Вставить немесе Копировать батырмаларын басу

176.   Rаr архиваторының көптомдық архиваторы — бұл ... кеңейтілген архивтері

A.      rj, .а00, .а01, .а02 және т.б.

B.      .ziр, .z00, .z01, .z02 және т.б.

C.      .rar, .roo, .r01, .r02   және т.б..*

D.    Архивтендірілген файлдың барлық кеңейтілуі

177.   Файлды бірнеше тәсілмен жинақтауға болады:

A.    Ашық тұрған архив терезесінде Распаковать батырмасына басу...; Команды менюіндегі көрсетілген бумадағы  Распаковать пунктін таңдау...; архивтің жанама менюінде Распаковать командасын таңдау...

B.    Ашық тұрған архив терезесінде Извлечь батырмасына басу...; Сервис менюіндегі көрсетілген бумадағы  Извлечь в пунктін таңдау...;  архивтің жанама менюінде Извлечь в командасын таңдау... 

C.    Архив белгісіне екі рет шертіп, одан әрі Извлечь в...батырмасына басу;  Команды менюіндегі көрсетілген бумадағы  Извлечь в пунктін таңдау...;  архивтің жанама менюінде Извлечь в командасын таңдау.*

D.    архивтендіру программасы арқылы 

178.  Windows ХР операциялық жүйесінен қандай тәсілмен шығу тиімді?

A.    Іске қосу менюіндегі Завершение работы командасын орындау *

B.    Мониторды өшіру

C.    Файл менюіндегі Закрыть командасын орындау 

D.    Компьютерді өшіру

179.   Сілтеуіш программасының сол жағында орналасқан буманың алдындағы белгісі нені білдіреді?:

A.    Бумада тәуелді бумалар бар*

B.    Бумада файлдар бар

C.    Қазіргі жағдайда бума белсенді түрде ашық

D.    Бумада жүйелік файлдар орналасқан.

180.   Аралас объектілерді бөліп алу үшін келесі пернелерді басу жеткілікті:

A.    Ctrl+Shift;

B.    Shift*

C.    Shift+Alt;

D.    Ctrl

181.   Экранның түсін өзгерту үшін мына әрекеттерді орындау жеткілікті:

A.    Сілтеуіш терезесінің сол жақ бөлігіндегі Мой компьютер белгісіне екі рет тышқан батырмасын шерту.

B.    Жұмыс үстеліндегі Мой компьютер белгісіне батырманы шерту және пайда болған терезедегі жолдар көмегімен Безендіру – Цвет выбрать командасын орындап, қажет түсті таңдау. 

C.    Экранның бос бөлігіне тышқанның оң жақ батырмасын басып, командалар тізімінен Қасиет қатарын таңдау және пайда болған терезеден Безендіру – Цвет командасын орындап, қажет түсті таңдау*

D.    Сілтеуіш терезесінің сол жақ бөлігіндегі Мой компьютер белгісінен жанама менюді ашып, Открыть командасын орындауПайда болған командалардың  ішінен Безендіру – Цвет командасын орындап, қажет түсті таңдау.

182.   Операциялық жүйеге төмендегi аталғандардың қайсысы кiредi:

A.    Енгiзу-шығарудың жүйелiк базасы, сыртқы команда, iшкi команда

B.    Io.sys және Msdos.sys дискiлiк файлы, Dos командалық процессоры, сыртқы командалар, драйверлер, енгiзу-шығарудың базалық жүйесi, Dos-ты iске қосушы*

C.    Dos-тың iшкi командалары, командалық процессор, command.com, ramdrive.sys дискiлiк файлдары, енгiзу-шығарудың базалық жүйесi

D.    Командалық   процессор, Windows операциялық жүйесінің логотипі.

183.  Операциялық жүйенi жүктеу үшiн:

A.    Операциялық жүйенің жүктегіш-программасы, autoexec.bat, command.com файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі.

B.    Операциялық жүйенің жүктегіш-программасыIo.sys және  Msdos.sys файлдары, config.sys, command.com, autoexec.bat файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі.*

C.    Іске қосу – Программы

D.    Операциялық жүйенің жүктегіш-программасыcommand.com жүйелік файлы, autoexec.bat және config.sys файлдарыWindows операциялық жүйесінің логотипі. 

184.   Файл және бума көрiнiстерiнiң түрiн өзгерту:             

A.    Сiлтеуiш – “Түр”менюi – “Плитка”, “Белгiшелер”, “Тiзiм” немесе “Кесте” командалары.*

B.    Сiлтеуiш – “Түр” менюi – Команданы – Түр бумасын баптау.

C.    Сұхбат терезені ашу: Обновить

D.    Басқару тақтасының сұқбат терезесi – Экран – Баптау.

185. Файл - бұл…
 
A. Ақпараттың өлшем бірлігі
 B. Жадтың аталған бөлігі*
 C. Басу құрылғысында басылған мәтін
 D. Мәтінді құруға негізделген программа.


 

186.   Қосымша тiлдi орнату:

A.    “Клавиатура”- Язык- Добавить- Выбрать нужный язык- Қолдану-Ок.*

B.    “Іске қосу”- Баптау –Панель задач и меню “Іске қосу”- Выбор языка- Қолдану-Ок.

C.    “Іске қосу”-Басқару тақтасы- Шрифты- Ок.

D.    Сұхбат терезені ашу: Создать – Язык.

187.   Терезе қандай үш жағдайда болуы мүмкін?

A.    Бүктелгенқалыптытолық экран*

B.    Толықүлкенбүктелген

C.    жабықбүктелгенқалыпты

D.    жабық,  толық экранбүктелген

188.   Жұмыс үстелінде ашық терезені каскадом түріне келтіру үшін мына әрекетті орындау жеткілікті ...

A.    жүйелік менюдегі Окна каскадом командасын таңдау

B.    Іске қосу менюіндегі Окна каскадом командасын таңдау

C.    Тапсырмалар тақтасының жанама менюіндегі Окна каскадом командасын таңдау*

D.    Жұмыс үстелінің жанама менюіндегі Окна каскадом командасын таңдау

189.   Экран көлемінде терезені қалыпты жағдайда ашу үшін келесі әрекеттерді орындау жеткілікті:

A.    Терезенің бұрышына немесе кез келген қабырғасына   тышқан батырмасын екіқабырғалы қара көрсеткішке айналғанша басып тұру; тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы терезе жақтауларын жылжыту жүзеге асады*

B.    Тышқан батырмасын тақырып қатарына әкеліп, ақ көрсеткішке айналғанша басу; Сол жақ батырманы басу арқылы тақырып қатарын жылжытуға болады*

C.    Оң жақ батырманы басу арқылы экранның жақтауларына жылжытуды жүзеге асыруға болады

D.    Тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы тақырып қатарына жылжытуға болады.

190.   Түрлі объектілердің жанама менюі болып табылады ...

A.    ерекшеленеді*

B.    біртекті

C.    әр түрлі

D.    барлығы бірдей немесе әр түрлі

191.   Сағат индикаторы қалай бейнеленеді?

A.    Мой компьютер терезесінде

B.    Тапсырмалар тақтасында*

C.    Жұмыс үстелінде

D.    Тақырыптар қатарында

192.   Егер жұмыс үстелінде белсенді терезе жоқ болса, онда компьютерді қалай дұрыс өшіруге болады?

A.    Аlt + F4*

B.    Жүйелік блоктағы Роwer батырмасына басу;

C.    Файл менюіндегі  Выход командасына басу

D.    Жүйелік блоктағы Rеsеt  батырмасына басу


 

193.   Объектілерді көшіру үшін келесі әрекеттерді орындау жеткілікті:

A.    Сілтеуіш-Копировать- Целевая папка- Вставить.*

B.    Сілтеуіш- Ctrl пернесіне басу - Копировать.

C.    Сілтеуіш- Ctrl пернесіне басу -Перенести объект в целевую папку.

D.    Сұхбат терезеКөшіру

194.  Файл  мен бумаларды көшіру және жылжыту жағдайында қабылдаушы ұғымы қолданылады. Қабылдаушы  — бұл  ...

A.    Көшіру мен жылжыту әрекеттерін орындайтын бума

B.    Көшіруден немесе жылжытудан тұратын бума

C.    Көшіру мен жылжытуды орындайтын бума *

D.    Жылжытуды орындайтын бума

195. Объектілерді жою үшін қандай әрекеттерді орындау жеткілікті:

A.Сілтеуіш- файлды бөліп алу – Ctrl пернесіне басу.

B.Сілтеуіш- файлды бөліп алу- Del пернесіне басу.*

C.Сілтеуіш- Файл -Правка-Копировать.

D.объектіні бөліп алу – Удалить.

196.   Windows жүйесінде өзіндік орнату құрылғысы мына принцип бойынша жұмыс жасайды :

A.    Drag-and-Drop 

B.    Plug-and-Play *

C.    DDE 

D.    OLE

197.    Қоржын - бұл:

A.    өшірілген файлдарды уақытша сақтауға негізделген бума*

B.    файлдарды уақытша сақтауға негізделген бума.

C.    Жаңа файлдарды тұрақты сақтауға негізделген бума.

D.    Программаларды сақтауға негізделген бума

198.              батырмасы қандай қызмет атқарады:

A.    Терезенің өлшемін кішірейту.

B.    Терезені бүктеу.*

C.    Терезені жабу.

D.    Терезені қалпына келтіру.

199.   Қандай параметрлер бойынша бумаларды реттеуге болады?

A.    Атыөлшемі; типіөзгертілген  күніавтоматты түрдетор бойынша тегістеу*

B.    Атыөлшемітипіөзгертілген  күніқолмендиагональ бойынша тегістеу

C.    Атыөлшемітипіөзгертілген мерзіміқолментігінен тегістеу

D.    Файл типтері

200.  Жұмыс үстелі - бұл:

A.    Тапсырмалар қатары.

B.    Экранда бейнелеу *

C.    файл

D.    жарлык

201.  Файлдарды іздеу символы үшін не қолданылады? ...

A.    аты мен кеңейтілуі*

B.    аты

C.    кеңейтілуі

D.    барлық шаблондар бойынша

202.         батырмасы қандай қызмет атқарады::

A.    терезенің өлшемін кішірейту.

B.    Терезенің өлшемін үлкейту*

C.    Терезені жабу.       

D.    Терезені қалпына келтіру.

203.  Іздеу процесінде  «*» символын немен алмастыруға болады?

A.    0-ден 256-ға дейінгі символдардың кез келген саны*

B.    1-ден 211-ге дейінгі символдардың кез келген саны

C.    1-ден 196-ға дейінгі символдардың кез келген саны

D.    1-ден 200-ге дейінгі символдардың кез келген саны

204.   Файл атауындағы к?.txt «?» символы нені білдіреді?

Акез келген бір символды білдіреді*

В. Файлға пароль орнатылғанын білдіреді

С. Кез келген символдың кез келген санын білдіреді

D. осы орында қате кеткенін көрсетеді.

205.  Бумалар бұтағындағы “ - ” белгісі нені білдіреді?

A.    Нәтижесінде  «+» белгісінің пайда болғанын білдіргенше бумадағы файлдарды ашу

B.    Бумалардың жабық екендігін*

C.    Бумада файлдар мен бумалардың жоқ екендігін көрсетеді

D.    Барлық бумалар ашық

206.  Файлды сығу қандай әрекет арқылы жүзеге асырылады ...

A.    Мои документы бумасындағы жанама менюден Добавить в архив командасын таңдау

B.    Бөлініп алынған жанама менюден Добавить в архив командасын таңдау *

C.    Мой компьютер объектісіндегі жанама менюден Добавить в архив командасын таңдау 

D.    Добавить ... жанама менюі

207.  Архивтегі бар файлдарға қосымша файлдарды қою үшін қандай команданы орындау қажет:

A.    Вставка→Добавить файлы в архив

B.    Правка→Добавить файлы в архив*

C.    Команды→Добавить файлы в архив

D.    Барлық  меню 

208.  Өзіндік ашылатын архивтердің кеңейтілуіне:

A.       .rar

B.       .ехе

C.       .arj

D.       .ziр*

209.  Архивтен файлдарды жою үшін келесі әрекет орындалады ...

A.    Архивті ашу, файлды бөліп алу, Удалить батырмасына басу*

B.    Архивтегй файлды бөліп алыпDelete пернесіне басу

C.    Архивті ашып, Файл Удалить файлы командасын орындау

D.    Delete пернесіне басу

210. Файл типіне:
 
A. Файл өлшемі

B. файлдағы ақпарат түрлері – мәтіндік, графиктік, дыбыстық*
 C. Файлды құру күні.

D. файл кеңейтілуі

211. Жүйелік дискета үшін ... қажет
 
A. Операциялық жүйені жүктеу*
 B. Файлдарды жүйелеу
 C. Маңызды файлдарды сақтау

D. вирустан компьютерді "емдеу" 

212. Windows жүйесіндегі терезе құжаттарына не жатады?:

A.    Тігінен және көлденең сызғыштар*

B.    Құжат жарлықтары

C.     Меню

D.   Форматтау және стандартты

213. Объектінің жанама менюін қалай шақыруға болады:

A.    Объекті белгісіне басу

B.    Объекті белгісіне екі рет басу

C.    Объекті белгісіне тышқанның оң жақ батырмасын басу*

D.    Объекті белгісіне тышқанның оң жақ батырмасын екі рет басу

214. Windows жүйесіндегі экранның ең кіші өлшемі қандай? 

A.    800х600*

B.    1024х768

C.    640х480

D.    640х400

215. Өшірілген файлдарды қалпына келтіру үшін қандай әрекеттерді орындау қажет:

A     Өшірілген файлдарды қалпына келтіру мүмкін емес 

B     Файл - Восстановить – ОК.

C     Корзина  бумасын ашып, қажетті файлды таңдап, Восстановить командасын таңдау.

D     Корзина бумасын ашып, қажетті файлды таңдап, Файл менюінен Восстановить командасын таңдау.*

216. Дұрыс емес тұжырымды көрсетТерезе дегеніміз:

Ажарлық программалары*

В. Программа жұмыс жасайтын экран бөлігі

С. Сұхбаттасуға негізделген экрандағы төртбұрыш

D. менюді шығаруға негізделген төртбұрыш

217. Операциялық жүйені жүктеу процесі қалай жүргізіледі?...

            А.иілгіш дискіден қатты дискіге операциялық жүйе файлдарын көшіру

          В. CD-ROM-нан қатты дискіге операциялық жүйе файлдарын көшіру 

С. Оперативтік жадыға операциялық жүйе файлдарын біртіндеп жүктеу*

          D. жедел жадтағы файлдарды қатты дискіге көшіру

218. Windows жүйесіндегі бумалардың иерархиялық жүйесі қандай бума деп аталады...

            А. Жұмыс үстелі*

            В. Дискінің түбір каталогы

            С. Менің компьютерім

            D. Желілік қоршау


 

219Қандай жағдайда түрлі файлдар бір ат иеленуі мүмкін?

          А. Түрлі өлшемде 

          В. Түрлі уақыттарда       

          С. Түрлі тәуліктерде 

          D. түрлі каталогтарда сақталса*

220. Қоржынды тазарту үшін қандай әрекеттерді орындау жеткілікті:        

         А. Корзина ®Очистить корзину ® ОК.*

          В. Қоржынды тазалауға болмайды.

          С. Очистить корзину командасын орындау.

               DКорзина ® барлық файлдарды бөліп алу ®Очистить.

221. Таза дискіде компьютерлік вирустардың болуы мүмкін бе?

            А. жоқ

            В. ия, деректер аумағында

            С. ия, каталогтар аумағында

            D. ия, дискетаны жүктеу секторында*

222. Компьютерлік вирус дегеніміз...

          А. өшіруге мүмкін болмайтын файлдар

            В. Белгілі бір кеңейтілуі бар файлдар

            С. өзіндік көбейтуге негізделген программа*

         D. компьютерді өшіргеннен кейін жедел жадта сақталатын программа 

223. Компьютерлік вирус қандай жағдайда жұқтырылады ...

            А. Дыбыстық файлдарды жүктеу мен оны тыңдау

            В. Бейнефайлдарды жүктеу мен оны қарау

            С. DOC форматында құжаттарды жүктеу мен редакторлеу *

            D. растрлік графиктік файлдарды жүктеу мен редакторлеу

224. Файл атында қанша символ болады?

             А. 1-8 латын және орыс әріптері мен цифрларыарнайы символдар мен сөздер*

            В. 0-8 латын әріптері мен цифрлары

            С. Тек орыс әріптері мен цифрлары

            D. *//-? Символдары қоса енгізілетін әріптер мен цифрлар

225. Файл   қандай сипаттамаға ие?

            А. тек аты мен кеңейтілуі

            В. Тек өлшемі мен құру уақыты

            С. Тек аты, кеңейтілуі, өлшемі, құру уақыты мен атрибуты*

            D. Тек кеңейтілуі, құру уақыты мен атрибуты

226. Атауы t әрпінен басталатын кеңейтілуі .ехе болып табылатын барлық файлдарды бөліп алу қандай шаблон арқылы жүзеге асырылады?       

          A. *texe

            B. t*exe  *

            C. t*.*

            Dt.exe

227. Берілген файл тізімдері ішінен архивтендіруден шыққан  файлды көрсет:

А. h1.doc                   В. bas.exe                  С. x.zip                        D. arhiv.txt                А. А   

            В. Б      

С. В*        

            D. Г       

228 Жұмыс үстелінде бірнеше терезе ашылғанОның ішінде біреуі белсенді болып табыладыҚалған терезелер немен ерекшеленеді?

А. оның тақырыбы түсі бойынша қалған терезелердің тақырыптарынан ерекшеленеді*

 

ГРАФИКТІК РЕДАКТОР

 

229.   Раint  дегеніміз ...

A.    Мәтіндерді теруге мүмкіндік беретін редактор

B.    Мәтіндерді теру мен қарапайым форматтау элементтерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін редактор

C.    Бейнелерді құру мен редакторлеуге мүмкіндік беретін редактор*

D.    Жадтағы есептеулер мен амалдарды орындауға мүмкіндік беретін құрал

230. Графиктік редактор қызмееттерінің біреуін ата:

A.    Бейнелерді енгізу

B.    Бейне кодтарын сақтау

C.    Бейнелерді құру

D.    Бейнежадтағы бейнелерді қарау мен оны шығару.

231. Растрлық графиктік редакторда қолданылатын  элементарлық объектіні ата:

A.    Экран нүктесі (пиксель)*

B.    Төртбұрыш

C.    Дөңгелек

D.    Түстер палитрасы

232. Суреттің өлшемін өзгерту жағдайында бейнелердің бұзылуы негізгі кемшіліктің бірі саналатын графика түрін ата:

A.    векторлық графика

B.    растрлық графика*

C.    векторлық немесе растрлық

D.    дұрыс жауабы жоқ

233. Грфикалық редактор қызметі тиімді болып табылады:

A.    графиктік редактордың арнайы құрылғылары көмегімен салынатын қарапайым фигуралар *

B.    графиктік редакторда құрылған бейнелер сақталған файлдарға орындалатын амалдар

C.    графиктік редактор ортасы

D.    графиктік редакторда жұмыс жасау режимі.

234. Құралдар тақтасы, палитра,жұмыс алаңы, меню батырмалары нені құрайды?:

A.    графиктік  редактордағы бейнені салудың құралдар жиынтығы

B.    графиктік редактор ортасы*

C.    графиктік редактормен жұмыс жасау режимдері

D.    графиктік редактормен жұмыс жасауда қолданылатын командалар жиыны

235. Адресі, түсі және жылдамдығы болып табылатын экран бетінің ең кіші элементі не болып табылады?

A.    нүкте

B.    люминофор дәні

C.    пиксель*

D.    растр

236. Экрандағы тор пиксель болып табылады:

A.    бейнежад

B.    бейне адаптер; 

C.    растр*

D.    дисплей процессоры

237. Нүктелер жиынтығы түрінде бейнеленетін бейнені түрлендіретін графика қалай аталады?

A.    фрактальдық

B.    растрлық*

C.    векторлық

D.    төртбұрышты

238. Монитор экранындағы пиксель қалай аталады?

A.    Түс беруге болатын бейненің ең кіші бөлігі *

B.    Графиктік ақпараттың екілік коды

C.    Электронды сәуле

D.    16 люминофор жиынтығы

239Бейнеадаптер дегеніміз:

A.    Монитор жұмысын басқаруға негізделген құрылғы*

B.    Бейнежадтың таратпа ресурстарына негізделген программа; 

C.    Графиктік бейнелер туралы ақпараттарды сақтауға негізделген энергияға тәуелді электронды құрылғы

D.    монитор процессоры

240Бейнежад дегеніміз:

A.    бейненің екілік кодын сақтау мен оны экранға шығаруға негізделген электронды құрылғы *

B.    бейнелерді өңдеу жағдайында арнаулы компьютердің таратпа ресурстарына негізделген программа; 

C.    монитор жұмысын басқаруға негізделген құрылғы

D.    жедел есте сақтау құрылғысының бөлігі

241. 256-түсті бейнені сақтау үшін бір пиксельді кодтауға қанша бөлінеді?

A.    2 байт; 

B.    4 байт; 

C.    256 бит; 

D.    1 байт* 

242. Түрлі-түсті монитор экранындағы нүктелер түсі сигналдар арқылы қалай қалыптасады?

A.    қызыл, жасыл, көк және жарық* 

B.    қызыл, жасыл, көк

C.    сарыжасылкөк және қызыл

D.    сарыкөкқызыл және ақ 

243. Растрлық графикалық файл өлшемі  100 х 100 нүктелерден құралған қара-ақ түсті бейнелерден тұрадыОсы файлдың ақпараттық көлемі қандай?

A.    10000 бит*

B.    10000 байт; 

C.    10 Кбайт; 

D.    1000 бит. 

244.  Растрлық графикалық файл өлшемі  10 х10 сұр түсті нүктелерден құралған қара-ақ түсті 16 градациялы бейнелерден тұрадыОсы файлдың ақпараттық көлемі қандай?

A.    100 бит; 

B.    400 байт*

C.    800 бит; 

D.    100 байт

245. Өлшемі 10 х 10 нүктелерден құралған түрлі-түсті суреттерді екілік кодтау үшін қанша   көлем қажет

A.    100 бит; 

B.    100 байт*

C.    400 бит; 

D.    800 байт. 

246Paint редакторын іске қосудың дұрыс емес тәсілін көрсет: 

А. программа жарлығына екі рет басу

В. Іске қосу ®Программы ® Стандартные ® Paint

С. Paint редакторында орындалатын файлды бөліп алып, Enter батырмасына басу*

D. Paint редакторында құрылған кез келген файл мен құжатқа 2 рет басу 

247. Ашық тұрған құжаттың жұмыс жылдамдығы не себептен көбеймейді, мысалы, графиктік   редакторда орындалған сурет?

А. жұмыс үстелінде орналасқан файлдар, бумалар мен жарлықтар санына

В. Басқа ашық тұрған файлдар мен программалар

С. Егер 150Мбайт көлемде бос болса, онда қатты дискідегі файлдар саны*

D. алмастыру буферіндегі құжаттар

248. Графиктік редакторда негізгі терезе болып табылмайды:

A.  Тақырып қатары

B.  тігінен меню

C.  құралдар тақтасытүстер палитрасы мен сызықтар енін таңдау алаңы

D.  анықтама шебері*

249. Графиктік редаторда геометриялық фигуралар дұрыс салынуы үшін қандай пернені басу қажет:

A.  Shift*

B.  Inser

C.  Ctrl

D.  Alt

 250. Графиктік редактордың құрылғылары болып табылады...

Aсызықдөңгелектөртбұрыш

B. бөліп алу, көшіру, қою
 C. қарандаш, қылқалам, өшіргіш*
 D. Түстер жинағы (палитра)

251Растрлық графикада ең маңызды не болып табылады?:

           AОбъектінің түсі*

BФон.

CФорма.

DОбъект

252. Графиктік редакторда палитра не болып табылады...

Aсызықдөңгелектөртбұрыш
 
BБөліп алу, көшіруқою
 
Cқарандаш, қылқаламөшіргіш
 
DТүстер жинағы*

253Векторлық графикада ең маңызды не болып табылады:

           AФон.

BОбъект.

CТүс*

DБезендіру

254. Графиктік редакторда ең маңзыды құралдар қатарына не жатады?...

Aсызықдөңгелектөртбұрыш*
 
BБөліп алу, көшіруқою
 
Cқарандаш, қылқаламөшіргіш
 
DТүстер жинағы

255. Өлшемі 10 х 10 нүктелерінен 256 түсті палитралы түрлі-түсті бейнелерден құрастырылған  растрлық графиканың файлы болып табылады. Осы файлдың ақпараттық көлемі неге тең?

A. 800 байт

B. 400 бит*

C. 8 Кбайт

D. 100 байт

256. Графикалық редактордың негізгі амалдары болып табылады

A. сызық, дөңгелек, төртбұрыш
 B. қарандаш, қылқалам, өшіргіш 

C. Бөліп алу, көшіру, қою*
 D. Түстер жинағы

257. Векторлық графикада қолданылатын ең кіші объект не болып табылады?

A. экран нүктесі (пиксель)
 B. объект (төртбұрыш, дөңгелек және т.б.)*
 
CТүстер палитрасы 
 
DТаңбалық орын  (символ)

258. Растрлық графикада қолданылатын ең кіші объект не болып табылады?

A. экран нүктесі (пиксель)*
 B. объект (төртбұрыш, дөңгелек және т.б.)
 C. Түстер палитрасы
 D. Таңбалық орын  (символ)

259. Растрлық графиктік файлды түрлендіру процесі кезінде түстер саны қаншаға кемиді?

A. 4

B. 3*

C. 2

D. 1

260. Растрлық  графиктік  редактор ... қызметін атқаруға негізделген..

Aсызбаларды құру
 
BГрафиктерді салу
 
CДиаграммаларды салу
 
DСуреттерді салу мен оны редакторлеу*

 

МӘТІНДІК РЕДАКТОР

 

261. Мәтіндік редакторда қолданылатын ең кіші объект болып табылады

A. сөз
 
B. Экран нүктесі (пиксель)
 
C. Азат жол
 
Dсимвол*

262. Орыс алфавиттері әріптерінің түрлі кодировкасын қанша  сан құрайды?

A. 1
 B. 2 (MS-DOS, Windows)
 C. 3 (MS-DOS, Windows, Macintosh)
 D. 5 (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO)*

263. Мәтіндік редакторда беттер параметрлерін беру мына түрде орнатылған?

A. гарнитура, өлшемастын сызу
 
BАзат жол, интервал
 
Cалаң, ориентация*
 
D. стиль, шаблон

264. Белгілі бір форматта мәтіндік файлдарды сақтау үшін не қажет?

Aқаріп өлшемі

Bфайл типі *

Cазат жол параметрлері

D.бет өлшемдері

265. Мәтіндік редакторда  Копирование амалы қандай әрекеттен кейін орындау қажет:

A. белгілі бір орынға меңзерді қою
 B. Файлды сақтау
 C. Файлды баспаға беру
 D. Мәтін үзінділерін бөліп алу*

266. Мәтіндік редакторда азат жол параметрлерін берудің негізгі параметрлері не болып табылады …

A. гарнитура, өлшемастын сызу
 
BАзат жол, интервал*
 
Cалаң, ориентация
 
D. стиль, шаблон

267. Мәтіндік процессор дегеніміз:

Aқарапайым және күрделі мәтіндік құжаттарды құру, редакторлеу және форматтауға негізделген программалық құрал *

BҚұжаттарды дайындау бойынша құралдар жиынтығын қамтамасыз ететін программа

C. Программалық қабықша

DМәтіндік құжаттар

268. Мәтіндік редакторда тасымалдауды ауыстыру қандай меню командасы көмегімен жүргізіледі:

A. Сервис →Язык→ Тезаурус

B. Сервис → Расстановка переносов

C. Сервис → Язык → Расстановка переносов*

D. Сервис → Баптау

269. Қандай менюде блок-схема, жұлдызша және жалаушалар орналасқан?

A. Сервис 

B. Правка

C. Автофигуры*

D. Файл

270. Құрылатын құжаттың параметрлерін (бет, азат жол, қаріп) анықтау мен құжаттарды бетке бөлу қандай меню командасы арқылы орындалады?

A. Файл → Создать

B. Файл → Параметры страницы→Макет

C. Файл → Қасиет*

D. Файл → Параметры страницы…

271. Мәтіндік редакторда құжаттарды колонкаларға бөлу қандай менюдің командасы арқылы жүргізіледі?

A. Формат → Колонки …*

B. Формат → Рамки

C. Таблица → Добавить

D. Вид → Структура

272. Құжаттар стилінің жүйесі дегеніміз не?

Aқұжаттың қаріп, азат жол, символдар мен түрлі элементтер (тақырыбы, атауы, колонтитул және т.б.) параметрлерін баптаудың аталған жүйесі *

Bмәтін жақтауларын безендіру бойынша сервистік құралдар жиынтығы

C. мәтін фонын безендіру бойынша түстер палитрасының жиынтығы

D. құжаттар фонын безендіру бойынша түстер палитрасының жиынтығы

273. Мәтіндік редакторда дұрыс емес теңестіру типін көрсет:

Aені 

Bсол жақ

Cазат жол*

Dоң жақ

274. Мәтіндік редактордағы бөлім дегеніміз:

Aпрограмма бөлігі

Bменю командасы*

Cформатталған құжат бөлігі

Dқұжат үзіндісі

275. Құжаттар шаблоны дегеніміз:

A. анықталған стильдер жиынтығына сәйкес орындалатын құжаттарды дайындау *

B. құжаттарды түрлендіру тәсілі

C. команда

D. программа

276. Мәтіндік редакторда қаріп параметрлерін өзгерту процесі қалай жүргізіледі:

A. Формат ® Шрифты… *

B. Правка ® Заменить …  

C. Файл ®Создать … 

D. Вставка ® Символ … 

277. Мәтіндік редактордың қай менюінде құжаттарды альбомдық немесе кітап режимін таңдауға болады:

A. Формат

B. Сервис

C. Правка

D. Файл*

278. Терілген жолдың басына қандай перне арқылы өтуге болады:

A. shift + ¬

B. ctrl + ¬

C. home*

D. ctrl+home

279Егер "Параметрах страницы" сұхбат терезесінде бір беттің ені  мен биіктігін құжатты қағаз бетіне шығару керек болса, онда берілген қағаздың берген параметрлері асып кеткен жағдайда не істейсіз?

A. осы өлшемге дейін бетті қиып аламыз

B. осы өлшемге дейін беттің көлемін кішірейтеміз 

C. бет қағазға шығарылатын болады*

D. осы өлшемге дейін арттыратын боламыз

 280. Алмасу буфері дегеніміз:

А. дискетаның бөлінген бөлігі

В. Түрлі қосымшаларда құжаттар арасындағы ақпараттарды алмастыру үшін компьютердің жедел жадының арнайы аумағы *

С. Қолданбалы программалардың қосымша терезесі

D. компьютердің жедел жад бөлігі

281. Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word, Notepad, WordPad программалары қандай программалық құралдың түріне жатады?

А. Операциялық жүйе

В.  Операциялық қабықша

С. Деректерді сығу программасы 

D . Мәтіндік процессор *

282“Наурыз – жаңа жыл мейрамы” мәтінінде Наурыз сөзі бөлініп алынғанал меңзер сол бөлініп алынған сөзде тұрЕгер ВЫРЕЗАТЬ және ВСТАВИТЬ командаларын тізбектей орындасақ, онда мәтін қандай түрге келеді?

A.    Наурыз  Наурыз-   жаңа жыл мейрамы

B.    Наурыз -  жаңа жыл мейрамы Наурыз -  жаңа жыл мейрамы 

C.    Наурыз -  жаңа жыл мейрамы *

D.    жаңа жыл мейрамы 

283  Мәтінді форматтау кезінде қандай өзгеріс болады...

A. қаріп өлшемі

B.  азат жол параметрі

Cсимволдар, сөздер, азат жолдар тізбегі *

Dбет параметрлері

284. Word мәтіндік редакторының  «Файл» менюіне қай опциялар енбейді?

a) Создать; b) Перенести; c) Открыть; d) Сохранить; e) Сжать
 
A. b,e *

B. a,c 

C. b,c,d 

D. a,d.

285. Мәтіндік редакторда мәтіні терілген:

      В НЕМ ПРОСТО НАХОДЯТСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБРОБОТКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ДНЯ,

      АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫХ ДИСКОВ, СРЕДСТВА РОБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ

      И ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ.

"Найти и заменить все" командасы арқылы барлық қателерді түзету үшін мына түрге келтіру керек:

A.Найти: Р              Заменить на: РА

B.Найти: РО           Заменить на: РА

C.Найти: РОБ         Заменить на: РАБ*

D.Найти: БРОБ       Заменить на: БРАВ

286. Қолданушы мәтіндік редакторда мәтінді түзеттіМеңзер келесі азат жолдың басында тұрса, қолданушы  BackSpace пернесін басты.  Бұл жағдайда меңзер екінші жолдағы азат жолдың мәтіндерін бірінші жолдың соңына орналастырды. Қандай өзгерістер болғанын түсіндір?

A. Компьютер жұмысы тоқтатылды да, қолданушы мәтіндегі өзгерістерді автоматты түрде сақтауды орындамады.

B. Қолданушы көрінбей тұрған символды өшірді де, бірінші азат жолдың соңына апарып қойды*

C. Бұл пернені басу арқылы қолданушы қағаздың екі бағанына мәтіндерді орналастыру әрекетіне өтеді.
      D. Бұл пернені басу жағдайында мәтіндерді автоматты түрде форматтау өзгерісін шақырады.

287. Сөздерді автоматты түрде тексеру қандай менюдің командасы арқылы жүргізіледі:

A.    Сервис ®Параметры®Правописание*

B.    Файл ® Параметры страниц ® Макет 

C.    Сервис ®Параметры®Проверка

D.    Сервис ®Правописание

288. Объектінің өлшемін өзгерту қалай жүргізіледі ?

A.    Alt+Z

B.    Ctrl+Z*

C.    Ctrl+O

D.    Shift+Z

289. Қатты дискідегі файлда орналасқан суреттерді құжатқа қою үшін қандай әрекеттерді орындау қажет:

A.    Қою нүктесіне меңзерді орналастырып, келесі команданы орындау: Вставка®Рисунок®Со сканера…;

B.    Қою нүктесіне меңзерді орналастырып, келесі команданы орындау: Вставка®Рисунок®Картинки…;*

C.    Қою нүктесіне меңзерді орналастырып, келесі команданы орындау: Вставка®Объект®Точечный рисунок…;

D.    Қою нүктесіне меңзерді орналастырып, келесі команданы орындау: Вставка®Рисунок®Из файла…

290MS Word-та кесте ұяшықтарының ені мен биіктігін өзгерту үшін қандай әрекет орындауға болады?

A.    Таблица®Выровнять ширину строк…;

B.    Ұяшықтың шекарасына меңзерді орналастырып, тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы өлшемдерін өзгертуге болады*

C.    Ұяшықтың шекарасына меңзерді орналастырып, тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы өлшемдерін өзгертуге болады 

D.    Таблица®Выровнять ширину столбцов…

291. Ені бойынша азат жолды теңестіру процесі қалай жүргізіледі?

A.    Азат жолдың барлық жолдары бір позициядан басталады, яғни азат жолдың сол жақ шеті көлденең сызықты құрайды;

B.    Азат жолдың барлық жолдары бір позициямен аяқталадыяғни азат жолдың оң жақ шеті көлденең сызықты құрайды;

C.    Азат жолдың барлық жолдары беттің ортасы арқылы өтетін, көлденең сызыққа сәйкес симметриялы орналасады;

D.    Сол және оң жақ жақтаулары үшін бірдей*

292. Мәтіндерде сөздерді бөліп алу үшін қандай әрекет орындалады?:

A.    Сөздің алдына