Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Математика ПББ аттестация тест сұрaқ-жaуaп 2 нұсқа

Математика ПББ аттестация тест сұрaқ-жaуaп 2 нұсқа

21 авг 2023, 15:05
961
1
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

Математика

Сұрақ № 1: Тік бұрышты үшбұрыштың катеттерінің ұзындықтары сәйкес 12 және 5-ке тең. Тік бұрыштан шығатын биссектриса гипотенузаны ұзындықтары қандай кесінділерге бөледі?

 

Дұрыс жауап: .

Сұрақ № 2: Теңдеуді шешіңіз: 4x - (11,8 - x) = 3,8 - 5x.

 

Дұрыс жауап:1,56.

Сұрақ № 3: Теңдеуді шешіңіз: 2sіn(4x - ) = .

 

Дұрыс жауап:(-1)k + + + k, k Î Z.

Сұрақ № 4:  a-ның қандай мәнінде мына сызықтармен шектелген фигураның ауданы 4-ке тең: y=2x+2, y=0, x=a .

 

Дұрыс жауап:1

Сұрақ № 5: Ықшамдаңыз:

 

Дұрыс жауап:1.

Сұрақ № 6: Теңдеуді шешіңіз: .

 

Дұрыс жауап:1/4

Сұрақ № 7: Теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай а-параметрінің қабылдайтын бүкіл мәндерін табыңыз:

 

Дұрыс жауап:a=

Сұрақ № 8: Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

 

Дұрыс жауап:(3,5; 1,5).

Сұрақ № 9: Көбейткіштерге жіктеңіз: m2x- mnx3 + 2mx2 - 2nx - n + mx.

 

Дұрыс жауап:(mx - n)(mx+ 2x + 1).

Сұрақ № 10: ABCD параллелограмм болса, + –2 векторларының қосындысын анықтаңыз.

 

Дұрыс жауап:0

Сұрақ № 11: Пирамиданың табаны – ќабырғасы а, сүйір бұрышы a-ға тең ромб. Пирамидаға жасаушысы табан жазыќтығымен b бұрыш жасайтын конус іштей сызылған. Конустың көлемін табыңыз:

 

Дұрыс жауап: sin3 tg

Сұрақ № 12: Цилиндрдің табандарындағы қиятын түзу табандарымен 600 жасап, осьтен 5 см қашықтықта. Егер табанының радиусы 13 см болса, цилиндрдің биіктігін табыңыз.

 

Дұрыс жауап:24см

Сұрақ № 13: Бөлшекті қысқартыңыз. .

 

Дұрыс жауап: .

Сұрақ № 14: Туындыны табыңыз:

 

Дұрыс жауап:

Сұрақ № 15: Тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті 10 дм-ге, ал осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы 13 дм-ге тең. Осы үшбұрыштың ауданын табыңыз.

 

Дұрыс жауап:120 дм2.

Сұрақ № 16: Өрнекті ықшамдаңыз:

 

Дұрыс жауап:y(y - 4).

Сұрақ № 17: Дұрыс төртбұрышты пирамида төбесіндегі жазық бұрыш 600. Биіктігі 2 см болса, бүйір бетінің ауданын табыңыз.

 

Дұрыс жауап:8 

Сұрақ № 18: Теңдеуді шешіңіз: .

 

Дұрыс жауап:1.

Сұрақ № 19: Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

 

Дұрыс жауап:(-1; 2), (2; -1).

Сұрақ № 20: Өрнекті ықшамдаңыз:

 

Дұрыс жауап:-1.

Сұрақ № 21: Дөңгелектің ауданы 14,49%-ке өсу үшін оның радиусын қанша процентке үлкейту керек?

 

Дұрыс жауап:7%.

Сұрақ № 22: Жаңа үйдің ішкі сылақ жұмыстарын 15 жұмысшы 24 күнде бітіреді. Осы жұмысты 18 жұмысшы неше күнде орындар еді?

 

Дұрыс жауап:20.

Сұрақ № 23: Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

 

Дұрыс жауап:(1;9),(9;1).

Сұрақ № 24: Шардың көлемі 288 П см3. Шардың бетінің ауданын табу керек.

 

Дұрыс жауап:144p см2.

Сұрақ № 25: Дұрыс үшбұрышты пирамиданың табанының қабырғасы 4  , бүйір қыры табан жазықтығымен 450 бұрыш жасайды. Пирамидаға іштей сызылған конустың бүйір бетінің ауданын табыңыз.

 

Дұрыс жауап:4 p

Сұрақ № 26: Әр катеті 6см болатын тік бұрышты үшбұрышқа онымен ортақ бұрышы бар тік төртбұрыш іштей сызылған. Тік төртбұрыштың периметрін табыңдар.

 

Дұрыс жауап:12см

Сұрақ № 27: Трактористерден құрылған бригада бір күнде 24 га егістікті жыртты. Бұл жұмыс барлық егістіктің 15 % құрайды. Егістіктің ауданын табыңыз?

 

Дұрыс жауап:160 га.

Сұрақ № 28: Ромбының диагональдарының қатынасы 2:3, ал ауданы 12 см2-қа тең. Ромбының диагональдарын табыңыз.

 

Дұрыс жауап:4 см, 6 см.

Сұрақ № 29: Екі салт атты адамның жылдамдықтарының қатынасы -ге қатынасындай. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы екінші салт атты адамның жылдамдығынан км/сағ артық. Бірінші салт атты адамның жылдамдығын табыңыз.

 

Дұрыс жауап:12 км/сағ.

Сұрақ № 30: Теңдеуді шешіңіз: .

 

Дұрыс жауап:3.

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.