Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - НКТ тест 5 вaриaнт сұрaқ- жaуaп

Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - НКТ тест 5 вaриaнт сұрaқ- жaуaп

07 июл 2023, 09:52
225
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

1. «Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар:

Электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды.

2. «Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі:

Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік береді 

3. А.Выготскийдің оқу моделі негізделген жорамал: 

Оқушылардың диалог қүру нәтижесі

4. Адамның есте сақтауында негізгі орын алатын, санаға ақпарат енгізуді жүзеге асыратын,жады:  

қысқа мерзімді жады

5. Айтылған пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беретін әңгіме түрі:  

Кумулятивтік

6. Б. Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз қылықтарын елемеу және жаза қолдану:   

Оперантты шарттылы

7.Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы:

Алынған мәліметтердің мәнін анықтау

8.Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар, қадағалау сипаттамасына сайкес мұғалім әрекеті:   

оқушының сұраққа жауабын тыңдау,

9. Бағалаудың барлық түрлеріне үш сипаттама тән. Соның ішінде, оқушының жауабын критерийге сәйкес талдап, түсіну үшін:

Интерпретация

10. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау  жасай алады деген түсінікке негізелген оқыту ортасы:

Оқушыға бағдарланған

11. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады, деген түсінікке негізделген оқу ортасы: 

Жас ерекшелігіне бағдарланған

12. Балалардың қабілеті жетіп тұрса да кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдаланбауы (Флейвелл):   

«өнімділік тапшылығы» 

13. Баланың танымдық дамуының сипаттамасы: 

оқу және пролблемаларды шешу

14. Білімді жаңа жағдайларға орайластыру және әртүрлі мәнмәтіннен алынған түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті:    

Ұқсастық бойынша пайымдау

15. Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығатын тұлғааралық және тұлғаішілік үдеріс:  

шығармашылық

16. Ғылыми және практикалық шығармашылықтың мүғалімдердің озат тәжірибесінің нәтижесі: 

Педагогикалық ғылымның жетістіктерін енгізу және озат тәжірибені тарату

17. Ғылыми және практикалық шығармашылықтың, мұғалімдердің озат тәжірибесінің нәтижесі: 

Педагогикалық шығармашалық

18. Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің екінші кезеңі (Ренулли мен Райс):  

Топтық оқу жаттығулары

19. Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша (оқу үдерісінің қалай жүретінін басқадан гөрі жақсы біліп өздерінің оқуын реттей алады деп анықталған өлшем):   

Икемділік

20. Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқият бағалаудан өтетін әңгіменің түрі:

Зерттеушілік әңгіме 

21. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің бірі болып табылатын икемділік сипаттамасы:

Тапсырманы орындауды балама шешімдерді көріп, қабылдай алады


22. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы «өз білімін жетілдірудің» тиімді өлшемінің сипаттамасы:

Олар өздерінің оқуларын реттей алады.

23. Ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем (Фриман):

Шоғырлану

24. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ:

Жоғары дәрежелі

25.Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезіндегі оқушылар әрекеті:

Айтқандарын дәлелдейді

26. Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі: 

Рәсімдік

27. Қателіктер мен тәуекелдерді азайта отырып, таңдаулы жылдамдатуға және түсініктер мен қағидаттарды «жеткізуді» тездетуге ықпал ететін сауалнама мен талқылаудың жиынтығы арқылы өзара түсіністікке қол жеткізу тәсілі:

Диалог  

28.Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері:

Технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық

29. Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі:

Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну 

30. Мұғалімдердің белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі:

Сабақты зерттеу

31. Н. Мерсер зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын әңгіме түрі:

Кумулятивтік

32. Н. Мерсердің зерттеуіне сәйкес, кумулятивтік әңгіменің сипаттамасы:

Қатысушылар өзгелер ұсынған кез келген идеяны төзімділікпен тыңдайды 

33. Нәтижесі қайта өндіруге болатын есте сақталған көлемді ақпарат болып табылатын оқу түрі: 

Білім алу есте сақтау ретінде

34. Оқу нәтижелерін оқушының жеке тұлғалық  аспектісі ретінде қарайтын тұжырымдама:

Алынған білімнің өмірмен байланысын ұғыну

35. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі:

Өзгелерді оқыту

36. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі:

Оқу нәтижелерін бағалауды меңгеру

37. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлары:

Балалардың қалай оқитынын мүғалімнің түсінуі. 

Оқу нәтижелілігін бағалау. 

Нені оқу керетігін түсіну

38. Оқуда және проблемаларды шешуде  балама шешімдерді көріп, қабылдай алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем:

Икемділік 

39. Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсаты, ,ж„

 оқудағы қиындықтарды анықтау

40. Оқушыға білмеген тапсрыманы орындауға кеңес берілмегендіктен:

Өнімділік тапшылығы

41. Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты:

кері байланыс ұсыну

42. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізуге қойылатын сұрақ түрі:

Айтқаныңызға дәлел келтіре аласыз ба?


43. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі  болу сұрақ қою мысалы:

Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады 

44. Оқушылардың оқуға бейімділік және білім, дағдыларын дамытуға мүғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы:

Оқыту ортасын құру

45. Оқушылардың өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға деген үмтылыс пен қызығушылықтың пайда болуы:

 Ішкі уәж

46. Оқушылардың тақырып мәнін өз бетінше меңгеруін мұғалімнің түсінуі мен бағалай алуы:

Сапалы оқытудың маңызды факторы

47. Оқушының  жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді:

Өз жауабын түзетуге, нақтылауға

48. Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы:

сыртқы үәж

49. Оқушының қызмет белсенділігін қамтамасыз ететін және түсінігін дамытатын қүрал: Мұғаліммен және басқа оқушылармен әңгімелесу

50. Оқушының өзекті даму деңгеиі:

міндеттерді өз бетінше шешуі

51. Оқушының өзекті даму деңгейі : 

(Л.Выготский):Міндеттерді өз бетінше шеше алуы

52. Оқушының өзекті даму деңгейі: 

Выготскийдің пікірінше оқушының өз бетінше орындай алатын тапсырмаларының көмегімен анықталады

53. Оқыту мен оқудың үздіксіз үдерісінің жалпы қажеттілігіне сәйкес, метатану әдістерін игерген оқушылар:

мұғалімнің қызметін өздері атқарады


54. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды алған білімдерін кез-келген жағдайда пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту: 

Сындарлы оқыту

55. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды, алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту:

Сындарлы

56. Оқытуда қолданылатын әдіс тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкініктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі:

Оқу үшін бағалау   

57. Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы:

Сөйлеу машықтарын жетілдіреді

58. Подкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы: 

Цифрлық Сауаттылық дағдыларын жетілдіру

59. Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалім кызметі:

Инновациялық бағыттылығын көрсетеді

60. Пікір алысу мақсатында жүргізілгенімен , ұсынылған барлық идеялар төзімділікпен тыңдалатын әңгіме түрі:

Кумулятивтік әңгіме

61. Сабақты зерттеу (LS) түйінді сипатының бірі:

Креавтитілік

62. Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: 

Зерттеу үшін бүкіл топ өздеріне жауапкершілік алады. Мүғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады.

63. Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі:

оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты

64. Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі: 

Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп, талдаулары керек

65. Сындарлы оқыту теориясына сәйкес мұғалімнің сабақты ұйымдастыру ерекшелігі:

оқушының білімімен дағдысына дамытуға басымдык, береді

66. Танымдық даму,,, 

оқуға қабілеттілік

67. Тапсырмаларды орындау барысында, мегатану дағдылары қалыптасқан оқушылар:

Материалды игеру деңгейін анықтай отырып, өз өздерін тексеруге, тестілеуге қабілетті

68. Тұжырымдамалық және әмбебап «әрекеттегі зерттеу» ұғымын қолдануға болатын зерттеу тәсілі:

Жағдаяттық талдау

69. Тыңдаушы өзіне қарағанда сөз сөйлеушіге көбірек қүлақ салып, барлық сезімдер әрекетте болатын тыңдалым түрі:

Терең тыңдалым

70. Іс әрекеттегі зерттеу үдерісін оқу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі:

Оқушының оқу тәжірибесін жақсартады

71. Іс-қимылдар арқылы дамитын білімді сақтайтын жады: 

ұзақ мерзімді жады


5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.