Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Информатика ПББ тест сұрaқ- жaуaп 4-нұсқа

Информатика ПББ тест сұрaқ- жaуaп 4-нұсқа

21 авг 2023, 18:35
300
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

даму тарихы

1 кезең -1945-55ж -элек.лампа,вакуумды 

2 кезең – 1955 ж – транзисторлар

3 кезең – 1960 ж –интегралды схема

4-кезең –1970 ж –микропроц мен чиптер

5- кезең – 1980 ж жасанды интеллект

ЭЕМ жаңа  буындары

  1. Жаңа элементтік база
  2. Жаңа өндірістік технологиялар
  3. Жаңа программалық қолданба
  4. Жаңа қолдану саласы

Алғашқы электромеханикалық санау мәшинесін ойлап тапқан  ғалым                           

                           1887 ж Г.Холлерит

«Аналитическая машина» бірінші прогр басқаруы бар автоматикалық есептегіш машинасын кім ойлап тапты?

                   1823 ж Чарльз Беббидж

Бэбидж     механикалық машина ойлап тапқан ғасыр    XIX

Біз.заман.дейін 5 ғасырда есептеу үшін қолданылған арнайы тақталарды қалай атады?                            Абак

Алғашқы есептеу машинасы:   

                                     1946 ж   ENIAC

ENIAC машинасын құрастырған: 

                                        Джон Моучли

Электромеханикалық   реле  негізінде «Марк-1» машинасын кім құрды?         

                                      Говард Эйкен

Төрт ариф.амалдарды орындайтын арифмометр деп аталатын механикалық құрылғыны кім ойлап шығарды?        

          Готфрид Вильгельм Лейбниц

1949 ж Ф.Нейман принципі бойынша құрылған  компьютерді     кім  жасаған?                  

                                       Морис Уилкс

1951-52 ж     бірінші отандық ЭЕМ-лар қай ғылымның жетекшілігі/н құрылды ?                    

                                            С.А.Лебедев

Қазіргі заман компьютерлері қай ғалымның принципі бойынша құрылған ?

                                    Джон Фон Нейман

E-mail қолданысқа енген жыл 1965

E-mail қолданысқа енген жыл-  1965 ж

Интер/т пайда б/н жыл – 29  қазан 1969

Wi-Fi - 1991 ж Нидерландта пайда б/н

Алғ.смартфон пайда б –1992 ж IY кезең

WMAN-қала көлем(50 км); техн/я -WiMAX 

WLAN-жергілікті желі(100 м);техн/я - Wi-Fi 

WPAN дербес(10 м);     техн/я Bluetooth

Excel 2007 кестесінде жол мен баған        

                         16384 баған 1048576 жол

Inkscape прогр. құралының қызметі :     

                     Контур түйіндерін өзгерту

Inkscape прогр күрделі     фигураларды құру/түзетуге арналған     құрал     

            жұлдызша/көпбұрыш құралы

Inkscape прогр. Бөліктерді топтау пернелері                   Ctrl+G

Inkscape прогр.нынанның көшірмесін  жасау пернелері       Ctrl+D

Inkscape прогр. жылдам жол жүру құралы:                    қалам

Inkscape прогр.1 түстен 2 түске біртіндеп бірқалыпты ауысу    Палитра

Растр.графикамен жұмыс жасау программасы      1)     Corel Photo Paint

                             2)      MS Paint

 

Векторлық графикамен жұмыс жасау программасы      1)  Inkscape

                             2)  Corel Draw    

Растрлық граф. Кеңейтілімі     GIF

Векторлық     кеңейтілімі           SVG

Расторлық графика мен векторлық графиканың негізгі айырмашылығы -          

               кескінді расторлық кескінге 

               түрлендіру нүктесінде 

Ерекшелінген нысанды -------пернесімен бірге орын ауыстыра отырып көшіру         CTRL

Графикада нысан көшірмесін жасауға қолданылатын перне        CTRl+С

Бірнеше ашық құжаттың  ішінен 1тере зеден 2-ші терезеге көшу командасы

                                          Ctrl+Tab

Пәрменді терезенің мөлшерін оны жайғаннан кейін қайта қалпына келтіру

                                                       Ctrl+Ғ5

Парақты жаңалау үшін           Ғ5

MS Eхсel. Формула бастау пернесі   =

MS Eхсel эл кестесінің мақсаты:       

- экономика және инженерлік есептер ді  жүргізу

Егер сілтеме көшіріп жазғанда өзгермейтін болса      Абсолюттік

Электр. Кестеде адрестеудің түрлері     

    аралас, абсолюттік салыстырмалы

Іргелес тұрмаған ұяшықтардың диапазонына қойылатын таңба        ;

MS E. Ұяшықтар деректерді теңестіруге болады          Барлық жағынан

MS Excel-де дұрыс жазылған абсолюттік сілтеме               $P$4

Ұяш. Ішіндегі дер. Өңдеу үшін қолд.перне               F2

Ұяш.жаңа орнына байл.өзгеретін форм. Анықта          салыстырмалы 

Ұяшықтардың ішіндегі деректердің пішімдеуіне бірнеше қосымша жолақ жауап береді       Главная – Ячейки – Формат – Формат ячеек

(Word) Шекаралар мен құйып бояу сұхбаттық терезесі шақырылады

- Жанама мәзірден

Ұяшықтардың пішіміне жататындар                             

                            сан, мәтін, жалпы

Электр.кестеде ұяшықтағы сөзді тасымалдап жазу командасы  

                   Басты – сөздер тасымалдау

Windows ОЖ әдеттегі бірге орындалатын браузер Int Еxplorer

Ағымдағы мәтін үшін 1,5 интерв. Тағайындау W2010 

Разметка страницы  - Абзац

Кеглдың қызметі-     Қаріп мөлшері

Мәтіндік редактордың кемшілігі: 

       -    іскер хаттардың, есеп беруді 

            дайындаудың күрделілігі ,

Мәтінге граф.сурет орнату нысаны

        Кірістіру- Иллюстарция- Сурет

Мәтіндік редакторда жаңа құжат құру     

                                 Файл –құру

Мәтіннің атауын жол ортасына орнал. Үшін қолданылатын перне

Атауды ерекшелеу ортасы бойынша туралау

 

Матем. Өрнектерден тұратын мәтін теру үшін қолданылатын әсер

           Жоғарғы және төменгі индекс

Бағандарды құрудың алғашқы кезеңі. Алдымен мәтін теруге, бағандарды бөлу бұйр. Болады                   

Толтыру     таңб.арқылы прогрессиялар ды ,аптаның күндері мен айларының тізімдерін жасап, ұяшықтың  ішіндегі

сін көшіріп алатын тәс.    Автотолтыру

Кестенің іргелес емес жолдарын  н\е бағандарын ерекшелеу үшін қолданыла

тын  перне (Word)                        Ctrl

Ал іргелес жолдармен бағандарды ерекшелеу үшін                           Shift

Құжатқа декоративтік мәтінмен безендіруге мүмкіндік беретін нысан     

                                             Word Art

Макеттің қызметі (Word 7)

           Кестенің құрылымын түзетеді

 

Internet желісі серверлері көрс.қызмет түр.                          Қызметтер Сервис

Ақпар.ең кіші өлшем бірлігі          бит

Ақпаратта орын алатын     үдерісті таңдаңыз тірі табиғатта, адамдар қоғамында, техникада 

Ақпараттық үдеріс түрлері: ақпар. Сақтау, өңдеу, қабылдау

Ақпараттың     компьютерде сақталу түрі: 

                                                 нөл, бір

Алг. құрылымдарды және деректерді жазу ереж.      Прогр.тілі , жасанды тіл

Алгоритм жазылу формалары

1)  сөздік,сызбалық, алгоритм тілде, 

      программалау тілінде

2) сөздік, графикалық, алгоритм 

     тілде, программалау тілінде

Атауы бар және қандай да бір мәнді сақтайтын компьютер жадындағы ұяшық:                            өрнек 

Атауы бар және қандай да бір мәнді сақтайтын компьютерлік жадының ұяшығы                            айнымалы 

Бастау батырмасын ашқанннан кейінгі ашылатын мәзір       Бас мәзір

Бір символдық мәтін әдетте -1 байт, -8 битпен кодталады

Графика, дыбыс, видеоны қамтитын гипермәтіндік құж. Іздеу және қарастыру қызметі          www

Тұңғыш рет алгоритмдерт теориясының негіздері қандай ғылымның еңбектерін де жарық көрді:           Блез Паскаль

Егер алг.қадамдарының тізбектеле орындалуы қандай да бір шартқа тәуелді болған алг. Анықта:    

                                     тармақталған

Жоба интерфейсін дайындауға арн. Екі тәсіл: процедураға, объектіге бағдарланған

Жүйелік шинаға жататындар:

                            - деректер шинасы, 

- басқару шинасы, 

- адрестік шина

Шинаның  негізгі сипаттамасы – 

 - разрядтылығы

                              -  жұмыс жиілігі

 

Жұм. Үст. Сыртқы пішімін өзгерту үшін қолд.бұйрық персонализация

Интернетте жұмыс     істеуге арналған және басқа прогр.тізімі 

                           үнсіз келісім програм.

Компью. Модельді құрудың негізгі кезеңдеріне жататындар:    

- Компьют. Тәжірибе, модельдерді талдау;

 - есептер қойылымы, модель құру;

Модельдеудің  негізгі кезеңдері: 

есептің қойылуы, модель құру;  

- комп.тәжірибе, нәтижесін талдау, есепті формальдау;

Моделдеу технологиясының құрылу программасы  ??????????

Программалық  орта көмегімен жүзеге асырылатын ұғымды анықтаңыз ?

         - компьют. модель, ДК модель

Виртуальді термині қай тілде шыққан?        

                                                 Латын

Үшөлшемді сахна мен нысандардың негіздерін салушы бағдарлама  

                                         3D анимация  

3D графика құратын компь.программа лар  түрлері :     3D Max,Blender ,3D,

                             K- 3D,Wrings 3D

Blender программасы – үшөлшемді компьютерлік графика құру, анимац иялау,интернетке қосымша жасауға арналған программа

Қоршаған орта нысандарының өзара әрекеттесу кезеңдерінің бейнеленуі       

      мегаәлем, макроәлем, микроәлем

Галактика,жұлдыз,ғаламшар (Мегоәлем)

Тірі және өлі табиғат        (Макроәлем)

 Молекула,атом               (Микроәлем)

Құрушы қосатын жазбалардан тұратын web сайт немесе ғаламтор күнделік ұғымы                            Блог

Ол комп.экранындағы суреттің ең кіші элементі Пиксель

Өзіндік түсі бар кішкене нүкте

                                 пиксель

Прогр. Тілінде арнайы қызметті орындайтын бекітілген сөздер немесе символдар –       операторлар

Процессор сип. Болып табылады:

        тактілік жиілік, - разрядтылығы

Компьютерлік графика бағыты -  

      бейне құру және бейнелерді өңдеу

Санақ жүйесіне кіретін шамалар

 -сағат, -координата жүйесі,

 -санақ денесі

Санау жүйелер түрлерін ата

                          1)2,8,10,16  2)16,8,2

Тұсаукесер құруға арналған прогр.атауы         MS Power Point

Тұсаукесер сөзі     қай тілден шыққан         

                                                    латын

Жаңа, жақында пайда болған жариялан ған, жасалған әлденені көпшілікке ұсыну тұжырымы                тұсаукесер

Тұсаукесермен жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін 4 қарау режимі: 

- әдеттегі режим

- сұрыптағыш режим

- слайдтарды көрсету режимі

- ескертпелер беттері режимі

Әдеттегі режим - әр слайдпен жеке жұмыс жасау үшін қолданылады.(Бұл режимде жұмыс аймағын тұтастай бір слайд алады,ал тұсаукесердің барлық слайдтарын құрылымдар аймағында көруге болады.Осы режимде слайдтың әр түрлі элементтерін теруге, түзетуге,қосуға,анимациясын баптауға болады)

Сұрыптағыш – тұсаукесердің барлық слайдтарын кішкене парақшалар-эскиздер түрінде көрсетеді.(бұл режимде тұсаукесердің жалпы түрін,слайдтардың орналасу ретін,олардың өзара байланысын ж/е қисындық құрылымын,тұсаукесердің  барлық біртұтастығын қарап шығу және түзету ыңғайлы)

Көрсету режимі – тұсаукесерді көрсетуге ж/е демонстрациялауға арналған (Ғ5). Бұл режимде слайд анимация ж/е алмасу әсерлерімен тұтынушы бақылайтындай  түрде экранда тұтастай көрінеді)

Ескертпелер беттері режимі- астында ескертпелер жазылған толықэкранды слайдты бейнелейді.

Экспресс кесте бұйрығының қызметі            

                       дайын шаблондар қою

Тұсаукесерде слайдтарға ескертпелер бетеріне немесе үлестіру материалдары на қолданылатын сегіз үйлесімді түстерден тұратын таңдап алынған жиын        Түстер сызбасы

Тұсау кесерді безендіру үшін қолданылатын мәзір    Дизайн

Бірнеше іргелес слайдтарды ерекшелеу- 

                                                         Shift

Файл атымен жазылған файлға дейінгі жол           Файлдың толық аты

Файл, бума жасыру әрекеті

Жанама мәзір, қасиет бұйрығын таңдау, жасырын атрибутын таңдау

Файлдың аты неше бөл.тұрады?        2

Компьютерде мұрағаттау,дискілердің ақпараттық бұзылмауын тексеру, қажет ті     файлдарды  іздеуге  қызмет көрсете тін  шағын программа  -       Утилит

Pred(s)- s алдындағы мәнді шығарады.

Succ(s)- s кейінгі мәнді шығарады.

Round(x)-нақты санды,бүтін санға дөңгел/і.

Truns(x)-нақты санның бүтін бөлігін алады.

AND-және(лог.көбейту)-коньюнкция

OR- немесе (лог.қосу)- дизьюнкция

NOT- емес(терістеу)- инверсия

Интерпретатор-

Транслятор –   программаны машиналық код тіліне аудару

Компилятор – программаны программалау тілінен екілік кодқа ауыстыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.