Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Информатика ПББ тест сұрaқ- жaуaп 3-нұсқа

Информатика ПББ тест сұрaқ- жaуaп 3-нұсқа

21 авг 2023, 18:33
558
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

 

Ағымдағы мәтін үшін бір жарым интервалын тағайындау командасы(MS Word 2010)

Беттібелгілеу (Разметка страницы) –Абзац

Ағымдағы құжатқа күрделі математикалық формула енгізу командасы(MS Word 2010)

Кірістіру-Символдар-Формула

Ағымдағы слайдтарды көрсету командасы

Показ слайдов-Показ-С текущего слайда

Айнымалы қай жерде қолданылса, сол жерді айнымалының _____ деп атаймыз    көрінуаймағы

Айнымалы атауында келесі символдар болмауы тиіс (программалау тілі)           ,/,:,*,?,”,<, >

Айнымалыларды, тұрақтыларды, программа нысандарын т,б.белгілеу үшін қолданылатын таңба   идентификатор

Ақпаратты және файлдар мен бумаларды реттеу үшін құрылады   бума

Ақпаратқасиеттерініңтүрлерінкөрсетіп, анықтаңыздар

Ақиқат,толықтық, дәлдік, дұрыстық, өзектлік, құндылық

Шындық, толықтық, дұрыстық, дәлдік, өзектілік, құндылық

Ақпарат мағынасының тұжырымын сипаттаңыз      Сақтау, түрлендіру             Жөнелту, пайдалану

Ақпаратта орыналатын үдерістерді таңдаңыз Тірі табиғатта, адамдар қоғамында, техникада

Ақпараттық үдеріс түрлері Ақпаратты сақтау, өңдеу, қабылдау

Ақпаратты алушы нысан Ақпаратқабылдаушы

Ақпараттық үдеріс түрлерінің тұжырымы атаңыз

Ақпаратты сақтау, ақпаратты өңдеу, ақпаратты қабылдау

Ақпаратты сақтау, ақпаратты өндеу, ақпаратты беру

Ақпарат арналар қолданысы бойынша топтарға бөліну түрі Биологиялық, Техникалық

Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігін көрсетіңіз Бит

Ақпаратты өлшеудің биттен кейінгі бірлігі Байт

Ақпаратты кодтау әдістері.     Символдар әдісі     /       Графикалық әдіс

Ақпаратты қорғау тәсілдерінің түрін анықтаңыз      Ж:Ақпаратты мұрағаттау,  Деректердің көшірмесін сыртқы тасығыштарда сақтау

Ақпаратты кодтау әдістері    Ж:Графикалық әдіс, Символдар әдісі

Ақпараттың ең кіші өлшем бірліктері:  Ж:Bit, Бит

Ақпарат қасиеттерінің түрлерін көрсетіп, анықтаңыздар                     1) Ақиқат,толықтық, дәлдік, дұрыстық, өзектлік, құндылық                           2 )Шындық, толықтық, дұрыстық, дәлдік, өзектілік, құндылық

Ақпараттың түрлері (Бейнелеутәсілдерібойынша):         1 Сан, мәтін, графика,                         2  Дыбыс, видео

Ақпараттық үдеріс түрлерінің тұжырымы атаңыз    Ақпаратты сақтау, ақпаратты өндеу, ақпаратты беру Ақпаратты сақтау, ақпаратты өңдеу, ақпаратты қабылдау

Алфавит әріптерінен, ықтимал комбинациялардан тұратын ережелер жинағы   синтаксис

Алгоритмдік құрылымдарды және деректерді жазу ережелері       Жасанды тіл  /   Программалау тілі

Алгоритм орындаушыларына жатпайды       қаламсап   /         жұмысстолы 

Алғашқы электромеханикалық санауыш мәшинесін ойлап тапқан ғалым  Г.Холлерит

Алғашқы байланыс сеанысының құрылу жылын көрсетіңіз                                    1969 жыл 29 қазан

Алғашқы смартфонның пайда болған жылы және ол қай кезеңнің компьютерлерінде орындауға болатын қызметтерді ұсынатын құрылғы   1992ж., ІV кезең

Алғашқы байланыс сеанысының құрылу жылын көрсетіңіз 1969 жыл 29 қазан

Алғашқы есептеу құрылғысына жатпайды  калькулятор //планшет

Алшақ орналасқан іргелес емес жолдарды немесе бағандарды ерекшелеу үшін қолданылатын перне    CTRL

Алғашқы аналитикалық машинаның идеясын ұсынған ғалым

ЧарльзБэббидж

Алға қойған мақсатқа жетуде немесе берілген есепті шешуде орындаушыға біртіндеп қандай әрекеттер жасау керектігін дәл көрсететін нұсқау Бұйрық  /  Алгоритм                                            Бұйрық

Алгоритмнің бірнеше рет қайталану ұғымын сипаттаңыз                 Циклдік

Алгоритм сызықтық деп аталады, егер...оның орындалуы бір немесе бірнеше шарттардың ақиқаттылығына байланысты болса

Алгоритм сызықтық деп аталады, егер... алгоритм командалары қандай да бір шартқа тәуелсіз тізбектей орындалса

Алгоритмдердің жазылу формалары   Ж:графикалық, сөздік форма

Алгоритмнің анықтамасы

алғақойғанмақсатқажетужолындағыорындалатыніс-әрекет

берілгенесептішешудегіжасалатынәрекеттердіңдәлжәнеқарапайыметіпжазылуы

Алгоритмніңжазылуформалары

Сөздік, графикалық, алгоритмдіктілде, программалау тілінде

Сөздік, сызбалық, алгоритмдіктілде, программалаутілінде

Алдын ала қарау терезесінің орналасуы(MS Word 2007)

Office батырмасы-Басып шығару мәзірінде

Атауы бар жәнеқандай да бірмәндісақтайтын компьютер жадындағыұяшық  Ж:Айнымалы

Антивирус – ол                 зақымдалғанфайлдардыемдейді  көбеюгеқабілеттізақымдаушыпрограммалардыжояды

Арнайы кілттердің көмегімен шифрланған ақпаратты жеткізу және қабылдау әдістері     Ж: криптография

Архиватор программалары      WinZipWinArj,WinRar    /      WinRar,WinZipWinArj

Арифметикалық машина жасалыныпшыққанжыл    1673

Асханадағы сатушыға 2 мың теңге беріп, 1 стакан айран 75 теңге, екі бәліш -62 теңгеден, 1 стакан шырын 50 теңгеге алдыңыз. Сатушы берген қайтарымды есептеңіз   1751 теңге

Атауы бар жәнеқандай да бірмәндісақтайтын компьютер жадындағыұяшық            Айнымалы

Ашық терезелердің біріншісінен екіншісіне ауысуға мүмкіндік беретін пернелер тіркесіALT+TAB

Әдеттегі режимінің атқаратын қызметі       Ж:Әр слайдпен жеке жұмыс жасау  режимі

Әлемдік тор-графика, дыбыс, видеоны қамтитын гипермәтіндік құжаттарды іздеу және қарастыру қызметі

World Wide Web

Әлемдік тор, графика, дыбыс, видеоны қамтитын гипермәтіндік құжаттарды іздеу және қарастыру қызметі  WWW

Әр слайдпен жеке жұмыс жасау үшін қолданыладыӘдеттегі режим

Әріптен немесе «_» сызу символдарынан басталатын латын алфавитінің әрпі, цифр және символдар тізбегі       Идентификаторлар

Бағандарды құрудың алғашқы кезеңі алдымен   мәтінді теруге де, бағандарды бөлу бұйрығын да беруге болады

Бағанды немесе жолды ерекшелеу  үшін қолданылатын бұйрық(MS Word 2007)

Мензерді керекті ұяшыққа қойып, Макет-Кесте-Ерекшелеу

Басқару элементтері тобында орналасқан бірінші топ     Мазмұн

Бастапқы операциялық жүйе орнатқаннан кейін, әдетте есептер тақтасының орналасқан жері

Жұмыс үстелінің ең төменгі жолағы

Барлық бұйрықтар алгоритмде көрсетілгендей тізбектей орындалады  Сызықтық алгоритмде

Байттардың әлдебір атауы бар тізбегі  файл

Бастау батырмасын басқаннан кейінгі ашылатын мәзір      бас мәзірі(Главное меню)

Белгіленген диапазонда ұяшық болмаса немесе оның ішінде басқа ұяшықтардың мәнінде қате көрсетілсе

#CСЫЛКА!

Беттің кітаптық теру бағытында биіктігі енінен үлкен

Беттің альбомдық теру бағытында  ені биіктігінен үлкен

Белгіленген аймақты қиып алу пернелері CTRL+X

Берілген мысал қай тізімге жатады

·                   Мектеп

·                   Кітап

·                   Қалам

Маркерленген

Беббидж машинасы үшін ең алғашқы программалаушы адам

Джордж Байронның қызы      /   Ада Августа Лавлейс

Бэббидждің механикалық есептеуіш мәшинені ойлап тапқан ғасыр   ХІХ

Бесінші кезең компьютерлерінде қолданылды  жасанды интеллект

Биологиялықақпараттық канал мысалынажатады       Көру мүшесі

Бір уақытта бірнеше терезелермен жұмыс істейтін жүйе     WINDOWS

Бір құжаттың терезесіне келесі терезеге ауысу әрекеті Түр-Басқа терезеге ауысу

Біраудан, қала немесе мекемелер компьютерлерін бір желіге біріктіретін желі Аймақтық

Бірнеше ұяшықты біріктіру командасы       Ж:Қажетті ұяшықтты ерекшелеп, Басты-Біріктіру және ортасына орналастыру командасын таңдау керек

Биологиялық ақпараттық канал мысалына жатады     Ж:көру мүшесі

Бір символдық мәтін әдетте _______ кодталады  8 биттен және 1 байт

Бірнеше іргелес слайдтарды ерекшелеу пернесі      Ж:Shift

Бірнеше ұяшықты біріктіру амалы(MS Word 2007)ұяшықтарды ерекшелеп, Макет- Ұяшықтарды біріктіру бұйрығы

Бірнеше фигураны олармен әрі қарай бірге жұмыс мөлшерін өзгерту, жылжыту және т.б. жасау үшін  бір фигураға топтастырылатын әрекет   

Shift пернесімен бірге тінтуірді шерту арқылы ерекшелеп, Топтау бұйырығын басу

Бірнеше ашық құжаттардың ішінен бір терезеден екінші терезеге көшу командасы (MS Word)

Түр-Басқа терезеге ауысу

Блок-сызбада циклдік алгоритмнің жазылу фигурасын көрсетіңіз     Ж:Алтыбұрышта

Браузер парағын жаңалау үшін қолданатын перне F5

Браузермен жүктеледі       Үйпарағы

 

Векторлық графиканың пішімі     SVG

Векторлық графикамен жұмыс жасайтын программа   Inkscape

Векторлық графика құру үшін пайдаланатын программа       CorelDraw

«Виртуалды» терминіқайтілденшыққан       латын

Вирус – ол      көбеюге қабілетті зақымдаушы программа   / 

кез келген тасымалдаушы арқылы зақымдайды

Гиперсілтемені орнату үшін қолданылатын команда(MS Word)   Кірістіру-Гиперсілтеме (Вставка-Гиперссылка)

Графиктік кескіндердің түрлерін атаңызРастрлық, Векторлық

Графикада Нысанның көшірмесін орнатуға қолданылатын перне Ctrl+V

Графикада нысанды қиып алуға қолданылатын перне Ctrl+X

Графикада нысанның көшірмесін жасауға қолданылатын пернеCtrl+C

Графиктік кескіндердің түрлерін атаңызРастрлық, Векторлық

Графика, дыбыс, видеоны қамтитын гипермәтіндік құжаттарды іздеу және қарастыру қызметіWWW

Графикалық редакторда құрылған суретті мәтіндік құжатқа қою амалы    Кірістіру-Иллюстрациялар-Сурет

Графикалық бейнелерді құруға және өзгертуге арналған программа      Графикалықредактор

Дискіде ең аз орын алатын ақпарат   мәтін

Диаграммаларды тұрғызу командасын анықтаңыз    Кірістіру-Диаграммалар (Вставка-Диаграммы)

Диаграмманың орналасуын таңдайтын сұхбаттық терезеде ашу(MS Excel) 

Конструктор-Орналасуы-Диаграмманы орналстыру (Конструктор-Расположение-Переместить диаграмму)

Диаграммаларды тұрғызу командасын анықтаңыз     Кірістіру-Диаграммалар (Вставка-Диаграммы)

Дизайн, мәтіндер, аудио, видео материалдар географиялық карталар,  үшөлшемді шығармалар қорғауға жатататын тұжырым   Ақапаратты қорғау

Дыбыстық ақпаратты қандай құралар қылы жеткізеді     Ж: радио

Дыбысты жазуға және ойнатуға арналған бағдарлама   фонограф

Дұрыс емес тұжырымды көрсетіңізWordArt.     

Дұрыс емес тұжырымды көрсет. MS Excel-де ұяшықтағы деректерді жоюға арналған команда  оны ерекшелеп, Көшіру командасын басу

Егер, онда, сөздіңарасындаәйтпесекілттіксөздері _______ қолданылады                                      Тармақталу

Егер шарт орындалса, онда «№1 іс-әрекет» орындалады, әйтпесе «№2 іс-әрекет» орындалатын амал    Тармақталу алгоритм

Егер бір ұяшықтағы мәтінді бірнеше жолға орналастыру үшін қолданылатын жалауша 

сөздер бойынша тасымалдау

Егер сілтеме көшіріп жазғанда өзгермейтін мәнді анықтаңыз     Абсолюттік

Егер алгоритм қадамдарының тізбектеле орындалуы қандай да бір шартқа тәуелді болған алгоритмді анықтаңыз

Тармақталған

Екілік санау жүйесінің негізі нөл және бір    /      0 және 1

Екілік кодтау–ол      Ж: ақпаратты екілік алфавитті қолдану арқылы ұсыну

Екі санды қосу, робот портретін салу, үй тапсырмасын орындау, жұмыртқа қуыру алгоритмдері алгоритмнің қай түріне жатады. Сызықтық алгоритм

Екінші кезең компьютерлерінде қолданылды  транзисторлар

Ең алғашқы электрондық компьютер болған есептеуіш машина    ЭЕМ І буын және ENIAC

Ерекшеленген абзацтың түсін өзгертуге арналған батырма    Ж: 

Ерекшеленген нысанды _______ пернесімен бірге орнын ауыстыра отырып көшіруге болады   Ctrl

Есепті шешу процесінде өзгермейтін шама   Тұрақтылар

Есептер аймағының мәзірінде бұйрықтардың толық жиынын бейнелеу(MS Power Point 2007)

Ctrl+төмен қарай сілтеме

Жаңа, жақындапайдаболған, жарияланған, жасалғанәлденені (кітапты, фильмдіұйымдыжәнет.б. көпшіліккеұсынутұжырымы                      Тұсаукесер

Жаңа слайд қосуға арналған бұйрық   Басты-Слайд құру (Главная-Создать слайд)

Жаңа кесте құру командасы      Кірістіру-Кесте-Кестені кірістіру (Вставка-Таблица-Вставить таблицу)

Жоларалық интервалдың әртүрлі баптаулары  бірлік, бір жарым, қос

Жоларалық интервалды өзгерту үшіy   Жанама мәзір-Абзац

Жоба интерфейсін дайындауға арналған екі тәсіл бар  процедураға, обьектіге бағдарланған

Жүйелікпрограммалықжабдықтамағажататын    Операциялықжүйе, Драйверлер, Утилиттер

Жүйелік блоктың басқа құрылғылар жалғанған негізгі бөлігі     Аналық тақша

Жүйелікшинағажататындар    Деректер шинасы /  Адрестік шинасы /  Басқару шинасы

Жұмыс үстелінің сыртқы пішімін өзгерту үшін қолданатын бұйрық   персонализация

Интернетте жұмыс істеуге арналған және басқа программалар тізімі

үнсізкелісімпрограммалары (программы по умолчанию)

Интернет желісінде қайсы бір тауарды немесе көрсетілетін қызметті жарнамалау (көбінеорынсыз) мақсатындағы пошталық таратулардың біртүрі Спам

Интернет желісіндепарақтыжаңалауүшін_______ пернесібасылады F5

Интернет желісі серверлерінің арасында алғашқы байланыс сеансы ARPANET

Кез келген алгоритмнің соңғы бұйрығы      соңы   /   аяқталуы

Кестелік процессорды қолдану аумағы

экономикалық және инженерлік есептерді шығаруға арналған

Кестенің іргелес емес жолдарын немесе бағандарын ерекшелеу үшін қолданылатын перне (MS Word)     Ж:Ctrl

Кестенің  іргелес  жолдарыннемесебағандарынерекшелеуүшінқолданылатынперне (MS Word)            Ж:Shift

Кегльдің қызметіқаріптің мөлшері

Кез-келген басып шығаратын ақпаратты жасап шығаруға (теру, түзету, пішімдеу, кейдебасыпшығарудыесепкеалсақ) арналған қолданбалы компьютерлік программа      мәтіндікпроцессор

Кесте ұяшығын құйып бояу пернесізаливка

Кестенің 4- шіжәне 5-ші жолдарының арасына жаңа жол кірістірудің дұрыс нұсқасын көрсетіңіз

4-ші жолғақойып, Макет-Жолдарменбағандар-Астынакірістіру

Кез келген басып шығарылатын ақпарат дайындайтын (теруді, түзеуді, пішімдеуді, кейдабасыпшығарудықосаесептегенде) қолданбалы компьютерлік программа   MS Word

Кесте құрылғаннан кейін мәтіндік процессор жолаққа кестелермен жұмыс істеуге  қосатын бөлімдер  Конструктор және Макет

Конструктор тіркеме парағын қолданады  кестені әрлеу үшін жолақтың кестелермен жұмыс істеуге арналған

Конструктор мәзірінде, Қаламұштың (пера) мәнерін(стиль) өзгерту пернесі(MS Word 2007) 

 

 

Конструктор мәзіріндегі Қаламұштың (пера) жуандығын өзгерту пернесі(MS Word 2007)

 

Компьютерде сақталатын барлық программалар оның _______ құрайды  Программалық жабдықтамасын

Компьютерлердің және арнайы құрылғылардың ақпарат алмасуды қамтамасыз ету үшін біріктірілуі  Компьютерлік желі

 Компьютерлік вирус сөзінің тұжырымдамасы 

Арнайы жазылған шағын көлемді программа

Өздігінен көбеюге қабілетті зақымдаушы программа

Компьютерлік моделді құрудың негізгі кезеңдеріне жататындар?

компьютерлік тәжірибе, модельдеуді талдау

есептердің қойылымы, модельдерді құру

Компьютерлерде сандарды сақтау және өңдеу үшін ______санау жүйесі қолданылады  нөл және бір

0 және 1

Компьютер конфигурациясы болып саналады  

Информацияменқамтылуы, бағдарламаменқамтылуы 

Ақпаратпенқамтылуы, программаменқамтылуы

Компьютерлік графиканың екі бағыты   Бейнелерді құру және барбейнелерді өңдеу

Компьютердің барлық бумаларынан іздеу үшін файлдың немесе буманың атауын қай терезеге енгіземіз?бас мәзір терезесіне

Конструктор бұйрығының қызметі(MS Word 2007)кестені әрлеуді өзгертуге арналған

Компьютерге мұрағаттау, дискілердегі ақпараттың бұзылмауын тексеру, қажетті файлдарды іздеуге қызмет көрсететін шағын программа   Утилита

Компьютерлерді, жергілікті желілерді өзара байланыстырсақ __________ желі пайда болады   Дүниежүзілік

Компьютердің қандай желіге қосылғанын анықтау үшін орындалатын іс-әрекет

Пуск-Басқарупанелі-Желі-Ғаламтор

Кіші және бас әріп режимдерін ауыстырып, қосу пернесіCaps Lock

Кітап 100 беттен тұрады, бір бетінде – 35 жол, ал беттің әрбір жолында – 50 символ бар. Кітаптағы ақпарат өлшемін есептеу керек            170,9 КБайт

Кітап 200 беттен тұрады, бір беті 60 жолдан және бір жол 80 символдан тұрады, кітапта қанша килобайт ақпарат бар екенін анықтау керек           937,5 байт

Кіріктірілген шарттарды программалау үшін қолданылатын тәсілді көрсет 

бірнеше шартты операторды қолдану арқылы жүзеге асады

Көрсетілген адрес бойынша үндеу тұжырымын анықтаңыз     Сілтеме

Күрделі фигураларды құру немесе түзетуге арналған құрал (Inkscape)  контур құралы

Қандай жағдайда ақпараттық үдеріс түрлері орын алады

Өңделінген ақпаратта   /  Сақталынған ақпаратта /  Қабылданған ақпаратта

Қазіргі кездегі танымал браузерлер   Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari

Қаріптер арасындағы интервалды ұлғайтуға немесе кішірейтуге мүмкіндік береді   Интервал

Қазіргі операциялық жүйелерде қолданылатын интерфейс  Графикалықинтерфейс

Қаріпті өзгерту үшін     Басты-Қаріп

Қайсыбір тауарды немесе көрсетілген қызметті жарнамалау мақсатындағы пошталықтаратулардыңбіртүрі Спам

Қай перненің көмегімен     іргелес емес бірнеше объектілерді ерекшелеуге болады? CTRL

Қала көлеміндегі сымсыз желілер   WMAN

Қаріптер арасындағы интервалды ұлғайтуға немесе кішірейтуге мүмкіндік бередіИнтервал

Қолданушыға желімен араласудың кез келген түрін қамтамасыз ететін бағдарлама  Браузер

Қолданушыға желімен араласудың кезкелген түрін қамтамасыз ететін программа       Ж: Браузер

Қойылған мақсатқа жетудегі ақпаратпен атқарылатын іс-әрекеттің ұғымы    Ақпаратық үдеріс

Қоршаған ортаны сандарының өзара әрекеттесу кезеңдерінің бейнеленеуі

Мегаәлем, макроәлем, микроәлем

Қосымша терезелерді жабу үшін қолданылатын пернелер тіркесімі   ALT+F4 

Қоғамдағы ақпараттық үдерісттер негізі – адамдар арасындағы _______   Білім алмасу    /     Қарым-қатынас

Құжатқа бет нөмірлерін қою   Кірістіру-Бет нөмері

Құжаттағы беттің масштабын өзгерту үшін Tүр(Вид) бөлімінде

Құжатқа фигураны қосу қызметіКірістіру-Иллюстрация-Фигуралар

 Құжатты баспаға пернелер комбинациясымен шығару    Ctrl+P

Құжатты баспаға басып шығу Файл-Баспа (Файл-Печать)

Құжаттар бойынша жылжу командасы   Түр-Басқа терезеге ауысу

Құжаттағы  тақырыптартізімі Мазмұн 

Құжатты PNG пішіміндегі файл ретіндеэкспорттаукомандасы (Inkscape)                 Файл- PNG түріндеэкспорттау (Файл-Экспортировать в PNG)

 Құжатқа декоративтік мәтінмен безендіруге мүмкіндік беретін нысан     WordArt

Құжатқа декаративтік мәтін безендіруге мүмкіндік беретін бұйрық  Кірістіру-Мәтін-WordArt

Құжатқа пернетақтада жоқ символды қосу командасы      Кірістіру – Символ - Басқа символдар

Құжатты сақтау бұйрығының орналасуы  файл мәзірінде

Құжатқа бір емес бірнеше сурет қосып, оларды бірінің үстіне бірін  қойып орналастыру 

Пішім-Реттеу-Алдыңғы сапқа/Артқы сапқа (Формат-Переместить вперед/назад)

Құжатты толық ерекшелеу үшін_______ пернесі басылады   Ж:Ctrl+A

 Құжатты пернелер комбинациясымен сақтау бұйрығы Ctrl+S

Құжаттағыбеттіңмасштабынөзгертуүшін    Ж:Түр(Вид) бөлімінде

Құжаттың терезесі үшін, ол жайылмай тұрған кезде, орнын жылжыту бұйрығын орындау(MS Power Point 2007) SHIFT+F7 или Ctrl+ F7

Құжаттыңөлшемінөзгертуүшін ...   Файл-Құжатқасиеттері

Құрушы қосатын жазбалардан тұратын webсайт немесе ғаламтор күнделік ұғымы   Блог

Маркерленген тізімді өз қалауымызша құру үшін   Жаңа маркерді анықтау бұйрығын таңдау

Макеттің қызметі(MS Word 2007)   кестенің құрылымын түзетеді

Математикалық өрнектерден тұратын мәтіндерді теру үшін пайдаланылатын әсерлер

жоғарғы және төменгі индекстер

Мәліметтерді өңдеуге және компьютер жұмысын басқаруға арналған құрылғы   Микропроцессор

Мәліметтердің символдық типі – ол ...           Char

Мәтіндік процессордың кемшілігін атаңыз 

іскер хаттарды, келісім–шарттарды, есеп беру формаларын және т.с.с. дайындау қиын

Мәтіннің атауын жолдың ортасына орналастыру үшін қолданылатын перне 

атауды ерекшелеу және   батырмасын басу

Мәтіндік процессордың ең танымалысы   MS Word

Мәтінде қолданылатын қарапайым белгілер жиынтығытіл алфавиті

Мәтінге суретті файлдан кірістіру   Кірістіру-Иллюстрациялар-Сурет

Мәтінде сурет немесе кесте атауларына сілтеме жасайтын басқару элементтер тобы    Ж:Атаулар

Мәтінге уақыт пен мерзімді орнату  Кірістіру-Уақыт пен мерзім (Вставка-Дата и время

 Мәтіннің бағыты бұйрығының ұяшықтағы қызметі бұруға мүмкіндік береді

Мәтінніңтүсінөзгертуүшін  А

Мәтіннің түсін фломастермен бояғандай етіп өзгерту үшін    

Мәтіннің атауын жолдың оң жағына орналастыру үшін қолданылатын перне   атауды ерекшелеу және   батырмасын басу

Мәтінге символ енгізу үшінКірістіру-Символ

Мәтіндік редакторда жаңа құжат құру командасыФайл-Құру

Мәтіндік құжаттың кеңейтілімі   doc, rtf

Мәтіннің атауын жолдың сол жағына орналастыру үшін қолданылатын перне

Атауды ерекшелеу және   батырмасын басу

Мәтіннің атауын жолдың оң жағына орналастыру үшін қолданылатын перне атауды ерекшелеу және   батырмасын басу

Механикалық есептеу құрылғысы құрылған жыл   1642

Меңзерді жолдың алдыңғы ұяшығына жылжыту пернелер тіркемесі (MS Word)     Shift+Tab

 Меңзердің оң жағындағы бір таңбаны жою  Delete

Модельдердің жіктелуі бөлінеді   Қолдану аймағы, уақыт факторы, ұсыну тәсілі 

Қолдану аймағы, уақыт факторы, көрсету тәсілі

Модельдеудің негізгі кезеңдері 

есептіңқойылуы, модельқұру, компьютерліктәжірибе, модельдеунәтижесінталдау

Модель сөзінің тұжырымдамасын анықтаңыз

Нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету

Нақтыны санды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым түрде түсіндіру

Модель құру үдерісі     Модельдеу

Нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету үлгісі      Ж: Модель

Нарықтағы кестелік процессордың атаулары

SuperCalc, Microsoft MultiPlan, Quattro Pro, Lotus, Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc, AppleWorks

Ноутбук компьютерлердің ______түріне жатады     Дербес компьютер   /    Алып жүретін компьютер

Нысанға анимациялық әсер тағайындау үшін орындалатын іс-әрекет (MS Power Point)  

Анимация-Анимацияны баптау

Нысанға қолжетімділікті жеңілдететін, нысанның сілтеме көрсеткіші  Ж: жарлық

Нысанға көрсететін, оған қолжеткізуді жеңілдететін сілтеме   Жарлық

Нысандарды, үдерістерді және құбылыстарды қарапайым етіп түсіндіру  және зерттеу үшін модель құру тұжырымын анықтаңыз     Модельдеу   /     Модель                                                                                                       

Нысандарды Қоржынға орналастырмай жою үшін қолданылатын пернелерSHIFT+DEL

 

Ондық жүйедегі 27 санын екілік жүйеге ауыстырғанда шығатын шешімі?   бірліктен төртеу  / 11011 (2)

Операциялық жүйе жүктелгеннен кейін көретініміз  жұмысүстелі

Объектініңүшөлшемдімоделінқұрупроцесі     Ж: 3D модельдеу

Ол компьютер экранындағы суреттің ең кіші элементі.  Пиксель

Операциялық жүйенің негізгі қызметтері.

Компьютер мен оны қолданушының жұмысын ыңғайлы басқаруды қамтамасыз етеді

Операциялық жүйелер ұғымын сипаттаңыз  Компьютердің жұмысын басқаратын басты программа

Операциялық жүйенің сипаттамасы 

Компьютерді басқаруға арналған бір-бірімен байланысты бағдарламалар кешені

Операциялық жүйе интерфейсінің ұғымы    Ж: Пайдаланушы мен компьютер арасындағы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін ереже мен құралдар жиынтығы

Операциялық жүйенің интерфейсін сипаттаңыз   Қолданушы мен компьютер арасындағы     қарым-қатынасты қамтамасыз ететін ережелер мен құралдар жиынтығы

Өзінің нөмірленген тізімін құру үшін   Нөмірдің жаңа пішімін анықтау бұйрығын таңдау

Параллеограмма түрінде жазылатын тұжырымды анықтаңыз   Енгізу-шығару мәліметтері

Паскаль тілінде программалау кезінде шартын алдын ала тексеретін цикл операторы _______ қолданылады       while

Пәрменді терезенің мөлшерлерін оны жайғаннан кейін қайта қалпына келтіру пернесі(MS Power Point 2007)  CTRL+F5

Пішімдеусызғышынэкрандакөрсету  Түр-Көрсету-Сызғыш

Программаның орындалу барысында әртүрлі мәндерді қабылдап, мәнін өзгертіп отыратын шама.      айнымалы

Программа бойынша жұмыс істейтін аналитикалық машина идеясын ұсынған ғалым     Чарьлз Бэббидж

Программалаутіліекітопқабөлінеді    Ж: процедуралық, продедуралықемес, деңгейлікпрограммалар, декларативтік

Программалық орта көмегіменжүзегеасатынмодельде  Ж:компьютерлік модель

Процессор сипаттамасы болып табылады:тактілік жиілік, разрядтылығы

Растрлық графика құруүшінпайдаланатын программа Microsoft Paint

Растрлық және векторлық графиканың негізгі айырмашылығы 

кескінді растрлық кескінге түрлендіретін нүктеде

Растрлық бейненің ең кіші элементі     Ж: пиксель

Растрлық графикада өзіндік түсі бар бейне элемент    Ж: пиксель

Санау жүйелерінің түрлерін атаңыз    Оналтылық, сегіздік, екілік    

Екілік, сегіздік, ондық, оналтылық

Санау жүйесі – ол.      белгілі алфавиттердің көмегімен жазылады+      /   сандардың жазылу тәсілі

Сандық деректер типіне төмендігі пішімдер (Формат) қарастырылған

жалпы, ақшалай, пайыздық, датапішімі

Сілтеменің тек бөлігі өзгеретін жол немесе баған атын анықтаңыз  Аралас

Сызбалардан, графиктерден, кестелерден тұратын модельдер:     құрылымдық модельдер

Слайдқа басқарушы батырманы қосу үшін орындалатын іс-әрекет

Кірістіру-Фигуралар-Басқарушы батырмалар

Слайдттарды көрсету    Баяндаушы басқаратын, тұтынушы басқаратын, автоматтық, қолмен

Стандартты графикалық редактор  Paint

Сурет нысан сияқты қабылданады, сурет мәтіннің үстіне оны тасалап салынады   Мәтіннің алдында

Суперкомпьютерлер  ______ қолданылады     Фабрикада    /   Өндірісте

Тармақталу алгоритмнің формасы болатын нұсқаны көрсетіңізТолық немесе толық емес

Танымал растрлық графика құру программалары  Microsoft Paint, Adobe Photoshop

Танымал векторлық графика құру программаларыInkscape, Adobe IIIustraor, Corel Draw, Xara Xtreme, Serif DrawPlus

Толтыру таңбасы арқылы прогрессияларды, аптаның күндері мен айларының тізімдерін жасап, ұяшықтың ішіндегісін көшіріп алатын тәсіл     Автотолтыру

Транслятордың түрлеріне жаттатындар  компилятор, интерпретатор,            /        ассемблер

Транслятор – бұл...    адамға түсінікті тілдегі ақпараттты құрылғыға түсінікті тілге аударатын программалар

Тілдің алфавиті – ...             мәтінде қолданылатын қарапайым белгілер жиынтығы

Түзу сызықтар, доғалар, шеңбер, эллипис, тіктұртбұрыш сияқты қарапайым элементтер _______ болып табылады     Графикалық примитивтер

Тұсаукесер сөзі қай тілден шықты?   Латын (Prasentatio)

Тұсаукесерде слайдтарға, ескертпелер беттеріне немесе үлестіру материалдарына қолданылатын сегіз үйлесімді түстерден таңдап алынған жиын   Түстер сызбасы

Тұсаукесер құруға арналған программа атауы MS Power Point

Тұсаукесерде әр слайдпен жеке жұмыс жасау үшін қолданылатын режим  Әдеттегі режим

Тұсаукесерді безендіру үшін қолданылатын мәзір       Ж: Дизайн

Тұсаукесер программасымен жұмыс істеу арналған негізгі қарау режимдері          Ж:Әдеттегі, сұрыптағыш, слайдтарды көрсету, ескертпелер беттері

Іргелес тұрмаған ұяшықтардың диапозонына қойылатын таңба     ;

Іс-әрекет фигуралардың көмегімен орындаладым  Блок-сызба

Утилит программа  антивируспрограммалары       ScanDisk

Үшөлшемді бейнелерді модельдеудің кезеңдері        Ж:модельдеу, бояу, жарықтандыру, түсіру, рендеринг

Үшөлшемді графика құратынкомпьютерлікпрограмманыңтүрлері

3D max, Blender 3D, K-3D, Wrings 3D

Үшөлшемдімодельдеу, анимациялаужәневизуализациялауғаарналғанпрограммалық орта     Ж:Үшөлшемді объект

Үшбұрыштың көшірмесін жасау үшін _______ пернесін басу керек (Inkscape)   CTRL+D

Ұяшықтағы мәліметтерге Ақиқат немесе Жалған мәнін енгізу үшін қолданылатын типтерді анықтаңыз

Логикалықтип

Ұяшықтарының дәл мөлшерлерін белгілеу үшін орындалатын бұйрық(MS Word 2010) 

Макет-Кесте-Қасиеттер

Ұяшықтардыңдәлмөлшерлерінбелгілеуүшінорындалатыніс-әрекет  Ж: Макет-Кесте-Қасиеттер

түйіндерінөзгертужәнеқосу

Ұяшықтардың пішіміне жататындар сан, мәтін, жалпы

Ұяшыққа сілтемені көшіріп жазғанда немесе ауыстырғанда өзгермейтін сілтеменің  аталуы       Ж:абсолюттік

Ұяшықтың жаңа орнына байланысты өзгеретін формуланы анықтаңыз  Салыстырмалы

Ұялы телефондар мен қалталықдербескомпьютерлергеарналғанэлектрондықкестелер                    SpreadCE

Файл атауындағы символдардың ең үлкен саны  255

Файлдың атымен бірге жазылған файлға дейінгі жол  Файлдың толық аты

Файл немесе буманы жасыру әрекетін көрсетіңіз 

Жанама мәзірден, қасиет бұйрығын таңдау, жасырын атрибутын таңдау

Файлдарды мұрағаттау - ол 

мазмұнын жоғалтпастан көлемін кішірейтіп, бір файлға қою

 оларды бір мезгілде сыға отырып, бір файлға қою

Файлдың аты неше бөлімнен тұрадыекі бөлімнен оң жақ(кеңейтілуі) және сол жақ (аты)

Файлдық жүйенің негізгі нысандары    файлдар, бумалар, жарлықтар

Формуланы көшіріп жазғанда немесе ауыстырғанда автоматты түрде өзгеретін сілтеме            Ж:Салыстырмалы

Функцияның атауы немесе ұяшықтардың сілтемесі қате енгізілген жағдайда шығатын хабарлама #ИМЯ?

Функция аргументінің болымсыз мәні   #ЧИСЛО!

Функциялар шеберін (Мастер функций) шақыратын команда(MS Excel)                                      Формулалар-Функциянықою

Хабарламалардыкодтау/шифрданшығарукезіндекриптографиялықалгоритмдеқолданылатынқұпияақпараттыңаталуы     Ж:кілт

Шағын көлемді жылдам есте сақтау құрылғысы   Процессор  /  Жедел жад

Шинаның негізгі сипаттамасы     Ж:адрестік шинаның разрядтылығы, разрядтылығы

Шекаралармен құйып бояу сұхбаттық терезесінің шақырылуы жанамамәзірден

Экран бейнесін алмасу буферіне көшіру  PrintScreen 

Экспресс-кестебұйрығыныңқызметі кестелердіңдайыншаблондарынқосады

Экономикалық және инженерлік есептерді шығаруғаарналғанамалдардыұсынатынпрограммалар     Ж: MS Excel

Электрондық кестеде A1:C3 ерекшеленген. Ерекшеленген ұяшықтардың саны  9

Электрондық кестелер идеясын алғашрет ұсынған ғалым    Ж: Рихард Маттезих 1961ж

Электрондық кестенің мақсаты  Экономикалық және инженерлік есептерді шығаруға арналған амалдарды ұсынатын программалар

Электронды есептеу машина (ЭЕМ) арқылы ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, жеткізу және оны пайдалану заңдылықтарымен тәсілдерін зерттейтін жаңа ғылыми   пән Ақпараттану                Информатика

Электрондық пошта жәшігінің адресікелесітүрдежазылады                 тұтынушының_аты@ пошталық_сервердіңаты

Электрондық кестедегі баған атауының белгіленуі

A-дан Z-ке дейінгі латын әріптерімен, әрі қарай АА, АВ және т.б.қос әріптер қолданылады

Электрондық мәліметтер беру қызметі немесе электрондық пошта E-mail

Электрондық кестеде ұяшықтағы сөздерді тасымалдап жазу командасыБасты-Сөздерді тасымалдау

Электрондықкестедеадрестеудіңтүрлері      Ж:Аралас, абсолютті, салыстырмалы

Электрондық кестенің терезе интерфейсі жолдардары тұратын аймақ

Ағымдағы ұяшық, Формулалар жолы, Жолдардың басы, Бағандардың басы, Жұмыс беттерін ауыстыруға арналған батырмалар, Беттер жарлықтары

ЭЕМ-ніңбіріншібуыны _______ аралығынқұрайды    1946-1958

ЭЕМ-нің III буынықұрайтынжылдараралығы   1964-1972

 

A10 ұяшығында =$D1-C1 формуласы бар. Формуланы А10 ұяшығынан А11 ұяшығына көшіріп жазғандағы А11 ұяшығының мәні     =$D2-C2

A1 ұяшығында 0,5 саны бар, оған пайыздық пішім қолданғанда, А1 ұяшығының жауабы  50%

Audio in   /Audio out:     дыбыс ұлғайтқыш, микрофон, құлаққап секілді түрлі аудио құрылғыларды жалғауға мүмкіндік береді.

VGA Port: монитор осы портқа жалғанады.

В$7 және $B7 сілтемесі      Ж:Аралас

Blender – программасы ...     Үшөлшемді компьютерлік графиканы құруға, анимация және интерактивті қосымшалар жасауға арналған программа

E-mail (Электрондық пошта) қоланысқа енген жыл 1965

Enter пернесін басу арқылы(MS Excel 2007)  Редакциялауды аяқтау қажет

Excel кестесініңжолменбағанөлшемі(MS Excel 2007)  16384 баған 1048576 жол

Inkscape программасында нысандардың түсін өзгерту үшін     Түстер палитрасы қолданылады

Inkscapeпрограммасындабөліктердітоптаупернелері       Ж:Ctrl+G

 Іnkscape программасында Безье құралының атқаратын қызметі   Контур түйіндерін өзгерту және қосу

Inkscape программасында жылдам жол жүру құралы    Қалам

Inkscape программасында нысанның көшірмесін алу пернелері    Ctrl+D

Inkscape программасында кескінді түрлендіру үшін қолданылатын бұйрық    контур түйіндерін өзгерту

Inkscape программасында бір түстен басқа түске біртіндеп, бірқалыпты ауысуыГрадиент

Internet желісі серверлері көрсететін қызмет түрлері     Қызметтер (Сервис)

Home  пернесінің қызметі(MS Word 2007)меңзерді жолдың басына апарады

CTRL+O пернелер тіркесімінің қызметі     Ж: ашу

Ctrl+G Inkscape программасында бөліктерді топтаудан шығару пернелері

Ctrl+F10 пернесінің атқаратын қызметі(MS Power Point 2007) 

Ерекшеленген терезені жаю немесе қалпына келтіру

MS Excel-де   пернесінің қызметі  ерекшеленген сандардың қосындысын есептеп шығарады

MS Excel 2007-де ұяшықтардың ішіндегі деректердің пішімдеуіне және сұхбаттық терезесін шығаратын командаБасты(Главная)-Ұяшықтар(Ячейки)- Пішім(Формат)-Ұяшықтар пішімі(Формат ячеек)

MS Excel-де редакциялауды аяқтайтын пернеEnter

MS Excel-де дұрысжазылғанабсолюттіксілтеме       Ж: $D$4

MS Excel 2007 кестесініңшынайыөлшемі          Ж:жол 1 048 576, баған 16 384

MS Excel-де ұяшықтың ішіндегі деректерді редакциялау үшін қолданылатын перне        Ж: F2

MS Excel-де D2,D3 ұяшықтарының мәніD2=225, D3=1050

MS Excel-де D2, D3, D4 ұяшықтарының мәні

 

D2=900,D3=900,D4=550

MS Excel-деформуланыңбасталутаңбасы  =

MS Excel-деұяшықтардағыдеректерді _______ теңестіругеболады  барлықжағынан

MS Excel-де басқа ұяшыққа үндеу  сілтеме

MS Excel-де сандық деректер типінің мынандай пішімдер қарастырылған:

жалпы, дата, ақшалай, пайыздық

MS Excel-де іргелес тұрмаған (іргелессіз) ұяшықтардың диапазоны A1;B2

MS Excel-де Белгіленген ұяшықтар тобының атауы диапазон 

MS Excel-де деректер типінде жүргізілмейтін есептеу   мәтін

MS Excel-де белгіленген диапазонда ұяшық болмаса немесе оның ішінде басқа ұяшықтардың мәні болған жағдайда шығатын хабарлама    #ССЫЛКА!

MS Excel кестелік процессорында жол мен бағанның қиылысу    Ұяшық

MS Excel-де   Е - пернесінің қызметі    ерекшеленген сандардың қосындысын есептеп шығарады

MS Power Point программасында фонның құйып бояуының түсін өзгерту үшін қолданылатын бұйрық  Дизайн-Фонныңмәнерлері-Фонныңпішімі

MS PowerPointпрограммасындамикрофоннандыбыстықосуамалы                            Кірістіру-Дыбыс-Дыбыстыжазу

MS Power Point программасының кеңейтілімі   .pptx

 Power Point программасында презентацияларды құрудың қандай тәсілдері бар (қате жауабын көрсетіңіз)     программалық тілде жазу арқылы

PNG пішіміндегі файл ретінде экспорттау командасы     (Inkscape)

Wi-Fi Нидерландта қай жылы пайда болды 1991ж.

Windows нысандарын уақытша сақтауға арналған аймақ    Ж: алмасу буфері

Windows операциялық жүйесінде әдетте бірге орнатылатын браузер-программа

Internet Explorer

Windows жұмыс үстелінің құрылымына әдетте кірмейді     Саймандар тақтасы

   батырмасыныңқызметі     Ж:Мәтінгетөменгі индекс қою (жоластыбелгі)

1 Гигабайт (Гбайт)-қа тәуелді мөлшер 1024 Мбайт =210 Мбайт=220 Кбайт=230 байт 

3-Dimensional (3D) сөзініңмағынасы      Ж: модельдеу, бояу, жарықтандыру, түсіру, рендеринг

3D анимация - ...

Үшөлшемді сахнамен нысандарға негізделген қазіргі уақыттағы анимация бағыты

3-Dimensional (3D) сөзініңмағынасы   Үш өлшемді объект

10 метрге дейінгі радиуста жұмыс істейтін сымсыз желі түрі  Сымсыз дербес желі

PS/2 Port: тінтуір мен пернетақтаны қосуға арналған.

USB Port: кеңінен қолданылатын порт

Ethernet Port: желі кабелін қосуға арналған

 

 

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.