Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » ӨӨТ ПББ тест сұрaқ-жaуaп 1-нұсқа

ӨӨТ ПББ тест сұрaқ-жaуaп 1-нұсқа

21 авг 2023, 14:05
71
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

Кемелдендіруші педагогикадағы педагогикалық іс-әрекеттің мақсаты

Адамдағы рухани бастауды және жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығару

ХХІ ғасырдағы рухани адамгершілік және ғылыми білімдердің өзара байланыс сипаты

Рухани адамгершілік және ғылыми білімдердің қайта бірігуі, адам туралы ғылымдағы зайырлы руханилық

Ізгілік педагогикасы манифесіндегі постулат

1.Баланың бойындағы жоғарғы рухани бастауы оның жарқын тағдырана шексіз кемелдену мүмкіндігіне деген сенім.

2.Өз бойында жоғарғы рухани бастауға, оның жарқын болашақ тағдырына шексіз кемелдену мүмкіндігіне деген сенім.

3.Тек ізгі әдістердің  күшіне деген сенім.

Адамзат тарихындағы ұлы ұстаздардың ілімдерін біріктіретін негізгі ұстанымдар

әрбір адамда жоғары Рухани бастаудың бар екеніне деген сенім

Адамзаттың рухани-адамгершілік мұрасын зерттеудің мәні 

Ұлы тұлғалардың ілімдеріндегі рухани бірлікті анықтау, жинақтау

Адамзаттың рухани-адамгершілік мұрасын зерттеудің маңызы

Адамзаттың тарихи мұрасының рухани негіздерінің қайта жаңғыруында

Өөт рухани-адамгершілік бағдарламасын тиімді жүзеге асырудың шарты

Рухани-адамгершілік қағидаларды негізге алу

ӨӨТ пәнін оқыту шарттарының бірі

Сүйіспеншілік, сенім мен шабытты шығармашылық атмосферасын құру, өзін-өзі зерттеуге және өзін өзі интуитивтік тұрғыда тануға жағдай жасау қажеттілігі

ӨӨТ пәнін оқыту шарттарына жатады 

Рухани адамгершілік білім беру үдерісінде тек жағымды және ізгі әдістерді пайдалану

ӨӨТ сабағының барлық құрылымдық компоненті бағытталған

Оқушылардың бойындағы жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығаруға, жағымды ойлауды қалыптастыруға

Өөт рухани-адамгерш.бағд.жүзеге асыру қағидалары

Ізгілікке бағыттылық, жалпыадамзаттық құндылықтар, әлеуметтік өзара  әрекеттестік, ұлттық мұра, табиғи сәйкестік

Білімдердің рухани және ғылыми болып бөлінген адамзат дамуының тарихи кезеңі

Жаңа заман

Педагогиканың қалыптастырушы, қабілеттерді дамытушы, кемелдендіруші типтері сипатталған классификация авторы

Г.С.Батищев

Заманауи философтардың пайымдауынша адам тіршілігінің қайталанбас ерекшелігі

Тек адамның ғана өзінің жоғарғы санасын пайдалана отырып, өзінің рухани табиғатын және өзінің бүкіл ғаламмен ішкі байланысын ұғына алатындығында

Әлеуметтік өзара әрекеттестік қағидасы

Қосымша,арнайы ұйымдастырылған оқудан тыс іс-әрекетке жүгіну

ӨӨТ пәніндегі адамның физикалық, психикалық және рухани-адамгершілік табиғатын бірлікте қарастыратын зайырлы білім қағидасы

Әлеуметтік өзара әрекеттестік

Тұтас білім берудің аспектілері

Интеллектуалдық, рухани-адамгершілік

Болып жатқанға қарсылық танытпау

Қазіргі сәтпен ішкі үйлесімділікте болу

ӨӨТ пәнін оқыту шарттарына жатады

Рухани-адамг. Бб үдерісінде тек жағымды және ізгі әдістерді пайдалану

Шынайы ккөшбасшының негізгі қасиеттері

Риясыздық, ойдың,сөздің және істің адамгершілікке құрылып, үйлесімділікте өмір сүре білу

Адам табиғатын зерттей отырып, Әл-Фараби еріктің 3 түрін анықтады. Шынайы көшбасшыға тән ерік түрі

Жоғарғы санадан, пайымдаудан туындайтын қалауларды орындауға деген ерік

М.Л.Чиббер теориясы бойынша көшбасшылық үдерісі

Болу, істеу, көру,айту

Көшбасшылықтың қайнар көзі

Тұлғаның адамгершілік болмысы

Гуманистік психологияның ұстанымдарына сәйкес келетін тұлғаның иерархиялық құрылымының деңгейлері

Физикалық, эмоционалдық,ментальдық,интеллектуалдық, рухани

Гуманистік психологияның негізгі ұстанымдары

өзін-өзі тану мен өзін-өзі кемелдендірудің маңыздылығы, жоғарғы сананың табиғатына және әрбір адамның әлеуетінің шексіздігіне деген сенімділік

Гуманистік психологияның негізін салушылар

А.Маслоу., К.Роджерс

Психология ғылымының осы саласы «Өзін өзі тану» пәнінің негізіне алынған

Гуманистік психология

Түпкі сана ұғымын кеңейтіп, сананың жоғарғы деңгейін анықтаған ғалым

К.Юнг

Жоғарғы сананың қызметі

Ақылды бағыттау және қадағалау

Адам өміріндегі жоғарғы сананың ролі

Шынайы мен жалғанды ажыратуға, өзінің шынайы табиғатын ұғынуға көмектеседі, адамды шынайы рахатқа бөлейді, шығармашылық қуатын арттырады.

Адамның шынайы «Менінің» күш-қуаты болып табылатын жоғарғы сананың көрінісі 

Ерік 

Адамға жоғарғы санасының даусын естуге көмектесетін әрекеттер

Түпкі санасын тазалауы

Түпкі сананы тазалаудың тәсілдері

Күнделікті өмірде жалпыадамзаттық құндылықтарды , жағымды көңіл күйге келуді  тәжірибеде іске асыру

Ақылдың міндеті

Рухани деңгейді басқару

Ақыл-бұл кілт, жүрек-құлып. Адам өмірі бақытқа толу үшін кілтті

Рухани құндылыққа қарау бұрау керек

Парасатты ақылмет салыстырғанда, ақыл

Шынайы мен жалғанды , мәңгілік пен уақытшаны ажырату күшіне ие емес

 

 

«Егер ,мұғалімнің өз ісіне деген сүйіспеншілігі болса, ол жақсы мұғалім»

Л.Н.Толстой

«Ар-ұждан» ілімін әзірлеген және ббұ пән ретінде ұсыныс берген

Ш.Құдайбердиев

Шәкәрімнің пікірінше, адамның жақсы өмір сүруіне негіз бола алатын сапалар

Адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек

«Қазіргі сәттің күші» авторы

О.Гадецкий

Тұлғаның рухани-адамгершілік дамуындағы таным тәсілдері

Эмприкалық, рационалдық, интуитивтік

Тұлғаның иерархиялық құрылымындағы интеллект деңгейі

Жалпыадамзаттық құндылықтар көрініс табатын ақыл-парасат, жақсылық пен жамандықты, , шынайы мен жалғанды, мәңгілік пен уақытшаны ажырата білу қабілеті

Тұлғаның иерархиялық құрылымындағы рухани деңгей

Жоғарғы сана деңгейі, адамның жоғарғы «Мені»

Тұлғаның рухани адамгершілік дамуындағы таным тәсілдері

Эмприкалық, рационалдық, интуитивтік

Мұғалімнің ең басты ережесі

Үйреткеніңді алдымен өзің орында

Мұғалімнің оқушымен өзара әрекеттесудегі ізгі стильдің сипаттамасы

әрбір оқушының пікірін ескереді, оқушылармен бірлесіп шешім қабылдайды, мақсатқа қол жеткізеді, тәртіп ұстанады, балаға шексіз рухани әлеуетке ие құбылыс ретінде қарайды.

Мұғалімнің тыңдаушыға ақпаратты толықтай ,тиімді жеткізу келесіге тәуелді

Мета жолдауларға

Ізгілік педагогикасының көзқарасы бойынша мұғалім

Бала бойындағы жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығарады.

Интеграция үдерісі дегеніміз

Жүйенің бөлшектенген бөліктері мен элементтерін өзара тәуелді ету және өзара толықтыру негізінде біртұтастықта біріктіру

Өөт мен басқа оқу пәндерін интеграциялау

әрбір оқу пәнінің мазмұнындағы жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығару

Өөт мен басқа оқу пәндердің ішкі  интеграциясы

Биологиялық, әлеуметтік және жоғары рухани табиғатқа ие адам мен әлемді тұтас қабылдауға мүмкіндік жасау

ӨӨТ пәні мен басқа оқу пәндерінің сыртқы интеграциясы

ӨӨТ пәнінің әдістемелік тәсілдерін қолдану

ӨӨТ рухани-адамгерш. Білім беруді оқу пәндеріне интеграциялау 

Тұтас тілім, мектеп білімінің жандануы, оның рухани-адамгершілік болмысын жарыққа шығару, жалпыадамзаттық құндылықтар және саналуандылықтағы бірлік негізінде барлық пәндердің бірігуі

Жалпыадамзаттық құндылықтарды оқу пәндерінің мазмұнына интеграциялаудың түрлері

Ішкі,сыртқы

Білім үдерісін ізгілендіру шарттарының бірі

Рухани-адамгершілік білім беруді мектептің тұтас педагогикалық үдерісіне интеграциялау

ӨӨТ мен басқа оқу пәндерін интеграциялаудың тиімді жолдарының бірі

Бүкіл болмыстың бірлігін көрсететін заманауи ғылыми жаңалықтармен таныстыру

Оқудан тыс іс-әрекет аясында  қайырымдылық акцияларын ұйымдастырудың және өткізудің ережелері

Қайырымдылық іс-шаралардың жүйелі сипатта болуы, міндетті түрде қорытындылау, ересектердің қатысуы

Оқудан тыс іс-әрекетті ізгілендіру үшін

Оқудан тыс іс-әрекет мазмұнын ӨӨТ рухани-адамг. Бб бағдарламасымен интеграциялау , мазмұнын ізгілендіру

Ішкі тыныштық құндылығына сәйкес келетін тұлғаның құрылымдық деңгейі

Эмоционалдық 

Ішік тыныштыққа қол жеткізуге болады

Ақылды тыныштандыру арқылы

Ішкі тыныштық орнайды, егер

Адам ақиқатты ұғынып, сүйіспеншілікпен дұрыс әрекет жасаса

Абсолюттік жалпыадамзаттық құндылықтар

Уақыт ағымына қарай өзгермейтін және бүкіл адамзат үшін маңызды құндылықтар

Абсолюттік жалпыадамзаттық құндылықтарды жароыққа шығарған кезде табиғи және жүре пайда болған құндылықтар

Адамгершілік қасиеттерге айналады

Жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығару қағидасы

Тумысынан берілген тұлғаның шексіз әлеуетін, ішкі байлығын ашу

Т.И.Петракованың классификациясында сипатталған құндылықтар тобы

Табиға, жүре пайда болған, абсолюттік жалпыадамзаттық

Заманауы сабақтың мақсаты

Жағымды ойлай алатын, өзін-өзі тануға ұмтылатын, қоршаған әлемді рухани байытуға қабілетті адамды тәрбиелеу

В.А.Сухомлинскийдің ойынша адамның отбасында ең алғаш жасап үйренетін әрекеті

Жақсылық жасау

Ата-ананың бала мінез-құлқына теріс әсер ететін қарым-қатынас типтері

Орынсыз қамқорлық, көнгіштік, үрей, жоғары талаптар қою, материалдық дүниеге қызықтырумен, зорлық-зомбылықпен тәрбиелеу, тәрбиеге көңіл бөлмеу

Отбасындағы бақытты және үйлесімді өмірдің іргетасы

Бірлік, түсіністік, сүйіспеншілік, қызмет ету, парыз, жауапкершілік

Баланың бойында төмендегі қасиеттерді тәрбиелеу ананың міндеті

Ар-ұят, руханилық пен адамгершілік

Баланың бойында төмендегі қасиеттерді тәрбиелеу әкенің міндеті

Қайсар мінез, батылдық,ержүректілік

Отбасындағы ынтымақтастық тәрбиесі

Баланы жақсы көру, баланы түсіну және бар болмысымен қабылдау, балаларына дұрыс әрекеттің үлгісі бола білу, баламен қатынаста шыншыл болу

ӨӨТ сабағының құрылымдық компоненттері

Жағымды көңіл-күй, дәйексөз,, әңгімелеу және рухани-адамгершілік әңгіме, шығармашылық іс-әрекет, топпен ән айту

ӨӨТ сабағының құрылымдық компоненті жағымды көңіл-күйге келу әдістемелік тәсіліне сипаттама

Сабақтың бастапқы кезеңінде 1,5-5 минут аралығында өткізілетін, оқушыны жағымды ойлауға, қалыпты, байсалды әрекет етуге бағытталған ізгі әдіс.

Жобаны жүзеге асырудың тиімділігі мынаған тәуелді

әрбір оқушыға зерттеушінің және жаңалық ашушының рөлін сомдауға мүмкіндік беретін шығармашылық ізденіс атмосферасын құру

ӨӨТ сабағында жобалық іс-әрекет ұйымдастырылады

Оқушылардың басым іс-әрекетімен

ӨӨТ б/ша ұзақ мерзімді жобаны жүзеге асыру аясындағы оқудан тыс іс-әрекет 

Меңгерген білімдерін күнделікті өмірде тәжірибеде қолдану және қоғамға қызмет етуге белсенділік таныту

ӨӨТ б/ша ұзақ мерзімді жобаны жүзеге асыру аясындағы оқудан тыс іс-әрекеттің мақсаты

Риясыз қызмет ету дағдыларын қалыптастыру

Жобалық іс-әрекет тәжірибеде мұғалімге көмектеседі

өздерінің ішкі әлемдерін тануға, жаңа мүмкіндіктер алатын оқушылардың шығармашылық әлеуеттерін жарыққа шығаруға

ӨӨТ пәнінің аясындағы ұзақ мерзімді жобалық іс әрекетті ұйымдастырудағы мұғалімнің ролі

Үйлестіруші, бақылаушы, кеңесші, тікелей қатысушы

ӨӨТ сабақтарындағы оқушылардың шығармашылық іс-әрекеті

Сабақта меңгерген құндылықты күнделікті өмірде қолдануға мүмкіндік беретін жемісті іс әрекет түрі

     ӨӨТ сабақтарындағы оқушылардың шығармашылық іс-әрекетінің бағыты

Сахналық қойылымдар, бүкіл топпен орындалатын шығармашылық жұмыстар, тестілеу, ойындар, жағымды көңіл-күйді көркем бейнелейтін жұмыстар, тақпақтар мен әңгімелер жазу, топтық сурет

     ӨӨТ сабақтарындағы оқушылардың шығармашылық іс-әрекеті мүмкіндік береді

Сабақта өтілген жалпыадамзаттық құндылықтар туралы түсініктерін бекітуге, шығармашылық қабілеттерінің дамуына, қиялын жандандыруға, өзіне деген сенімділікті нығайтуға, коммуникативтік дағдыларды дамытуға.

ӨӨТ сабағының барлық құрылымдық компоненті  шығармашылық іс әрекетке сипаттама

Тақырып пен жалпыадамзаттық құндылықты сипаттауы керек, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы тиіс, рухани адамгершілік әңгімеден кейін материалды бекіту мақсатында ұйымдастырылады

Күшті эмоционалдық әсер беретін ӨӨТ сабағының компоненті

Топпен ән айту

ӨӨТ сабақтарында тұлғаның кемелденуі мүмкін болады

Шығармашылық жалпыадамзаттық құндылықтармен біріккенде

ӨӨТ сабағының мақсатында белгіленуі тиіс

Сабақтың тақырыбымен байланысты жалпыадамзаттық құндылық

ӨӨТ сабағының міндеттерінде белгіленуі тиіс

Таңдалған жалпыадамзаттық құндылыққа сәйкес қасиеттер

ӨӨТ сабақтарындағы тестілеудің негізгі мақсаты

Оқушылардың бойындағы құндылықтық категориялардың өзгеруін және олардың құндылықтарға деген қатынасын анықтау

ӨӨТ сабақтарында айтылатын әндерде

Жағымды әуен және рухани адамгершілік мазмұн болуы тиіс

ӨӨТ сабақтарында айтылатын әндер мазмұнында

 Шығармашылық жалпыадамзаттық құндылықтармен бірігуі керек

Сабақта топпен ән айту ықпал етеді

Сабақта өтілген жалпыадамзаттық құндылықтар туралы түсініктердің бекітілуіне, тұлғаның адамгершілік қасиеттерінің көрінуіне

ӨӨТ сабақтарына барынша сай келетін әндер

Мазмұны адамгершілік аспектілерін қамтитын, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай келетін

ӨӨТ сабағының барлық құрылымдық компоненті топпен ән айтуға сипаттама

Сабақ тақырыбы мен құндылықты сипаттауы тиіс, ән мәтіні рухани құндылықтар мен қасиеттерге сәйкес болуы керек. Сабақтың соңында өткізілетін әдістемелік тәсіл.

ӨӨТ сабағының барлық құрылымдық компоненті дәйексөзге  сипаттама

Жағымды болуы тиіс, тақырып пен жалпыадамзаттық құндылықты сипаттауы тиіс, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес және оңтайлы болуы керек

ӨӨТ сабағының барлық құрылымдық компоненті оқиға айту және рухани адамгершілік әңгімеге сипаттама

Терең рухани мазмұнда болуы тиіс, тақырып пен жалпыадамзаттық құндылықты сипаттауы тиіс, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес және оңтайлы болуы керек

Дұрыс әрекет құндылығына сәйкес келетін тұлғаның құрылымдық деңгейі

Физикалық 

Ақиқат құндылығына сәйкес келетін тұлғаның құрылымдық деңгейі

Интеллектуалдық 

Қиянат жасамау құндылығына сәйкес келетін тұлғаның құрылымдық деңгейі

Рухани 

Білім беру ұйымдарында оқудан тыс іс әрекетті ізгілендірудің жолдары 

Оқудан тыс іс әрекет мазмұнының құндылықтық әлеуетін көтеру мақсатында рухани-адамгершілік біліммен интеграциялау

Оқудан тыс іс әрекет аясында қайырымдылық акцияларын ұйымдастырудың және өткізудің ережелері

Қайырымдылық іс шараларының жүйелі сипатта болуы, міндетті түрде қорытындылау, ересектердің қатысуы

«Оқыту үдерісінің тәрбиелік компонентін күшейту керек. ...»

Н.Назарбаев

Жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығаруға бағытталған ӨӨТ сабағындағы сахналық қойылымның өткізілу тәсілдері

әрбір топқа сюжет беріледі, тақырып қана беріледі, оқушылар өздері сюжет құрастырады, құндылықты таңдау ұсынылады, содан соң тақырып пен сюжетті құрастыру тапсырылады

Ш.Амонашвилидің пікірінше жанды білім

Рухтандырады, ғылым көкжиегіне жетелейді, жарқын өімр мен эволюцияға жол ашады

Шынайы еркіндік пен парасатты өмірдің қырлары 

Қарсылық танытпау, пікір білдірмеу, байланып қалмау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.