Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Meктeпкe дeйiнгi ПББ аттестация тест сұрaқ-жaуaп 3-нұсқа

Meктeпкe дeйiнгi ПББ аттестация тест сұрaқ-жaуaп 3-нұсқа

11 июл 2023, 21:49
1 773
1
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:


 1.
 2-3 айдағы баланың психологиялық даму көрсеткіші:

 1. ойнайды
 2. уілдейдінеправильный
 3. тұрады
 4. түрлі сөйлем құрады
 5. еліктеп қуанадыправильный

2. сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс

 1. көңіл
 2. эмоция
 3. мінезправильный
 4. құмарлықнеправильный
 5. стресс

3. Ойлаудың басты міндеті

 1. жеке қасиеттерді ашу
 2. заңдылықтарды ашуправильный
 3. құбылысты тұтастай танунеправильный
 4. форма тану
 5. түр - түс тану

4. Cпартандық жүйенің мақсаты:

 1. адамгершілік тәрбие беру
 2. болашақ еңбекке даярлау
 3. имандылық тәрбие беру
 4. эстетикалық тәрбие беру
 5. әскери азаматтар тәрбиелеуправильный

5. Диафильм, бейне таспа сипаты:

 1. әңгіме, өлең
 2. үлгі көрсету
 3. көркем әдебиет
 4. техникалық құралправильный
 5. дидактикалық құралнеправильный

6. Заттық әлеммен және қоршаған әлеуметтік құбылыстармен байланысты адамгершілік қағидаларын, түсініктерін, өзін-өзі ұстау мәдени дағдыларын қалыптастыру «Таным» білім беру саласының қандай бағытына жатады?

 1. тіл дамыту
 2. қоршаған ортамен таныстыруправильный
 3. басқаға бағыттау
 4. мемлекеттік, орыс және басқа тілдерді үйрету
 5. сауат ашу негіздері

7. Сенсуализм ой теориясының мәні

 1. ой - елес бейнелерінің бірлігіправильный
 2. тума бағдарлама
 3. жалпыланған деректер құрамы
 4. жаратқан жазмышы
 5. жанама танымнеправильный

8. Экология сөзін «Естественная история происхождения» атты өзінің кітабында ең бірінші қолданған неміс биологы

 1. Э. Геккельправильный
 2. Я. А. Коменский
 3. В.Г.Белинский
 4. А.С. Макаренко
 5. К.Д Ушинский

9. Түзу сызықтардың түрлі байланыстарымен құрылған қазақтың өрнектерінін атаңыз.

 1. «Ілгек», «Жұлдыз»правильный
 2. «Қошқармүйіз», «Жұлдыз»
 3. «Қойдың ізі», «Қызғалдақ гүлі»неправильный
 4. «Құстың қанаты», «Жұлдыз»
 5. «Ілгек», «қызғалдақ гүлі»

10. Қазақ ғалымдары ішінде әдебиет пәнінің балалар мен жасөспірімдердің эстетикалық тәрбиесіне әсерін жан-жақты қарастырған тұлға:

 1. Г.Шәймерденованеправильный
 2. Ш. Әлібековправильный
 3. С.Ұзақбаева
 4. Т. Тәжібаев
 5. Ж. Зейнуллина

11. Ерте жастағы балаларды дамытудың негізгі міндеттері

 1. балаларды әлеуметтік-мәдени нормаларға, отбасы, қоғам және мемлекет дәстүрлеріне баулуға тәрбиелеу
 2. ерте жас балаларын дамытуда ешқандай міндет жүктелмеген
 3. балаларды әлеуметтендіруге, дербестікке тәрбиелеуге, әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-коммуникативтік біліктері мен дағдыларын дамытуға, оларды әлеуметтік-мәдени нормаларға, отбасы, қоғам және мемлекет дәстүрлеріне баулуға бағытталғанправильный
 4. балаларды әлеуметтендіруге, дербестікке тәрбиелеуге, әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-коммуникативтік біліктері мен дағдыларын дамытуға, ортаға бейімделугенеправильный
 5. әлеуметтік-коммуникативтік біліктері мен дағдыларын дамыту

12. Жаратылыс дүниесіндегі немесе өнер туындысындағы сұлулық пен әсемдікті қабылдап, ғибраттануға баулитын, адамның эстетикалық сезімін, талғамын қалыптастыратын тәрбие не деп аталады

 1. Эстетикалық тәрбиеправильный
 2. Құқық және саяси тәрбие
 3. Экономикалық тәрбие
 4. Экологиялық тәрбие
 5. Дене тәрбиесі

13. Адамның биоэлеуметтік жан ретінде және оның тіршілік ету ортасы туралы қарапайым түсініктерін қалыптастыру білім берудің қай саласына жатады?

 1. атынас
 2. ығармашылық
 3. леуметтік ортанеправильный

14. Интеллект даму кезеңдері туралы Ж.Пиаже теориясы

 1. жануарлардың зияты,
 2. жасанды интеллект.
 3. сенсемоторлы интеллект 0-2 жас.правильный
 4. кристалданғая интеллект,
 5. абстрактылы интеллект,неправильный

15. Апталық оқу жүктемесінің көлемі: мектепалды даярлық тобында

 1. 12 сағат
 2. 20 сағатправильный
 3. 9 сағат
 4. 7 сағат
 5. 8 сағат

16. Қарапайым пішіндерде (шеңбер, сопақша, шаршы) өрнектерді құрастыра білу іскерліктерін бекіту жатады:

 1. Сюжетті сурет салу
 2. Балаларды өнермен таныстыру
 3. Жапсыру
 4. Сәндік сурет салуправильный
 5. Сәндік жапсырунеправильный

17. Тәрбиенің күрделі мәселелерін педагогикалық теорема деп атаған ғалым

 1. Я.А.Коменский
 2. Ы.Алтынсарин
 3. Г.Спенсор
 4. А.С.Макаренкоправильный
 5. А.Адлер

18. Күшті, қозу басым темпераменті

 1. сангвиник
 2. флегматик
 3. холерикправильный
 4. меланхолик
 5. пикник

19. Дене тәрбиесінің міндеттері:

 1. дене жаттығулары
 2. қол еңбегіне әзірлеу,қозғалтқыш сапаларын дамыту
 3. баланың денсаулығын нығайту,жұмыс қабілетін көтеру,спортпен шұғылдануға қызығушылығын оятуправильный
 4. денесін шынықтыру,жүгіру
 5. баланың бұлшықетін дамытып,күшін көбейту

20. Қозу типі басым келіп отыратын ерекше қозғалыстағы тип күшті типтің екіншісі...

 1. холерикнеправильный
 2. флегматик
 3. меланхолик
 4. барлық жауап дұрыс
 5. сангвениктерправильный

21. Шығармашылықпен сөйлеу қызметі (Ересек топ 4-5 жас)

 1. Кейіпкерлердің мінезін жеткізу үшін интонациялық мәнерлеудің қарапайым түрлерін қолданады
 2. Ойыншықтармен қойылатын күрделі емес шағын сахналық қойылымдарды түсінеді, ойыншықтардың әр қимылына еліктейді
 3. Саусақ ойындарына арналған тақпақтарды жатқа айтадынеправильный
 4. Күрделі емес шағын сахналық мазмұндағы ойыншықтардың қойылымдарын түсінеді, олардың әрекеттеріне еліктей алады
 5. Таныс ертегілерді айтады, ойыншықтар туралы шағын әңгімелер құрастырадыправильный

22. Фонетикалық ойын ұйымдастыру жолдары

 1. Дыбысты сөз тіркесінде, бір дыбысқа құрылған мақал-мәтел, жұмбақ,жаңылтпаштар арқылы бекітіп, жаттықтырадыправильный
 2. Тәрбиешінің өзі оқып, мәтіннен талдайды
 3. Дыбысты бірнеше сөз ішінде, бірнеше тақпақта бекіту
 4. Дыбыстарды мәтін ішінде, өлең-тақпақта тапқызып, айтылуын бекітеді
 5. үйретуші алдымен өздеріне айтқызады, сосын қатесін көрсетеді

23. Ойлаудың түпкілікті негізі мен ең жоғары формасы

 1. тану
 2. сөйлеу мен тілправильный
 3. қайта жасау
 4. қиял
 5. іс - әрекет

24. «Ересек адамның еркінің сипаттамасын алып кішкене баланың ерікті мінез-құлқына ауыстыра салуға болмайды» деп жазған тұлға:

 1. В.К.Котырлоправильный
 2. М.Сеченов
 3. Выготскийнеправильный
 4. С.Л.Рубинштейн
 5. Павлов

25. 1 жастағы баланың жүйке-психологиялық даму көрсеткіштері:

 1. дербес әрекеті болады
 2. ойнайды, жүреді, еңбектейді, күледі, еңбек іс-әрекетімен шұғылданадынеправильный
 3. өздігімен жүреді, белсенді сөз айтады, затпен әрекет жасайдыправильный
 4. еңбектейді, 5-6 сөз біледі
 5. отырады, уілдейді

26. Лақтыру, қағып алу, домалату:

 1. 3-4 м арақашықтықтан қапшықтыты тік нысанаға иықтан асырып, оң және сол қолмен лақтыруправильный
 2. арақашықтығы 40 см құрсаудан келесі құрсауға бір аяқтап және қос аяқтап
 3. 120-200 метрге 2-3 рет жүрумен алмастырып
 4. 320 м қиылысқан жермен баяу
 5. заттар арасымен шашырап

27. 3-4 жастағы балалар ойынының ұзақтығы

 1. 40-45 мин
 2. бірнеше күн
 3. 1-2 сағ
 4. 7-8 мин
 5. 10-15 минправильный

28. ...Сезімталдыққа, өмірді сезім арқылы тануға, әсемдікке, өмір сұлулығын түсіне білуге, айналадағы, тұрмыстағы, өнердегі әдемілікті түйсіне білуге, қабылдауға тәрбиелейді.

 1. Өнер
 2. Білім
 3. Тәрбие
 4. Эстетикаправильный
 5. Этика

29. Ересек адамның баға беруі әсіресе қанша жастағы балалар үшін өте маңызды?

 1. 1-2
 2. 4-5правильный
 3. 3-4неправильный
 4. 6-7
 5. 0-2

30. Дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету қандай білім беру саласына жатады?

 1. Қатынасправильный
 2. Денсаулық
 3. Таным
 4. Шығармашылық
 5. Әлеуметтік орта

31. Байланыстырып сөйлеу (Ересек топ 4-5 жас)

 1. Табиғаттың тірі және өлі нысандарын бақылау, суреттерді, заттарды қарастыру кезінде сұрақтарға дұрыс жауап береді
 2. Әртүрлі сөз таптарын, эпитеттер мен салыстыруларды қолдана отырып, монолог құра аладынеправильный
 3. Тапсырманы мұқият тыңдайды және оны басқа адамға жеткізуді, қысқа фразалар мен сөздерді қолданып өтініш жасай алады 
 4. Диалогтік сөйлеудің, тілдесудің негізгі формасын меңгерген. 2-3 сөйлемнен тұратын тұжырымдарды қолдана біледіправильный
 5. Тілектерін, ойларын, сезімдерін айту үшін сөздерді қолдана алады.

32. ...әр түрлі мамандық иелері мен олардың еңбегінің ерекшеліктері, маңызы туралы түсініктерін кеңейту.

 1. Ұстаздың еңбегінеправильный
 2. Баланың еңбегі
 3. Маман иесі
 4. Үлкендердің еңбегіправильный
 5. Берілген жауаптың барлығы дұрыс

33. Қызмет көрсету білігі мен дағдыларын қалыптастыру, айналасындағы жақын адамдарына қамқорлық жасай білу дегеніміз...

 1. еңбек тәрбиесінің мақсатынеправильный
 2. еңбек тәрбиесінің тәсілдері
 3. еңбек тәрбиесінің құралдары
 4. еңбек тәрбиесінің әдістері
 5. еңбек тәрбиесінің міндеттеріправильный

34. Дүние заттары мен құбылыстары әсерінен сезім мүшелерімізде алғашқы туындайтын психикалық құбылыс

 1. сезім
 2. тітіркенуправильный
 3. қозу
 4. сөну
 5. тежелу

35. Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті

 1. темпераментправильный
 2. зейін
 3. ойлау
 4. қиял
 5. сөйлеу

36. Балабақшадағы интеграциялық сабақтарына жатпайды:

 1. естігенді тез ой елегінен өткізіп, жылдам жауап қайтару
 2. сөзге дыбыстық талдау жасау, оларды модельдің көмегімен жазу, жеке әріптерді құрастыру
 3. бейтаныс кісіге сөйлеуправильный
 4. парақтың бетінің кеңістігін бағдарлау
 5. қолдың қимылдарын бақылау

37. Есте сақтау және естуге арналған ойындар:

 1. Көңілді күйтабақправильный
 2. Музыкалық жұмбақтар
 3. Қатты және ақырын ән
 4. Үш көңіл күй
 5. Көңілді матрешкаларнеправильный

38. Aдам дамуына әсер етуші орта:

 1. Табиғиправильный
 2. Ұжым
 3. Саяси
 4. Отбасы
 5. Діни

39. Мектепке дейінгі баланың ерік әрекетін тәрбиелеуде сақталатын ережелер

 1. танымдық үдерістерін дамыту
 2. балаға арнайы ұйымдастырылған күн тәртібі белгіленуі үлкендердің балаға қарым –қатынасы, талаптарының бірдей болуыправильный
 3. үлкендер балаға шыншыл болып, іс –әрекетінің дұрыс орындалуын қадағалау
 4. баланың шыдамдылығын дамыта отырып, ортаға бейімдеу
 5. балаға мақсат қоюда кішкене мақсаттар қоюды үйрету

40. Балаға жеткілікті деңгейде мәтінді талдау, шығарманың ерекшелігі туралы түсінік беру «Қатынас» білім беру саласының оқу іс-әрекетінің қай түріне жатады?

 1. тіл дамыту
 2. көркем әдебиетправильный
 3. сауат ашу және жазу негіздері
 4. мемлекеттік, орыс және басқа тілдерді үйрету
 5. сауат ашу негіздері

41. Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу

 1. Еңбек тәрбиесі міндеті.
 2. Экономикалық тәрбиесі міндеті
 3. Экологиялық тәрбиесі міндетіправильный
 4. Азаматтық тәрбиесі міндеті
 5. Адамгершілік тәрбиесі міндеті

42. Қол мен иық бұлшық еттеріне арналған жаттығулар.

 1. Қол саусақтарын айқастыру - «құлып», жоғары алға көтеруправильный
 2. Аяқтың ұшымен тұру
 3. Допты басынан асыра бір-біріне беру
 4. Қолды бүгіп жазу
 5. Топтасып алға, артқа «әткеншек» жасап домалау

43. Музыкалық әрекет (Ересек топ 4-5 жас)

 1. Ән орындау барысында күрделі емес қимылдармен би әуеніне көңілді сипат бере алады 
 2. Музыкалық шығарманың қарқынын, жоғары дыбыстарды ажыратады, әуеннің басы мен соңына назар аударады.Халық әуендерін тындайды және қабылдайды
 3. Музыкалық аспаптарды біледі, музыкалық фразалардың жоғары және төмен дыбысталуын ажыратады, ересектермен бірге ән айтуға ықылас танытады
 4. Дауыс тембрін ажыратады, әнді созып айтады, сөздерді анық айтады; би, музыкалық - ырғақты қимылдарды орындайды. Отандық композиторлардың шығармаларын тындайды және қабылдайдыправильный
 5. Ересек адаммен көңілді ойын ойнағанда қуанады, дабылдың соғылғанын көргенде, заттың бетін ұрады.Музыкалық құралдармен әрекет жасайды

44. Түйсікті табиғаттан берілген, сыртқы әсерлерге тәуелсіз санамыздың ішкі қалпы, ақыл - ой қабілетіміз деп қарастырушы философия ағымы

 1. материализм
 2. діни догматика
 3. дуализм
 4. идеализмправильный
 5. метафизика

45. Еңбектеу және өрмелеу:

 1. допты заттар арасымен және түзу бағытта домалату
 2. теңселіп, айналып, бір орында тұрып секіртпемен
 3. қолды еденге, шеңбердің шетіне тигізбей топталып шеңбердің ішіне кіру (биіктігі 50 см)правильный
 4. сақинаны лақтырып таяққа кигізу
 5. жүгіріп келіп ұзындыққа (100 см кем емес)

46. Ақыл - ой тәрбиесінің ұғымдары

 1. тіл дамыту
 2. Зер салып ойлау,тіл дамыту
 3. Зер салып ойлау, ақыл - ой күштеріправильный
 4. жүйелілік
 5. сауат ашу негіздері

47. Эмоцияның қорғаныс қызметі –...

 1. адамның мінез құлқын басқаруда эмоция маңызды рөл атқарады.правильный
 2. адамға төнген шынайы немесе жалған қауіп туралы ақпарат береді. Бұл қызметі қорқыныш тың туындауымен тығыз байланысты.неправильный
 3. адамның оқиғаға адамның түрлі әсерінің болу мүмкіндігін білдіреді.
 4. сыртқы көрініс арқылы адамның басқа адамға жай күйін хабарлауы.
 5. Барлық жауап дұрыс

48. Педагогикалық шеберлік:

 1. педагогикалық білімі, оқуы
 2. жалпы мәдениеті, эрудиция әдебіправильный
 3. психологиялық білімі, дағдысы
 4. білімі, іскерлігі, дағдысынеправильный
 5. күнделікті іс-әрекеті

49. Білім берудің қандай саласында балаларды сауат ашуға және жазуға дайындау көрсетілген?

 1. Қатынасправильный
 2. Денсаулық
 3. Таным
 4. Шығармашылық
 5. Әлеуметтік орта

50. Апталық оқу жүктемесінің көлемі: ересек тобында

 1. 20 сағат
 2. 9 сағат
 3. 12 сағатправильный
 4. 7 сағат
 5. 8 сағат

51. Мектепке дейінгі жас

 1. 1-6 жас
 2. 3-6 жасправильный
 3. 4-5 жас
 4. 2-6 жас
 5. 2-5 жаснеправильный

52. Азаматтардың саналық деңгейінің артуына, табиғатқа қарым-қатынасының өзгеруіне, табиғат ресурстарына ұқыптылықпен, үнемшілікпен қарауға, оның жай-күйіне жаны ашып қарауға, табиғи ортада өзін өнегелі ұстауға әсер ететін тәрбие

 1. Экологиялық тәрбиеправильный
 2. Эстетикалық тәрбиесі
 3. Дене тәрбиесі
 4. Құқық және саяси тәрбие
 5. Экономикалық тәрбие

53. Күйші-композиторға жатпайды:

 1. Құрманғазы
 2. Тәттімбет
 3. Дина Нұрпейісова
 4. Дәулеткерей
 5. Абайправильный

54. Экологиялық қауіпсіздіктің алғашқы дағдыларын және адам денсаулығы қоршаған орта мен өзін-өзі ұстауына байланысты екендігі жайлы қарапайым түсініктерін қалыптастыру білім берудің қандай саласы?

 1. Қатынас
 2. Денсаулық
 3. Таным
 4. Шығармашылық
 5. Әлеуметтік ортаправильный

55. Әлеуметтендіру теориясы» кітабының авторы

 1. Иоганн Генрих Песталоццинеправильный
 2. А. Маслоу
 3. М. А. Галагузова
 4. Ф.Г.Гиддингсправильный
 5. А.Адлер

56. "Әлеуметтік шындық" ұғымына не кіреді? 

 1. материалдық субьектілер
 2. материалдық объектілер
 3. қоғамдық құбылыстарправильный
 4. ақпараттар
 5. баланы қоршап тұрған барлық нәрсе неправильный

57. Геометриялық пішіндер...

 1. Заттарды көлеміне қарай өсу және кему ретімен орналастыру.
 2. 10 көлеміндегі санды тура және кері санауға үйрету.
 3. «Көп», «аз», «біреу» деген ұғымдармен таныстыру
 4. Кеңістікті бағдарлау
 5. Геометриялық денелер - куб, шар туралы білімдерін кеңейтуправильный

58. Әдеби шығармаларға қызығушылықтарын арттыру, әдебиеттегі жағымды мысалдар негізінде қоршаған ортамен қарым-қатынасты құру іскерліктеріне тәрбиелеу «Таным» білім беру саласының қандай бағытына жатады?

 1. тіл дамыту
 2. көркем әдебиетправильный
 3. сауат ашу және жазу негіздері
 4. мемлекеттік, орыс және басқа тілдерді үйрету
 5. сауат ашу негіздері

59. Қазақстандағы мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту бағдарламасы (2009):

 1. «Радуга» бағдарламасы
 2. «Балбөбек» бағдарламасынеправильный
 3. ВНИК мектеп
 4. «Қайнар»
 5. «Біз мектепке барамыз»правильный

60. Портрет дегеніміз - ...

 1. гүлдермен және жапырақтармен шыны аяқтарды, табақтарды, шәйнектерді, қант салғыштарды әшекейлеу.
 2. бейнелеу өнерінің жанры, адам бейнесін живопись яки графика түріндегі бейнесі.правильный
 3. балалардың ойынша безендіру.
 4. «Ілгек», «Жұлдыз» өрнектерінің суретін салу.
 5. барлық жауап дұрыс

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Гүлмира Жукенова Секенқызы
Гүлмира Жукенова Секенқызы

Сұрақтар өте ауыр екенСіздерге шығармашылық табыс тілеймін!

Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

 • Только актуальные online тесты
 • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
 • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.