Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Психология ПББ тест сұрaқ- жaуaп 3-нұсқа

Психология ПББ тест сұрaқ- жaуaп 3-нұсқа

11 июл 2023, 21:10
805
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

 1. Ертедегі грекше психологияны аударғанда:

С) жан туралы ғылым.

2. Психика – бұл, артығын сызыңыз:

Е) объективті әлемнің айналы бейнеленуі

3.Психологияны ғылыми түрде зерттейтін пән:

В) фактілер, зандылықтар, психика механизмдері

4. Психикалық бейне:

В) таңдаулы мінездемені арқалайды.

5. Идеалистік тұрғыдан психика – бұл:

D)маңыздылықтың тегін көрінісі

 6.Идеалистік философия:

А) “абсолюттік жан”, “елдік ерік”.

7.Материалистік философия

В) психиканы материядан кейінгі екінші құбылыс деп  қарастырады..

8. Психология жеке ғылым ретінде танылды:

В) 19 ғ. 80 жылдары.

9.Психологияның өзіндік ғылым ретінде қабылдануы немен байланысты?

А) арнайы-ғылыми зерттеу мекемелерінің пайда болуымен.

10. “Психология” терминін ғылымға енгізген:

С) Х. Вольф.

11. Психология сана туралы ғылым ретінде қашан туындады?

С) 17 ғ.

12. Психология әрекет ғылым ретінде қашан туындады?

Е) 20 ғ.

13.Экспериментальды әдіске жатпайтын әдіс

Е) тест.

14.Қатарынан қойылған сұрақтарға жауап беруге қолданылатын әдістер:

А) сұрақ.

15.Оқиғаның табиғи көрінісін есепке алып оған араласпайтын психология әдісі:

А) бақылау

16.Бақылауды ұйымдастырудағы қажетсіз талаптар:

Е) зерттеу сапаларының көрінісінен арылмайтын арнайы жағдай туғызу

17. Естің ассоциативтік теориясын құрған кім?

С) Аристотель

18.Интеллектіні зерттейтін жалпы қабылданған әдістер:

В) тест

19. Зерттеудің жоғары нақты нәтижелерін сипаттайтын әдіс:

С) лабораториялық эксперимент

20. Арнайы жағдайларды туғызу негізінде зерттеушіні қызықтыратын белгілердің көрінуін сипаттайтын әдіс:

D) эксперимент

21. Психиканың онтогенетикалық даму ерекшелігін зерттейтін психология:

С) жас ерекшелік психологиясы.

22. Жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық көрінуі оның әсері адаммен өзара қарым- қатынас жасауын қай психология зерттейді?

В) әлеуметтік

23.Ең алғаш экспериментальдық психология лабораториясын ашқан:

C) Вунт.

24.Қай жылы экспериментальды лаборатория ең алғаш рет өз жұмысын бастады? 

С) 1879.

 25.Заттың мақсатқа бағытталған жоспарлы орындалуына қызығатын жеке тұлға қандай болып табылады?

С) бақылау әдісі.

26.Ұзақ және жүйелі бақылау өмір жолдарының әр түрлі кезеңдерінің психикалық дамуын анализдеуге мүмкіндік беретін және сол негіздемеге байланысты белгілі бір қорытынды жасайтын адамдарды қандай әдіспен зерттейді?

В) лангинодты.

27.Өзін-өзі байқау түсінігі төмендегі қай терминнің синонимі болып табылады?

С) интроспекция.

28. Сол бір психикалық процесті немесе жалпы жеке тұлғаны бағалауға болайматын қысқа стандартталған психологиялық сынақ:

C) тестілеу.

29. Өзіндік психикалық процестер мағлұматын субъектіден алу және олардың ағылу уақытындағы ахуалын немесе оның соңынан – бұл:

D) өзін-өзі бақылау.

30. Психологиялық фактілердің тағайындау шарттарының құрылуына мақсатталған қызмет сынағына зерттеушінің белсенді араласуы:

D) әрекет анализімен. 

31.Адамның жеке тұлға ретінде көрсететін қандай ерекшелігі қате көрсетілген?

D) нейродинамикалық қасиет.

32.Жеке тұлғаның бағыт-бағдары:

С) тұрақты түрткілердің (мотивтердің) жиынтығы.

33.Жеке түлғаның өзін-өзі бағалауы:

Е) статисті. 

34.Жеке түлғаның білімі:

Е) эмоциональды.

35.Адамзат дамуы түрі ретінде қалай аталады?

С) социогенез.

36.Адамдарды жеке тұлға ретінде мінездеме беретін ерекшеліктердің қайсысы қате:

D) нейродинамикалық құрылыс.

37.Адамға индивид ретінде беруде, берілген ерекшеліктердің қайсысы қате?

В) жыныс ерекшелігі.

38.Қандай ерекшелік адамды жеке тұлға ретінде сипаттамайды?

А) нейродинамикалық қасиет.

39.Қандай ерекшелік адамды жеке индивид ретінде сипаттамайды?

Е) дене бітімі.

 40. Адамды индивид ретінде көрсететін қандай ерекшелік қате көрсетілген?

D) мінез.

41.Биогенетикалық тұрғыдан даму факторы қандай?

В) жалғастырушылық.

42. Социогенетикалық тұрғыдан даму факторы:

В) орта.

43. Адам өмірі организімнің дамуы қалай аталады?

А) онтогенез.

44. Жақын ойлау зона түсінігі кімнің атымен шығарылған:

С) М. С. Выгодский.

 45.Психологиядағы биогенетикалық бағыттың көзқарасы бойынша даму факторы:

В) тұқымқуалаушылық.

46. Фрейдизм:

А) адам өмірінің сексуальдық жағдайын

47. Бихевиоризм:

А) Психология ғылымы мінез-құлықтың, психологияда сананың орны жоқ деп қарастырады.

48.Жеке тұлғаның өзіндік белсенділігі

E) өз мүмкіндіктерінің практикалық жұмсалуы және үнемі дамуының процесі 

49. Сананы зерттеушілер қандай философиялық позицияны ұстанды және онымен байланысты болды?

А) рефлексиялық қабілетке

 50. Өзіндік санаға жатпайды:

Е) адамдардың аффектілі жағдайы

 51.Бейнелеуге мүмкіндік беретін өзіндік сезінулерді ойлайтын және уайымдайтын, ойланатын құбылыс:

А) рефлексия.

 52.Рефлексия – бұл:

С) өзіне сын көзбен қарау.

 53.Бағдар – бұл:

В) олардың мінезінде қамтамасыз етілген және уайым пікірлерінде көрсететін бағалау реакциясы.

 54. Адам санасының пайда болуына шешуші жағдай:

А) еңбек.

55.Қазіргі интеллект түсінігіндегі негізгі тірек жасалады, ол:

В) қоршаған ортаға бейімделу қабілетін өзімен көрсетеді.

56.Іс-әрекет психология ғылымының категориясы, мысалы:

D) түрлі қажеттіліктерді өтеуге, мақсатқа жетуге бағытталған адамның психикалық белсенділігі.

57. Сыртқы әрекеттің ішкі жоспарға ауысуы:

В) интериоризация

58. Затпен іс-әрекет түрінде ақыл-ой әрекетінің сыртқа шығуы:

D) экстереоризация

 59. Психологияға қызмет бойынша келу қай принциптің талабын қажет етпейді?

D) адам дамуындағы мәдени-тарихи психиканың онтогенезіндегі негізгі кезеңдерінің тууы.

 60. Адамның психикалық әрекетінің сырттай көрінуі не болып табылады?

А)интонация, мимика.

 61.Белсенділік,  еңбек,  еңбекке әсер әрекеттілік түсініктері арасында кең логикалық түсінігі не болып табылады:

А) белсенділік.

 62.Адамның артымен өзара белсенді араласуы олардың алға қойған мақсаттарына жетуіне қажет ететін мотивтер не болып табылады?

С) әрекеттілікпен.

 63.Эмоциональды және вербальды реакциялардың қосындысы, жүріс-тұрыс туралы түсінік қай психика концепциясында негізделген?

С) тарихи-мәдени.

 64.Іскерлік қазіргі кездегі даму этаптармен психикалық маңызды жаңа білім берудің және сол бағыттағы іскерліктің басқа түрлерінің дамуымен не байланысты?

С) жүргізуші.

 65. Іс-әрекет мақсатына жатпайды:

Е) импульсивтік мінез-құлық

 66.Іс-әрекет компоненттерінің сыртқы және ішкі қарым-қатынасы:

В) жүйелі сипатта болуы

 67.Мотив түрлеріне жатпайды

D) шартсыз рефлекция

 68. Ересектер іс-әрекетінің балалармен қалыптасуына және олардың арасындағы қарым-қатынас ерекше шартты формасының қызмет түрі:

А) ойын арқылы.

 69. Адамның әрекеттілігі өз қажеттілігін қанағаттандыратын шындықтардың өзгеруіне және оқытылуына материалды және рухани байлықтардың пайда болуына бағытталуы болып не аталады?

В) Еңбек.

 70.Түйсік және қозғалысты байланыстыратын процестер не болып табылады?

А) Сенсоматорлы.

 71. Басқа адамдағы белгілі бір мағына беретін әрекет:

С) Әрекеті.

 72.Негізгі анализде әрекеттің бірлігі болып не шығады?

В) Іс-әрекет.

73. Жүріс­-тұрысына бағыттылығының негізгі қорытындысы:

С) Мақсатпен.

 74.Мақсатқа жетуге бағытталған процесс:

В) Іс-әрекет.

 75. Кей кезде адамдарда аз немесе мүлдем байқалмайды:

В) Операция

 76. Сыртқы затты іскерлік процесінде оның ішкі жоспарына ауысуы:

А) Интериоризация.

77.Ішкі іс-әрекеттер қорытындылары материал азығына айналу процесі:

В) Экстериоризация.

 78.Қарым-қатынаста бірін-бірі қабылдауы және бағалауы қалай аталады?

C) перцепция

 79.Қарым-қатынастың әдістемелі коммуникативті, интерактивті және перцептивті жақтары қарастырылады

В) әлеуметтік-психологиялық

 80. Қарым-қатынастың коммуникативтік барьерінің себебіне жатпайды:

Е) Коммуникабельдігі.

 81. Коммуникацияның максимальды растығы:

Е) Вербальды емес қарым-қатынас.

 82.Адамда өзін-өзі сендіруді туғызатың максимальды жақындастыратын:

D) ауызды колмен басу.

 83.Процестендіру – бұл:

В) басқаға өзін ұқсату.

84. Басқаға өзін ұқсату -бұл:

А) идентификация.

 85.Біле тұра, ақталмайтын жағымсыз бағдар:

А) ескішілдік.

 86.Субъектінің рольдік позициясының көбі туғызады:

В) рольдік жанжал.

 87. «Партнерға» өзінің жағымсыз қасиеттерін жазу:

В) проэкция.

 88. Басқа адам қарым-қатынаста тең құқылы әріптес болып саналуы әріптес ретінде іс-әрекеттің бірлесіп білім іздеу стилі:

А) демократиялық

89. Психологиялық ықпалдар қарым-қатынас процесінде тәсіл бола алмайды:

E) дәрежелеу.

 90. Психологиялық әрекет тәсілінің санаға қатысы:

С) жұғу.

 91. Логикаға қатысу, дәйектемені қолдану әрекет тәсілін сипаттайды?

В) сендіруді.

92.Дайын қорытынды түрдегі мақсатты дәлелденбеген вербальды әрекет қандай әрекет тәсілі болады:

С) көндіру.

 93.Әсіресе салттық әрекетін қолдану арқылы берілетін эмоциональдық көңіл-күйін сипаттайды:

С) жұғуды.

94.Оған қатысты маңызды адамның мінез-құлық ерекшеліктерін, белгілерін көрсетудегі адамның елестетуін атайды:

С) еліктеу.

95. Партнердің өз мақсатына жету үшін қарайтын қатынас түрі:

D) примитивтік.

 96.Партнерға тұлғалық пайда алу мақсатында жабық әрекеттерге қолданады:

А) манипулятор.

 97.Вербальдық емес коммуникацияда қарым-қатынас құралы:

С) кеңістік

 98.Қарым-қатынастың интерактивтік жағы – бұл:

В) өзара әрекеттестік

 99.Мінездің физиологиялық негізі:

В) темперамент

100. Басқа адам туралы бейнені сақтап қалу бет алысы нәтиженің мәнін құрайды

А) ореол

 101.Қарым-қатынастың перцептивтік жағы – ол:

В) қабылдау және бір-бірін бағалау.

102.Қарым-қатынастағы қабылдау және бір-бірін бағалау:

С) перцепция.

 103. Ақпарат алмасу қарым-қатынастың қандай жағы?

А) коммуникативті.

104.Қарым-қатынастың коммуникативті жағы – бұл:

В) ақпарат алмасу.

 105.Коммуникациялық вербальды ортасы:

А) тіл.

106.Қарым-қатынастың вербальды емес ортасына жатпайды:

А) тіл.

107.Қарым-қатынастың вербальды емес құрамы болмайды:

Е) сөйлеу.

 108.Қарым-қатынастың компонентінің жағы:

С) перцепция.

 109. Қарым-қатынастың интерактивті жағы – бұл:

В) өзара іс әрекеттесу.

 110.Қарым-қатынас процесінде партнерлердің бір-біріне әсер етуі:

В) интеракция.

 111. Регламенттеу рольде өзін-өзі үстау ережесі, үлгісі, бір-біріне әрекет етуі қарым-қатынастың типтік жағдайында аталады:

А) әлеуметтік норма.

112.Әлеуметтік норма:

А) конвенциалды мінез.

113.Әлеуметтік норма әсер етуге қиналмайды:

Е) ауа райы. 

114.Әлеуметтік нормаларға максимальді сәйкестің пайда болуы:

E) шағын әлеуметтік топ. 

115.Қиындықтың пайда болуы әлеуметтік нормаларды білмеуінен:

D) әр түрлі мәдениетке байланысты қисынды қарым-қатынастар.

 116.Әлеуметтік нормалар реттелмейді:

E) девиантты мінез-құлық. 

117.Әлеуметтік нормаларды сақтаудың қажетсіну ережелерінің аталуы:

А) әлеуметтік санкциялар.

118.Партнерді қабылдау және бағалау қатынастың қай жағы болады?

В) перцептивті.

119. Әлеуметтік перцепцияның механизмі бола алмайды:

В) стереотипизация.

120. Әлеуметтік перцепция механизмі:(басқалардың көзімен өзіне көзқарас):

В) рефлексия.

121.Адамның тұлғалық қасиеттері туралы жалпылау және шаблонды пікірлер белгісіне қатыстыру жолымен аталады:

В) стереотипизация.

122. Стереотипизация – бұл:

С) тәжірибеде немесе басқалармен бірлесу арқылы жалпылау белгіліге жатады.

123.Сезім және біреуге немесе бір нәрсеге өзін-өзін ұстауға сезімнің ой арқылы көрінетін, бағалау реакциясы:

В) әлеуметтік бағдар.

124.Топтың ұжым ретінде сипаттайтын критерииі болып саналмайды:

D)  топ мүшелерінің саны

125.Топтың жоғарғы деңгейінің дамуы

С) ұжым

126.Ұжымның маңызды белгісі топ ретінде:

С) қоғамдық пайдалы мақсаттар топтардың іс -әрекеттерін көпшілікке тұлғалыққа айналдырады

127.Ұжым ретінде топты бағалау критерииі бола алмайды:

D) топ мүшелерінің саны.

128. Жоғары дәрежеде дамыған топ аталады:

С) ұжым.

129. Эмоциональды және рольдік бастауларды ұйымдық қатынасында және жеке спецификалық мәдениеті бар үнемі мақсатқа жетуде біріккен іс-әрекетпен қашықтық және уақытша адамдардың қатынасуы:

В) шағын топ.

 130. Топ түріне жатпайды:

Е) горизонтальды және вертикальді коммуникация.

 131.Шағын топқа жатпайтын түр:

С) әлеуметтік қабат.

 132.Топтық әрекетте тұлғалық мақсаттарды меңгерген топ:

А) кооперация.

133. Топтық әрекетті қоғамдық мақсатпен меңгерген топ:

А) ұжым.

134.Топтағы реттелген ішкі жүйе:

D) міндеттер тобы.

 135.Топтық қоғамдық маңызды мақсаттары олардың мүшелерінің маңызды белгісін көпшілікке тұлғалық-маңызды етеді:

В) ұжым.

136.Айналадағы тұлғалардың қызығушылығымен пайда болған топ атауы:

В) ассоциация.

137. Меншіктік және криминальді-дүниеқорлық мақсатпен өткізу топ әрекеті арқылы сипатталады:

Е) сотқарлар тобы.

 138. “Жұлдыздар”,  “жоғары бағаланғандар”, “менсінбегендірілгендер”, “оқшауландырылғандар ”:

А) социометриялық статустардың әр-түрлілігі

139. Ұжымның топ ретіндегі маңызды белгісі:

С) топтың қоғамдық маңызды әрекеттердің мақсаты, көпшілікке тұлғалық маңызды етеді.

140.Көш басшысы – ол:

D) топтық жағдайларды шешетін, бағыт беретін және басқаратын, кімнің айтқанын тыңдайтын топ.

141. Адамның ҒТ-аралық таңдауын өлшеуге негізделген ҒТ аралық қарым-қатынастың мінездемесі және құрылымын зерттейтін әдіс:

E) социометриямен. 

142.Дамудың жоғарғы тобының деңгейі:

С) ұжым.

143.Симпатия-антипатияны зерттеу негізгі әдістің артықшылығы:

С) социометрия.

144.Қоршаған ортадағы адамдардың пікіріне сәйкес келу үшін адамның тенденциясы басқа адамдардың әсерінен өзін-өзі алып жүруін өзгертеді:

В) конформизімдік.

145.Тұлғалық норманы саналы қабылдайтын және топтың қоғамдық маңызды әрекеттерінің құндылығы, А. В. Петровскийдің айтуы бойынша көрінісі:

А) ұжымдық.

146. Заттарға және құбылыстарға немесе күйзелістерге сананың аууын қамтамасыз ететін:

С) зейін

147.Зейіннің түрлері:

Е) ерікті, еріксіз, еріксізден кейін. 

148.  Объектінің ерекшеліктеріне қарай зейінді шоғырландыру

А) еріксіз

149. Есте сақтаудың негізгі процестері:

С) орнықты, концентрация, бөліну, аудару және көлем.

150.Қара-қызыл кестелердегі сандардың кездейсоқ орналасуын қолданады:

В) зейін аудару жылдамдығы

151. Зейіннің интенсивті ұзақ физиологиялық негізі:

В) бас ми қыртысындағы оптимальды қозу

152. Оқу үшін корректуралық пробаны (байқауды) қолдану:

А) назар аударудың жемісі

153.Функциялар дамуының ең сезгіш және сол немесе басқа адамдар қабілетінің уақытша диапазонын қай шақпен атаймыз?

А) сензетивті.

154.Заттар мен құбылыстардың белгілері мен қасиеттері жиынтығының тұтас, тікелей көрінісі– бұл:

Е) қабылдау. 

155.Модальдық, интенсивтілік, ұзақтылық нені сипаттайды?

Е) қабылдау. 

156.Төмендегі көрсетілген мысалдардан контактілі түйсінулерді белгілеңіздер:

С) дәм тату.

157.Сезім органдарының заттардың және құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесіне тікелей әсер етуі:

Е) түйсінумен 

158. Дененің бетінде орналасқан рецепторларға сыртқы стимульдер әсер еткен жағдайда пайда болатын түйсіну:

А) экстероцептивті.

159.Экстероцептивті түйсіну рецепторлары орналасқан:

В) дененің бетінде.

160.Түйсінудің интероцептивтік рецепторы орналасқан:

Е) ішкі органдардың тегіс бұлшық еттерінде.

161.И. М. Сеченов «қара сезім» деп қандай түйсінуді айтты?

Е) интероцептивті. 

162. Организмнің жұмыс барысында бұзылуы туралы қауіпті сигнал– бұл:

В) ауыру.

163. Өзгерілетін жағдайларға төселуі өзінің сезім органдарының қабілеттерін өзгертеді:

Е) адаптация. 

164.Қабылдаудың қасиеттеріне қайсысы жатады?

А) заттылығы, тұтастылығы, тұрақтылығы, мағыналылығы және апперцепция..

 165.Түйсіктің қасиетіне қайсысы жатпайды?

В) бағыт-бағдар.

 166.Белгілі бір анализаторлар арқылы тітіркендіргіштердің пайда болуы басқа бір анализаторларға сәйкес түйсінуі қалай аталады?

С) синестезия.

167. Көпшіліктерде сары, сары-қызғылт түстер жылулықты түйсінеді, көк суықтықты түйсінеді – бұл:

А) синестезия.

168. Түйсінудің алғашқы пайда болуына ықпал ететін тітіркендіргіштің минималдық мөлшері – аталады:

D) төменгі табалдырық.

169. Суреттегі мысал, біріншіден ваза, екінші жағынан адамның профилі ретінде қолданылады. Бұл қандай заңды көрсетеді:

В) фигура мен фонды.

170.Заттар мен құбылыстардың барлық қасиеттері мен  бөліктерінің бейнесі:

D) қабылдау.

 171. Оқиғаның және көріністің ұзақтылығы мен бірізділігінің көрінісі:

С) уақытты.

 172. Қоршаған әлемдегі көріністер немесе заттарды әдейі, жоспарлы қабылдау:

D) бақылау.

173. Қабылдау объектісіндегі және оның қасиеттерін бейнелеу адекватты емес – бұл:

С) иллюзия.

 174Қоршаған ортаны шын қабылдаудың бұзылуы:

Е) иллюзия.

 175.Қабылдаудың өткен тәжірибесінің жартастығы:

D) апперцепция.

176. Ес процестері аталмайды:

А) қабылдауда.

 177. Жарақатқа байланысты естің болмауы –

А) амнезия

 178. Адам есіне сақтауының машина есінен негізгі айырмашылығы:

Е) стандартты хабарды еске түсіру

 179.Бастан кешірген және қабылданған нәрсені ойға бекіту, сақтау және еске түсіру – бұл:

А) ес.

180.Қоршаған әлем жөніндегі ақпаратты еріксіз және ерікті түрде еске түсіру:

В) ес.

181.Белсенділік, сайлап алушылық, іс-әрекеттегі жанамалылық – ес мінездемесінің белгілері:

В) адамда.

182. Қандай есте анализатор рецепторлары болады?

А) сенсорлы.

183.Импритинг деген не?

Е) ықпал жасауды туа салысымен жазып алатын ес. 

184.Есте сақтау:

D) қысқа уақытқа және ұзақтыққа.

185. Есте сақтаудың түрін білдірмейтін пунктті көрсет.

А) көлемдік.

 186. Ұзақ мерзімді ес

В) шектеусіз ұзақ меңгеру;

187.Естің төмендегі түрі материалды ұзақ сақтауды анықтайды:

В) қас-қағым сәт, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, өтпелі

188. Ашық бейнені барлық детальдарымен қоса қабылдап ұзақ сақтай алатын, көру қабілетінің түрі – бұл:

С) эйдетикалық.

189. Әрекетте басымырақ болатын психикалық белсенділік мінездемесі бойынша, ес бөлінеді:

D) қозғалысты, эмоциональды, образды, сөздік-логикалық.

190.Генетикалық жағынан ес алғашқы деп аталады:

А) қозғалысты.

 191. Естің түріне не жатпайды?

Е) жігерлі.

192.Ұзақ мерзімді ес:

В) шексіз ұзақтықта тәжірибесі бар.

193. Материалды жалғастырып сақтауда естің төмендегідей түрі ажыратылады:

С) қозғалысты, эмоциональды, образды, логикалық.

194.Қандай естің арқасында біздің әлемді қабылдауымыз ескі киноның кадрлары сияқты секіре бермейтін жатық?

С) сенсорлы.

195.Есте сақтаудың негізгі процестері:

С) есте сақтау, тану, жаңғырту, ұмыту

196. Еске түсіруді жақсартуда қолданылатын арнайы тәсілдер:

В) мнемотехникалық

197.Естен арылтуда үнемі жеңіл болатыны:

В) Бұрын қабылданған ақпаратты басқалардың арасынан тану.

198. Еске түсіруді жақсартуға қолданылатын арнайы әдістер:

В) мнемотехника.

 199. Ересек адамдардың алғашқы қабылдауындағы еске сақтаудың көлемі:

С) 7 + (-) 2 бірлікте

200. Хабардың нашар сақталуы:

В) ортасында

201. Хабарды еске түсірудің жеңілдігі:

В) басқалардың арасынан хабар элементін тану

202.Сана алаңындағы іздер:

А) қысқа мерзімді ес

 203.Қысқа мерзімді естің кеңею көлемінің жағдайының болмауы:

Е) реминисценциялық құбылыс 

204. Қабылдайтын хабар адам санасында сақталады

B) үнемі өзгереді

205. Естің ассоциациялық теориясының авторы:

D) Аристотель.

206.Қандай психолог естің «таза» заңдылығын зерттеп, табиғи емес сөзді ойлап тапты?

Е) Эббингауз.

 207.Сана алаңында мына іздер болады:

А) қысқа мерзімді ес.

 208.Уақыты өткен қабылданған ақпаратты еске түсіруді жақсарту:

В) реминисценция.

 209. Ойлаудың жеке ерекшеліктеріне төменгі танымдық әрекеттер қасиеттері жатады:

С) ыңғайлы, өзіндік сынау

 210Қазіргі кездегі интеллектіні түсіну барысында негізгі әрекет жасалынады

В) қоршаған ортаға бейімделу қабілеті

 211.Проблеманы шешуде бағыт берудің кезеңі маңызды:

D) шешімімен болжам жасау.

 212 . Бала ойлауындағы эгоцентристік көрінеді:

В) әлемді өз көзқарасымен көруге қабілетсіздік.

 213. Ойлаудың жеке қасиеттері:

С) бейімділік, дербестік, сыншылдық.

 214. Тілдің көмегімен көрінетін жалпыланған, жанама түрдегі пәнаралық байланыс аталады:

С) ес арқылы.

 215. Ойлаудың жоғарғы формасы:

А) теориялық.

216. Ойдың бірнеше талқылаулардың негізінде жасалған белгілі бір қортындысы не деп аталады?

D) ой қортындысы.

 217. Ойлаудың нақты белгілермен, затпен, құбылыспен қатынасын сөзбен немесе сөз топтарымен айқындайтын форма қалай аталады?

В) түсінік.

218. Төменгі көрсетілген түсініктерден ойлаудың формасын айқында.

Е) ақылмен бекіту.

 219. Зат пен әрекеттің арасындағы қатынас туралы пікірді құрайтын логикалық ойлау формаларының бірі:

А) ой жүгірту.

220. Жеке талқыламалардан жалпылай шешімге апаратын ой қозғалысының ой қорытындысы:

D) индуктивті.

221.Ойлаудың түрлеріне қайсысы жатпайды?

С) бөлінушілігі.

222. Зат пен әрекеттің жалпы және бар белгісінің ойша бірігуі белгілі:

В) синтез.

223. Ойлаудың түсінікте іске асуы ойдың қандай түрінде айтылады?

С) сөздік-логикалық.

224. Тәжірибеге байланыссыз адамның тапсырманы шешу процесін ой-әрекетінде орындайтын ойлау түрі:

С) абстракты логикалық.

225.Интуитивті ойлау:

С) жылдамдық, бағыт беру, эвристикалық кезең.

226.Ой операцияларына қайсысы жатпайды:

А) апперцепция.

227. Адамдардың ойлауына байланысты:

В) тілмен, сөзбен

228. Мәселені шешудегі бағыттау этапы маңызды

Е) болжамның пайда бол

233. Елестетудің негізгі формасы:

А) арман

234. Елестету – бұл :

Е) анализ және синтез 

235.Бұрын қабылданудың негізінде жаңа образды жасауды қамтамасыз ететін психикалық процесс:

D) елес.

236. Жаңаша үйлестірімде ескі білімді еске түсіру жолымен, бұрын қабылданбаған заттарды жаңадан құру:

А) елестету.

237.Елестетудің негізгі түрлеріне жататындар:

В) арман.

 238. Пассивтік елестетудің түрлері:

D) қиялдар және армандар

239. Жаңа образды жасауда көрінетін елестетудің түрін анықтаңыз.

С) шығармашылық.

240. Су перісі, кентавр бейнесін жасауда елестің қандай қабылдауы қолданылады?

А) агглютинация.

241. Сурет, схемалар негізінде образды жасауда көрінетін елестің түрін анықтаңыз.

А) қайта құру.

242. Түс көру елестің қандай түріне жатады?

D) енжар.

243.Образ жасалынбайтын бөлшектерді қосу негізінде жаңа образдарды жасау:

А) агглютинация

244.Елестету образынан тудыруға жатпайтын:

D) конформды

245. Заттың үлкеюі мен кішіреюі, заттың жартысының саны өзгеруі немесе олардың араласуы белгілі:

А) гиперболизация.

 246.Сфинск, айдаһардың бейнесін жасауға елестің қандай әдістері қолданылады?

А) агглютинация

247.Елестету феноменімен байланыс процесі:

А) көркемдік шығармашылық

248.Сезімдердің негізгі ерекшелігі:

А) эмоциялық қозғыштық.

249.Тануға талпынуда пайда болатын интеллектуальдық сезім:

В) стресс.

250. Стресс теориясын жасауға көп үлес қосқан:

В) Селье.

251. Эмоция түрлеріне жатпайтын:

А) аффект.

252.Төмендегі терминдерден қолбалжу эмоциясына жатпайтынын ата.

А) эффект.

253.Қысым түсу барысында пайда болатын белгілі күш жағдайын атаңыз

B) стресс

254.Тұрақты эмоциональды уайым ұзақ уақыт бойы адамның іс-әрекетін және мінез-құлқын өзгертеді

C) көңіл-күй

255.Күшті әрекеттің әсерінен пайда болатын күштену жағдайы:

В) стресс.

256. Адамның ұзақ уақытқа іс-әрекетінде және өзін алып жүруінде көрсететін эмоциональдық уайымы:

С) көңіл-күй.

257.Адамгершілік сезімге жататындар:

D) борыш сезімі.

258. Сезім бағытына жатпайды:

E) эгофилді 

259.Ерікті акт структурасының коипонентінің күрделі көніл-күйіне жататын:

D) эмоция

260.Адамгершілік сезімге жатады:

D) қарыздық сезім.

261.Эмоция функциясы:

Е) жалпылау.

 262. Эмоция қасиеттеріне жатпайды:

E) идентификация 

263. Адамның өзінің іс-әрекетіндегі сыртқы және ішкі кедергілердің байланысын білу және реттеу:

А) саналы.

264.Ерік-жігер актысының құрылысына жатпайды:

А) армандау.

265. Темпераменттің типіне жатпайтын түсінікті ата.

А) лептосоматик.

 266.Темпераменттің қасиетіне қайсысы жатпайды?

А) қомфорлық.

 267. Динамикалық жүріс-тұрыстың бағытына мінездеме, береді:

В) темперамент.

268. Нерв жүйесі бойынша холерик типі:

С) күшті, тұрақсыз, қозудың басымдылығы.

 269. Нерв системасының сангвиник типі:

В) күшті, теңгерілген, қозғалғыш.

270.Нерв системасының флегматик типі:

D) күшті, инертті.

271. Темперамент типіне жататындар:

Е) флегмативті.

272. Темпераменттің физиологиялық негізі:

С) нерв системасының типі.

273. Флегматикті сипаттайтын психологиялық қасиеттер

B) енжар, ойланғыш, сабырлы

274. Заттар мен құбылыстардың сезім органдарына тұтас бейнеленуінің үздіксіз әсер етуі:

B) қабылдау

шамданудың, ашуланудың, жағымсыз қасиеттердің пайда болуына әкеп соқтырады

B) холерик

276.Қабылдаудың күрделі түрлеріне жататындар:

A) кеңістік – уақыт

277.Немқұрайды, жалқау, еріксіз мінездер пайда болады

C) флегматикте

278. Г. Айзенк бойынша жеке тұлғаның үш негізгі өлшемі

C) интроверсия-экстроверсия, эмоциональды тұрақты-тұрақсыз

279. Жеке түлғаның адамдарға, іс-әрекетке, өзіне, қоршаған ортаға тұрақты қарым-қатынасы:

С) мінез.

280. А. Е. Личко бойынша шектен тыс ашуланшақтықтың негізгі белгілері сағыныш, қорқыныш, ыза, бірбеткей, өкпелегіш, қатігездік, дау-дамай

D) эпилептоидтардың

 281.Мінездің дамуына өзіне тән емес мынадай варианттары акцентуация болады:

D) қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы

282. Жинақылық, ұқыптылық – бұл:

А) жеке тұлғаның заттарға деген қатынасын сипаттайды

283. Жеке тұлғаның қарапайымдылық, өзін-өзі сынға алу, эгоистік белгілері жеке тұлға қатынасын сипаттайды:

D) өзіне

284.Тұлғалық ерік сапасына жатпайды?

D) дербестілік

285.Әрбір іс-әрекет түріне қаңдай да бір қабілеттің бар болуы дәлел болады

С) іс- әрекеттің өзіндік ерекшеліктерінің жеке дара орындалуы

286. Қабілет дегеніміз – бұл:

А) Жеке тұлғаның индивидуальдық ерекшеліктері.

287.Адамдардың индивидуальдық қабілеттерінен білімдері, дағды мен ебедейліктері қалыптастыруының және іс-әрекет жетістіктерінің байланысын:

С) қабілет.

288.Қабілеттің табиғи негізі болмайтын:

А) түрткілер.

 289.Психиканың туа біткен қасиеттеріне не жатады?

В) түрткілер.

 290. Табиғи қабілеттердің дамуы және қалыптасуы қалай аталады?

D) нышанды

291.Қабілеттер ажыратылады:

D) потенциалды және актуальды.

292.Өндірісте және ұжымның мүмкінділігін қамтамасыз етуді басқару қабілетінің түрі:

Е) ұйымдастырушылық. 

293.Р. С. Немов қарым-қатынасқа қабілеттілікті қалай жүйелейді?

В) әлеуметтік-сертті.

294. Адам қабілеттерінің жоғары деңгейде дамуы барлық іс-әрекет жетістіктеріне жеткізеді:

А) талант.

295.Заттардың көзге түспейтін ерекшеліктерін байқап алу:

С) байқаушылық.

296.Бір іс-әрекетті орындауға табиғи белсенділігі:

Е) нышан.

297. Шығармашылық қабілеттің жоғарғы баспалдағы:

А) дарындылық

298. Жеке тұлғаның жоғарғы баспалдақтағы шығармашылық қабілеттерінің белгілі бір сферада өмір іс -әрекетінде көрініс беруі

С) кемеңгер

299. Жоғарғы әрекетті және шығармашылықта қажеттілікті қамтамасыз ететін қабілеттің дамуының жоғарғы деңгейі:

В) таланттар.

300.Адамның қандай да бір қабілеттер арқылы ерекше тұлға ретінде көрсететін жоғарғы дамуының деңгейі:

D) данышпандылық.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.