Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Психология ПББ тест сұрaқ- жaуaп 2-нұсқа

Психология ПББ тест сұрaқ- жaуaп 2-нұсқа

11 июл 2023, 21:09
485
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

1. Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс:
 
  адам физиологиясы 

2. Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым: 

 Социология


3. Әлеуметтік процестерді зерттеуді барша гуманитарлық ғылымдар үшін қажетті деректер негізі:
географияда

4. Психология
 зерттеуіндегі ерекше құбылыстар ауқымы:
 
адам ықылас – ниеттері


5. 
Психологиялық дүниенің бірінші ерекшелігі:
 
өзіндік толғанысы

6. 
Әр адамның өзіндік толғанысы ең алдымен көрінеді: A) моральдық қатынасында
 
іс - әрекетінде

7. 
Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы:
 
айқындығында

8. 
Әр қандай нақты заттың қабылдаудағы кейпі мен заттың өзі:
 
ажыралып тұрады

9. 
Алғашқы адамдардың жан жөніндегі жалпы түсінгі
 
тәннен бөлек жасайды


10. 
Ғылымдық деңгейге дейінгі жай психологиялық пайымдалулардың жинақталу көзі:
 
әр адамның күнделікті өз өмір тәжірибесінен


11. 
Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына:
200 
жылға жуық
 

12. Психологияның философиядан бөлініп жаратылыстану ғылымдарымен байланыстырыла зерттеу дәуірі:
18 
ғасыр басынан


13. 
Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең аты:
 
жан туралы ғылым


14. 
Психологиядағы алғашқы теориялардың бәріне ортақ қате түсінік
 
адам болмысын өзіндік сана белсенділігі айқындайды


15. 
Дене әрекетінің жанға ешқандай қатысы жоқтығын алғашқы дәлелдеген ғалым:
 
Декарт

16. 
Психологияға рефлекс және сана категорияларын енгізген Декарт тұжырымы:
 
жан мен тән өзара тәуелсіз
 

17. 
Декарт тағылымының психологияда алған атауы:
дуализм

18. Жан, сана және іс - әрекет психологиясының кризиске келуінің басты себебі:
капиталистік өндірістің дамуына практикалық тұрғыдан сай болмау


 19. Лейпциптегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабораторияны ұйымдастырушы:

1879, Вундт


20. Әрекет қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт:
бихевиоризм

21. Саналық психологияның әдіснамалық негізі:
идеолизм

 


22. Бихевиористік психологияның әдіснамалық негізі:

дөрекі материализм
 

23. Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры:
диалектикалық материализм


 
24. Диалектикалық материализмге негізделген психикалық дүниенің негізі:
материя
 

25. Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы:
өсімдік - жануар - адам

26. Ғылыми
 психологияның объектив мәнін анықтауға негіз болған философиялық категория 

бейнелеу теориясы


27. 
Психикалық бейне негізі:
 
материя қасиетіми қызметі


 28. 
Психиканың бастапқы қызметі
 
дүние байланыстарын бейнелеу


29. 
Психология ғылымының міндеті:
 
психологиялық құбылыстардың объектив заңдарын ашу


 30. 
Сана деректерінзаңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым:
 
психология
 

31. Психиканың рефлекторлы принципін алғашқы айқындаған ғалым психолог:
 
ЛСРубейнштейн
 
32. Бас ми рефлекс доғасының ортаңғы бірлігі:
 
қозу және тежелу процестері


 33. 
Қандай да әрекеттің бастапқы себебі:
 
тысқы сезімдік қозуда


 34. 
Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті:
 
сигнал жеткізу және реттеу


 35. 
Психика рефлекстігі мен іс - әрекеті мен психикалық басқарылуы жөніндегі идеяның авторы:
 
АМЛеонтьев


 36. 
ИППавловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы:
 
шартты рефлекстер жөніндегі теория
 

37. 
Психикалық іс - әрекеттің негізгі физиологиялық механизмі:
 
уақытша байланыс


38. 
Мида түзілетін қалаған уақытша байланыстың соңғы нәтижесі:
 
сырттай көрінген әрекет


39. Екі сигналдық жүйе теориясының авторы:
И. П. Павлов

40. Жануарлар
 әрекетінің негізі:
 
бірінші сигналдық жүйе

41. 
Екі сигналдық жүйенің көрініс құралы
сөз


 42. 
Қоршаған дүние заттарының мидағы бейнесін туындатушы жүйе:
 
бірінші және екінші сигналдық жүйелер бірлігі
 

43. 
Психологиялық зерттеулер аймағы кеңейіпжаңа ғылыми бағыттар мен салалардың дүниеге келуі:
20 
ғасырдың соңы
 
44. Осы заманғы психологияның тірек категорияларын айқындаған ғалым:
Б. Ф. Ломов


 45. Психологиялық кәсіби қызметтің ерекше саласы

қолданбалы психология


46. Психологияны қамтушы ғылымдар тобы:
гуманитарлық - жаратылыстану
 

47. Гуманитарлық ғылымдардың негізгі зерттеу объектісі
адам табиғаты мен болмысы


48. Зерттеу объекті адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы:
психология


49. Психология экспериментал әдістер мен рефлекторлық теорияның келуіне ықпал жасаған ғылымдар тобы:
жаратылыстану

50. Тіршілік
 иелерінің қоршаған ортаның құбылмалы жағдайларына икемделудегі психиканың рөлін айқындауға негіз болған теория:
 
Дарвиннің эволюциялық танымы

51. 
Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы:
 
қоғамдық


52. 
Оқу процесінде білімептілікдағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы:
 
педагогикалық психология


 53. Психология малаларын классификациялаудың негізгі принципі:

психиканың іс - әрекетте дамуы

54. Психологиялық бітістерді қазіргі заманның әлемдік проблемаларына байланысты зерттеуші ғылым:
ғарыштық психология
 

55. Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психологиялық категория
сезім

56. сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс
мінез


935. Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті
темперамент
 

936. Психиканың пайда болуының нақты негізі
ми
 

937. Берілген топқа үйлесімсіз сөз
ерік


938. Берілген топқа үйлесімсіз сөз
пикник
 

939. Берілген топқа үйлесімсіз сөз
бихевиоризм
 

940. Берілген топқа үйлесімсіз сөз
іс – әрекет


941. Іс - әрекеттегі еріктік актты қажет етпейтін кезең
нәтижеге келу


942. Ой операцияларына жатпайтын психикалық құбылыс
қиял
943. Психология ғылымының объекті
 жан
944. сана сезім әрекеттерінің даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым
психология

945. Адамдар тобын ұзақ уақыт қайталайтын зерттеу әдісі
лонгитюд
 

946. «Жан - тірі дененің жасау формасы, оның өмірлік қызметінің себебі, мақсаты» - деп түсіндірген ежелгі ғұлама
Аристотель
 

947. Психологиялық процестердің физиологиялық түсініктемесін қалаған ғалым
Сеченов
 

948. Негізін Д. Уотсон қалаған «психиканы организмнің орта әсерінен болған жауап - қылық әрекеті» деп қарастыратын психологиялық ағым -
бихевиоризм
 

949. Гештальт психологиясының мәні
бейне тұтастығы
 

950. «Психика төркіні сексуалды өмір» деп түсіндіретін психологиялық ағым -
фрейдизм
 

951. «Адам организмі ақпарат топтаушы және өңдеуші жүйе» деп танушы психологиялық бағыт
 когнитивтік
 

952. А. Маслоу негіздеген психологиялық бағыт:
гуманистік
 

953. Қабылдау бұл -
тұтастай бейне тану
 

954. Ес бұл -
қайта жаңғырту


955. Ойлау, бұл
жанама бейнелеу
 

956. Қиял, бұл
болар нәтижені бейнелеу
 

957. Ерік, бұл
ырықты әрекет
 

958. Сезім, бұл -
 болмысқа қатынас
 

959. Эмоция бұл
уақытша кейіп
 

960. Табиғи даралық бұл -
темперамент
 

961. Ұстамды, белсенді әрекет иесі
сангвиник
 

962. Флегматик бұл -
ұстамды, байсалды

 
963 Ауыспалы, кейіпті ұстамсыз адам -
холерик
 

964. Жоғары психикалық қызметтердің қалыптасуын ғылыми негіздеген ғалым
Выготский
 

965. Ой ақыл әрекеттерінің кезеңді қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғалым
Гальперин
 

966. Адам психикасы бұл -
адам санасы
 

967. Сана бұл -
психиканың ең жоғары көрінісі
 

968. Жеке тұлға бұл –
қоғам мүшесі
 

969. Зейін бұл –
сана шоғыры
 

970. Түйсік бұл –
элементтер бейнесі
 

971. Сезімтал, әлсіз тип -
меланхолик
 

972. Тұлғаның тұрақты, дара әлеуметтік ерекшеліктерінің жиынтығы
мінез
 

973. Адамзат тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беруші психологиялық қасиет
қабілет
 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.