Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Оқыту әдістемесі ПББ тест сұрaқ-жaуaп 31-нұсқа Педaгoгикa

Оқыту әдістемесі ПББ тест сұрaқ-жaуaп 31-нұсқа Педaгoгикa

10 июл 2023, 20:10
758
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

Педагогика 2022 сәуір

1)Дарынды және талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасы ?Қиялы дамыған және тың идеялар табады

2) «Көпіршелер тұрғызу» метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі (Ж Брунер) Оқудың дамуы үшін қолдауы

3)Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тәсіл ?Тәжірбие жасау

4)Маслоудың қажеттіліктер иерархиясына сәйкес оқушының қабілеті мен әлеуетін толық көрсете білу қажеттілігі ? Өзін өзі таныту

5) Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ ?Төмен дәрежелі

6) Қалай жүру,шанышқыны қолдану,қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі ? Рәсімдік жады

7)Мұғалім оқушылардың не білетінін және нені жасай алатынын,олардың қызығушылықтарын,әр оқушының нені жақсы көретінін,нені істегісі келетінін түсіне отырып құрған оқыту ортасы ?Оқушыға бағдарланған

8) Қаламмен жазу,қолғап тоқу туралы білімді сақтауға жауап беретін жады ?Рәсімдік

9) Оқушының өз мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және бағалауды қамтитын метатануды өлшеу құрылымы ?тапсырмаға бағытталған

10) Оқуда қолданылатын зерттеушліік әңгімеге тән белгі? әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады

11) Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін  сұрақ   тәсілі ? сынақтан өткізу

12)Бұл өлшемге тән оқушыларда ақпаратты толықтырып,қайшылықтарын анықтау,оның мәніне тез жету ерекшелігі бар?Мәселені шешу

13)Бастан кешкен тәжірибе,әлеуметтік қарым-қатынастар,құндылықтар,амал тәсілдер мен ұстанымдарының кешенді үйлесім табуы? Сөйлеу

14)Мұғалімнің көзқарасы, қабылданған шешімінің және іс-әрекетінің негізі ? Ұстаным

15) Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі ?өзгелерді оқыту

16)Заңдылықтарды игеру ?Білім қалыптасуының ерекшеліктері

17)Эмпирикалық білім ?Зерттелетін пәннің нақты қасиеттері,фактілер

18) Метатанудың  негізгі аспектісі ? Тақырыптардың мәні мен мазмұнына үңілу

19) Қайта жаңғыртуды материалдың негізгі мазмұнын жеткізумен байланыстыратын ес түрі ? Бейнелі

20) Сыныптағы диалогтық әңгімелесудің түрлері ? 2

21) Әңгімелесу негізінде кеңес берудің кең тараған түрі ?Рефлексия,ұсыныс

22) Жаңа сабақтағы материалды өткен сабақтағы материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип ? Бірізділік

23) Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты неше бөліктен құралады ? 2

24)Арнайы педагогика аймағында зерттелетін ғылым?Жас кезең педагогикасы 

25)Мұғалімнің кәсіби педагогикалық мәдениеті ? Материалдық құндылықтарға қарағанда рухани қүндылықтарды бағалай білу

26) Ағымдық бақылау,аралық бақылау,қорытынды бақылау?Бақылау түрлері

27) Қалыптастырушы бағалау?Әрбір критерий бойынша жетістіктердің толық түсіндірмесі

28) «Мен»   тұжырымдамасының компоненттері?Әлеуметтік,когинивтік

Педагогика 

1) Л.Выготскийдің оқу моделі  негізделген жорамал ?Оқушы диалог құру нәтижесінде білім алады

2)Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы ? оқушыға бағдарланған

3) Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі фактор? балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

4) Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі?       түрткі болу

5) Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипаты? жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын, орындалу ұзақтығын, нәтижесін белгілейді

6) Қайта өндіруге болатын көлемді ақпарат есте сақталатын оқу түрі ?Білімнің сандық ұлғаюы ретінде

7)Адамның жлғары деңгейлі дағды,білімді және жағдайларға орйластыру арқылы оқу қабілеті?Зерделілігі

8) «Мен» тұжырымдамасына сәйкес,оқушының қаншалықты қабылданғаны және бағаланғаны жайлы өзінің пікірін анықтайтын компонент ?Құзыреттілік

9)Оқушының бұрын орындалған тапсырмаларға сүйеніп,берілген тапсырманы орындап шығуындағы пайым түрі ?Ұқсастық бойынша пайымдау

10)Сандық технологияны пайдалана отырып,деректердің орналасқан жерін анықтау арқылы оны түсіну,бағалау қабілеті?Ақпараттық сауаттылы

11)Жұмыс жады? Қысқа мерзімді жады

12)Мұғалімнің білім берудің жалпы негіздерін,оқыту және оқу үдерісін білуі?Педагогикалық білім

13) Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы : оқушыға бағдарланған

14) Дарынды, талантты оқушылар   ақпаратты біліп қана қоймай,қажет кезінде пайдалана алатынын көрсететін сенімді өлшем ? есте сақтау мен білім

15) Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз. Бағалау сипатын өзгерту.

16)Оқушы қабілеттерін дамыту ?Оқу тәрбие процесін мақсатты ұйымдастыру

17)Ғылым адамзаттың ең жоғары?Жетістігі

18)

19)

20)Оқушы диалог арқылы артады?Жүйелі ойлауы

21)Оқу қабілетіне ықпал ететін сыртқы фактор?Өзара -қарым қатынас

22)Педагогиканы оқытудағы көрнекілік әдіске жатады?Иллюстрация,демонстрация

23)Іскерлік ойын анықтамасы?Белсенді оқытудың формасы

24)Білім беру тәсілі бұл?Оқыту әдісінің құрамды бөлігі

25)XXI ғасыр?Технологиялық мәдениет дәуірі

26)Ынталандыру әдісіне жатады?Мадактау

27)Бағалаудың жалпы сипаттамасы?Қадағалау,алынған мәліметтердің интерпретациясы

28)Дәстүрлі бағалау?Бес балдық жүйе

29)Сынып жетекшісінің міндеттері?Сыныптағы тәрбие процесін ұйымдастыру

30)Бақылау дегеніміз?Зерттеу барысында педагогикалық талаптың назарға алынуы

 

                                           Педагогика 

1.Диалогтің  бес үлгісіндегі механикалық есте сауқтау түрі  ( Александр)         Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау 

2. Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай(М.Чиксентмихай)Зерігу          

3.Оқушылардың  метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты     Мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі

4.Субъектіге басқалардың әс-әрекеті мен оның салдарын көругк, белгілі бір түсінік алуға мүмкіндік  беретін тәсілдің бірі          бихевнористикалық

5.Мұғалімдердің оқушыларды болжамдар ұсынып, талқылауға тарту арқылы пікірлесуге, дәлелдемелер келтіруге үйрететін әңгіме түрі           Әңгіме -дебат

6.Жаңа білімдерді , әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес       Қолдану 

7.Оқу үшін бағалаудың мақсаты      Табысқа жетуге бағыт беру 

8.Айтылған  пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беретін әңгіме түрі       кумулятивтік

9.Оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімді тәсілді көрсетіңіз    көрсетілім

10.Мұғалім қызметіндегі  сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды  басымдылықтардың бірі   Оқушылардың сабақты қабылдау  ерекшеліктерін түсіну 

11.Мұғалімдердің сын тұрғысынан ойлау  дағдысына сәйкес әрекетін көрсетіңіз         Дәлелдер мен дәйектерді бағалау 

12.Сыныпқа қатысты «қара жәшік» метафорасы қолданылады   (Блэк пен Уильям). Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз          Сыныптағы диалогтік оқытудың мәні

13.Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданып  оқушыларды оқытудағы мұғалімдердің негізгі рөлі     Пән бойынша ақпаратты табу 

14.бағалаудың барлық түрлеріне тән  үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті           Оқушының жауабын критерийге сәйекестендіру

15.Оқыту үрдісіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу  нәтижесінде        Мұғалім түсіндіріп жатқанда, оқушылар тыңдайды және электронды жазба жасайды 

16. «Ұлы дидактика »  еңбегінің авторы    Я. А.   Коменский 

17.даму мен білім берудің өзара байланысы       заңдылық

18. Оқу процесіндегі шәкірттің білім игеруі мен жинақталуына   себепші ес  түрі    Бейнелі 

19.арнайы есте қалдыру, не еске түсіру  мақсаты болмаған психикалық процесс      ырықсыз

20.Бәсекелестікке  құрылғандықтан , топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі     Әңгіме-дебат

21.сауал-сұрақ жүргізу әдісі   Анкета жүргізу

22.мектеп, сынып, оқу тобы үшін оқытудың әр түрлі  деңгейлі жағдайын қарастыру     Саралап, деңгейлеп оқыту 

23.үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын оқыту әдісі           ЖИГСО

24.сыни ойлау      Логикалық , аналитикалық

25.А.С. Макаренко бойынша  ұжымның өмір сүру заңы           Қоғамдық бағытта болу 

26.бақылау-бағалау әдісі -Емтихан 

27.бақылау –бағалау әдісі -емтихан

28.ынталандыру әдістері -мадақтау

29.ғылыми педагогикалық зерттеулердің  эмпирикалық әдіс-түрлері           Бақылау, әңгіме, сауалнама

30.сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдісіне жатады,Бақылау 

 

Педагогика 

 

1)Сабақты зерттеу тәсілінде зерттеу үшін жауапкершілік алады?Сабақ өткізетін мұғалім

2)Балалардың қабілеттері жетіп тұрса да,кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдалана алмауы (Флейвелл) «Өнім тапшылығы»

3)Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын,қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау?

4)Іс-әрекеттегі зерттеу тәсіліндегі басты үрдіс? сабақты зерттеу

5)Ережелерді абсалютті және мызғымас деп қабылдайтын моральдік пайымдау кезеңі (Кохлберг)

6)Оқу нәтижелерінің бес түрі анықталған.Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі?

7)Оқыту мен оқудың үздіксіз үдерісінің жалпы қажеттілігіне сәйкес,метатану әдістерін игерген оқушылар?Мұғаліммен тең әрекеттеседі

8)Метатануды өлшеудің екінші өлшемі?Тапсырмаға бағытталған

9)Пән бойынша білімдерді,әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес?Қолдану

10)Мұғалім жүргізетін дамыту жұмысы бағдарламасының мақсаты(Elliot)

11)Ұзақ мерзімді жады компоненттерінің бірі? эпизодтық

12)Рефлексиялық ойлаудың  динамикалық үдерісі өтетін мидың бөлігі?

13)«Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін,бірақтжоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы»сипатына сәйкес келетін өлшем? ойлау қабілетінің жылдамдығы

14)Түрткі  болу сұрағы? Кешегі сабақта қандай мақсат мәселелрге тоқталдық?

15)Оқушыны бағалау үшін қадағалау үдерісі? оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

16)Болжам?

17)Оқытудағы тұлғаға бағытталған тәсілдер принципі?

18)Жаңа ғана болып өткен оқиғаны есте қалдыру,бекіту және қайта жаңғырту үшін қажетті естің ерекше формасы?Қысқа мерзімді ес

19)Эссе? Өз ойын,өз пікірін,көзқарасын жазу

20)Әңгімелесу? Оқытудың диалогтік әдісі

21)Пән бойынша берілген тақырыптың бірізділігін,жалпы мөлшерін мазмұнын ашатын нормативтік құжат? Оқу жоспары

22)Модульдік оқыту бөлімі тұрады? 3

23)Сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың кезеңі ?

24)Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті  дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру?Эстетикалық тәрбие

25)Талант?

26)Білім беру саласындағы мақсатты анықтайтын болжам ?Оқу сапасы

27)Оқуды бағалаудың мақсаты,

28)Оқу бағдарламасы?

29)Педагогикалық процестің субьектілері?

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.