Регистрация
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Психология ПББ тест сұрaқ- жaуaп 1-нұсқа

Психология ПББ тест сұрaқ- жaуaп 1-нұсқа

10 июл 2023, 19:53
1 155
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

0-6 жас сентезивтік кезең

1877 ж жарық көрген Педагогикалық психология еңбегінің авторы кім?: Каптерев

Ағзадағы сары өттің көп болуына сәйкес тип -холерикте 

Ағзадағы қара өттің басым болуына сәйкес келетін тип - Меланхолик

Адамдардың  Жоқ ауруды мида бар деп санау  симуляция

Адамның қоршаған дүние ойша бөлшек біріктіру : Жалпылау

Адамның сыртқы әсері түйсінуі деп: экстерорецептор

Алған нәтижелер бойынша жасалынатын психодиагностика әдістеме түрі:Контакт-анализ                                                                                                                                                           Адамның қасиеттері: Мінез                                                                                                                                Асентикалық дене бітімі: шизамотик                                                                                                                 Акселерация дегеніміз не? - баланың шапшаң даму құбылысы                                                             Алғашқы және кейінгі дефект түсінігі кімнің атымен өткізілген:  Л.С.Выготский                                Адамдарды сыртқы қабілеттіне « келбетіне»  қарай топқа біріктіріп, олардың мінез сипатын анықтайтын білім: физиогномика                                                                                                                                                            Адам қасиеттерінің бәрі өзара үндес болған жағдайдағы мінез бітісі: Тыңғылық                                      Адамның дене бітіміне байланысты Кричлер ұсынған: Лептосоматик,пикник,атлетик және диспластик                                                                                                                                                    Ақпарат алудың Т-деректері негізінен алынады: тестен                                                                                Адам жүйке жүйесінің типі – тума беріледі                         Адам мінезін туған күнімен байланысты түсіндіруші : гороскоп                                                                                     Адам өмір жолын зерттеу психодиогостика, психотүзету, кеңес беру әдісі: биологиялық әдіс,  «лангюдиттік әдіс»                                                       Адамдардың дене бітіміне байланысты  ұсынған  институциялар типтері-ол                                               адиспласти                                                                             Ақыл – ой әрекеттерін кезеңмен қалыптастыру теориясын негіздеген: П.Я.Гальперин                                                                                                                                                                               Әрбір сезімнің өзіне сай әрекет түрі бар, мысалы, қорыққанда адамның ... . -беті бозарады                                                                                                                                                                        Әдет дегеніміз?- Әдет— адамның күнбе-күнгі тіршілік қажетіне байланысты қалыптасқан тұрақты мінез, іс-қимыл ерекшелігі. Әдеттің негізгі қалыптасатын кезеңі — балалық шақ.                                                                                                                                                          Баланың қуаты іс әрекет арқылы сыртқа шығады деп кім айтқан: Стенберг                                                    Бихеваризм бағытының негізін салған: Д.Уотсан                                                                                         Баладағы жастық дағдарыстың сыртқы жүріс – тұрыстық белгілер: тәрбиелеуге қиын дербестік өсу                                                                                                 Бала тілінің дамуының сентезивтік кезең:0 – 6 жас

«Бүйірін таяну» позасы тән адамның сипаты: Жігерлі; Шешім қабылдағыш                                                                                                                                                                     Баланың интел даму сенсомоторлық ден бел-ді 0-2 жас    Пиаже                                                                      Бозбала кезеңі: 15 – 17 жас, 16 жастан 19 жасқа дейін – бозбала немесе 25 жасқа дейін                                              Байқау әдісі дегеніміз? – Ғылыми әдіс ретіндегі  белгілі бір мақсат қойып, объектіні әдейі қабылдау.                                                                                                                                                       В.Г Крысыко бойынша тұлғаның әлеуметтену факторлары: микрофактор, мезофактор, макрофакторлар                                                         Выготский бойынша ойлаудың типологиясы: Көрнекі әрекеттік, көрнекі бейнелік, сөздік логикалық.

Дау- дамай жағдаятын саналы түрде түсінд: инцидент

Дау-дамай  деген не: жастардың қақтығысы, күштердің қақтығысы

Диагноз грекше: танып білу

Еңбек адам психологиясның қалыптасуынша шешуші роль атқаратын әрекеттің бірі: Ол адамның өмір сүруінің басты шарты                                                                                                                                     . Жаңа дамуының шегі мен ауыткулықтары еңбегінің авторы а) Ермектаев в) Адлер с) Кан д) Турканов е) З.Фрейд

Жалпы психология: еңбек әрекетіне байланысты.даму үдерісіне байланысты қоғамдағы жеке адамның псих-қ әрекетін зерттеу

Жан қуаттары:психологиялық процесстер, псих-қ қабілет, псих-қ  кейіп

Жан туралы ғылыми түсінік ежелгі гректердің әмбебап ғалым: Аристотель                               Жасөспірімдік шақтың аса маңызды міндеттерінің бірі: Қарым-қатынасты дамыту, Жасөспірімдік шақтың аса маңызды міндеттері - мамандық таңдау, еңбек пен қоғамдық-саяси қызметке даярлану, некелесуге, өз отбасын құруға әзірлену. 

Жас ерекшелік және пед *психологиялық  аясындақ   қызмет еткен қазақ психологы: Мұқанов 

Жауап берушінің сөзіне субъективтік   және объективтік ақпарат алу әдісі: Сұхбаттасу әдісі

Жүйелік темперамент типі:  баршаға тән                       Жүріс тұрысты ең жоғары реттеуші: сана Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасыуының биологиялық  негізгі танытатын  психологияқ қасиет: Темперамент                                                                                    Жеке адам – бұл : индивид                                                      Жүйелі  зерттеудің эмирикалық әдісі Бақылау     Жоғарғы деңгейдегі сезімдер:адамгершілік, эстетикалық, интелекті сезімдер 

Заттың немесе көріністің жалпы немесе бар белгілерін ойша біріктіруіне байланысты ойлау операциясы: жалпылау.                                                                      Иекті сипау, «сақал сипау»: Ұзақ ойлану; Шешім қабылдау                                                                                                                                                                 

Келер еңбегіндегі дағдарыстың кезеңдері: Қарама-қайшылық өз еркімен әрекет ету,үлкендерді бағаламау,деструктивтік                                                                                                                                       Заттың немесе көріністің жалпы немесе бар белгілерін ойша біріктіруіне байланысты ойлау операциясы: жалпылау.

Кеңес түрлері ? жеке, топтық

Контент анализ: Алғаш нәтижелер бойынша жасалған психолог диагностика

Күрделі эмоция бұл көңіл күйіне қарап адамдарды шат жайдарлы жылы т.б. түсі суық деп ажыратады: Аффект  құмарлық.

Клиенттің психологиялық проблемасын шешуі үшін, оған өзін едауір тереңірек түсінуге көмектесетін психологиялық жұмыс бағытының бірі:-психодиогностика

Конфликт жағдайын саналы түрде  түсіу - инцидент

Конфликтінің даму стратегиялары: Конфликтіні шешу, Конфликтіден    кейінгі стадия, Конфликтінің өзі, Конфликт алдындағы стадия

Кәрілік жас кезеңі – 55- 70 жас

Күшті, қозу мен тежелуі теңдей, қозғалмалы – сангвиник

Күшті, қозу мен тежелуі теңдей, салғырт – флегматик

Күшті, қозуы басым – холерик

Әлсіз тип - меланхолик

Қабылдау үдерісінің  мәні:  Таным, мида тұтас бейнелеу

Құбылыстар мен, жаттығулардың байланысын түсіну үшін қажетті логикалық шешім Ойлау 

Қосалқы әдіс: Сауалнама                                                         Қорыққанда не болады:тыныс жиілейді 

Қанның пропорциялық мөлшері көп болса: сангвиник                                                                                                     Қазіргі заманғы психологиялық зерттеудің мәнін түсіндіружәнепсихологиялық білімдерді тарату:дамытудың басты                                                      Қиял образдарының күрделі   түрі: типтік образдарды жасау

Қиын жас дағдарыс кезең: жеткіншек 11-12,14-15жас

Лейпция қаласындағы алғаш рет эксперименталдық лобаратория ашқан: Вундт 

Мәдени тарихи даму теориясыныі авторы: Выготский                                                                    Мақсатқа жету - мұрат

Мотивация түрлері: Саналы,санасыз

Мотив Адамды іс әрекетке бағыттайды,Адамды қажетін өтеуге талпындырады

Мотивті қорғаған ғалымдар: Актинсон, Маслоу, Макклелланд, Хекхаузен, Келли, Роттер,Леонтьв

М.И .Лисина қалыпты даму жағдайында мектепке  

дейінгі жас кезеңін бала мен ересек адам қарым-қатынасының үш нысаны ауысатындығын көрсетті: (жауаптар шашырап тұр) -жағдайдан тыс тұлғалық, жағдайдан тыс танымдық, жағдайлық іскерлік 

Меланхолик типіне тән белгі: Тұйық, сезімтал

Маслоудың қажеттілігіне кірмейтін не? –енжарлық        

Мектеп психологы қолданысқа жұмысқа енген жыл? 1990 ж

Мінез акцентуациясы- турлерін жеке-жеке сұраған, әлсәз, сезімтал   типі

Нақты жүйкелік темперамент типі: дара психологиялық қасиет

Нақты міндеттерді шешуге арналған практикалық немесе теориялық меңгеру амалдарының жиынтық әдісі?А) Психодиагностика

Ойша бөлшектерді біріктіру: заттар мен құбылыстарды ойша топтастыру                                   Ойша бөлшектерді - синтез

Оқу-----    Дамудың бастауы

Оқу мәселесін зерттеген : Ушинский

Оқу мотивация зерттеген: Маркова Орлов                                                                               Оқушылармен жүргізілетін психологиялық ағарту жұмыстарының нәтежесі: Психологиялық білімдер мен дағдыларды меңгеру

Өкпелегіш писсимист сөзге сараң өкпелегіш сөзі көрінетін барлығын үлкен әсерлі қабылдайтын деген сипаттама : Меланхоликте                                                                                                                             Өзіне тән білімі бар қызығушылығы бар ерекшелігі бар? Адам, тұлға, индивид                                    Психологтың тәжірибелік іс – әрекетіндегі маңызды және жауапкершілікті: псиқ –ң коррекция                                                                                 

Педагогикалық психология дәстүрлі 3 тараудың құрамында қарастырады :Оқу психологиясы, тәрбие психологиясы, мұғалім психологиясы

Педагогикалық психология зерттейді: оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерін   

Психикалық құбылыстардың жіктелуі: қалып, қасиет, процес                                                                                                                                                                    

Педагогикалық психологияның арнайы зерттеу әдісі: Эксперимент

Педагогикалық психологияның құрылымы: Білім беру іс-әрекетінің психологиясы

Педагогикалық психологияның пәні: Оқу іс-әрекетіне қатысушы субьектілердің интелектуалдық,тұлғалық дамуының механизмдері мен заңдылықтары.

 

Перифраза: кеңес тәсілі, айтылған ойды нақтылау                                                                                                                                 

  Психологиялық ағарту жұмысының формасы: Лекторий

Психологиялық ағарту жұмысының формасылары:        лекция, баяндама, кеңес беру

    Психологиялық түзету – дамыту барысында тұлғаға  тұтастай қарау қағидасын ұстанатын терапиялық бағыт:  гештальт терапия

Психикалық   дамуында кемістігі бар балалармен этнопотологиялық жұмыс жүйесін ойлап тапқан ғалым: К.Лебединская  

Псих дамудың қозушы күштерін зерттеген: Выгодский, Леонтев, Эльконин

Психотехникалық ойындар құрастырғанЮ. Пахомев 

Психотехниканың ойындары:  Ж Пиаже

Психологиялық диагностикада  балалардың жазған шығармаларын, суреттерін, күнделіктерін, еңбек сабағында істелген заттары арқылы, зерттеу әдісі бұл: кызметтік нәтижелерін зерттеу                               Психологиялық диогноз деген не: темпераментті анықтап, оны өңдеу.

Психоанализде қолдан түсініктерді көрсет: Суперэго

 «Пессимист ,сөзге сараң, өкпелегіш, сезімі баяу көрінетін, барлығын үлкен әсермен қабылдайтын» дегенге  сипаттама – меланхолик

Педагогикаалық психологияның құрылымы: Білім беруші қызмет, оқу қызметі және оның субъектісі, педагогикалық қызмет, қарым-қатынас                                                                       Педагогикаалық психологияның құрылымы.Білім беру іс – әрекетінің психологиясы                                                                   Педагогикалық психологияның міндеті Оқыту процесіндегі ақыл-ойдың тиімді даму шарттарын анықтау                                                                                                                                Психокоррекциялық жұмыстың міндетті Баланың дамуындағы психологиялық ауытқуларды әлеуметтік ортада қалыптасқан талаптарға сай келтіру                                                                        Психологиялық алдын алу міндеттері: Психоконсультациялық орталықтар, сенім телефондары, психокоррекциялық жұмыстар

Психологиялық алдын алу жұмысының міндеті Оқушының толыққанды психикалық дамуына арналған жағдайлар туғызу    

Психокоррекциялық мақсат: 1.Әлеуметтік даму жолы,2.балаларды жетекші іс – әрекет түр дам.3Жас және психологиялық жаңа білім қабылдау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Сангвиник типіне тән белгі:  Ашық, ақ көңіл                                                                                          Сөл көп болса – флегматик                                                                                                                                                  Тәрбие  жетекшісі кітап авторы кім? Аймаутов 1924 ж                                                             Темперамент жөніндегі ғылым қағидасын қалаған грек дәрігері Гипократ                                         Темперамент қасиеттерге жатады: қалғандары процесс немесе көңіл күй                            Темпераменттердің физиологиялық негіздерін ғылыми тұрғыда түсіндірген: Павлов                             Темпераменттің қасиеттері басқа психикалық құбылыстарға қарағанда: тұрақтанған                    Тұлғалық мотивацияны зерттеген алғашқылардың бірі Мюррей Х.                                                               Табиғи экспериментті психологияға тұңғыш енгізіп зерттеген орыс психологы: А.Ф Лазурский     

Тұлға –Индивид                                                                                                                                               Тұлғаның ақпарат алуда Q дерегі алынады деген сұрақ : Сауалнама                                                                Тұлға туралы зерттеген кеңес ғалымы:Рубиштейін                                                       Іс әрекет маңызды сипатының бірі: Түрткі                                                                                           Холерик типіне тән белгі: Шапшан,белсенді                                                                             Флегматик типіне тән белгі: Ұстамды,сабырл                                                                             Эриксон даму кезеңдерін нешеге бөліп қарастырды? 8                                                                               Эгоцентрлік сөйлеу: баланың автономды сөйлеуі                                                                                   Эмирикалық зерттеу әдісі: Байқау,әңгіме,экспер,тест                                                     Экстерорецептор- адамның сыртқы әсерді түйсінуі                                                                                 Э.Кречмер еңбегіндегі дағдарыстың кезеңдері - дене қол, бас, кеуде, аяқ дене мүшелерінің сыртай өлшемдеріне байланысты                                                                                                                                                       Э.Келер еңбегіндегі дағдарыстың кезеңдері-қарама – қайшылық, өз еркімен әрекет  ету, үлкендерді бағаламау ,д.....-қарама – қайшылық, өз еркімен әрекет   ету, үлкендерді бағаламау+                                           Э.Э.Кречмер теориясы бойынша дене конституциясына байланысты адам типтері: Атлетик

 

 

 

                                                                    


 

                      

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.