Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Информатика ПББ тест сұрaқ- жaуaп 7-нұсқа

Информатика ПББ тест сұрaқ- жaуaп 7-нұсқа

21 авг 2023, 18:53
612
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:


1.Электронды кестеде А1:С3 ерекшеленген.Ерекшеленген ұяшықтар саны? 9

2.Қала көлеміндегі сымсыз желілер? WMAN

3.Wi Fi Нидерландта пайда болды?  1991

4. Excel- де F2.F3.F4 ұяшық мәні? 900.900.550

5.BS7 және  SB7 сілтемесі? Аралас 

6. Жұмыс үстелінің сыртқы пішімін өзгеру үшін қолданылатын бұйрық? Персонализация 

7. Беттің кітаптық теру бағытында? Биіктігі енінен үлкен

8. Арнайы кілттердің көмегімен шифрланған ақпаратты жеткізу және қабылдау әдістері? Криптография 

9.Қоршаған орта нысандарының өзара әрекеттесу кезеңдерінің бейнеленуі? Мегаәлем макроәлем,микроәлем

10............. галактика ғаламшар үлкен көлемді нысандар құрайды? Мегаәлем 

11. Механикалық есептеу құрылғысы құрылған жыл? 1642ж. 

12.Арифметикалық машина жасалынып шыққан жыл ? 1673ж. 

13. Ехселде іргелес тұрмаған ұяшық диапазоны? А1;В2

14. Кітапта 7 бет,әр бетте 20 жол, әр жолда 40 символ бар. Алфавиттің  қуаттылығы 128. Ақпараттың көлемін анықта? 39200

15. Intel қай буын? 4 буын 

16. 1,5*1024*8=12288 бит

17. k=l/x=12288/6=2048

18. K=l/l=(1,5*1024*8)/6= 2048

19.ЭЕМ 1 буыны? 1946-1958ж. 

20. ЭЕМ 2 буыны? 1958-1964ж.

21. ЭЕМ 3 буыны? 1964-1972 ж.

22. Паскаль тілі қолданысқа енген жылы ? 1968-1971 ж. 

23.  Python тілін ойлап тапқан? Гвидо ван Россум 

24. Сымсыз қалалық желілер? WMAN 

25.  Win+D  Жұмыс үстеліндегі барлық терезені бүктейді.

26. Mesh – нысандарды қандай құрал арқылы өткіземіз?  Extrude 

27. Көмекші программа түрлері? Процедуралар және функциялар 

28. Tools мәзірі – Процедуралар енгізу 

29. Гиперсілтеме – абсалюттік және салыстырмалы  ішкі және электронды адресқа сілтемелер.

30. 3 кбайт неше байт , неше бит бар? (1кб = 1024 байт , 8252 бит ,3072 байт , 24576 бит.)

31. Растрлық графиктің форматы:  BMP ,Gif , JPG, JPEG .

32. Insert Key мәзірінің неше қанша , қандай операциясы бар? Loc,Size ,Rot

33. Алғашқы Windows қай жылы шықты? 1985 ж. Қараша

34. С++ тілінің авторы кім? Бьёрн Страуструп

35. Алғашқы толыққанды Windows ОЖ қай жылы пайда болды? 1995 ж. Тамыз

36.ОЖ қай түрі тұрақсыздықты , сенімсіздікті, жиі қатып қалады? Windows МЕ

37. Windows ХР  қай жылы шықты ? 2001ж. қазанда

38. 1 гб? 1024 мегабайт 

39. 1 байт ? 8 бит 

40. 1 килобайт ? 1024 байт

41. ЕхсеІде  жолдың ұзындығын анықтау функциясы ? 

41.   Ұяшыққа енгізетін кіші диаграмма. Ж.Спарклайн/ұшқын сызықтары

42. Алғашқы есепшот Ресейде қай ғасырда пайда  болды? 17 ғасыр

43. 66 санының  позициялық емес жазылуы? Ж. LXVI

44. Ондық кодпен жазылған 199-ң 16-қ коды? Ж. С7

45. Есепшот қай елде пайда болды?  Ресей 

46. Кэш жады деген не?Ж.процессор  мен жедел жады арасындағы айырмашылықты реттеуге қолданылатын жад.

47.  Үштік санау жүйесі қай санға жатады? 0,1,2

48.  Алфавиттің қуаттылығы 64 символ ,  ақпарат көлемі 1,5 Кбайт болса мәтін неше  символ бар?  2048 символ 

49. 10 мб ақпаратты 321 кб/с жылдамдықты тасымалдау уақыты? 31,9

50. 2 мб ақпарат 64 кб – тан неше есе үлкен? 32.

51. Файл – сохранить қай пернелердің көмегімен жүзеге асырылады? Ctrl +S 

52. 1101₁₆=    Ж.D

53. 103₈ =    Ж.147

54. 721₂=  Ж.111010001

55. range (5,10)  = Ж. 35

56. і <10 =  Ж.55

57. 14,16 = Ж.6 

58. Вирустардың жіктелуі? Троян аттары , құрттар 

59.Абсолютті сілтеме қалай белгіленеді? =$B$2

60. 0,0,255 – көк түс 

61. 255,0,0 – қызыл түс.

62. 0,0,0 – қара түс 

63. 255,255,255 – ақ түс 

64. Жедал жад – RAM

  1. 65. Python программалау тілінде жазылған программа кодының нәтижесі:

My_list=[2,6,9,13,7,4]

a_sorted(my_list, reverse=True)

print(a)                                                                 Жауабы: [13, 9, 7, 6, 4, 2]

 

66. 85₁₀ = 1010101₂

67. Алғашқы есепшот Ресейде қай ғасырда пайда болды? 17 ғ.

68. 5 мб ақпаратты 64 кб/с жылдамдықты тасымалдау уақыты? 80 с

69.Векторлық граф. Құруға,өңдеугет мүмкіндік  беретін программа. Inscape 

70. ASCII код кеңейілген кестенің символдар аралығы: 128 ден 256 ға дейін 

71. ASCII код ақпарат алмасудың стандарты болып табылады? Америкалық 

72.Мат/қ программа қолднау үшін қосылатын модуль? Import math 

73. Import math   Print (math .floor 4.56) программаның нәтижесі 4

74. Import math   Print (math .ceil 4.56) программаның нәтижесі 5

75. Мектеп сөзін кодтаңыз 

76. 120 МБ ақпаратты 8 минутта жіберу жылдамдығы? Ж. 256 кб/с

77. Ехселдегі салыстырмалы сілтеме? Ж. А1, В2, С3

78. WMAN желісі ? Ж. Қалалық 

79. НТМL де қаріптің астын сызу: Ж. <u>  </u>

80. НТМL құжатына аудио кірістіру тегі ? Ж. <audio> </audio>

81. a= «информатика»

      Print(len (a))   Ж. 11

82. Динамикалық өзгеріп отыратын тип? Ж. Сан

83. Нысанның қасиетінің мәндерін қамтитын кесте бағаны?  Ж. ДБ өрісі 

84. ДБ – ның өрісінде орналасқан белгілі қасиеті жазылған кестенің қатары? Ж. ДБ жазбасы

85. Сұрыптаудың көпіршік әдісі? Ж. оңғы элементті алдыңғы элементпен салыстырады. Төменгі элемент жоғарғы элементтен аз болса, олардың орнын ауыстырамыз.

86. Тармақталу алгоритмінің қызметші сөздері? Ж. Егер,онда,әйтпесе

87. RGB түстері: Ж. 0-ден 255 ке дейін 

88.Сандарды бүтін және нақты сандар түрінде пішімдеу? Ж.Сандық 

89. 78 санын ондық жүйеден екілік жүйеге ауыстыру ? Ж. 100111

90. 11111 екіліктен 16 санау жүйесіне ауыстыру: Ж.31

91.CTRL+K пернесі? Ж. Гиперсілтеме қою 

92.Cанау жүйесінің бөлінуі? Ж.2

93. Нақты санды ең кіші санға дөңгелектеу? Ж. Ceil 

94.Pow (num ,  power) қызметі? Ж. Сан дәрежелеу

95. 78₁₀ = Ж.1001110

96. 78₁₀ = 1001110 12₂=2-?  Ж.1100

97. ASCI код 121 сан/ң мәні Ж: 0111000

98.1666 жылы алғаш рет кез келген санның екілік санау жүйесінде жазылатын туралы түсінік берген?

Ж: В.Лейбниц

99. 4-буын компьютері ? Ж. ІВМ 

100. Логикалық операцияларда терістеу немесе инверсия операциясында қолданатын сөз? Ж.  ЕМЕС 

101. Полиграфиялық сурет облысында қолданылатын формат? Ж. TIFF 

102. Алдыңғы элементтердің тәуелділігін есепке ала отырып құрылған база? Ж. Иерархиялық ДБ 

103.ДБ құрлымына байланысты бөләнуі? Ж. Реляциялық , иерархиялық және желілік                                                                                                                                            

104. Гипермәтінді белгілеу тілі? HTML 

105. Машиналық оқытудың негізі болып табылатын құраушылар?Ж. Деректер,ерекше белгілер, алгоритмдер

106. Компьютердегі барлық ақпарат түрі? Ж. Екілік 

107. Екілік санау жүйесінде берілген 1101 санының он алтылық санау жүйесінде берілуі Ж. D

108.  Ондық санау жүйесінде берілген 103 санының сегіздік санау жүйесінде берілуі Ж. 147

109.Сегіздік санау жүйесінде берілген 721 санының екілік санау жүйесінде берілуі Ж.111010001

110. Wlan желісі қанша аумақты қамтиды? 100м

111. S тегінің қызметі ? Ж. Мәтін сызылған 

112. Ада Лавлейс қай жылы алғашқы программаны құрды? 1946 ж. 

113. Француз матиматигі Блу Паскаль 19 жасында жетектер мен дөңгелектерден тұратын есептеу машинасы құрастырылған жыл? Ж.1642

114.Компьютер аппаратының негізгі және құрылғыларды өзара байланыстыратын ақпарат алмасуы? Ж.Микропроцессор 

115.Логикалық көбейту амалының схемасы? Ж: ASCII ? Ресейлік стандарт 

116.Порттарына жалғанған әр компьютер мекен жайын өзіне сақтап алып реттеуші қызмет атқарып деректерді тек адресат компьютерге жібереді? Ж. Коммутатор 

117. Формуланы жазу барысында қолданылатын нысан адресі ұяшықтар , жолдар бағаналар , ұяшықтар диапазоны? Ж.Сілтеме

118.Inscap-те төртбұрышты көшіру командасы? Ж:

119.  Нақты қатынастармен байланысты деректер бағаны? Ж. Реляциялық 

120. Программаларды бос орынға жазылуға тиісті мән  for in range (-) Ж: 3,5

121.Ондық санау жүйесіндегі 199 санын 16-қ  санау жүйесіне аудар?   Ж. С7

122. Программалауда логикалық теңестіру? Ж. !=

123.HTML -де қалың мәтін жазу тегі? Ж: <b> </b>

124.Вирустан зақымдалған компьютер белгілері? Ж. Экранда түсініксіз папкалардың пайда болуы 

125.Суан Пан қай елде қай ғасырда пайда болды? Ж.6 ғасырда Қытайда

126. Соробан қай елде қай ғасырда пайда болды? Ж. 15-16 ғ. Жапония

127. Күміс >=6   Ж.Ақш германия ресей

128. 105=1518

129. Абак қай елде қай ғасырда пайда болды? Ж. Батыс Еуропа  5-6 ғ.

130. Компьютер аппаратының негізгі және құрылғыларды өзара байланыстыратын ақпарат алмасуы Ж: микропроцессор

131.Массив неден басталады? Ж.нөлден

132. Үш биттен код келетін мән ? Ж.101 

133.Компьютердің атасы кім? Ж.Чарльз Бэббидж

134.Заманауи компьютерлер: тасымал компьютер/ноутбук/, қалта компьютер /цифрлық көмекші/, суперкомпьютер, смартфон 

135. Бір түйіннен екінші түйінге ақпаратты жіберу, алу үшін қажетті бірегей мекен жай: IP 

136. Ұшатын   кеме, ұшақ  жылдамдығын өлшейтін құүрал? Ж.Акцелометр 

137.Сүзгілеудің іздеуден айырмашылығы? Ж.Тек берілген шартқа сәйкес шектеулі жазбаларды көрсетуінде 

138. Массив (3;11 сандар қосындысын есептеу? Ж.63

139. HTML кеңейтілімі: *.html

140.HTML-де <S> тегінің қызметі:  сызылып тасталған мәтін

141.HTML-де қаріпті жирный ететін тег:  B әріпі

142.HTML-де қаріпті курсив ететін тег:  I әріпі

143.HTML-де парақтың барлық мазмұнын көрсететін тег:  <body> </body>

144. Компьютердің 4 буыны: 1971 жылдан бастап, өте үлкен интегралды сұлба-алғашқы микропроцессор

145.Компьютердің І буыны: 1946-1958 ж., электронды-вакуум, ENIAC, EDVAC,UNIVAC

146.Компьютердің ІІ буыны: 1958-1964 ж, транзистор, Фортран, Алкол, Кобол

147.Компьютердің ІІІ буыны: 1964-1971 ж., итегралды сызбалар

148. тармақталған алгоритмде қолданылатын түйінді сөз? Ж. ЕГЕР 

149. Массив элементтінің индексі? Ж.Реттік номер

150. Пайтон тілінде жазылған программа кодының нәтижесі? 

        i=s=0

        while i<10

                  i+=1

                  s+=1

        print(s)

Ж.55

151. Пайтон тілінде жазылған программа кодының нәтижесі? 

for i in range (5.10)

      s+=1

print(s)

Ж.35

152. Пернетақтадан 14 және 26 сандары енгізілгендегі нәтиже . Ж. 6

153. Шартты цикл. Ж. For

154.Циклдің мағынасы Ж. Қайталау 

155.Позициялық санау жүйесі нешеге бөлінеді? Ж. 4 (2,8,10,16)

155. Бұл тегтер арасында браузердің жоғары жағында көрсетілетін бет тақырыбы жазылады: <title></title>

156. Процессордың сипаттамасы болып табылады: тактілігі мен разрядтық жиілігі

157.  Тегтермен толықтырылған мәтіндік файл,оның мәтіндерін бір-бірімен байланыстыра отырып,белгілеуге мүмкіндік беретін HTML тілі Ж.Веб-құжат

158. Бұл екі жиынның жиынтығы:нүктелер жиыны мен сол нүктелердің кейбірін жұптап қосатын сызықтар жиыны Ж.Граф

159.Векторлық графика программасы Ж.Inkscape

160.Бейнежазбадағы жалпы жарық немесе қараңғылықты баптау үшін қолданылады Ж. Жарықтық 

161.Бейнені немен түсіреді?  Ж.Таған(штатив)

162.Деректерді шифрлау мен шифрдан ашу әдістерімен төртмыңжылдық тарихы бар ғылым айналысады?Ж.Криптология

163.Нейронды желіні құрайтын нейрондар типіне қарай бөлінеді Ж.Біртекті,гибридті

164. А-ға емес қосқанда(нақты сұрақ есімде жоқ) Ж.Логикалық терістеу

165.Ақпаратты өңдейтін және компьютердің барлық құрылғыларының жұмысын үйлестіретін микросхема? Ж.Микропроцессор

166.Ақпаратты тарату орташа жылдамдықта (100 Мбит/с дейін); Ж.10-100мбит/с дейін

167.3 биттен кодтауға келетін сан? Ж.101

168. 5Мб ақпаратты 64кб/с   жылдамдықта тасымалдау уақыты?Ж.80

169.Нақты санды ең кіші бүтін санға дейін дөңгелектеу? Ж.ceil

170.10-2 айналдыру ? Ж.1010

171.Тармақталған алгоритм түінді сөзі? Егер

172. pow(num.power)-нені білдіреді? Ж.Кез келген санды, дәрежелеу

173. Кестедегі әрбір жазбаны бірегей түрде анықтайтын өріс? Ж.кілттік өріс

174.(эксел) есептеулер мен ...... болып табылады? Ж.формула

175. pygame.display Ж.Экранға кіру 

176. pygame.mixer Ж. Дыбыстарды жүртек  және ойнату 

177. . pygame.time Ж.Уақыт пен кадр жиілігін басқару

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.