Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Психология ПББ тест сұрaқ- жaуaп 9-нұсқа

Психология ПББ тест сұрaқ- жaуaп 9-нұсқа

21 авг 2023, 13:57
361
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

1-нұсқа

 

1.Білім беру саласындағы біздің мақсатымызды анықтайтын болжам -

С. Дәлел

2.Метатануды  анықтайды ...

А. Ойлау, қатесін танып-білу, ойларды реттеу

3. Оқушының өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен, жолдастарымен  шешкен міндеттер арқылы анықталатын болжамды деңгей арасындағы қашықтық 

В.  Жақын арадағы даму аймағы

4. Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға - 

Д. Ұстаз

5.Мұғалімнің ұстанымы -

Д. Шешім, ұсыныс, іс-әрекет

6. «Мұғалімнің үш көмекшісі» ілімінің негізін салушы -

А.  Шульман

7.Ойлауды дамыту туралы  теория авторы -

С. Пиаже

8.«Үштік модельді» ұсынушы -

Е. Р.Стернберг

9.Көрінбейтін оқудың негізін қалаған -

В. Джон Хэтти

10. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген ғалым -

Е.  А.Маслоу

12. Дарын, қабілет және әлеуеттік шаманы толық көрсете білу-

Е. Өзін-өзі таныта білу

13.   «Мен» тұжырымдамасының авторы -

Е. К.Роджерс

14. «Мен» тұжырымдамасының компоненттері -

Д. Эмоциялық, әлеуметтік, когнитивтік

15. Диалог түрінде оқыту және оқушыларды ынталандыру және дамыту үшін әңгіме күшін қолдануға мүмкіндік береді деп айтқан -

Д. Александер (2008)

16. Баланы оқыту «сыртқы реттеу», «өзіндік реттеу» ілгерілеу үрдісінің авторы 

D) М.Монтесори

17. Оқушылар достық орнатуға, өзге адамдармен бірлесіп жұмыс істеуге , ересектердің көмегінсіз мәселені шешіп үйрену өзін-өзі реттеудің түріне жатады

C) әлеуметтік

18.  Оқудың үш стратегияларын атап көрсеткен ғалым

B)  О. Милла

19.   Формативтік және жиынтық бағалау мақсаты арасындағы айырмашылық ...... жылдан бастап белгіленген, бірақ берілген екі терминнің мәнін нақты анықталмаған.

D) 1960

20. Аффект ұғымын анықтайды

B) ұзақ уақытқа созылатын, шектен тыс реакция

21. Өзін-өзі реттеуде ересектердің көмегінсіз жеке ресустарды табады.

А) Ынталандырушылық

22. Балалардың өзін-өзі реттелуі басталатын жас 

А)  3-4

23. Мозаикалық (ДЖИКСО) стратегиясы бойынша  оқушылардың атқаратын  рөлдері  

А) төраға, хатшы, хронометражшы, баяндамашы

24. Сабақтың  негізгі кезеңдері 

В) кіріспе, тұсаукесер, негізгі бөлім, қорытынды

25. СБТ   дегеніміз -

D) сыныпты бағалау техникасы

26. Тікелей назар аударуға арналған ойлау құралын (ТНАОҚ)   шығарған -  

С) Эдвард де Боно

27. Мазмұнды оқу  дегеніміз -

С) оқу  барысының  әрбір қатысушысы үшін жайлы жағдай жасауды еңбасты мәселе ретінде  қоятын оқу.

28. Блум таксономиясы бойынша танымдық саланың 6 деңгейін өсу ретімен белгілеу.

А1Білу 

В3)Талдау     

С4)Түсіну 

D6) Бағалау 

Е2Қолдану 

Ғ5) Синтездеу 

29. «Алты ойлау қалпағы» стратегиясының авторы

В) Эдвард де Боно

30. «Ақ ойлау қалпағы» нені білдіреді?

А) белгілі немесе қажетті ақпаратқа назар аудару

 

2-нұсқа

1.Оқуда қолданылатын әңгімелесу түрлерін табыңдар

А. Әңгіме-дебат, Топтық, Зерттеушілік

2. «Менің әдістеріммен мұғалім аз оқытады және көп қадағалайды» деген қанатты сөз - 

С.Монтессори

3. Бағалау түрлері ...

А .  2

4. Формативті бағалау дегеніміз -

В. Қалыптастырушы, күнделікті

5. АКТ мұғалімге оқу барысында көмек көрсетуге арналған-

А.   Әдістеме

6. Ұжымдық және өзара білім алмасуға жағдай туғызатын, өз идеяларын еркін жеткізіп, бір-біріне өзара түсіністікке жетулеріне көмектесетін оқыту түрін -

С Диалогтік оқыту 

7. Білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызмет -

D Бағалау

8. Метатану терминінің мағынасы -

В Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну және реттеу

9. Оқу қабілетіне ықпал ететін ішкі фактор -

С. Сенімділік немесе қауіпсіздік

10.  Шульманның үш ілімі -

В.  Кәсіби түсінік, сабақ берудің тәжірибелік дағдысы, кәсіби тұтастық

11. Әңгімелесудің бес үлгісін шығарған -

Е) Нил Мерсе

12. Кері байланыс және құрдастарының ескертулері тұрақты нәтижелерге қол жеткізуде мұғалімнің сынына қарағанда көп әсер етуі ықтимал екендігін  айтқан зерттеушілер - 

С) Драхмэн мен Суэтс

13. Бағалау жөнінде сәтті түсініктеме беру үшін жасалатын алты қадамын өсу ретімен көрсетіңіз.

 1. 3Жетістікті анықтау
 2. 5Берілген түсініктемеге қатысты оқушының ойлануы мен жауабы 
 3. 2Бастапқы жоспар дайындау 
 4. 6Деңгейлерін анықтау 
 5. 4Алдағы жұмыстарды жақсарту үшін мақсатты анықтау 
 6. 1Жетістік критерийлері туралы айту 

14. Жасыл ойлау қалпағы ... білдіреді.

D) креативтілік, мүмкіндіктер, балама және жаңа идеяларды

15. Сыни тұрғыдан ойлау - ...

В) ойлау туралы ойлау

16. «Оқушы үнінің» белгілі жақтаушысы -

Джин Раддок

 1. Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес анықталған әңгімелесудің түрлерін анықта.
 2. Әңгіме-дебат, топтық әңгіме, зерттеушілік әңгіме
 3. Көпіршелер дегеніміз...
 4. Оқушыға ЖАДА бойынша қолдау көрсетіп, біреудің көмегінсіз орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру үшін мұғалімдер ұсынатын интерактивті мүмкіндіктерді сипаттау үшін қолданылатын метафора.
 5. Репродуктивті тәсілдер:

c) Есте сақтау, жаттау, қайталау, барлық ақпарат ешбір өзгеріссіз  оқушылармен   жаңғыртылады.

 

 1. Әдістеме (методика)  дегеніміз:

d) Оқуға негізделген оқытудағы негізгі әдіс-тәсілдер.

 1. Оқытудың формалары:

c) Таңдалған стратегиялар мен әдістемелердің сыртқы көрінісі.

 1. Оқытудағы тәсілдер (приемы) : 

a) Сабақтағы іс-әрекеттің нақтылы элементтері.

25.    Білім беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалау.

a) Сабақтағы іс-әрекеттің нақтылы элементтері

 1. Ким  Истон   және   Рон  Рунидің   зерттеу   нәтижелеріне сипаттама жасаған оқушылардың саны 

Д) 100-ден  астам

 1. О.Малли  1985 жылы   оқудың   үш  стратегиясын  атап   көрсекен -

Д) метакогнитивтік, когнитивтік, әлеуметтік

28.  Метасана    терминінің авторы

С)  Флейвелл

29.   Қысқа   мерзімді    жадыны  (жұмыс    жадысы)     ұсынған  ғалым -

       С) Аткинсон  мен   Шифрин

30.  Ұзақ    мерзімді   жадының   үш    компонеттері -

 В) рәсімдік, эпизодтық, семантикалық

 

3-нұсқа

1. Оқыту үшін бағалау -

С) Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек екендігін анықтау үшін оқушылар мен олардың мұғалімдер  қолданатын мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі

2. «Деслексия» ұғымының мәні -

А) еңбекке жарамсыздық

3. Өзара іс-әрекет арқылы оқытудың құрамдас бөлшектеріне  жатпайды -

D) Практикалық зерттеу мен тәжірибе

4. Оқу қабілетіне ықпал ететін сыртқы факторды тап.

С) Өзара қарым-қатынас

5. ООКД бағдарламасының негізін қалайтын қағидалар:

А) оқыту табиғатын зерттеу, практикалық зерттеу мен тәжірибе, білімге көзқарастарын анықтау

6. «Мета-анализ» дегеніміз - 

А) жинақтау, жалпылау, тексеру үшін қолданылатын статикалық әдіс (бастапқы зерттеу)

7. «Интерпретация» терминінің мәні - 

С) Қызығушылық тудыратын, яғни ерекше дағдылар, көзқарастар немесе әртүрлі білім берудің түрлі жолдары 

8. Оқытуды бағалау деген -

С) Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау 

9. Қалыптастырушы (формативті) бағалау -

А) оқушылардың әрбір критерий бойынша жетістіктерінің толық түсіндірмесі және оларға сәйкес ұпайлар саны.

10. «Дескриптор»  ұғымының мәні -

D) нақты ұпайдың жетістік деңгейі туралы түсіндірме.

11. Альма не себептен өзінің білімін көрсетерде қиналады?

А) сенімсіздігінен

12.  «Өз тәртібі мен өзгенің тәртібі туралы және оның салдары туралы айта алады» (TrHW2_DH_video01). Өзін-өзі реттеудің қай аспектісі - 

A) эмоциялық

13. «Диалог - сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, білім деңгейініңөсуіне үлес қосады» -  деген пікірді айтқан -

А) Мерсер, Литлтон (2007)

14. «Тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына сонша әсер етеді» деген пікір -

В) Барнс (1971)

15. Кеңістік, уақыт және сандық аспектілерді қамтитын кезеңдерін анықтайтын ойлауды дамыту теориясын жазған -

А) Жан Пиаже

16. Мазмұнды оқу  дегеніміз -

в) оқу  барысының  әрбір қатысушысы үшін жайлы жағдай жасауды ең  

                 басты мәселе ретінде  қоятын оқу.

17. 1985 жылы  оқудың  үш   стратегиясы  бар  деп   айтқан  зерттеуші -

    д) Малли

18. Гриффис 1985 жылы  стратегияның  өзіндік   6 ерекшелігін  бөліп  

    көрсеткен. Олар қандай ерекшеліктер -

      д) барлық жауап дұрыс

19.  ООҚД – бағдарламасының  негізін   қалайтын  үш  негізгі   қағидаттар -

в) барлық жауап дұрыс

20.  Өзін-өзі реттеудің  аспектісі -

              д) 4

21. «Балмұздақ жасау» бейнеролигі  өзін-өзі  реттеудің   қай  аспектісіне  

 қатысты -

          а) әлеуметтік                                         

22. 1956 жылы  Блум   әзірлеген  ойлау  ұшбұрышы мен   ойлау  дағдылары -

           д) барлық жауап дұрыс.

23. «Маршурт  картасын» жасап, пайдаланған  мұғалім -

             в) Блум 

24. 800 мета-анализдің   синтезін  жасаған  ғалым -

             в) Джон Хэтти

а) түбегейлі шешім қабылдауға мүмкіндік беретін, қолда бар шынайы нақты 

                 деректердің жүйелі қорытындысы.

26. Мінсіз  оқушының   қасиеттері -

д) барлық жауап дұрыс.

27. Сананың  әдеттерін   әзірлеген  ғалым -

            д) Арт  Коста

28. Сананың  неше   әдеті  бар?

            в) 16  

30. Таксономия дегеніміз -

            а) орналасу, құрылыс, тәртіп, заң.              

 

4-нұсқа

 

 1. Ынтаның  иерархиялық  моделін   әзірлеген -
 2. Авраам Маслоу
 3. Білім алуды үйретудің  қозғаушы күші -
 4. Метатану
 5. Метатану  терминінің авторы -
 6. Флейвелл
 7. Джон Дьюи  мен Дональд Шонның  еңбектерінен   туған  ұғым -
 8. Рефлективтік практик
 9. Бағалау  арқылы оқытуды жақсартудың  факторлары -
 10. 5
 11. Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін   маршрут картасын  жасаған Рейчел Футо  өмір ойы оқудың бес қағидатын сақтады:
 12. Дайындық, тапқырлық,икемділік, жауапкершілік,рефлексия
 13. Қысқа мерзімді жадының кейінгі атауы (Аткинсон мен Шифрин):
 14. Жұмыс жадысы
 15. Тұлғаның өзін-өзі тануы  және өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыру:
 16. Метасана
 17. Выготский оқушылар  ЖАДА оқыған кезінде .... даму жақсарады деп нақтылайды.
 18. Когнитивтік даму
 19. Мерсердің және Ходжкинсонның (2008 ж.) кейінірек жасаған зерттеуі оқыту үдерісінде диалогтің басты рөлін белгілеу жөніндегі     ...     бұрынғы жұмысына негізделген.
 20. Барнстың
 21.    «Оқытудағы  әңгімелесу - қарым-қатынас жасаудың бірсарынды емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүре отырып, осының негізінде оқушының білім алуы жүретін өзара байланысты үдеріс».  Дәйексөз   авторы - 
 22. Мерсер
 23.  «Мен» тұжырымдамасының  авторы және білім берудің қисын мен интуиция, зияткерлік пен сезімді қамтитыны туралы идеяны өрбітуші - 
 24. К.Роджерс
 25. Ең үздік оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдерді зерттеулер нәтижесінде негіздеген - 
 26. Фриман
 27. Мұғалімдер ұсынатын интерактивті мүмкіндіктерді сипаттау үшін қолданылатын метафора:
 28. Көпіршелер

16.              Оқытудағы гуманистік тәсілдің негізін қалаушылар -

b)                Маслоу мен Роджерс 

17.              Акселерация -

       b)         Оқушының бағдарламадан тыс қарқынды дамуы

18.              Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім -

d)                Технологиялық білімдер

19.              Метатанудың маңызды аспектісі -

       a)         Өз бетінше даму және жұмыс істеу

20.              Мұғалімге тән белгілер - «үш көмекші» кімнің ілімі -

       b)      Шульман

21.              ДжХэтти енгізген тәсіл:

b)                Сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл

22.              Метасарапшы Джон Хэттидің зерттеу объектісі:

     d)           Мектепке дейінгі жастағы балалар

24.              Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу модулі білім берудің тағы қай модулімен сәйкес -

       d)  Оқуды бағалау және оқыту үшін бағалау және талантты, дарынды балалармен  жұмыс

25.              Райан мен Декидің (2009) «ішкі уәж» деп атаған оқушы қасиеті -

26. Блумның білім игеруге бағытталған  алты  қадамы -

д) білу, түсіну, қолдау, талдау, жинақтау, бағалау.

27.  Бағалаудың  түрі -

а) 2                                                          

28.  Метатану   дегеніміз  -

            а) оқушылардың саналы  білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар   үдерістерге қатысты қолданылатын термин.

29. Оқушылар  өздерінің «ЖАДА» жұмыс  істесе, жақсаратындығын айтқан ғалым -

а) Л.Выготский                                    

 

5-нұсқа

 

 1. Әлемдік тәжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл -

В) Пәнді терең түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін пайдалана алуын қамтамасыз ету

 1. Зерттеушілер мұғалімнің бойындағы қандай құндылықты бәрінен жоғары қойып отыр?

В) Сенім

 1. Шульманның «үш көмекші» деп атаған қасиеттері:

В) Бас, қол, жүрек;

 1. Жеті модульді атап беріңіз:

1.Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

4. Оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай оқыту

7. Оқытуды басқару және көшбасшылық

 1. Төменде көрсетілген білім алудың санаттарының ішіндегі маңызды екеуін белгілеңіз -

Г) Білім алу – мағынаны ұғыну мен оның мәнін анықтау ретінде

Д) Білім алу – шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру ретінде

 1. Адамдар қалай білім алатынын түсіну: «теориялық экспедициялардың» өн бойында ең ұзақ болатын топ -

В) Когнитивті психологтар

 1. Жан Пиаженің теориясы -

А) Ойлауды дамыту теориясы

 1. Роберт Стернбергтің анықтама бойынша зияткерлік дегеніміз:

Б) Тұлғаның қоршаған орта өзгерістерін жеңе білуі

 1. Ауызша және тұжырымдамалық білімнің сақталуына жауап беретін мидың  бөлігі -

А) Самай бөліктері

 1. Нейроғылыми зерттеулер анықтағандай   есте сақтау жадылары -

Г) Қысқа және ұзақ мерзімді жұмыс жадысы

 1. Есте сақтаудың тиімді әдісі -

В) «Нақтылайтын» өңдеу

 1. Loci әдісінің қолданылу аясы -

Б) Есте сақтауды жақсарту үшін

 1. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясындағы ең жоғары деңгейін белгілеңіз:

Г) Өзін-өзін таныта білу;

 1. Карл Роджерстің «Мен» түжырымдамасы – бұл ... үйлесімі: 

В) Аффективті, әлеуметтік, когнитивті

 1. Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 факторды ерекшеледі -

Б) Тәжірибе, жанама тәжірибе, әлеуметтік сенім, физиологиялық факторлар

16.Лев Выготскийдің әлеуметтік-мәдени теориясы -

Б) Жақын арадағы даму аумағы

17.Метатану дегеніміз -

Б) Индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау және өзгерту қабілеті

18.Сыныптағы оқу үдерісінің пайдасын айқындайтын 4 фактор берілген, 5-ші қате нұсқасы -

Г) Сыни көзқарасының болуы

19. Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер ететі деп айтқан ғалым -

Г) Барнс 

20. Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесудің түрі -

Г) барлығы да дұрыс

21. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрлері -

А) түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау;

22. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы -

А) Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер;

23. Флейвелл бойынша метатануды өлшеудің құрылымы:.

Г) жоғарыдағылардың бәрі дұрыс.

24. Метатанудың негізгі аспектісі -

Б) өз бетінше жұмыс істеуі және дамуы ниеті;

25. Өздігінен реттелетін білім алудың үш элементі келтірілген, қате нұсқасын белгілеңіз -

В) Өзіне баға қоя ала білу білігі;

26. Сыни тұрғыдан ойлаудың сипаты -

Б) «Ойлау туралы ойлану»;

27. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз:

А) Ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім;

Б) қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау мен іс-әрекетімізге жаңа тәсілдерді енгізуге дайын болу мен басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулу;

В) бақылау мен тыңдау арқылы дәлелдер жинастыру және шешім қабылдау үшін талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамыту;

Г) Нұсқалардың барлығы дұрыс. 

28. «Білім  алуды  үйретудің» қозғаушы  күші -

Ә)  метатану

29. Мұғалім  оқушыларда  ...    деп  атайтын  қасиеттердің   болуына  

   жағдай  жасауға   тырысуға  тиіс:  

В)  ішкі   уәж   және  өзіндік  мақсат

30. Метатану  әдістерін  игерген   оқушылар…

В) мұғалімдермен  тең  әрекеттеседі

 

6-нұсқа  

 1. Сындарлы оқытудың мақсаты:
 2. алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез-келген жағдайда тиімді

пайдалану

2.   Когнитивті психология әлемінде ойлауды дамыту теориясы тұрғысынан   басымдыққа ие болған жылдары мен зерттеушінің аты-жөні: 

b)  1960 жылдары  Жан Пиажен

3. Авраам Маслоу 1968  жылы зерттеген  қажеттіліктер иерархиясын  деңгейге бөліп қарастырған саны:

c)  бес деңгейге бөліп қарастырды

4. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан алынған»  мәтінді оқыңыз:

2010ж. орта мектеп жасындағы оқушылардың он алты жеке тобының жазғы семестрі ішінде өздерінің көзқарастары бойынша «тиімді оқыту» не екенін анықтау үшін шағын топтарда сауал жасалды. 

Атап айтқанда,  «қызықты оқыту» деген сөз тіркесімен не айтқысы келетінін анықтауға тырыстық. Сабаққа қатысуды Дарема мектептеріндегі негізгі мектеп бөлімдерінің  маманы арнайы  оқу инспекторы жүзеге асырды.

Біздің әңгімеміз екі әртүрлі  блок бойынша өткізілді.

Әңгімелесу шарасының екі блогын да Дарема білім беруді дамыту қызметінің мүшелері өткізді. Осындй сапарлардың мақсаты жалпы алғанда бөлімнің даму бағыттары мен әлеуеті туралы суммативтік және формативтік кері байланы салу болды. Оқу күні ішінде оқушылардың топтары белгілі бір пән бойынша оқыту  туралы пікір  алмасу үшін кездесіп отырды.    

Жүргізілген зерттеудің негізіндегі  қолданған  әдісті анықтаңыз:

d)  өздерінің пікірімен сәйкес келетін, сөз орамдарымен, сауал өткізген кісінің  түсіндіргенімен емес, өздерінің пікірін қарастырғаны 

5. Мұғалім қазақ тілі сабағында  зат есімнен құралған  сөз тіркестерін беріп, сөйлем құрауды ұсынды...

Мұнда ойлаудың қандай түрін  дамытты:

a)  Қолдану    (білімді пайдалану)

6. Бұл ғалым «мен» тұжырымдамасын және жеке тұлғамен, оның тәжірибесімен қарым – қатынас жасау маңыздылығын дамытты, сондай – ақ білім берудің қисын мен интуиция, зияткерлік пен сезімді қамтитыны туралы идеяны өрбітті.

D. Роджерс

7. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғарғы деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тәсілін кең таратқан ғалымды Хетти 2009

8.Оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтыққа берген  Выготскийдің атауы

 1. Жақын арадағы даму аймағы

9.......... – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім.

 1. Сыни тұрғыдан ойлау

10........... – одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин.

 1. Оқыту

11.   О'Малли оқудың 3 стратегиясын көрсеткен жыл -

А) 1985 ж

12. Ойлау дағдыларының деңейі – ойлау үшбұрышын 1956 жылы   әзірлеген автор -                                           

С) Блум

13. Маршрут картаның негізгі қағидалары:

D) дайындық, тапқырлық, икемділік, жауапкершілік, рефлексия

14. «... 10 сыныптағы ең нашар оқушылардың бірі болып табылады. Сондай-ақ, ол өзінің  нашар оқу үлгерімі мен сабақта ештеңе түсінбейтіндігі арасындағы байланысты жасырғысы келеді. Өкінішке қарай, ақымақ болып көрінбеу үшін ол қолданатын стратегиялар сабағын жақсартуға кедергі келтіреді». ... оқушының сипаттамасы келтірілген 

С) Дайв

15. Мазмұнды оқу дегеніміз не?

В) Мазмұнды оқу – бұл оқу барысының әрбір қатысушысы үшін жайлы жағдай жасауды ең басты мәселе ретінде қоятын оқу түрі.

С) Мазмұнды оқу – бұл оқушылардың мәтінді оқуына және ережелерді дұрыс 

16.Ванг және басқалар (2004) «Біз өзгермейтіндік» деген ұғым жоқ   деп ойлаймыз, негізгі құзіреттер әрбір бала үшін жарамды.Сонымен қатар когнитивтік құзыреттер бала ұйымдастырушылық қызметке қатысатын белгілі бір мәдениеттерге, әлеуметтік және физикалық жағдайларға, сондай - ақ бала қабылдайтын  талаптарға сәйкес-

a) мәдени – әлеуметтік

17. « Эксперементальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту» идеясын өмірге әкелген когнетивтік психолог әрі теоретик?

b)Джером Брунер

18. Оқушының танымдық қабілеттері шегіндегі оқудағы кедергілердің үлгісі қалай аталады?

a) диспракция

19. Төменде берілген стратегиялардың ішінен Гриффистің  (1985 ж) стратегияларының ерекше түрінің бірін көрсетіңіз.

a) мақсатқа бағытталғандық

20. Стенxауздың пікірінше, «қандай іс-әрекет басқалармен көңілді және жемісті өзара әрекет ету арқылы тәжірбиені байытуға» тиіс?

b) ойлану

21. Тулвингтің зерттеулері бойынша адамның оқиғаларды, белгілі бір тәжірибеден шығаратын ойларын, идеяларды, қағидаттар мен қағидаларды, тұжырымдамаларды есте сақтауға қатысатын жадының түрі:

c) семантикалық жады

22. Тұлғаның танымдық үдерісіне жатпайтын қасиет

b) қабілет 

23.Оқушының оқу үдерісіндегі жасайтын әрекеті, ақыл- ой қабілеттілігі және физикалық мінез-құлқы Гриффис атап көрсеткен стратегияның   6 ерекшелігінің қайсысына жатады?

c) таңдаушылдық

24. Қандай стратегияда орындалған іс-әрекет Марта Бронсон айқындаған өзін-өзі  реттеудің   4 саласының бірі – эмоциялық реттеуге жатады?

a) Алға басуды бақылау және тиісті тәсілмен көмек іздеу.

25. Мұғалім мен оқушының өзара қарым-қатынасында оқушының белсенділігі жоғары болатын оқуға бағытталған іс-әрекетті табыңыз.

d) Оқушы белсенді серіктес болып табылады.

26.Кәсіби тұтастық дегеніміз не?

d) Мұғалімдер ұстаз мамандығының этикалық және моральдік құндылықтарын ұстануы;

27. Когнитивті ойлауды дамыту теориясын зерттеген педагог.

c)Пиаже

28. Білім алуда қандай бағалау аса пайдалы 

b)формативтік

29. 5 «А» сыныбының оқушысы Маратқа тапсырма берілді. Оқушыға «алмұрт» деген сөз айтылады, ол затты көзді жұмып тұрып, қайда тұрғанын, бөлмедегі заттарға шолу жасап, барлық заттарды қайталап шықты. Ол көзін ашқаннан кейін де мұғалім заттарды қайтадан сұрады. Мұғалім бұл тапсырма арқылы оқушының қандай қабілетіне назар аударды.

b) когнитивті

30.Мадидің анасы күнделікті жұмыстан шаршап келеді. Ол өзінің ұлына: «Сен, тыныш отырсаң, мен саған құрастыратын ойыншық сатып беремін», - дейді. Анасы кешке жұмыстан келгенде,  Мади анасынан «Құрастыратын лото ойынын алып келдіңіз бе?»,- деп сұрайды. Анасы ұмытып кетеді.  Екі күн өтті анасы әлі ол ойыншықты баласына алып берген жоқ. Балаға жалған уәдемен алдап келеді. Өзін – өзі сыйлауда Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін факторларының бірі: 

b) Тәжірибе - Қол жеткізілген нәтиже

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

 • Только актуальные online тесты
 • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
 • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.